You are on page 1of 37

PENUBUHAN KELAB DAN PERSATUAN

Prosedur Penubuhan: 1. 2. 3. 4. 5. Penubuhan Jawatankuasa Penaja Draf Perlembagaan Persatuan Draf Aktiviti Tahunan. Surat Permohonan Penubuhan Kelab dan Persatuan. Surat Kelulusan Penubuhan oleh Pendaftar Kelab dan Persatuan (Guru Besar) 6. Pengendalian Mesyuarat Agung: i. ii. Surat Panggilan/Notis Mesyuarat Agung. Mesyuarat Agung.

_____________________________________________________________________ Ruj kami Tarikh : SMKTSW / KL :

____________________________ ____________________________ ____________________________

Tuan , PERMOHONAN PENUBUHAN PERSATUAN KEMAHURAN HIDUP Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya Zunainah bt Hussain berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998,P.U. (A) 196, yang berkait dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Persatuan kemahiran hidup, SMK Taman Setiawangsa mulai 1 Januari 2011. 2. Sehubungan itu , bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat berikut: 2.1 2.2 2.3 Draf Perlembagaan. Draf Aktiviti Asas. Senarai Nama Jawatankuasa Penaja.

Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara diatas terlebih dahulu diucapkan terima kasih Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

(MEK ZAHRAH BT AWANG ) Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur.

______________________________________________________________________ Ruj kami Tarikh : SMKTSW / KL :

____________________________ ____________________________ ____________________________

Tuan, KELULUSAN PERMOHONAN PENUBUHKAN PERSATUAN KEMAHIRAN HIDUP Merujuk surat tuan SKSI 05/01/001( 01) bertarikh 01 Januari 2011 dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya, Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti yang termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998, P.U. (A) 196, sukacita dimaklum permohonan tuan untuk menubuhkan Persatuan Kemahiran Hidup, SMK TAMAN SETIAWANGSA adalah diluluskan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2011 2. Sehubungan itu, bersama-sama ini dikemukakan maklumat-maklumat yang diluluskan: 2.1 2.2 2.3 Draf Perlembagaan Draf Aktiviti Asas Senarai Nama Jawatankuasa Penaja.

Diharap dapat tuan mengambil tindakan selanjutnya mengikut peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei, 1998, P.U.(A) 196. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut Perintah,

(MEK ZAHRAH BT AWANG ) Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur.

________________________________________________________________ ____
Ruj. Kami Tarikh : SMKTSW / KL :

Zunainah Bt Hussain SMK taman Setiawangsa Kuala Lumpur Tuan, PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT BERNIFORM/ KELAB/ PERSATUAN/ KELAB SUKAN/ PERMAINAN Berhubung perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Persatuan Kemahiran Hidup berkuatkuasa mulai 3 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011. 2. Bersama-sama in disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. 3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi ________________________________________.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(MEK ZAHRAH BT AWANG ) Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur.

________________________________________________________________
Ruj. Kami Tarikh : SMKTSW / KL :

Syed Firdaus b Syed Nasir Smk Taman Setiawangsa Kuala Lumpur Melalui dan salinan: Pengetua, Sek. Men. Keb. Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung perkara di atas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Pengerusi persatuan berkuatkuasa mulai 3 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 2. Bersama-sama in disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. 3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi ________________________________________. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, .. ( ) Guru Penasihat, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur.

________________________________________________________________ ____
Ruj. Kami Tarikh : SMKTSW / KL :

Zalinah bt Manap SMK taman Setiawangsa Kuala Lumpur Tuan, PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT BERNIFORM/ KELAB/ PERSATUAN/ KELAB SUKAN/ PERMAINAN Berhubung perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Persatuan Kemahiran Hidup berkuatkuasa mulai 3 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011. 2. Bersama-sama in disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. 3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi ________________________________________.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(MEK ZAHRAH BT AWANG ) Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur.

Tahun _________

________________________________________________________________ ____
Ruj. Kami Tarikh : SMKTSW / KL :

Rohayati bt Mohamad SMK taman Setiawangsa Kuala Lumpur Tuan, PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT UNIT BERNIFORM/ KELAB/ PERSATUAN/ KELAB SUKAN/ PERMAINAN Berhubung perkara di atas, dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Persatuan Kemahiran Hidup berkuatkuasa mulai 3 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011. 2. Bersama-sama in disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. 3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi ________________________________________.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(MEK ZAHRAH BT AWANG ) Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur.

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM


Persatuan Kemahiran Hidup

BIl 1 2 3 4 5

Nama Guru Penasihat Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

Catatan

Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November

Tarikh Perjumpaan 12, 26 9, 23 9, 23 6, 13

Catatan

15 ,29 10, 24

________________________________________________________________
Ruj. Kami Tarikh : SMKTSW / KL :

Rohaizad B Ahmad Smk Taman Setiawangsa Kuala Lumpur Melalui dan salinan: Pengetua, Sek. Men. Keb. Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung perkara di atas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Setiausaha persatuan Kemahiran Hidup berkuatkuasa mulai 3 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 2. Bersama-sama in disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. 3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi ________________________________________. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, .. ( ) Guru Penasihat, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur.

________________________________________________________________
Ruj. Kami Tarikh : SMKTSW / KL :

Muhammad Rizal Smk Taman Setiawangsa Kuala Lumpur Melalui dan salinan: Pengetua, Sek. Men. Keb. Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur. Tuan, SURAT PENURUNAN KUASA KEPADA JAWATANKUASA Berhubung perkara di atas, dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U. (A) 196, bahawa tuan telah dilantik sebagai Bendahari persatuan Kemahiran Hidup berkuatkuasa mulai 3 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011 2. Bersama-sama in disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh tuan. 3. Semoga dengan pelantikan ini tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi ________________________________________. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, .. ( ) Guru Penasihat, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur.

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru Penasihat: 1. 2. 3. Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

Ahli Jawatankuasa:

Nama Syed Firdaus B Syed Nasir Pengerusi Muhammad Ajwad B Nuar Naib Pengerusi Rohaizad D Ahmad Setiausaha Penolong Setiausaha Muhammad Rizal Bendahari Muhammad Shafiq B Mohd Ramzy AJK Danish Aiman B Jasfarizan

Tingkatan 2A 1S 1C

1J 1G 1A 1G

Muhanmmad Aidilfitri

RANCANGAN KERJA TAHUNAN TAHUN _________


BIL PROGRAM OBJEKTIF AKTIVITI SASARAN BULAN DILAKSANAKAN TINDAKAN

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

12/1/11 Tarikh Rabu Hari 11.00- 12.00 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Dewan Seri Gemilang 8 orang

Program:

Mesyuarat Agung Tahunan 2011

Objektif: Aktiviti:

Membentuk jawatan kuasa persatuan bagi sessi 2011 1. 2. 3. Sessi suaikenal antara ahli dan guru penasihat Melantik pengerusi,, setiausaha, bendahari serta Ahli jawatan kuasa Merancang Aktiviti sepanjang tahun

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

26/1/2011 Tarikh Rabu Hari 11.00- 12.00 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Bengkel Kemahiran Hidup 8 Orang

Program: Objektif: Aktiviti:

Gotong Royong Menerapkan nilai murni serta sikap tanggungjawap serta kerjasama sesama ahli 1. 2. 3. Membersihkan bengkel kemahiran hidup bersepadu Menceriakan bengkel Menyusun alatan tangan dengan sistematik

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

9/2/2011 Tarikh Rabu Hari 11.00-12.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Bengkel kemahiran hidup 58 Orang

Program:

Mengenal Alatan Tangan kerja rekabentuk

Objektif:

Para ahli dapat mengenali alatan tangan serta kaedah pengguanaan alatan dengan betul

Aktiviti:

1. 2. 3.

Perkenalkan alatan tangan serta fungsinya Tunjuk Kaedah penggunaan serta pengendalian alatan Pera ahli mencuba penggunaan alatan mengikut kaedah yang betul

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

23/2/2011 Tarikh Rabu Hari 11.00-12.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Bengkel kemahiran hidup 5 0rang 3 orang

Program: Objektif: Aktiviti:

Kemahiran diri- Menajamkan pisau Para ahli dapat mengetahui teknik betul untuk menajamkan pisau yang tumpul 1. 2. Tunjuk cara teknik menajamkan pisau Ahli mencuba kaedah yang diajar bagi menajamkan pisau masingmasing dengan pemantauan guru penasihat

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat: Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

5/3/2011 Tarikh Rabu Hari 11.00-12.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Bengkel kemahiran hidup 6 orang 2 orang

Program: Objektif: Aktiviti:

Jahitan Para ahli dapat kemahiran jahitan tangan

1. Ahli persatuan dapat menghasilkan jahitan asas menggunakan kaedah jahitan tangan

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

23/3/2011 Tarikh Rabu Hari 11.00-12.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Bengkel kemahiran hidup 8 orang

