You are on page 1of 1

ORAR 2011-2012 SEMESTRUL II

Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR anul II
ora

LUNI
Geogr. turistică S gr.1 A12 Prof.dr. Mazilu M GEOGRAFIE TURISTICĂ C A12 Prof.dr. Mazilu M Geogr. Turistică A12 S gr.2 Prof.dr. Mazilu M CERCETĂRI DE MARKETING C A16 Conf.dr. Zaharia C

MARŢI
Economia comerţului S gr.1 A19
Lect. Sperdea N

MIERCURI

JOI

VINERI

SÂMBĂTĂ

800-950

ECONOMIA COMERŢULUI C

1000-1150

A19
Lect.dr. Sperdea N. Ec. turismului S Gr.1 Marinescu R Economia comerţului S gr.2
A19 Lect. Sperdea N

Creditarea întrepr .în CTS Prep.Meiţă Nela S A5

1200-1350

ETICA ÎN AFACERI C A19 Conf.dr. Iancu A

CREDITAREA ÎNTREPRIND. DIN CTS C Conf.dr. Neţoiu L A19

Economia turism. Gr2 Asist.drd. Marinescu R ECONOMIA TURISMULUI C A16 Asist.drd. Marinescu R

1400-1550

1600-1750

Etica în afaceri Conf.dr. Iancu A S gr.1 A19 A19 Etica în afaceri Conf.dr. Iancu A S gr.1 Comunicare şi neg. com. Asist. Marinescu R S gr.1 A7 Comunicare şi neg. com. Asist. Marinescu R S gr.2 A7

COMUNICARE ŞI NEG. COMERCIALĂ C A6 Lect.dr. Enescu Maria

Cercetări de marketing S gr.1
Asist.drd. Robu V A6

18 -19

00

50

Cercetări de marketing S gr.1
Asist.drd. Robu V A6

2000-2150

Notă: Sălile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, L1 şi L2 se află în sediul de pe str. Traian, nr. 277A