You are on page 1of 18

TEMA 1

ELEMENTE DEFINITORII ALE PIEŢEI DE CAPITAL

piata la vedere. piata primara si secundara  Identificarea importantei piete de capital pe seama intrebarilor de evaluare a cunostintelor . piata la termen.Obiective   Studierea elementelor definitorii ale pietei de capital Studierea si identificarea particularitatilor diferitelor segmente ale pietei de capital  Utilizarea corecta a conceptelor de piata a actiunilor. obligatiunilor.

1. Structura pieţei de capital 1. Cererea şi oferta de capital 1.Content / Conţinut        1.4. Conceptul şi trăsăturile pieţei de capital 1.3.2. Piaţa primară şi piaţa secundară Concepte cheie Teste de evaluare Bibliografie .

CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI DE CAPITAL     Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile disponibile şi dispersate din economie sunt dirijate către entităţi publice şi private solicitatoare de fonduri. Piaţa de capital funcţionează aşadar ca un mecanism de legătura între cei la nivelul cărora se manifestă un surplus de capital (investitorii) şi cei care au nevoie de capital (emitenţii). Piaţa de capital leagă emitenţii valorilor mobiliare şi altor instrumente financiare de investitorii individuali şi instituţionali prin intermediul societăţiilor de servicii de investiţii financiare. . este condiţionată de un proces real de economisire ca fundament al ofertei de capital.1. Existenţa pieţei de capital este determinată de cererea de capital pentru necesităţi curente de trezorerie şi pentru investiţii şi totodată.1.

ce decurg din relaţiile de alocare a resurselor disponibile în scopul fructificării acestora şi al satisfacerii cererii de capital dintr-o economie. În concepţia anglo-saxonă.1. al pieţei eurovalutelor.1. Piaţa de capital este sinonimă cu piaţa instrumentelor financiare care asigură investirea capitalurilor pe termen mediu şi lung. al pieţei efectelor de comerţ. (Spre deosebire de aceasta. cu un termen atotcuprinzător. CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI DE CAPITAL    Conceptul de piaţă de capital are însă conotaţii mult mai profunde. piaţa de capital formează împreună cu piaţa monetară şi cu piaţa asigurărilor ceea ce se numeşte.) . al pieţei certificatelor de depozit. piaţa financiară. piaţa monetară realizează atragerea şi plasarea capitalurilor pe termen scurt prin intermediul pieţei interbancare. al pieţei scontului.

Piaţa de capital se reprezintă ca un mecanism de legătură între investitori şi emitenţi. . a căror decizie de investire vizează două obiective complementare:  rentabilitate. potrivit căreia piaţa de capital este o componentă a pieţei financiare.1.  lichiditatea. respectiv un grad înalt de fructificare a capitalurilor. CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI DE CAPITAL  Practica din România pune în evidenţă opţiunea pentru concepţia anglo-saxonă.1. adică recuperarea cât mai operativă a capitalului investit.

.1.  ▪ prin emisiune de instrumente financiare de către utilizatorii de fonduri pe piaţa financiară – finanţare directă. CEREREA ŞI OFERTA DE CAPITAL Mişcarea fondurilor în economie se poate aşadar realiza în două modalităţi:  ▪ prin concentrarea disponibilităţilor băneşti la bănci şi utilizarea de către acestea a resurselor astfel atrase pentru creditarea utilizatorilor de fonduri – finanţare indirectă.2.

instituţii publice. . organisme financiar-bancare de pe piaţa internaţională.2. guverne.1. instituţii financiar-bancare şi de asigurări. alte categorii de agenţi economici. adică din tot ceea ce rămâne în posesia deţinătorilor de venituri după ce-şi satisfac nevoile de consum. Oferta de capital provine din economisire. CEREREA ŞI OFERTA DE CAPITAL   Cererea de capital aparţine unor operatori cum sunt: societăţi comerciale publice şi private.

O astfel de categorie de investitori exercită o influenţă semnificativă asupra volumului tranzacţiilor şi preţului instrumentelor financiare.1. CEREREA ŞI OFERTA DE CAPITAL   Investitorii se împart în două mari categorii: a) Investitorii individuali sunt persoane fizice sau juridice care fac tranzacţii de dimensiuni modeste pe piaţa titlurilor financiare.  b) Investitorii instituţionali sunt societăţi sau instituţii care fac tranzacţii de dimensiuni mari. Aceştia cuprind: băncile. . instituţiile care gestionează fondurile de pensii.2. societăţile de investiţii. societăţile de asigurare. organismele de plasament colectiv.

piaţa de capital cuprinde două segmente: ▪ piaţa primară – piaţa pe care noile emisiuni de instrumente financiare sunt negociate pentru prima oară. ▪ piaţa secundară – piaţa pe care sunt tranzacţionate instrumente financiare aflate deja în circulaţie. . STRUCTURA PIEŢEI DE CAPITAL (1) prisma producerii şi comercializării valorilor mobiliare.3.1. Piaţa secundară furnizează lichiditate pentru investitorii care doresc să-şi schimbe portofoliile înainte de data scadenţei.

