You are on page 1of 41

CERRAHİ GİYSİLERİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Hazırlayanlar
Emrah BİLAÇ Selçuk KAHRAMAN

Danışman

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN

İÇİNDEKİLER

1. Giriş 2. Cerrahi Giysilerin Tarihçesi 3. Cerrahi Giysilerin Genel Özellikleri 4. Cerrahi Giysilerde Kullanılan Malzemeler 5. Sterilizasyon 6. Standartlar ve Test Yöntemleri 7. Sonuç ve Tartışma

1. GİRİŞ
Dünyada hijyen kavramının gelişmesiyle cerrahi giysilerin önemi artmıştır. Cerrahi giysiler steril ve steril olmayan alanlar arasında engel sağlayarak, enfeksiyonları önlemeye yardım amacıyla tasarlanmış giysilerdir. Cerrahi giysilerin kullanım amacı temel olarak ikiye ayrılmaktadır: 1. Mikropların cerrahi hastalara geçişini ve hastalardan sağlık personeline zararlı patojenlerin geçmesini en aza indirip, çapraz geçişi önlemeye yardımcı olmaktır. 2. Cerrahi personeldeki mikrobik deri floralarının operasyon ortamına bulaşmasını engellemektir.

2. TARİHÇE
1800 yılların sonlarına doğru hijyen konusunda bir takım kurallar belirlenmiştir. Bunun sonucunda da o yıllarda cerrahi yarayı kapatmak ve cerrahi grubun giyinmesi için steril pamuk bez kullanılıyordu. 1970 ‘lere kadar cerrahi operasyonlar için az sıvı dirençli sık dokunmuş kumaşlar tercih edilmiştir ve bundan sonra sıvı geçirgenliği düşük olan nonwoven (dokusuz yüzey) kumaşlar geliştirilmeye başlanmıştır. 1980 ‘lerin başlarından itibaren ise sıvı geçişlerine daha dayanıklı ve daha sık dokunmuş ve daha fazla koruma özelliği olan kumaşlar kullanılmaya başlanmıştır.

 Alerjik ve kanserojen olmaması.  Zehirli madde içermemesi. Cerrahi giysilerin sahip olması gereken özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır: .3. CERRAHİ GİYSİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Tıbbi tekstillerden istenilen genel kriterler.  Sterilize edildiğinde kimyasal ve fiziksel özelliklerinde minimum değişiklik gösterecek yetenekte olması şeklinde sıralanabilmektedir.  Kullanılan tekstil yüzeyinin kabul edilebilir yapısal saflıkta olması.

CERRAHİ GİYSİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Cerrahi Giysilerde Gözenek Büyüklüğü Cerrahi giysilerde gözenek büyüklüğü.3. Yabancı cisim bulunduran yaraların da. hava ve ter geçirgenliği açısından çok önemli bir özellik olarak değerlendirilmektedir. enfeksiyon oluşturma riskinin yüksek olduğu açıkça bilinmektedir. sıvı. Çünkü küçük partiküller yarayla temasa geçtiklerinde. bakterilerin ve küçük partiküllerin geçişine izin vermemelidir. yabancı cisim reaksiyonu oluşturmaktadırlar. Materyalin gözenek büyüklüğü. .

Mikroorganizmanın bulaşması. . sıvıların mikroorganizma ile transfer yeteneklerinin varlığı.3. CERRAHİ GİYSİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Sıvı İticilik Ve Sıvı Geçirmezlik Cerrahi giysilerin kumaşlarının. hem de cerrahi ekibi virüs ve/veya taşıyıcı diğer mikro organizmaların etkilerine karşı korumak için etkili bir bariyer oluşturması gerekmektedir. iltihap olasılığını hayli artırmaktadır. Sıvı itici özelliğin. hem hastaları cerrahi operasyon sonrası yara enfeksiyonlarına karşı. sıvıyla veya sıvısız olabilirken. nemli ortamlarda bakterilerin üremesini engellemesi açısından çok önemli olduğu bilinmektedir.

sıcak olabilecek ortamlarda da vücutta yapışkanlık yaratmaması bakımından. CERRAHİ GİYSİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Nem Ve Buhar Geçirgenliği Cerrahi giysi kumaşının. hem nemin hem de buharın kumaş yüzeyinden rahatlıkla geçebilmesini sağlayacak şekilde olması gerekmektedir.3. . soğuk olabilecek ortamlarda vücutta üşüme hissi verdirmemesi.

3. CERRAHİ GİYSİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Cerrahi giysilerde özetlersek:   olması gereken özellikleri      Materyal katlanma durumunda da buhar geçirebilmelidir Materyal uzun süreli işlemlere dayanabilmelidir Materyalin yüzeyi kaygan olmamalıdır Islakken de dayanıklılığını koruyabilmelidir Operatörün hareketlerini kısıtlamayacak bollukta olmalı. operatöre hareket serbestisi tanımalıdır Kullanılan boyalar. ekibin gözlerini yormamasına dikkat edilmelidir . haslıkları yüksek ve cildi tahriş etmeyecek şekilde olmalıdır Materyalin renginin.

patlama tehlikesinden dolayı. özellikle lazer uygulamalarında ve oksijen kullanımında gerekmektedir Cerrahi giysiler ve örtüler.3. Ayrıca materyal yıkama prosesinden sonra da gerekli özelliklerini koruyabilmelidir Cerrahi giysilerin ve örtülerin. aleve ve elektrostatik elektriklenmeye dayanımı. CERRAHİ GİYSİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ        Materyalin tüylenmeye karşı direnci yüksek olmalıdır Materyalin kopma dayanımı yüksek olmalıdır Materyal kullanıcının vücudunda gereğinden fazla nem oluşturmamalıdır Çok kullanımlı materyaller yıkanabilir olmalıdır. arzu edilir bir maliyet-fayda oranına sahip olmalıdırlar . Ayrıca materyal yıkama prosesinden sonra da gerekli özelliklerini koruyabilmelidir Çok kullanımlı materyaller yıkanabilir olmalıdır.

dokuma kumaştan yapılmakta ve kullanımlar arasında yıkama ve sterilizasyon işlemine tabi tutulmaktadırlar. bariyer etkinliği ve özellikleri.4. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Günümüzde. giysilerin. Çok kullanımlık giysiler. gerekse çok kullanımlı giysilerin kendilerine özgü bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. maliyet ve çevre faktörleri iyi dengelenmelidir. tıbbi pazarda tek ve çok kullanımlık olarak iki grup cerrahi giysi bulunmaktadır. hasta ve personelin güvenliği. bir defa kullanılmak üzere tasarlanmakta ve dokusuz yüzey kumaştan yapılmaktadırlar. Tek ve çok kullanımlık cerrahi giysiler arasında bir seçim yaparken. giysinin kullanım alanına göre önceliklerin belirlenmesi. karar verme sırasında önem kazanmaktadır. Bu nedenle. Tek kullanımlık giysiler ise. bulaşma riski ile ilgili kurallar. Gerek tek kullanımlı. .

. aerosollar) Maruz kalınan kan veya vücut sıvısı miktarı Maruz kalınan süre (kısa operasyonlar yada uzun süren müdahaleler). eller) ve maruz kalınma tipi (basınç.4. 2. bacaklar. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Cerrahi giysilerin seçiminde üç temel faktörün dikkate alınması gerekmektedir: 1. Maruz kalan bölgeler (yüz. sıvılar. olarak sıralanmaktadır. 3.

Bu nedenle uygun kumaş seçiminde tüm bu faktörlerin ele alınması gerekmektedir.4. temizlik amacıyla çeşitli temizlik maddeleriyle yıkanmaları. Günümüzde kullanılan çok kullanımlık materyalleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır: . sterilize edilirken yüksek ısıyla işlem görmeleri ve kumaşların cerrahi operasyon süresince delici aletlere maruz kalmaları yıpranmayı arttırmaktadır. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Çok Kullanımlık Materyaller Çok kullanımlık cerrahi giysilerde kullanılan kumaşların.

pamuklu ürünlerin en büyük avantajı olarak gösterilebilmektedir. Ayrıca pamuğun sıvı penetrasyonuna karşı direnci de yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte pamuğun mikropenetrasyona karşı direncinin yetersiz olup. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Pamuk Geleneksel olarak çok kullanımlı cerrahi giysilerde %100 pamuk kullanılmaktadır. Ortopedi implantları veya Aort yırtılması gibi yüksek aseptik isteyen ve şiddetli kanamanın olabileceği operasyonlarda pamuklu ürünlerin kullanılması tavsiye edilmemektedir. Emicilik ve giyim konforuna sahip olmak.4. . bariyer etkisi gösterememesi de bir dezavantajı olarak sayılabilmektedir.

Ayrıca yağlı kirler de modifiye edilmiş kumaştan kolayca uzaklaştırılabilmektedir ve dolayısıyla kimyasal modifikasyon aynı zamanda kir iticilik bitim işlemi görevini de üstlenmiş olmaktadır. Pamuklu kumaşlardan dökülen bu partiküller. Yabancı cisim bulunduran yaraların da enfeksiyon oluşturma riskinin yüksek olduğu açıkça bilinmektedir. vazgeçilemeyen avantajlarının bulunması bu liflerin modifikasyon çalışmalarına neden olmaktadır. mikroorganizmaların transferi azaltılabilmektedir. Ancak pamuk liflerinin dezavantajlarına karşılık. Ayrıca yıkama prosesinde kontaminasyon kolayca giderilebilmektedir. suda çok yüksek oranda şişmektedir ve çok yüksek sorpsiyon kapasitesine sahip bulunmaktadır.4. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Pamuğun bir diğer sorunu da yüksek partikül salınımına neden olan serbest lif uçlarına sahip olmasıdır. Modifiye edilmiş pamuklu kumaşlar. yarayla temasa geçtiklerinde yabancı cisim reaksiyonu oluşturmaktadırlar. Kimyasal olarak bitim işlemi görmüş bu kumaşı kullanarak. .

materyale sıvı itici bir özellik kazandırmaktadır. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Pamuk-Polyester Bu materyaller.4. Bu materyallerin bir kısmı florkarbonla işleme tabi tutulmaktadır. Florkarbonla işleme tabi tutulma. cerrahi alanlarda saf pamuğun yanında sıklıkla kullanılan çok kullanımlı materyaller olarak sayılabilmektedir. .

CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Mikroflament Bu materyaller poliamid veya poliesterden (PES) elde edilmektedir. Mikroflament dokuların. üretim esnasında karbon lifleri eklenerek antistatik özelliğin sürekli hale getirilmesi mümkündür. . Cerrahi materyalin antielektrostatik özellik göstermesi gerekmektedir. Ayrıca mikrofilament materyaller. florkarbon terbiyesiyle sıvı itici bir özellik de kazanabilmektedirler. Bu dokular çekmeye çok dayanıklıdırlar ve kullanım esnasında partikül yaymamaktadırlar. Ancak cerrahi alanda genellikle PES olanlar kullanılmaktadır.4.

CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Mikrofilament dokular genellikle cerrahi kaplamalarda kullanılmaktadır.4. Giyim konforu düşünülerek bu dokular sadece giysinin önünde ve kollarında kullanılmakta. . diğer kısımlar ise karışım dokulardan üretilmektedir. Buna karşılık %100 mikrofilament dokulardan yapılan kaplamalar da bulunmaktadır.

Aktif solunum yapabilme özelliği sayesinde kan ve vücut sıvıları membrandan geçememekte ancak su buharı formundaki ter dışarı çıkabilmekte ve vücudun ısı dengesi doğal olarak korunmaktadır. bakterilerle virüslerin. Üst tabaka yoğun sıvıların yüksek basınç yükünü karşılayabilmektedir. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Tekstil Laminant Üçlü laminant. Bu nedenle cerrahi alanda yüksek performans gösterebilmektedir. mikrofaser dokudan üretilen alt ve üst tabakayla politetrafloretilen (PTFE) membrandan oluşan ince bir orta tabakadan meydana gelmektedir.4. Membran. . Tekstil laminantlarına örnek olarak Goretex® gösterilebilmektedir. sıvılarla bağ kurarak penetrasyon oluşturmalarına engel olmaktadır .

. Hepatit B ve AIDS gibi hastalıklardan korunmadır. Tek kullanımlık örtü ve önlük kullanımının en önemli amacı. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Tek Kullanımlık Bu malzemelerin kullanılmasının başlıca nedeni. Bu malzemeler dokusuz yüzey kumaşlardan yapılan malzemelerdir. enfeksiyon riskini minimize etmektir. Dokusuz yüzey malzemelerin temel hammaddeleri doğal (kağıt hamuru. dayanıklılık ve bütünlük elde etmek amacı ile dokunmuş ve örülmüş maddelere benzeyen. Dokusuz yüzey kumaşlar. pamuk) veya sentetik (polyester.4. birbirine bağlı geometrilerden farklı olarak fiber bağlama teknolojilerine dayanılarak üretilmiş kumaşlardır. polypropilen) liflerin değişik şekilleridir.

CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Tek kullanımlık dokusuz yüzey hammaddelerden üretilen ve sağlık sektöründe kullanılan ürünlerin başlıcaları şunlardır:          Cerrahi önlükler Cerrahi örtüler Sterilizasyon paketleme malzemeleri Boneler Galoşlar Yüz maskeleri Yara Bantları Islak mendiller Temizleme ve kurulama malzemeleri .4.

DuPont firması tarafından en bilinen şekli. Dexter. bakteri geçişlerine karşı en dirençli malzeme türü ve aynı zamanda yumuşak yapısı nedeni ile. tene uyumda en çok tercih edilen dokusuz yüzey kumaş yapısıdır. Dünyadaki başlıca spunlace kumaş üreticisi firmalar Dupont. genellikle kağıt hamuru ve polyester lif karışımını içeren bir dokusuz yüzey kumaş türüdür. .4. Sontara F808 ismi ile üretilmektedir. Kimberly-Clark ve PGI'dır. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Spunlace Spunlace.

Meltblown malzemeler. polyester tabakaların eritilip eğirme yöntemi ile şekillendirilmesinden oluşan sürekli liflerden yapılır. yeterli koruyucu özelliklere ve gerekli konfora sahip olmadığı bilinmelidir.4. . Bu nedenle ameliyat önlüğü olarak kullanımı uygun değildir. Spunbond kullanılarak üretilen önlüklerin. polimerin eritilip lifli hale getirilmesi ile meydana gelirler. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER Spunbond Spunbond malzemeler. Lifler daha kısadır ve sürekli halde olmayabilirler.

Bu 3 katmanlı yapı. . malzemenin mekanik özelliklerinden sorumludur. Almina Akmina (Kayseri) ve Akınal Sentetik (Gazıanteptir). Ritaş Holding (Gaziantep). orta tabaka ise meltblown malzemedir. kan. Malzemenin orta katı bir filtre oluşturur ve istenmeyen geçişleri önler. ancak hava. bakteri ve sıvıların geçişini engeller. polypropilen lifinin yanmaya karşı dayanıklı bir madde olmasından dolayı. Alt ve üst tabakalar spunbond. Dış yüzeyler ise. Türkiye'de başlıca SMS ve spunbond üreticisi firmalar Mogul Tekstil (Gaziantep). laser uygulamalarında da rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ana maddesi polypropilen olarak üretilen tek kullanımlık malzemeler. CERRAHİ GİYSİLERDE KULLANILAN MALZEMELER SMS (Spunbond / Meltblown / Spunbond) Termal yolla veya yapışkanla bağlanmış 3 ayrı tabakadan oluşan dokusuz yüzey kumaş yapısıdır.4. buhar ve sterilazyon için kullanılan etilenoksit gazına izin verir.

Sterilizasyon türü. steril edilecek önlüklerin tüm yüzeyine etki etmelidir. Sterilizasyon etkili olabilmesi için gereken temel ilkeler şu şekilde sıralanmaktadır:        Steril edilecek önlükler üzerinde yabancı madde bulunmamalıdır. Sterilliği bozmamak için ameliyat önlükleri uygun bir şekilde saklanmalıdır. STERİLİZASYON Sterilizasyon. Steril edilen önlüklerin son kullanma tarihi bilinmeli ve bu süre içinde kullanılmalıdır. Steril edilecek önlükler doğru olarak paketlenmelidir. ortamdaki tüm canlı ve spor halindeki mikroorganizmaların öldürülmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu işlemin uygulandığı madde veya cisimde gelişme ve çoğalma yeteneğine sahip hiçbir canlı mikroorganizmanın kalmaması gerekmektedir. Steril edilecek önlüklerin üzerine sterilizasyon türü ve steril edilme tarihi yazılmalıdır.5. . Sterilizasyon türünün süresi yeterli olmalıdır.

