You are on page 1of 7

BNG CU HI

Tr thc ngi Vit Nam nc ngoi c nh gi chung l c s lng v tim nng rt ln. Trong thi gian qua, lc lng ny c nhng ng gp ng k cho vic nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh t cc nc tin tin trn th gii vo Vit Nam. Tuy nhin, s ng gp ny vn cn khim tn so vi thc lc ca tr thc ngi Vit Nam nc ngoi. Thnh ph H Ch Minh ang rt mong mun thu ht c lc lng khoa hc ngi Vit Nam nc ngoi ang c mong mun tham gia xy dng t nc. y ban v ngi Vit Nam nc ngoi Thnh ph H Ch Minh hin ang thc hin ti nghin cu khoa hc v thc trng, vng mc v cc gii php c th c th khai thng c s ng gp ca tr thc kiu bo vi trong nc. gip Thnh ph H Ch Minh hiu r thm v tr thc kiu bo v ra nhng ch , chnh sch ph hp, chng ti rt mong qu v dnh mt t thi gian ng gp bc u cho thnh ph H Ch Minh thng qua vic tr li bng cu hi sau y.

PHN A: THNG TIN CHUNG V C NHN NGI TR LI BNG CU HI cung cp cc thng tin sau v c nhn nu c th ) 1. H tn 2. Quc tch 3. tui : : : trn 60 45-60 30-45 20-30 di 20

( ngh

4. Ni ang sinh sng: 5. Hc vn :

6. Chuyn ngnh : 7. Hin ang lm: 8. V tr cng tc : 9. Lnh vc nghin cu:

10. E-mail lin lc : 11. Cc hnh thc lin lc khc:

PHN B: THNG TIN V NHU CU V KH NNG HP TC VI TRONG NC nh du X vo ph hp) 1. Qu v tng v Vit Nam: 2. Nu c v Vit Nam th v: tng Mt ln Cha tng Nhiu ln

(Xin

3. Qu v c lin h vi trong nc thng qua: c quan nh nc b con bn b khc

4. Qu v nhn thng tin v Vit Nam thng qua: Bo in t ca Vit Nam (Xin nu r l website no: ) Bo ch nc ngoi (Xin nu r: ) Ngi thn, bn b Khc: 5. Qu v tng ng gp v t nc: tng Cha tng

6. Hnh thc ng gp m qu v c th lm cho TP.H Ch Minh: Trc tip v tham gia cc hot ng nghin cu khoa hc trong nc Tham gia trc tip u t, thnh lp cng ty Ging dy ton thi gian hoc bn thi gian T vn, phn bin cho cc nghin cu khoa hc Gii thiu cc mi quan h nc ngoi H tr cho sinh vin Vit Nam ang hc nc mnh sinh sng Tham gia vo cc nhm tho lun chuyn ngnh vi tr thc trong nc thng qua e-mail, internet Khc

7. Thi im c th ng gp cho thnh ph: Rt sn sng ngay khi c iu kin V lm vic v hn trong nc sau khi ngh hu V lm vic trong cc dp h V lm vic theo tng giai on Cha c nh v lm vic trong nc Khc: 8. Yu cu c th ca qu v khi v nc ng gp: Lng bng Nh : :

iu kin lm vic: Khc :

9. Cc nhu cu c th khc:

PHN C. V iu kin chuyn gia, tr thc, cng nhn k thut cng ngh tham gia vi trong nc
1. Ch chnh tr l mt iu kin cn thit ng gp cht xm, tay ngh: (nh du X vo bn ng ) a. Coi l mt iu kin cn thit b. Khng coi l mt iu kin cn thit v ng gp l gip cho qu hng c. kin khc 2. C ch hnh chnh Vit Nam cn c ci cch mnh m (nh du X vo bn ng ) a. Coi l mt iu kin cn thit b. Khng coi l mt iu kin cn thit nhng rt mong mun c s ci cch c. C ch hnh chnh hin nay Vit Nam l chp nhn c. d. kin khc

3. Cn c nhng t chc cu ni gip , to iu kin thun li kiu bo kt ni lin lc vi qu hng, tm c ni dng v thch hp (nh du X vo bn ng ) a. T chc ny nn l nhng t chc ca kiu bo nhng c s bo tr ca cc c quan qun l ca trong nc. b. T chc ny nn l nhng t chc do Nh nc Vit Nam lp ra vi mc ch to iu kin thu ht cht xm v tay ngh ca kiu bo c. T chc ny l nhng t chc t nhn c lp d. kin khc 4. nh gi nhng iu kin cn thit ti ni lm vic vic tham gia ca kiu bo c hiu qu nh mong mun: (nh du X vo bn ng ) a. V iu kin, phng tin lm vic: C kinh ph, trang thit b cn thit lm vic, c mc tiu cng vic c ra v cng nhn; c cung cp nhng thng tin, d liu cn thit thc hin cng vic c giao: Cn thit Khng cn Khc b. V tp th cng tc vin: C tp th cng tc vin l mt nhm gn b, on kt, chuyn nghip, c tinh thn cng ng trch nhim cao; c quy ch lm vic thng thong, khng g b, ph hp vi tnh cht ca tng loi cng vic: Cn thit Khng cn Khc c. V ch lng bng, th lao: C ch lng bng, th lao bo m cho cuc sng v pht trin ca gia nh, con ci: Cn thit Khng cn Khc d. V s i x ca ngi ph trch: c i x thn thin v tn trng ca ngi ph trch, c nh gi ng mc v nhng cng hin ca mnh, c bo v quyn s hu tr tu ca mnh; Cn thit Khng cn Khc e. V iu kin giao lu quc t: c to iu kin thun li tip tc cp nht nhng thnh tu v chuyn mn v qun l ca th gii, c tip xc vi cc ng nghip trn th gii, c to iu kin i ra nc ngoi bi dng chuyn mn nghip v. Cn thit Khng cn Khc g. kin khc 5. V ch lng bng, th lao trong trng hp kiu bo v nc tham gia trong thi gian di: (nh du X vo bn ng ) a. Lng bng cn cn c vo hiu qu t c trong cng vic Cn thit Khng cn Khc

b. Lng bng cn cn c vo mc lng trc y nc ngoi v hiu chnh bng h s sc mua ca ng tin ti Vit Nam Cn thit Khng cn Khc c. i vi sinh vin du hc t tc, lng bng cn c tnh trn quan im nhm to iu kin thu hi trong mt thi gian hp l vn u t b ra du hc, Cn thit Khng cn Khc d. Cn c ch u i cho kiu bo so vi ch lng bng ca cng dn trong nc Cn thit Khng cn Khc e. Cn p dng mt ch lng bng chung vi cng dn trong nc c ci tin nh gi ng hiu qu lao ng ca mi ngi. Cn thit Khng cn Khc g. Cn c s thng lng sng phng vi ng s trong thi gian tip xc xem xt vic thu nhn. Cn thit h. kin khc 6. V ch th lao trong trng hp kiu bo tham gia nhng t lm vic ngn ngy (nh du X vo bn ng ) a. Ch i li, n trong nc do c quan mi i th; Cn thit Khng cn Khc b. V i li t nc ngoi v Vit Nam, ch th lao trong thi gian tham gia cng vic Vit Nam theo tho thun gia ng s v c quan mi; Cn thit Khng cn Khc c Sau t cng tc, c quan mi nn to iu kin tham quan, ngh dng cho kiu bo c nhiu c gng trong thc thi nhim v. Cn thit Khng cn Khc d. kin khc Khng cn Khc

PHN D. V nhng ch , chnh sch chung i vi kiu bo


1. V ch mt hay hai quc tch (nh du X vo bn ng ) a. Cn sm chp nhn ch hai quc tch v sa Lut quc tch Vit Nam theo tinh thn tng ng b. i vi nhng ngi gc Vit, cn sm ban hnh cc vn bn php lut theo tinh thn coi ngi Vit Nam nc ngoi l mt b phn khng tch ri cng ng dn tc Vit Nam c. kin khc

2. V ch xut - nhp cnh Vit Nam (nh du X vo bn ng ) a. Ch min th thc va ban hnh l rt tha ng b. Ch min th thc cn c m rng hn (cho bit ni dung ngh ) c. kin khc Nu c cng nhn l ngi Vit Nam th ngi Vit Nam , ngoi bn phn i vi t nc, cng c quyn xin c cp chng minh nhn dn v h chiu Vit Nam cho d sng ni no ngoi Vit Nam, v i hoc v VN cng khng cn phi xin min th thc khi c h chiu VN.

3. V ch ng k tm tr

(nh du X vo bn ng )

a. Ch ng k tm tr nhm mc ch bo v an ninh quc gia, nn mi ngi cn chp hnh nghim chnh mc d c mt t phin h trong ; Cn thit Khng cn Khc

b. Nhiu nc khc qun l an ninh rt tt nhng cng rt nh nhng i vi vic ng k tm tr: cn tm nhng gii php n gin ho th tc ny. Cn thit c. kin khc Khng cn Khc

4. V ch quyn s hu nh, quyn s dng t i vi kiu bo (nh du X vo bn ng ) a. Cc vn bn php lut hin nay c bn l ph hp, kh khn m kiu bo ang gp phi ch yu l do cc th tc hnh chnh cn qu nng n b. Cc vn bn php lut cha th hin c tinh thn coi ngi Vit Nam nc ngoi l mt b phn khng tch ri cng ng dn tc Vit Nam v cn c r sot li theo hng m rng quyn li cho kiu bo v n gin ho cc th tc c. kin khc

5. V khi nim t lnh chim u, nn hnh dung nh th no v mt nc Vit Nam t lnh chim u khng nhng nhng ngi con ca qu hng tm v ni t m, m cn c kh nng thu ht nhng nhn ti t khp ni khc n hot ng v sinh sng?: (nh du X vo cc bn ng )

a. Mt x hi trong ngi dn thc hin quyn lm ch ca mnh i vi nhng quyt nh quan trng lin quan n cuc sng ca nhn dn v s phn vinh ca t nc; b. Mt x hi c nhiu tim nng pht trin, ni mi ngi c th lm giu bng lao ng chn chnh v hp php ca mnh, ni php lut v kinh doanh thng thong v tin b; c. Mt x hi c an ninh v an ton c bo m mc cao, ni mi ngi c th yn tm lao ng v th hng cc thnh qu lao ng ca mnh; d. Mt x hi c tinh thn tng thn tng i cao, mi ngi c th tm c s gip , tnh cm thn thin t mi ngi khc e. Mt x hi gii quyt c tt nhng dch v c bn m mi ngi dn u cn n: gio dc, y t, cnh quan mi trng. g. kin khc *** Cm n qu v tr li bng cu hi. Xin vui lng gi li file ny theo a ch: hieutv@tphcm.gov.vn hoc vinvp@tphcm.gov.vn

Y BAN V NGI VIT NAM NC NGOI THNH PH H CH MINH