You are on page 1of 12

EL LLOP BO

El llop s tan bo que fins i tot s posa el collar el te de color blau i penjat te un llamp dor i es deixa puja menja tot tipus de carn i va a passejar... Adri Peradalta

La capuxa varmella
La capuxeta varmella anava caminan

Adri V

LA CAPUXETA VERMELLA
Hi havia una begada una nena que s deia capuxeta la seva mare li va dir capuxeta bes a csa de lavia i donali aquest mengar perce esta malalte i sobra tot no parlis amb ningu i la capuxeta s va nar al cami s va trovar un llop i li va dir el llop que portes a la sistella i la capuxeta no va contestar. Ainhoa

LA CAPOXETA
IAVIA UNA VAGADA UNA NENA QUE SE DEIA CAPOGETA VERMELLA. I UN DIA LA SEVA MARA LI VA DIR QUE LI PORTES AQUEST SISTELL LI PORTES A CASA L AVIA I PER EL CAMI ES VA TROVAR A UN LLOP IAQUES LLOP TAN DOLENT QUE LI VA ENGANYAR BERTA

LA CAPUTXETA VERMELLA
Hi havia una vegada una nena que s deia caputxeta la seva mare va dirli caputxeta bes a casa de lavia i doneli aquesta sopa i aquesta mantega i la caputxeta va caminar va trovar un llenyataire INGRID

EL FLAUTSTA DE AMALIN
EL FLAUTISTA ERA MOLT FAMOS I LA AGUNTAMENT LI BA DIR QUE UBOLIAN QE ALS RATOLINS MARXESIN IOBA FER. ION

EL FLAUTISTA DE MALIN
HI HA VIA UNA VEGADA UN POBLA QUE TENIA RATES I LALCALDE LIBA DI EL FLAUTISTAS QUE FES FORA LES RATES I EL FLAUTISTA VA TUCAR I ELS RATES BAN FOJIR. JAN CASTELLTORT

LA CAPUXETA VARMELLA Un dia li vadi la mama ves a donar el sistell a l avia vigila em el llop i s va trovar el llop vadi el llop ves perci grasias vadir la capuxeta varmella i es va cansa de tan camina. Jaume

EL LLOP CARNBIUR
El llop va anar a un Pobla que li donaven carn i quan sa va acaba sa va menjar tots els nois i noies i van cada el rei i la reina I els va mata. JORDI

EL FLAUTISTE DE MELIN

NORA

En Patufet va ana portar al manjar al seu Para pero va pleura an Patufet se sa amagrr a una col i al bou se traga en patufet POL

La capuxeta Va na a casa de la seva avia i da cop i volta as va veura al llop i al llop sa la va jarMen la capuxeta i va vani al casador i al casador va anar a casa da la eva avia
selam