IZRAEL

Vzpon Izraelcev, Feničanov in Aramejcev je povezan z istočasno šibkostjo Egipčanov in Asircev. Zgodovina Izraela = zgodovina izvoljenega naroda (celotno zgodovinsko dogajanje so povezovali z zavezo z Bogom)

Potovanje Abrahamovega ljudstva
- iz puščave Ura v Kanaan - sodi v veliko preseljevanje narodov na področje civiliziranih mestnih držav Mezopotamije, Sirije in Palestine v ½ 2T
-

del plemen, ki je v 13. st. romal z Mojzesom iz Egipta, se je najverjetneje zlil v izraelsko ljudstvo. Na poti v Palestino so

. Bog se je Mojzesu prikazal na sveti gori Sinaj in mu pojasnil civilne. ki jih morajo Izraelci spoštovati – ZAVEZA Z BOGOM. Tudi islam si lasti sveto deželo. naseljevali so se na vmesna nenaseljena območja .pri naselitvi so se povezovali z ljudstvi.razlogi za nastanek: o pritisk Filestejcev in spopadi z njimi  Filestejci so bili združeni v močno zvezo na zahodu Palestine o oslabelost takratnih velesil Egipta in Asirije Sveta dežela je dom dveh velikih religij zahodne civilizacije (judizem in krščanstvo).  postale so temelj židovske in tudi krščanske etične in moralne norme Nastanek prve izraelske države .  Mojzes je z gore prinesel dve kamniti plošči z 10 zapovedmi = dekalog.se bojevali z različnimi nomadskimi in kanaanskimi ljudstvi in mestnimi državami .ta ljudstva je povezovalo čaščenje boga Jahveta in skupni sovražniki Kanaanci .poznavanje Svete dežele temelji na virih: • Sveto pismo  je temeljni vir proučevanja  stara in nova zaveza omenjata več kot 470 zemljepisnih imen • arheološka izkopavanja • lončevina • stari zgodovinarji (Flavij najbolj verodostojen) • napisi v egipčanskih grobnicah • glinene tablice (armanska pisma) Po Svetem pismu naj bi Jahve dal Mojzesu postavo med romanjem iz Egipta v Palestino.na začetki 1T je začela nastajati prva izraelska država . kazenske in sodne zakone.je most med egiptovsko kulturo na jugu in mezopotamsko na vzhodu .

reforme v vojski  poživil trgovino.kralj Salomon o izvajal pomembne notranje reforme. st. središče Jeruzalem . katerim so pripadali tudi Filestejci • za Feničane je zmaga kralja Davida pomenila dober razlog. saj so se na ozemlju Fenicije naselila pomorska ljudstva. da so na Izraelce gledali kot na novega partnerja o gradnja templja Salomona . središče Samarija • živelo 10 plemen • asirski pritisk pod kraljem Salmanaserjem III • aramejski pritisk • 721 – babilonski kralj SARGON II o poruši Samarijo o prebivalstvo zasužnji in odpelje v Mezopotamijo in Medijo  jug – JUDA.po smrti kralja Salomona je sledil razpad države na dva dela:  sever – IZRAEL.kralj Savel o prvi izraelski kralj o vlada v 11. v katerem naj bi bila skrita skrinja zaveze. v kateri naj bi prebival Jahve . o vlada severnim plemenom o boji s sosednjimi ljudstvi in Indoevropejci o poraz pri bitki pri Megidi • zmaga Filestejcev .kralj David o na oblast pride okrog 1000 o osvoji Jeruzalem o združi severna in južna plemena v enotno državo o napade Filestejce in jih izbriše iz zemljevida • s tem je posegel tudi v feničansko zgodovino. razširil trgovske poti od Rdečega morja v Sirijo  vpeljal razkošno dvorno življenje o gradnja Salomonovega templja v Jeruzalemu..

