You are on page 1of 6

PROIECTARE DIDACTICĂ

Inducţia matematică

Prof. PIRJOL MARINELA Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC „ ARMAND CALINESCU” PITESTI Disciplina: Matematică Clasa: a IX-a A Unitatea de învăţare: Mulţimi şi elemente de logică matematică. Titlul lecţiei: Inducţia matematică. Aplicaţii Tipul lecţiei: de însuşire şi fixare a cunoştinţelor
Durata: 50’

Locul de desfăşurare: sala de clasă Data: 20.10.2011 Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: O1. să definească un raţionament matematic; O2. să enunţe principiul inducţiei matematice; O3. să recunoască exerciţiile cărora li se aplică inducţia matematică; O4. să aplice inducţia matematică în diverse exerciţii.
Metode şi procedee de instruire: conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, exerciţiul. Mijloace de învăţământ: manualul, culegeri, fişe, creta, tabla,

problematizarea.. îşi însuşesc observaţiile şi recomandările primite Elevii răspund la întrebările profesorului Resurse şi strategii didactice Evaluare Manual. Desfăşurarea lecţiei Profesorul anunţă titlul lecţiei: „Metoda inducţiei matematice” şi obiectivele ei Elevii notează titlul lecţiei pe caiete Profesorul îi întreabă pe elevi dacă Elevii găsesc valoare sumei lui Gauss. conversaţia. culegeri.. exerciţiul. + n Manual. Face observaţii şi recomandări. descoperirea Observarea sistematică a elevilor şi aprecierea verbală Elevii nu pot da un răspuns concret. descoperirea Expunerea cu ajutorul videoproiectorului Observarea sistematică a elevilor şi aprecierea verbală 3. problematizarea. exerciţiul. Acesta le dă elevilor formula de calcul.... Verificarea temei Activitatea profesorului Profesorul notează absenţele. motiv pentru care intervine profesorul. conversaţia.. + n = . 2 ..... valoarea sumei: 2 1 + 2 + 3 +.. apoi explică demonstrarea acesteia n(n +1) 1 + 2 + 3 +. culegeri. îşi mai amintesc. dacă este cazul Verifică tema pentru acasă Activitatea elevilor Elevii răspund la întrebările puse de profesor.Evenimentele instruirii 1. +100 Ce se întâmplă însă cu suma 1 + 2 + 3 +. Organizarea clasei 2. +100 = anterioare. din clasele 100(100 +1) 1 + 2 + 3 +.. Comunicarea titlului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale ale acesteia 4.

este propoziţie adevărată. Demonstraţia – se demonstrează implicaţia P(k) Þ P(k+1). dacă P(k).Metoda care va servi la demonstrarea acestei afirmaţii este inducţia matematică.” Demonstraţia prin metoda inducţiei matematice a unui enunţ are două etape: 1. Metoda se bazează pe următorul principiu. Verificarea – se verifică faptul că P(m) este adevărată. P(0) este o propoziţie adevărată 2. inegalităţi. k este număr natural oarecare. atunci propoziţia este adevărată. unde k ³ m. probleme de . Metoda inducţiei matematice este folosită pentru introducerea unor definiţii sau demonstrarea unor identităţi. Atunci P(n) este un enunţ adevărat pentru orice număr natural n. P(n) un enunţ matematic care depinde de un număr natural n şi care îndeplineşte condiţiile: 1. rezultă că şi propoziţia P(k+1) este adevărată. Dacă ambele etape sunt verificate. admis adevărat în aritmetica numerelor naturale: Principiul inducţiei matematice: „Fie Elevii notează în caiete explicaţiile profesorului. 2.

