UNIVERSITATEA SPIRU HARET

MATEI GEORGESCU

Introducere in consilierea psihologica

EDITURA FUNDATIEI ,

ROMANIA DE MAINE

, Lucrari aparute in Editura Fundatiei Romania de Maine ,
Aurelian Bondrea SOCIOLOGIA OPINIEI PUBLICE ~I A MASS-MEDIA (editia a II-a) Aurelian Bondrea SOCIOLOGIA CULTURII (editia a IV-a) Nicolae Radu, Carmen Furtuna si colab. PSIHOLOGIE SOCIAIA ' Mihaela Minulescu TEORIE ~I PRACTICAiN PSIHODIAGNOzA Mihaela Minulescu PSIHOLOGIA MODERNA Chestionarele de personalitate Nicolae Lungu PSIHOLO,GIE EXPERIMENTALA Mihai Golu FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI (editia a II-a) (vol. I ~i II) Nicolae Radu, Laura Goran, Angela lonescu, Diana Vasile PSIHOLOGIA EDUCATIEI Monica Delicia Avramescu _ DEFECTOLOGIE~I LOGOPEDIE Gratiela Sion PSIHOLOGIA VARSTELOR loana Omer PSIHOLOGIA MUNCII loana Omer PSIHOLOGIA MUNCII. Caiet de seminarii ISBN 973-582-958-4 83.000 Lei

EDITURA FUNDATIEI ,

ROMANIA DE MAINE

MATEI GEORGESCU

INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA

MATEI INTRODUCERE IN CONSlLIEREA PSIHOLOGICA / Matei Georgescu . ISBN 973-582-958-4 159.7 © Editura Fundatiei Romania de Maine. 23.922. 2004 Bibliogr. 192 p.Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei GEORGESCU.Bucure~ti:Editura Funda~ei Romania de Maine.5 cm. 2004 ISBN 973-582-958-4 .

2004 .UNIVERSITATEA SPIRU BARET FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE MATEI GEORGESCU INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA EDITURA FUNDA TIEl ROMANIA DE MAINE Bucure~ti.

FUNDAJVIENTE PSIHANALITICE ALE CONSILIERII 28 28 30 31 36 37 44 45 49 . SPECIFICUL PSIHOTERAPIEI.. OBIECTIVELE CONSILIERII. MECANISME DE APARARE DEFENSELE IMPOTRIV A AFECTELOR . CONSILIERE ~I PSIHOTERAPIE SPECIFICUL CONSILIERII. FUNDAMENTE SOCIOLOGICE ALE CONSILIERII. FUNDAMENTE PSIHOLOGICE ALE CONSILIERII.CUPRINS CUV ANT INAINTE DOMENIUL CONSILIERII GENERAL AL 9 11 12 14 20 21 22 '" ALE CONSILIERII PSIHOLOGICE CONSILIEREA PSIHOLOGICA UN CONTUR CONCEPTUAL FUNCTIA CULTURALA ~I ORIGINILE CONSILIERII. FUNDAMENTE ETICEALE CONSILIERII FUNDAMENTE ETNOPSIHOLOGICE ALE CONSILIERII. 57 71 RELA TIA DINTRE CLINICA ~I TEORIE TEORIA PSIHANALITICA. FUNDAMENTE TEORETICE 23 27 FUNDAMENTE GENERALE FUNDAMENTE FILOSOFICE ALE CONSILIERII.

. PERSPECTlV A TRANZACTIONALA. '" . . .. . '" ELEMENTE DE PERATOLOGlE HOLlSMUL IN CONSILlERE '" . FUNDAMENTELE CONSILlERII DIN ABORDARILE COGNITIVO-COMPORTAMENTALE ABORDAREA RATIONAL-EMOTlV A CONSILlEREA COMPORT AMENT ALA.6 MATEl GEORGESCU FUNDAJ\!IENTELECONSILIERII DIN ABORDARILE DE TIP AFECTIV TERAPIA CENTRATA PE CLlENT PERSPECTlV A GESTALTlSTA TERAPIA EXISTENTlALlSTA. CADRUL ALlANTEI DE INTERVENTIE CADRUL DEONTOLOGIC AL CONSILlERIL PRIMA INTALNIRE . . . PERSONALlTATEA CONSILlERULUL ELEMENTE DE AXIOLOGIE ELEMENTE DE EPISTEMOLOGIE CADRUL GENERAL AL CONSILlERIL ELEMENTE DE CADRU CADRUL FIZIC SPATIAL CADRUL FIZIC TEMPORAL. . ABORDAREA HOLISTlCA IN CONSILIERE . 83 83 . . . 86 88 93 93 100 RAPORTUL DINTRE FUNDAMENTELE TEORETlCE 51 PERSONALIT ATEA CONSILIERULUI. . 104 104 III 113 122 122 122 124 124 127 129 130 131 ADRESAREA CLlENTULUl UNUl ALT CONSILlER REAL SIIMAGINAR IN ROLUL CONSILlERULUL . . . '" . . 75 75 78 80 . . . . .

. CONTRACTUL COMPORTAMENT AL. . 134 . TRANSFORMAREA INTREBARILOR IN AFIRMATII ASUMAREA RESPONSABILITATII JUCAREA ROLULUI PROIECTAT SCAUNUL GOL DESENSIBILIZAREA SISTEMATICA.. . .LVTRODUCERE !NCOiVSILlEREA PSJHOLOGIC4 7 CONSILIEREA DE GRUP TEHNICI FUNDAMENT ALE IN CONSILIERE RELATIA DE TIP SUPORTIV COMUNICAREA NON. . . 151 160 159 157 150 148 147 140 138 158 153 152 149 145 144 137 CARACTERISTICI ALE UNEI COMUNICARI EFICIENT£.. A. . . REZOL VAREA DE PROBLEME PERSONALIZAREA DISCURSULUI. MODEL AREA SOCIALA.. . . .. . ... TEHNI CA TACERII TEHNICA REFLECTARII TEHNICA SUMARIZARII. .VERBALA . . . PRACTICI CU EPECT NEGATIV IN COMUNICARE TEHNICI DE CONSILIERE TEHNICA INTEROGATIV TEHNICA ASCUL TARII. . DIRECTn ALE OPTIMIZARII PERSONALE : . . IDENTIFICAREA TEMEI EXPRIMAREA AFECTELOR MODELAREA AFECTELOR INTERPRET AREA CONFRUNTiillEA CU FLUXUL REPREZENTATIV . . . . . .

163 164 165 166 167 169 171 177 181 186 SlTUA TIA DE PIERDERE SlTUATIA SITUATIA STRATEGII DE BOALA. .8 MATEr GEORGESCU ELEMENTE DE CONSILIERE IN SITUA TII SPECIFICE ANGOASA PROBLEMA PERSOANE EMIGRANTI SlTUATIA TICA SEXUAL.\. DE CONFLICT DE REZOL V ARE A CONFLICTULUI. CU NEVOI SPECIALE '" DE CRIZA. . : .

ci in analiza modalitapi in care actualul aspirant. suspnerea elientului :ji developarea mesajlllui sau nll este un proces fill1damentat exelusiv in palierul rational. Aceasta caracteristica are drept posibila consecinta reprezentarea consilientllli ca profesionistul care parcllrge rapid procesul f0I711ativ.este un enunt scolastic care pune problema relatiei dintre realitatea de cunoscut ~i subiectul cunoscator. este 0 condipe necesara (nu szificienta) pentru a putea sustine :ji intelege realitatea deseori bulversanta a elientului. este primit conform naturii celui care prime:jte . Subiectul cunoscator va cunoa~te in functie de modul sau de existenta. Nevoia de autocunoa:jtere. Consilient! eficient este cel care redlizeaza 0 sinteza a teoriei:ji a tehniciiftira aface dinteorieun spatiu de refugiu infata realitatii elientului :ji nici din aplicarea tehnicii un obiectiv in sine. de profimzime. 1 . din punct de vedere fOl71zativ parcugerea unei psihoterapii este 0 recomandare consistenta adresata oricanti aspirant la statutlll de consilier. se aiba in vedere :ji caracteristicile spatiului epistemic in care se opereaza. granitele domeniului consilierii psihologice pot fi aproximate in Grice este prim it.Cuvant inainte Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur1 Problema esentiala a unui curs introductiv in domeniul consilierii consta nu atat in realizarea celei mai reu:jite inventarieri a fundamentelor teoretico-elinice ale consilierii. Tehnici fimdamentale de comunicare necesita acest gen de competenta care se dobiinde:jte printr-o f0I711are sustinuta. asifel incat so.$ede comunicare deficitara cu elientul sau. Chiar daca se poate realiza 0 diferenta specifica intre psihoterapie :ji consiliere la nivel tehnic. raponal. Caracterizarea consilierii ca demers rational :ji de suprqfata este utila in incercarea de conturare a specificului sau in raport ClI psihoterapia. Daca din punctul de vedere al practicianului lucrurile sunt mai difzcil de elasat in ordinea conturarii domeniului consilierii. viitontl consilier se raporteaza la cOlpusul teoretico-tehnic. in incercarea de "imparpre a ape lor " intre domeniile consilierii psihologice :ji psihoterapiei trebuie so. diferentele sunt palpabile. Grice problema de dinamica psihica a consilientlui va avea drept consecinta crearea unei ni. Una dintre caracteristicile ata. insa trebuie avut in vedere faptul co. de suprafata. de:ji 0 deelarape situata in domeniul dezirabilului. Asifel. i:jipoata gestiona dinamica personala infolosul elientului:ji nu in cel al repetarii involuntare. Elementul esential de eficienta il reprezinta personalitatea consilientlui. in cadrul consilierii.$ate consilierii psihologice este aceea a llnui demers facil. Cele doua paliere . asociat psihoterapiilor SClirte. aiba competenta in domeniul decriptarii mesajuilli latent.nomotetic :ji idiografic . din punct de vedere al obiectivelor :ji al subiectului interventiei. Pentru a putea releva problematica la nivel rational. consilientl trebuie so. 'De aceea consideranl foarte utila formarea consilierului intr-unul din domeniile psihoterapiei. a unor comportamente disfill1ctionale.sunt complementare :ji indispensabile zll1ui demers de cllllOa:jtere adecvat.

pune problema dijerentierii tehnicilor psihoterapeutice de cele specifice consilierii. Clltehnicile :ji mai ales cu maniera in care Ie articuleaza fn realitatea relatiei cu clientul. Perspectiva introductiva fn domeniul consilieriipe care 0 propunem este marcata de orientarea dinamica. in ciudafaptului ca apw'ent orientarile dinamice par a se deta:j'a de specific~tl consilierii.tinute prinfonnarea sa. Glisarea spre palierul idiografic.tine ideea ca. in special in raport ClI obiectivele sale :ji cu modalitatea in care este inteles clientului.tul clinic obtinut prin formarea in acest domeniu confera consilierului eficienta. Cll teO/'file. putand atinge obiectivele specifice consilierii fntr-o maniera eficienta. intelege. fntrucat. de nici 0 direc. . acest fapt sus. Aceasta cu atat mai mult cu cat personalitatea psihologului consilier (sau psihoterapeut) este determinanta: consiliere sau psihoterapie. Consideram ca principalul obiectiv al unui text introductiv in consiliere este acela de a pune aceste probleme :ji nu de a oferi algoritmi :ji re. in demersul consilierii vaface apel implicit la tehnicile de.tia (recomandata a) consilierului format in psihoterapie.tie in consiliere.tine. consilierul va dispune de anumite tehnici specifice. a reflectarii sunt cateva exemple de competente necesare consilienilui care sunt plenar exercitate fn psihoterapia psihanalitica. pe fond. consideram ca perspectiva psihanalitica sustine un demel'S de consiliere nu doar sub aspect conceptual. ca subiect al unui "model de interventie ". cOlpusul teoretico-tehnic al consilierii constituie una din modalitatile in care este inteleasa figura Celuilalt.10 MATEl GEORGESCU spatiul nomotetic.ti decat despre psihoterapie. tehnica intelpretarii.tete ale raportului pe care consilierea il are cu necesitate cu celelalte domenii.ta" de rela. in mod esential. F onnarea riguroasa a consilientlui in domeniului psihoterapiei ii va cO/lleri psihologului 0 buna "competen. Obiectind nostru este de a contura campul de reflectie :ji de traire necesar intelegerii demersului consilierii sub variile sale aspecte :ji oricum nu ca 0 Cel1ll:jareasa a interventiei de tip psihoterapeutic. Eyista tehnici care se reclama specifice domeniului consilierii in sensul in care nu pot fi revendicate. Candidatulla statuutl de consilier este pus. iar incercarea de a cliva fnll10d riguros realitatea rela. con. A face consiliere 1111ste echivalent cu aface e psihoterapie psihanalitica. se poate vorbi mai curand despre consilien' decat despre consiliere. Autorul . Aceasta nu fnseamna fnsa ca nu sunt utilizate fn psihoterapie. in fata modalitatii fn care se re-prezinta pe sine fn raportul complex cu teoria. Problematica este dificil de lamurit in situa. dar competenta de comunicare :ji sim.tie psihoterapeutica.fiecare psiholog va peljonl1a modalitatile de relatie pe care Ie poate aswna. Capacitatea empatica. despre psihoterapeu. cel specific practicianului :ji relatiei de consiliere. din aceasta perspectiva.tiei cu clientul intr-una specifica psihoterapiei sau consilierii nu va avea decat finalita. Pe de alta parte. cu drept de exclusivitate.ti defensive. Am considerat utila punerea domeniului consilierii :ji fntr-o perspectiva antropologica (jilosofica :ji culturala). prin fonnare (fn psihoterapie).

De aceea s-a impus initial in societatea nord-americana. Consilierea poate fi considerata un demers de psihoterapie focala. din care trairea afectiva este exclusa sau minimizata. chiar daca se recomanda din punct de vedere tehnic ca orientata spre demersul rational. fie anodina. Concepte reprezentative: =? model de interventie: mijloace institutionalizate prin care 0 cultura cauta sa mentina individul in limita modalitatilor prescrise de descarcare a tensiunilor psihice ~i a regulilor specifice. social. Consilierea reprezinta. este rezultatul unui mediu socio-cultural caracterizat printr-o consistenta dinamica ~i nevoie de eficienta. Formarea in consiliere presupune refleqia asupra modalitatii de reprezentare a consilierii in raport eu psihoterapia. profesional. Obiectivele sale sunt mai restranse fata de cele ale psihoterapiei. la inceputul secolului XX. eficient. centrate pe actualitate ~i dezvoltare. ca model de interventie. al suprafetelor. Consilierul trebuie atentionat asupra riscului de a deveni un agent al rationalitatii prin defensa de planul irational ~i eludare a conceptului fiintei umane integrale. nu exclude factorul irational. un model de interventie care urmare~te mentinerea individului in cadrul modelelor expresive oferite de cultura ~i in afara modelelor de inconduita. fie prestigioasa. Demersul consilierii. Consilierea.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 DOMENIUL GENERAL AL CONSILIERII PSIHOLOGICE 11 Rezumat Consilierea nu este un demers orientat de palierul rational. =? model de inconduita: model prin care subiectul transgreseaza regulile sociale intr-o maniera prescrisa. Consilierea se define~te ca relatia dintre un psiholog (format) ~i un client fundamentata pe un camp teoretic ~i orientata printr-un instrumentar tehnic avfmd drept obiective sustinerea clientului in cunoa~terea diferitelor aspecte ale vietii sale cu impact in rezolvarea problemelor pe care i Ie ridica mediul familial. al profunzimilor. . =? model expresiv: mijloace institutionalizate prin care 0 cultura permite descarcarea tensiunilor provocate prin represia specifidi. Domeniul consilierii este tangent celui al psihoterapiei. din perspectiva antropologica a raportului dintre cultura ~i binomul normalitate-boala mentala.

E. Procesul consilierii pune G.12 MATEl GEORGESCU Consilierea psihologica . dezvoltarea personaM. autoacceptarea. Washington D. Ivey. Egan. M. Intentional Interviewing and Counseling: Facilitating Client Development in ivlulticultural Society. Licensure Committee Action Packet. CA. Stefflre. Obiectivul consilierii consta in a ajuta clientul sa in!eleaga ~i sa-~i clarifice modalitatea in care i~i percepe viata.vstematic Approach to Effective Helping. 1979. ] 990. Sustinerea ~i ajutorul pot opera numai in conditiile in care este solicitat de cafre client. Relatia prin care se ofera ajutor este precizata din punct de vedere temporal ~i se raporteaza la anumite obiective. Conceptul de consiliere se refera la 0 relatie interumana de ajutor dintre o persoana specializata. C. 2 . casnicia. 1994. p. din campul ~tiinfelor comportamentului. a dezvoltarii ~i optimizarii personale.. consilierea reprezinta utilizarea intr-o maniera abila ~i principiala a relatiei dintre consilier ~i client in scopul de a sustine ~i favoriza cunoa~terea de sine. H. M. familia etc. p.. 3 A.. B. cat ~i pe cea a rezolvarii de probleme. McGraw-Hill. New York. Brooks-Cole. de participare ~i colaborare reciproca3. clientue. Monterey. Relatia dintre consilier ~i persoana consiliata este una de alianta. The Skilled Helper: A s. 14. Brooks-Cole. CA. Demersul consilierii se centreaza atat pe dimensiunea preventiva a tulburarilor afective ~i comportamentale. Ivey. 5 American Personnel and Guidance Ass~ciati(jn.un contur conceptual Vom face un scurt inventar al definitiilor consilierii psihologice in scopul de a surprinde diferentele sale specifice: Conform Asociatiei Britanice de resort. Consilierea consta din ansamblul actiunilor pe care consilierul Ie intreprinde in scopul de a-I ajuta pe client sa se angajeze in activitatile care il vor conduce la rezolvarea problemelor sale. pentru a susfine invafarea modalitafilor prin care se pot rezolva probleme sau se pot lua decizii care privesc cariera. sa inve!e sa i~i atinga scopurile esentiale prin decizii fundamentate ~i prin rezolvarea problemelor de natura afectiva sau interpersonala4. 4 Burks. ~i 0 aIm persoana care solicita asistenta de specialitate. maturizarea ~i dezvoltarea resurselor profesionale. B. 23. Consilierea consta in aplicarea tehnicilor specifice consilierii sau a altora conexe. ]980. Theories of counseling. consilierul. 5 Relatia de consiliere este 0 relatie in care consilierul ofera sus!inere ~i ajutor clientului.

creativitate.subiectul interventiei. denumit client ~i nu pacient. ~ obiective specifice privind personalitatea clientului autocunoa~tere.. sentimentul de valorizare a potentialului propriu.detinatorul unei formari profesionale. Nivelul de dezvoltare ~i optimizare personaHi este indicat de:capacitatea de deschidere spre noi experiente. p. hotarare. ~ client . prin nevoia de a primi ~i oferi afectiune. Elementele cu potential separator sunt: ~ subiectul interventiei. persoana care sustine un mediu specific. ~ capacitatea de a avea relatii pozitive. Cluj-Napoca. acceptarea calitatilor ~i defectelor. flexibilitate. ~ tehnicile folosite in atingerea obiectivelor. caracterizate prin incredere. rezolvarea situatiilor de viata problematice. ~ perceperea de sens In viata: prin integrarea experientei trecutului. colaborare. ~ consilier . eficienta. ~ acceptarea de sine: atitudine pozitiva fata de sine. perceperea schimbarilor de sine pozitive. 200 I. Dificultatea de conturare conceptuala a consilierii rezida in functia culturala pe care 0 are. Pentru a pune problema acestei dificultati este 6 A. ~ utilizarea de tehnici din campul ~tiintelor comportamentului. ~ autonomie: caracterizata prin independenta. ~ control: capacitate a de control a propriului destin. dezvoltare personala. respingerea rutinei6• Atingerea unui nivel optim al dezvoltarii personale presupune:. Observam faptul ca aceste elemente definitorii nu au 0 inalta putere de separare a domeniului consilierii de celelalte modele de interventie. persoana care solicita ajutorul ~i este motivata pentru a-I obtine. Consiliere educa{ionalii. pre cum psihoterapia. Observam faptul ca orice incercare de definire a consilierii psihologice se sustine pe urmatoarele elemente: ~ relatie interumana. prin capacitatea de traire a prezentului ~i gestiunea viitorului.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 13 problema modaliHitilor de invatare. cat ~i a conditiilor in care 0 personalitate se poate dezvolta in mod optim. Bahan. capacitatea de auto-reflexie. . imagine de sine consistenta ~i stabila. rezistenta la tensiune. coord. 18. alianta.

cat ~i modele de inconduita. dupa cum maratonul reflecta stilul de viata al functionarilor publici sau fotbalul societatea europeana. Functia culturalii ~i originile consilierii Nici un domeniu al cunoa~terii ~i interventiei nu se na~te ~i dezvolta Tara sa fie detenninat de factori socio-culturali. Sutton-Smith impreuna cu Roberts arata ca jocurile: =? de strategie coreleaza cu educatia prin obedienta.orice jucator poate deveni vedeta.14 MATE 1 GEORGESCU necesara perspectiva unei antropologii culturale asupra onglll11 consilierii psihologice sustinute de dinamica mediului socio-cultural. =? de abilitati. fizice sunt determinate de raportul individului (pozitiv sau negativ) cu mediul inconjurator. =? de noroc coreleaza cu inculcarea responsabilitatii. =? jocurile de abilitati. =? jocurile de noroc se afla in raport cu credinta in entitati supranaturale ~i cu caracterul acestora (punitiv sau gratificant). cu stratificare sociala ~i integrare politica. Modelul expresiv .jocul este necesar structurii ~i dinamicii sociale: luptele de coco~i din Insulele Bali (studiate de Clifford Geertz in 19571958) sunt reprezentative pentru stilul de viata al acestei societati. naturala sau supranaturala. Considera ca jocurile sunt "modele expresive" prin care se gestioneaza simbolic relatiile cu sfera sociala. Fotbalul condenseaza caractt'ristici ale sistemului socia-cultural european ~i resorturile contradictorii ale reu~itei individuale ~i colective: =? avantajele democratiei . Jocul copilului este un model expresiv care permite exersarea de comportamente reprimate cultural ~i expresia simbolica a conflictului. De aceea. Roberts ilustreaza conceptul sau prin relatia dintre contextul socio-cultural ~i jocurile practicate in societatea respectiva. complexitatea ludica va corela cu cea sociala: =? jocurile de strategie se regasesc in societatile complexe. In ordinea cercetarilor ~colii eultura ~i personalitate s-a pus problema relatiei dintre modalitatile educative ~i predilectia pentru 0 anumita categorie de jocuri. . cu valorizarea performantei. Fiecare cultura ~i societate pune la dispozitia individului atat modele expresive de gestiune a tensiunii specifice provocate de cultura. Conceptul de cultura expresiva este propus de John Robens in 1959 ~i se refera la existenta de mijloace institutionalizate prin care 0 cultura permite descarcarea tensiunilor provocate prin represia specifica.

nevoii ~i puterii individului actual de interventie asupra sa insu~i in relatia pe care 0 . In cazul in care modelele expresive sunt depa~ite. Consilierea ~i psihoterapia reprezinta demersuri necesare. fiecare societate dispune de 0 prescriptie psihopatologica ~i de mijloace institutionalizate de marginalizare a individului "nebun". Prin modelul de interventie se incearca mentinerea individului in cadrul modelului expresiv ~i preventia modalitatilor de inconduita. Triada model expresiv. al jocului incorect. preventive sau reparatorii ale prejudiciilor aduse individului de existenta intr-un spatiu cultural.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 => 15 valoarea muncii in echipa. consilierea ~i psihoterapia exista sub diferite forme din momentul initiator al culturii. Modelele psihopatologice sunt activate in urma e~ecului celor expresive ~i sunt definite de Ralf Linton ca modele de inconduita. model de inconduita. fie anodina. sunt 0 forma de "comentariu meta-social" care codifica tensiunile societatii. Ceea ce astazi numim consiliere ~i psihoterapie reprezinta varianta actuala a masurii. fie din cele modeme. Din acest punct de vedere. ceea ce ne intereseaza este includerea consilierii ~i a psihoterapiei in acest cadru. model de interventie este constitutiva oricarei societati ~i culturi. iar tensiunile nu mai pot fi descarcate prin mijloacele compensatorii oferite de cultura.se situeaza la confluenta dintre modelul expresiv ~i cel de inconduita. Interventia institutionalizata asupra individului-modelul de interventie. a solidaritatii ~i a planificarii colective. Sanatatea mentala a unei societati este definita de balansul dintre modalitatile represive ~i cele expresive. Desigur.este un model prin care subiectul transgreseaza regulile sociale intr-o maniera prescrisa. cu nonnele. al justitiei discutabile. judecata moral a suprimata). ritul de inversare este un alt exe'mplu de model expresiv existent in toate culturile care permite inversarea (limitata ~i reversibila) a regulilor stabilite de societate (ierarhie sociala inversata. valorile ~i restrictiile sale.fie din sistemele etiologice traditionale. Cultura produce prin enculturatie ~i socializare conflicte specifice pentru care propune modele expresive de descarcare simbolica a tensiunilor acumulate. Grice entitate psihopatologica . Alaturi de joc. fie prestigioasa. Modalitatile expresive sunt supape de siguranta ale ordinii sociale. => rolul ~ansei. sfera modelului de interventie este larga.

cei supu~i ritmului rapid al schimbarilor. ::::? Japonia: neurastenia devine in nosografia psihiatrica japoneza tulburarea shinkeishuijaku.din pricina costurilor . George M. preeum ~i eel al consilierii este. Tulburarea apare ca specifica unei societati cu evo1utie rapida in care valorile traditiona1e tind sa se dizolve rapid. Beard izoleaza in 1869 (pentru a publica doua monografii pe tema . prin influente pavloviene.sa zaboveasca prea mult asupra interioritatii profunde. tendinte hipocondriace ~i hiperestezie. 1887) 0 entitate nosografica. un gen de "ma1adie a civilizatiei" caracterizata printr-o "slabiciune iritativa".1880. Domeniul psihoterapiei. care se cerea mai rapid. care legitimeaza suprasolicitarea cetateanului. iar aceasta epoca debuteaza in societatea nordamerieana a sfar~itului de secol XX.16 MA TEl GEORGESCU poarta eu figura eomplexa a alter-ului. aceasta tulburare ii afecteaza in special pe reprezentantii clasei mijlocii. in conseeinta. neurastenia migreaza in: ::::? Europa: pe masura ce "cultura suprasolicitarii" piitrunde pe continent. "hiperestezia organelor de sim!" ~i "iritatie spinala". Cazul neurasteniei este ilustrativ in acest sens. dinamic. Intrucat neurastenia apare ca un semn a1 angajarii totale in munca aducatoare de modemitate. Din America. in corelatie cu dinamica sociala specific a unui secol al vitezei sau al informatiei. De aceea. una din sarcinile de partid ale speeiali~tilor in sanatate mentala a fost eradicarea acestei tulburari. mai dinamic. Neurastenia devine. Shoma Morita (anii '20) este cel care va studia "varianta japoneza" a neurasteniei ~i va determina tipul de personalitate cu risc neurastenic -shinkeishitsu. ::::? China: conceptul este introdus incepand cu anii '20. boala capata un caracter "prestigios". In epoca devenita treptat cea afast-food-ului individul ~i societatea nu i~i mai permit .caracterizata prin introversie. De aceea. Una din mutatiile evidente suferite de psihoterapie in evolutia sa din secolul treeut a fost determinata de nevoia de "lmpachetare" a demersului. . perfectionism. social~i fizic. Varianta shenjingshuairou a neurasteniei va constitui pentru chinez:i illcepand cu anii '50 0 modalitate de exprimare a conflictului politic. shenjingshuairou = slabiciune a nervilor. Freud redefine~te chipul european al neurasteniei sub forma nevrozei de angoasa.

. . postum". ne putem imagina .1980 d.ls-Revidi. din sec.hystera (cu semnificatia de matrice. Din Egiptul faraonic. Hal1l. ~i-a pastrat o anumita unitate. hysteros ~i nu a termenului care a consacrat-o . modelul de inconduita. Prototip pentm modelul de inconduita ~i determinismul socio-cultural al acestuia este excursia prin timpuri ~i culturi intreprinsade maladia isterica. in juml anului 2000 i. II. hystera. L 'hyster/e. a traversat multe "timpuri culturale" ~i forme de existenta. P. Afirmatia lui Galen. Adjectivul hysteros a fost termenul originar. ~i pana astazi. odata cu papimsul Kahoun. in momentul instaurarii doctrinei augustiniene. in istoria cercetarii acestei maladii. uter) ~i cealalta fonna.0 piatra funerara" pe care sa fie gravat: "Maladia isterica: 2000 i.. Extazu1 apolinic al 'G. curentul uterin9• Conceptu1 de maladie isterica dispare 0 data cu intregul curent medical naturalist.'Vote erymolog/qlle Sill' I'hyster/e. p. ca 0 tulburare cu evolutie cultural a care. 9 De la Hipocrat ~i pana astazi patru curente ~i-au disputat supremalia in studiul isteriei: curentul uterin. cu necesitate. H.F. 8. in consecinta. dar diverse ~i nenumarate sunt formele pe care Ie ia. Acest lucm pare a fi sustinut de chiar etimologia termenului.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 17 Maladia mental a.dupa modelul tluxului ~i retluxului . Insa originea etimologica reala este husteros.Chr. femininului ~i determina ceea ce se poate numi.U. curentul cerebral ~i neurologic. 1997.una substantivalii .hustera. poate fi privit ~i inteles . urmeaza". ?vlangriotis-Caracosta. atribuita figurii raului. cu a sa inapetenta pentru sexualitate. adjectivala . Paris.. Chr. din care a derivat substantivul hystera8• ldentificarea cu semnificatia secundara a determinat prejudecata care alatura isteria. in ciuda diversitatii simptomatologice. editia a III-a.ca 0 entitate care se constmie~te intr-un context socio-cultural ~i in raport cu acesta se deplaseaza spre alte zone ~i dispare. Maladia isterica. a desfiintat-o."isteria este doar un cuvant. $i aceasta intmcat sunt peste 20 de ani de candManualul pentru diagnosticul §i statistica tulburarilor mentale. este semnificativa in acesta sens . In limba greaca tennenul isterie are doua fonne gramaticale . ~ Cf. . isteria se poate repera.hysteros (semnificand "cel ce vine dupa. in decursul celor 4000 de ani de istorie. curentulmedicinei generale ~i curentul psihologic. Mult timp a fost considerata 0 maladie specific feminina. Excursia acestui model de inconduita este deja terminata ~i.7. "mai tarziu.Chr. proto tip al modelului de inconduita.". . "aprescoup").

Babinski 0 sustine pe Blanche care era pe punctul de a cadea de pe 0 brancarda.. pp. care evoca pentru prima oara.293.). constituirea "cartierului epilepticilor simpli" §i reunirea epilepticilor cu istericii. Este reprezentata una din celebrele §edinte ale "c1inicilor de vineri". In spatele sau se afla Joseph Babinski (cel care ii va distruge teoria §i va intemeia neurologia modema).i men tale. Perioada efervescentelor schimbari sociale din societatea nord-americana este cea care a condus la aparitia modelului de inconduita al neurasteniei. Un aport important in studiul isteriei este cel al lui Jean Martin Charcot.18 MA TEl GEORGESCU antichitatii se nume§te acum posesiune diabolica. faimoasa Blanche Wittmann. Ed.exista §i 0 isterie masculina. cu 0 semiologie precisa. Aici se afla 0 reproducere a celebrului tablou al lui Andre Brouillet (1857-1920). De asta data maladia isterica este salvata de Paracelsus. Datorita lui Charcot isteria nu mai este asimilata cu necesitate femininului . maladia isterica i§i inceteaza existenta fiind "dezintegrata" din spatiul cultural nord-american intr-o serie de diagnostice cuprinse in categoriile tulburarilor somatoforme §i ale tulburarilor disociativeiO (tulburarea de conversie. odata cu aparitia ]l. Pentru a fi adecvat §i a 10 Manualul pentru diagnosticul statis(ica tulburiirilor Psihiatrilor Liberi din Romania.. in secolul XVI.1anualuluipentru diagnosticul . Sa revenim la raportul dintre modelele de inconduita §i cele de interventie. 1993. Chiar daca Charcot a demontat prejudecata relatiei necesare isterie-feminin. editia a III-a. Specificul dinamicii sociale determina specificul modelelor de inconduita §i al modelelor de interventie preventiva sau reparatorie-. dar §i a modelului de interventie a consilierii. originea psihologica a maladiei isterice pe care 0 denume§te "chorea lasciva". 0 lectie clinica la SalpetriiTe. Dificultatea de simetrie a "drepturilor" asupra isteriei intre masculinitate §i feminitate este indicata chiar de panoul care se gase§te astazi in "Cartierul Charcot" din Spitalul Universitar Salpetriere. amnezia psihogena etc. tulburarea de somatizare. clirentul uterin §i-a continuat nestingherit existenta. . pat"alel cu "interpretarea diabolica" augustiniana. 271 . Descoperirea lui Charcot pare a fi fost determinata de hazard. iar pacientul lui Charcot este 0 femeie .~istatistica tulburarilor mentale. prin dezafectarea unei c1adiri din Salpetriere. Charcot prezinta asistentei sale un caz de mare criza isterica. In 1980. personalitatea multipla. Asociatia . iar manifestarile somatice spectaculare ale isteriei sunt interpretate ca marca satanei.

demersul consilierii a fost adoptat in numeroase alte domenii: .problematic a familiei.consilierea geriatrica . Astfel. Jesse Davis este urmat. unde Hall a predat din 1889 pfma in 1920. Textul sau a atras atentia asupra unei alte modalitati de a intelege copilul in perspectiva dezvoltarii ~i a nevoilor sale. . Eficienta profesionala poate fi atinsa numai daca individul este orientat spre domeniul in care dimensiunile personalitatii sale se pot cat mai bine exprima. Datorita dezvoltarii sustinute a institutiei consilierii. de Frank Parsons care fondeaza. Acest gen de studii au permis relevarea importantei psihogenezei timpurii in structura personalitatii ~i in sanatatea mental a a adultului. ca urmare a rezultatelor muncii 1ui G.vizeaza personalitatea cu nevoi speciale de ordin fizic sau psihic. Davis a fost unul dintre primii care a practicat. Interventia in domeniul educational poate fi operata numai in conditiile cunoa~terii specificului dezvoItarii individului. putemica APA (American Psychiatric Association) creeaza in 1945 0 sectie separata intitulata Divizia de cOl1silierepsihologica. :1 a mentine individul in granita modelelor expresive ale culturii. cum ar fi: . in 1913. Este cel care il va invita pe S. Freud sa conferentieze la Clark University.INTRODUCERE iN CONSILlEREA PSIHOLOGICA 19 r 3. . venind din domeniul sanatatii ~i igienei mentale.centrata pe problemele de cuplu. acesta trebuie pregatit nevoilor ~i dinamicii sociale printr-o interventie educationala adecvata. Intr-o intensa ~i continua activitate editorial a Hall a fondat in 1887 American Journal of Psychology. . Stanley Hall. ceea ce astazi se nume~te consiliere ~colara.consilierea pentru situatia de criza. Jesse B. Chiar daca origineaza in cadrul educational ~i vocational. In anii '20. Worcester.specifica problematicii imbatranirii ~ibatranului. un birou vocational care duce. intr-un liceu din Detroit. Stanley Grandville Hall a introdus in psihologia educationala din SUA perspectiva freudiana.consilierea recuperatorie . cercetarea s-a axat pe conditiile care sunt necesare unei vieti echilibrate incepand cu perioada copilariei. In 1898. dar ~i Pedagogical Seminary care va deveni Journal of Genetic Psychology. in 1908. a publicat in 1908 lucrarea A Mind That Found Itself. Clifford Beers. in Boston. . la constituirea Asociatiei Nationale de Ghidare Vocationala (National Vocational Guidance Association).consilierea matrimoniala .consilierea familiala . In perioada postbelica apar ~i alte tipuri de consiliere.

In Elvetia este deschis. conform anumitor autori. nu ~i-a mai putut mentine alura standard.psihoterapia psihanalitica. Incercarile de conturare neta a limitelor celor doua domenii au indicat faptul ca psihoterapia ~i consilierea se afla intr-o relatie asociativa. in 1917-1918. De aceea.consilierea pentru emigranti.unii psihoterapeuti practica ceea ce un consilier considera a fi consiliere psihologica. Biroul de consihere a parin{ilor:. in special in spatiul nord-american . nesemnificativa.~i a generat 0 variantii de interventie mai apropiata contingentelor actualitatii . organizata ~i institutionalizata prin consiliere dateaza din perioada interbelica.20 MATEr GEORGESCU . Psihanaliza. Daca procesul consilierii ~i psihoterapia se considera a fi tenneni sinonimi. raport care ajunge.i tinerilor.consilierea pentru situatii de pierdere. c consiliere p Consilierea se aflii intr-un raport asociativ cu psihoterapia. spre exemplu. In virtute a recomandarii noastre de fonnare a consilierului intr-unul din domeniile psihoterapiei.. unicullucru asupra caruia exista consens este ca nu se poate face o distinctie netii intre consiliere ~i psihoterapie . Consiliere ~i psihoterapie Diferentele dintre consiliere ~i psihoterapie sunt dificil de operat in mod absolut din cauza faptului ca demersul consilierii este tangent (in special) celui al psihoterapiilor scurte. .au fost supuse cu precadere unor presiuni de remaniere.pe fond. pana la identitatea celor doua domenii. in timp ce unii consilieri folosesc tehnici care apartin in mod evident psihoterapiei. de suprafata. Aceasta dialectica ne indica faptul ca orientarile dinamice ale psihoterapiei . interventia sistematica. Faptul ca institutia consilierii piltrunde in Europa dupa ce va fi rucut-o in societatea nord-americana este graitor pentru dialectica existentii intre palierul dinamicii sociale ~i cel al modelului de preventie ~i interventie. aceasta diferenta devine ins3. In Europa. 0 distinqie poate fi observatii la un nivel al practicienilor: numai 0 parte dintre consilieri sunt psihoterapeuti fonnati.cele mai "lente" . .

Modelul este dinamic. Specificul consilierii Demersul de consiliere urmare~te in special dezvoltarea unui ansamblu de obiective care sa reflecte nevoile clientului. De1·elopmental counseling New York. => gradul de severitate a problemelor subiectului. a lua decizii ~i a-~i asuma responsabilitatea propriului comportament ~i a evolutiei personale. => metode ~itehnici. => termen scurt. Diferentele dintre cele doua domenii pot fi operate dupa urmatoarele criterii: => obiective. => natura problemelor subiectului. p. interpolarea dintre cele doua domenii: procesul de consiliere poate trece intr-unul de psihoterapie. spre oportunitatile care ii confera sens in viata. => educatie. Ronald Press. Consilierul nu este 0 ipostaza a autoritatii. H. Existenta de obiective adecvate determina orientarea subiectului spre viitor. la extremele intervalului. Se observa. 80. 0 zona de confluenta. Clientul este considerat a fi capabil in a-~i alege scopurile. se contureaza un model care pare a oferi cea mai buna masura a relatiei controversate dintre consiliere ~i psihoterapie. iar in spatiul median. Clientul este sustinut in dezvoltarea comportamentului de tip intentional. . astfel incat in zona mediana este indicata interaqiunea.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 2] Gfmdite sub forma polarelor unui continuum. => actualitate. 0 zona specifica fiecarui domeniu. flexibil ~i. => con~tientizare. in consecinta. productiv. ci un partener al clientului impreuna cu care vizeaza obiective comune. iar cel de psihoterapie poate contine elemente specifice consilierii. Subiectul consilierii nu se considera a avea probleme mentale. Consilierul se focalizeaza pe schimbarea comportamentului ~i nu pe facilitatea insight -ului 11. => normalitate: => spatiul dez\oltarii. i Blocher. D. 1966. Demersul consilierii este orientat pe unnatoarele dimensiuni: => prezent ~iviitor. fiind considerat client ~i nu pacient.

Psihoterapia este centrata pe: => patologie (nevroze). cat ~i in consiliere este yorba despre 0 relatie orientata spre scopul diminuarii sau inlaturarii dificultatilor 12 Apud L Holdevici. suport. a imaginii de sine. => problematic a profunda. => restructurarea personalitatii. => termen lung. => afectiuni psihosomatice. => trecut. rezolvare de probleme. p. exercitata de catre un psihoterapeut calificat12. Psihoterapia se adreseaza simptomului dezvoltat in: => sfera persoilalitatii ~ diferite dizarmonii. 1996. => intarirea Eului. planificata ~i intentional a. => echilibrarea identitatii personale. => perioada intercritica ~i de remisiune psihotica. Atat in psihoterapie. In acest sens psihoterapia se poate adresa ~i persoanelor care nu acuza 0 problematic a aparte. Specificul confluentei dintre consiliere ~i psihoterapie Caracteristicile relatiei consilierii nu pot fi ferm separate de cele ale psihoterapiei. . Bucure~ti.22 => => => MATEl GEORGESCU vocatie. Psihoterapia trece insa dincolo de simptom ~i se adreseaza palierului profupd al personalitatii. Obiectivul principal al psihoterapiei consta in a opera modificari in cadrul personalitatii subiectului care sa aiba drept consecinta adaptarea eficienta a acestuia la mediul familial. All. Specificul psihoterapiei Psihoterapia se define~te ca aqiune psihologica sistematica. => reconstructie. Elemente de psihoterapie. profesional. => psihogenii . social. . Obiectivele psihoterapiei: => diminuarea sau stingerea simptomului.stari reactive ~i nevroze. Ed. => reactia la boli cronice organice. fundamentata pe un sistem teoretic. ci doresc atingerea potentialului optim adaptativ. 2.

INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 23 existentiale ale individului. psihoterapiei ~i psihologiei clinice nu pot fi ferm separate. preocupata de fenomenul· psihopatologic~ Distinctia dintre consiliere ~i psihologia clinica a devenit mai putin ferma pe masura ce consilierul a inceput sa se implice in problemele afective cronice ale clientului. consilierul poate fi reprezentat ca un psihoterapeut "focal". Consilierea ~i psihoterapia au in comun atat un anumit spatiu teoretic. cat ~i1-mele tehnici. promovarea starii de bine ~i a sanatatii clientului.llllcamp mai larg denumit servicii psihologice. centrat pe adaptarea clientului la mediul extern actual. dezvoltarea personala a clientului. Psihoterapia scurta este un demers focal. Caracteristicile distinctiei dintre consiliere ~i psihoterapie sunt acelea~i ~i in cazul relatiei pe care consilierea 0 are cu psihologia clinic a. => centrate pe cre~terea personala ~ipe contextul imediat. in genere. in timp ce psihologul clinician s-a implicat mai ml\lt in identificarea ~i sustinerea strategiilor care tin de dezvoltarea personala a pacientului. 2. Terapeutul "focal" este activ ~i i~i planifica riguros interventia. Intrucat domeniile ~i tehnicile consilierii. ale caror obiective sunt bine precizate prin centrarea pe 0 anume problematica. s-a facut propunerea de integrare a acestora intrc. profesional sau social. Diferenta dintre cele doua domenii este graduala: consilierea difera de psihoterapie prin nivelul scazut de severitate a problemelor cu care se confrunta subiectul. Domeniul psihoterapiilor scurte. Consilierea poate fi considerati:i un proces terapeutic. limitate temporal. care se aproprie maximal de cel al consilierii. comparativ cu cele ale psihoterapiei. =? axate pe suportul acordat individului in scopul de a functiona adaptat in statusul ~i rolul sau actual. . Astfel. in raport cu mediul familial. este cel care pune cele mai multe probleme incercarii de conturare a specificului consilierii in raport cu psihoterapia. Obiectivele consilierii pot fi dispuse in trei categorii: 1. Este yorba de psihoterapiile scurte. Obiectivele consilierii Cel mai frecvent obiectiv al consilierii este ajutorul acordat individului in scopul de a negocia cu sarcinile pe care Ie impune dezvoltarea personala specifica unei anumite varste. sunt: =? mai restranse. Obiectivele consilierii.

Scopul consilierii consta in a identifica factorii afectivi. Majoritatea indivizilor intampina dificulti3. 3.masurabile. Dezvoltarea capacitatilor decizionale. De aceea. MATEl GEORGESCU preventia situatiilor care aduc atingere starii de bine ~1 dezvoltarii personale a clientului. sa aproximeze cat mai bine consecintele in termeni de risc. la situatiile de viata actuale. dar alegerea caii pe care clientul se va angaja va fi rezultatul dialogului dintre client ~i consilier. este ajutat sa gaseasca modalitati1e in functioneze la un nivel mai bun de mai mult. Therese. Clientul care sa traiasca mai bine. consilierul va indica posibile directii de actiune in conformitate cu propriile expectante ~i nevoi. se dovedesc ulterior a fi ineficiente. New Jersey. Imbunatatirea relatiilor interpersonale. Pe parcursul psihogenezei. fie ca sunt obiective care sustin dezvoltarea personala. . rationali ~i de personalitate care interfereaza cu procesul decizional §i maniera in care 0 fac. sa performanta. acestea trebuie sa fie: . costuri. . energie. presupune reactivarea capacitatilor adaptative ~i remanierea unoI' comportamente dobandite in trecut.ti in relatiile lor cu ceilalti. cu efecte nedorite in 13 G.24 3. 6-8. adaptarea la noile situatii. theOl}"am! practice.compatibile ~i nu identice cu valorile consilierului. ci il va sustine pentru a lua cea mai buna decizie. fiecare etapa de dezvoltare pune subiectu1 in fata anumitor sarcini specifice §i expectatii. Counseling. sa dobandeasca ridicat. Clientul va invata sa inteleaga cum ~i de ce angajeaza 0 decizie. Rickley. pp. Prentice Hal!. Desigur. Nerealizarea acestora determina statuarea unor comportamente care. Fie ca se refera la promovarea starii de bine. . .este 0 conditie a optimizarii a trai mai bine in mediul familial. 1990.precizate in functie de client. Schimbarea comportamenta1a persona1e. C. a posibilitatii de profesional §i social. timp. Dincolo de tipurile de consiliere ~i de expectantele clientului se pot identifica anumite categorii comune de obiective ale procesului consilierii 13: 1. sa aiba un potential mai 2. Dezvoltarea capacitatilor adaptative. Consilieru1 nu va lua decizii in locul clientului. de~i constituie cea mai buna solutie pentru etapa psihogenetica respectiva. 4.

Editura pentru literatura universala.rstematic Approach to Effective Helping. Dificultatile au cauze variate. . Developmental counseling.. New York. angoasa. 1966. Brooks-Cole. ~I.. Monterey.. The Skilled Helper: A 5.. consilierea se va centra atat pe imbunat1itirea relatiilor cu ceilalti. McGrawHill. De aceea. Egan G. coord. H. Cluj-Napoca. Se centreaza pe invatarea modalitatilor prin care clientul sa-~i poata folosi maximal abilitatile de care dispune. Dezvoltarea potentialului clientului. Intrebari de verificare Care sunt elementele pe care se sustine definitia consilierii psihologice ? In ce consta functia ~i determinarea culturala a consilierii psihologice ca model de interventie ? In ce mediu socio-cultural a aparut ~i s-a dezvoltat consilierea psihologica ~i in ordinea carui detenninism ? Care sunt domeniile in care s-a impus consilierea psihologica ? Care sunt diferentele esentiale dintre consiliere ~ipsihoterapie ? Care sunt similitudinile dintre consiliere ~ipsihoterapie ? In ce tip de relatie se afla consilierea cu psihoterapia ? Care sunt principalele categorii de obiective ale consilierii psihologice ? Bibliografie selectiva: Bahan A. Consiliere educa{ional6. Consilierea intervine in situatii de adictie prin invatarea modalitatilor de optimizare a propriului organism. Bucure~ti.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 25 contextul familial. 5. Burks H.. dar ~i cu sine. de cuplu. Theories of cOlinseling. Ronald Press.. 1979. Stefflre B. prevenind stresul. Epopeea lui Ghilgal71e:.. 2001. D.. New York. Aceasta presupune intarirea libertatii de manifestare a clientului in cadrul sau specific ~i totodata a capacitatii de control a acestui mediu. Blocher. depresia. printre care imaginea de sine joaca un rol important intrucat detennina modalitati defensive de relatie. 1966. profesional etc. 1990.. CA.

. B. Theory and Practice.26 MA TEl GEORGESCU Ivey A. Rickley G. 1990... Jung. Koestler A. Jumalul literar.. Bucure~ti. K. Calmann-Levy. Ed. Counseling. G. BrooksCole. . 1972. Les Racines du Hasard (The roots of coincidence).. New Jersey. in lumea arhetipurilor... C. Prentice Hall.. 1994. Intentional Interviewing and Counseling: Facilitating Client Development in Multicultural Society. Ivey M. 1994. CA. Therese C.

Conceptul de imagine de sine permite consilierului intelegerea raportului dintre Eul corporal ~i cel psihic (afectiv ~i cognitiv). Din perspectiva psihologiei invatarii. Etica permite studiul raportului dintre morala heteronoma a Eului ideal ~i moral a autonoma a Eului real. care va avea ca efect cre~terea stimei de sine.ell somatic: organizator ~i integrator al corporalitatii: . Teoriile cognitiviste indica posibilitatea de interventie la nivelul comportamentului clientului prin strategii de invatare. Etnopsihologia indica raportul dintre cultura~i binomul boalanormalitate. individualismul recomanda individul ca valoare suprema.imagine de sine: ansamblul (auto) percePtiei abilitatilor. Progresismul releva importanta experientei ~i specificul individual. Din cadrul filosofiei. Sociologia permite consilierului intelegerea determinismului ~i a presiunii pe care societatea 0 opune individului. Consilierul trebuie sa ia in considerare etapa de deZivoltare in care se afla clientul ~i specificul acesteia. atitudinilor ~i comportamentelor proprii. . Psihologia fenomenului perceptiv indica necesitatea intelegerii modalitatii in care clientul percepe lumea. Sarcina consilierului consta in sustinerea clientului in instituirea moralei autonome a Eului real. Consilierul va avea ca obiectiv sustinerea clientului in gasirea modalitatilor de gestionare a f0rtelor din campul social careji fa:ciliteaza dezvoltarea. Concepte reprezentative: . Interventia va avea in vedere reducerea diferentei dintre Eul psihic real ~i Eul psihic ideal.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA FUNDAMENTE TEORETICE ALE CONSILIERII 27 Rezumat Consilierea psihologica se fundamenteaza teoretic pe domeniul diferitelor ~tiinte umane ~iumaniste. Consilierul va J:ntampina clientul prin intermediul propriului cod cultural ~i al incon~tientului sau etnic. iar existentialismul indica unicitatea existentelor. Aceste perspective filosofice deschid cflmpul de refleqie necesar unei interventii adecvate de consiliere. consilierul va decela situatiile care au condus la intarirea comportamentelor. in timp ce esentialismul pune problema raportului'dintre esenta ~i fenomen ~i a consecintelor unei perspective universaliste asupra valorilor.

adevar ~i frumos. psihologia.28 MA TEl GEORGESCU . determinata de realitate.eu psihic ideal: organizator al ansamblului afeetelor ~i reprezentarilor eonstituite prin identifiearea eu idealurile propuse de mediul cultural.eu psihic real: organizator al ansamblului reprezenHirilor ~i afeetelor determinate de personalitatea aetuala. Esenta transcende fenomenul. Esentialismul postuleaza existenta valorilor absolute de bine. .stima de sine: rezultatul distantei dintre Eul somatic ~i cel psihic. Scopul consilierii consta in atingerea potentialului optim al personalitatii. Fundamente filosofice ale consilierii Orice metoda ~tiintifica este sustinuta de premise filosofice.lndividualismul. in raport eu . Perspectiva esentialista a incetinit. precum filosofia. sociologia. este invariabila ~i neafectata de dinamica fenomenala. operationala prin dominatia autoritatii. Omul este unica fiinta dotata cu ratiune ~i cu capacitatea de a cunoa~te lumea.Esen{ialismul. cateva curente ale gandirii filosofice cu recul in planul fundamentelor eonsilierii: . Trecem in revista. Cautarea valorilor absolute este universala. este cu deosebire utila domeniului consilierii. demersul eunoa~terii in ~tiintele sociale. . prin dezvoltarea unei viziuni consistente asupra lumii. Fundamente generale Teoria consilierii s-a structurat la interferenta disciplinelor umaniste ~i umane. libertatea ~i valoarea individului. Individualismul afirma demnitatea. reala a clientului. iar scopul fiecarui destin individual este de a deseoperi adevarul ~i a discrimina intre esential ~i accidental. Filosofia. .incon~tient etnic: palier al incon~tientului alcatuit din elemente refulate prin presiunea mediului cultural. care i-au conferit fundamentele neeesare. perspectiva general a asupra lumii ~i a vietii. Perspeetiva care propune acest scop este individualismul. etnopsihologia. Individul nu se poate realiza deeat daea renunta la gandirea speculativa (specifica filosofiei modeme). Karl Popper considera ca sarcina ~tiintei nu este de a cauta esenta lucrurilor. Adevarul este universal ~i absolut. cu titlu de exemplu. din acest punct de vedere.morala heteronoma: morala a datoriei. . Individualitatea este valoarea suprema din care sunt deduse celelalte valori ~i nonne.morala autonoma: morala reflectata. . .

0 viata semnificativa este rezuItatul dezamorsarii situatiilor generatoare de angoasa. Progresismul pune problema sanqionarii aqiunilor cu consecinte negative. Faptele sunt valorizate pentru utilitatea lor ~i nu pentru universalitatea acestora. Consilierul care abordeaza clientul intr-o maniera existentialista se va centra pe a-i permite acestuia experimentarea situatiilor care ii provoaca angoasa. De aici rezulta un spatiu redus acordat individului ~i autonomiei sale. Fiecare persoana are 0 ascendenta care ii confera 0 experienta unica. se considera necesara operarea cu probleme specifice la care sa se ofere raspunsuri precise. ci de specificul ~i particularitatea experientelor. . Maturitatea poate fi "masurata" in raport cu capacitatea de adaptare ~i de confonnare la grup. ceea ce funqioneaza este pastrat. intrucat tine de 0 lume in continua mi$care.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 29 fizica. Principala premisa a progresismului nu este legata de universalitatea adevarului. in ce masura ii mai poate lasa c1ientului libertatea de alegere? In ce masura consilierul a dobandit cunoa~terea absoluta a acestor valori ? -Progresisl11ul intelege ~i abordeaza. pragmatica ~i instrumentala. de aceea. Esenta naturii umane consta in experienta identitatii personale. Aceasta perspectiva fundamenteaza ~i behaviorismul: valoarea pragmatic a este importanta. in timp ce se renunta la ceea ce nu este adecvat. Aceasta abordare pome~te de la imposibilitatea existentei unei teorii care sa ofere 0 explicatie general a ~i finala asupra lumii ~i. domeniu care s-a fondat pe nominalism (doctrina care sustine existenta reala numai a lucrurilor individuale). frumos ~i unit. . lumea intr-o mamera experimentalista. ci tin de individ. Actiunile sunt considerate in funqie de consecin!ele lor. Universalismul acestei perspective pune probleme procesului consilierii: dadi exista valori absolute la care consilierul adera in termeni de bine ~i rau.Existentialisl11ul: realitatea cea mai plina de semnificatii este oferita de propria existenta. De aceea. adevar ~i fals. Clientul este responsabil pentru aqiunile sale. Adevarul este dinamic. valorile nu au 0 existenta in sine. Individul uman este abordat prin perspectiva atitudinilor ~i nevoilor sale ~i nu in rapOli cu un grup.

Consilierul va avea ca obiectiv analiza modalitatilor de actiune a controlului social in diferitele spatii de existenta ale clientului. a valorilor ~i scopurilor emergente experientei sale. ale grupului care intra in conflict cu cele care confera clientului sensul personalitiitii sale. Aceste conditionari tind sa se organizeze in paternuri stabile de relatie. consilierul se va centra pe identitatea ~i nevoile clientului ~i in mod secundar pe cerintele grupului. procesul socializarii poate aduce atingere identitatii clientului. Controlul social se instituie ~i exercita datorita procesului de socializare prin care se transmite ansamblul de valori ~i scopuri specifice grupului de apartenenta. pentru a putea intelege valorile care opereaza in anumite grupun. societate ~i personalitate. ci modalitatile de negociere cu acele forte care ii pot sustine dezvoltarea personalitatii. Pentru a identifica modalitati de conciliere. .30 MA TEl GEORGESCU Fundamente sociologice ale consilierii Comportamentul uman este influentat intr-o mare masura de grupul social. Va identifica manierele de dezvoltare a valorilor personale in jurul carora se organizeaza personalitatea clientului. Procesul socializarii regleaza comportamentul ~i ofera contextul in care sa se dezvolte identitatea ~i con~tiinta de sine. Este yorba despre obiectivele ~i valorile familiei. de interactiunea sociala ~i de conditiile care controleaza viata sociala. lndividul supus procesului socializarii capata sensul identitatii personale. Consilierul va cauta nu atilt modalitatile prin care clientul sa se opuna cerintelor societatii. intr-o maniera pozitiva sau prin producerea de conflict. Sarcina consilierului consta in identificarea modului in care conditionarile sociale determina relatiile sale. Procesul socializarii are ca primi determinanti pe cei ai grupului ~i nu pe cei ai individului.societate trebuie identificati de consilier in scopul de a intelege sensul dezvoltarii ~i alegerile individuale. Consilierul trebuie sa aiM in vedere relatia dintre cultura. Cerintele societatii au fost adresate personalitatii clientului in termeni de conformism ~i directivitate. De aceea. Cei doi versanti ai relatiei: individ . ale ~colii. Prin enculturatie sunt transmise scopurile grupului in timp ce scopurile iridividului se constituie la incidenta cu cele ale grupului deja dobilndite.

Daca. intrucat atunci cand se apreciaza lungimile celor doua linii. Richly H. apoi de realitate in ansamblu ~i se va comporta defensiv. 1992. se face "corectia" perceptiva bazata pe faptul ca atunci cand doua obiecte par de aceea~i lungime. individul se va teme initial de acea situatie.pe langa eel cultural . Studiile asupra procesului perceptiv au condus spre ideea conform careia comportamentul este determinat in mare masura de modalitatea in care individul percepe lumea. => campul cerebral alcatuit din exeitatiile senzoriale proiectate pe diferitele zone eortieale. 14 William F. Ce anume determina modul in care individul percepe 0 situatie ? Mediul natural are . Price. Percep!ia nu este 0 suma de senzatii. Iluzia functioneaza in mediul care privilegiaza formele rectangulare. niei in eaml in care subiectii sunt erescuti in' mediu cu suprafete vaste. desehise. ei este organizata integral.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 31 Fundamente psihologice ale consilierii Vom discuta cateva din conceptele sau teoriile cu incidenta asupra consilierii: Conceptul de percep!ie. In urma unui studiu realizat pe 14 societati diferite s-a constatat ca iluzia Miiller-Lyer are efect in societatile in care spatiul este "locuit" prin constructii rectangulare. obi~nuiti eu apreeierea de la distanta a obiectelor. Gestaltismul clasic a pus bazele studiului fenomenului pereeptiv. in Introductory .0 influenta evidenta.. eel mai indepartat este mai mare. Subiectii care traiese in soeietati in care se eonstruie~te in forme predominant rotunde apreeiaza eoreet lungimea relativa a celor doua linii. Aeeea~i iluzie nu funetioneaz3. Westem Publishing Company. In acest caz "eorectia" pe care se construie~te iluzia nu mai opereaz3. Cross Cultural Perspectives Psychology. iar indivizii sunt fort:ati sa se adapteze la un mediu diferit geometrizat de spa!iul natural in care nu sunt privilegiate aceste forme 14. Crapo. spre exemplu. Wolfgang Kohler lanseaza no!iunea de camp ~i define~te trei tipuri de camp izometriee: => campul fizie al earui eehilibru este asigurat de dimensiunile relative ale obiectelor componente. 0 situatie este perceputa ca periculoasa. Studiile de psihologie transculturala au demonstrat relativitatea perceptiei in raport cu modal itatea de experimentare ~i adaptare la mediul fizic.

cand forma este "inchisa". Sarcina consilierului consta in a intelege specificul perceptiv al clientului. :::? legea proximitatii .se refera la contributia subiectului in organizarea campului perceptiv): :::? legea montajului . Schimbarea poate fi produsa la nivelul campului perceptiv plecand dinspre campul reprezentativ. in special actiunea legilor extrinseci.formele mai bune sunt cele cu conturul continuu (in raport cu cele cu conturul discontinuu). :::? legea similitudinii similitudinea elementelor permite reorganizarea formelor. legi extrinseci (stimulului . 2.se refera la modul de organizare al stimulului): :::? legea unificarii . . AtunCi 'cand nevoile individului nu sunt satisIacute perceptia devine rigida. :::? legea lui G.starea de expectanta. starea de pregatire determina forma perceputa. :::? legea inclusivitatii . este necesara restaurarea unui anumit nivel de gratificare a trebuintelor. elementele constitutive nu mai sunt decelabile.proximitatea a doua forme creeaza asamblarea acestora intr-o unica forma. Teoriile campului au ca obiect reorganizarea formei ~i a insight-ului ca forma complexa de invatare. intrinseci (stimulului . Cercetarile asupra fenomenului perceptiv au condus spre teorii ale invatarii.perceptia este determinata de experienta subiectului ~i de starea sa afectiva. pentru a opera 0 schimbare la nivelul campului perceptiv. Conform legii lui G.formele cu 0 buna unitate se "inchid" mai facil.32 :::? MA TEl GEORGESCU campul perceptiv. respectiv prin intermediul relatiei dintre reprezentarea realitatii ~i perceptia acesteia. Din punctul de vedere al teoriei lui Kurt Lewin exista trei campuri supraordonate compuse atat din variabile psihologice. individul percepe ceea ce "poate" ~i dorqte sa perceapa. Organizarea ~i semnificarea stimuli lor se face dupa urmatoarele legi: 1. :::? campul social. cat ~i din variabiie tara int1uenta asupra comportamentului: :::? campul psihic. Murphy . De aceea. Murphy. :::? campul grupal. :::? legea continuitatii .

Disfunqii ~i incongruente la nivelul imaginii de sine vor avea ca efect disfunctii la nivelul modalitatilor fundamentale de relatie ~i al atitudinii globale in fata vietii. Invatarea este inteleasa ca un proces de restructurare activa a perceptiei ~i conceptelor.strategiile de invatare folosite in procesarea informatiei . prin proieqia problematicii personale asupra diferitelor obiecte. Skinner procesul invatarii este 0 actiune de reglare a comportamentului prin discriminare ~i intarire. Dezvoltarea poate fi inteleasa ca un complex de procese psihice. de aceea conceptele avansate de acest domeniu al psihologiei sunt de maxima importanta. Intrucat structurarea imaginii de sine este un proces . Sarcina consilierului consta in identificarea situatiilor care au condus la diferitele intariri . Imagine de sine ~i stima de sine. Prin imaginea de sine este reprezentata propria persoana . Comportamentele gratificate vor fi intarite ~i vor avea 0 mai mare probabilitate de a fi repetate. Teoriile cognitiviste. Facilitarea dezvoltarii individului constitme scopul major al consilierii. Consilierul va asista clientulin schimbarea de elemente ale campului psihic.ale comportamen!ului clientului. Intarirea comportamentala este vazuta in special ca genera toare de feedback ~i nu ca motivatie comportamentala.ceea ce pot face eu. Se afla in continuarea teoriilor campului. Pentru Burrhus F. Consilierul trebuie sa inteleaga procesele complexe prin care se modifica ~i se constituie comportamentul uman. Procesele menta Ie . Teoriile fnva{arii.cine sunt eu sub forma unei structuri coerente de informatii declarative despre sine cu efect la nivel comportamental . Psihologia dezvoltarii.INTRODUCERE iN CONSlLIEREA PSIHOLOGICA 33 Pentru Lewin schimbarea comportamentaIa este determinata de 0 schimbare de camp psihic produsa intr-o anumita situatie. Consilierul va aqiona prin intermediul unar strategii de invatare care vor permite clientului restructurarea comportamentala. atitudinilor ~i comportamentelor proprii. sociale ~i fiziologice care permit existenta individului in mediul dat.pozitive sau negative . Imaginea de sine cuprinde ansamblul (auto) percePtiei abilitatilor. in timp ce penalizarea va conduce la restrangerea comportamentala.sunt cele determinante in perceperea ~i explorarea mediului.

Discrepantele prea mari intre Eul psihic real ~i idealul sau pot conduce la blocarea resurselor ~i dezvoltarii. Dimensiunea incon~tienta se distribuie atat la nivelul Eului somatic.somatic. Imaginea de sine reune~te: => dimensiunea fizica a personalitatii . personalitatea a~a cum este imaginata de subiect sub aqiunea diferitelor conditionari .organizata de Eul. nu exista 0 relatie de determinism intre realitatea fizica a unei persoane ~i imagine a de sine a acesteia. Deficientele imaginii de sine pot sa fie rezultatul: => unei permanente critici parentale prin raportarea la standarde inalte (care produce nevoia de a fi "perfect"). => dimensiunea psihica (afectiva ~i cognitiva). Eul psihic ideal organizeaza ansamblul afectelor ~i reprezenUirilor constituite in psihogeneza prin identificarea cu idealurile reprezentate ~i prezentate de catre persoanele semnificative din istoria subiectului. personalitatea a~a cum este perceputa de ceilalti. Discrepantele majore intre idealul corporal-somatic propus de mediu ~i (auto) perceptia corpului au efecte negative la nivelul de ansamblu al imaginii de sine. cat ~i la nivelul celui psihic.organizata de Eul psihic real ~i de eel ideal. => lipsei unei relatii parentale adecvate. Modalitatea de (auto)perceptie este determinata de idealurile induse de mediul socio-cultural. Eul psihic real organizeaza ansamblul reprezentarilor ~i afectelor conexe personalitatii actuale. Imaginea de sine are 0 dubHi dimensiune: con~tienta ~i incon~tienta. reale a clientului. Eul somatic se structureaza la confluenta manierei ill care individul se autopercepe in raport cu perceptia (auto-aproximata) a celorlalti. Eul psihic este determinant pentru .34 MATEl GEORGESCU ancorat inca din debutul psihogenezei in diferitele medii. Eul psihic real ~i Eul psihic ideal sunt alcatuite dintr-o dimensiune afectiva ~i una cognitiva. Dimensiunea afectiva a Eului psihic reune~te totalitatea afectelor determinate de sine ~i lume. Capacitatea de dezvoltare ~i optimizare personala este determinata de structura Eului ideal. Eul somatic: reflecta modalitatea in care a fost integrata propria corporalitate. Dimensiunea incon~tienta are valoare de echilibrare ~i compensare a celei con~tiente.

In cadrul consilierii sunt supuse analizei reprezentari ale personalitatii clientului ~i raportul acestora cu palierul afectiv. Uneori 0 modalitate de aparare in fata dimensiunii afective consta in refugiul in dimensiunea cognitiva. => incredere in propriile capacitati. prin ansamblul afirmatiilor publice sau private despre sine. Rezultatul interactiunii dintre Eul real ~i cel ideal este stima de sine. comandamentul. Un bun nivel al stimei de sine este indicat de: => sentimentul de autoapreciere. Eul ideal poate genera trairi negative in rapOlt cu imperfectiunile Eului real. clientul i~i define~te modalitatea de comunicare afectiva. Se operationalizeaza prin atitudinea fata de sine. In raport cu coerenta. La incidenta dintre Eul real cu cel ideal se define~te starea viitoare a Eului . Aceste continuturi sunt sustinute energetic de palierul afectiv. Nivelul de angoasa este indicat de maniera in care este trait Eul real in raport cu cerintele Eului ideal.INTRODUCERE iN CONSILlEREA PSIHOLOGIC4 35 stabilitatea imaginii de sine. 0 sursa de angoasa consta in discrepanta dintre afect ~i reprezentare. Eul afectiv. . sociale. => asumarea de responsabilitati. culturale. Dezvoltarea personala presupune punerea in rapOlt a Eului real cu cel ideal. Procesul de interventie in consiliere se desIa~oara in special prin mijlocirea dimensiunii cognitive a Eului psihic. Este importanta sustinerea trairilor diferitelor afecte care investesc reprezentarile dimensiunii cognitive a Eului. Capacitatea de a trai diferite afecte ~i de a Ie exprima explicit se afla in relatie directa cu seria identificarilor clientului cu modelele familiale. Dificultatile consilierului in raport cu clientul ~i necesitatea unei bune formari profesionale sunt explicite la acest nivel. real ~i ideal. Dimensiunea cognitiv-reprezentativa a Eului psihic organizeaza continuturile informationale despre sine ~i lume. Starea viitoare a Eului se constituie prin negocierea dintre Eul ideal ~i cel real. Clientul cu un nive! important de angoasa nu mai poate trai coerent Eul sau real intrucat este in permanenta constrans de imperativele Eului ideal. Dimensiunea afectiva a Eului consilierului trebuie sa aiba capacitatea de a contine afectele generate de client. se construie~te prin relatiile semnificative pe care clientul le-a avut de-a lungul istoriei sale.obiectivul procesului consilierii. Eul ideal este cel care impune Eului real imperativul. Stima de sine este vectorul care organizeaza raportul dintre Eul somatic ~i cel psihic. cu nivelul de angoasa trait in fata diferitelor obiecte.

36 => MATEl GEORGESCU comportament independent. => incapacitatea de implicare. pentru a rezulta mesaje de tipul Te iubesc a~a cum e~ti.starea de fapt. => dependenta. Domeniul lui trebuie sa fie reune~te norme care nu apartin individului. Un nivel scazut al stimei de sine este rezultatul unei discrepante importante dintre Eul ideal ~i cel real.angoasa ~i depresie pi'ma la intensitatea nevrotica. anuleaza libertatea individului.~i ceea ce trebuie sa fie . trebuie sa fii astfel. Norma se opune prin caracterul ei abstract.starea viitoare. posibila. fiind din acest punct de vedere abstracte. => senzatia de abandon. => delegarea responsabilitatii. diferite adictii. => capacitatea de a oferi suport celorlalti. capacitate de expresie afectiva. comportament sexual deficitar sau deviant. pe valoarea relativa a idealurilor mediului familial. universal. ideala. mesaj de tipul Daca nu te comporfi astfel . => nemultumire de sine. . incurajarea ~i lauda. realului ~i unicului individual. => la nivel comportamental . nu te mai iubesc. tulburari ale comportamentului alimentar. stima de sine se afta in relatie cu mesajele pozitive provenite de la persoanele semnificative ale psihogenezei: acordarea atentiei ~i afectiunii. ~i deconstruirea imperativului. reala . Deficiente ale stimei de sine sunt indicate de: => sentimentul non-valorii ~i al ratarii. concretului. Domeniul lui trebuie sa fie limiteaza.agreslvltate. Interventia consilierului consta in discutarea mesajului transmis clientului de Eul sau ideal. De aceea. => Fundamente etice ale consilierii Faptul moral poate fi surprins prin modelarea raportului dintre ceea ce este . Aceste deficiente pot antrena urmatorul tip de problematic a: => la nivel afectiv . ideal. ci grupului. social ~i cultural.. necesara. Procesul de constituire a Eului ideal se sustine pe domeniullui trebuie sa fie. => fuga de afecte. pericliteaza.. actuala. => nepasare sau rebeliune. respectul pentru sine a~a cum este.

INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA In 37 ordinea unei etici psihologice explicative. Aparitia lui trebuie sa fie va fi subliniata de fiecare data cfmd apare in discursul clientului ~i va fi inlocuit cu elemente ale domeniului afirmativului este: eu sunt. permite judecata de valoare ~i alegerea libera. de cealalta parte. esenta procesului enculturatiei ~i al socializarii consta in predominarea imperativului trebuie sa fie asupra afirmativului este. antropologice. Consecinta suprematiei moralei heteronome a Eului ideal este ~i utilizarea exclusiva. Fundamente etnopsihologice ale consilierii Chiar daca boala psihica nu este un obiect al demersului consilierii (existfmd insa consilierea in situatia de boala). eu doresc. normalitate ~i cultura este specifica directiei transculturale. ape ~i locuri se gase~te descrierea "maladiei scitilor" (Rusia de sud): "Cand e~ueaza pentru prima data in raporturile lor cu femeile. -rara a mai impune supunerea neconditionata. raportul dintre cultura ~i personalitate este mai bine pus in evidenta in cadrul psihopatologic. Normalitatea fiind un concept care se contureaza prin vecinatate cu patologia. de catre client. Morala heteronoma se opune moralei autonome prin faptul ca Eul ideal normeaza a priori ~i supune Eul realla comandamente neconditionate de situatia de facto. ei [scitii) nu se . Morala Eului real. etnopsihiatrice in cadrul careia nosografia psihiatrica este pusa in relatie cu fenomenul cultural. Boala psihica ~i normalitatea . Geneza Eului ideal indica modalitatea de interiorizare necritica a comandamentelor care vor da continut moralei heteronome: interdictia este preluata ca atare. prin interiorizarea comandamentului. In lucrarea lui Hipocrat Tratat despre aer. consideram utila 0 scurta incursiune in domeniul etnopsihologiei. a categoriilor de bine ~i rau. determinata de realitate. Problema relatiei dintre cultura ~i nebunie a fost pusa inca din Antichitate. Morala heteronoma a lui trebuie sa fie (ca morala a datoriei operationala prin dominatia autoritatii) este cea care se opune moralei autonome a lui este (ca morala reflectata). Sarcina consilierului consta in deconstructia moralei heteronome prin sublinierea relativitatii imperativului trebuie sa fie.produse socio-culturale Relatia dintre nebunie. morala heteronoma a Eului ideal se opune moralei autonome a Eului real.

Emil Kraepelin. Normalitatea este distribuita in functie de "cerintele" ~i de structura societatii.38 MATEl GEORGESCU nelini~tesc. Disjunctia intre cauze naturale ~i cauze genealogice. editiile manualului statistic ~i diagnostic incearca 0 unificare nosografica finala. crezand ca au gre~it fata de divinitatea dlreia ii atribuie nereu~ita. filogenetica se regase~te intre directia psihiatrica . Dupa doua. intre perspectiva medicala ~i cea istorica. astfel "maladia sacra" a scitilor capata 0 cauzalitate fizica. ci i~i pastreaza calmul. shinkeishuijaku ~i shenjingshuairou in functie de contextul cultural ~i social. . marturisindu-~i neputinta. episod delirant. iar cursa de amok a malaezienilor stare maniac ala. autorul considera ca practicarea zilnica a echitatiei altera caile seminale ~iprovoca 0 impotenta sexuala. Care este raportul in care se afla boala (normalitate) cu mediul cultural? Este boala psihica (normalitatea) determinata universal ? Raspunsul etnopsihologiei este negativ. Tulburarea men tala este un construct cultural: perceptia ~i conceptia despre boala mental a este supusa evolutiei ~i schimbarilor uneori radicale. Se pune problema unitatii acestor "tipuri culturale de neurastenii" in perspectiva globalismului care ataca ~i sfera psihopatologiei. trei sau mai multe tentative nereu~ite. asemenea lui Hipocrat. muncile lor". prin care sa se poata diagnostica orice tulburare psihica de pe glob. Autorul tratatului hipocratic cauta argumente rationale pe care Ie opune unei cauzalitati divine sau magice. ~i cea psihanalitica de abordare a fenomenul1Ji psihopatologic. Exemplul neurasteniei este graitor: "produs american" devine pe rand nevroza de angoasa. alaturi de acestea. In ciuda acestui fapt. In timp ce Freud repeta gestul lui Herodot ~i regasea tragedia greaca ~i metafora elenistica in familia victoriana. imbraca rochiile femeilor. Problema pusa de Kraepelin care dorea sa i~i incerce in Singapore nosografia este inca actuala sub forma disputei dintre 0 psihopatologie universalista ~i una relativista. din Palestina. Zeita Afrodita a trimis maladia descendentilor scitilor vinovati de a fi j. Maladia scitilor este explicata diferit de Herodot: tulburarea are 0 origine sacra. Specificul cultural al tulburarilor mentale include atat etiologia. In perspectiva universalista psihiatrica maladia scitilor devine transsexualism sau paranoia. Apoi imita vocea femeilor ~i indeplinesc.efuit templul de la Ascalon. cauta sa i~i valideze nosografia proaspat elaborata in culturi indepartate (Singapore ~i Java). Pentru ca tulburarea parea a fi proprie cavalerilor bogati. cat ~i terapia (ca model de interventie).

Acest model ii pennite lui Devereux sa critice in acela~i til11p etnocentrismul ~i universalisl11ul abstract. pe de 0 parte. Cele" doua perspective pot fi utilizate concomitent. Exista 0 nebunie universala sau tulburarea mentaHi este relativa contextului ? Raspunsulla intrebare se distribuie in raport cu cele doua perspective: Emicii (abordare interioara fenomenului). este necesar un dublu discurs. orice fenomen uman trebuie explicat in cel putin doua moduri complementare. iar nebunia transgresarea acestora. George De~vereux a fost primul care a studiat concertat maladiile mentale. ~i in cadrul psihanalizei pe de alta parte (un subiect trebuie observat din "interior" de un psihanalist ~i din "exterior" de catre un sociolog). incerdind 0 dubla rap011are atat etica. Normalitatea presupune adaptarea subiectului la normele psiho-sociale ~i culturale prescrise. Diagnosticul trebuie sa aiM in vedere semnificatia cultural a a simptomului. Exista tulburari specifice unei culturi care nu pot exista in alta cultura. criteriile normalitatii transcend culturile (prevalenta tulburarii afective este aceea~i in orice cultura). heteropatologie. Grice cultura i~i elaborea. Limitele nebuniei sunt universale. in diversitatea lor cultural a.za sisteme de reprezentare a tulburarilor mentale ~i modele terapeutice care delimiteaza nebunia. care dore~te sa adune totul intr-o explicatie unica. Dupa cum arata in introducerea acestei lucrari. care . pentru a explica fenomenul. cat ~i emica. enuntat in colectia de texte editata in 1972 sub titlul de Etnopsihanalizii complementaristii. cat ~i culturalismul. Spre exel11plu. A fost de asemenea primul care a reu~it 0 sinteza intre freudismul de tip american ~i ~coala franceza de antropologie (de la Marcel Mauss la Claude Levi-Strauss).definite emic . autopatologie . prin conceptele de autononnalitate. Principiul prezent in opera sa este acela al complementarismului. definite etic (de ex.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 39 In ce consta determinarea culturaUi care poate juca feste psihopatologului? La aceasta intrebare cauta sa raspunda etnopsihiatria care are ca obiect de studiu articularea conceptului de cultura cu binomul normalitateanormalitate. etnopsihanaliza trebuie sa propuna 0 dubla analiza: in cadrul etnologiei. ~amanul este autonormal ~i heteropatologic ). Etic(i (abordare exterioara a fenomenului prin criterii extrinseci). Fiecare explicatie este completa in cadrul ei dar.~i heteronormalitate.

Pentru Freud civilizatia este 0 . din punct de vedere cultural. raportat la exigentele fundamentale ale culturii respective. alcatuit din acel fragment al incon~tientului "total" pe care il are in comun cu majoritatea membrilor culturii sale. in doua categorii1): 1. Les premiers psychanalystes. Devereux incearca acest deziderat ~i propune 0 tipologie etnopsihiatrica a tulburarilor de personalitate care articuleaza mai bine conceptul de cultura cu diada psihiatriei. tulburari "sacre" de tip ~amanic ~i tulburari idiosincretice. 4-7. . Gallimard. Taxonomia se refera la tulburari tip. Paris. in acela~i mod. din acest punct de vedere. 1977. 1979. Freud. Gallimard. Este yorba despre un fel de "genealogie a fantasmei" prin care subiectul se inscrie in istoria personala prin preistoria sa. 175. Minutes (III) de la Societe Psychanalytique de Vienne (du 5-10-1910 au 20-12-191J). se poate incadra. constituite prin presiunile culturale ale grupului. Este adeptul unei metode metaculturale prin care sa se stabileasca unele "specificitati" etnice care sa fie integrate structurii universale. raportate la modelul cultural specific al grupului. 2.. produsele fantasmatice ale unei populatii au un caracter unitar intrucat decurg din acelasi sector . raportate la structura sociala. pp. originar con~tient. De aceea.al dinamicii intrapsihice. . in lucrarea Normal et anormal (1956) din Essais d'ethnopsychiatrie generale. Devereux. p. Normal et anormal. lncon:}tientul etnic are in compunere tot ceea ce fiecare generatie invata sa refuleze. Materialul care alcatuie~te incon:}tientul etnic este refulat prin mecanisme de aparare specifice. normalitate-anormalitate. cel de-al doilea reprezinta un incon~tient cultural ~i non-rasial. incon~tientul idiosincretic. 16 S. segmentul incon~tient al personalitatii etnice. determihandu-~i descendentii sa se comporte. Devereux considera ca materialul refulat. Devereux incearca sa conserve viziunea freudiana 0 data cu glisarea in specificul cultural.16. Devereux nu se indeparteaza de perspectiva freudiana privind raportul dintre presiunea cultural a ~i personalitate. in Essais d'ethnopsychiatrie generale. tulburari etnice.~coala" in care "individul este fortat sa realizeze toate refuHirile care au fost realizate inaintea lui.. in aceea~i ordine se afla sintagma "vizitatorii Eului" propusa de Alain de Mijolla. Daca primul topos incon~tient este compus din elemente pe care individul a fost constrans sa Ie refuleze sub actiunea unor factori unici ~i specifici.40 MATEl GEORGESCU dizolva universalul in particular. in destinul cultural sunt implicate toate 15 G.etnic .

reglementate. :::? tulburari idiosincretice. nr. Surmoi culturel. Tulburarea etnica presupune elaborarea culturala a simptomelormodel care sunt urmate de subiect. Amok-ul este 0 forma defitror teutonicus in care subiectul. inarmat cu 0 sabie SCUM ekris). Dihotomia este dezvoltata de sociologul german Ferdinand Tonnies pentru a marca trecerea de la comunitate la socie. Paris. Criza de amok este un model de inconduita numai pentru un malaezian. p G. Special congres. Gemeinschaft este un tip de structura sociala in care relatiile sunt predominant personale. In Gesellschaft. In Revue Fra/1i. Sulite1eerau a~ezatela fiecare colt de strada pentru a permite populatiei sa se apere (pentru a se apara de amok. individul este izolat ~i risca sa'devina schizofren. Diatkine. comportamentul subiectului atins de tulburarea "prescrisa" devine previzibil. :::? tulburari sacre. intrudit exista o constningere catre socializare. Malaezienii au conceput un tip de sulite lungi. Structura sociala privilegiaza un anumit tip de relatie sociala care determina anumite traumatisme ~i repertoriu psihopatologic. Devereux propune urmatoarea nosografie etnopsihiatrica: :::? tulburari tipice. utilitare. Singura c1asificare valida a structurii sociale totale este Gemeinschaft Gesellschaft. 2000. 5. Tulburari etnice. neascutite ~ibifurcate la extremitate. Criza de amok a malaezienilor poate fi catalogata drept raptus anxios dad se eludeaza functia sa culturala. . :::? tulburari etnice. de regula.. In Gesellschaft relatiile sunt impersonale. 1570. in mod nemotivat. Tulburari tipice. Individul aflat in criza era astfel rasturnat ~inu mai putea continua cursa). este omorat. Este yorba despre tulburari psihice produse de un anumit tip de structura sociala. cu ajutorul carora sa poata tine la distantiiindividul aflat in criza de amok. P. Astfel. Devereux considera ca tulburarea specifica Gemeinschaft. p.U. nu ~i pentru un indian.F. inform ale.INTRODUCERE ill[ CONSILIEREA PSIHOLOGICA 41 mecanismele de aparare folosite de ascendenta pentru a elabora sau refuza realitatea psihica a traumatismelor trecutului 17. traditionale. bazate pe rudenie. armata americana a schimbat dotarea soldatilor din pistoale de calibrul 38 in cele de calibrul 45.tate. tome LXIV.aise de psychal1a~vse. specializate.fuge imprevizibil prin multime ~i omoara pe oricine intalne~tepana. este isteria.