Program: Objektif:

Mengenal mesin jahit Para ahli dapat mengenal jenis mesin jahit serta label bahagian-bahagian Mesin jahit dengan betul 1. Tunjuk jenis mesin jahit 2. Namakan bahagian-bahagian pada mesin jahit

Aktiviti:

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

6/4/2011 Tarikh Rabu Hari 8.00-9.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Taman kemahiran Hidup 6 orang 2orang

Program: Objektif: Aktiviti:

Berkebun Kerjasama dapat diterap dalam diri ahli 1. 2. Merumput Menyiram

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM

SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

13/4/2011 Tarikh Jumaat Hari 8.00-9.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Taman Kemahiran hidup 6 orang 2 orang

Program: Objektif: Aktiviti:

Berkebun Kerjasama dalam diri ahli 1. 2. Membaja Menyiram

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

15/7/2011 Tarikh Jumaat Hari 8.00-9.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Tamah kemahiran hidup 8 orang

Program: Objektif: Aktiviti:

Berkebun Cintai taman kita 1. Membersihkan taman

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

29/7/2011 Tarikh Jumaat Hari 8.00-9.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Taman Kemahiran Hidup 5 orang

Program:

Berkebun

Objektif: Aktiviti:

Cintai taman kita 1. Membersihkan Taman

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

10/8/2011 Tarikh Rabu Hari 11-12.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Kantin Sekolah Terbuka kepada semua Pelajar

Program: Objektif: Aktiviti:

Pertandingan menghias kek Kerativiti diri 1. Menghias kek mengikut kreativiti

Dicatat oleh,

LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN KOKURIKULUM


SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

PERSATUAN/ KELAB/ PERMAINAN/ BADAN BERUNIFORM

Guru penasihat:

Zunainah Bt Hussain Zalinah Bt Manap Rohayati Bt Mohamad

24/8/2011 Tarikh Rabu Hari 11-12.30 Masa Bilangan tidak hadir Bilangan ahli hadir Tempat

Dewan Seri Gemilang 8 orang

Program:

Penutup aktiviti tahunan persatuan

Objektif: Aktiviti:

Mengetahui tahap penglibatan dalam persatuan 1. 2. Pengesahan kehadiran pemberiaan markah mengikut kehadiran

Dicatat oleh,

Senarai Nama Ahli Tahun 2010


Bil Nama Tingkatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Syed Firdaus B Syed Nasir Rohaizad B Ahmad Muhammad Rizal


Muhammad Ajwad B Nuar Danish Aiman B Jasfarizan Muhanmmad Aidilfitri Muhammad Shafiq B Mohd Ramzy

2A 1G 1J 1S 1A 1G 1G 2G

Adzril B Nordin

Disahkan oleh :

SMK TAMAN SETIAWANGSA, JALAN BUKIT SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR Senarai Kehadiran Ahli Tahun 2010
Bil Nama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Syed Firdaus B Syed Nasir Rohaizad B Ahmad Muhammad Rizal


Muhammad Ajwad B Nuar Danish Aiman B Jasfarizan Muhanmmad Aidilfitri Muhammad Shafiq B Mohd Ramzy

Adzril Nordin

Disahkan oleh,

SMK TAMAN SETIAWANGSA, JALAN BUKIT SETIAWANGSA, 54200 KUALA LUMPUR Borang Pemantauan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum
Guru Penasihat: ________________________________ Persatuan/ Kelab/ Sukan Permainan/ Unit Beruniform: _________________________________________ Bil Aktiviti Tarikh Perancangan Tarikh Dilaksanakan Sebab Ditangguhkan Catatan

Disemak oleh.

)
SMK TAMAN SETIAWANGSA,

JALAN BUKIT SETIAWANGSA, 54200 KUALA LUMPUR Rekod Penyertaan dan Kejayaan
Persatuan/ Kelab/ Sukan Permainan/ Unit Beruniform: ________________________________ Bil Tarikh Pertandingan Peringkat Daerah/ Negeri/ Negara Kejayaan: Johan/ Naib Johan/ Ke-3/ke-4 Catatan

SMK TAMAN SETIAWANGSA JALAN BUKIT SETIAWANGSA 54200 KUALA LUMPUR Pemilihan pelajar untuk Anugerah Kokurikulum Tahun ________

1. Sijil Penghargaan Pengerusi/ Naib Pengerusi/ Setiausaha atau AJK tertinggi Kelab/ Persatuan/ Permainan/ Unit Beruniform, mana-mana yang paling aktif. (maksimium 2 orang)
Bil. Nama Penuh Tingkatan Kelab/ Persatuan/ Jawatan/ Permainan/ Unit Tanggungjawab/ Beruniform Sumbangan

2. Anugerah Cemerlang Penyertaan dalam Kelab/ Persatuan/ Permainan/ Unit Beruniform secara aktif hingga ke peringkat MSSKL/ MSSM
Bil. Nama Penuh Tingkatan Kelab/ Persatuan/ Penglibatan/ Permainan/ Unit Tanggungjawab/ Beruniform Sumbangan/ Pencapaian

3. Anugerah Warna Penuh Penyertaan dalam Sukan dan Permainan di Peringkat Tertinggi MSSM/ Kebangsaan
Bil. Nama Penuh Tingkatan Jenis Sukan/ Permainan Penglibatan/ Tanggungjawab/ Sumbangan/ Pencapaian

4. Anugerah Separuh Warna Penyertaan dalam Sukan dan Permainan di Peringkat MSSKL (pasukan atau individu)
Bil. Nama Penuh Tingkatan Kelab/ Persatuan/ Penglibatan/ Permainan/ Unit Tanggungjawab/ Beruniform Sumbangan/ Pencapaian

Guru Penasihat: ________________________________ Tandatangan : ________________________________

Takwim Kokurikulum 2009


Tarikh 24 Dis.2008 7 Jan 8 Jan 9 Jan 12 Jan 15 Jan 19 Jan 21 Jan 22 Jan 3-6 Feb 10-13 Feb 16 Feb 17-19 Feb 21 Feb 25-26 Feb 28 Feb 3 Mac 4 Mac 6 Mac Aktiviti Mesyuarat AJK Kokurikulum Pertama Mesyuarat Kokurikulum 1 Mesyuarat Agung Rumah Sukan Pendaftaran Persatuan/kelab/Unit Bdn Beruniform Latihan Rumah sukan bermula Mesyuarat AJK Sukan 1 Mesyuarat Pengurus Pasukan MSSMKL ZK Mesyuarat Agung Kelab/Persatuan/Unit badan beruniform Mesyuarat Koperasi 1 Sukantara Kejohanan Olahraga Zon Keramat Mesyuarat AJK Sukan 2 Acara Akhir Sebelum Sukan Klinik Olahraga Latihan Kawad kaki/Raptai Kejohanan Kejohanan Olahraga Tahunan ke-11 Post Mortem Sukan Sekolah Perjumpaan Persatuan/Kelab/UBB bermula Mesyuarat Post mortem Kejohanan Zon Keramat

10 Mac 13 Mac 23- 27 Mac 28 Mac 2 April

Kejohanan Olahraga MSSMKL Sambutan maulidur Rasul Peringkat Sekolah Minggu Kokurikulum 1/PPDa Pertandingan Kawad Kaki Peringkat sekolah/Kursus Kepimpinan Unit Koku Mesyuarat kokurikulum 2

8 April Taklimat AJK Larian 6-10 April Minggu Tulisan Jawi 11 April Larian Cabaran 5 KM/ Hari Usahaniaga/ 24-26 April 22 -26 Jun 27 Jun 13-15 Julai 17-19 Julai 8 Ogos 8 Sept 10 Okt 12 Okt Perkhemahan Unit badan Beruniform Pertandingan indoor dan Traditional Game/Minggu kokurikulum 1 Hari Koperasi sekolah Pesta Permainan Program Homestay Hari Anugerah Cemerlang Kokurikulum PenenyahahaKadaKokok(u 3T& 5) 5) kpgugu rTingngkanan .P yer er an n K d K u T ( 3 & kpd d r u u Ti kat at Penyerahan Buku Gerak Kerja Koku (T3 & T 5) Penyerahan Laporan Buku Gerak Kerja Kokurikulum (T3 & 5) kepada guru Tingkatan 19 Okt- 9 Nov 26 Okt- 6 Nov Karnival Sukan /Program Selepas PMR

Penyerahan markah 10% Ting 5/Fail Kokurikulum

Jadual Waktu Latihan Rumah Sukan


ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT : : : : : TIARA SATRIA WIRA JUARA PERDANA (12/1 & 19/1) (13/1 & 20/1) (14/1 & 21/1) (15/1 & 22/1) (167/1 & 23/1)

Carta Gantt Program Khas Tahun 2010

Program/ Rancangan

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

OGO S

SEPT

OCT