Elevii. n(n +1) 1 + 2 + 3 + . Demonstraţia Pp P(k)adevărată şi demonstrăm că P(k+1) este adevărată... se ajunge la (k +1)(k + 2) (k +1)(k + 2) = . + n = 2 1(1 +1) 1.divizibilitate..... Demonstraţia: fie k (k +1) P(k): 1 + 2 + 3 + .. teoreme etc... Profesorul propune rezolvarea unor exerciţii: 12 + 2 2 + 32 + .. + k +1 = 2 2 În urma calculelor. + k = 2 Presupunem P(k)adevărată şi demonstrăm că P(k+1) este adevărată. Verificarea: n=1 Þ 1= (A) 2 2.. + k 2 = Profesorul supraveghează k ( k +1)(2k +1) 6 . P(k+1): 1 + 2 + 3 + . demonstrează enunţul propus la începutul orei. deci propoziţia 2 2 este adevărată. împreună cu profesorul. + k + k +1 = Þ ( k +1)( k + 2) 2 k (k +1) (k +1)( k + 2) ... + n 2 = n( n +1)(2n +1) Folosind metoda inducţiei matematice parcurgem 6 cele 2 etape: 1.. P(k): 12 + 2 2 + 32 + .. Verificarea: P(1): 12 = 1(1 +1)(2 ×+1) 1 (A) 6 2.

+ k 2 + ( k +1) 2 = (k +1)(k + 2)(2k + 3) 6 k ( k +1)(2k +1) (k +1)(k + 2)(2k + 3) + (k +1)2 = 6 6 Efectuarea corectă a calculelor conduce la o relaţie adevărată. exerciţiul...... deci afirmaţia iniţială este adevărată. + 1× 2 × 3 × 2 3 4 n(n +1) n = n +1 1.corectitudinea calculelor P(k+1): 12 + 2 2 + 32 + . Verificare P(1): 1 1 = (A) 1× 1 +1 2 2. descoperirea Observarea sistematică a elevilor şi aprecierea verbală P(k+1): .. Obţinerea performanţei Profesorul propune spre rezolvare Elevii ies la tablă pentru a rezolva exerciţiile.. P(k) adevărată şi demonstrez că P(k+1) este adevărată... 1 1 1 1 + + + . 5. mai multe exerciţii cu grade diferite de dificultate 1 1 1 1 + + + . culegeri. é ( n +1) ù n ú 13 + 23 + 33 + . + 1× 2 × 3 × 2 3 4 k (k +1) P(k): k = k +1 Manual. problematizarea.. conversaţia.. Demonstraţie Pp. cât şi demonstraţia propoziţiei sunt adevărate. + n 3 = ê ê 2 ú ë û 2 Atât verificarea..

Fie propoziţia P(n): ( " )n ³ 3. E2. Tema pentru acasă Profesorul anunţă tema pentru acasă: Elevii îşi notează tema Manual. k Î ¥ 2k > 2k +1 . deoarece 2k > 3. prin înmulţire cu 2 obţinem 2k +1 > 4k + 2 . E4 Culegere p17 ex 5 a. deci propoziţia iniţială este adevărată. + + 1× 2 × 3 × 2 3 4 k (k +1) (k +1)(k + 2) k +1 = k +2 k 1 k +1 + = k +1 (k +1)(k + 2) k + 2 Inducţia matematică este folosită şi la demonstrarea unor inegalităţi: Să se demonstreze că ( " )n ³ 3. n Î ¥ . d 8 a. n Î ¥ . b. iar P(k+1): 2k +1 > 2k + 3 Din 2k > 2k +1 . 2n > 2n +1 . b. are loc inegalitatea 2n > 2n +1 Prin aducere la acelaşi numitor se ajunge la o relaţie adevărată. Demonstraţia Pp. Verificarea pt. p58 ex E1. 4k + 2 = 2k + 2 + 2k > 2k + 3 .. " k Î ¥ . P(k) adevărată şi demonstrăm că P(k+1) este adevărată. c. ex1.. k ³ 3 . n=3: P(3): 23 > 2 × +1 (A) 3 2. Dar. 6. 1. c P21 test2. 4 .1 1 1 1 1 + + + .. P(k): ( " )k ³ 3.