You are on page 1of 8

L I D Y C A KH NG T

Hnh hi c a m cha cho Tr khn i d y, i no t mnh Sang hn trong ki p nhn sinh Bu n vui s ng kh th ng tnh th thi Khng h n th cng b ng ng i Cho thin h kh i ai c i ai khinh. C ch th ham h c Thi u ch th ham ch i Tr khn t o nn ng i c nhn tm ra b n Thnh t nh ch sng Danh r ng nh c dy Lm nn nh c th y y nh c b n Gi ngoan nh c h nh Trai m nh nh l c c ng T i p l m ng i th ng L c c ng nh ng k m nh D thch nghi th s ng Bi tnng ng th nn s c b n th th ng Bi t mnh khi ho n n n Hi u b n lc gian nguy Ngho hn b i t ti Ngu si v t ph c ti cao h n ph H nh phc h n giu S ng trung tn b n lu C a r l c a i Dng ng i t i sinh v p lng h n t t m N n n h n kiu k Th n tr ng t ng b c i Xt suy khi hnh ng Hi u bi t nhi u d s ng Lun ch ng d thnh Th n tr ng tr c l i danh Gi mnh ng bung th Trnh xa ph ng tr tr Tai v b i n nang Ti gi i ch khoe khoang Giu sang ng knh ki u H c bao nhiu v n thi u Hi u bao nhiu ch ng th a Nhn c ch bn mua

c thua khng n n ch c ti b t l y dng kh ch ng hng C v m th sang C b n vng th qu i ngho v b nh s Qu n ch d lm li u T nh to v i tnh yu Bi t i u khi y u th Lo vi c nh ch k Tnh ngha ch m ong Gi tr n ch hi u trung V i T tin Gia t c Cy t t t i nh g c Ng i ph l c nh ngu n S ng b t ngha-tai ng Tnh ngha su-h nh phc C ti th c c s c th ngho D t nt hay lm theo Hi u nhi u th ng t l p H ng vi c v h p t p Va v p b i v i vng Nh d c a-hi m con Nh l m ng i-b c c n Kh g n ng i qu s ch V ng khch t i qu ngho D n i danh-k hi n D ki m ti n-kh gi Ki p ng i l duyn n Lnh v l th ng tnh B i thnh b i tr l c Th i gian ng u ng ph Th i c ch b qua Bi t suy ngh su xa V ng vng khi thnh b i C n h c v hnh mi S g t hi thnh cng C nh gic v i l i khen Bnh tm nghe l i trch Qu nghim th t b n D di b n khinh nh n Khng h a ho l khn Khng tin x ng t v Lm n ng mong tr c n nh ng qun Nhu nh c b p chn Qu c ng th ng b gy Ci qu th kh l y D th y th ng c a t i S ng b t l ng-t ng c Ph i c u xin l nh c

Ph i khu t ph c l hn Hay k -nh nhen Hay p chn- c c L m gian trun cng sng Nhi u ho n n n cng tinh V i mnh: ph i nghim minh V i chng sinh: nhn i ang th ng phng khi b i G t hi phng m t ma Thi quen th ng kh ch a Say s a th ng kh t nh S ng l i-n s n Hay ua i-ho n n n Qu d hay tai ng Gia nh tr ng yu th ng S ng nh n nh ng-h h Thi u tnh th ng-man tr D u vng cng tan Bi t d y d -con ngoan Ch u b o ban-con gi i Tinh khn nh h c h i C ng c i nh luy n rn S ng v nhau d b n Rn con t lc nh Khuyn v lc m i v Mu n hi u c n l ng nghe Thch khoe th ng tr c n S ng d a d m-ngu n S ng b t c n ph s n Ph n b c-d bn mnh K t i ch i x u b n Kh n n n qun m cha T t p hy by ra X u xa nn che l i C ch th t n t i C h i s di t vong Nhi u tham v ng-long ong L m c mong-l n n Hay v i vng-h i h n Qu c n th n- l th i Bi t c ng i l sng Hi u c b n l khn Khim t n l t tn Kiu cng l t st H a tr c th ng kh t Hn nht th kh thnh Th h n b i l i danh Tranh ginh b i ch c v Giu sang hay k Ti tr sinh ght ghen Tham giu th cu ng in Tham quy n th c c

V ti n d tan nt V tnh ngha b n lu Ng i hi u-ni tr n cu K d t tu phch l i C quy n th hm l i C t i th ng vun xoe Kh d i hay b l a Ni b a hay v mi ng a ngn th tai ti ng Ng m mi ng d c tin Hm l i hay c u xin Hm quy n hay xu n nh Tham quan th ng b t chnh Xu n nh th ng gian t L i bi ng hay ku ca Th t th hay oan tri Th ng th n hay b h i Thng thi hay b l a Chi u con qu con h Ti n c a d con h ng Giu m nh th ng thao tng Ngho v ng hay theo ui Ng i ti gi i-kh ch i K chay l i kh b o Tham tn th c o M nh b o- vi c d thnh Qun t th tr ng danh Ti u nhn th ng tr ng l i B t ti hay i h i L c li kh khim nh ng Tnh ngha th ng kh qun N nhn duyn kh tr Kh thu n ph c k s Kh phng b t ng ti Bi t ch p nh n- th nh th i Hay h n i-au kh C a qu th ng kh gi Con c u th ng kh nui M y l i suy ng m./. (Trch t sch n t ng c a Nh ngo i c m Th S ng)

L i c a ng i cng chnh l l i c a mnh

Mt ngi tu o chn chnh l khng nn nhn li ca ngi khc. Nu khng th li ca ngi cng chnh l li ca mnh. Ni tm ti rt an tnh, ti khng c nh th, trn thc t, qu v khng bit rng khi pht hin ra khuyt im ca ngi khc th bn thn n

tr thnh khuyt im ca qu v ri. S tht ny, chn l ny, ngi bnh thng t khi nhn ra. C ngi ni tm ti rt an tnh, tm ti rt tt, hm nay ti rt vui, nhng tht ra ch l cm gic nht thi ca qu v, hoc l cch ngh tm thi khng ch mnh c c nhng trng thi tm mong mun. Mt khi qu v pht hi n ra khuy t i m c a ng i, th ngay ch kh i tm ng ni m l khi ni m c a phi n no r i y! Tm trng qu v ang vui, nhn thy ngi khc lc no cng rt tt; khi tm khi phin no, nhn thy ngi khc ch no cng khng a ni. Khi trng thi tm mnh nh th no, nhn ngi khc cng c nhng tnh cht tng t. l nhng trng thi ca tm tt v xu. Tm khi phin no cng l v trong lng cht cha y nhng vn tt xu. Ni mnh tt, ngi khc xu, u l phin no,v tt hay xu vn l phin no. Vn l qu v c chu tha nhn hay khng m thi. Qu v khng bit, nhng iu mt qu v thy u l h vng, khng ton din. Mt ca chng ta ch c th nhn thy pha trc m khng nhn thy pha sau, n khng th c c mt ci nhn thm thu, cho nn lun v cng c, mt c n 800 cng c, nhng khng bao gi n t n trnh vin mn. Nn ni khi qu v mun bit tht s v mnh th trc mt v sau lng u cn phi c mt tm knh, nh th mi c th nhn thng c pha sau. Nguyn nhn g khin mnh nhn thy li ca ngi khc? l v chng ta c mt cp mt, khi c cp mt th cng ng thi pht sinh ra cp tm phn bit. Cp mt chnh l tm phn bit; mt, tai, mi, li, thn, u l tm phn bit ca qu v.Th no l tm phn bit? Ch cn mt qu v nhn thy vn , pht hin vn th u l tm phn bit. Pht v B tt c mt, tai, mi, li, thn, khng? Khng c. Trong Tm Kinh ni rt r: khng mt, tai, mi, li, thn, v cng khng c sc, thanh, hng, v, xc, php; khng c cnh gii ca mt, cho n khng c cnh gii ca thc; khng c v minh, nn khng c s dit tn v minh, cho n khng c gi cht Khi chng ta pht hin ra vn ca ngi khc, dng ci g pht hin? Dng phin no pht hin. Qu v t eo cho mnh mt cp knh mu thnh kin, ri dng cp knh mu ny pht hin ra li ca ngi. Chng ta mun tht s hiu r chnh mnh v ci g gi l phin no

th u tin qu v phi bung b mt, tai, mi, li, thn, ca chnh mnh. C ngi ni, nh th ti chng phi tr thnh mt k m hay sao? Nu qu v tht s tr thnh mt k m th qu tt, mu cht ch l s mt qu v khng m, tai qu v khng ic, ming qu v khng cm. Nu qu v c th tr thnh mt ngi m, ngi ic, bung b ht tt c nhng th ny th t thn qu v s khng cn khi phin no, s khng cn nhn thy phin no ca ngi khc. V s x b m ba ngn th gii ny u l ca qu v, tm qu v khng khi phin no th thin h t s c thi bnh. Nh c ngi tu hnh, chng ta n bn cnh ngi , mc d trong lng ang khi tm ng nim, ang rt phin no, nhng ch mt thong sau tt c phin no u khng cn. Gp ngi tu hnh c nh lc, bt lun trong lng qu v c bao nhiu phin no, khi c bn cnh ngi y, tt c phin no ca qu v u c ha gii. Chng ta v cha ha gii c, nn cn phin no. Phin no khi ln khng phi t bn ngoi, m hon ton ngay chnh t thn. Do , iu rn th nht trong quy lut Thin mn l: Khng bao gi c nhn li ngi khc, phi lun lun thng hiu cho ngi. Qu v ni s tht l nh th, chnh l lc mt qu v ang pht huy tc dng, n c th nhn thy c mt s vn : Anh ta ang lm vic tri php... l cn bnh ca mt t xa n nay. Trong Kinh Lng Nghim c Pht chng phi ni: nh sng ca ngn n kia v sao c mt vng trn? Rt cuc l ngn n kia pht ra vng trn hay chnh cp mt ca qu v c vng trn? Kt qu pht hin cho thy docp mt ca qu v c vn , khi tr lnh cp mt, vng trn kia s khng cn. Vng trn khng phi do ngn n sanh ra, m do cp mt ca qu v to nn. V sao ni vng trn do mt to ra? L v h t gi ng phi n no trong tm c a qu v ang c m t v t t nhin n s pht hi n ra c nh ng h t gi ng cng lo i n i ng i khc. Do s thay i t tng ni chng ta nn mi c li lm ni ngi khc. l t tng g? V d ni, chng ta by gi xut gia, tu o, gi gii, khi nhn thy ngi khc khng gi gii, chng ta phin no. Ti sao ngi y khng gi gii? Ti sao ngi y khng n lc tu o? V.v.., c th khng ngng nhn thy li ca ngi.i li khi cha xut gia, chng ta cha nhn bit nhng li ny, vn c cho nh th l rt tt. Nhng thi gi l cng khng

