You are on page 1of 8

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.

eu Studentska služba: govorni
automat +387 (0) 51 430 890; Fax: 430 891; referenti: 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; šef studentske službe 430 895; WEB mail: info@apeiron-uni.eu; Rektorat: Tel: +387 (0) 51 247 920; Fax; 247 921; E-mail: rektorat@apeiron-uni.eu; Sekretar univerziteta: +387 (0) 51 247 944; 247 940; Vijeće za postdiplomske i doktorske studije: +387 (0) 51 247 977; Fakultet poslovne ekonomije: +387 (0) 51 247 927; 247 974; Fakultet pravnih nauka: +387 (0) 51 247 926; 247 973; Fakultet informacionih tehnologija: +387 (0) 51 247 925; 247 976; Fakultet zdravstvenih nauka: +387 (0) 51 247 923; 247 976; Fakultet sportskih nauka: +387 (0) 51 247 924; 247 975; Fakultet filoloških nauka: +387 (0) 51 247 977; Management: +387 (0) 51 247 942; Direktor +387 (0) 51 247 943; Rektor: +387 (0) 51 247 922; management@apeiron-uni.eu; Biblioteka: +387 (0) 51 247 941; 247 988; Računovodstvo: +387 (0) 51 247 945; Fax: +387 (0) 51 430 898; E-mail: finansije@apeiron-uni.eu:

NASTAVNI PLAN izvorni izborni program školske 2011-12
Panevropskog univerziteta

Banja Luka, januar 2012.
Škola evropskih znanja
1

................................................................................................................... 3 9BIZVORNI IZBORNI PROGRAM PANEVROPSKOG UNIVERZITETA ............................................................................................................. 8 Škola evropskih znanja 2 .............................................. 3 Metodološke napomene u vezi obrade izbornog programa ...................... 3 školska 2011/12 godina ...........SADRŽAJ: NASTAVNI PLAN .......................................................................................................................................................................

pred.35.06. Implantaciona hirurgija 17 3.009.029.06.02. Kompjuterska animacija Izborni 2.02.041.06. zbrinjavanje 3.27.09. Specifične anestezije 16 3. Izborni sistema Enterprise platformske tehno2.09.09.021. Obnovljivi izvori energije Izborni Polje "Inženjerstvo životne sredine" 4 30 18 18 46 8 120 3.09.05. Izborni Planning) sistemi 2. logije (Windows Server 2008 i Izborni SQL Server 2008) Finansijska i poslovna matematika Izborni 5 40 30 68 12 150 Polje "Računarstvo i informatika" 4 5 4 5 6 4 5 5 30 40 30 40 48 30 40 40 24 24 30 18 24 24 24 24 18 24 24 18 24 54 68 36 50 60 42 50 68 12 18 12 12 18 12 12 18 120 150 120 150 180 120 150 150 2.023.06.09. Osnove kriptografije CAD-sa osnovama tehničkog 2. koncepti i tehnike izrade TV Izborni reklame 12 2.011.037. Digitalna fotografija Izborni 2.02.007.14. 3. DTP – Digitalno izdavaštvo Izborni Profesionalna praksa / računarski projekat 13 2.09.NASTAVNI PLAN IZVORNI IZBORNI PROGRAM PANEVROPSKOG UNIVERZITETA za školsku 2011/12 godina 9B Red.06. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.11.06.009.011. klnička izvora rada radionice učenje radovi praksa Polje "Matematičkih nauka" 1.02.07. 2.02.03. Šifra Naziv predmeta Nastavne aktivnosti (čas) Individualni rad TIP SVEGA SeminarStručna Individual.02.09.09. br. WEB servisi i aplikacije Izborni Administracija i održavanje IT 2.08.09. IS javne uprave/E-government Izborni ERP (Enterprise Resource 2. 3.09.35.03.11. crtanja Izborni Izborni 6 5 4 5 48 40 30 30 30 24 24 24 66 50 50 12 12 180 150 120 150 Televizijsko oglašavanje11 2.051.009. Izborni Autonomna robo platforma sa diferencijalnim pogonom 20 10 20 40 50 20 2. 3. Neurooftalmologija Kardiološka njega 18 3.10.06.02.10.049.35.005.09. Praktikum i Izborni Izborni Izborni Modul Polje "Kliničke medicinske nauke" 5 5 5 40 40 40 18 18 30 30 24 54 72 56 8 8 12 150 150 150 15 4 3 3 3 2 70 74 44 58 84 100 20 450  Kardiopulmonalna i cerebralna reanimacija  Dijagnostika kardiovaskularnih obolenja  Infuziona i transfuziona terapija  Preoperativna njega  Monitoring u koronarnoj jedinici Škola evropskih znanja 3 .09.35.10. časova ške i grupno meta časovi treninzi stud.001.02.051.11.049. 1 1. 15 3.045.015.09. 14 2.049.099.ECTS Kontakt Vježbe ski i Pedagoi Istraživ.06.02.007.11.

06. 3. klnička izvora rada radionice učenje radovi praksa Modul 19 3.033. Medicinsko instrumentiranje 3.009. logistike i špedicije 5.02.051.01.16.019.025.05.10.05. 4.16. Praktikum  Kardiopulmonalna i cerebralna reanimacija  Endoskopske procedure  Infuziona i transfuziona terapija  Preoperativna njega  Monitoring u intenzivnoj njezi 16 4 4 3 3 2 100 84 44 58 104 70 20 480 3. radionica radionica  Proces rađanja i inkubacije novih ideja  Osnivanje i vođenje malog preduzeća  Poslovni plan (PROJEKT)  Razvoj i selekcija timskih poslovnih projekta Polje "Ekonomija" Izborni Izborni Izborni Modul 4 5 4 10 3 3 2 2 Izborni Izborni 4 4 30 30 18 24 18 66 48 12 6 120 120 30 40 30 18 18 18 24 24 46 60 58 8 8 8 120 150 120 70 24 24 58 24 80 20 300 27 5.03. 29 5. 5.007.097.16. 3.011.003.01. 22 4.001.023.02.03. Teorija tržišta Menadžment poslovne 28 5.03. časova ške i grupno meta časovi treninzi stud.09.03. Kliničko-laboratorijske tehnologije 21 5.03.01. 5. 2.02.  Upravljanje opasnim otpadom  Zagađenje i zaštita zemljišta  Epidemiologija hrane  Zakonski propisi u kontroli kvaliteta i bezbjednosti namirnica Polje "Zdravstvene nauke" Izborni Modul 5 40 26 24 52 8 150 13 3 3 3 4 100 64 44 58 124 70 20 480 4. 3. br.35.03.03.07. Polje "Pravne nauke" Privredni / građansko-pravni modul I  Autorsko & patentno pravo  Bankarsko pravo i hartije od vrijednosti  Pravo osiguranja Modul 11 3 5 3 70 12 24 18 30 100 16 270 Škola evropskih znanja 4 . 5.12.02.021.04.02.001.02. Nauka o ishrani – osnove Izborni 5 Polje "Biotehnologija" 40 24 74 12 150 5.007.01.041.04.03.35. Sanitarni nadzor 20 3.01.02.01.045.007. 3. poslovnim inkubacionim centrima 23 5. revitalizacija i obnova preduzeća Pregovaranje u 25 5. 2.039.ECTS Kontakt Vježbe ski i Pedagoi Istraživ. Marketing menadžment lične prodaje Krizni menadžment 24 5.12. 5.13.01.021.001.003.051. pred.039.35.01.04.02.02.Red.03.02.019.12.14. Šifra Naziv predmeta Nastavne aktivnosti (čas) Individualni rad TIP SVEGA SeminarStručna Individual. međunarodnom biznisu Inovativno preduzetništvo u 26 5. 5.05.03.02.01.12.

