You are on page 1of 11

NOM I COGNOM.

DRAC DE SANT JORDI


ENS HEM IMAGINAT EL DRAC DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI I ENTRE TOTS HEM ESCRIT, A LA PISSARRA DIGITAL, LES SEVES CARACTERISTIQUES A PARTIR DE 5 CATEGORIES DONADES.

lliJ
VERD VERINOS PERILLOS GRAN FORT BRUT
, ,

·1 MENJA I

[£;]
CACA POR VOLA FERIDES PUDOR

POTES ALES FOC BANYES CUA

A LACOVA A LA MUNTANYA AL POBLE ALCEL ALMAR

OVELLES REIS PORCS PRINCESES VAQUES

EL MEU DRAC ...

.ES
T ,

\J
A

o
-C

Fa
A

l\J
l

EL MEU DRAC ...

,
}

N<VITV

l,

=~

......................................

.....................

DcJ:a_·

...........

........

RT
C
J

EL MEU ORA C ...

NOM I COGNOM:

L .. ~...

El DRAC DE SANT JORDI ENS HEM IMAGINAT EL DRAC DE LA LLEGENDA DE SANT JORDII ENTRE TOTS HEM ESCRIT, A LA PISSARRA DIGITAL, LES SEVES CARACTERISTIQUES A PARTIR DE 5 CATAGORIES PROPOSADES.

-}::VI'¥\

-paR
...<f:\~"

-c~

-r=oc

-,,~V

EL MEU DRAC ...

____d-

NMl'C

l, ~

\.C/(?

.................

~?zQIl'} ..................................... ..
"

, ..

....

,... .... ," " ,

D-.l.-

0Afl.,'

""""'''',.,,, ..,c.,,......

• E e-

~
_)
J\!
(A

rt5

EL ,tJEU DRAC ...

t
rJ
(i\

\2.-'

S(
It

1=u'1'1

/'il~;V\\
A

(
\

A, (l ~
j=.

.Lj
VI
~A -:

(f\
1)1\

v J,\
./
I

EL MEU DRAC ...

I A I\
\ r~

I/Vt Cl
p

If -It / 'lNe ' {

([jA

N"",," c

C<>~

.~"1r91~:,:-,

Dak

.............................................................

D~ ~

"

1 ~
,

"

EL MEU DRAC ...

FA\
\
_,

VtRD

N<MYU

L,
~

(..
"

l
c

,q_.,
j_J

f
')'

IS.............

OaJ.a..,:

/r/
"
)(/\

EL MEU DRAC ...

• fVISMJtl
e

ru.

r 0R C

f=l}p

\HEV

.f1 12/ \.

EL MEU DRAC ...

IJ
A

v
J /

RD

!VI 0 NT B L A ~

\A