phi l thng sch, nhng nhn thy trn du sao cng thun vi chnh php, l mt qu trnh nhn thc tng bc, tng bc. Tm li, phi n no kh i ln khng ph i t bn ngoi, m l t trong n i tm. Khi pht hi n ra l i l m c a ng i khc, qu v nn dng c m th a nh n l i l m c a mnh , trc phi qun xt t thn, phi sm hi vi chnh mnh, nh th mi c th gii quyt c vn . Lc trc, chng ta c ni n php tu nhn nhc, th no gi l nhn? Tc nhn iu khng th nhn. Khng c nng nhn v s nhn (ngi nhn v iu c nhn), khng c hon cnh, ng ca nng nhn v tha ca s nhn u khng tn ti, gi l nng nhn hay nhn. Qu v ch c nhn thc vi mt thi nh th mi c th nhn bit c vn mt cch nh tht. M mi ng tuy t i khng ni l i l m c a ng i , bt c lc no trong tm cng khng nn c tm nim th phi. C loi tm nim , phin no nht nh s pht sanh; khng c tm , phin no s khng cn lai vng. Ni nh th, c phi l ti khng mun sa i, ngn chn li lm ca ngi khc, v vy m i lc khin cho cng vic b v? Trn thc t, khi u l do qu v khng chuyn c cnh, i n khi trong tm ca qu v tht s khng cn tm nim th phi th nhng hin tng trn t nhin bin mt. S d nhng hin tng trn c mt l do ban u qu v c gieo ht ging , n nht nh tr qu cho qu v xem, n khin cho qu v pht hin ra vn . Mt khi pht hin ra vn , bc u tin qu v vn cn cm thy rt thanh tnh; bc th hai th pht hin ra ngi khc sao c qu nhiu vn , qu nhiu s vic; bc th ba qu v sn si ln, anh lm sao m tr nn nh th c h? Bc th t qu v i n nc chu ht ni. Khi pht hi n ra v n c a ng i khc th phi n no t thn n i ln, l iu hin nhin. Bt lun qu v pht hin ra u im hay khuyt im ca ngi cng u l phin no. V c s phn bit ta, ngi, chng sanh th c phin no.C ngi v ta, l c s i lp. Nhn thy c ngi khc th ci ta lin pht sinh ln. Ci ta ny t u n? V thy c ngi khc, nn cm nhn c s c mt ca ci ta, nu khi khng c ngi khc th ci ta cng khng tn ti. Cho nn ni hin ti chng ta phm phi mt sai lm rt ln.

C ngi ni sn si, qu v ni ngi lm nh hng n mnh. Bt lun qu v nhn thy ci tt hay ci xu ca ngi cng u l phin no ca qu v. Qu v thy anh ta hm nay tt, ngy mai tt, ngy mt th xu i ri. i vi anh ta th tt, i vi ngi khc th xu, lun lun c s phn bit nh th. Nn ni tt hay xu u do s i lp sinh ra, ch cn mt phng din khi ny ln th phng din kia lin sanh theo. Ti sao ni nhn thy tt hay xu u khng ng? Bit ci xu, chng ta khng hc theo. Nhng khi chng ta pht hin ra ch tt ca ngi, lin khi ln s so snh. Ngi ny tu hnh chn chnh, tt qu, mnh s theo hc vi ngi y. Qu v nhn thy ngi ngi thin sao m trang nghim! tng Kinh sao m vang vng! tu hnh sao m tinh tn! Nhng qu v khng bit rng khi nhn thy nhng u im ca ngi , ng thi cng nhn thy c mt ngc li ca h, hay mt ngc li tng t ni nhng ngi khc, ngi ny nh th ny, ngi ny nh th kia, rt cuc ai l ngi tt nht? l bn thn mnh tt nht. Chuyn ti chuyn lui, chuyn xui chuyn ngc, cui cng dng li ni mnh. Nn ni chuyn mt vng th cui cng cng l ra ci ti ca chnh mnh, y ch l mt s la bp. Trong s tu hnh, tuyt i ng nn thy c tng nhn (thy c s t ti ca ngi khc), chng ta nn qun ch php khng tng m xa ri tt c tng. Tt c chng sanh u l cha m kip trc ca mnh, u l ch Pht trong tng lai.Tt c u l php thn ca qu v, th qu v cn c phin no g ng ni na ch?C qun st nh vy, mi c th gii quyt c vn . Nu nh qu v cha c nh th, th ch cn cch nng theo thin php thng thng m i ti. Qu vmun mt ln t c cu cnh rt kh, bao gi cng c nhng ni quanh co khc khy, chi bng ngay ti im ny qun st mt cch trit , hc ly php cu cnh, y l phng thc l tng nht. BN. (dch)