ROMANTIZAM U SLAVENSKIM ZEMLJAMA - NACIONALNI PRVACI –

Pod uticajem složenih društveno- političkih prilika u evropi u prvoj polovini XIX stoljeća, dolazi do buđenja nacionalne svijesti mnogih, pa tako i slavenskih naroda, koji se svojim stvaralaštvom uključuju u evropska zbivanja. Uz podršku građanske klase koja je nosilac naprednih ideja, kompozitori se oslobađaju dominacije stranih uticaja i pokazuju vrijednosti i mogućnosti, koje do tada nisu bile dovoljno poznate pa nisu mogle imati značajnu ulogu u razvoju evropske muzike.

RUSIJA
Ruski kompozitori inspirisu se svojim narodnim pjesmama i igrama , proučavaju život, običaje i legende, posebno na ruskom istoku koji je imao specifican kolorit. Prvi kompozitor ruske nacionalne muzičke škole je MIHAIL IVANOVIČ GLINKA, kojeg nazvaju «ocem muzike». Glinka je tvorac nacionalnog smjera u ruskoj muzici, uspio je da ostvari sretnu sintezu tada savremenih zapadnoevropskih muzičih pravaca sa elementima ruskog i istočnjačkog folklora. Iako njegovo instrumentalno stvaralaštvo zauzima vidno mjesto u historiji ruske muzike, za potpuni razvitak nacionalne muzičke škole bilo je naočito značajno njegovo opersko stvaralaštvo, u kome se pojavljuje novi nosilac radnje-narod. Tim putem nastavit će i većina ruskih komozitora poslije njega. Njegova prva opera, ujedno i prva ruska nacionalna opera je «Ivan Susanjin», koja govori o hrabrom junaku koji je spasao domovinu od neprijatelja, žrtvujući svoj život. Njegova druga opera "Ruslan i Ljudmila" iz 1842. na premijeri je doživjela oštre kritike, no poslije je postala vrlo popularna zbog svojih lijepih scena i glazbe. Nakon povratka iz Španije piše svoja dva orkestarska djela «Aragonska jota» i «Kamarinskaja», koja su doživjela veliku popularnost. Ideje koje je propagirao Glinika, prihvatili su i produbili ruski kompozitori, grupa pod nazivom Ruska petorka ili «Močna gomilica», koju su sacinjavali Milij Balakirjev (osnivač), Cezar Kjuj, Aleksandar Borodin, Modest Petrovič Musorgski, i Nikolaj Rimski Korsakov. ALEKSANDAR BORODIN bio je univerzitetski profesor, hemičar i ljekar, i znameniti ruski kompozitor. Svijetsku slavu Borodin je postigao svojim kompozitorskim radom. Do danas ostaje zagonetka kako je stizao da se bavi muzikom pored svog obimnog akademskog rada. Borodin je za muziku govorio da je: „Razonoda, odmor od ozbiljnijih poslova“, pri čemu je mislio na svoj naučni rad. Neka njegova djela spadaju u vrhunska ostvarenja ruske muzike XIX stoljeća, a to su “Knez Igor”, Druga simfonija, simfoniska slika “ U stepama centralne Azije” i Gudački kvartet broj 2. Borodin se od svojih prijatelja razlikovao po pristupu izvoru koji ga je nadahnjivao u stvaranju: u svojim djelima izbjegava citiranje narodnih tvorevina, već stvara bogate orginalne melodije u narodnom duhu. Borodin je na opera “Knez Igor” radio preko dvadeset godina, a dovršili su je Rimski-Korsakov i Glazunov. Podlogu za “Igora” našao je u epu iz XII. stoljeća “Slovo o polku” Igorove” u kome se priča o pohodu kneza na mongolsko nomadsko pleme Polovce.

