You are on page 1of 11

PERANCANGAN STRATEGIK AKADEMIK

SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2009


OLEH : EN. ZULKARNAIN BIN ZAINAL ABIDIN, PPT SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN (STAR), IPOH.

Bengkel 2a : Pengurusan Panitia


Senarai Fail Jadual Mesyuarat 1. 2. 3. 4. Agenda Mesyuarat Standard Mesyuarat Catatan 1.Biodata/&data Januari / Ucapan pengerusi Pengesahan minit Mac Perkara berbangkit 2. Surat Rasmi Post mortem peperiksaan Jun 3. Minit 5. Program Mesyuarat September 6. Hal-hal lain 4. Analisis 5. Program 6. Kewangan 7. Sukatan 8. Bank Soalan Oktober 1. Post Mortem dan Pengurusan Panitia 1. Post Mortem Pep. 1 1. Post Mortem Pert. Tahun Perancangan 1. P/Mortem Trial 2. Perancangan post trial 1. Perancangan tahunan 2009

Bengkel 2b : Program KoAkademik


Bil 1. 2. 3. Nama Program Perkhemahan Sejarah Peringkat Sekolah Tarikh / Tempoh Mac Peserta Pelajar & Guru Pelajar Aktiviti Persatuan Sejarah Kuiz, Seminar Bulan Kemerdekaan 5. 6. 7. Merekacipta Modul & BBM Aplikasi ICT & Grafik Pertandingan anjuran pihak luar & SBP Sekolah Pelajar Sekolah Pelajar Sekolah Pelajar Sekolah Pelajar Sekolah Pelajar Catatan

Lawatan Bermaklumat Sekolah

4.

PERANCANGAN STRATEGIK PENDIDIKAN ISLAM 2009


Bil. ISU / MASALAH PROGRAM / AKTIVITI OBJEKTIF KPI MODUS OPERANDI TARIKH ANGGA TINDA RAN KAN KOS

1.

Sukar Pembelajara Pelajar untuk n dapat mengingat Berpandukan menguasai i fakta Set Modul bab yang yang soalan HSP telah terdapat dipelajari dalam dengan buku teks menjawab set modul soalan HSP

100% - Pelajar Sepanjang 30 rim Ahli pelajar dikehendaki tahun x panitia mengua melengkapka RM8.00 sai HSP n modul = Tahap 1, RM240 yang 2&3 disediakan dengan merujuk buku teks. - Modul diisi selepas P&P

Bil.

ISU / PROGRAM OBJEKTIF MASALAH / AKTIVITI Tidak Jadual menguasa Penentu i teknik Latihan 2 menjawab

KPI

MODUS TARIKH ANGGA TINDAKA OPERANDI RAN N KOS

2.

Jadual Penentu Latihan 2

Pelajar 70% - Latihan Semeste 30 rim x Ahli dapat pelajar rm8.00 Panitia disandarka r 1 menguasa menguasa n pada = kerja i teknik i teknik RM240 masa cuti modul menjawab menjawab soalan HSP. : soalan dengan Ting 5 = - Soalan dengan betul ust beraras betul Badrul, (RST) akan ustz diberi Arbayyah setelah selesai bab. Ting 4 = ust Wan - Soalan dibina dan ustz Najdah berpanduka n HSP. Semeste r2 100% pelajar menguasa i teknik menjawab dengan betul

Bil.

ISU / PROGRAM OBJEKTIF MASALAH / AKTIVITI

KPI

MODUS OPERANDI

TARIKH ANGGAR TINDAKA AN KOS N Pencera Ketua mah : Panitia RM200 Jamuan : RM50

3.

Teknik Ceramah Meningkat 100% menguasai Teknik kan pelajar teknik Menjawab penguasaa dapat menjawab Soalan n pelajar menguas Pendidikan menjawab ai teknik Islam soalan menjawa peperiksaa b n SPM

- Ketua Ogos Pemeriksa Kertas Soalan SPM akan dijemput untuk menjayakan program.

