You are on page 1of 2

Maatregel Bevriezing (inclusief niet AVV-CAO's markt met loonstijging) 1. Loonwet nullijn collectieve sector, ZBO's en medeoverheden (incl.

politici) 2. Beleidsmatige koppeling uitkeringen (excl. AOW) 3. "Bevriezen" marktsector (1 jaar niet toepassen tabelcorrectiefactor),

2012

2013

2014

2015

900 40

2060 300 1230

3000 540 1230

3325 525 1230

Sociale zekerheid 4. AOW naar 66 jaar in 2015; maatregel rekenrente 5. Beperken budget vitaliteitspakket

800

900

400 1150

Zorg 6. Medicijnen (waarvan tbv RA taakstelling lage ziektelast) 7. RA/GA taakstelling lage ziektelast naar 2013 8. AWBZ gebruikelijke zorgnorm van 60 naar 90 minuten 9. Besparingsverlies IQ-maatregel 10. Intensivering eerstelijns zorg

1000 130 250 -24 -11

1000 130 600 -48 -14

1000 -435 600 -96 -14

-1

Pakket Woningmarkt 11. Verlagen overdrachtbelasting -600 11b. Verlagen onbelaste reiskostenvergoeding ivm overdrachtsbelasting 12. Overige opbrengst onbelaste reiskostenvergoeding 13. Huurmarkt 14. Fiscale behandeling eigen woning

-1200 1200 175 450 -13

-1200 1200 250 36 -3

-1200 1200 325 36 14

(3834)

Onderwijs 15. Sociaal leenstelsel basisbeurs bachelorfase HO 15b. Evenredige afschaffing langstudeerdersboete 16. Schrappen prestatiebeloning 17. Verlagen taakstelling passend onderwijs (-50%) 18. Investeren in kwaliteit onderwijs (+50% van regels 25-27) 19. Bijdrage ouders schoolboekenfonds 20. Meevaller leerlingenraming

10 -50

20 -20 30 -100 55 100

25 -25 70 -150 170 100

(690) (-393)

(-199) 100

Bedrijfsleven 21. Grondslagverbreding IB/VPB, invoering winstbox IB (oa ZA, SA(60%)/VAMIL, EIA, KIA, MIA (40%)) 22. Teruggave via Europese co-financiering/lager tarief VPB 23. Verminderen aftrek deelnemingsrente (Bosal) 24. Verdubbelen bankenbelasting 25. Inhouden enveloppe ULB 26. Afschaffen rode diesel 27. Vrijval lastenruimte bedrijven 2013-2014 28. Vrijval MEP/SDE regeling 29. Gericht stimuleringspakket bedrijven Burger

350 90 600 80 150 350 100 -300

300

350 -175 150 600 80 300 350 100 -350

350 -175 150 600 80 300 100 -200

30. BTW verhogen per 1-10-2012 30b. Teruggave via lager tarief IB 31. Aftoppen Witteveenkader > 3 modaal 32. Tabaksaccijns 33. BTW op niet BIG-geregistreerden Overig 34. Ontwikkelingssamenwerking 35. Bestuur 36. Infrafonds verlagen en twee jaar groei bevriezen 37. Kosten immigratiebeleid 38. Doorberekening kosten politie en versobering gevangeniswezen 39. Efficiency publieke omroep 40. Beperken inkoop Rijk 41. Generieke korting RBG naar rato van begrotingsomvang 42. Doorwerking GF/PF

1189

4756

180 65

4756 -2378 580 180 65

4756 -4756 570 180 65

500 200 -30 64 25 125 250 421

750 350 -30 87 50 125 250 458

-15

750 0 350 -30 110 125 250 472

benodigd tentatief totale opbrengst

1813

9,5+uve 14383

14354

8+uve 12297