You are on page 1of 1

PENGHARGAAN Dalam proses menghasilkan tugasan kerja kursus pendek ini, kami ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan

penghargaan dan

mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan dan pensyarah yang telah memberi bantuan, tunjuk ajar dan sumbangan kepada kami. Terlebih dahulu, kami ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik ( pensyarah Jabatan Kokurikulum ) atas jasa baiknya.

Beliau telah memberi dorongan, tunjuk ajar dan teguran kepada kami untuk membantu dalam menjayakan tugasan kerja kursus pendek ini. Tambahan pula, beliau juga memberikan garis panduan kepada kami agar kami dapat melaksanakan kerja kursus ini dengan lebih baik. Seterusnya, kami juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan yang sanggup berkongsi maklumat dengan kami serta memberi tunjuk ajar kepada kami apabila kami menghadapi masalah. Penerangan yang diberikan oleh rakan-rakan telah memberikan ilham kepada kami untuk merancangkan tugasan kerja kursus pendek ini dengan lebih sempurna. Sekian, terima kasih.