Bil.

ISU / PROGRAM / MASALAH AKTIVITI Lemah Lonjakan menguasai Saujana pembelajar an

OBJEKTIF

KPI

MODUS OPERANDI

TARIKH

ANGGARAN TINDAKA KOS N 20 rim x RM8.00 = RM160 (Purata : 5 soalan negeri) Ahli Panitia

4.

Memaksimum kan pembelajaran dan persediaan pelajar untuk menghadapi SPM

Sasaran - Pelajar Oktober berdasarka dibahagikan n PNG kepada 3 sasaran kumpulan. semasa - K.1 U. sekolah Wan (1A) - K.2 U. Badrol (2A) - K.3 U. Najdah (3B4B) - K.4 U. Arbaayah (5C9G) SBP 1.90 - Pelajar (2008) dipecahkan JPN 1.00 SPM 1.00 kepada kumpulan kecil (4/5 orang) untuk perbincangan . - Soalan Percubaan SPM JPN seluruh negeri digunakan.

Bil.

ISU / PROGRAM OBJEKTIF MASALAH / AKTIVITI

KPI

MODUS OPERANDI

TARIKH ANGGA TINDAKA RAN N KOS

5.

Mengisi Kerja Mengguna Pelajar - Soalan Cuti Buku Ahli masa cuti Dalam Cuti kan cuti dapat berdasarkan persekol latihan Panitia pelajar sepenuhny menyempu modul dan ahan RM8.00 a dengan rnakan x 227 = HSP latihan modul dan RM1816 terancang soalan HSP - Pelajar perlu menyempur na kan tugasan di rumah.

Bil.

ISU / PROGRAM / OBJEKTIF MASALAH AKTIVITI

KPI

MODUS TARIKH ANGGAR TINDAK OPERANDI AN KOS AN Sumban Ahli gan Panitia Utusan Malaysia (Edisi Jawi) Nota jawi : 10 rim x RM8.00 = RM80

6.

Lemah Memperkas Pelajar 100% - Setiap Dua menguasa akan Jawi dapat pelajar pelajar minggu i menguasa menguasa dikehendak sekali penulisan i i i jawi penulisan penulisan menampal jawi. rumi ke keratan jawi. jawi pilihan dibuku latihan. - Pelajar dikehendak i menyalin semula petikan. - Nota jawi DBP turut diedar.

Bil. 7.

ISU / MASALAH PROGRAM / AKTIVITI Penyelarasan Mesyuarat kerja dan Panitia melaksanakan kehendak dan arahan pihak sekolah, SBP dan Kementerian Pelajaran.

OBJEKTIF Memastikan setiap ahli panitia : 1. Merancang aktiviti Panitia sepanjang tahun.

KPI

MODUS OPERANDI

TARIKH Dua perjumpaan satu semester Cadangan - Januari - Setiap kali selepas mesyuarat Kurikulum sekolah - Keperluan Panitia

ANGGARAN KOS

TINDAKAN

Ahli Panitia - Mesyuarat dapat dihadiri oleh merealisasikan tiga guru keputusan Pendidikan mesyuarat Islam dan dengan mensasarkan Ketua kejayaan 5 Bidang 2. objektif Bahagian Mempertingkatka terbabit. Kemanusiaan. n pemahaman mengenai fungsi dan tugas panitia. 3. Mengetahui sasaran/target PNG yang dikehendaki oleh pihak SBP, sekolah dan Panitia. 4. Memastikan ahli panitia mengetahui dan melaksanakan kehendak sekolah, unit SBP dan Kementerian Pelajaran. 5. Mempertingkatka n kerjasama dan muafakat guruguru Pendidikan Islam untuk merancang.

Sukatan dan Ketua HSP : Panitia Fotostat : RM10 x 5 = RM50 Jamuan : RM25 x 4 = RM100

SEKIAN, TERIMA KASIH