asirski in hetitski arhivi .zgodovinski pomen Izraela:  prenos sporočila o bogu Jahveju in o religiji razodetja (Jahve je sklenil zavezo z izbranim ljudstvom)  o Jahveju skoraj ni podob.perzijskemu obdobju je sledilo helenistično o 332 Aleksander Veliki osvoji Palestino in jo skupaj z Egiptom izroči v vladanje Ptolomeju o med dinastijama Ptolomejci in Selevkidi je prišlo do sporov. .ep o Gilgamešu in vesoljni potop .zgodovinar Flavij .babilonski.diplomatski dokumenti iz armanskega arhiva . saj se nikoli ni razodel svojemu ljudstvu VIRI O IZRAELCIH . Judje • mnogi Judje so ostali v Babiloniji.egipčanski napisi o pričajo o zgodnji zgodovini Palestine o letopisi kralja Tutmozisa III o napisi o zmagah Setija.• živeli dve plemeni • pomembna vloga zaradi Jeruzalemskega templja in Jahvetove skrinje zaveze • 701 – plačuje davek Asircem • 586 – babilonski kralj NEBUKADNEZAR o zasužnji veliko prebivalstva o odpeljani v babilonsko suženjstvo  pisanje Stare zaveze o v sužnosti do 538 • 538 – perzijski kralj KIR II o judovsko prebivalstvo osvobodi iz suženjstva in dovoli vrnitev domov o pozidava templja v Jeruzalemu o skupno ime = Židje. Ramzesa II o seznami podjarmljenih mest o knjiga prekletstva . vendar pa so svojo domovino videli v Jeruzalemu – DIASPORA. dokončna zmaga je bila selevkidska .

preroki so si prizadevali. človeško pa izključili)  knjige.hebrejsko »znanje. obelijo z apnom in nanje napišejo besede božje postave (apno kasneje odpadlo.vsebuje pravne zadeve in zgodbe Tora . med katerimi je bil kasneje izbran kanon (obvezen seznam.. ni se obdržal) in usnjene zvitke Talmud . .ima dve tradiciji:  ustna  pisna .Biblija o je najpomembnejši vir o o božjem razodetju v Svetem pismu priča 5 knjig o imenujemo jih Mojzes – Peteroknižje – Septuaginta o obsegajo celotno zgodovino in deloma zakonodajo o je jedro in temelj judovske vere .dve verziji:  palestinski (v zahodni aramejščini)  babilonski ( v vzhodni aramejščini) . st. v katerega so vključili vse božansko. besedilo se zato ni ohranilo)  pisali tudi na papirus (redko. so: • apokrifi (skrite knjige) • pseudo-epigrafi (napačnemu avtorju pripisane) . in 6. st.sestavljajo jo: .napisan med 3.hebrejsko »študij« -> zbrana ustna izročila judovske skupnosti . izročilo« .židovske knjige so se danes za marsikoga nadnaravno razodetje . da bi se božje besede zapisovale  že Mojzes – naj se postavijo veliki kamni.sprva je bilo takih knjig 91. ki niso bile sprejete v kanon.

1947 – pastir iskal svoje ovce.našla dva brata.avtorji: ESENI  živeli na obalah Mrtvega morja -400  niso priznavala dogme duhovščine in templja.    Mojzes (Peteroknižje) Zakoni Biblija zbirka judovskega pisanja zakonov Kumranski zapisi . najmlajši iz 1. zavračali žrtvovanje živali na oltarju  držali so se sončevega koledarja (nasprotno Judje). ki sta naletela na visok vrč.izmed 600 rokopisov je samo 14 popolno ohranjenih  na podlagi teh tekstov je nastala obsežna literatura o osvetlitvi starih svetih židovskih knjig pa tudi krščanskih Spisi iz Nag Hamadija .vključujejo najstarejše izvode svetopisemskih knjig  okrog 600 različnih rokopisov  najstarejši rokopis iz -3. st. v katerem je bilo 13 kodeksov .najdeni v Qumranu (votline ob Mrtvem morju) . živeli so po svojih pravilih  vegetarijanci. vrgel kamen.  jezik: hebrejski in aramejski .najdeni 1945 na Sinaju (gora Džabal El Tarif) . kar je povzročilo praznovanje praznikov na druge dneve  častili Učenika pravičnosti (Jezus?!)  zvitki so ostanki samostanske knjižnice esenov  so v ostrem nasprotju s pravovernimi židovskimi dogmami in v veliko stvareh spominjajo na zgodnje krščanstvo . ovite v laneno platno . st.52 rokopisov v koptščini  40 še neznanih  6 duplikatov .  našli zvitke v lončenih vrčih..

 ne govori o Jezusovem življenju. st. molitvami. upodobljena kot devica. androgen (dvospolen) o Evangelij po Judi o Evangelij po Filipu . ampak je nauk z rituali.med njimi je tudi več kot ducat povsem novih različic Kristusovega nauka o Tomažev evangelij  gnostičen  zapisan v 1. Jezusovimi nauki. 4 znani negnostični spisi  2 gnostična spisa • Janezov apokrif • Modrost Janeza Krstnika .…  osrednji temi sta gnoza in nebeško kraljestvo o Eksegeneza duše  govori o padcu duše in ponovni vrnitvi k Očetu  duša nastopa kot alegorična ženska oseba. himnami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful