You are on page 1of 1

Berikut ialah kesalahan ejaan paling popular yang sering dilakukan oleh pelajar: KESALAHAN Kebanyakkan Berkerjasama kadang-kala

penyalah gunaan Disamping itu kerosakkan anti-merokok serious terguris seringkali biadap television penguatkuasa dairi barang kali mengulangkaji menyosalsiasat bersatu-padu ibu-bapa pasca kemerdekaan. PEMBETULAN kebanyakan bekerjasama kadangkala penyalahgunaan Di samping itu kerosakan antimerokok serius tergores sering kali biadab televisyen penguat kuasa diari barangkali mengulang kaji menyoal siasat bersatu padu ibu bapa pascakemerdekaan