LAMPIRAN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI
Nama Murid : ……………………......……….
KOD EVIDENCE B3D1E1

Tingkatan

: ……………….........

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND
3

PENERANGAN EVIDENCE
Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha.

TARIKH

* CATATAN

4

B4D1E1

5

B5D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan 6 B6D1E1 melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah. * Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.
Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh,

.......................................... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

......................................... (

)

24/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful