You are on page 1of 1

* to je pedagogija i ime se bavi (grane pedagogije)? * Podjela odgoja prema bitnim odereenjima ovjeka.

* Podjela odgoja prema dobi, mjestu i/ili vremenu. * Zadaci tjelesnog odgoja (navesti i objasniti); radnog, moralnog, intelektualnog, estetskog. * Navesti i opisati metode odgojnog rada. * Osnovni pedagoki pojmovi. * Intencionalni i funkcionalni odgoj * Odgojni proces * Mo i granice odgoja prema teoriji konvergencije; i po ostalim teorijama * to je specijalna pedagogija (grane) * Odgoj u uzem i sirem smislu * to je adultna pedagogija? * Metodika odgojne djelatnosti * Odgojna sredstva * Pluralizam u skoli * Sustav pedagoske znanosti * Vrste domova prema otvorenosti