You are on page 1of 2

La deixalleria mòbil és un vehicle destinat a recollir materials, en general residus especials i en alguns casos també valoritzables, que efectua

visites periòdiques pels diferents punts de la ciutat d’Igualada, essent un reforç per a la deixalleria fixa ubicada al C/ França núm 24, tel. 93 804 92 41. Només podran utilitzar la deixalleria mòbil els ciutadans particulars.

Qu es pot dipositar a la deixalleria m˜bil?

Productes que es poden dur a la deixalleria m˜bil
•Petits electrodomèstics: assecadors, torradores, batedores, màquines d'afaitar, planxes... •Material electrònic: ordinadors, ràdios, impressores, mòbils, calculadores... •Oli vegetal (cuina) •Oli mineral (cotxe) •Fluorescents i llums de vapor de mercuri •Aerosols •Altres metalls •Ampolles de cava •Envasos buits de residus especials: olis vegetals o minerals, productes de neteja, productes de bricolatge... •Roba i calçat •Porexpan (no safates) •Ferralla: restes de ferros, llaunes... •Bateries •Varis: Dissolvents, pintures, vernissos, betums, coles, adhesius... Tòners fotocopiadora i cartutxos de tinta d'impressores Piles normals i de botó Medicaments i cosmètics Radiografies Biocides i pesticides Termòmetres, anticongelant, líquid de frens Altres tòxics no identificats

Cada cosa al seu lloc, i un lloc per a cada cosa.

La deixalleria mòbil no recull objectes voluminosos (mobles, rentadores, ...). Existeix un servei gratuït de recollida d’aquests objectes. Per utilitzar-lo cal trucar al telèfon 93 805 50 59 No es recull vidre, paper ni cartró.

Montseny Pl.19 h 19 . Joaquima de Vedruna *El servei no es presta els dies festius ** Horari d'aplicació a partir del 2 d'abril de 2.19 h 19 . Cal Font C/ Pau Muntades davant Pl. Països Catalans davant hipermercat Pl.20 h 18 . del Sant Crist Cruïlla de l'Av.20 h 10 .20 h 18 . dels Set Camins Placeta del Centre cívic Av.Deixalleria mòbil d'Igualada Relació de punts i horaris de recollida Dia Dilluns Dimarts Dimarts Dimecres Dimecres Dijous Dijous Divendres Divendres Dissabte Torn Tarda Tarda Tarda Tarda Tarda Tarda Tarda Tarda Tarda Mati Horari 19 . de la Masuca .012.20 h 18 . Castells Pl. .19 h 19 .19 h 19 .C/ Sta.11 h Districte Llevant Llevant Pla de Sant Magí Ponent Ponent Les Comes Centre Llevant Centre Centre Adreça Cruïlla del C/ Clavells amb Gardènies Pl. Barcelona amb C/ Pierola Pl.20 h 18 .