You are on page 1of 4

MALAYSIA RED CRESCENT UNIFORM

KETUA UTAMA SEKSYEN PERSATUANPERSATUAN

KETUA SEKSYEN PERSATUAN-PERSATUAN

PENOLONG KETUA SEKSYEN PERSATUANPERSATUAN

1. Pegawai Perkhidmatan Kecemasan Kebangsaan 2. Ahli J/K Cawangan 3. Pegawai Seranta Daerah 4. Kuartermaster Daerah 5. Pegawai Kebajikan Daerah 6. Pengerusi J/K Kecil Daerah 7. Pensyarah/Pemeriksa Daerah dan Daerah Kecil 8. Jurulatih Daerah dan Daerah Kecil 9. Guru Penjaga Belia/Kanak-Kanak Daerah dan Daerah Kecil 10. Setiausaha Daerah Kecil 11. Bendahari Daerah Kecil 12. Pegawai Penjaga Belia/PBS Daerah Kecil 13. Komandan Pasukan-Pasukan 14. Jurutrengkas Kebangsaan

1. Ahli J/K Daerah 2. Pegawai Seranta Daerah Kecil 3. Kuartermaster Daerah Kecil 4. Pengerusi J/K Kecil Daerah Kecil 5. Penolong Komandan PasukanPasukan 6. Kerani Gred I

1. Ahli J/K Daerah Kecil 2. Kuartermaster Pasukan-Pasukan

1. Pengarah Kebangsaan 2. Naib Pengerusi Cawangan 3. Pengarah Cawangan 4. Pegawai Perubatan Cawangan, Daerah dan Daerah Kecil 5. Pengerusi Daerah 6. Penaung Daerah

1. Ahli Jawatankuasa Kebangsaan 2. Penolong Pengarah Kebangsaan 3. Pegawai Luar Kanan 4. Pegawai Kenderaan Kebangsaan 5. Pegawai Pentadbir (LOG) Kebangsaan 6. Pegawai Pentadbir Kebangsaan 7. Pegawai Pentadbir Kewangan Kebangsaan 8. Penolong Pengarah Latihan PBS & Belia 9. Setiausaha Cawangan 10. Bendahari Cawangan 11. Naib Pengerusi I & II Daerah

1. Pegawai Luar Kebangsaan 2. Pegawai Audit Kebangsaan 3. Penolong Pegawai Pentadbir Kebangsaan 4. Pegawai Perhubungan raya Kebangsaan 5. Peguasa Jururawat Cawangan, Daerah & Daerah Kecil 6. Pegawai Seranta Cawangan 7. Kuartermaster Cawangan 8. Pegawai Kebajikan Cawangan 9. Pengerusi J/K Kecil Cawangan 10. Pegawai Penjaga Latihan PBS & Belia Daerah 11. Setiausaha Daerah 12. Bendahari Daerah 13. Naib Pengerusis I & II Daerah Kecil

1. Naib Presiden 2. Pengerusi Kebangsaan

1. Naib Pengerusi Kebangsaan 2. Penaung Cawangan

1. Bendahari Kebangsaan 2. Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan 3. Setiausaha Agung Kebangsaan 4. Pengerusi Cawangan