 Penologija  Osnove sudske medicine  Viktimologija 70 12 24 18 30 100 16 270 32 5. Istraživanje političkog tržišta 46 47 Izborni Izborni Izborni Izborni Izborni Izborni Izborni Izborni Izborni Izborni 40 40 40 30 18 24 18 24 18 70 66 78 60 16 8 8 12 150 150 150 120 Polje "Menadžment" 5 6 4 5 40 48 30 40 18 30 18 24 24 24 18 62 72 58 60 12 6 8 8 150 180 120 150 5 4 40 30 18 24 18 62 58 12 8 150 120 Polje "Političke nauke" 5 5 4 4 40 40 30 30 30 24 24 24 18 62 56 40 40 18 12 26 26 150 150 120 120 Economic History of Globalization 5.04.02.04. Strateški menadžment 38 5.02.09. 5.031.003.04.04.025. carinske politike 43 5. Menadžment javnih nabavki 5.009.02.04. Privredni / građansko-pravni modul II  Berze i berzansko poslovanje  Notarsko pravo  Stečajno pravo 70 18 24 18 30 120 20 300 Pravosudni / krivično-pravni 31 5.001.06.06.06.22.005.04.003.007.36.02.24.035.06.04.01.02. Geopolitika 45 5.033. uprave 37 2.02.06.001. 5. 5.06.099.02.005. Šifra Naziv predmeta Nastavne aktivnosti (čas) Individualni rad TIP SVEGA SeminarStručna Individual. Pravosudni / krivično-pravni modul II  Sudska psihologija psihopatologija  Prekršajno pravo  Osnovi kriminalistike 11 4 3 4 70 18 24 18 30 120 20 300 Kriminalističko / forenzički 33 5.07.02.vještačenja Modul 11 3 4 4 5 5 5 4 70 12 24 18 30 100 16 270 34 5.02. 5.02.04.06.01.02.02.06. 5. 48 5.09.02.Red.011. 5. 5.097.007. in Twentieth Century Europe Izborni (nastava na engleskom) The History of Italian Mafia.07.003.07. klnička izvora rada radionice učenje radovi praksa Modul 10 4 3 3 Modul 10 3 4 3 Modul i 30 5.02. modul I 5. Ustavno pravo Evropske unije Izborni Izborni 35 5. the XIX Century up to 2000. Tehnološka predviđanja i inovativno preduzetništvo 39 5.02. br. from 5.04. Službeničko pravo 5.06.005. 5.ECTS Kontakt Vježbe ski i Pedagoi Istraživ.02.07.007.04.15.04.013. modul I 5.04.02. TQM Menadžment kvaliteta 41 5.011.  Osnovi kriminalistike  Osnove forenzičkih nauka  Kriminalističko-forenzičke istrage Opcija: Forenz.02.12. Socijalna ekologija Izborni Polje "Komunikološke nauke" 4 30 24 54 12 120 5 Škola evropskih znanja . Menadžment rizika Carinski menadžment i 42 5.01.03.03.013. 5.009. Izborni (nastava na engleskom) 5. Posebno upravno pravo Kontrola i revizija javne 36 5.03.007. pred.03.097.019.013. 3.009.023.03.02. 40 5.04.099. časova ške i grupno meta časovi treninzi stud.03.09.11.11.02. 44 5.003.

001.12. Izvođači nastave su nastavnici i saradnici Fakulteta sportskih nauka Panevropskog univerziteta. Stručno-aplikativni izborni modul u sportu  Tehnika.005. klnička izvora rada radionice učenje radovi praksa 4 4 30 30 12 24 30 54 40 12 8 120 120 49 5.22.007.22.003.003.23.011.24. 5. br. Modul modul u sportu 5.21.07. Studenti mogu izabrati samo jedan sportsko-rekreativni modul u toku školske godine. Sportsko-rekreativni modul III Modul 5. metodika. Sportsko-rekreativni moduli se izvode u modularnom nastavnom bloku ljetnjeg semestra u trajanju od 8-10 sedmica.24.10. 5. 5.02.24.12.001. Sportsko-rekreativni modul IV Modul 5.001.24.  Teorija izabrane grane sporta. 5.001.053.12. Sportsko-rekreativni modul I  Vježbe oblikovanja  Odbojka  Plivanje  Seminarski rad 5 1 2 1 1 20 40 20 50 20 150 56 5.12.12.12.001.12. Sedmično opterečenje studenata je 2 časa (90 minuta) u jednom nastavnom bloku.003.12.12. 5.Red.ECTS Kontakt Vježbe ski i Pedagoi Istraživ.07.003. časova ške i grupno meta časovi treninzi stud.12. Šifra Naziv predmeta Nastavne aktivnosti (čas) Individualni rad TIP SVEGA SeminarStručna Individual.005. osim studenata Fakulteta sportskih nauka.10.001. 5. Sportsko-rekreativni modul se sastoji iz sljedeći blokova aktivnosti: Škola evropskih znanja 6 .12. 5. pred. testiranja i mjerenja u izabranoj grani sporta. Sportsko-rekreativni modul II Modul 5.01.12.12.007.001.12.12.12.  Sportska rekreacija  Fudbal  Plivanje  Seminarski rad 5 1 2 1 1 20 40 20 50 20 150  Sportsko-rekreativne module mogu izabrati studenti svih fakulteta Panevropskog univerziteta u okviru svog izbornog NAPOMENA     programa.12.  Fitnes  Stoni tenis  Plivanje  Seminarski rad 5 1 2 1 1 20 40 20 50 20 150 58 5.003.07. taktika i fizička priprema sporta (2) Modul 9 5 4 48 80 20 20 30 60 12 270 5. Osobine naroda Izborni Razvoj i izgradnja tima (radne 50 5.09. 5.051.12.  Plesovi  Košarka  Plivanje  Seminarski rad 5 1 2 1 1 20 40 20 50 20 150 57 5.12.12. 51 5.001. 5. 5. Sportsko-rekreativni moduli univerzitetskog sporta (vidi napomenu) Modul 55 5.12.02. Izborni grupe i timski rad) 5. Izborni elementarne igre Teorijsko-metodološki izborni 53 5.12.20.12.001.12.  Dijagnostika.12. taktika i fizička priprema sporta (1)  Tehnika.12.23.001.10. Fitnes Izborni Vježbe oblikovanja i 52 5.12.001. Polje "Sportske nauke" 4 5 9 5 4 30 40 48 60 40 80 20 20 22 30 30 40 60 8 12 120 150 270 54 5.09.12.23.009. metodika.

............. Njemački jezik ...................................08....05....07..... 59 6........001.. Italijanski jezik .....nivo I Standardni srpski jezik (1) 67 6............... časova ške i grupno meta časovi treninzi stud.......03.001....03....... 20 bodova UKUPNO: ........ br............. Njemački jezik ............ Izborni 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Polje "Filološke nauke" 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 56 56 56 56 56 56 56 56 56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Škola evropskih znanja 7 ..... koji se upisuju u indeks i matičnu knjigu pod nazivom sportsko-rekreativnog modula i koji kao dio izbornog programa ulaze u ukupan fond ECTS bodova studenta.03... Engleski jezik ...005.......................nivo II 66 6..20.03....................................................nivo IV 61 6........... 40 bodova Seminarski rad iz sportova u modulu ........ Ruski jezik – nivo III 64 6.009..06........... Šifra Naziv predmeta Nastavne aktivnosti (čas) Individualni rad TIP SVEGA SeminarStručna Individual.....03.. 20 bodova Tehničko-metodološki blok (sportova u modulu) .....................03. pred...................nivo IV 63 6.....03........... (srpski kao strani jezik) Izborni Izborni Izborni Izborni Izborni Izborni Izborni Komp.......Red...........001............009.... Italijanski jezik . klnička izvora rada radionice učenje radovi praksa Teorijsko-taktički blok (sportova u modulu) ........02..08...011........ Engleski jezik ....nivo III 60 6..03...06..........................nivo III 62 6................. Slovenački jezik .007......001.03.ECTS Kontakt Vježbe ski i Pedagoi Istraživ...07. 20 bodova Rekreativno-praktični sportski blok......03...........nivo I 65 6. 100 bodova  Studentima koji ispune sve pedagoško-nastavne zahtjeve u sportsko-rekreativnom modulu priznaje se 5 (pet) ECTS....................... o o o o 6...................

20. Instruktivna nastava u izbornom programu podrazumijeva 12 kontakt-nastavnih sati koji se isporučuju studentima u naviše 4 organizovana termina (2 . kako bi bili dostupni vanrednim studentima iz udaljenih prebivališta. potrebu unapređenja akademskog sporta. Nastavni modul se sastoji od više pedagoških aktivnosti koje se izvode simultano i koje daju interdisciplinarna znanja o sadržaju modula kao cjeline. kako u video formatu. U naučnom polju "Političkih nauka" uvedena su dva izborna predmeta koji će se održati na engleskom jeziku i to: "Economic History of Globalization in Twentieth Century Europe" i "The History of Italian Mafia. Iako se sadržaj modula boduje prema svakoj planiranoj pedagoškoj aktivnosti (svaka pedagoška aktivnost modula se odvojeno knjiži u matičnim knjigama i iskazuje se zasebno u prepisu ocjena odn. Škola evropskih znanja 8 . Nastavno osoblje je obavezno da studente bliže upozna sa strukturom nastavnog predmeta. u prijepodnevnim terminima subotom. studenti ne mogu da preuzimaju djelove modula već moraju proći sve predviđene pedagoške aktivnosti modula. Sve studenti koji posjeduju znanje engleskog jezika da bi mogli da efektivno prate nastavu mogu da biraju ove predmete.00 časova). Student pri tom koristi i sva informaciona i komunikaciona sredstva odn. na isti način kao i pri obradi predmeta obaveznog programa. Termini se po pravilu organizuju u poslijepodnevnim časovima (večernji nastavni blok od 17. pri čemu je fokus pripreme na samostalnom radu studenta. u dodatku diplomi).00 .dr Andrea VILLA.Metodološke napomene u vezi obrade izbornog programa Predmeti planirani u izbornom programu obrađuju se u režimu instruktivne nastave. Takođe su u elektronskom obliku dostupni i svi ostali izvori za učenje. U režimu instruktivne nastave organizuju se najmanje tri ispitna roka za studente. Studenti u toku školske godine mogu izabrati samo jedan sportskorekreativni modul. osim studenata Fakulteta sportskih nauka. neophodnost poboljšanja zdravstvenog statusa studenata koji je ugrožen drastičnim smanjenjem kretanja i fizičke aktivnosti. Natavni blok u pojedinom terminu ne može biti veći od 3 sata. Department of Historical and Social Sciences of the University of Salerno. pedagoške radionice odn. from the XIX Century up to 2000". koje će održati doc. subotom. To znači da se sve nastavne aktivnosti izbornog programa snimaju i dostupne su na WEB stranici univerziteta u modulu obrazovanja na daljinu. Panevropski univerzitet "APEIRON" je uveo u okviru izbornog programa univerziteta i sportsko-rekreativne module akademskog sporta koje mogu izabrati studenti svih fakulteta Panevropskog univerziteta u okviru svog izbornog programa. Profesor je dužan da u skladu sa ekonomijom vremena odgovori na pitanja studenata vezana za bitne i apstraktne elemente nastavnog programa. Ukoliko obrada izbornog predmeta podrazumjeva vježbe. tehnologije učenja na daljinu koji su uvedeni na Univerzitetu. praktičan rad ili radnu praksu. sa obradom svih planiranih nastavnih aktivnosti u skračenom obliku. tako i u audio obliku. kao i uputstva koja je dobio od nastavnog osoblja. ove pedagoške aktivnosti se organizuju po posebnom rasporedu. Sagledavajući opšte potrebe unapređenja sportskih aktivnosti studenata. Zahtjev za preuzimanje svih dijelova modula kao cjeline proizilazi iz metodologije kojom se savladavaju pojedini pedagoški oblici iz kojih je modul sastavljen obzirom da se prilikom obrade nastavnih jedinica i različitih pedagoških aktivnosti u modulu primjenjuje funkcionalni i holistički pristup. odn.15 sedmica što zavisi od obima i pedagoških sadržaja modula prema zasebnom planu koji izrađuje voditelj modula. te da studentima da precizna uputstva vezana za osnovnu udžbeničku i drugu literaturu neophodnu za uspješno polaganje ispita i izvršavanje predviđenih predispitnih obaveza. U obradi nastavih sadržaja modula angažuje se tim od više nastavnika i saradnika. Moduli se savladavju u periodu od 10 . Sve pedagoške i nastavne aktivnosti izbornog programa se obrađuju u sistemu obrazovanja na daljinu i dostupne su studentima u metodskim oblicima predviđenim za ovaj način rada studenata. Bar dva nastavna termina moraju biti organizovana petkom odn. te sa predispitnim obavezama koje čine sastavni dio evaluacije znanja iz navedenog predmeta. Student priprema predmet za koji se organizuje instruktivna nastava u interakciji sa nastavnim osobljem i kolegama studentima. te na osnovu transverzalne studije o osnovnim stavovima studentske populacije u odnosu na sportsko-rekreativne aktivnosti u okviru univerziteta. sa ispitnim pitanjima.4 sedmice). Svaki modul ima voditelja modula koji je odgovoran za planiranje i koordinaciju pedagoških aktivnosti unutar modula. sa specifičnim zahtjevima vezanim za kritičnu masu znanja koji su uslov za prolaznu ocjenu.