You are on page 1of 1

We wish you a Merry Christmas Wo men zhu ni sheng dan kuai le Wo men zhu ni sheng dan kuai le Wo men

zhu ni sheng dan kuai le Zhu ni xin nian kuai le Silent Night Ping an ye, sheng shan ye wan an zhong, guang hua she zhao zhu sheng mu ye zhao zhu sheng ying duo shao ci xiang ye duo shao tian zhen jing xiang tian ci an mian jing xiang tian ci an mian Ping an ye, sheng shan ye Mu yang ren, zai kuang ye Hu ran kan jian le tian shang guang hua Ting jian tian shi cang ha li lu ya Jiu zhu jin ye jiang sheng Jiu zhu jin ye jiang sheng