You are on page 1of 16

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

1
4-8 Jan

1.0 ASAS KEPADA PERDAGANGAN : 1.1 Keperluan dan Kehendak Manusia a. Makdud Keperluan b. Maksud Kehendak c. Hierarki Keperluan Maslow Aras 1 1. Menyatakan maksud keperluan dan kehendak 2. Membezakan keperluan dan kehendak. 3. Melakarkan Hierarki Keperluan Maslow Aras 2 1. Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding dengan kehendak. * Contoh gambar-gambar barang kehendak seperti kereta, perabot, mesin basuh pizza dll. * Contoh gambar-gambar barang keperluan contoh : makanan, rumah, gambar keluarga, pemimpin dll * Mengelas barang keperluan dan kehendak * Pelajar menyenaraikan keperluan dan kehendak sendiri. * Pelajar melengkapkan carta model Hierarki Keperluan Maslow * Pelajar mencari makna keperluan dan kehendak dalam glosari rujukan buku teks Nilai : Rasional Jimat-cermat Bersyukur BBM : Carta bergambar Model Hierarki Maslow

2
11-15 Jan

1.2 Pengeluaran a. Maksud pengeluaran b. Jenis-jenis pengeluaran c. Cabang-cabang pengeluaran

Aras 1 1. Menyatakan maksud pengeluaran 2. Mengenal pasti cabang pengeluaran Aras 3 1. Mentafsirkan bagaimanakah keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran 2. Membuat gambaran mental struktur asas aktiviti pengeluaran

* Menyediakan carta aliran Cabang Pengeluaran yang kosong * Contoh gambar aktiviti-aktiviti pengeluaran yang bersifat barang dan perkhidmatan Pengeluaran * Menyenaraikan contoh pengeluaran * Pelajar mengelas pengeluaran barang dan perkhidmatan * Menyenarikan aktiviti yang berkaitan dengan cabang-cabang pengeluaran

BBM : Carta bergambar Nilai : Bekerjasama Bertanggungjawab

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1.3 Faktor Pengeluaran a. Tanah, buruh, modal Aras 1

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM) * Pelajar mengelas faktor-faktor BBM : Keratan akhbar Nilai : Bersyukur Rajin

3
18-22 Jan

* Gambar-gambar faktor pengeluaran * Carta untuk aktiviti pengelasan faktor pengeluaran

pengeluaran (ffp) * Pelajar mengelas ffp berdasarkan pelbagai contoh gambar aktiviti pengeluaran :a) Tukang gunting rambut b) Perniagaan runcit c) Perkilangan * Kajian kes : Profail usahawan tempatan yang berjaya. * Perbincangan kumpulan tentang peranan dan sumbangan usahawan berdasarkan petikan kes.

dan usahawan

1. Menyatakan maksud faktor-faktor pengeluaran.

b. Usahawan dan peniaga c. Peranan usahawan

Aras 1 1. Menyatakan maksud usahawan peniaga Aras 2 1. Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara

* Petikan rencana profail seorang usahawan berjaya. * Sediakan kajian kes tentang usahawan tempatan yang berjaya.

BBM : Keratan akhbar Nilai : Rasional Bertanggung jawab

4
25-29 Jan

1.4 Pengkhususan a. Maksud pengkhususan b. Perwujudan pengkhususan dalam pengeluaran. c. Kesan pengkhususan dalam pengeluaran.

Aras 1 1. Menyatakan maksud pengkhususan. 2. Mengenal pasti bentuk-bentuk pengkhususan Aras 2 1. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran.

* Sediakan gambar-gambar jenis pengkhususan * Menyediakan kajian situasi tempatan yang melibatkan pengkhususan kerja.

* Pelajar mengelas jenis-jenis pengkhususan * Kajian : Pilih situasi setempat sebenar yang melibatkan pengkhususan kerja dalam pengeluaran. * Perbincangan kumpulan berdasarkan kes untuk mengenal pasti pengkhususan kerja

BBM : Gambar pengkhususan Nilai : Teliti Kerjasama

5
1-5 Feb

1.5 Sistem Barter a. Maksud sistem barter b. Kelemahan sistem barter

Aras 1 1. Menyatakan maksud sistem barter. Aras 2 1. Menghuraikan kelemahan sistem barter Aras 3 1. Mengkritik sistem barter

* Menyediakan barang-barang untuk simulasi sistem barter.

* Melakukan simulasi sistem barter. * Perbincangan tentang kelemahan sistem barter.

BBM : Buku rujukan Nilai " Kerajinan Berani Kerjasama

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

6
8-12 Feb

2.0 UNSUR PERDAGANGAN 2.1 Perdagangan a. Maksud perdagangan b. Maksud perniagaan c. Bantuan Perniagaan Aras 1 1. Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh hubungkait pengeluaran, perdagangan, perniagaan dan bantuan perniagaan Aras 3 1. Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan * Menyediakan tayangan video/satu rencana yang berkaitan dengan manamana bantuan perniagaan * Sumbangsaran/perbincangan kumpulan tentang bantuan-bantuan perniagaan daripada tayang video sesuatu perniagaan * Menyediakan carta pancaran kosong berkaitan fungsi-fungsi semua bantuan perniagaan * Melengkapkan carta gambar rajah pancaran fungsi bantuan perniagaan secara kumpulan Nilai : Kerjasama Kecekapan Rasional * Menyediakan carta aliran unsur-unsur perdagangan. * Melengkapkan carta aliran unsur-unsur perdagangan BBM : Kad Imbasan Carta aliran

MINGGU 7 - CUTI TAHUN BARU CINA

8
22-26 Feb

c. Bantuan perniagaan d. Kaitan pengeluaran, perdagangan dan perniagaan

Aras 1 1. Menerangkan jenis-jenis bantuan perniagaan 2. Menjelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan Aras 2 1. Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan Aras 3 1. Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada perniagaan tertentu

* Menyediakan carta tentang perdagangan, perniagaan dan pengeluaran

* Perbincangan kumpulan tentang kepentingan pengeluaran, perdagangan dan perniagaan dalam kehidupan seharian * Catatan : Perbincangan secara negatif boleh dijalankan. Contoh : "Apa akan terjadi dalam perniagaan jika tiada pengangkutan.

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

9
1-3 Mac

3.0 PERNIAGAAN DALAM NEGERI 3.1 Perniagaan Dalam Negeri a. Maksud perniagaan dalam negeri 3.2 Saluran Agihan a. Jenis-jenis saluran agihan 3.3 Perniagaan Runcit a. Fungsi peruncit dalam saluran agihan. Contoh : Kumpulan 1 - mengkaji pengendalian kantin sekolah dari segi fungsinya. Kumpulan 2 - mengkaji pengendalian koperasi sekolah dari segi fungsinya. Nilai : Sistematik Jujur Kerjasama Aras 1 1. Menerangkan maksud perniagaan dlm. negeri 2. Menjelaskan jenis-jenis saluran agihan Aras 2 1. Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan. Aras 1 1. Menerangkan maksud peruncit. 2. Mengenal pasti fungsi peruncit. * Pembahagian kumpulan mengikut suatu jenis perniagaan dengan arahan tertentu untuk dikaji. * Perbincangan kumpulan hasil daripada kajian fungsi peruncit. * Pengeluar --- Pemborong --Peruncit --- Pengguna Akhir. Nilai : Amanah Kerjasama Jujur BBM : Carta perniagaan runcit * Menyediakan carta saluran agihan yang lengkap. * Perbincangan berdasarkan carta saluran agihan untuk mengenal pasti jenis barang bagi setiap cara agihan BBM : Saluran agihan

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

10
8-12 Mac

b. Jenis-jenis perniagaan runcit i. Peruncit kecil-kecilan Aras 2 1. Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit. 2. Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan runcit kecil-kecilan dan besar-besaran. 3. Mengelas dan membezakan jenis-jenis perniagaan runcit. 4. Menghuraikan ciri-ciri peruncitan kecil-kecilan dan besar-besaran iii. Bentuk-bentuk lain peruncitan Aras 1 1. Mengenal pasti bentuk-bentuk lain peruncitan : - mesin peruncitan automatik - pesanan mel - francais - jualan langsung - E-dagang - televisyen interaktif - katalog shop Aras 2 1. Menjelaskan melalui contoh-contoh bentuk lain peruncitan * Pembahagian kumpulan di mana setiap kumpulan akan mencadangkan satu ramalan bentuk perniagaan masa depan * Perbincangan kajian atau ramalan tentang bentuk perniagaan pada masa depan ii. Peruncit besar-besaran

BBM : Kertas mahjong Marker pen Nilai : Jujur Disiplin Jimat-cermat

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

MINGGU 11 - CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (14 MAC - 21 MAC 2010)

12
22-26 Mac

3.4 Perniagaan Borong a. Fungsi pemborong dalam saluran agihan b. Jenis-jenis perniagaan borong i. Pemborong berfungsi penuh

Aras 1 1. Menerangkan maksud pemborong 2. Mengenal pasti fungsi pemborong dan peruncit. 3. Membandingkan perniagaan runcit dan perniagaan borong Aras 1 1. Menerangkan jenis-jenis pemborong. Aras 2 1. Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi penuh dan pemborong berfungsi terhad. 2. Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dengan berfungsi terhad.

* Menyediakan rajah pancaran yang kosong mengenai fungsi-fungsi pemborong.

* Melengkapkan rajah pancaran fungsifungsi pemborong.

BBM : Kertas edaran Kajian Kes Nilai : Tanggungjawab Kerjasama Rasional

* Kajian untuk mengenal pasti barangbarang yang diperniagakan melalui pemborong * Tayangan video/gambar mengenai kegiatan pemborong. * Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran barang dalam sesuatu kawasan

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

ii. Pemborong berfungsi

Aras 1 1. Menerangkan jenis-jenis pemborong. Aras 2 1. Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi penuh dan pemborong berfungsi terhad. 2. Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dengan berfungsi terhad. 3. Menghuraikan aktiviti agen dan broker Aras 3 1. Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar. * Tayangan video/gambar mengenai kegiatan pemborong. * Kajian untuk mengenal pasti barangbarang yang diperniagakan melalui pemborong * Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran barang dalam sesuatu kawasan

BBM : OHP Nilai : Jujur Rasional Kerjasama

13
29 Mac - 1 April

terhad iii. Agen dan broker

c. Pengambilalihan fungsi pemborong.

Aras 2 1. Mengenal pasti jenis perniagaan yang boleh mengambil alih fungsi pemborong Aras 3 1. Mengkritik peranan pemborong.

* Sediakan kes / situasi penjualan barangan yang tidak memerlukan pemborong

* Perbincangan kes / situasi sebenar penjualan barangan yang tidak perlukan khidmat pemborong. * Menyenaraikan jenis barangan yang pengguna dan peruncit mendapat terus daripada pengeluar. * Penerangan meliputi pemborong bayar dan bawa serta jober para.

BBM : Carta pembahagian Nilai : Kerjasama Berdikari Jimat-cermat

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3.5 Dokumen Perniagaan Dalam Negeri Aras 1

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM) * Melengkapkan carta pengelasan dokumen perniagaan mengikut peringkat sebelumsemasa dan selepas membeli * Menyusun atur dokumen perniagaan secara sistematik. Nilai : Sistematik Menepati masa Yakin * Melengkap butiran penting dalam dokumen perniagaan. * Melakarkan dokumen perniagaan dalam negeri. * Menyediakan dokumen yang terlibat berdasarkan situasi dalam kes urusniaga yang diberi. * Latihan Pengiraan * Penghasilan folio dokumen perniagaan. BBM : Contoh dokumen Carta aliran

14
5-9 April

* Menyediakan dokumen-dokumen contoh. * Menyediakan carta pengelasan dokumen * Menyediakan dokumen tidak lengkap seperti invois, resit, nota debit dan nota kredit. * Menyediakan satu kajian kes urusniaga yang melibatkan pelbagai dokumen. * Menyediakan soalan-soalan pengiraan diskaun, amaun bayaran dan komisen.

1. Menyenaraikan jenis-jenis dokumen. 2. Mengenal pasti penggunaan dokumen dalam negeri.

a. Dokumen yang terlibat sebelum urusniaga

3. Mengenal pasti jenis-jenis diskaun, syarat-syarat serahan dan syaratsyarat pembayaran Aras 2 1. Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan. 2. Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri. 3. Mengira diskaun, amaun bayaran dan komisen. Aras 3 1. Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan. Aras 1

* Menyediakan dokumen-dokumen contoh. * Menyediakan carta pengelasan dokumen * Menyediakan dokumen tidak lengkap seperti invois, resit, nota debit dan nota kredit. * Menyediakan satu kajian kes urusniaga yang melibatkan pelbagai dokumen. * Menyediakan soalan-soalan pengiraan diskaun, amaun bayaran dan komisen.

* Melengkapkan carta pengelasan dokumen perniagaan mengikut peringkat sebelum, semasa dan selepas membeli * Menyusun atur dokumen perniagaan secara sistematik. * Melengkap butiran penting dalam dokumen perniagaan. * Melakarkan dokumen perniagaan dalam negeri. * Menyediakan dokumen yang terlibat berdasarkan situasi dalam kes urusniaga yang diberi. * Latihan Pengiraan * Penghasilan folio dokumen perniagaan.

BBM : Contoh dokumen Carta aliran Nilai : Sistematik Menepati masa Yakin

15
12-16 April

- dokumen semasa urusniaga - dokumen selepas urusniaga

1. Menyenaraikan jenis-jenis dokumen. 2. Mengenal pasti penggunaan dokumen dalam negeri. 3. Mengenal pasti jenis-jenis diskaun, syarat-syarat serahan dan syaratsyarat pembayaran Aras 2 1. Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan. 2. Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri. 3. Mengira diskaun, amaun bayaran dan komisen. Aras 3 1. Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan.

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3.6 Kaedah Jualan a. Jualan Tunai i. Maksud jualan tunai ii. Kelebihan dan kekurangan jualan tunai. Aras 1

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM) * Pelajar menjelaskan dan membandingkan setiap kaedah jualan berdasarkan gambar * Buku Skrap tentang produk dan kaedah jualan. Nilai : Rasional Tanggungjawab Bekerjasama BBM : Gambar barangan

16
26-30 April

* Menyediakan contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan cara jualan tunai.

1. Menyatakan maksud jualan tunai. 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan tunai. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan tunai. Aras 3 1. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan.

17
3-7 Mei

b. Jualan Kredit i. Maksud jualan kredit ii. Jenis-jenis jualan kredit - Sewa Beli - Bayaran Tertunda iii. Kelebihan dan kekurangannya c. Jualan Prabayar i. Maksud jualan prabayar ii. Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar

Aras 1 1. Menyatakan maksud jualan kredit/ prabayar 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan kredit/ prabayar Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan kredit/ prabayar 2. Menghuraikan perbezaan setiap kaedah jualan. 3. Mengira faedah sewa beli, harga tokokan, margin harga dan amaun bayaran ansuran. Aras 3 1. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan.

* Menyediakan contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan jualan kredit. * Guru menyediakan kajian kes berkaitan jualan barang secara bayaran tertunda dan sewa beli.

* Pelajar menjelaskan dan membandingkan setiap kaedah jualan berdasarkan gambar * Buku Skrap tentang produk dan kaedah jualan. * Melengkapkan senarai kelebihan dan

BBM : Gambar barangan Nilai : Rasional Tanggungjawab Bekerjasama

* Menyediakan senarai perbandingan kelebihan dan kekurangan jualan kredit. * Menyediakan produk untuk perbincangan kumpulan.

kekurangan setiap jenis jualan kredit kepada penjual dan pengguna. * Perbincangan kumpulan kecil untuk mendapatkan maklumat :i. Hak milik barang ii. Akaun ansuran iii. Harga tokokan iv. Margin harga

* Menyediakan contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan jualan prabayar

v. Amaun faedah sewa beli. * Pelajar merancang kaedah jualan bagi satu produk.

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

18
10-14 Mei

d. Jualan Konsainan i. Maksud jualan konsainan ii. Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan

Aras 1 1. Menyatakan maksud jualan konsainan 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan konsainan Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan konsainan 2. Menghuraikan perbezaan setiap kaedah jualan. Aras 3 1. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan.

* Menyediakan contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan jualan konsainan * Menyediakan senarai perbandingan kelebihan dan kekurangan jualan konsainan * Menyediakan produk untuk perbincangan kumpulan.

* Pelajar menjelaskan dan membandingkan setiap kaedah jualan berdasarkan gambar * Buku Skrap tentang produk dan kaedah jualan. * Pelajar merancang kaedah jualan bagi satu produk.

BBM : Gambar barangan Nilai : Rasional Tanggungjawab Bekerjasama

19
17-21 Mei

5.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA 4.1 Perniagaan Antarabangsa a. Maksud perniagaan antarabangsa. b. Sebab-sebab wujud perniagaan antarabangsa c. Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna, pengeluar dan negara. Aras 2 1. Menghurai kepentingan perniagaan antarabangsa. 2. Menghurai perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. Aras 1 1. Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa. * Persediaan untuk mengadakan lawatan ke syarikat import eksport atau tayangan video mengenai syarikat import eksport * Guru menyediakan senarai maklumat yang perlu dikumpul oleh pelajar. * Catatan : Pelajar dikehendaki menulis laporan hasil lawatan atau menonton tayangan video tentang syarikat berkenaan. Nilai : Kejujuran Tanggungjawab Hormatmenghormati * Lawatan ke syarikat import dan eksport atau tayangan video BBM : Carta aliran

MINGGU 20,21,22 (21 MEI - 4 JUN) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 17 MEI - 4 JUN) MINGGU 23 - 24 ( 5 JUN - 20 JUN) - CUTI PERTANGAHAN TAHUN MINGGU 25 ( 21 JUN - 26 JUN) - PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN

10

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 4.2 Perniagaan Import, Eksport dan Entrepot. Aras 1

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM) * Soal jawab untuk mengenal pasti jenis barang import, eksport serta barang yang diimport tetapi dieksport semula entrepot * Cara prosedur import dan eksport. Nilai : * Pelajar menyusun gambar untuk melengkapkan prosedur import dan eksport. * Menyediakankan carta aliran import dan eksport yang sistematik. Kerjasama Berpandangan luas Sistematik BBM : Carta saluran eksport dan import

26
28 Jun - 2 Julai

* Menyediakan beberapa gambar aktiviti yang berkaitan import dan eksport.

1. Menerangkan maksud perniagaan import, eksport dan entreport 2. Menerangkan prosedur mengimport dan mengeksport. Aras 2 1. Menjelaskan perbezaan aktiviti import, ekport dan entreport.

a. Maksud perniagaan import, eksport dan entrepot. b. Prosedur import dan eksport

c. Halangan dalam perniagaan antarabangsa

Aras 2 1. Menjelaskan halangan dalam perniagaan antarabangsa. 2. Mencadangkan cara mengatasi masalah perniagaan antarabangsa. Aras 3 1. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara. 2. Mencadangkan cara mengatasi masalah perniagaan antarabangsa.

* Guru mendapatkan petikan akhbar mengenai pengalaman seorang yang menjalankan perniagaan import dan eksport. * Perbincangan/ Soal jawab berdasarkan petikan akhbar untuk mendapatkan maklumat halangan dan kepentingan perniagaan antarabangsa serta menilai implikasinya Nilai : Sistematik Bertanggungjawab BBM : Keratan akhbar

27
5-9 Julai

4.3 Dokumen Perniagaan Antarabangsa a. Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa. i. Perniagaan ii. Pengangkutan iii. Insurans iv.Kastam v. Pembayaran

Aras 1 1. Mengenal pasti dokumen-dokumen perniagaan antarabangsa. Aras 2 1. Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport.

* Guru menyediakan salinan dokumendokumen perniagaan antarabangsa seperti berikut : - Dokumen perniagaan :- inden, invois eksport, invois konsular, sijil asal usul. - Dokumen pengangkutan :- bil muatan, bil udara - Dokumen Insurans :- polisi insurans - Dokumen Kastam :- borang perakuan kastam - Dokumen pembayaran :- bil perintah byr

* Folio dokumen perniagaan import dan eksport.

BBM : Contoh dokumen Nilai : Kejujuran Kemas Teliti

11

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

28
12-16 Julai

5.0 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS) 5.1 Industri Kecil dan Sederhana a. Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS) b. Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana c. Kegiatan IKS Aras 1 1. Menerangkan maksud IKS dan kepentingannya. 2. Mengenal pasti ciri-ciri IKS. 3. Menerangkan kegiatan IKS * Keratan akhbar berkaitan aktiviti IKS * Persediaan menganjurkan satu lawatan bersama-sama soalan berpandu/ tayanganvideo berkaitan IKS * Pelajar mengumpul maklumat tentang maksud, ciri, kegiatan dan kepentingan IKS hasil dari lawatan atau tayangan video * Pelajar mengemukakan masalah-masalah dalam IKS hasil dari lawatan atau keratan akhbar. * Menyediakan satu format khas untuk penyediaan folio. * Folio kegiatan IKS Nilai : Tekun Yakin diri Tidak putus asa * Lawatan ke Industri berkaitan dengan IKS/tayangan video. BBM : Keratan akhbar

29
19-23 Julai

d. Kepentingan IKS e. Kaitan IKS dengan Industri berat. f. Masalah-masalah IKS

Aras 2 1. Menjelaskan kaitan IKS dengan industri berat. 2. Menjelaskan masalah IKS. 3. Menjelaskan dengan contoh sumbangan IKS kepada masyarakat adan negara. Aras 3 1. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah IKS 2. Merumuskan peranan IKS dalam pengeluaran.

* Maklumat tentang vendor dan industri. * Catatan : *Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) memberi insentif sebagaoi cara mengatasi masalah IKS.

* Pelajar mengumpul gambar, sampelsampel produk IKS dan Industri berat.

BBM : Risalah Sampel produk IKS Nilai : Berpandangan jauh Tidak putus asa Yakin diri

12

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

30
26-30 Julai

6.0 PEMILIKAN PERNIAGAAN 6.1 Memulakan Perniagaan a. Cara memulakan b. Pengendalian perniagaan Aras 1 1. Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan : - sendiri - ambil alih - warisan 2. Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan 2. Menghuraikan cara pengendalian perniagaan Aras 3 1. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan. 2. Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan. - francais - diundang * Menyediakan gambar grafik yang bersesuaian. * Mengenal pasti pelajar yang berlatar belakang keluarga peniaga. (Pembelajaran Kontekstual) * Pelajar yang mempunyai latar belakang berniaga diminta menceritakan pengalamannya. * Perbincangan kumpulan (6 kumpulan ) : Setiap kumpulan mencari maklumat berdasarkan cara dan faktor memulakan perniagaan dari carta pancaran. Nilai : Kerjasama Kepimpinan Cekap BBM : OHP

13

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

31
2-6 Ogos

6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan a. Milikan Tunggal b. Perkongsian c. Syarikat Sendirian Berhad

Aras 1 1. Mengenal pasti jenis dan ciri-ciri milikan tunggal dan perkongsian 2. Menerangkan cara menubuhkan perniagaan milikan tunggal dan perkongsian Aras 2 1. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan milikan tunggal dan perkongsian.

* Arahan kepada pelajar untuk menyediakan gambar / keterangan / contoh / rakaman tentang dokumentasi milikan perniagaan * Sediakan peta konsep pemilikan perniagaan * Mengatur satu lawatan ke premispremis perniagaan

* Perbincangan kumpulan : berdasarkan gambar milikan perniagaan, untuk membincangkan ciri, kebaikan dan kelemahan milikan tunggal dan perkongsian * Menonton dokumentasi milikan perniagaan * Lawatan ke premis perniagaan.

BBM : Gambargambar jenis milikan Nilai : Kepimpinan Kerajinan

32
9-13 Ogos
d. Syarikat Awam Berhad e. Koperasi f. Perbadanan Awam

Aras 1 1. Mengenal pasti jenis dan ciri-ciri syarikat sendirian dan awam berhad koperasi dan perbadanan awam 2. Menerangkan cara menubuhkan syarikat sendirian dan awam berhad koperasi dan perbadanan awam Aras 2 1. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan syarikat sendirian dan awam berhad koperasi dan perbadanan awam

* Arahan kepada pelajar untuk menyediakan gambar / keterangan / contoh / rakaman tentang dokumentasi milikan perniagaan * Sediakan peta konsep pemilikan perniagaan * Menyediakan soalan kuiz. * Penerangan hendaklah ringkas dan menyeluruh bagi : a. Faktor dipertimbangkan bagi memulakan perniagaan b. Tanggungjawab pencukaian bagi setiap milikan perniagaan c. Langkah-langkah penubuhan perniagaan d. Mendapatkan prospektus syarikat awam.

* Perbincangan kumpulan : berdasarkan gambar milikan perniagaan, untuk membincangkan ciri, kebaikan dan kelemahan syarikat sendirian dan awam berhad * Menonton dokumentasi milikan perniagaan * Kuiz

BBM : Gambargambar jenis milikan Nilai : Kepimpinan Kerajinan

14

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

33
16-20 Ogos

6.3 Penswastaan a. Maksud penswastaan

Aras 1 1. Menerangkan maksud penswastaan Aras 2

* Guru mengumpul keratan akhbar / rencana-rencana berkaitan penswastaan.

* Pelajar menyediakan folio daripada keratan/ rencana-rencana berkaitan penswastaan.

BBM : Keratan akhbar Nilai : Kerjasama Cekap Kerajinan

b. Tujuan penswastaan

1. Menjelaskan tujuan penswastaan Aras 3 1. Menilai dasar penswastaan

34
23-27 Ogos

7.0 PELABURAN 7.1 Pelaburan a. Maksud pelaburan b. Pelaburan dan spekulator Aras 1 1. Menerangkan maksud pelaburan, pelabur dan spekulator. 2. Membezakan pelabur dan spekulator. 3. Mengenal pasti kepelbagaian peluang pelaburan * Guru menyediakan risalah-risalah / rencana / rakaman iklan radio dan TV berkaitan beberapa bentuk pelaburan. * Perbincangan kumpulan untuk mengenal pasti jenis pelaburan dari segi ciri dan bentuk pulangannya. BBM : Keratan akhbar Jurnal Perniagaan

35
30 Ogos - 3 Sept

7.2 Jenis Pelaburan Aras 1 a. Simpanan tetap atau Akaun Pelaburan b. Harta tanah c. Saham i. Jenis saham 1. Menerangkan jenis-jenis syer. 2. Menerangkan peranan BSKL.

* Menyediakan carta kosong perbandiangan beberapa jenis pelaburan.

* Pelajar mengisi carta perbandingan antara beberapa jenis pelaburan.

Nilai : Usaha Berani Rasional

MINGGU 36 - CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 ( 6 - 12 SEPTEMBER )

15

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN 2011 PERDAGANGAN TINGKATAN 4

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN SUMBER / TEKNIK / AKTIVITI / CATATAN (NILAI PENILAIAN & BBM)

37
20-24 Sept

ii. Pulangan atas saham iii. Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) d. Unit Amanah

Aras 1 1. Menerangkan jenis-jenis syer. 2. Menerangkan peranan BSKL.

* Guru mengumpul keratan akhbar berkaitan dengan harga saham semasa. * Catatan :-

* Pelajar membuat kiraan mudah untuk menentukan pulangan modal. * Mengira pulangan bagi setiap jenis pelaburan berdasarkan keratan akhbar. * Pelajar mengenal pasti peranan BSKL (dari risalah awal yang disediakan oleh guru) * Kajian laporan saham di akhbar/ Beriteks. * Penerangan tentang insentif cukai ke atas modal pelabauran.

BBM : Buku teks Kertas edaran

Aras 2 1. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham. 2. Mengira pulangan daripada pelbagai pilihan pelaburan.

Penerangan meliputi aspek :a. Saham disenaraikan dan tidak disenaraikan b. Perbezaan saham dan syer c. Insentif cukai ke atas modal pelaburan

Nilai : Jimat-cermat Rasional Kerajinan

7.3 Panduan Am Melabur a. Panduan asas membuat pelaburan.

Aras 1 1. Menerangkan cara-cara melabur. Aras 2 1. Menghuraikan cara membeli dan menjual saham

* Menyediakan beberapa siri ruangan lapoaran harga saham di surat khabar untuk beberapa hari.

* Main peranan sebagai pelabur untuk membeli adan menjual syer. * Melengkapkan Lampiran Membuat

BBM : Keratan akhbar Prospektus

* Guru menyediakan kes untuk simulasi berkaitan dengan pengiraan pulangan dari semua jenis pelaburan. (Pelajar diberi modal pelabuaran sebanyak RM10,000).

Keputusan Pelaburan Berkesan.

Nilai : Jimat-cermat Kerajinan Rasional

MINGGU 38,39,40,41 (27 SEPT - 15 OKT) - ULANGKAJI MINGGU 42,43,44 (18 SEPT - 5 NOV) - PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN (21 NOV 2010 - 1 JAN 2011)

16

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN PERDAGANGAN JPN JOHOR