Formule si functii in Excel

Excel a fost proiectat pentru manipularea expresiilor numerice, efectuând următoarele operaţii: - calcularea de sume pe linii şi coloane cu instrumentul AutoSum; - calcularea de totaluri pe linii şi coloane; - construirea de formule pentru efectuarea de calcule; - copierea de formule cu AutoFile; - efectuarea de calcule matematice: scăderi, împărţiri, înmulţiri şi ridicări la putere; - modificarea lăţimii coloanelor; - mutarea şi copierea celulelor; - inserarea şi ştergerea de rânduri şi coloane. Utilizarea funcţiilor în EXCEL O celulă poate conţine text, numere, formule sau funcţii predefinite, cu ajutorul cărora se efectuează calcule matematice şi logice, prelucrări de text sau căutări de informaţii. Funcţiile sunt dependente de una sau mai multe variabile numite argumente, ce sunt separate prin virgulă şi mărginite de paranteze. Argumentele pot fi opţionale sau obligatorii şi sunt de următoarele tipuri: Argume nt text Tipul text argume ntului Argument serial number logical orray Tipul argum entului

– număr logic matrice

value valoare num numeric reference referinţă celulă

de

Există două zone de ecran de unde se pot genera funcţii: - bara de instrumente STANDARD; - bara de formule. Tipurile de funcţii conţinute de EXCEL sunt:
a) b) c) d) e) f) g) h)

Funcţii referitoare la baze de date şi administrarea listelor; Funcţii referitoare la dată şi timp; Funcţii financiare; Funcţii informaţionale; Funcţii logice; Funcţii de căutare şi de referinţă; Funcţii matematice-inginereşti; Funcţii statistice;

care respectă câmp. 8. pentru înregistrările care criteriu) respectă un criteriu. DGET (bază de Extrage din baza de date o singură date. Criteriu. DMAX (bază de Este găsit numărul maxim din câmpul date. sunt numărate toate înregistrările din baza de date care satisfac criteriul. Funcţia Efectul funcţiei DAVERAGE Calculează media numerelor din câmpul (bază de date. bazei de date. câmp. criteriu) criteriul dat. bazei de date. argumentul bază de date se află în domeniul B12:H534. Funcţii sunt: Nr crt 1. eşalon de date. câmp. criteriu) respectă un criteriu. cu diferenţa că valorile sunt înmulţite. Exemplu: DAVERAGE (B12:H534). iar criteriul se găseşte într-un domeniu cu numele Criteriu. DCOUNT (bază Numără celulele care au conţinut unul din de date. câmp. Vânzări. set de date. 2. “Zile”. pe baza numerelor dintr-un criteriu) câmp al bazei de date. câmp. pentru înregistrările care respectă un cirteriu. DVAR (bază de Calculează abaterea estimată (sau se date. pentru acele criteriu) înregistrări care satisfac un criteriu. câmp. câmpul bazei de date care satisfac un criteriu) criteriu. criteriu) 5. pentru înregistrările care criteriu) respectă un criteriu. Vânzări). câmp şi criteriu. 6. DMIN (bază de Este găsit numărul minim din câmpul date. Funcţia este similară cu SUM ( ). DCOUNT (bază Numără înregistrările numerice din de date. abate un eşantion de la medie) a unui criteriu) eşantion de date. pe baza numerelor . pentru înregistrările care respectă un criteriu. 11. Atunci când se utilizează un titlu de coloană pentru argumentul câmp. Dacă argumentul câmp este omis. nu adunate. trebuie pus între ghilimele. câmpul bazei de date. DPRODUCT Înmulţeşte toate valorile din câmpul (bază de date. câmp. câmp. bazei de date pentru înregistrările care câmp.i) Funcţii referitoare la text. pe baza numerelor dintrcriteriu) un câmp al bazei de date. 7. 4. înregistrare care respectă un criteriu. 10. DSUM (bază de Însumează toate numerele dintr-un câmp al date. câmp. 3. DSTDEVP (bază Calculează abaterea standard a întregului de date. câmp. 9. bazei de date. j) Funcţii trigonometrice. pentru înregistrările care criteriu) respectă un anumit criteriu. a) Funcţii referitoare la baze de date şi administrarea listelor Argumentele acestor funcţii sunt: bază de date. indicat al bazei de date. DSTDEV (bază Calculează abaterea standard a unui de date. câmpul căruia i se calculează media are titlul Zile.

