You are on page 1of 1

TAMANG PAGPAPALIGO SA SANGGOL

 Ang pagpapaligo sa sanggol ay maaaring gawin isang beses sa isang araw ngunit ito lamang ay limitado sa pagpupunas ng mukha at katawan ng sanggol at ang pagpapalit ng lampin (diaper).  Bago simulan ang pagpapaligo, siguraduhin ang temperature ng paligid ay mainam para sa sanggol; hindi masyadong malamig  Dapat nakahanda ang mga gamit na kailangan para sa papapaligo ng sanggol gaya ng sabon, bimpo, twalya, suklay, palangganang may tubig, damit at diaper.  Siguraduhing maligamgam ang tubig na gagamitin para sa pagpapaligo sa sanggol. Maaring gamitin ang siko para malaman kung katamtaman na ang temperatura ng tubig pampaligo.  Magsimula muna sa mata at mukha, isunod ang katawan at ihuli ang pagpapalit ng diaper. Punasan ang mata ng sanggol simula sa loob papalabas gamit ang bimpo. Ang paghuhugas sa mukha ay hindi ginagamitan ng sabon sapagkat ito ay nakakairita sa balat ng sanggol.  Sa paghuhugas ng buhok ng bata, sabunin muna ang buhok ng sanggol habang ito ay nakahiga sa palanggana. Banlawan at punasan ng mabuti ang buhok para maiwasang ginawin ang sanggol  Hugasan ang buong katawan gamit ang sabon. Banlawan ng mabuti upang walang maiwang sabon na nagdudulot ng panunuyo ng balat ng sanggol.  Sa pagpapalit ng diaper, linisin muna ang pwet ng sanggol at punasan ito ng maigi para maiwasan ang pagpapantal dulot ng diaper.  Bihisan ng maayos ang sanggol para hindi ito lamigin.

Mula sa: Maternal and Child health nursing (Pilliteri) Gawa ni: Katrine Belle M. Valdez, SN