You are on page 1of 1

Kk ve Orta lekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl KOB UZMAN YARDIMCILII BLG BAVURU FORMU

1.KSEL BLGLER T.C. Kimlik No Ad Soyad Doum Yeri Cinsiyeti Medeni Hali Src Belgesi Snf ve No Sosyal Sigortalar Sicil No Emekli Sand Sicil No Ba-Kur Sicil No 2.YAZIMA ADRES Tebligat Adresi1: Ev Telefonu: Telefonu: Cep Telefonu: E-Posta Adresi2: Okul, Enstit, Faklte ve Blm Ad lk/Ortaretim Lise niversite Y. Lisans Doktora 4.YABANCI DL BLGS Dili Giri Yl Erkek, Kadn Doum Tarihi Kan Grubu Bekr, Evli ( Eim alyor; ocuk Says: )

EK-2

Ltfen Fotoraf Yaptrrnz

3.RENM BLGLER Mezuniyet Yl

Sertifikam Var TOEFL, IELTS, KPDS, DS, Dier: TOEFL, IELTS, KPDS, DS, Dier: TOEFL, IELTS, KPDS, DS, Dier: Yapmadm, Tecil Tarihi:

Alnd Yl

Derecesi

5.ASKERLK BLGLER Yaptm, Askere Sevk Tarihi: 6. DENEYM

Terhis Tarihi: alt Yer ve Grevi

Muaf, Nedeni: Giri Tarihi Ayrlma Tarihi

zel Kamu zel Kamu zel Kamu zel Kamu 7.HAKKINDA BLG ALINABLECEK KLER Ad Soyad

alt Kurum ve Grevi

Telefonu

8.BAVURUYA ESAS KPSS PUANI Yl Program/Alan Kodu ve Ad3 9.BAVURU

Puan Tr Puan

Bavurunun Yapld l: Snavda Tercih Ettii Yabanc Dil: Trkiyenin Her Yerinde Grev Yapmaya Engel Bir Durum Var M? Yok, Varsa Nedeni: Salk Asndan almaya Engel Bir Durum Var m? Yok, Varsa Nedeni: Adli Sicil Asndan Kamu Grevi Yapmasnda Saknca Var m? Yok, Varsa Nedeni: bu bavuru formu ve ekinde yer alan bilgilerin doruluunu, asl belgelere uygunluunu, aksi tespit edildii takdirde yalan beyandan dolay hakkmda yaplacak hukuki ilemleri kabul ettiimi, formu doldurmann ie alnmay veya bu tarihten sonra alacak snavlara mracaat etmeksizin katlmam gerektirmediini, mktesep hak tekil etmediini kabul ve beyan ederim.

TARH: .../.../

MZA

1. Yasal zorunluluklardan dolay, tebligat adresi olarak Adrese Dayal Nfus Kayt Sistemine kaytl olan adres kullanlacaktr. Bu nedenle Nfus Mdrlklerinden adresinizi gncelleyiniz. 2. KOSGEB daresi Bakanl her trl bilgilendirmede ncelikle elektronik posta adresini kullanacaktr. Bu nedenle bu alan bo brakmaynz. 3. Bavuruya esas KPSS bal altnda belirtilen Program Ad, snavda tercih edilen dal olarak kabul edilir. *LTFEN BU FORMU EL YAZISI LE TKENMEZ KALEM KULLANARAK DOLDURUNUZ*