NETWORKDAY Furnizează numărul de zile lucrătoare S (dată-început.Converteşte un număr-serial într-un serial) număr de zile ale lunii. Funcţiile uzuale pentru dată şi timp sunt: Nr crt 1. Execută corecţia datei introduse ca text în număr serial. MONTH (număr. 7.Afişează numărul serial al datei început. 12. pentru înregistrările care respectă un criteriu.dintr-un câmp al bazei de date. vacanţă) 11. dată. SUBTOTAL Calculează o sumă parţială pentru o listă (bază de date.Afişează numărul de zile scurs între început. Funcţia DATE (an. date. metodă) 5. pentru înregistrările care respectă un criteriu. zi) DATEVALUE (dată-text) Efectul funcţiei Returnează numărul serial pentru data specificată.dată-început şi dată-sfârşit. dintre dată-început şi dată-sfârşit. Argumentele de tip dată şi oră se pot introduce utilizând formatele (10/12/98 sau 9-Sep-98). luni) situate la un număr de luni faţă de dată-început. Formatează conţinutul celulei ca număr. EDATE (dată. DAYS360 (dată. criteriu) b) Funcţii pentru dată şi timp Programul Excel înregistrează valorile de tip dată şi oră ca numere seriale. 9.Converteşte valoarea număr-serial serial) într-un număr de luni (între 1 şi 12). 3. lună. 10. sfârşit. HOUR (număr. sau pentru o bază de date. câmp. 4. 13. DAY (număr. 8. 6. Este o funcţie utilă pentru calcule de împrumuturi. pe baza numerelor dintr-un câmp al criteriu) bazei de date. EOMONTH Furnizează numărul serial al ultimei (dată-început. Exemplu: DATEVALUE ("24-Dec-96") returnează 35423. având posibilitatea să numere zilele care au trecut de la începutul anului 1900. dată-sfârşit. în intervalul 1 şi 31. 12.Orele sunt părţi fracţionare ale unei serial) zile exprimate ca număr serial. zile a lunii din data situată la luni faţă luni) de dată-început. SECOND Returnează numărul de secunde (între (număr-serial) 0 şi 59) din partea fracţionară a unui . MINUTE Returnează numărul de minute dintr(număr-serial) un număr-serial. DVARP (bază de Calculează abaterea întregului set de date. câmp. NOW ( ) Calculează numărul serial al datei şi orei date de ceasul intern al calculatorului. 2.

secundă) corespunzător numărului de ore. tip) necesare pentru a crea unitatea specifică prin argumentele date.) matricea valoare 1. 8. Calculează principala porţiune a unei . Funcţia Efectul funcţiei 2. termenul (uper) şi valoarea prezentă (vp).Converteşte valoarea număr-serial în serial) numărul unui an. 13. Calculează numărul de perioade plată. . valoare 2 etc.număr-serial. TIME (oră. 17. cu o anumită dobândă considerată. Calculează valoarea viitoare pentru o uper. IPMT (dobândă. început şi dată-sfârşit. 14. NPV (dobândă. nete pozitive sau negative din şirul de rată-reinvestire) valori. fiind date dobânda investiţiei. tip. 7. NPER (dobândă. vv. 4. vp. vv. poate fi investită la începutul operaţiei. minute şi secunde indicate. Furnizează rata internă a estimare) randamentului pentru seria de beneficii nete plus amortizări din estimare. dată-sfârşit. Se poate utiliza pentru a tip) determina dobânda la o ipotecă într-o perioadă per din intervalul uper. FV (dobândă. Calculează valoarea netă prezentă din valoare 1. IRR (valori. 16. Calculează numărul serial minut.într-o zi a săptămânii. YEARFRAC Furnizează fracţia anului dintre dată(dată-început. 6. 18. uper. 5. Calculează profitul din plata unei per. Rezultatul este returnat) un număr între 1 (duminică) şi 7 (sâmbătă). plată. fiind dat un rabat egal cu dobânda. YEAR (număr. serie de încasări provenite din plăţi tip) egale făcute într-un număr de perioade uper. vp. vp. vv. Calculează rata interă modificată a randamentului din seria de beneficii rată-finanţare. WEEKDAY Valoarea număr-serial este convertită (număr-serial. 3. MIRR (valori... PPMT (dobândă. vp. TIMEVALUE Converteşte o valoare de tip oră în (timp-text) număr serial. rente. PMT (dobândă. ltip) diferite tipuri şi viitoare valori ale investţiei.. vp. 15. bază) c) Funcţii financiare Nr crt 1. valoare seria de beneficii aflate în şirul sau 2. TODAY ( ) Calculează numărul serial corespunzător datei din sistem. O sumă globală. Calculează plăţile periodice pentru uper.

plată. N (valoare) Transformă o valoare într-un număr. uper. Calculează valoarea curentă a unei serii de beneficii nete plus amortizări în valori plată egale. COUNTBLANK Se execută numărarea celulelor goale (domeniu) dintr-un domeniu. d) Funcţii informaţionale Nr crt 1.) FALSE ( ) Efectul funcţiei 1. Reuneşte condiţii. TYPE (valoare) Determină tipul de conţinut al unei celule.. per. vv. returnând un cod corespunzător: Valoare Rezultat Număr 1 Text 2 Valoare logică 4 Formula 8 Valoare de tip 16 eroare Matrice 64 e) Funcţii logice Nr crt 1. tip) plăţi făcută pentru o investiţie amortizată. uper. . Funcţia AND (logic logic 2. 2. ISfunction Mediul EXCEL are 11 funcţii prin (valoare) intermediul cărora se poate determina dacă o celulă verifică unele condiţii. Returnează întotdeauna valoarea . Rezultatul returnat este o valoare logică de tip TRUE sau FALSE.9. tip) PV (dobândă. 4. 2. 5. vv.. INFO (tip-text) Furnizează informaţii despre sistemul de operare şi variabilele de mediu corespunzătoare acestuia. Sunt returnate informaţii despre referinţă) conţinutul celulei active sau despre celula indicată prin referinţă. Funcţia Efectul funcţiei 6. 7. ERROR.TYPE Furnizează un număr depinzând de (val-eroare) tipul de eroare din celula referită de val-eroare. vp. CELL (tip-info. făcute timp de uper cu o dobândă constantă. 3.

logică FALSE. Numără celulele dintr-un domeniu al căror conţinut satisface un criteriu.3. 5. Inversează valoarea de adevăr a argumentului logic de la TRUE la FALSE sau de la FALSE la TRUE. 5.) returnează TRUE dacă cel puţin unul din argumentele logice este TRUE şi FALSE atunci când toate sunt false. 2. 2. Funcţia AREAS (referinţă) CHOOSE (numindex. . 4. g) Funcţii matematice Nr crt 1. Produce combinarea elementelor. 4. valoare 2.) COLUMN (referinţă) COLUMNS (matrice) TRANSPOSE (matrice) Efectul funcţiei Furnizează numărul de zone de referinţă. . 3. 4. semnificaţie) COMBIN (număr.. Returnează numărul de coloane dintro matrice. OR (logic 1. Furnizează numărul de coloană a celulei cu o anumită referinţă. numărabs) CONTIF (domeniu. . NOT (logic) f) Funcţii de căutare şi referinţă Nr crt 1. Efectuează operaţia de transpunere a matricei curente. valoare 1. 5. Setează dintr-o listă o valoare care corespunde unui num-index. 3. TRUE ( ) Furnizează întotdeauna valoarea logică TRUE. Funcţia ABS (număr) CEILING (număr.. logic Reuneşte condiţiile de testare: 2. Calculează exponenţiala numărului. Produce rotunjirea unui număr până la nivelul de semnificaţie indicat. criteriu) EVEN (număr) EXP (număr) FACT (număr) Efectul funcţiei Furnizează valoarea absolută a unui număr. fără a avea importanţă ordinea acestora.. 6. Rotunjeşte un număr până la o valoare pară superioară. funcţia inversă este LN ( ). 7.. Calculează factorialul unui număr.

) COUNTA (valoare 1. 1.. valoare 2. INT (număr) Rotunjeşte un număr până la cea mai apropiată valoare întreagă. Calculează curba de creştere exponenţială care se potriveşte cel mai bine datelor conţinute în domeniul date-x şi date-y. celulelor dintr-un domeniu. Efectuează numărarea elementelor numere din argumente. Calculează restul (modulul) unui divizor) număr împărţit la divizor. 15. 5. . care criteriu. 13. 2.. număr 2. Funcţia AVERAGE (număr 1. MDETERM Calculează determinantul unei (matrice) matrice.. . FLOOR (număr. SQRT (număr) Extrage rădăcina pătrată dintr-un număr. i) Funcţii text . 4. (matrice) MMULT (matrice Efectuează înmulţirea a două matrice. Rotunjeşte în jos un număr până la semnificaţie) nivelul de semnificaţie indicat. SIGN (număr) Va furniza 1 dacă numărul este pozitiv şi –1 dacă este negativ.8.) Efectul funcţiei Calculează media argumentelor. număr 2. matrice 2) MOD (număr. 14.. 18. valoare 2. 11. 12. 17. Funcţia COUNTA ( ) numără şi valori de tip text.. date-x. . 16..verifică un criteriu. POWER (număr. sumă) h) Funcţii statistice Nr crt 1.. . Efectuează ridicarrea unui număr la o putere) putere. 10. 9. domeniu. 3. SUMIF Calculează suma conţinutului tuturor (domeniu. const) VAR (număr 1.) GROWTH (datey. MINVERSE Calculează inversa unei matrice.) COUNT (valoare 1. Calculează o estimare a variaţiei unei populaţii de la un eşantion dat ca argument. Efectuează o numărare a elementelor valoare. noi-x.. RAND ( ) Furnizează un număr zecimal aleator între 0 şi 1.

text 2) LEN (text) Calculează numărul de caractere din text. astfel încât între cuvinte să rămână câte un singur spaţiu. 2. 3. TRIM (text) Şterge toate blancurile din text. Calculează inversul trigonometrice. TAN (număr) ASIN (număr). ACOS (număr). COS (număr). 2.Nr crt 1. 4. funcţiei . Funcţia Efectul funcţiei EXACT (text 1. Se compară valorile text 1 şi text 2. j) Funcţii trigonometrice Nr crt 1. ATAN (număr) Efectul funcţiei Calcuelază funcţia trigonometrică a unui număr de radiani. UPPER (text) Transformă în majuscule toate caracterele din text. Funcţia SIN (număr).