You are on page 1of 9

KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PEJ. PEL. DAERAH NEGERI NO.

TELEFON LOKASI FAX :

.

vi. iii. Dihantar penjaga. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik sekolah. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke sekolah. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu rehat. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Bas sekolah. v. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Kereta sendiri. Berbasikal. 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB * * * * 0 1 1 3 . lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas. Motosikal. bengkel. sukan dan permainan. Skor JUMLAH SKOR c). Pengawasan guru sebelum. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada pihak berkuasa berkenaan. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. laluan dan parkir kenderaan yang digunakan oleh murid. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. vii. Pengawasan guru sebelum. Kereta) iv. iii. Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran Dan Waktu Rehat: i. Motosikal. viii. vii. Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik dari sekolah. 0 1 PENGURUSAN JUMLAH SKOR AKTIVITI MURID b).(Basikal. Kereta api) ii. Menetapkan laluan pejalan kaki. Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa Pengajaran & Pembelajaran. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah. (Jaket keselamatan/ topi keledar/ lesen memandu/ cukai jalan dan lain-lain berkaitan) v. ii. ii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah: i. Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di jeti / stesen bas / stesen kereta api/ dan lain-lain. makmal. Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki. vi. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. iv. Bot/Perahu. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Memastikan kehadiran murid direkodkan. Sukan Dan Permainan: i.

Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di asrama. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan perkhemahan. v. Skor JUMLAH SKOR d). Skor 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID JUMLAH SKOR e). viii. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid * selamat digunakan. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. iv. Pengawasan guru sebelum. Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama ii. (Surat kebenaran penjaga/ perakuan kesihatan) vii. Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan vi. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama vii. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik asrama. Memastikan kehadiran murid Aspek Pergi iv. iii. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan Perkhemahan: i. ii. vi. Arahan Keselamatan Murid Di Asrama: * * * * * * * * i. Memastikan kehadiran murid direkodkan.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Daridirekodkan. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. v. dan Balik Sekolah: iii. Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama iv. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama. iii. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH SKOR 1 0 0 10 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 1 1 1 10 10 0 0 0 4 . Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Penetapan kawasan larangan di asrama v.

vi. penggunaan. Rekod pemantauan. penyelenggaraan peralatan di bilik-bilik khas x Pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan paip-paip gas v. tatacara penggunaan. Rekod pemantauan. Program-program pencegahan untuk murid. Skor JUMLAH SKOR i. Penetapan kawasan larangan di sekolah. Arahan keselamatan dipamerkan 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID xiii. Skor JUMLAH SKOR 0 0 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 2 PENGURUSAN KESELAMATAN INFRA STRUKTUR SEKOLAH 5 . Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) vii. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. penyelenggaraan dan pelaporan pendawaian dan peralatan elektrik iii. penyelenggaraan dan pelaporan lanskap sekolah viii. penyelenggaraan dan dan Balik Sekolah: bangunan ii. penyelenggaraan dan pelaporan sistem pembentungan vii. Ada Peti Aduan di sekolah iii. xii. Rekod pemantauan. tatacara penggunaan. xi. Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan 3 PENGURUSAN SOSIAL iv.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi pelaporan fizikal i. penyelenggaraan dan pelaporan retikulasi air iv. penyelenggaraan dan pelaporan tandas sekolah ix Pemantauan. xiv. Rekod pemantauan. Rekod pemantauan. Pemantauan. Rekod pemantauan. Kementerian Pelajaran Malaysia. penyelenggaraan dan pelaporan sistem perparitan vi. Program-program intervensi dan pemulihan untuk murid. tatacara penggunaan. penyelenggaraan padang dan gelanggang permainan. v. dokumen dan harta sekolah. penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. Rekod pemantauan. ii. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah. Warga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kes-kes salah laku. Rekod pemantauan.

Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika menghadapi ancaman / kecemasan. ii. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH BESAR SKOR Skor Sekolah 0 1 2 TB 4 PENGURUSAN KRISIS/ BENCANA 0 0 0 PENGURUSAN 1 PENGURUSAN 5 AKTIVITI MURID RISIKO 0 0 10 0 6 . iii. ribut petir. Maklumat dan penerangan berkaitan lokasi berbahaya kepada murid dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan iv. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan vii. v. jerebu.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Pelan strategik kawasan berisiko vii. iii. Arahan Keselamatan menghadapi krisisPergibencana: Sekolah: keselamatan Murid Dari Aspek dan dan Balik i. banjir. Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap. Ada nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan. dan lain-lain yang berkaitan) ii. perubahan cuaca. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. vi. Skor JUMLAH SKOR i. Latihan menghadapi krisis dan bencana v. Nombor telefon kecemasan dipamerkan. kemarau. Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah dari masa ke semasa. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan krisis / bencana (kebakaran. vi. Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan mencukupi iv.

PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT BIL.79 MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH 3 0 .100 SEKOLAH SELAMAT 2 50 . PERATUS PENCAPAIAN PIAWAIAN SEKOLAH 1 80 .49 PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH .

ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .00 0.00 0. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH Jumlah item berkaitan x 2 28 14 14 14 70 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 #VALUE! 0.00 #VALUE! BIL.00 0.

14 BIL.14 0.00 0.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH 70 28 14 14 14 140 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 7.00 7.00 0. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.00 0. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .