You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC - BUCURETI


Nr._________/______________

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a) ___________________________________student()
din cadrul Universitii Spiru Haret, Facultatea de Drept i Administraie
Public-Bucureti, CNP____________________ , specializarea/programul de
studii __________________________, anul ____ de studiu, anul universitar
______ /______, la forma de nvmnt:
nvmnt cu frecven (IF)
nvmnt cu frecven redus (IFR)
v
rog
s-mi
aprobai
echivalarea
examenului
la
disciplina__________________________________ din anul_______de studiu,
examen promovat n anul________de studiu, anul universitar _____/______cu
nota________________

Data,

Semntura,

_______________

___________________