You are on page 1of 1

SEJARAH ! this is essay 5.kemunculan T.hwang ho adalah kesan drpd kesuburan tanah di hwang ho atau sg.

ku ning a)terapkan sistem pemerintahan tamadun hwang ho b)jelaskan amalan kepercayaan masyarakat dalam tamadun tersebut c)terangkan sumbangan tamadunhwang ho peradaban masyarakat cina hari ini 6.kerajaan awal A.Tenggara -K.Agraria -K.Maritim a)jelaskan kegiatan pertanian yang dijalankan oleh masy. K.Agraria b)terangkan peranan tonle sap terhadap pertanian kerajaan Angkor c)sebagai generasi muda bagaimanakah anda blh membantu untuk meningkatkan hasil pertanian negara 7. a)terangkan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dlm bidang Politik b)nyatakan peranan kerajaan bani umaiyah tahap kedua terhadap perkembangan tamad un di sepanyol c)jelaskan iktibar drpd kejayaan kerajaan bani umaiyah utk kegemilangan negara d an bangsa m,sia 8.kedatangan islam ke asia.t telah menggantikan hindu n buddha a)jelaskan cara penyebaran islam di asia tenggara menerusi perdagangan b)terangkan pengaruh islam dlm pemerintah kejayaan-kejayaan di asia.t 9.kesan-kesan dasr ekonomi british -masy. berbilang kaum -perkembangan pendidikan a)jelaskan proses kewujudan masy. berbilang kaum di tanah.m b) terangkan perkembangan sistem pendidikan vernakular yg berdasarkan kpd penggu naan bahasa ibunda setipa kaum di malaysia c)sebagai rakyat malaysia apakah peranan anda utk mengekalkan perpaduan dlm kont eks masyarakat berbilang kaum di negara kita