Aleksandar Borodin je svetsku slavu stekao kao jedan od najpoznatijih ruskih kompozitora. kada je putovao u inostranstvo. ostao neovisan.Umro je na svoj 41. U tom momentu. Dovršio je Borodinovu operu "Knez Igor" i "Hovanščinu". a posebno upečatljivo djeluju horovi koji predočavaju glas naroda. carinik ga je i dalje sumnjičavo gledao. a carinik ga je. P. koja je malo pre toga izašla iz auta. molim te. međutim. Jednom prilikom.„Katja. reci mi brzo svoje ime!“ MODEST PETROVIČ MUSOGORSKI (1839-1881) najznačajnija je i najgenijalnija ličnost u ovog grupi. te autobiografsko djelo "Kronika mojega muzičkog života". “Zlatni pijetao” ( iz koje se najčešće izvodi Himna suncu). god. Našli su ga ispred bolnice u snegu sa flašom vodke u ruci. Međutim. Njegova najznačajnija djela su opera “Boris Godunov”. pojavila se i gospođa Borodin. koji zasniva na obilježjima izvornog ruskog folklora. no svojim je umjetničkim stajalištem i originalnošću glazbenog izraza. iako se njen uticaj na Zapadu osjetio znatno kasnije. pa je već u 9. M. ANEGDOTA: Modest Musorgski nije završio nijednu svoju operu osim ''Boris Godunov''. mozak mu je stao – nije uopšte mogao da se seti kako mu se zove žena! Počeo je da se preznojava. Borodin je rekao prvo žensko ime koje mu je palo na pamet. a godine 1861. Ova opera je otvorila eophu modern muzike. a sa druge napaćeni narod. Nakon poznanstva sa Balakirjevim počeo je predavati kompoziciju i instrumentaciju na Petrogradskom konzervatoriju. sada već ljutito. . Borodin se u momentu zbunio. Sav srećan. Po zvanju je bio časnik. “Sadko”. Kako je uopšte uspevao da komponuje pored svih ostalih obaveza. upoznaje Balakireva i priključuje se njegovoj glazbenoj grupi (Ruska petorka) i na njegov poticaj sklada svoju prvu simfoniju. NIKOLAJ RIMSKI KORSAKOV (1884-1908) Po zanimanju je bio mornarički časnik. ne zna se ni danas. da kašlje. da je bio vrlo rasejan. rodjendan od srčanog udara. a i ona je naišla na neodobravanje publike. hemičar. svirao izuzetno teške Listove komade. Prve poduke u sviranju na klaviru dobio je od svoje majke. preradio o instrumentirao "Borisa Godunova" i mnoge druge tuđe kompozicije. carinik na granici ga je upitao za ime njegove supruge. upitao: . ali je napustio vojnu službu da bi se priključio skupini nacionalno orijentiranih skladatelja "Petorica". Remek-djelo “Boris Godunov” govori o jednoj epizodi ruske historije . Musogorskog. o draga Katja. Ravel mu je zapisivao note. rasejani kompozitor je pozva: . Najpoznatija djela su mu opere. Djelo pokazije bogatstvo i raznovrsnost izražajnih sredstava.„Šta to treba da znači? Nemojte mi reći da ne znete kako Vam se zove žena!?“ Kako bi smirio situaciju. Napisao je priručnike "Praktični udžbenik harmonije" i "Osnove orkestracije".Bio je muzički nepismen. a u centru zbivanja je car Boris sa jedne strane. “Bajka o caru Saltanu” (iz koje se najčešće izvodi Bumbarov let). lekar i general ruske armije.ANEGDOTA : Osim što je bio univerzitetski profesor. čija su libreta sačinjena na osnovu starih ruskih legendi i bajki. To su: "Snjeguročka". ciklus klavirskih kompozicija pod nazivom “Slike sa izložbe” i opere “Hovanščina” i “Soročinski sajam”. ciklusi pjesama “Dječija soba”. “Bez sunca” i “Pjesme i igre smrti”. Zna se.

