You are on page 1of 2

Ngy : 17/ 9/ 2010

BO GI SN PHM
SONY VAIO
Tn sn phm

Gi(USD)

Gi(VN)

Sony Vaio VGN-SR46GD

$1,535.73

1,536 VN

$154.00

2,995,300 VN

$1,195.00

23,242,750 VN

$72.49

72 VN

$308.48

308 VN

My nh NIKON L18
My quay SONY HDR-CX7EK
Kim t in EV27
Tn t in EVFCJGK 555 Pro

Giao hng min ph trong ni thnh H Ni, gi cha bao gm cng lp t v trin khai.
Ch bo hnh: Bo hnh theo ch ca nh sn xut ti trung tm, hoc ti Cng ty F5 PRO S 560
Trng Chinh - ng a - H Ni Tel: 04.35640558 Ext202.
Hnh thc thanh ton: Thanh ton bng tin mt, Sc, Credit Card hoc Chuyn khon.

Ngy : 17/ 9/ 2010

Bo hnh
12 thng
12 thng
12 thng
60 thng
24 thng

n khai.

Cng ty F5 PRO S 560

hon.