You are on page 1of 6

Project2-RFID tag (Nhóm Chiến-Đức-Hào-Toàn

)

Project2-RFID

4/23/2012

1

Bên cạnh đó một số chân của PORTB còn được sử dụng trong quá trình nạp chương trình cho vi điều khiển với chế độ nạp khác nhau. Project2-RFID 4/23/2012 2 . Chu kỳ lệnh T_instruction = 4 * T_osc( T_osc là chu kỳ dao động của thạch anh). Thanh ghi điều khiển xuất nhập tương ứng là TRISC. Chân(Pin) Nhóm chân PORT A Chức năng và kiểu tín hiệu vào ra PORTA (RPA) bao gồm 6 hoặc 8 pin I/O . ngõ vào analog ngõ vào xung clock của Timer0 và ngõ vào của bộ giao tiếp MSSP ( Master Synchronous Serial Port ). Các chân của PORTE có ngõ vào là analog. có dòng 20mA. Bên cạnh đó PORTA còn là ngõ ra của bộ ADC. Đặc điểm tín hiệu lấy ra từ PIC: Tín hiệu số. Đây là các “ hai chiều” ( bidirectional pin ). PORTD còn là cổng xuất dữ liệu của chuẩn giao tiếp PSP ( Parallel Slave Port ). Muốn xác lập chức năng của một chân trong PORTA là output. Thanh ghi điều khiển xuất nhập tương ứng là TRISB. Nhóm chân PORT B Nhóm chân PORT C Nhóm chân PORT D Nhóm chân PORT E  1. ta “ clear” bit điều khiển tương ứng với chân đó trong thanh ghi TRISA. PORTD gồm 8 chân I/O. bộ PWM và các chuẩn giao tiếp I2C. SSP. Bên cạnh đó PORTC còn chứa các chức năng của bộ so sánh. PORTB còn liên quan ngắt ngoại vi và bộ Timer0. PORTB còn được tích hợp chức năng điện trở kéo lên được điều khiển bởi chương trình. SPI. PORTE (RPE) gồm 3 chân I/O. Thanh ghi điều khiển xuất nhập tương ứng là TRISE. PORTC ( RBC) gồm 8 pin I/O. bộ so sánh. Mỗi cổng của Pic gồm nhiều chân thực hiện nhiệm vụ nhập xuất(I/O pin). USART. tùy vào cách bố trí và lập trình mà mỗi chân thực hiện chức năng khác nhau. Tín hiệu số có 2 mức điện áp 0V hoặc 5V. PORTB ( RPB) gồm 8 pin I/O. Độ rộng xung quy định bởi người lập trình(số lệnh thực hiện để xuất ra 1 xung). thanh ghi điều khiển xuất nhập tương ứng TRISD. Bên cạnh đó còn có các chân điều khiển của chuẩn giao tiếp PSP. nghĩa là có thể là xuất và nhập được. 2. bộ Timer1. Chức năng I/O này được điều khiển bởi thanh ghi TRISA ( địa chỉ 85h).

 Mạch dao động gồm một tinh thể thạch anh 4 Mhz kết hợp với các cổng đảo và các tụ. Nguồn xung clock này sẽ được cho qua IC chia tần CD4040 đểm lấy các tần số ngõ ra mong muốn Project2-RFID 4/23/2012 3 . điện trở tạo ra xung clock cố định có tần số 4 Mhz .

Project2-RFID 4/23/2012 4 . cuộn dây đấu từ chân E Transistor xuống mass có tác dụng lấy hồi tiếp để duy trì dao động. chọn phương án mạch dao động Thạch anh.C1 )1/2  Kết luận:Để tạo ra sóng mang từ nguồn dao động ổn định cung cấp cho các khối trong hệ thống. R1 là trở định thiên cho Transistor. Tinh thể thạch anh tạo ra dao động với độ ổn định cao và ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. R2 là trở gánh để lấy ra tín hiệu dao động ra .( L1.p. Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào C1 và L1 theo công thức f = 1 / 2. Mach dao động trên có tụ C1 // L1 tạo thành mạch dao động L -C Để duy trì sự dao động này thì tín hiệu dao động được đưa vào chân B của Transistor.

27nF => f = 125k Hz Tín hiệu vào là tín hiệu xung với: . C= 1.27 lần Project2-RFID 4/23/2012 5 .độ rộng xung PW = 10ms .hệ số khuếch đại = 47/11 ~ 4.khuếch đại đảo . Tín hiệu sóng mang tao ra từ bộ tạo dao động với tần số 125kHz Thực hiện: Bộ tạo dao động LC với tần số fdd= 1/ 2ΠRC R= 1k . o o      Yêu cầu: Đầu vào tín số từ Vi Xử Lý.tần số f=50hz Sử dụng transistor BF244 Sử dụng khuếch đại thuật toán 741 .

 Kết quả mô phỏng  So sánh với lý thuyết ASK  Kết quả mô phỏng gần như với lý thuyết về điều chế ASK Project2-RFID 4/23/2012 6 .