You are on page 1of 2

PISMP BM SEM 3

CARTA GANTT/JADUAL PELAKSANAAN TUGAS (MUHD RIZAL & NUR AFIQAH)

12/2/

13/2/1

14/2/1

15/2/1

16/2/1

17/2/1

18/2/1

19/2/1

20/2/1

21/2/1

22/2/1

23/2/1

24/2/1

25/2/1

26/2/1

27/2/1

28/2/1

29/2/1

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Taklimat

/

Tugasan
Perbincangan

/

Pembahagian

/

Tugasan

/

Pengumpulan
Bahan Ilmiah
Pencarian

/

Maklumat

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

Pengumpulan
Bahan – News

/

/

/

/

Letter
Pengumpulan

/

Bahan Grafik

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Penyediaan

/

Tugasan –

/

draf 1
Penyediaan

/

Tugasan –

/

draf 2
Semakan

/

tugasan – draf
3
1/3/1

2/3/12

3/3/12

4/3/12

5/3/12

6/3/12

7/3/12

8/3/12

9/3/12

2
Perbincangan

Pemurnian
Tugasan
Pengumpulan
Hasil Kerja
Penyerahan
Tugasan

10/3/1
2

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

PISMP BM SEM 3 CARTA GANTT/JADUAL PELAKSANAAN TUGAS (MUHD RIZAL & NUR AFIQAH) .