You are on page 1of 1

FABULA (fişă de lucru

)

Se dă următorul text:

Cerinţe:

Greierul în desfătare, 1. Argumentaţi, în 10 -15 rânduri, că textul alăturat este o fabulă. Trecând vara cu cântare, 2. Identificaţi patru adverbe în text, indicaţi tipul lor şi funcţia sintactică. Deodată se trezeşte 3. Arătaţi pentru ce a fost folosit apostroful în text. Indicaţi şi un alt exemplu de folosire a Că afară viscoleşte, acestuia. Iar el de mâncat nu are. 4. Argumentaţi în 3-5 rânduri că textul alăturat aparţine genului epic. La vecina sa furnică 5. Identificaţi verbul la supin din text şi arătaţi ce funcţie sintacticăare. Alergând, cu lacrimi pică 6. Identificaţi o completivă de timp în text şi arătaţi prin ce este introdusă. Şi se roagă să-i ajute, 7. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate în text. Cu hrană să-l împrumute, 8. Scrieţi o compunere de 10-15 rânduri în care să comentaţi semnificaţiile fabulei alăturate. Ca de foame să nu moară, 9. Identificaţi doi termeni compuşi în text şi arătaţi cum s-au format. Numai pân’ la primăvară. 10. Arătaţi ce valoare morfologică are cuvântul „vara” în versul : ”Vara, când eu adunam” şi Furnica l-au ascultat, construiţi o propoziţie în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică. Dar aşa l-au întrebat: -Vara, când eu adunam, Tu ce făcei? -Eu cântam În petrecere cu toţi. -Ai cântat? Îmi pare bine. Acum joacă, dacă poţi, Iar la vară fă ca mine. (Al. Donici, „Greierul şi furnica”)

FABULA (fişă de lucru)

Se dă următorul text:

Cerinţe:

Greierul în desfătare, 1. Argumentaţi, în 10 -15 rânduri, că textul alăturat este o fabulă. Trecând vara cu cântare, 2. Identificaţi patru adverbe în text, indicaţi tipul lor şi funcţia sintactică. Deodată se trezeşte 3. Arătaţi pentru ce a fost folosit apostroful în text. Indicaţi şi un alt exemplu de folosire a Că afară viscoleşte, acestuia. Iar el de mâncat nu are. 4. Argumentaţi în 3-5 rânduri că textul alăturat aparţine genului epic. La vecina sa furnică 5. Identificaţi verbul la supin din text şi arătaţi ce funcţie sintacticăare. Alergând, cu lacrimi pică 6. Identificaţi o completivă de timp în text şi arătaţi prin ce este introdusă. Şi se roagă să-i ajute, 7. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvintele subliniate în text. Cu hrană să-l împrumute, 8. Scrieţi o compunere de 10-15 rânduri în care să comentaţi semnificaţiile fabulei alăturate. Ca de foame să nu moară, 9. Identificaţi doi termeni compuşi în text şi arătaţi cum s-au format. Numai pân’ la primăvară. 10. Arătaţi ce valoare morfologică are cuvântul „vara” în versul : ”Vara, când eu adunam” şi Furnica l-au ascultat, construiţi o propoziţie în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică. Dar aşa l-au întrebat: -Vara, când eu adunam, Tu ce făcei? -Eu cântam În petrecere cu toţi. -Ai cântat? Îmi pare bine. Acum joacă, dacă poţi, Iar la vară fă ca mine. (Al. Donici, „Greierul şi furnica”)