You are on page 1of 9

Cuquis Tules Conillets

ELS CUQUIS VAM

FER UN LLIBRE.

LES TULES VAM FER UN ESCUT

PER DEFENSAR-NOS DEL DRAC.

ELS CONILLETS VAM

FER UNA ROSA.