FRACTALI

Grafică computerizată (sem. I) Aplicaţii (sem. II)
Curs opţional Anul III Informatică (2009-2010)
Lector dr. Stănică Daniel

Obiective:
Semestrul I (Fractali. Grafică computerizată): Acest curs îşi propune să pună în evidenţă multitudinea de structuri fractalice existente şi să dea o perspectivă grafică computerizată a acestora. Semestrul II (Fractali. Aplicaţii): Acest curs îşi propune să pună în evidenţă multitudinea de aplicaţii ale structurilor fractalice în diverse ramuri ale ştiinţei. Se va realiza şi modelarea grafică computerizată a unor elemente din natură şi unele elemente de codare a imaginilor in computer.

în 1975.Ce sunt fractalii? Termenul fractal provine din latinescul fractus. . care înseamnă "spart“. În structura unui fractal. Un fractal este un obiect matematic care are o structură detaliată la orice scară. fiecare parte este asemănătoare cu fractalul întreg (este autosimilar). "fracturat". Acest termen a fost introdus de Benoît Mandelbrot.

Dacă în geometria euclidiana un obiect nu are decât o dimensiune întreagă. aceste deosebite obiecte matematice.Fractalii. în geometria fractală dimensiunile sunt. în general. de o mare complexitate. numere reale neîntregi pozitive. care este o extensie a dimensiunii euclidiene. . sunt generaţi printr-un procedeu matematic relativ simplu (metoda iteraţiei). Dimensiunea geometrică a unui fractal se bazează pe dimensiunea Hausdorff.

Exemple de fractali .

11 Şi.33 perimetrul = 7. perimetrul = infinit. continuând.Curba lui Koch perimetrul = 3 perimetrul = 4 perimetrul = 5. . pentru această figură geometrică inclusă într-o mulţime cu aria finită.

care “umple” un pătrat. .Curba lui Hilbert Curba lui Hilbert este un exemplu de curbă continuă. de lungime infinită. fără autointersecţii.

.Covorul lui Sierpinsky Covorul lui Sierpinsky este un exeplu de obiect geometric despre care nu putem preciza dacă este o curbă sau o suprafaţă.

Un fractal tridimensional Buretele lui Menger .

Bazinele de atracţie pentru metoda lui Newton de aproximare a soluţiilor ecuaţiei z3+1=0 .

Un fractal clasic: Mulţimea Mandelbrot .

.Dacă privim în profunzimea unui fractal. observăm structura sa complexă şi autosimilaritatea.

adică pentru a o memora şi a o reconstrui? Doar 4! .Aplicaţii: Interpolare fractală (codarea imaginii) Ştiţi câte ecuaţii liniare (y=ax+b) sunt necesare pentru a descrie complet această imagine fractală.

75:1 Compresie fractală (30.07:1 .368 bytes) raţia de compresie 6.072 bytes) raţia de compresie: 5.Compresia fractală a imaginii Imaginea originală (184.320 bytes) JPEG-maximă calitate (32.

munţi. . sol lunar. plante etc.Exemple de fractali în natură: nori.

Un fractal natural: Brocoli Romanesco .

Un fractal în corpul uman .

Alţi fractali în natură .

metoda Halley etc.  Grafica computerizată a unor bazine de atracţie ale unor metode iterative de aproximare a soluţiilor ecuaţiilor neliniare şi reprezentarea lor fractală (metoda Lin. Dietmar Saupe – Chaos and Fractals – SPRINGER-VERLAG – 2004. Michael Dorfler – Dynamical systems and fractals. curba lui Sierpinsky.metoda secantei. . curba lui Peano. Cambridge University Press. Hartmut Jurgens. metoda Bairstrow. curba C etc. metoda Newton. Bibliografie:  Karl-Heinz Becker.  Metode algoritmice pentru determinarea dimensiunii fractale.  G.. curba dragonului. metoda Cebâşev. mulţimi Mandelbrot etc.  Un proces de dinamica a populaţiei şi reprezentarea sa fractală (modelul Robert May). curba lui Hilbert. Editura Nemira. metoda parabolei.).  Gilbert Helmberg – Getting Acquainted with Fractals . 1998.  Construcţia şi algoritmi de reprezentare grafică pentru unele tipuri de fractali (curba lui Koch.). 1991. Cherbit (editor) – Dimensions non entieres et applications – MASSON – 1991.  Benoit Mandelbrot – Obiectele fractale.Walter de Gruyter – 2007. metoda Ostrowski.  Dick Olivier – Fractali. 1996.Conţinutul cursului Semestrul I Programa :  Noţiuni introductive despre fractali şi dimensiune fractală. plante Lindenmayer.  Fractali fără iteraţie: exemple şi reprezentări grafice.  Heinz-Otto Peitgen. covorul lui Sierpinsky. Editura Teora.  Mulţimi fractale obţinute iterativ: exemple şi reprezentări grafice (mulţimi Julia.).

 Modelarea unor forme de relief : munţi bazine hidrografice. fizică.  Aplicaţii în meteorologie: efectul fluturelui.Semestrul al II.Fractal image encoding . Hawley Rising. ţărmuri etc. Catalin Vasilescu (editori) .Fractal Modelling. Boston: Academic Press Professional.  Alte aplicaţii (în economie. Kaandorp .SPRINGER-VERLAG – 1998.lea Programa :  Noţiuni introductive despre fractali şi dimensiune fractală.  Michael Barnsley. .  Dick Olivier – Fractali.  Radu Dobrescu.Fractals Everywhere. 1993.) Bibliografie:  Benoit Mandelbrot – Obiectele fractale. nori.  Yuval Fisher (editor) .  Modelarea unor elemente din natură: plante. 1996. Editura Teora. Reprezentări grafice computerizate.Interdisciplinary applications of fractal and chaos theory – Editura Academiei. 2004 .  Prelucrarea imaginilor: codarea (compresia) fractală. Algoritmi. 1998. Reprezentări grafice computerizate. biologie etc. Editura Nemira.  Interpolare fractală. Growth and Form in Biology – SPRINGERVERLAG – 1994. galaxii etc.  Jaap A.

 Chiar şi în lanurile de grâu “extratereştrii” au decupat fractali: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful