You are on page 1of 24

PENDIDIKAN SENI VISUAL (TUGASAN KERJA ClickKURSUS PENDEK) to edit Master subtitle style

EN. CHARLIE ANAK UNGANG

4/24/12

Laporan Tugasan (soalan 1)

Menjelang tahun 2000, penduduk dunia telah meningkat ke angka 6 bilion orang. Didapati 95% daripada pertambahan ini berlaku di negara-negara sedang membangun. Anda dikehendaki memilih satu negara maju dan satu negara sedang membangun dan membanding beza antara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di negara-negara tersebut.

4/24/12

DEFINISI NEGARA MAJU


Negara

maju adalah negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan sehingga sebahagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud.

4/24/12

Negara rusia
Salah

satu negara termaju didunia.

Rusia

ialah negara terbesar di dunia dengan keluasan 17,075,400 km. mempunyai penduduk ke-8 terbanyak di dunia. ekonomi yang kukuh dan stabil.
4/24/12

Rusia

Mempunyai

Peta negara rusia

4/24/12

Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan penduduk negara rusia


Kadar

kelahiran tinggi manakala kadar kematian yang rendah. perindustrian yang cukup maju yang merupakan warisan dari pemerintah terdahulu. Sumber alam.
4/24/12

Memiliki

Pembangunan

Definisi negara membangun

Negara

membangunmerupakan satu istilah untuk menggambarkan sebuah negara yang mempunyai satu aras keselesaan kebendaan yang boleh dimajukan lagi dari masa ke semasa.

4/24/12

NEGARA MALAYSIA
Salah

satu negara yang sedang pesat membangun di asia tenggara. keadaan politik dan ekonomi

Mempunyai

yang stabil.
Mempunyai

hubungan erat dengan negaranegara maju seperti Jepun dan Amerika Syarikat.
4/24/12

Peta negara malaysia

4/24/12

Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan penduduk negara malaysia


Keadaan

ekonomi yang baik. Agama.

Pengaruh

Didikan

dalam kaum perempuan.

Kemiskinan.

4/24/12

Perbezaan diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di negara rusia dan malaysia

4/24/12

Soalan 2
Kerajaan

telah memperkenalkan dasar-dasar untuk membantu dalam membangun ekonomi negara. Anda dikehendaki menyatakan dan menerangkan dasar-dasar ini dengan merujuk kepada bahan-bahan yang relevan.

4/24/12

Definisi Dasar-dasar negara


Garis

panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang. Segala aspek yang berkenaan langkah untuk membangunkan Negara pada masa akan datang terkandung di dalam dasar-dasar Negara.

4/24/12

TUJUAN DASAR??
MEMBANTU NEGARA MENCAPAI:
1.

Matlamat keselamatan negara. Perpaduan dan kestabilan negara. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.

1.

1.

4/24/12

Dasar NEGARA TERBAHAGI KEPADA:


DASAR EKONOMI BARU

Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan penyusunan semula masyarakat. Strategi perlaksanaan DEB ialah: dan

i.

Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan, mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. 4/24/12

Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi.

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

Perlu lebih kuat, dinamik, berdaya saing, cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia, Afrika & Amerika Latin.
4/24/12

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA


1.

Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara. Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.

2. 3.

4/24/12

DASAR PERTANIAN NEGARA

Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara.

Dapat

4/24/12

DASAR PENDIDIKAN
1.

Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama;

1.

Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah;

1.

Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua;


4/24/12

DASAR KEBUDAYAAN
I.

Mengukuhkan perpaduan bangsa & negara melalui Kebudayaan; Memupuk memelihara keperibadian kebangsaan tumbuh Kebudayaan 4/24/12 & yg drpd

I.

DASAR SOSIAL NEGARA


Dasar

Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.

4/24/12

HALANGAN PERLAKSANAAN DASARDASAR NEGARA


SIKAP
A.

Kurang cekap Tidak dedikasi Tidak bersemangat Kurang inovasi Tidak jujur
4/24/12

A.

A.

A.

A.

Konkulusinya..

Dasar-dasar

negara mempunyai peranan yang sangat pentiing dalam pembangunan negara kelak..

4/24/12

SEKIAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA!!!


Salam Keikhlasan Dan Kasih Sayang Dari Kami!!

4/24/12