STERİLİZASYON Isı ile Sterilizasyon Bu sterilizasyon yöntemi. Maliyeti düşürmesi nedeniyle genellikle buhar ile yapılmaktadır. ucuz ve hızlı sonuç veren en sık kullanılan sterilizasyon yöntemi olarak gösterilebilmektedir.5. uygulanan yüksek ısı ile mikroorganizmaların proteinleri denatüre edilmekte ve bu şekilde mikroorganizmaların ölmesi sağlanmaktadır. basit. Ancak steril edilecek malzemenin ısıya dayanıklı olması gerekmektedir. Bu yöntemde. .

. Solunum sistemi üzerine toksik etkileri bulunan Etilen Oksit. bakterileri ve bakteri sporlarını yok edebilmektedir.5. dokulara direk temas ettiğinde eritem ve ödem oluşturmaktadır. Alkilasyon yöntemi ile mikroorganizmaların RNA ve DNA’ları ile reaksiyona giren Etilen Oksit. STERİLİZASYON Etilen Oksit İle Sterilizasyon Etilen Oksit (C2H4O2) güçlü bir antimikrobik ajan olup bilinen tüm virüsleri. onların genetik yapılarını bozmaktadır.

mikroorganizma üremesindeki azalma olarak gösterilebilmektedir. Gama radyasyonunun meydana getirdiği diğer bir sonuç ise. Gama radyasyon işlemi ürünün kontrol edilen düzeylerde iyonize edici radyasyona tabi tutulması olarak tanımlanmaktadır.5. . STERİLİZASYON Gama Işınları İle Sterilizasyon Özellikle tek kullanımlık cerrahi giysilerde. Mikroorganizmalar. radyasyonla sterilizasyonda doz tayin yöntemi yalnızca ürünün mikroorganizma yüküne bağlı bulunmaktadır. Tüm mikroorganizmaları öldürmeyi içeren diğer sterilizasyon yöntemlerinin aksine (basınçlı buhar ve etilen oksit gibi). gama radyasyonla yaşamsal moleküllerinin yıkımı sonucu veya bileşenlerdeki kimyasal değişiklikler nedeniyle ölmektedir. Kobalt 60 (60Co) elementinin yaydığı gamma ışınları ile de sterilizasyon yapılabilmektedir.

. STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ Günümüzde kullanılan test yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Cerrahi Tekstiller İçin Avrupa Standardı (EN 13795) Kullanılan cerrahi giysi ve örtülerin EN 13795 sayılı Avrupa standardında belirtilen performans kriterlerine uyması gerekmektedir. Bu standart. Ancak. Cerrahi maskeler ve başa takılan örtüler için gereksinimler CEN/TC 205 standardı (CEN 2001)’de gösterilmektedir. cerrahi eldivenler. paketleme materyalleri.6. . hastalar ve klinik personel için tıbbi cihaz olarak kullanılan temiz hava takımları. tek ve çok kullanımlık cerrahi giysi ve önlüklerin özellikleri hakkında genel bir yol göstermekte ve cerrahi ile diğer işlemler boyunca. paketleme materyalleri için ise gerekli koşullar EN 868’de yer almaktadır. Tıbbi eldivenler için gereksinimler EN 455’de. ayak ve baş giysileri ve yarıklı örtüler bu standart kapsamında bulunmamaktadır. cerrahi maskeler. hasta ile klinik personel arasındaki bulaşıcı madde geçişini önlemeyi amaçlamaktadır.

3 bölümden meydana gelmektedir. STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ EN 13795 sayılı Avrupa Standardı.6.    Bölüm 1: Ürünler ve üreticiler için genel gereksinimler Bölüm 2: Fiziksel test yöntemleri Bölüm 3: Performans gereksinimleri ve performans seviyeleri Zorunlu bir avrupa standardı oluşturmak üzere kurulan VG14 grubu cerrahi giysiler için geçerli gereksinimleri şu şekilde sıralamıştır:           Mikrobik geçirmezlik – kuru Mikrobik geçirmezlik – yaş Temizlenebilirlik – mikrobik Temizlenebilirlik – partiküller Tüylenme Sıvı geçirmezlik Patlama mukavemeti – kuru Patlama mukavemeti – yaş Gerilme mukavemeti – kuru Gerilme mukavemeti – yaş .

STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ Cerrahi örtüler için geçerli gereksinimleri ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:            Mikrobik geçirmezlik – kuru Mikrobik geçirmezlik – yaş Temizlenebilirlik – mikrobik Temizlenebilirlik – partiküller Tüylenme Sıvı geçirmezlik Patlama mukavemeti – kuru Patlama mukavemeti – yaş Gerilme mukavemeti – kuru Gerilme mukavemeti – yaş Yara İzolasyonu Amacıyla Yapışma.6. .

6. STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ Bu standarda uygun test yöntemleri şu şekilde sıralanmaktadır:        Mikrobik geçirmezlik – kuru (prEN 13795-3 ve EN ISO 22612) Mikrobik geçirmezlik – Yaş (prEN 13975-4 ve EN ISO 22610) Temizlenebilirlik – Mikrobik (EN 1174) Partiküllerin temizlenmesi ve tüylenme (ISO/FDIS 9073-10) Sıvı geçirmezlik (EN 20811) Patlama mukavemeti (prEN 13938) Gerilme mukavemeti (EN 29073–3) .

6. tarafından tıbbi ve hijyenik nonwovenlara uygulanan test yöntemlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:  Su buharı ve hava geçirgenliği (DIN 53122/63887)  Emicilik/ su iticilik  Sürtme haslığı (kuru ve yaş) (DIN 53863)  Konfor (DIN 53121 / 53362 / 53864 / 54306)  Sterilizasyon (DIN 58947/ 58948) . STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ DIN DIN (Deutsches Institut für Normung – Alman Standartlar Enstitüsü).

EDANA tarafından. STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ EDANA Avrupa Tek Kullanımlık Materyaller ve Dokusuz Yüzeyler Birliği (The European Disposables and Nonwovens Association ) olarak tanımlanır.6.0-89 300.2-99 200.1-80 140. dokusuz yüzey endüstrisinde gerek üreticiler gerekse tüketiciler tarafından kabul edilen ve anlaşılan kesin bir teknik dil yaratmak ve dokusuz yüzeylerin ilgili kullanım alanlarında taşıması gereken temel özelliklerini belirlemektir.0-84 İticilik Hava geçirgenliği Islak bakteri geçirgenliği – kritik alan Yüzeydeki elyaf döküntüsü . dokusuz yüzey materyallere ait olarak yayımlanan ve cerrahi giysiler için kullanılan en önemli test yöntemlerini şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:     ERT ERT ERT ERT 120. EDANA’nın test yöntemlerinin amacı. ticari amaçlarla üretilen dokusuz yüzey ve bunlarla ilintili materyallerin kesin bir doğruluğunu ve ticari işlemlerdeki güvenilirliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm bu testler.

bir çok koruyucu maddeyi belirlemektedir. STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ ASTM ASTM. ameliyathanede kullanılan önlükler ve örtüler için. Test yöntemlerinin şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:  ASTM D3776 Temel gramaj ağırlığı  ASTM D737-90 Hava geçirgenliği.  ASTM D751-89 Yüksek hidrostatik basınç altındaki su direnci  ASTM ES21-92 Sentetik kan direnci  ASTM D4238-90Yüzey geçirgenliği . ASTM yöntemleri. Amerikan Test ve Materyaller Komitesi Birliği (American Society for Testing and Materials Committe) olarak adlandırılan. en çok bilinen ve kullanılan test yöntemidir.6.

AATC ile ilgili en önemli yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:  AATCC 127-1989 Su direnci (düşük basınç altında)  AATCC 42-1989 Su direnci (normal basınç altında)  AATCC 76-1989 Yüzey direnci . STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ AATCC AATCC.6. Amerikan Tekstil Kimyasalcılar ve Renkçiler Birliği (American Association of Textile Chemists and Colorists) olarak bilinen test yöntemidir.

1-92 Yüzey direnci IST 70.4-92 Su direnci (düşük basınç altında) IST 80. IST ile ilgili en önemli test yöntemlerini şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır: IST 80.1-92 Hava geçirgenliği IST 40.3-92 Su direnci (normal basınç altında) IST 80. STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ IST        Daha çok hava iletimi ve sıvı geçirgenliği ile ilgili test yöntemidir.2: Nem iletimi .6-92 Alkol geçirmezlik IST 70.6.

7. Görüldüğü kadarıyla karar aşamasında seçimi yapan yetkililerin dikkate aldığı en önemli faktör.Çevresel Faktörler  . maliyet olarak öne çıkmaktadır.Maliyet Unsurları  . Seçim esnasında göz önünda bulundurulması gereken kriterler sıralanacak olursa. SONUÇ VE TARTIŞMA Tüm bu bilgiler ışığında tek ve çok kullanımlık cerrahi malzemelerin her ikisinin de kendine has avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.Sağlık Ve Kalite Unsurları .  .

SONUÇ VE TARTIŞMA Maliyet Unsurları Maliyet. Görülmeyen faktörlerin maliyete etkisi dikkatle incelendiğinde vurgulanması gereken en önemli nokta öncelikle sağlık açısından gerekli şartların uygunluğudur. Ayrıca çok kullanımlık ürünlerin hatalı işlemden dolayı zarar görmeleri veya tekrar aynı işlemden geçirilmeleri sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar da ciddi olarak masaya yatırılmalıdır.7. basit girdi çıktı hesabından ziyade daha kompleks yapıdadır. ileride iyileştirme sağlayan önemli denge unsurlarından biri olarak kendini gösterecektir. Gözden kaçırılan bir diğer nokta da çok kullanımlık cerrahi malzemelerin yıkama ve sterilizasyonu sonucu ortaya çıkan maliyet değerleridir. . Tek kullanımlık cerrahi malzemelerin en büyük dezavantajı olarak görülen faktör.

kullanım sonrasında risk oluşturabilecek etmenler arasında yer alabilir. . Tercih edilen ürünün atık olarak uzaklaştırılmasında çevre duyarlılıklarının göz önüne alınması gerekmektedir.7. SONUÇ VE TARTIŞMA Çevresel Faktörler Tek ve çok kullanımlık cerrahi malzemeler arasında seçim yaparken dikkate alınması gereken bir diğer nokta da çevresel faktörlerdir. Cerrahi malzemelerin kullanımı sırasında gizli kalan kirlilik faktörleri. katı atık miktarını arttırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Tek kullanımlık ürünlerin kullanım sonrası çevrede.

Ne var ki. SONUÇ VE TARTIŞMA Sağlık ve Kalite Unsurları Sterilizasyon işlemi tek ve çok kullanımlık cerrahi malzemelerin kullanımı sırasında ortaya çıkan en önemli belirleyici faktördür. önceki çalışmalarda da görüldüğü gibi.7. gerek bariyer etkinliği açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Dünya çapında birçok sağlık kurumu bazı standartlar ortaya koymuştur. Örneğin kolda. göğüs ve karın bölgelerinde yapılacak yenilemeler ve iyileştirmeler sonucunda hijyenik bir avantaj sağlayacaktır. Ülkemizde yaşanan mali krizin de etkisiyle birçok hastanede tek kullanımlık malzemelerin kullanımı kısıtlanmıştır. Çok kullanımlık cerrahi malzemelerin maruz kaldığı her sterilizasyon işlemi o malzemenin koruma özelliğini düşürmektedir. Hasta ve sağlık personeli açısından bakıldığında koruma özelliklerinin bir kısmını kaybetmiş bir ürünün kullanılması sonucu hastalık kapma ve bulaştırma riski yükselmektedir. gerek sıvı geçirgenliği. . çok kullanımlık malzemeleri kullanan personelin tercihini tek kullanımlık malzemeden yana yapma olasılığı oldukça yüksektir. dünya çapında bir standardın gerekliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca yıkama ve sterilizasyon işlemlerinin farklı hastanelerde farklı koşullarda yapılması. Bir diğer belirleyici unsur olarak ergonominin üstünde durulmalıdır. Cerrahi malzemelerin farklı bölgelerinde yapılacak kuvvetlendirmeler.