You are on page 1of 32

Aktiviti Tahunan 2012 Januari

Tarikh 1 Ahad 2 3 Aktiviti Cuti Cuti Jan - Dis Pengenalan Program PBP kepada staf IPG KBA Jan- Nov Mewujudkan Taman Herba Jan-Mei Buku Laporan Tahunan IPG KBA 2011 Mesyuarat Mentor Kali Pertama Pendaftaran Pelajar PISMP Ambilan Januari 2012 Pendaftaran Pelajar B.Ed. TESL Ambilan Julai 2007 IPG KBA IPG KBA JPIP Program jangka panjang Tempat Jabatan/Unit Sasaran Catatan

3 3

JKS dan JK Keceriaan JSP Semua jabatan/unit

Sepanjang tahun

JHEP

Penyelaras/Mentor

IPG KBA

3-4

IPG KBA

JHEP

RM 300 169 pelajar PISMP Ambilan Januari 2012 RM 100 47 pelajar B. ED TESL Tahun 4

IPG KBA

5.6

IPG KBA

JHEP

IPG KBA

5-6

LPS 1 :Kursus Kajian Tindakan untuk staf akademik IPG KBA

Interaksi 1

JPIPK

Yang dikenalpasti oleh KJ/KU

KULDP/Semua Jabatan

7 Sabtu 8 Ahad 9 *9

- Perhimpunan Rasmi Pendaftaran Peserta Kursus Teaching of Japanese as a Foreign Language (Kohort 6) Taklimat Pengurusan Pusat Sumber (orientasi pelajar baru) Taklimat Pengurusan Pusat Sumber Pelajar baru

IPG KBA IPGKBA

JHEP JBA

- Semua warga IPG KBA 15 orang peserta kursus B. Jepun

IPG KBA Dikendalikan bersama oleh pensyarah Unit Bahasa Jepun, HEP dan ULDP

9 & 16

Dewan Besar/Pusat Sumber IPG KBA

Ketua Pusat Sumber PS

Semua pelajar baharu Pelajar baru

10

10-12

Bengkel Pembangunan dan Perkongsian Dokumen secara atas talian melalui GoogleDocs dan Google Sites Mesyuarat Modul JAPIM Kursus Kajian Tindakan Keberkesanan Program Kokurikulum Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan dan Akaun Bil. 1/2012

Makmal Komputer IPG KBA

JTP

25 wakil jabatan/unit

11-13 12-13

Hotel Selesa Port Dickson IPG KBA

JAPIM Unit Koku Unit Khidmat Pengurusan

8 pensyarah JAPIM Pensyarah Koku

Retreat LPS

13

IPG KBA

17 orang Semua AJK JKPAK

Umum

14 Sabtu 16-19 - Minggu Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu KPLI Sepenuh masa - Taklimat Pengurusan Pusat Sumber - Penulisan Sumber Sejarah sebagai bahan novel Taklimat Praktikum & Bengkel utk KPLI SRKDC LPBS (j-QAF) Ambilan Januari 2009 Bengkel Pembinaan Bahan-Bahan Mengajar Program Bahasa Perancis Tahun 4 Ambilan 2007 Siri 1 Bengkel Penggunaan Portal Pembelajaran IPGM 17 Taklimat Praktikum & Bengkel utk KPLI SRKDC LPBS (j-QAF) IPG KBA IPG KBA JHEP - RM 250 120 pelajar KPLI Ambilan Januari 2012 Pelajar Baru IPG KBA

16 16

IPGKBA

PS ULDP

16/1

Unit Praktikum

43 pelajar PISMP 2009 (23 Elektif BM, 20 Elektif B.I) Semua pensyarah Bahasa Perancis

Kerjasama JAPIM,JIP, JKS,JBI & JPM Melibatkan penutur jati dan pegawai Kedutaan Perancis, KL LPS

*17

IPG KBA

JBA

17

Makmal Komputer IPG KBA

JTP

Tenaga Pengajar PPG

IPG KBA

Unit Praktikum, JAPIM,JKS,

Pensyarah Pembimbing dan Guru Pembimbing

47pelajar jQAF dan 43 pelajar PISMP 2009(23

Ambilan Jan 2011 dan PISMP Ambilan Januari 2009 17-20 BIG Perkhemahan 1 (4H3M) Pulau Pangkor

JBI & JPM

Elektif BM, 20 Elektif B.I) PISMP sem 1 Kump 1.1 dan 1.2 Aktiviti Pelajar

Unit Koku

18 Rabu

- Mesyuarat MPPP Bil. 1/2012 - LPS 2:Kursus Referencing Skills 1

IPG KBA Bilik Interaksi 2

MPPP JPIPK Unit Peperiksaan

Ahli MPPP 25 orang staf akademik Umum 2 org wakil setiap jabatan

Ahli MPPP

- Mesyuarat JKPPIPG (kelayakan calon menduduki peperiksaan separuh masa)

19

Bengkel Penggunaan Sistem e-mel IPGM dan ILMU Online Referencing Skills Program Bahasa Jerman Kohot 5 (Ambilan 2011) dan Bahasa Perancis Kohot 1 Pusingan 2 (Ambilan 2011)

IPG KBA

JTP/PS

Semua staf

LPS

19

IPG KBA

JBA

15 orang pelajar Kursus Kolaborasi dengan Persediaan Bahasa Jabatan Jerman Kohot 5 Penyelidikan & (Ambilan 2011) Inovasi, IPG-KBA 15 orang pelajar Kursus Persediaan Bahasa Perancis Kohot 1 Pusingan 2 (Ambilan 2011) 40 JPP dan Nuqaba Dengan kerjasama Majlis Hal Ehwal Islam IPTA, JAKIM

20-22

Bengkel Asas Fasilitator Pengendalian Kumpulan

ILMI Port Dickson

JAPIM

20 20Jum -21 Sabtu 22 Ahad 23 24 25-26 Kursus Peningkatan Kemahiran Juruteknik dan Tukang Kolej komuniti, Hulu Langat Unit Khidmat Pengurusan 3 orang juruteknik dan Kursus elektrik, 2 orang tukang pendingin hawa dan pertukangan

Chinese New Year Day 1 Chinese New Year Day 2 LPS 3: Bengkel Bilik Interaksi 1 Scaffolding Fasa 1: Kaedah Kajian Kualitatif

JPIPK

Seorang wakil setiap jabatan/unit

26

Bengkel Peningkatan Kemahiran Kaunseling

Unit Kaunseling

LPS dicalun kan oleh KJ/KU (20 orang)

27

28 Sabtu 29 Ahad 29/30Jan 26/27April Praktikum Sekolahsekolah di Selangor dan Kuala Lumpur Praktikum 3 Sekitar Lembah Klang Unit Praktikum JAPIM KPLI SR-KDC LPBS(j QAF) Amb Jan 2011 (47org) 12minggu

29/30 Jan 26/27 April 30 31/1- 3/2

Unit Praktikum Semua Jabatan Akademik JHEP Unit Koku

PISMP Ambilan Januari 2009 (43orang)

12 minggu

Perhimpunan Pelajar BIG Perkhemahan 1 (4H3M)

IPG KBA Pulau Pangkor

Semua Pelajar PISMP Sem 1 Kump. 1.3 dan 1.4

IPG KBA Aktiviti Pelajar

*tertakluk pada pindaan

Februari
Tarikh Aktiviti 1 2 - Mesyuarat Mentor Kali Ke 2 Dasar KSSR dalam Pendidikan 2 *2-3 Pengurusan Konflik Taklimat Praktikum Program Bahasa Perancis Tahun 4 Ambilan 2006 IPG KBA IPG KBA JKS JBA Tempat IPG KBA DK C Jabatan/Unit JHEP ULDP Pensyarah Staf Akademik Guru Pembimbing LPS Dikendalikan bersama Unit Praktikum, IPG KBA Sasaran Penyelaras/ Mentor Catatan IPG KBA LPS

Taklimat Praktikum Program Bahasa Perancis

IPG KBA

Unit Praktikum

14 pelajar Program B. Perancis Tahun 4

Dikendalikan bersama Unit

Tahun 4 Ambilan 2006

Ambilan 2006

Praktikum, IPG KBA

4 Sabtu 5 The Prophet Muhammads Ahad Birthday 6 Feb Praktikum 4 Mei 7 8 Thaipusam - Pencalonan & Kempen Pilihanraya JPP Sesi 2012/2013 Sambutan Maulidur Rasul 8-9 9 9-11 10 11 Sabtu 12 Ahad 13

Sekolahsekolah yang menawarkan B.Perancis IPG KBA

Unit Praktikum JBA

14 pelajar Program B. Ed Perancis Tahun 4 Ambilan 2006

12 minggu

JHEP

- Semua Pelajar

IPG KBA

Dewan Besar IPGKBA

Japim

Semua warga Islam

Kerajasama dengan HEP dan Unit KoKu LPS

Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS) MAEPA 3, Kht 2 MTT (Orientasi)

IPG KBA IPG KBA

JIP JP&K

Staf Akademik 30 Pensyarah Maktab Perguruan Afghanistan

- Pilihanraya JPP 2012/2013

IPG KBA

JHEP

- RM 500 Semua Pelajar 30 Pensyarah Maktab Perguruan Afghanistan Semua pensyarah Bahasa Perancis

IPG KBA

13/218/5

IPG KBA

JP&K

Latihan di IPG KIK

MAEPA 3, Kht 2 MTT (Pengurusan dan pentadbiran) *14 Bengkel Pembinaan Bahan-Bahan Mengajar Program Bahasa Perancis Tahun 4 Ambilan 2007 Siri 2 1417 BIG Perkhemahan 1 (4H3M)

IPG KBA

JBA

Melibatkan penutur jati dan pegawai Kedutaan Perancis, KL Aktiviti Pelajar

Pulau Pangkor

Unit Koku

PISMP ambl. Jan 2012 Kump. 1.5,1.6 dan 1.7 Ahli M3P 2 orang pensyarah pengiring dan 15 orang pelajar Bahasa Jerman Kohot 5 (Ambilan 2011)

15 *16

Mesyuarat M3P Bil. IPG KBA 2/2012 Lawatan sambil belajar ke German School Kuala Lumpur German School Kuala Lumpur (DSKL) (DSKL), Petaling Jaya

M3P JBA

Umum Kemudahan bas IPG KBA

17

Perkhidmatan Kaunter Berkualiti

IPG KBA

Unit Khidmat Pengurusan

25 orang staf sokongan

18 Sabtu 19 Ahad 20 2023 Japanese Language Camp IPG KBA JBA 52 orang guru Bahasa Jepun dari program Teaching Japanese as a Foreign Language (TJFL ) Kolaborasi dengan Japan Foundation Kuala Lumpur (JFKL) Penginapan IPG KBA Tuntutan perjalanan dan makan ditanggung oleh JFKL LPS

21

Bengkel Penggunaan Interactive Board Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bengkel Pembinaan Borang Soal Selidik menggunakan Google Form Bengkel Penggunaan Projektor ELMO dalam pengajaran dan pembelajaran

IPG KBA

JTP/JSP

25 staf akademik

21

IPG KBA

JTP/JSP

25 staf pengurusan/ staf sokongan

LPS

22

IPG KBA

JTP/JKS/JPM/JBI JP&K

25 staf akademik

LPS dikendalikan oleh 3 Master Trainer Projektor ELMO

22-25 MAEPA 3, Leadership and Management Training 1 (LMT 1) (Orientasi) 23 Bengkel Perkembangan 23-24 Diri Pemindahan Hasil Penyelidikan kepada Penulisan Ilmiah 23 24 Kursus Penyelamat Kecemasan di darat Gaya Hidup Sihat 1

IPG KBA

30 Pengarah Maktab Perguruan dan BPG Afghanistan

U Kaunseling ULDP

LPS SP & SS

IPG KBA IPG KBA

Unit Ko kurikulum JKS

25 pensyarah dan staf sokongan Staf Akademik dan sokongan

LPS LPS

27

- Perhimpunan Pelajar

IPG KBA IPG KBA

JHEP JP&K

- Semua pelajar

IPG KBA

27/2- MAEPA 3, Leadership and 23/3 Management Training 1 (LMT 1) (Pengurusan dan pentadbiran)

30 Pengarah Maktab Latihan oleh tenaga Perguruan dan BPG pengajar IAB Afghanistan

2829/2

Audit dalaman Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008

IPG KBA

Unit Audit Dalaman

Semua Warga IPG KBA

IPG KBA

28-1/3

Kursus Pemantapan Bahasa (SR)

PPD Hulu Langat

JPM

Guru BM SJK (bukan opsyen)

KPKI

*tertakluk pada pindaa

Mac
Tarikh 1 Aktiviti - Mesyuarat Mentor Kali Ke 3 - Terapi Kaunseling JBI Tempat IPG KBA Jabatan/Unit JHEP Sasaran - Penyelaras/ Mentor Pensyarah terpilih Catatan IPG KBA

JIP & UK

Bulan Mac

- Refine research proposal & develop research instrumen 1-31 Kempen dan Pertandingan Sempena Bulan Alam Sekitar - Kursus Kepimpinan JPP 2012/2013 Pameran Buku dan sehari bersama pelanggan Bengkel Pelaksanaan KSSR IPG KBA JKS Warga IPG KBA - RM 3500 32 JPP Warga IPG KBA Kompetensi Pensyarah LPS Umum

2-4

IPG KBA

JHEP

IPG KBA

Foyer IPG KBA IPG KBA

PS ULDP

Sabtu 3 3

Foyer IPG KBA/ Pusat - Promosi Buku dan sehari Sumber Bersama Pelanggan BIG Aktiviti Kemasyarakatan 2(7jam) Luar IPG KBA

-Perjumpaan Profesional staf Bukan Akademik Bil. 1/2012

IPG KBA

KUKP

-Staf Sokongan dan Staf Pengurusan Pensyarah IPG KBA

Umum

Pusat Sumber

Unit Koku

Semua Kump Pelajar PISMP sem 3 ambilan Jan 2011

Aktiviti Pelajar

4 Ahad 4/5/38/9/3 PBS 1 Sekolahsekolah di kampung pelajar IPG KBA Unit Praktikum& Semua Jabatan Akademik yang terlibat JHEP JKS IPG KBA JIP Staf Akademik LPS PISMP Ambilan Januari 2012 - Semua warga IPG KBA 1 minggu

- Perhimpunan Rasmi Pelancaran Bulan Alam Sekitar Bengkel Pembinaan Item (1) Mesyuarat M3P Bil. 3/2012 Case Studies Bengkel Ujian-Ujian Psikologi Siri 1 Peperiksaan Percubaan

IPG KBA

6-7

7 8 9 9

IPG KBA IPG KBA IPG KBA IPG KBA

M3P JSP Unit Kaunseling JBI

Ahli M3P Staf Akademik Staf (Terbuka) PISMP Amb. Jun 2011

Umum LPS

Tertakluk kpd. keputusan BPG

10 Sabtu 11 Ahad 12 13 14 15 16 17 Sabtu 18 Ahad 18/19/322/23/3

Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 Cuti Pertengahan Penggal 1 PBS 3 Sekolahsekolah di kampung pelajar Unit Praktikum,JKS,JBI, 211 pelajar PISMP Ambilan Januari 2011 40 pelajar PISMP Amb. Jun 2011 Guru Sekolah Rendah Luar Bandar Staf Akademik 1 minggu

19 19-22 20-21

Lawatan Akademik Language Camp Pengurusan Bilik Darjah Luar IPG KBA Berkesan

KSJ JBI JIP

KPKI

20-22

Bengkel Pembinaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan LectureMaker KPKI 2 : Kursus Kajian Tindakan untuk Guru Sekolah Wilayah Persekutuan (KL) Lawatan Pensyarah JKS ke Taman Botani Putrajaya Sempena Bulan Alam Sekitar KPKI 2 : Kursus Kajian Tindakan untuk Guru Sekolah Wilayah Persekutuan (KL) LPS JAPIM 1 Islam dan Budaya Ilmu

IPG KBA

JTP/JSP

LPS

21

IPG KBA

KPKI 2 KULDP/JPN WP

22

Taman Botani, Putrajaya IPG KBA

JKS

18 orang ahli JKS

Kursus Penghayatan Alam Sekitar KPKI 2 KULDP/JPN WP

22

ULDP

22

IPGKBA

JAPIM

Semua staf Islam KPKI 2 KULDP/JPN WP

23

- KPKI 2 : Kursus Kajian Tindakan untuk Guru

IPG KBA

Sekolah Wilayah Persekutuan (KL

26

- Perhimpunan Pelajar

IPG KBA

JHEP

- Semua Pelajar

IPG KBA

Asas Keselamatan (Fire Drill)

IPG KBA

Unit Khidmat dan Pengurusan

27-29

Kursus Pembelajaran Hulu Selangor Berpusatkan Murid (SR) Bengkel Analisis Keperluan Latihan

JPM

30 orang staf LPS: akademik dan Kerjasama dengan bukan akademik Jabatan Bomba dan Penyelamat Guru BM (SJK) KPKI (opsyen)

28-29

ULDP PPISMP TESL Sem 2 (kum 3) Semua pelajar Melibatkan penutur JBA jati dan pegawai Warga IPG KBA Kedutaan Perancis, KL

*29

- Hari Francophonie Bahasa Perancis

IPG KBA

JBA

29 29 29-30

Ceramah Sempena Bulan Alam Sekitar Pameran Sempena Bulan Alam Sekitar Kursus Aktiviti Tali

IPG KBA IPG KBA POLAKO

JKS JKS Unit Koku

Staf Akademik Warga IPG KBA 25 pensyarah dan staf sokongan

LPS Umum

31 Sabtu *tertakluk pada pindaan

April
Tarikh *April 2012 Aktiviti Aktiviti Kebudayaan Bahasa Perancis Tempat Jabatan/Unit IPG KBA JBA Sasaran Semua pensyarah/ pelajar program Bahasa Perancis Catatan Kemudahan bas IPG KBA

1 Ahad 2

3-5

Peningkatan Luar IPG Profesionalisme- KBA Pembinaan Item mengikut Kursus IPG KBA - Mesyuarat Mentor Kali Ke 4 Pertandingan Nyanyian Lagulagu Jerman

JIP

Pensyarah JIP

LPS

JHEP

- Penyelaras/ Mentor 15 orang pelajar setiap sekolah daerah Kuala Lumpur dan Selangor yang menawarkan Bahasa Jerman (SBP, SBPI dan Sek.Men.Harian)

IPG KBA Kolaborasi dengan Bahagian Sek Berasrama Penuh & Sek. Kecemerlangan dan Sekolah Menengah Harian Sekolah Cadangan: SMS Tuanku Jaafar, Kuala Pilah 2. SMS Rembau 3. SMS Kuala Selangor 4. SBPI Gombak 5. SMK Damansara 6. SMK Sri Hartamas

1.

4 5 6

KOT ke-10 tahun 2012 Aktiviti Kebudayaan Bahasa Peranchis

IPG KBA

Unit Koku JBA

warga IPG KBA

Aktiviti Pelajar

7 Sabtu 8 Ahad 9 - Perhimpunan IPG KBA Rasmi 9-12 IPG KBA English Week *10 LPS Refresher Course on Advanced Level Japanese Language Expressions IPG KBA

JHEP JBI JBA

- Semua warga IPG KBA Semua pelajar Semua pensyarah Bahasa Jepun

IPG KBA

Kolaborasi dengan JFKL

10-12

Kursus Teknik PPD JPM Guru BM SK Bercerita dalam Petaling (opsyen) Pengajaran Perdana Bahasa Malaysia (SR) 11-12 Kursus IPG Unit KPLI dan Kejurulatihan KBA Kokurikulum PISMP dan Kepegawaian Bola Sepak dan Bola Jaring 12 Pentaksiran IPG KBA JIP Staf Akademik Untuk

KPKI

Aktiviti Pelajar

LPS

Pembelajaran Menggunakan Pembelajaran Koperatif ( Assessment For Learning) 14 Sabtu 15 Ahad 16 Language Skills development workshop 1&2 Presentation Public Speaking 17-21 Kursus Kejurulatihan dan Kepegawaian Kriket 18 Mesyuarat M3P Bil. 4/2012 19 Bengkel Sistem Pengagihan Harta Dalam Islam Language Skills development workshop 1&2 Presentation Public Speaking

Learning Support centre

Learning support & TF

IPG KBA

Unit Kokurikulum dan MCA

KPLI dan PISMP

Aktiviti Pelajar

IPG KBA

M3P U Kaunseling

Ahli M3P Staf Muslim

Umum LPS

Learning Support Centre

JBI Learning support & TF

- Perhimpunan IPG KBA - Semua Pelajar JHEP Pelajar 23-26 Pusat Unit KPLI Perkhemahan Koku Kokurikulum Unit Zon Beruniform Tengah Pentauliahan Pemimpin 24 Pendedahan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi subjek Sains - Program Kesihatan IPG KBA JKS 25 orang pensyarah

22 Ahad 23

IPG KBA Aktiviti Pelajar

LPS

24-25

IPG KBA

JHEP

- RM 1200 61 pelajar

IPG KBA

Pergigian

B. ED TESL Tahun 4 B. ED French Tahun 4 JKS

KSSR

24-26 Kursus Penghayatan Bahan Sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia (SM) 25-27

Kuala Selangor

JPM

Guru BM SK (bukan opsyen)

KPKI

2528/4

MAEPA 3, Leadership and IPG KBA Management Training 2 (LMT 2) (Orientasi)

JP&K

30 Pengarah Maktab Perguruan dan BPG Afghanistan Pelajar sem 7,pismp dan jqaf

26 27 28 Sabtu 29 Ahad 30/4

Seminar integriti IPGBBM

japim

Ko Kukulum Refleksi Praktikum PISMP Ambilan Januari 2009 IPG KBA Unit Praktikum 43 pelajar PISMP Ambilan Januari 2009 Online http://sites.google.com/site/ipgkbapraktikumsite/

30/4MAEPA 3, IPG KBA 25/5 Leadership and Management Training 2 (LMT 2) (Pengurusan 30/4 dan IPG KBA pentadbiran) 26/5 MTCP: Developing Classroom Skills 30/4 - - The Effective IPG KBA 26/5 Facilitator

JP&K

30 Pengarah Maktab Perguruan dan BPG Afghanistan 15 pendidik sekolah, maktab & universiti daripada negaranegara membangun 15 pegawai dalam perkhidmatan daripada negaranegara membangun

Latihan oleh tenaga pengajar IAB

JP&K

JP&K

MTCP: English for Effective Communication

*tertakluk pada pindaan

Mei
Tarikh 1 2 3 Aktiviti Tempat Labour Day - Mesyuarat IPG KBA Mentor Kali Ke 5 Pemantapan Ilmu IPG KBA Pendidikan Jabatan/Unit JHEP JIP Sasaran - Penyelaras/ Mentor DPLI Jan 2012 dan PISMP Catatan IPG KBA

4 5 Wesak Day Sabtu 6 Ahad 7 - Perhimpunan Rasmi 7/5 Refleksi Praktikum B.Ed French Ambilan Julai 2006 - Program Pencegahan Penyalahgunaan Dadah

IPG KBA

JHEP

- Semua warga IPG KBA 15 pelajar

IPG KBA

IPG KBA

Unit Praktikum

Online http://sites.google.com/site/ipgkbapraktikumsite/

IPG KBA

JHEP

- RM 600 61 pelajar B. ED TESL Tahun 4 B. ED French Tahun 4

IPG KBA

8-10

Klang

JPM

Kursus Seni dalam Blk Bunga U Pengajaran Raya Peperiksaan Bahasa Malaysia Mesyuarat JKPPIPG (kelayakan calon menduduki peperiksaan sepenuh masa pep. Mei 2012)

Guru BM SM (bukan opsyen) Ahli MPPP

KPKI

9 *910

Play Production Auditorium -Seminar Praktikum Program Bahasa Perancis Tahun 4 Ambilan 2006 IPG KBA

JBI JBA

PPISMPJun 2011 14 orang pelajar Program Bahasa Perancis Tahun 4 Ambilan 2006 Dikendalikan bersama Unit Praktikum, IPG KBA

10

- Taklimat IPG KBA Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)

JHEP

- KPLI j-QAF Ambilan Jan 2011, B. ED French Tahun 4 Staf Akademik Semua pelajar sepenuh masa

IPG KBA

10 10 Digital Image Taklimat Peperiksaan Mei 2012 Dewan Besar

JSP Unit Peperiksaan

12 Sabtu 13 Ahad 14-25 Peperiksaan Mei 2012

IPG KBA

15

Kursus Penyelamat Kelemasan di Air

Kuala Langat

Semua pelajar sepenuh masa Unit 30 GuruKokurikulum guru Kokurikulum Daerah

U Peperiksaan

KPLI

16

Mesyuarat M3P IPG KBA Auditorium bil. 5/2012 Play Production Pameran Hari Guru BIG Bench Marking SK Rendah (7 jam) Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan dan Akaun Bil.2/2012 Pusat Sumber IPG/Foyer Luar IPG KBA

M3P JBI PS

Petaling Utama Ahli M3P PPISMP Jun 2011 Warga IPG KBA

Umum

16

umum

17

18

IPG KBA

Pelajar PISMP ambilan Jun 2010 Unit Khidmat 25 orang dan Pengurusan

Unit Kokurikulum

Aktivit Pelajar

Umum

19 Sabtu 20 Ahad 21 22

BIG Khidmat Luar IPG Unit Masyarakat KBA Kokurikulum (8 jam) KDPLI ambilan Jun 2012 23-25 Kursus Luar IPG U Kaunseling AKRAB/PERASA KBA 24 LPS Islam dan IPG KBA JAPIM Masyarakat Majmuk Oleh : Prof Muhammad Kamal Hassan UIA

KDPLI ambilan Jun 2012 DIcalunkan Oleh KJ/KU Semua staf Muslim

Aktiviti Pelajar

LPS (30 orang)

LPS 2

26 Graduating Sabtu Ceremony B. Ed TESL Amb. 2006 Ahad 28 Cuti Pertengahan Tahun 28 Lawatan kerja Penanda Aras Pusat Sumber Cuti Pertengahan Tahun Refleksi Praktikum KPLI -SR KDC LPBS

Dewan Utama

B Ed TESL Cht 5

IPK Islam /IPTEK

PS

Staf PS/JK Pusat Sumber

29 29

IPG KBA

Unit Praktikum

47 pelajar

Online http://sites.google.com/site/ipgkbapraktikumsite/

(j-QAF) Ambilan Januari 2011 30 31 Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun

Graduating Ceremony tertakluk pada pindaan Joint Board Meeting * tertakluk pada pindaan Jun

Tarikh 1 2 Sabtu 3 Ahad 5

Aktiviti Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun The Yang di-Pertuan Agongs Birthday Cuti Pertengahan Tahun

Tempat

Jabatan/Unit

Sasaran

Catatan

Cuti Pertengahan Tahun Blk Bunga Mesyuarat JKPPIPG (Pengesahan Raya Keputusan peperiksaan Mei 2012)/ Mengesahkan kelayakan calon peperiksaan Jun 2012 Cuti Pertengahan Tahun Taklimat Peperiksaan Jun 2012 Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun
KPKI Kursus Peningkatan Profesionalisme (Kohort 5) Tukar 21 Jun IPG KBA

U Peperiksaan

Ahli MPPP

Dewan Besar

U Peperiksaan

Pelajar Separuh masa

7 8 9 Sabtu 10 Ahad
*11-14

JBA

10 orang guru B. Jepun Kolaborasi dengan Kohort 5 (Ambilan Bahagian Pengurusan 2010) SBP dan Sekolah Kecemerlangan dan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Semua Pelajar separuh

11-15

Peperiksaan Jun 2012 (separuh masa) U Peperiksaan

masa

12 13 14 15 16 Sabtu 17 Ahad 18 18 18-21

Data Analysis & draf report Penilaian Aktiviti Pertengahan Tahun 2012 (Midterm Review) Hari Inovasi IPG KBA Skizofrenia

Luar IPG KBA IPG KBA IPG KBA IPG KBA

JBI M3P

Pensyarah terpilih Ahli M3P

Jun/Julai Umum

JIP

Staf Sokongan

LPS

Penilaian KepenggunaanPusat Sumber LAM PT 08 Sambutan Israk Mikraj Kursus Peningkatan Profesionalisme Bahasa Jepun

PS IPG KBA Auditorium IPG KBA

PS JAPIM JBA

Pelajar KPLI/PISMP Semua warga Islam

umum

19/6 Selasa 19-21

Taklimat Praktikum TJFL Ambilan Januari 2012

IPG KBA

Unit Praktikum JPM

Pelajar kursus TJFL Ambilan Januari 2012 Guru BM SJK (opsyen)

Dikendalikan bersama JBA,IPG KBA KPKI

Kursus Kreativiti dan Didik Hibur dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia (SR) 20 Mediasi Komuniti 21/6 Taklimat Internship PISMP Januari Khamis 2009 22 23 Sabtu 24 Ahad 25/620/7 Internship PISMP Ambilan Januari 2009

PPD Gombak

IPG KBA

JIP Unit Praktikum

43 Pelajar PISMP Dikendalikan bersama Ambilan Januari JKS, IPG KBA 2009

Sekolahsekolah asal pelajar IPG KBA

Unit Praktikum & JKS JHEP

43 Pelajar PISMP Ambilan Januari 2009 - RM 500 200 pelajar KPLSPM Ambilan Jun 2012 25 Pensyarah dan staf sokongan

4 minggu

25- 28

-- Minggu Pendaftaran & Pengurusan Pelajar Baharu KPLSPM

IPG KBA

25 Kursus Asas Renang

Kolej Unit Komuniti Kokurikulum Kuala Langat

Keutamaan kepada peserta yang tidak tahu berenang LPS

26

- Kursus Komunikasi Berkesan

IPG KBA

JPM

Staf akademik dan bukan akademik

LPS

26

- Mesyuarat JKPPIPG KBA (Pengesahan Keputusan peperiksaan Jun 2012) IPG KBA MAEPA 3, Kht 3 & 4, MTT Bengkel atau IPG KIK Induksi Pendaftaran Semula Pelajar IPG KBA Program Bahasa Perancis Tahun 4 Ambilan 2007 JPIPK IPG KBA LPS 4: Bengkel Scaffolding : Fasa 2: Analisis Data Kualitatif dan Penulisan Laporan Kajian Penilaian Penulisan Ilmiah Pelajar IPG KBA LPS 4: Bengkel Scaffolding : Fasa JPIPK IPG 2: Analisis Data Kualitatif dan KBA Penulisan Laporan Kajian Kursus Bimbingan dan Penyeliaan Pendidikan Jasmani IPG KBA

U Peperiksaan Pensyarah KBA, KIK dan KPI JP&K JBA JPIPK 13 orang pelajar Dikendalikan bersama Program Bahasa Jabatan Hal Ehwal Perancis Tahun 4 Pelajar, IPG KBA Ambilan 2007 20 Guru sekolah WP LPS 4: Kolaborasi dgn KULDP Staf Akademik LPS 20 Guru sekolah LPS 4: Kolaborasi dgn WP KULDP Semua Pensyarah Penyelia Pembim bing PJ 20 Guru sekolah WP LPS

26 - 29/6

*27

28

JIP JPIPK

28

JKS

29

LPS 4: Bengkel Scaffolding : Fasa JPIPK IPG 2: Analisis Data Kualitatif dan KBA Penulisan Laporan Kajian

JPIPK

LPS 4: Kolaborasi dgn KULDP

30 Sabtu *tertakluk pada pindaan

Julai
Tarikh 1 Ahad 1/2 26/27 Julai Aktiviti Tempat Jabatan/Unit Sasaran Catatan

Praktikum

Sekolah yang menawarkan Bahasa Jepun IPG KBA IPG KBA

Unit Praktikum JBA

TJFL Amb. Jan 2012 Kht 6 (15org)

4 minggu

2 - Perhimpunan JulaiRasmi Ogos 2-27 Penghayatan Bulan Kemerdekaan Praktikum

JHEP JPM/HEP

- Semua warga IPG KBA Semua pelajar IPG KBA

IPG KBA Umum

JBA

TJFL - Mesyuarat Mentor Kali Ke 6 Kursus Komputer dalam Pengajaran Bahasa Malaysia (SR)

IPG KBA

JHEP

- Penyelaras/ Mentor Guru BM SK (bukan opsyen)

IPG KBA

3-5

Sabak Bernam

JPM

KPKI

*3-5

Kursus Enhancing German Language Teaching and Learning Pengurusan Stress

*akan ditentukan kemudian

JBA

24 orang guru Bahasa Jerman SBP, SBPI dan Sek.Men.Harian

Kolaborasi dengan Bahagian Perkembangan Kurikulum,JPN dan Bahagian Sek Berasrama Penuh & Sek. Kecemerlangan dan Sekolah Harian

4 5 6 7 Sabtu 8 Ahad 9-10

IPG KBA

JIP

Staf Sokongan

LPS

*9-12

- Minggu Pendaftaran Semula Pelajar Bahasa Perancis Ambilan Julai 2007

IPG KBA

JHEP

- RM 100 13 pelajar B. ED French Tahun 4

IPG KBA

IPG KBA

JBA

Bengkel Metodologi Penyelidikan Kualitatif 10-12 Kursus Strategi Pengajaran Puisi Tradisional (SM) 11 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 11-14 2011 MAEPA 3, Kht 3 & 4 MTT (Orientasi) Kurikulum

10 orang guru Kolaborasi dengan Bahagian Pengurusan SBP dan Sekolah Kecemerlangan dan Bahasa Jepun Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 10 orang guru Bahasa Perancis 10 orang guru Bahasa Jerman

IPG KBA

JPM

Guru BM SM (bukan opsyen)

KPKI

IPG KBA

IPG KBA

Unit Warga IPG KBA Khidmat dan Pengurusan 60 Pensyarah JP&K Maktab Perguruan Afghanistan JIP Staf akademik

Umum

12

LPS

Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) 12 Kursus Bantu Mula dan Keselamatan IPG KBA JKS 40 staf akademik LPS

13 14 Sabtu 15 Ahad 16 - Perhimpunan Pelajar 16-20 *16-20 Minggu Kesenian Islam Bengkel Pembinaan Item Soalan 16/7Program 19/10 Bahasa Perancis Tahun 4 16/7- Ambilan 2007 19/10 MAEPA 3, Kht 3 MTT MAEPA 3, Kht 4 MTT (Pengurusan dan pentadbiran) 17-18 Bengkel Pembinaan Item (2)

IPG KBA IPG KBA IPG KBA

JHEP JAPIM JBA

- Semua Pelajar

IPG KBA

WARGA IPGKBA Semua Melibatkan penutur jati dan pegawai Kedutaan pensyarah Perancis, KL Bahasa Perancis Latihan di IPG KBA 30 Pensyarah Maktab Perguruan Afghanistan 30 Pensyarah Maktab Perguruan Afghanistan Latihan di IPG KIK

IPG KBA

JP&K

IPG KAB

JP&K

IPG KBA

JIP

Staf Akademik

LPS

18

19

Merentas Desa/ Larian 5km -Bengkel Kenali Diri Serlahkan Potensi -Knowledge Management

IPG KBA

IPG KBA

Unit Semua Pelajar, Kokurikulum pensyarah dan staf sokongan U SP & SS Kaunseling Staf Akademik JSP

Aktiviti Pelajar

LPS LPS

20 21 Sabtu 22 Ahad 23 23.7.11

Bengkel kedutaan PeranchIS Sambutan Awal Ramadhan

I Auditorium

JBA JAPIM semua warga IPGKBA

24 25 26

Bengkel Aktiviti Prasekolah

JIP

Staf Akademik

LPS

27 28 Sabtu 29 Ahad 30

Refleksi Praktikum Kursus TJFL Ambilan Januari 2012

IPG KBA

Unit Praktikum

15 Pelajar

Online http://sites.google.com/site/ipgkbapraktikumsite/

31 *tertakluk pada pindaan

Ogos
Tarikh 1 Aktiviti - Mesyuarat Mentor Kali Ke 7 Ogos-Nov Fasa Pertama Pemantapan dan Penyuntingan kertas dan artikel untuk Jurnal KBA 2011/2012 Tempat IPG KBA Jabatan/Unit JHEP Sasaran - Penyelaras/ Mentor Catatan IPG KBA

JPIPK

1-3 2 3 4

Hari Inovasi P&P IPG KBA Bengkel Technology Updates: Dealing with computer viruses Sabtu

IPG KBA IPG KBA

Semua Jabatan Akademik JTP

Staf dan Pelajar Staf dan Pelajar

Umum Umum

5 Ahad 6 6-10 7 8 9 9 10 11 Sabtu 12 Ahad 12/13/86/17/8

Perhimpunan Rasmi Pertandingan Permainan Dalaman dan Tradisional

IPG KBA IPG KBA

JHEP Unit Kokurikulum

- Semua warga IPG KBA Pelajar

IPG KBA Aktiviti Pelajar

Kecerdasan Emosi (EQ) Iftar Perdana

IPG KBA IPG KBA

JIP JAPIM

Staf Sokongan Warga IPG KBA

LPS

PBS 4

Sekolahsekolah di kampung pelajar IPG KBA

Unit Praktikum,JKS,JBI

211 pelajar PISMP Ambilan Januari 2011

1 minggu

*13

Pendaftaran Peserta Kursus 12 Minggu Bahasa Jepun Ambilan 2012

JBA

15 orang Dikendalikan peserta kursus bersama oleh B. Jepun pensyarah Unit Bahasa Jepun, HEP dan ULDP Ahli M3P LPS Staf Akademik dan Staf Bukan Akademik Umum

14 15 16

Mesyuarat M3P Bil. 6/2012 Ceramah Rasuah dan Kehidupan

IPG KBA

M3P KUKP

17 18 Sabtu 19 Ahad 20 21 22 23 24 25 26 Ahad 26/27/830/31/8 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Hari Raya Puasa Day 1 Cuti Pertengahan Penggal 2 Hari Raya Puasa Day 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 Cuti Pertengahan Penggal 2 PBS 2 Sekolah sekolah di kampung pelajar ipg kba Unit Praktikum & PISMP semua Jabatan Ambilan Akademik yang terlibat Januari 2012 1 minggu

28 30

Sambutan Aildil Fitri

JAPIM

Warga IPG

KBA 30 31/8 16/9 31 31 Ogos16 Sept Pameran Bulan Kemerdekaan/Malaysia National Day Pameran Hari Kemerdekaan Pusat Pusat Sumber Sumber *tertakluk pada pindaan Warga IPG KBA PS IPGKBA PS Warga IPG KBA umum

September
Tarikh 1 Sabtu 2 Ahad 2/3 27/28 Sept 3 Aktiviti Tempat Jabatan/Unit Sasaran Catatan

Internship

Sekolahsekolah asal pelajar IPG KBA IPG KBA

Unit Praktikum JBI

PGSR Ambilan Nov 2008

4minggu

- Perhimpunan Rasmi Seminar Penyelidikan Pendidikan IPG KBA Ke- 9 2012 - Mesyuarat Mentor Kali Ke 8 Refining research report

JHEP JPIPK

- Semua warga IPG KBA

IPG KBA Pelajar-pelajar Staf Akademik dan Sokongan, Guru WP

IPG KBA Luar IPG KBA POLAKO Zon Tengah Ipoh

JHEP JBI

- Penyelaras/ Mentor Pensyarah terpilih

IPG KBA 4-6 September

4-7

Perkhemahan Unit Beruniform, Pentauliahan Pemimpin

Unit Kokurikulum

KPLI dan PISMP Sem 4 German & Peranchis

Aktiviti Pelajar

5 6 SPSS 7 8 Sabtu 9 Ahad 10 Bulan Permainan Kokurikulum 11 12 Mesyuarat M3P bil.

JIP

LPS

IPG KBA

Unit Kokurikulum M3P

Semua Pelajar

Aktiviti Pelajar

IPG KBA

Ahli M3P

Umum

13 14

7/ Perancangan Aktiviti 2013 Mediasi Komuniti Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan dan Akaun Bil. 3/2012

IPG KBA

JIP Unit Khidmat dan Pengurusan

Staf Akademik 17 orang

LPS Umum

15 Sabtu 16 Ahad 17 *18-20

Malaysia Day

Minggu Bahasa Antarabangsa

IPG KBA

JBA

Semua pelajar/peserta Penglibatan pihak Institut Kursus Bahasa Goethe, Japan Foundation Antarabangsa. Kuala Lumpur, Alliance Warga IPG KBA Franaise dan Kedutaan Jemputan: Perancis. 20 orang pelajar setiap Kolaborasi dengan sekolah daerah Kuala Bahagian Perkembangan Lumpur,Selangor dan Negeri Kurikulum,JPN dan Sembilan yang menawarkan Bahagian Sek. Berasrama Bahasa Jerman (3 SBP, 1 Penuh & Sek. SBPI dan 2 Sek.Harian) Kecemerlangan dan Sekolah Harian 10 orang pelajar Bahasa Perancis dari 2 buah sekolah SBP yang dipilih (jumlah 20 orang pelajar) 10 orang pelajar dari 5 buah sekolah sekitar Kuala Lumpur, Lembah Klang dan Selangor yang menawarkan Bahasa Jepun Semua pensyarah JBI

18-20 Bengkel Pembinaan Modul bagi program swasta

IPG KBA

JBI

19 20 Kursus Gaya Hidup Sihat 2 Wellness IPG KBA JKS Semua Staf LPS

21 22 Sabtu 23 Ahad 24

Kursus IPG KBA Unit Kejurulatihan Bola Kokurikulum Sepak dan bola jaring 25-28 Kursus IPG KBA Unit Kejurulatihan dan Kokurikulum Kepegawaian dan MCA Kriket 26-28 Mesyuarat penilaian Port Dickson JAPIM

Pelajar

Aktiviti Pelajar

Pelajar

Aktiviti Pelajar

Pensyarah Japim Semua Staf LPS

pembinaan Item
27 Bengkel Pengurusan Kewangan Taklimat SBE B.Ed German Ambilan Jun 2011(Kohort 5) IPG KBA Unit Kaunselintg

28

IPG KBA

JBA

15 pelajar B.Ed German Ambilan Jun 2011 (Kohot 5)

29 Sabtu 30 Ahad

*tertakluk pada pindaan

Oktober Tarikh
1

Aktiviti
- Penyediaan Laporan untuk Laporan : Pra MKSP ISO - Penyuntingan kertaskertas untuk Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan IPG KBA 2011 1-31 Oktober Program Bulan Bahasa Kebangsaan Promosi Bulan Galakan Membaca/Kembara ilmu

Tempat
IPG KBA

Jabatan/Unit
JPIPK

Sasaran

Catatan
Prosiding untuk dua seminar (Feb. dan Sept. 2011) Tarikh tertakluk pd. pindaan.

IPG KBA PS IPG KBA

JPM,JPP,DBP PS

Pelajar IPG KBA Warga IPG KBA

1-5/ 10

School Based Experience Program Bahasa Jerman Kohot 5 (Ambilan 2011)

Sekolah Berasrama Penuh/Sekolah Kecemerlangan/Sekolah Berasrama Penuh Integrasi

JBA

15 pelajar Bahasa Jerman Kohot 5(Ambilan Jun 2011) - Penyelaras/ Mentor

Kolaborasi dengan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan IPG KBA

2 3 4 5

- Mesyuarat Mentor Kali Ke 9

IPG KBA

JHEP

- Taklimat Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)

IPG KBA

JHEP

- KPLI Ambilan Januari 2012

IPG KBA

6 Sabtu 7 Ahad 8

- Perhimpunan Rasmi

IPG KBA

JHEP dan Unit

- Semua

Aktiviti Pelajar

Majlis Kecemerlangan Kokurikulum 8/10 - MTCP: Integrating ICT in 2/11 Language Teaching IPG KBA

kokurikulum

warga IPG KBA

JP&K 15 pendidik sekolah, maktab dan universiti daripada negara-negara membangun 15 pendidik sekolah, maktab dan universiti daripada negara-negara membangun - KPLI Ambilan Januari 2011, PISMP Tahun 4 IPG KBA

8/102/11

MTCP: Testing and Evaluation in Second Language Teaching

IPG KBA

JP&K

9 10 - Taklimat Perkhidmatan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) Hari Ilmu Pendidikan 11 Perjumpaan Profesional Staf Bukan Akademik Bil.2/2012 IPG KBA IPG KBA JHEP

JIP Semua pensyarah JIP Unit Khidmat 75 orang dan Pengurusan IPG KBA Umum

12 13 Sabtu 14 Ahad 15-19

Sukan dan Rekreasi

Pulau Pangkor

16

- Program Pencegahan Penyalahgunaan Dadah

IPG KBA

Unit PPISMP Kokurikulum ambilan Jun 2012 sem 1 JHEP - KPLI Ambilan Januari 2011, PISMP Tahun 4

Aktiviti Pelajar

IPG KBA

17 18 19 30/11 20 Sabtu 21 Ahad 22 23-24

MAEPA 3, Bengkel Refleksi Praktikum

IPG KBA

JP&K

3-6 pensyarah MAEPA 3

Kabul

- Perhimpunan Pelajar - Program Kesihatan Pergigian

IPG KBA IPG KBA

JHEP JHEP

- Semua Pelajar - RM 6000 289 orang KPLI Ambilan

IPG KBA IPG KBA

Januari 2011, PISMP Tahun 4 23 Mesyuarat JKPPIPG KBA (Kelayakan Calon Menduduki Peperiksaan Nov 2012 Blk Bunga Raya U Peperiksaan Ahli MPPP

24 25 26

Pemantapan Ilmu Pendidikan Hari Raya Haji Taklimat Peperiksaan Nov 2012

JIP

KPLI Jan

U Peperiksaan

Pelajar separuh masa

27 Sabtu 28 Ahad 29 30 31

November
Tarikh *Nov 2012 Aktiviti German Evening Tempat IPG KBA Jabatan/Unit JBA Sasaran Sasaran : Semua pelajar/peserta Kursus Bahasa Antarabangsa serta Warga IPG KBA Jemputan: Guru dan 30 orang pelajar setiap sekolah daerah Kuala Lumpur Selangor dan Negeri Sembilan yang menawarkan Bahasa Jerman (SBP, SBPI Catatan Penglibatan pihak Institut Goethe, Kuala Lumpur.

Cadangan Aktiviti : Nyanyian Lakonan Deklamasi Sajak Persembahan Multimedia Choral Speaking (Sekolah jemputan)

Sekolah Cadangan: 1. SMS Tuanku Jaafar, Kuala Pilah 2. SMS Rembau

dan Sek.Men.Harian) -Pensyarah dan 30 orang pelajar Institut Pengajian Tinggi di sekitar Kuala Lumpur yang menawarkan Bahasa Jerman

3. SMS Kuala Selangor 4. SBPI Gombak 5. SMK Damansara 6. SMK Sri Hartamas IPT Cadangan: 1. Kolej Damansara Utama 2. Universiti Malaya 3. German Malaysian Institute

*Nov 2012

Kursus Bina Insan Guru (BIG) Program Bahasa Perancis Tahun 4 Ambilan 2007 - Fasa 2 : Penyuntingan artikel-artikel untuk Jurnal IPG KBA Teliti Format artikel untuk Jurnal/Menerbit Jurnal - Penilaian Kursus MTCP bulan Okt-Nov 2012

Akan ditentukan kemudian IPG KBA

JBA

13 orang pelajar Program Bahasa Perancis Ambilan 2007

Dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar, IPG KBA

JPIPK

B.Ed TESL Pusingan 3 Cht 1 Pensyarah terpilih Blk Bunga Raya JBI Belum ditentukan

Mesyuarat Joint & Board IPG KBA Presentation of research/Issues in conducting research 1 2 3 Sabtu 4 Ahad IPG KBA Peperiksaan Nov 2012 Mesyuarat Mentor Kali Ke 10 Taklimat Soal Selidik SSKP IPG KBA IPG KBA JHEP JPIPK - Penyelaras/ IPG KBA Mentor Pelajar KPLI Ambilan Jan 2012 Untuk tujuan ISO JBI

5-16 6 7 7 8 9

U Peperiksaan

Semua pelajar sepenuh masa Ahli M3P JBA Staf Yang Berminat 17 orang Umum

10 11 Ahad 12 13 14 15 16 17 18 Ahad 19 20 21 22 23 24 25 Ahad 26

Mesyuarat M3P Bil. 8/2012 German Evening Bengkel Ujian Psikologi Siri 2 Mesyuarat JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.4/2012 Cuti Akhir Tahun

IPG KBA

M3P

IPG KBA IPG KBA

U Kaunseling Unit Khidmat dan Pengurusan

mum Umum

Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Awal Muharram Cuti Akhir Tahun

27 28

Mesyuarat JKPPIPG KBA Blk Bunga (Pengesahan Keputusan Raya peperiksaan Mei 2012) / Mengesahkan kelayakan Calon Peperiksaan Dis. 20

U Peperiksaan

Ahli MPPP

29 30 *tertakluk pada pindaan

Disember
Tarikh 1 2 Ahad 3 4 5 6 7 8 9 Ahad 10 11 12 13 14 15 16 Ahad umum Semua pelajar separuh masa 17 18 19 20 -Peperiksaan Dis. 2012 (Separuh Masa) Aktiviti Tempat Jabatan/Unit Sasaran Catatan

Taklimat Peperiksaan Dis. 2012

Dewan Besar

U Pep,

Semua pelajar separuh masa

21 22 23 Ahad 24 25 26 27 28 29 30 Ahad 31

Christmas Day