gde je i proveo cijeli svoj život izuzev perioda između 1892. ili su junaci ljudi iz naroda. BEDRICH SMETANA (Bedžih Smetana. U prvoj polovini XIX stoljeća muzičari iz Češke. Kineska igra. zvana “Patetična”.i šesta u h-molu. i 1895. Vodio je vlastitu muzičku školu u Pragu. čiju tematiku uzima ili iz prošlosti svog naroda.uvertira-fantazija. nazvana”Iz novog svijeta”. a Dvoržak mu je u znak zahvalnosti posvetio Gudački kvartet u d-molu. počinje da gubi sluh. “Ščelkunčik” (Krco Oraščić) i “Labuđe jezero” komponovani sun a osnovu bajki. 1824-1884). Njegov značaj van Češke prvi je shvatio Brahams. za koju je Čajkovski napiso da predstavlja “ završni kamen čitavog stvaralaštva i njabolje i najiskrenije djelo koje je ikad napisao” Baleti “Trnoružica”. Smetana je napiso i osam opera. sjeverno od Praga. osnivač je Češke nacionalne škole. jer je u . Rođenje u malenom mjestu imenom Nelahozeves. koad za opera “Dalibor” i “Libuša”. godine kada je bio direktor konzervatorijuma u New York-u. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima šest simfonija među kojima su najznačajnije: četvrta u f-molu – posvećena bogatoj plemkinji koja mu je pružila finansisku i moralnu pomoć omogućujući mu da se posveti komponovanju. Smetanino cjelokupno djelo sretna je sinteza nacionalnih i tada aktualnih evropskih muzičkih elemenata. Međutim Dvoržak se izborio za muziku kao svoju buduću profesiju. opere “Evgenije Onjegin” i “Pikova dama”. ali održavajući vezu sa zapadnoevropskom muzičkom tradicijom . orkestarska djela “Romeo i Julia”. a najpoznatiji je ciklus od šest poema pod zajedničkim nazivom “Moja domovina”. koji je ujedno i jedan od najvećih ruskih komozitora. u razvoju ruske nacionalne škole imali su udjela i drugi ruski kompozitori. djelujući u vlastitoj domovini pokazuju svoju težnju za nezavisnošću kroz stvaranje češke nacionalne škole. Od baletske muzike “Ščelkunčika” sastavljena je kncertna suia sa stavcima Minijaturna uvertira. a poznavao ju je samo preko pisama. 1841-1904) je pored Bedřicha Smetane najvažniji predstavnik češke narodne muzike. Igra vile Dragee i Cvijetni valcer. cijim se slabostima zna i dobrodušno da nasmije. ANTONIN DVORAK (Antonin Dvoržak. ČEŠKA Do pojave romantizma češki kompozitori djelovali su uglavnom u inostranstvu. Među kompozitorima ovakve orijentacije najznačajniji je Pjotr Iljič Čajkovski. ispričane pokretom i gestom. Njegov otac bio je gostioničar i želio je da mu sin postane mesar. PJOTR ILJIČ ČAJKOVSKI (Petar Iljič Čajkovski 1840-1893) rođen je u gradiću Vitkinsku i istočnoj Rusiji.Pored predstavnika Ruske petorke . Napisao je devet simfoniskih poema. Najznačajniji kompozitoi ovog perioda su Bedřich Smetana i Antonín Leopold Dvořák. koji su stvarali muziku također nacionalnog obilježja. U ovu grupu spada “Prodana nevjesta”. Ruska igra. Komponovao je veoma popularne koncerte: za klavir u b-molu. koje su muzičkim izražajnim sredstvima. vrlo slikovito prikazane tj. prva nacionalna opera koja mu je donijela svjetsko priznanje. Među njegovim simfonijama najpoznatija je Peta u e-molu. Arapska igra. Peta u emolu za koju navodi da predstavlja njegov autoportret. U momentu kada je njegovo stvaralaštvo bilo na vrhuncu. a neko vrijeme bio je direktor i dirigent Filharmonijskog društva u Gotenburgu (Švedska). koja koristi samo pojedine episode Šekspirove tragedije.violinki koncert u D-duru. narodnog i umjetnički dotjeranog izraza.

Dvožk je skladao svoje "Slavenske plesove" u isto vrijeme kada je Brahms pisao svoje "Mađarske plesove". “Slavenski plesovi” su dvije zbirke od po osam plesova koji su bazirani na češkom folkloru. . Jedan od najbližih Dvožkovih kolega skladatelja bio je Johannes Brahms.Njegova poznata djela su Koncert za violoncello i orkestar u h-molu.njoj autor inspirisan muzičkim motivima s američkog kontinenta. koje se smatra jednim od najljepših koncerata za violoncello. Napisao je deset opera među kojima je najuspjelija “Rusalka”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful