You are on page 1of 4

Context històric.

L’any 218 aC. Aníbal que era un cabdill cartaginès, va conquistar Sagunt que era la ciutat aliada de Roma i va trencar el tractar de l’Ebre que Roma i Cartago havien signat al finalitzar la primera guerra púnica, això va provocar que s’iniciés la segona guerra púnica. Aníbal amb el seu exèrcit es va dirigir a Roma atravesant els Pirineus i els Alps, Roma no va trigar a reaccionar i va enviar un exercit amb Cneo Corneli Escipió al capdavant.

Aquell mateix any Cneo Corneli Escipió va entrar a Hispania per Empúries i va establir un campament en una colina que tenia un assentament iber anomenat Tárakon i així va ser com Tarraco es va convertir en el cuartel general de Roma.

Roma al mateix temps que estava tornant a derrotar als cartaginesos va apoderar-se també de tots els territoris que els cartaginesos havien controlat a Hispania.

Per administrar aquests territoris al 197 aC es van crear dues províncies romanes anomenades Hispania Ulterior que era el territori més allunyat de Roma i Hispania Citerior que era el més proper.

Durant els dos primers segles la ciutat va tenir l’estatus de federada i a la segona meitat del segle I aC. va adquirir la categoria de colònia amb el nom oficial de Colonia Iulia Vrbs Triumphalis Tarraco.

A l’any 27 aC. l’emperador August va acudir a Tarraco per fer front a una rebel·lió dels pobles de Cantàbria i Astúries. Va emmalaltir i va haver d’estar dos anys a Tarraco.

En aquell moment la Hispania romana ja es dividia en tres províncies: La Hispania Citerior que es va canviar el nom per Tarraconensis amb la capital a Tarraco que ocupava el llevant, Aragó, Castilla la Mancha, el pàram castellà i la cornisa cantàbrica; la Hispania Citerior que es va canviar el nom per La Baetica amb la capital a Corduba

aquest nou fòrum va ser anomenat fòrum provincial. L’any 360 dC. incloent l’actual Portugal.que tenia els territoris que abarcaven la actual Andalusia i per últim estava Lusitania que era una nova província incorporada amb la capital a Emerita Augusta i que ocupava quasi tota la meitat oest de la península. va ser possible donar-li aquestes dimensions perquè es . A Tarraco l’antic fòrum va ser substituït per un més gran que es va construir quan la ciutat es va convertir en la capital de la província Tarraconensis. la més gran estava situada on ara està la catedral. a causa d’això l’imperi romà estava a punt de desintegrar-se i Tarraco va començar a perdre població i importància. Tarraco va ser assaltada pels pobles germànics fins el 400 dC. Aquest fòrum va ser construït l’any 70 dC. descendia s’escalonava en una sèrie de grans terrasses una de les quals ocupava el circ perquè d’aquesta manera la ciutat quedava partida en dos. El fòrum provincial tenia dues places porticades. com que estava construïda en la vessant d’una fins colina que el mar. El difícil relleu de la zona va impedir que Tarraco seguis una estructura típica de les fundacions romanes . i el seu tamany era desmesurat . Edificis de la ciutat.

la del mig on es va situar el propi fòrum i la de sota que era on es va situar el circ que separava i comunicava la zona residencial del fòrum provincial mitjançant escales. Estava situat al costat de la platja per poder aprofitar la pendent del terreny per recolzar la graderia.van utilitzar terrenys que abans havia ocupat el campament militar que va donar lloc a la ciutat. . L’amphiteatrum va ser l’últim dels grans edificis en construir-se. La principal vía que passava per Tarraco era la Vía Augusta que arribava fins a Gades. Aquest conjunt estava format per tres terrasses: la de dalt és on es va situar el temple. Un dels monuments millor conservats situats sobre aquesta via es l’Arc de Berà que es un arc de triomf honorífic construït per un cos central decorat amb falsos pilastres acanalats que acaben en capitells corintis i té una única obertura en forma d’arc de mig punt. El teatre es va construir fora de la muralla i avui dia nomes es conserva una petita part de la cavea (graderia). La cavea estava dividida en tres sectors horitzontals en els quals es distribuïen els espectadors segons el seu estatus social. unint d’aquesta manera la capital amb el nord-est peninsular. de la orchestra (espai situat entre la cavea i el proscaenium) i del proscaenium (lloc on actuaven els actors). Des de Tarraco partia una bifurcació que conduïa fins a l’interior.

A les necròpolis es trobaven tot tipus d’enterraments. des de foses corrents fins a monuments com per exemple. la Torre dels Escipions. ja que a les proximitats del nucli urbà es situaven les necròpolis. .Per últim. queda destacar que les calçades romanes també van tenir un paper molt important en relació al món de la mort.