You are on page 1of 7

IZRAEL

Vzpon Izraelcev, Feničanov in Aramejcev je povezan z istočasno šibkostjo Egipčanov in Asircev. Zgodovina Izraela = zgodovina izvoljenega naroda (celotno zgodovinsko dogajanje so povezovali z zavezo z Bogom)

Potovanje Abrahamovega ljudstva
- iz puščave Ura v Kanaan - sodi v veliko preseljevanje narodov na področje civiliziranih mestnih držav Mezopotamije, Sirije in Palestine v ½ 2T
-

del plemen, ki je v 13. st. romal z Mojzesom iz Egipta, se je najverjetneje zlil v izraelsko ljudstvo. Na poti v Palestino so

Bog se je Mojzesu prikazal na sveti gori Sinaj in mu pojasnil civilne.razlogi za nastanek: o pritisk Filestejcev in spopadi z njimi  Filestejci so bili združeni v močno zvezo na zahodu Palestine o oslabelost takratnih velesil Egipta in Asirije Sveta dežela je dom dveh velikih religij zahodne civilizacije (judizem in krščanstvo).poznavanje Svete dežele temelji na virih: • Sveto pismo  je temeljni vir proučevanja  stara in nova zaveza omenjata več kot 470 zemljepisnih imen • arheološka izkopavanja • lončevina • stari zgodovinarji (Flavij najbolj verodostojen) • napisi v egipčanskih grobnicah • glinene tablice (armanska pisma) Po Svetem pismu naj bi Jahve dal Mojzesu postavo med romanjem iz Egipta v Palestino.je most med egiptovsko kulturo na jugu in mezopotamsko na vzhodu .se bojevali z različnimi nomadskimi in kanaanskimi ljudstvi in mestnimi državami .ta ljudstva je povezovalo čaščenje boga Jahveta in skupni sovražniki Kanaanci . . ki jih morajo Izraelci spoštovati – ZAVEZA Z BOGOM. naseljevali so se na vmesna nenaseljena območja .  postale so temelj židovske in tudi krščanske etične in moralne norme Nastanek prve izraelske države .pri naselitvi so se povezovali z ljudstvi.na začetki 1T je začela nastajati prva izraelska država . Tudi islam si lasti sveto deželo. kazenske in sodne zakone.  Mojzes je z gore prinesel dve kamniti plošči z 10 zapovedmi = dekalog.

kralj David o na oblast pride okrog 1000 o osvoji Jeruzalem o združi severna in južna plemena v enotno državo o napade Filestejce in jih izbriše iz zemljevida • s tem je posegel tudi v feničansko zgodovino.po smrti kralja Salomona je sledil razpad države na dva dela:  sever – IZRAEL. reforme v vojski  poživil trgovino. središče Samarija • živelo 10 plemen • asirski pritisk pod kraljem Salmanaserjem III • aramejski pritisk • 721 – babilonski kralj SARGON II o poruši Samarijo o prebivalstvo zasužnji in odpelje v Mezopotamijo in Medijo  jug – JUDA. razširil trgovske poti od Rdečega morja v Sirijo  vpeljal razkošno dvorno življenje o gradnja Salomonovega templja v Jeruzalemu. katerim so pripadali tudi Filestejci • za Feničane je zmaga kralja Davida pomenila dober razlog. saj so se na ozemlju Fenicije naselila pomorska ljudstva. središče Jeruzalem . o vlada severnim plemenom o boji s sosednjimi ljudstvi in Indoevropejci o poraz pri bitki pri Megidi • zmaga Filestejcev . da so na Izraelce gledali kot na novega partnerja o gradnja templja Salomona .. v kateri naj bi prebival Jahve .kralj Savel o prvi izraelski kralj o vlada v 11. v katerem naj bi bila skrita skrinja zaveze. st.kralj Salomon o izvajal pomembne notranje reforme.

Judje • mnogi Judje so ostali v Babiloniji.ep o Gilgamešu in vesoljni potop . vendar pa so svojo domovino videli v Jeruzalemu – DIASPORA.• živeli dve plemeni • pomembna vloga zaradi Jeruzalemskega templja in Jahvetove skrinje zaveze • 701 – plačuje davek Asircem • 586 – babilonski kralj NEBUKADNEZAR o zasužnji veliko prebivalstva o odpeljani v babilonsko suženjstvo  pisanje Stare zaveze o v sužnosti do 538 • 538 – perzijski kralj KIR II o judovsko prebivalstvo osvobodi iz suženjstva in dovoli vrnitev domov o pozidava templja v Jeruzalemu o skupno ime = Židje.zgodovinar Flavij . asirski in hetitski arhivi . saj se nikoli ni razodel svojemu ljudstvu VIRI O IZRAELCIH . .babilonski. dokončna zmaga je bila selevkidska . Ramzesa II o seznami podjarmljenih mest o knjiga prekletstva .egipčanski napisi o pričajo o zgodnji zgodovini Palestine o letopisi kralja Tutmozisa III o napisi o zmagah Setija.diplomatski dokumenti iz armanskega arhiva .zgodovinski pomen Izraela:  prenos sporočila o bogu Jahveju in o religiji razodetja (Jahve je sklenil zavezo z izbranim ljudstvom)  o Jahveju skoraj ni podob.perzijskemu obdobju je sledilo helenistično o 332 Aleksander Veliki osvoji Palestino in jo skupaj z Egiptom izroči v vladanje Ptolomeju o med dinastijama Ptolomejci in Selevkidi je prišlo do sporov.

da bi se božje besede zapisovale  že Mojzes – naj se postavijo veliki kamni. ni se obdržal) in usnjene zvitke Talmud .preroki so si prizadevali.židovske knjige so se danes za marsikoga nadnaravno razodetje . so: • apokrifi (skrite knjige) • pseudo-epigrafi (napačnemu avtorju pripisane) .. človeško pa izključili)  knjige. izročilo« .Biblija o je najpomembnejši vir o o božjem razodetju v Svetem pismu priča 5 knjig o imenujemo jih Mojzes – Peteroknižje – Septuaginta o obsegajo celotno zgodovino in deloma zakonodajo o je jedro in temelj judovske vere . ki niso bile sprejete v kanon. st. besedilo se zato ni ohranilo)  pisali tudi na papirus (redko. med katerimi je bil kasneje izbran kanon (obvezen seznam.sestavljajo jo: .hebrejsko »znanje.hebrejsko »študij« -> zbrana ustna izročila judovske skupnosti . obelijo z apnom in nanje napišejo besede božje postave (apno kasneje odpadlo.ima dve tradiciji:  ustna  pisna . in 6. v katerega so vključili vse božansko.dve verziji:  palestinski (v zahodni aramejščini)  babilonski ( v vzhodni aramejščini) . .napisan med 3. st.sprva je bilo takih knjig 91.vsebuje pravne zadeve in zgodbe Tora .

vrgel kamen.52 rokopisov v koptščini  40 še neznanih  6 duplikatov . ki sta naletela na visok vrč. st. najmlajši iz 1. v katerem je bilo 13 kodeksov .našla dva brata.vključujejo najstarejše izvode svetopisemskih knjig  okrog 600 različnih rokopisov  najstarejši rokopis iz -3..  našli zvitke v lončenih vrčih.najdeni v Qumranu (votline ob Mrtvem morju) .    Mojzes (Peteroknižje) Zakoni Biblija zbirka judovskega pisanja zakonov Kumranski zapisi .1947 – pastir iskal svoje ovce. kar je povzročilo praznovanje praznikov na druge dneve  častili Učenika pravičnosti (Jezus?!)  zvitki so ostanki samostanske knjižnice esenov  so v ostrem nasprotju s pravovernimi židovskimi dogmami in v veliko stvareh spominjajo na zgodnje krščanstvo . živeli so po svojih pravilih  vegetarijanci.najdeni 1945 na Sinaju (gora Džabal El Tarif) .  jezik: hebrejski in aramejski . zavračali žrtvovanje živali na oltarju  držali so se sončevega koledarja (nasprotno Judje). ovite v laneno platno .avtorji: ESENI  živeli na obalah Mrtvega morja -400  niso priznavala dogme duhovščine in templja.izmed 600 rokopisov je samo 14 popolno ohranjenih  na podlagi teh tekstov je nastala obsežna literatura o osvetlitvi starih svetih židovskih knjig pa tudi krščanskih Spisi iz Nag Hamadija . st.

 4 znani negnostični spisi  2 gnostična spisa • Janezov apokrif • Modrost Janeza Krstnika . himnami.  ne govori o Jezusovem življenju. ampak je nauk z rituali. Jezusovimi nauki. st. molitvami. androgen (dvospolen) o Evangelij po Judi o Evangelij po Filipu . upodobljena kot devica.med njimi je tudi več kot ducat povsem novih različic Kristusovega nauka o Tomažev evangelij  gnostičen  zapisan v 1.…  osrednji temi sta gnoza in nebeško kraljestvo o Eksegeneza duše  govori o padcu duše in ponovni vrnitvi k Očetu  duša nastopa kot alegorična ženska oseba.