You are on page 1of 3

Kinh nghiệm ép đồ lên +13 và bí kíp tinh luyện (cá nhân

)

Trước hết mình xin nói đây là Kinh Nghiệm của mình Và Xin Thưa rằng tỷ lệ thành công của nó cũng tương đối với mình ! Mỗi người có một cách ép riêng nhưng cách ép của mình như sau : 1 : Chuẩn bị đồ + 9 , đập life cho nó hết off nhé 2 : các bước khi cho vào Gobin như sau : Cho đồ , rồi cho chaos , bless , suol < các viên suol và bless xếp xen kẽ nhau và bao bọc lấy viên chaos 3 : Mỗi lần thành công là nên đổi nhân vật : 4 : Cách đặt vật phẩm :
Đồ có 4 ô:

+10

+11

+12

+13 Đồ có 6 ô +10 +11 +12 .

+13 .