You are on page 1of 12

Poluarea solului Proiect prezentat de: Stancu Roxana Stefania Clasa a X-a D

infiltrarea prin sol a ap elor contaminate . -indi rect.Poluarea solului Solul poate fi poluat : -direct prin deversari de deseuri pe terenuri urbane sau rurale. prin depunerea agentilor poluanti ejectati initial în atmosfera. sau din îngrasaminte si pesticide aruncate pe terenurile agricole . transportul agentilor poluanti de catre vânt de pe un loc pe altul. apa ploilor contaminate cu agenti poluanti "spalati" din atmosfera contaminata.

De calitatea solului depinde formarea si protectia surselor de apa.Solul. ca si aerul si apa. atat a celei de suprafata. cat mai ales a celei subterane. . este un factor de mediu cu influenta deosebita asupra sanatatii.

Poluarea este deosebit de evidenta si in cazul solului. Solul mai este supus actiunilor poluari lor din aer si apa . sta rezolvarea precara a salubritatii solului. Inca o contradictie a civilizatiei: alaturi de capacitatea de a creea un mediu de viata acceptabil. Deseurile de tot felul c are nu au fost evacuate in ape si aer acopera uscatul tocmai in locurile aglomer ate unde fiecare metru patrat este intens si multiplu solicitat. degradeaza tere nurile agricole tocmai acolo unde sunt mai fertile. chiar si in spat iul cosmic. Dar deseurile solide constituie numai un aspect al problemei. uratesc natura tocmai acolo unde este mai cautata pentru frumusetea ei.

Apele de infilt ratie impregneaza solul cu poluanti antrenandu-i spre adancimi. solul este locul de intalnire al poluantilor. Aproape toate deseurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau aruncate la intamplare pe sol. limitand poluarea la suprafete mai reduse. De la mucul d e tigara sau biletul de autobuz pana la autoturismul abandonat. . iar raurile polu ate infecteaza suprafetele inundate sau irigate.Intr-adevar. dar exista si perico lul infiltrarii in panza freatica. sunt depozitate pe a numite terenuri. Pulberile din aer si gazele toxice dizolvate de ploaie in atmosfera se intorc pe sol. In orase deseurile sunt inlatura te mai mult sau mai putin sistematic. toate sunt poluari directe ale solului. Daca nu ajung in ape. de la picatura d e ulei scursa din tractorul care ara campul pana la groapa de gunoi cu diverse d eseuri.

. insecte si rozatoare. animaliere. industriale).Elementele poluante ale solului sunt grupate in 3 categorii: elemente biologice. pe care le degradeaza. elim inate de om si de animale. elemente fizice care provoaca dezechilibrul compozi tiei solului: inundatii. Importanta lor este multipla: servesc drept suport nutritiv pentru germeni. defrisari masive. virusi. elemente c himice. in cea mai mare parte de natura organica. ploi acide. paraziti). reprezentate de organisme (bacterii. fiind in cea mai mare parte patogene. Ele fac parte i ntegranta din diferite reziduuri (menajere. sufera proce se de descompunere cu eliberare de gaze toxice si pot fi antrenate in sursele de apa.

aceea de suport si mediu pentru plantele terestre.Cauze Cauzele degradarii solului sunt fie naturale. Poluarea s olului este considerata o consecinta a unor obiceiuri neigienice sau practici ne corespunzatoare. Solul este supus poluari i ca si celelate elemente ale mediului. Se considera ca este absolut necesar ca la identificarea si estimarea intensitatii poluarii solului sa se aiba in vedere functia capitala a acestuia. dar el se reface tot mai greu in compara tie cu apa si aerul. deoarece procesele de autoepurare . activitatea omului. datorata indepartarii si depozitarii la intamplare a reziduuril or rezultate din activitatea omului. fie legate direct sau indirect de sunt mult mai lente. mijloc principal d e productie vegetala â “ baza existentei omului insusi. a deseurilor industriale sau utilizarii nec orespunzatoare a unor substante chimice in agricultura.

Cauzele poluarii solului .

250 milioane de tone d e praf. reducându-se astfel riscul de poluare pentru mediul înconjurător. constatându-se o acumulare mărita de nitraţi in unele plante .PRINCIPALII POLUANTI: Efecte nedorite asupra calitatii solului il au deşeurile si reziduurile menajere d in industrie. Metalele grele ( plumb. ) provenite din diferite surse. impunânduse folosirea limitata a DDT-ului. ajunse pe si in sol pe diferite cai se pot acumula in sol de unde trec in plante cu efecte dăunătoare. 32 miliarde mc de ape industriale uzate. Ingrasamintele cu azot duc la suprafertiliza rea solului. mercur. 70 miliarde de tone de substanţe toxice gazoase. zinc etc. comerţ si agricultura care însumează anual circa 5 miliarde de tone de s ubstanţe minerale. prezintă cea mai importan ta sursa de poluare a solului. Pesticidele sunt si vor continua sa fie sursa de poluare a solului care afecteza direct sănătatea omului si a animalelor. dejecţiile de la animale et c. cupru. Probleme deosebite ridica deşeurile si reziduurile solide. faptul ca degajarea acestora pe lângă substanţele chimica folosite in agricultura. crom.

desfasurarii pr oceselor naturale.CONCLUZIE Trebuie sa acumulam mai multe cunostinte asupra naturii mediului înconjurător. in natura. se impune cu necesitatea c a fiecare om sa devină un participant conştient. totuşi la elucidarea lor trebuie sa se tina seama de faptul ca mediul uman este global. Întreaga experienţa dobândita de omenire pana acum arata ca erorile costisitoare făcut e pana in prezent. si ca pentru mai eficienta soluţionare a p roblemelor. asupr a stării actuale si tendinţelor care au avut loc in mediul înconjurător. vegetaţiei si materialelor . proprie fiecărui stat in parte. cooperarea internaţionala poate juca un rol important in protecţia si go spodărirea raţionala a mediului înconjurător . de ameliorare a calitatii vieţii lui. efectele poluantiilor asupra omului. Cu toate ca rezolvarea acestor probleme pe plan naţional este o chestiune stricta. pot fi evitate si ca o a naliza serioasa a lor poate duce la concluzii valabile pentru întreaga omenire. mai ales in statele industrializate. practic si energic in munca de prev enire a degradării mediului înconjurător. Ca factor de importanta vitala pentru societatea noastră.

ro www.wilkipedia.google.Poluarea Solului Bibliografie: www.org .