You are on page 1of 6
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU RAČUNALNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROCESA Doc. dr. sc. Renato Filjar, mag. ing. elektrotehnike Predavanja 26 ANALOGNE MODULACIJE VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU RAČUNALNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROCESA Predavanje 26 Analogne modulacije • Modulacija - postupak utiskivanja (niskofrekventnog) modulacijskog signala koji nosi informaciju u (visokofrekventni) signal vala nosioca velikog dosega Analogne modulacije - koriste analogne modulacijske signale i valove nosioce Digitalne komunikacije modulacijski signali i valovi nosioci su nizovi impulsa • • VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU RAČUNALNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROCESA Predavanje 26 Analogne modulacije • • Amplitudna modulacija NF modulacijski signal modificira amplitudu VF vala nosioca AM ima dvobočni spektar Single Side Band (SSB) znatno učinkovitije korištenje spektra: – Lower-Side Band (LSB) – Upper-Side Band (USB) • • VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU RAČUNALNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROCESA Predavanje 26 Analogne modulacije • • Frekvencijska modulacija NF modulacijski signal modificira frekvenciju VF vala nosioca FM ima dvobočni spektar, znatno kompleksniji od AM Visoka kvaliteta prijenosa, uz veću otpornost na smetnje u odnosu na AM • • VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU RAČUNALNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROCESA Predavanje 26 Analogne modulacije • • Fazna modulacija NF modulacijski signal modificira fazu VF vala nosioca PM pruža još kvalitetniji prijenos, ali zahtijeva vrlo složenu sklopovsku i programsku okolinu • VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU RAČUNALNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE PROCESA Predavanja 26 Analogne modulacije Literatura ARRL Handbook. (2010). ARRL. Bishop, R H. (2002). The Mechatronics Handbook. CRC Press. Boca Raton, FL. Wikipedia. Modulation. (2011). http://bit.ly/22ytgI • • •