You are on page 1of 7

List1

Kodovn a pizpsoben jednotek Fbia


1. centrln dc jednotka BSG (adresa 09)
kdovn (funkce 07)
vbava aktivace funkce EKP (od 07/01) pederpn paliva po oteven dve zadn stra s komfortnm spnnm impulzem zen odjiovn zmku vka zavazadlovho prostoru zabudovan snma det zabudovan ostikovae svtlomet vyhvan vnj zptn zrctka vyhvan pedn sklo (do 04/02) vyhvan sedaky tydveov proveden (dvoudveov proveden = 0 (do 04/02) identifikace polohy opradla zadn sedaky (od 04/02) zen vnitnho osvtlen, po vytaen kle ze zapalovn se rozsvt vnitn osvtlen aktivn elektrick zen zte zen vypnn spotebi pi vysokm zaten alterntoru. zabudovan elektrick odjiovn zmku vka zavazadlovho prostoru zabudovan zvsn zazen kdov slo je soutem jednotlivch hodnot hodnota 16384 08192 01024 00512 00256 00128 00064 00032 00016 00008 00004 00002 00001

pizpsoben (funkce 10)


kanl 01 02 03 04 05 06 07 funkce rozsah standart 1 ... 253 44 Zpodn odpojen svorky 30G 40,96 s ... 173 min 30 min 29 Doba odpojen vyhvanho 1 ... 253 (254 nekoneno) pednho skla (do 04/02) 40,96 s ... 173 min 20 min Doba odpojen vyhvn 1 ... 253 (254 nekoneno) 29 do 04/02, 254 od 05/02 zptnch zrctek 40,96 s ... 173 min 20 min nebo bez odpojen 1 ... 253 (254 nekoneno) 29 Doba odpojen vyhvn zadnho skla 40,96 s ... 173 min 20 min 1 ... 254 3 as odblokovn vka zavazadlovho prostoru DO 320 ms ... 81,6 s 1s Komfortn ukazatel smru 0 ...5 3 poet cykl 5 Dodaten seten po 0 ... 255 s ostiku elnho skla 5s Ostikovae pednch svtel (poet stisknut spnae elnho skla nutn pro ostik pednch svtel) Komfortn ukazatel smru aktivan as 0 ...255 5 25 1s

08

09

40 ms ... 10 s

Strnka 1

List1

2. komfortn dc jednotka (adresa 46)


kdovn (funkce 07)
pro vozy s vedenm CAN-BUS, vbava pro oteven jednotlivch vozu dve Centrln zamykn bez elektrickho 00018 stahovn oken Centrln zamykn s elektrickm 00066 stahovnm 2 oken Centrln zamykn s elektrickm 00258 stahovnm 4 oken pro vozy s vedenm LIN-BUS, vbava pro oteven jednotlivch vozu dve Centrln zamykn 00018 pro oteven vech dve 00019 00067 00259 pro oteven vech dve 00019

pizpsoben (funkce 10)


kanl 00 01 03 04 05 06 07 08 09 10 funkce Smazn nauench kl s dlkovm ovldnm Pizpsoben kl s dlkovm ovldnm, nauen novch kl Aktivace automatickho uzamen dve (pi rychlosti nad 15 km/h) Automatick odemknut dve pi vytaen klku zapalovn (aktivace/deaktivace) Aktivace/deaktivace senzor hldn vnit. prostoru dvma povely zamknout Aktivace a deaktivace poplan houkaky pi odemykn Aktivace a deaktivace poplan houkaky pi zamykn Aktivace a deaktivace smrovch svtel pi odemykn Aktivace a deaktivace smrovch svtel pi zamykn Nastaven zem pro sirnu alarmu se zlohovm zdrojem rozsah standart

1 ano 0 0 ne 1 ano 0 0 ne 1 ano 0 0 ne 1 ano 0 0 ne 1 ano 0 0 ne 1 ano 0 0 ne 1 ano 0 0 ne 1....3 1 - (zbytek Evropy a svt) 2 - Nmecko, 3 Velk Britnie

Strnka 2

List1

3. panel pstroj (adresa 17 )


kdovn (funkce 07)
XX je souet vbavy dn vbava kontrolka stavu brzdovho obloen kontrolka zapnut bezpenostnch ps kontrolka hladiny v ndrce ostikova nevyuito funkce hodin v displeji MFA aktivn kontrolka prasklch vlken rovek kontrolka oteven dve Y zem Nmecko Evropa a zbytek svta USA Kanada Velk Britnie Japonsko Saudsk Arbie Austrlie Z poet vlc Z servisn intervaly pevn servisn intervaly (QG0) s promnnmi servisnmi intervaly (QG1) s pevnmi servisnmi intervaly (QG2) bez servisnch hlen W motorizace 1,0/37 kW; 1,4/44 kW; 1,4/50 kW; 1,4/55 kW-AP; 1,9/74 kW TDI PD 1,4/55 kW; 1,4/74 kW; 2,0/85 kW; 1,9/47 kW SDI W kalibrace tachometru konstanta 23984 (zdroj signlu - CAN) plat pro vechny motorizace konstanta 3775 (zdroj signlu tacho snma) pro vozidla s motorem 1,4 l/55 kW-AP; 1,4 l/55 kW TDI PD a 1,9 l/74 kW TDI PD konstanta 3904 (zdroj signlu tacho snma) plat pro vozidla s motorem 1,2 l/40 kW; 1,2 l/47 kW; 1,4 l/55 kW; 1,4 l/74 kW; 2,0 l/85 kW; 1,9 l/47 kW SDI a 1,9 l/96 kW TDI PD kdovn je ve tvaru pti sel XXYZW budky 6Y1/6Y2 xxx xxx x 0 1 2 4 8 16 ---- nedostupn ---- nedostupn 0 1 2 3 4 5 6 7 obvykle 4 ---- nedostupn ---- nedostupn ---- nedostupn ---- nedostupn 1 2 budky 6Y0 920 xxx x 00 01 02 04 ---- nedostupn ---- nedostupn 08 16 0 1 2 3 4 5 6 7 ---- nedostupn 0 1 2 3 ---- nedostupn ---- nedostupn

---- nedostupn

---- nedostupn

---- nedostupn

Strnka 3

List1

pizpsoben (funkce 10)


kanl 02 03 funkce Pizpsoben (vynulovn) ukazatele servisnch interval Pizpsoben ukazatele okamit spoteby pro panel pstroj 6Y1/6Y2) (jen

04

Jazykov varianta (jen panel pstroj s displejem MAXI DOT) 1 = nmina, 2 = anglitina, 3 = francouztina, 4 = italtina, 5= panltina, 6 = portugaltina, 7 = neobsazeno, 8 = etina Nastaven hodnoty OIL (km intervaly - v tiscch km), obvykle 15 jen pro QG0 Nastaven hodnoty INSP (km intervaly - v tiscch km), obvykle 30 jen pro QG0 Nastaven hodnoty INSP (asov intervaly - v mscch), obvykle 12 jen pro QG0 Pizpsoben ukazatele ujet vzdlenosti daje o servisnm intervalu pro vmnu oleje (service OIL) potadlo ujet vzdlenosti jen pro QGO (hodnota do konce) daje o servisnm intervalu pro servisn prohldku (service INSP) potadlo ujet vzdlenosti jen pro QGO (hodnota do konce) daje o servisnm intervalu pro servisn prohldku (service INSP) potadlo dn jen pro QGO (hodnota do konce) Pizpsoben konstanty tachometru (jen pro panel pstroj 6Y1/6Y2) Pizpsoben klk k zapalovn Pizpsoben ukazatele zsoby paliva Vyhodnocovn stavu oleje 1 zapnuto 0 vypnuto Ujet vzdlenost od posledn servisn prohldky Poet dn od posledn servisn prohldky Minimln ujet vzdlenost vymezujc servisn interval Maximln ujet vzdlenost vymezujc servisn interval Maximln poet dn, vymezujc servisn interval Kvalita oleje 1 - olej ve specifikaci pro QG2 2 - olej ve specifikaci pro QG1 Mnostv paliva spotebovan od posledn prohldky ta kouivosti oleje - jen pro vzntov motory ta termickho zaten oleje pro vzntov motory Minimln poet dn, vymezujc servisn interval

05 06 07 09 10 11 12 16 21 30 35 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

QG1 a QG2

Strnka 4

List1

4. servozen (adresa 44)


kdovn (funkce 07)
PR-sla tlumi (do 04/01) J06, J07, J08, J13, J14, J15, J20, J21, J22 J01, J02, J03, J04, J05, J09, J10, J11, J12, J16, J17, J18, J19, J23, J24, J25, J26 00110 00140
01240 s ESP

Voliteln kdovn 00130 00160


01230 s ESP 01260 s ESP

01210 s ESP

00150
01250 s ESP

00160
01260 s ESP

PR-slo tlumi + servozen + airbag (od 05/01) L05 (L06,L07,L08,L19,L20,L21,L32,L33) + 1N2 + 4UC (4UE,4UF) L09 (L11, L12, L13, L14, L26, L35) + 1N2 + 4UC (4UE, 4UF) L01 (L02, L03, L04, L15, L16, L17, L18) + 1N2 + 4UC (4UE, 4UF) 1N5 + 4UC (4UE, 4UF) PR-slo tlumi + servozen + airbag (od 05/01) L05 (L06, L07, L08, L19, L20, L21, L32, L33) + 1N2 + 4UA L09 (L11, L12, L13, L14, L26, L35) + 1N2 + 4UA L01 (L02, L03, L04, L15, L16, L17, L18) + 1N2 + 4UA 1N5 + 4UA

Voliteln kdovn (s airbagem) 10110 11210 s ESP 10120 11220 s ESP 10140 11240 s ESP 10160 11260 s ESP Voliteln kdovn (bez airbagu) 00110 01210 s ESP 00120 01220 s ESP 00140 01240 s ESP 00160 01260 s ESP

PR sla vyjadujc zaten pedn npravy / motoru jsou uvedena na datovm ttku. Datov ttek se nachz v zavazadlovm prostoru na podlaze a tak v servisn knce Vznam kdovch sel Normln poslen zen pro tk vozy Sportovn zen RS Komfort - vy poslen zen pi malch rychlostech (nap.zaparkovvn) pro tk vozidla Normln poslen zen pro lehk vozy Komfort - vy poslen zen pi malch rychlostech (nap.zaparkovvn) pro lehk vozidla Handicap velk poslen zen pro tlesn postien Normln poslen zen pro tk vozy Sportovn zen RS Komfort - vy poslen zen pi malch rychlostech (nap.zaparkovvn) pro tk vozidla Normln poslen zen pro lehk vozy Komfort - vy poslen zen pi malch rychlostech (nap.zaparkovvn) pro lehk vozidla Handicap velk poslen zen pro tlesn postien

00110 00120 00130 00140 00150 00160 10110 10120 10130 10140 10150 10160

01210 01220 01230 01240 01250 01260 11210 11220

11240

11260

Tato kdov sla nelze zadat u dicch jednotek se starm softwarem 10110, 10120, 10130, 10140, 10150, 10160

Strnka 5

List1

5. autordio (adresa )
kdovn (funkce 07)
slo A B C D funkce kd zem pizpsoben zvuku kdovn je ve tvaru pti sel ABCDE

hodnota 0 Evropa a zbytek svta 0 zkladn nastaven 2 dva pasivn vpedu poet pasivnch reproduktor 4 tyi pasivn korekce zvukovho systmu 0 bez korekce 1 - autordio s aktivn sten antnou (bez CD-mnie a komunikace CAN-Bus) 3 - autordio s CD-mniem a aktivn sten antnou (bez komunikace CAN-Bus) konfigurace autordia 5 - autordio s aktivn sten antnou a komunikac CAN-Bus (bez CD-mnie) 7 - autordio s aktivn sten antnou, CD-mniem a komunikac CAN-Bus

6. parkasistent (adresa 76)


kdovn (funkce 07)
slo A B C D E kdovn je ve tvaru pti sel ABCDE

hodnota 0 bez zvsnho zazen 1 se zvsnm zazenm 0 mechanick pevodovka 1 automatick pevodovka 0 bez potvrzen zaazen zpteky 1 s potvrzenm zaazen zpteky 1 hatchback 2 sedan, combi 3 koda

Strnka 6

List1

7. CAN - Gateway (adresa 19)


kdovn (funkce 07)
dic jednotky na CAN-BUS hnacho Kdov slo stroj Automatick pevodovka 00001 ABS 00002 Airbag 00004 Servozen 00008 kdov slo je soutem jednotlivch hodnot

8. Airbag (adresa 15)


pizpsoben (funkce 10)
kanl 01 02 03 04 05 funkce airbag spolujezdce airbag idie bon airbag spolujezdce bon airbag idie pedepnae ps rozsah 1 aktivn 0 deaktivovn hlka pamti zvad 1280 (provst kontrolu) 1281 (provst kontrolu) 1285 (provst kontrolu) 1284 (provst kontrolu) 1287 (provst kontrolu)

Strnka 7