.3. ▪ piaţa opţiunilor (options) – piaţa în care se tranzacţionează valori mobiliare pentru livrare condiţionată. ▪ piaţa obligaţiunilor – piaţa pentru instrumente de datorie.1. ci conferă doar un drept rezidual asupra veniturilor emitentului. Instrumentul tranzacţionat este numit contract de opţiuni. se deosebesc: ▪ piaţa acţiunilor – piaţa pentru acţiuni comune şi preferenţiale emise de societăţi comerciale. ▪ piaţa contractelor la termen – piaţa pe care valorile mobiliare se tranzacţionează pentru livrarea şi plata viitoare. STRUCTURA PIEŢEI DE CAPITAL (2) După obiectul tranzacţiei. care promite plăţi periodice ale cuponului şi rambursarea sumei împrumutate la scadenţa şi care are prioritate asupra veniturilor emitentului. Spre deosebire de obligaţiune. o acţiune comună nu promite nici o plată periodică.

. STRUCTURA PIEŢEI DE CAPITAL (3) După modul de formare a preţului instrumentelore financiare. Cumpărătorii şi vânzătorii nu tranzacţionează unul cu celălalt şi. ▪ piaţa de negocieri – piaţa în care cumpărătorii şi vânzătorii negociază între ei preţul şi volumul valorilor mobiliare. având reguli de tranzacţionare fixate. Deoarece tranzacţiile se derulează în mai multe locuri. Piaţa este impersonală şi organizată. nu cunosc identitatea celeilalte părţi. fie direct. Piaţa de negocieri este o piaţă . în funcţie de suprapunerea preţurilor la ordine primite de a cumpăra sau de a vinde o anumită valoare mobiliară. în general. este o piaţă prin telefon. fie prin intermediari.la ghişeu’’ (over-thecounter OTC). Negocierea furnizează timp pentru identificarea cumpărătorilor şi vânzătorilor şi pentru revizuirea preţului sau volumului. piaţa de capital se structureaza în: ▪ piaţa de licitaţie – piaţa în care tranzacţionarea este condusă de o parte terţă. telex sau computer.1.3..

când finalizarea depinde de evoluţia viitoare a cursului şi este lăsată la latitudinea cumpărătorului. în cadrul căreia finalizarea tranzacţiei. Această piaţă mai este denumită piaţă cu plata cash.3. Pe această piaţă tranzacţiile se derulează la termen ferm. STRUCTURA PIEŢEI DE CAPITAL (4) În funcţie de momentul finalizării tranzacţiilor. ▪ piaţa la termen. se deosebesc: ▪ piaţa la vedere – cea pe care valorile mobiliare sunt tranzacţionate pentru livrare şi plata imediată. când există certitudinea finalizării la o anumită scadenţă. referitoare la livrarea titlurilor către noul cumpărător şi efectuarea plăţii.1.. şi la termen condiţionat. .Imediat’’ este definit de respectiva piaţă şi variază de la o zi la o săptămână. care suportă un cost pentru dreptul de a renunţa la contract. în funcţie de reglementările în vigoare. . se realizează la o dată viitoare.

1. societăţi de investiţii care. sunt: ▪ solicitatorii de capital: statul si colectivităţiile locale. bănci comerciale. PIAŢA PRIMARĂ SI PIAŢA SECUNDARĂ Piaţa primară reprezintă acel segment de piaţa pe care se emit şi se vând sau se distribuie valori mobiliare către primii deţinători. societăţi de asigurare. întreprinderile publice şi cele private. în cadrul căreia se vând şi se cumpără valori mobiliare nou-emise.4. ▪ ofertanţii de capital: persoane particulare. Pe piaţa primară se emit valori mobiliare ce conferă anumite drepturi posesorilor lor. bănci. asigură vânzarea valorilor mobiliare. . ▪ intermediarii: societăţi de servicii de investiţii financiare. prin reţeaua proprie. deci celor care au calitatea de furnizori de fonduri. agenţi economici. Participanţi pe piaţa primară. case de economii.

▪ informaţiile despre produs şi despre emitent sunt difuzate în marea masă a investitorilor. ▪ oferă informaţii privind nivelul şi mişcarea preţului de piaţă. Obiectivele pieţei secundare sunt: ▪ protecţia investitorilor. realizată prin transparenţa.4. PIAŢA PRIMARĂ SI PIAŢA SECUNDARĂ    Piaţa secundară asigură. Avantajele pietei secundare: ▪ oferă informaţiile referitoare la produsul ce urmează a fii tranzacţionat.1. reglementarea şi supravegherea pieţei. ▪ lichidarea pieţei şi stabilirea cursului. cât şi lichiditatea şi mobilitatea economiilor. . atât buna funcţionare a pieţei primare. Investitorii au posibilitatea de a negocia în orice moment acţiunile şi obligaţiunile deţinute în portofoliu sau pot cumpăra noi valori mobiliare. prin intermediul bursei de valori mobiliare.

piaţa acţiunilor.Expresii şi concepte cheie      Piaţa de capital. piaţă secundară. piaţă de negocieri. investitori individuali. emitenţi. piaţa contractelor la termen. piaţa obligaţiunilor. piaţă la vedere. investitori instituţionali. piaţa opţiunilor. cerere de capital. piaţă de licitaţie. ofertă de capital. piaţă primară. piaţă la termen . investitori.

. Cum funcţionează piaţa de capital? Ce contribuţii importante au pieţele de capital la dezvoltarea economică? 2.Evaluarea cunostintelor 1.

Editura Economică..Piaţa de capital. Editura Tribuna Economică.Bibliografie   Biblioteca universitatii: Anghelache G. Bucureşti.Piaţa de capital şi burse de valori..Piaţa de capital.. Editura Economică. 2004 Bibliografie facultativa Frâncu M. Ionescu E. 1998 Stoica V. 2002    . Bucureşti..