Modelul razboinicului este deformat prin modelul de inconduita care pastreaza insa prestigiul modelului initial. dar nu se incadreaza in: ~ normalitate prin faptul ca 0 credinta cultural a este transformata in experienta subiectiva.42 MATEr GEORGESCU Criza de amok seamana cu bersek-ul. Pentru Devereux miturile ~i alte productii culturale similare constituie "mijloace de aparare" cu efect in special asupra tulburarilor idiosincretice ( desigur. Conceptul de dublu cultural propus de Tobie Nathan se articuleaza cu 'tulburarea etnica. inconjurata de multime. unde fantasmele individuale (prea . Simptomul etnic este unul codat cultural ~i de aceea reprezintil un conflict specific. Se considera ca este provocata de 0 intepatura de paianjen. ~ patologie prin faptul ca structureaza conventional conflictul ~i prin aceasta ofera membrilor comunitatii mecanisme de aparare cultural acreditate. ci ~i ale comunitatii care participa la simptom "prin delegatie". impersonala. Subiectul care se exprima prin acest model de inconduita atrage asupra sa prestigiul pe care il aveau razboinicii. i~i sfa~ie hainele.miturile sunt produse ale unor mijloace de aparare). Specificul tulburarilor etnice consta in posibilitatea de expresie a tensiunilor provenite din varii conflicte printr-un complex simptomatic unic (de ex: criza de amok poate sunreni pe fondul unei stari febrile. sau pe un fond subdepresiv). Specificul tulburarilor sacre este ca pot fi delimitate doar de membrii populatiei din care face parte subiectul. Sunt puse in act nu numai fantasmele subiectului. Tulburari idiosincretice. Sunt tulburarile care au cauze specifice. cat ~i pe cel de insanato~ire (adresat tuturor). in urma unei agresiuni verbale. unice individului. tulburarea vechilor scandinavi sau cu cea a indienilor de campie. Samanul este atat bolnav cat ~i normal. Tarantismul are aparenta unei mari crize isterice: exista 0 faza de lupta cu imaginarul. este valabil ~i reversul . cainele-nebun-care-vrea-sa-moara. Subiectul este o femeie care danseaza pe 0 muzica ritual a. Un alt exemplu este tarantismul. in sudul peninsulei ~iin Sicilia. Acest gen de tulburare i~i are originea in valorizarea cultural a a razboinicului. Aceste productii culturale furnizeaza un fel de camera rece. in urma unui ordin ierarhic. Tulburari sacre. Samanul reproduce atat procesul morbid (adresat bolnavilor). in Halia. in care femeia se rostogole~te pe pamant. urla etc.

Reglarea acestor fantasme in cadrul camerei reciculturale pennite.. Devereux... G.. 1977. 1973. Western Publishing Company. ci ~j retinerea lor de la circulatia idiosincretical8.. Zamfirescu. 1992. Price \V. Crapo R. Etidi ~ifilosofze. generale. 1992. Normal et anonnal.. $tiintifica.. i2. nu numai asocierea acestora unui caracter general. H. i977.U. Ed. arata Devereux.-P. suscitate de conflict. Gallimard. Etica ~i psihanaliza. Paris. Kunzmann P. pot fi articulate. . Normal et anormal.B. Bucure~ti.. F.p. Cross Cultural Perspectives in Introductory Psychology. Atlas de la philosoph ie. Wiedmann F. V. 18 G. V. abstract ~i inserarea lor in corpusul impersonal al culturii. Care sunt indicatorii nivelului stimei de sine (pozitiva sau negativa) ? Din punct de vedere al eticii care este obiectivul principal al consilierii ? Care sunt tipurile de tulburari delimitate de G. 1994. T. Dem. Le Livre de Poche. in Essais d'ethnopsychiatrie Paris.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 43 indircate de afect pentru a putea fi refulate ~i prea ego-distonice pentru a putea fi recunoscute ca apart inand subiectului). in Essais d'ethnopsychiatrie generale. Gallimard. Morar. Devereux in nosografia sa etnopsihiatrica ? Bibliografie selectiva: Devereux. Burkard F. Intrebari de verificare Care sunt principalele curente ale gandirii filosofice care fundamenteaza demersul consilierii ? In ce consta obiectivul esential al consilierului din perspectiva socio1ogiei ? Care sunt conceptele psihologiei cu interes pentru consilier ~i care sunt obiectivele pe care trebuie sa Ie aiba in vedere in raport cu acestea ? In ce raport se afla imaginea de sine cu stima de sine? Ce dimensiuni reune~te imaginea de sine? Definiti conceptele de Eu somatic ~i Eu psihic.

Un prim aport este modalitatea in care este inteles mesajul implicit pe care il transmite clientul prin determinantii incon~tienti. cuvinte sau ganduri opuse. economic ~i topic. Izolarea este mecanismul prin care reprezentari. Concepte reprezentative: . comportament. Relatia dintre teorie ~i clinica este caracterizata. comportamente sunt izolate de lanturile lor asociative. in mod fantasmatic. Refularea este operatia prin care sunt respin~i ~i mentinuti in incon~tient reprezentanti pulsionali. consta in studiul fenomenului psihic dintr-un triplu punct de vedere: dinamic. din "exterior" in "interior". trasatura de caracter opusa dorintei refulate. . la metoda asociatiei impuse. la metoda catharctica. Tehnica se remaniaza ~i adapteaza dupa noile experiente ale relatiei cu subiectul: de la hipnoza.metapsihologie: dimensiune maximal teoretica a psihologiei freudiene bazata pe 0 tripla perspectiva dinamica. reprezentari. in psihanaliza. cuvinte. acte infiiptuite cu ajutorul unor reprezentari. Anulaiea retroactiva este mecanismul prin care subiectul anuleaza. . Proiectia este operatia prin care subiectul expulzeaza din sine ~i localizeaza in altul calitati. structurala. Sentimentul de culpabilitate este efectul raportului dintre Eu ~i Supraeu ~i indica forta Supraeului. Formatiunea reactionala este 0 atitudine. Cunoa~terea principalelor mecanisme de aparare. dupa cum sunt intelese de psihanaliza. permite intelegerea necesitatilor structurante defensive ale clientului. constituita ca reactie impotriva acesteia. Psihanaliza ofera un model al constructiei tehnicii in raport cu realitatea subiectului. . cuvinte. teoria analitica prin excelenta. economica. Introiectia este mecanismul prin care obiectele sunt trecute.44 MATEl GEORGESCU FUNDAMENTE PSIHANALITICE ALE CONSILIERII Rezumat: Psihanaliza ofera consilierului un important camp de reflectie. Perspectiva metapsihologica. prin revenire ulterioara. dorinte.punct de vedere dinamic: perspectiva in care fenomenele psihice sunt intelese ca rezultat al conflictului de origine pulsionala. prin remanierile tehnicii analitice ~i avansul conceptual (din perioada preanalitica ~i cea analitica timpurie). sentimente. chiar "obiecte" pe care nu Ie cunoa~te sau Ie refuza in sine il1su~i. la metoda asociatiei libere.punct de vedere economic: perspectiva in care fenomenele psihice sunt analizate conform specificului circulatiei energiei pulsionale.

Supraeu: polul ofensiv al personalitatii. pe palierul cognitiv. tacerea poate fi interpretata ca 0 deficienta majora de comunicare. dobandite prin formare. este una din probele importante pe care consilierul trebuie sa 0 treaca. aflat in conflict cu Eul ~i Supraeul. Grice critica a modelului trebuie sa ia in considerare modalitatea in care acesta a fost elaborat ~i sa se fundamenteze pe un bogat material clinic. interpretarea. . mediator intre Se ~i Supraeu. Dincolo de competenta de tip "afectiv" pe care este de dorit sa se fundamenteze tehnicianul consilierii.".mecanisme de aparare: ansamblul operatiilor incon~tiente care au drept scop reducerea sau anularea efectelor pericolului extern sau pulsional. . Tehnicile de comunicare cum ar fi empatia avansata. modelul psihanalitic al psihismului are 0 dinamica redusa.INTRODUCERE iN CONSIL1EREA PSIHOLOGICA 45 . Ascultarea analitica a clientului releva valentele esentiale. . "a fi eficient". tara a fi contrazisa de nevoia de "a afla". autoobservare ~i ideal. Sustinerea tacerii clientului. "a trece peste . despre modalitatile in care este inteles conflictul psihic ~i despre abilitatile consilierului. De aceea. . avand functia de con~tiinta morala. tinand cont de faptul ca tehnica psihanalitica se insu~e~te la finalul unui temeinic demers formativ. .Se: polul pulsional. Relatia dintre clinica ~i teorie Din punct de vedere al tehnicii imprumutul din psihanaliza este redus. Este yorba despre conceptele prin care Freud teoretizeaza dialectica relatiei terapeutice. formarea consilierului este determinanta ~i este cu atat mai utila daca se inscrie intr-una din directiile psihoterapiilor psih( analitice). Avand in vedere specificul constructiei sale.Eu: polul defensiv al personalitatii. Din punct de vedere al palierului cognitiv. pline de semnificatie ale tacerii. Metoda psihanalizei este dezvoltata din clinica ~i cercetare empirica. Modelul teoretic construit de Freud a fost in permanenta remaniat in raport cu observatia clinica... comunicarea este blocata daca nu se are in vedere ~i mesajul potential. energetic al personalitatii.punct de vedere topic: perspectiva care modeleaza aparatul psihic in sisteme interactionale. non-verbal. Chiar daca demersul consilierii se dore~te centrat "pe suprafete". reflectarea sunt numai cateva din cele care pot fi adecvat sustinute de un consilier cu formare in psihanaliza. dar consistent. domeniul psihanalizei ofera indicii teoretice importante. Aceste tehnici sunt fundamentale pentru relevarea mesajului implicit adresat de client.

Teoria §i tehnica sunt modalitati in care subiectul cunoa§terii "constmie§te" realitatea celuilalt. Opere V. Despre etiologia isteriei. in Freud.§i orice practician . Bucure~ti.. raspunsul este negativ. in ~i prin raport cu teoria sa. preocupati de modalitatea in care profesionistul interventiei poate induce schimbarea. Freud s-a considerat un hipnotizator mediocm.19. In Despre etiologia isteriei (1896) ne spune: "Nu am reu~it niciodata sa ii impun unui bolnav 0 scena la care ma a§teptam. Inhibi{ie. Pornind de la experimentele de sugestie post-hipnotica ale lui Hippolyte Bernheim (persoana executa. . 2001.46 Epistemologia psihanalitidi => clinicaltehnica. MA TEl GEORGESCU imparte domeniul psihanalizei in patm spatii: => psihanaliza aplicata.este: Cum este adecvat sa comunicam unui client constatarile §i fondul cauzal al problematicii sale? Cum este adecvat pentm client sa intre in raport cu planul profund. este ilustrativa pentm rapOltul in care se afla consilieml cu tehnica §i teoria sa. astfel incat acesta sa treaca prin ea cu toate senzatiile adecvate. Acest raspuns pune din nou problema modalitatilor predominant rationale sau irationale care faciliteaza schimbarea. simptom. angoasa. Intrebarea pe care §i-o pune Freud . 19 S. cu siguranta. au raspuns afirmativ. p. insa alti autori. Modalitatea in care Freud a conceput ~i remaniat tehnica analitica. Trecem in revista pe scurt repere ale aventurii freudiene de conceptualizare §i remaniere tehnica in scopul de a pune viitomlui consilier problema modului in care intelege raportul dintre teorie. 62. Trei. Freud se concentreaza pe motivele pentru care subiectul uita evenimentele traumatice. => istoria psihanalizei. la ie§irea din stare a hipnotica. comenzile administrate in transa rara a putea spune motivul). "realitatea" clientului ~i personalitatea sa (cu imaginaml teoretic specific). Ed. => teoria. Aceasta I-a condus spre a diuta 0 alta cale de a intelege trauma. Freud. Consideram de interes pentm consiliere primele doua spatii ale domeniului psihanalizei. poate ca altora Ie reu§e§te mai bine. cauzal al problematicii sale? Este oare suficienta comunicarea directa a ipotezei pe care consilieml 0 are despre problematica sa ? Pentm Freud.

Rezistenta este indicata prin faptul ca discursul pacientului este deformat de catre Eul sau. in consecinta. cel definit prin "a impune". Lucreaza astfel cu Miss Lucy ~i cu Elisabeth von R. fie in contradictie cu etica. Acest moment tehnic este. pentru a convinge pacientul ca va gasi amintirea patogena. Aceasta metoda consta in faptul ca pacientul era "interogat" sub hipnoza. Prin asociatia impusa Freud intelege mecanismul uitarii traumei: amintirile nu sunt rememorate pentru ca sunt fie dureroase. Rezistenta este un fenomen omniprezent in cabinetul consilierii. compozit. a devenit secundar in demersul schimbarii. incepe sa stimu1eze amintirile pacientilor. Freud insa remmta la hipnoza ~i folose~te sugestia simpla. pentru a diuta elementul originar traumatic ~i a-I lega de afectele specifice pentru a provoca abreactia. Functia rezistentei este constitutiva momentului de echilibru homeostazic al psihismului. in combinatie cu presarea fruntii pacientului. In timpul curei cu Elisabeth este martorul fenomenului uitarii . dar poate fi toto data determinat de angoasa sau de incercarea de seductie adresata terapeutului sau. din punct de vedere al raportului dintre directivitate ~i non-directivitate in relatia cu subiectul. Poate indica ~i 0 stare de bine legata de prezenta terapeutului. Bavardajul (a comunica foarte multe pentru a nu spune nimic) poate fi 0 forma de rezistenta. Acesta renunta la hipnoza din considerente legate de caracteristicile relatiei sale cu pacientii: nu putea impune subiectului ipoteza privind prob1ematica csa. Grice schimbare inseamna reorganizare ~i.ceea ce in momentul traumei conditionase uitarea. Pentru Freud palierul rational. Din indicatia pe care Freud ne-o fumizeaza in 1896 intelegem raportul complex dintre teorie ~i personalitatea creatorului sau. prin absenta legaturilor dintre idei sau prin derivarea mediata a reprezentarilor refulate. Pacientul este liber in a asocia. dezagreabile. Rezisten!a se manifesta ~i prin flatarea continua a consilierului. In consecinta. Atacul 1a persoana consi1ieru1ui indica angoasa . Tacerea nu este neaparat 0 forma de rezistenta. Astfel descopera rezisten!a . acum conditioneaza rezistenta. Tehnica folosita se poate numi asocia{ie impus6. afectarea momentului de echilibru in care se instalase psihismul clientului. a folosit metoda catharctica. insa Freud ii impune tema. Rezistenta se manifesta prin varii forme ~i depinde de dinamica fiecarui client.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 47 Freud. Re1atarea de intamplari ~i nu de trairi este 0 forma de rezistenta.exista 0 fODacare se opune rememorarii. impreuna cu Breuer.

S.'''. Astfel. Despre etiologia isterie!. pacientii pentru a intelege semnificatia atingerii . Trei. fenomenul transferului etc. renunta la ultimul bastion al directivitatii ~i invita subiectul sa vorbeasca liber. simptom. p. "indiferent de la ce caz sau de la ce simptom pomim. 56-57. centrandu-se pe conceptul de rezistenta la rememorare. Teoria traumei a fost dezvoltata in doua direqii: => incon~tientul care determina rezistenta. complexul Oedip. De aceea. Pentru a recupera amintiri. Interpretarea devine acum instmmentul tehnic fundamental. pentru Freud.. Freud ajunge la regula princeps a tehnicii analitice asociatia libera. Inhibitie. care avea sa marcheze definitiv psihanaliza. Din pncma fenomenului rezistentei ~i a funqiei sale. nici metoda catharctica ~i nici asociatia impusa nu necesitau interpretare. angoasQ.' Nu ma atingeti. EI11I11}' van N. Freud descopera in continuare sexualitatea infantila. Ed.. Prin metoda asociatiei libere Freud descopera noi factori: teoria traumei ~i a rememorarii este inlocuita cu teoria sexualitatii. 20 . Dorinta de a rememora ~i dorinta de a uita coexista.48 MATEl GEORGESCU importata ~i incercarea clientului de a domina consilierul (pentru ca acesta sa nu-l poata "ataca"). pe frunte. pe atat de dificil). in Despre etiologia isteriei. Prin "interventia" lui Emmy. Conflictul se poarta acum nu intre uitare ~i rememorare.' Nu mai vorbiti . ci de fiecare data amintirea trezita prin asociatie aqioneaza impreuna cu 0 experienta mai timpurie in calitate de cauza determinativa a simptomului". Freud arata: "nici un simptom isteric nu pome~te doar dintr-o singura experienta reala. in timpul unei ~edinte din 1 mai 1889. Urmatoarea rem aniere a tehnicii. Parintele psihanalizei a trebuit sa nu i~i mai atinga fizic. in Freud. Freud. de altfel.cea intre cuvant ~i afect . deplasare).dar a unei atingeri in plan psihic . Opere V. pe cat de util. asociatia impusa nu mai putea fi.in final ajungem pe taramul trairii sexuale"20. legile incon~tientului (condensare. Bucure~ti. teoria libidoului. 0 tehnica utila in drumul spre trauma. Interpretarea reprezinta 0 elaborare a analistului realizata in cadrul curei pentru a reconstitui istoria infantila ~i incon~tienta a subiectului. reactioneaza vehement la tehnica asociatiei impuse: "Nu va mi~cati . Freud nu a facut dedit sa invete de la pacient (lucru. a fost initiata de 0 pacienta. ci intre forte represive ~i forte pulsionale. Freud a putut trece de la asociatie impusa la asociatia libera. 2001. de la asociatia impusa.

Freud a invatat ea paeientul nu poate fi invitat la sandwieh-uri cu pqte afumat ~i eeai. comuniearea ~i translarea unei teorii de la un autor la altul . Consideram utila evocarea periplului teoretico-tehnie freudian din urmatorul motiv: niei 0 teorie ~i nici 0 tehnica nu poate fi c1ivata de creatorul sau. . Freud. fiind produsul emergent al personalitatii sale.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA =? 49 teoria transferului ~i modalitatea de definire a relatiei terapeutice. p. In Freud. lncon!jtientul. 2000.. Ed. Consecinte ale acestui fapt: =? exista in primul rand consilieri ~i psihoterapeuti ~i in mod secundar teorii ~i fundamente teoretice. Transferul se poate manifesta eu claritate ~ipoate fi analizat. Bucure~ti. Pentru ea aeeasta oglinda sa nu deformeze. Pes. ]. in Incon~tientul (1915). explica ~i construiese realitatea. 21 S. Teoria transferului permite reformularea relatiei terapeutice. Freud arata: . ci ea acea tehniea este potrivita propriei dinamici psihice. Metapsihologia reprezinta produsul de excelenta a] cunoa~terii psihanalitice ~i este constituita dintr-un ansamblu de modele care refleeta intr-o maniera speculativa c1iniea sub forma aparatului psihic eu instantele ~iproeesele sale.0 data cu admiterea sistemelor psihiee [Ics. Analistul trebuie sa fie ca 0 oglinda care sa reflecte ceea ee vede. =? prin unicitatea dinamicii psihice globale. se adauga faptul ca ea ia in consideratie ~i topica psihica21". la aceast<l.. psihanaliza a Iacut un pas mai departe fata de psihologia deseriptiva a con~tiintei [. Teoria psihanalitidi Dimensiunea maximal teoretica a psihologiei creata de Freud este metapsihologia. 99. Ea se deosebe~te de psihologie in principalprintr-o conceptie dinamica a proceselor psihice. Preluam 0 teorie pentru ea raspunde determinatiilor con~tiente ~i ineon~tiente in care decupeaza. Din aeest punct de vedere.. Trei.mi~care necesara oricarei teorii pentru a avea earacter ~tiintific se fundamenteaza pe similitudini de dinamica psihiea. Psihologia incon!jtientului. niei un consilier sau psihoterapeut nu poate considera ca detine in exc1usivitate teoria ~i tehnica adeevata. Opere 3. a~a cum a Iaeut-o cu Omul cu §·obolani. Cs].

Freud s-a inspirat ~i din fizica . confoml modelului actului reflex. Freud postuleaza modelul arcului reflex: neuronii tind sa evacueze complet energia. In afara utilizarii modelelor din biologie. folosind psihologie (1895).Se-ul este rezervorul energetic al psihismului. Spre exemplu.Modelul dinamic al organismului este ordonat de principiul echilibrului intre forte Ie aflate in interactiune. Dificultatea de translatare a Punctul de vedere dinamic. Actul reflex se refera la un tip de relatie: 0 excitatie extern a primita printr-un neuron senzitiv provoaca 0 tensiune interioara organismului care este descarcata prin actiuni motrice. economic ~i topic-structural. Este yorba despre modelele termodinamicii. Psihismul se construie§te pe §i In raport cu funqiile somatice . In Proiect de "principiul inertiei". Psihanaliza se fundamenteaza pe modelele oferite de biologie. => cu origine intern a §i reprimarea descarcarii. Dincolo de celor doua principii ale fimCfionarii psihice principiul ptacerii (1920). Simptomul reprezinta prototipul conflictului.indica granila dintre somatic §i psihic.fenomen exemplar pentru Se . . Confruntarea se poate desfii~ura intre 0 tendinta: => de descarcare ~iabolirea tensiunii determinata de presiunea pulsionala. intre pulsiuni sau este yorba despre conflictul oedipian. Functionarea psihismului poate fi inteleasa dupa acelea~i legitati cu cele ale sistemului nervos. conflictul nevrotic. diferentele de nivel energetic tind spre egalizare astfel incat stare a finala a sistemului este echilibrata energetic. Tipul de conflict predilect pentru psihanaliza. operata de Eu sub imperiul amenajarilor Supraeului. excretoare etc. Eul :jiSe-ul (1923).50 Prineipalele MATEl GEORGESCU serieri eu earaeter metapsihologie sunt: Formulari asupra (1911). presupune confruntarea dintre exigente interne contrare. Fenomenele . iar pulsiunea . In viziunea freudiana conflictul constituie esenta dinamicii psihice. ca forrnatiune care reune~te exigentele celor trei instante psihice. Conflictul este constitutiv pentru functionarea psihismului uman fie ca se desfii~oara intre dorinta ~i defensa. Explieatia fenomenul metapsihologiea este eompleta numai daca abordeaza psihic sub treiaspecte: dinamic. intre sistemele ~i instantele psihice. psihice sunt considerate ca rezultat al conflietului ~i interactiunii forte1or de origine pulsionala. principiul II al termodinamicii: In interiorul unui sistem inchis.

fzxafie. Fechner a propus un principiu al stabilitatii). In aceasta ordine Barbara Low a propus principiul Nirvana: organismul psihic tinde spre absenta completa a tensiunii psihice. Comparativ cu antropoidele. Studiul fortelor de inhibitie.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 51 modelului termodinamic consUi in faptul ca organismul psihic nu este un sistem inchis. prototipul echilibrului energetic il constituie stare a anorganica. stare de zero excitativ. omul nu mai are perioade de rut. ci mediat prin normele culturale retentive. Organismul tinde spre 0 stare de echilibru energetic. regresie au 0 importanta valoare explicativa. In construqia metapsihologica din 1920. Fenomenele psihice sunt intelese ca rezultatul complex al interaqiunii forte lor de excitatie ~i inhibitie. pe care va fi dobfmdit-o intr-un moment din existenta sa. . Descarcarea tensiunii poate fi inhibata. perspectiva evolutionista reflectandu-se in teoria filogenetica sustinuHi de Freud. Lamarck. Punctul de vedere dinamic este fundamentat pe 0 perspectiva genetica-evolutionista. Freud a fost adeptul perspectivei lui Darwin. Fiinta umana culturala este un derivat al dinamicii pulsionale. Principiul freudian al constantei a fost raportat la principiul homeostaziei propus de Cannon. specific a biologiei. inhibij:iei ~i retentiei. Ansamblul proceselor psihice care definesc individul uman ca fiinta cultural a se opun descarcarii imediate. Dincolo de principiul placerii. al descarcarii. Freud a avut in vedere prototipul principiului constantei. spre momentul de echilibm. Explicatia de tip dinamic este 0 explicatie structurata diacronic care se refera la originea f0rtelor ~i contrafortelor psihice. la modalitatea temporala de interaqiune. psihanaliza este 0 disciplina a originarului. Pulsiunea sexuala cere desdircare permanenta. Insa intrucat procesele vitale inseamna descarcarea energetic a pe trasee mediate. al originii lor ~i efectelor inhibitiei constituie punctul de vedere dinamic al metapsihologiei. Pulsiunea cere intotdeauna descarcare. Haeckel. in care concepte ca stadiu. iar descarcarea nu poate sa se produca imediat. Aparatul psihic tinde. in dinamica sa. In acest sens. Astfel a rezultat principiul constantei: aparatul psihic tinde sa mentina la un nivel cat mai scazut sau cat mai constant cantitatea de excitatie pe care 0 contine (inaintea lui Freud.

Eul funqioneaza antialeator. Principiul constantei gestioneaza functionarea psihismului impreuna Cll cel al placerii. in timp ce descre~terea produce placere. Energia se dispune in serviciul instantelor aparatului psihic. incercfmd sa ordoneze curentele de investitie. Se-ul este rezervorul energetic din care provine energia pulsionala . Energia psihica poate fi inhibata prin opunerea de forte egale. Nevoia descardhii imediate a excitatiei este facil observabila In cazul individului uman. Educatia consta in structurarea anumitor procese retentive in funqie de realitatea exterioara. sociala.52 MA TEl GEORGESCU Punctul de vedere ecollomic. Principiul realitatii §i testarea realitatii sunt funqii ale Eului care se dobandesc treptat. Energia psihica nu poate fi cuantificata. prin opunerea de forte de contrainvestitie. Depa~irea unor limite excitative produce alteriiri ale con~tiintei. Lipsa sau excesul de reactivitate a individului uman in anumite situatii sunt ilustrative. . Eul nu poate face fata pulsiunii sexuale care se manifesta cu multii forta. Energia poate sa fie descarcata controlat. . In cazul in care descarcarea este imediata ~i masiva con~tiinta dispare. sau menfinuta in stare latenta. incon~tienta. Perioadele de remaniere dinamica ale organismului ilustreaza specializarea energiei psihice. poate fi descarcata exploziv. sub incidenta funqionarii cursive a Eului. In ordinea starii de con~tiinta. Insa ca ~i in cazul pubertatii sau menopauzei exista perioade in care individul se simte debordat de fluxul excitativ psihic. deplasata sau condensata. ca semn al nivelului de structurare a Eului. Cre~terea tensiunii psihice genereaza neplacere. Elaborarea ~i legarea energiei psihice sunt esentiale pentru funqionarea Eului ~i existenta starii de con~tiinta. In situatia in care Eul nu poate prelucra excitatia. Menopauza aduce in discutie acelea~i situatii ~i posibile decompensari. dar modalitatea sa de descarcare este observabila. critica simptomului este un semn pozitiv. Originile starii de con~tiinta se afla in procesele inhibitorii prin care descarcarea imediata nu a mai fost posibilii. starea de con~tiinta este suspendata. culturala. Avand in vedere raportarea la sistemul psihic ~i inversa acestei afirmatii este valabila. Principiul realitatii nu este exc1usiv privativ: prin capacitatea de a controla exteriorul se obtine placere jUllclionala. in pusee. In starile critice din psihoza functiile Eului sunt suspendate. Pubertatea aduce cu sine 0 dezvoltare exploziva care tulbura echilibrul psihic.

ii revin funqii diverse: controlul motricitatii ~i perceptiei. Freud. cat ~i dobandite in cursul psihogenezei. In prima topid exista trei sisteme (incon~tient. Se-ul este polul pulsional al personalitatii. con~tient) intre care se afla "cenzura". A doua topica este lansata in 1920. prima topidi freudiana este prezenta in capitolul VII allnterpretarii vise lor (I900). Delirul de observare este a alterare a funqiei Supraeului. Prin extinderea notiunii de Eu spre palierul incon~tient. con~tiinta moralii ~i funqia de ideal22. Supraeul indepline~te trei funqii: autoobservare. La decomposition clla pS1'chanahsc. Continuturile sale. De~i este schitata inca din 1895. d'imrodllction de 1a pers0I171a1ite psychiqlle. Se refera la diferenrierea aparatului psihic in subsisteme cu caracteristici §i funqii diferite. Eul este instanta centrala a personalitatii. Trebuie sa faca un compromis intre cerintele pulsionale. formate din reprezentanti psihici ai instinctelor ~i din refulat (tendinte pulsionale respinse de instantele socializate). In cazul melancoliei funqia con~tiintei morale este exacerbatii ~i aqioneazii prin auto-culpabilizare. Meritul initierii perspectivei structurale in psihanaliza il are Josef Breuer. Supraeul este instanta cenzor dobandita prin socializare. 1995. sunt atat ereditare. cat ~i incon~tientul. controlul pulsional. Alterarea functiei de testare a realitatii se inscrie in patologia severa (pusee delirante. halucinatorii). organizare complexuala. cele ale Supraeului ~i cele ale realitatii. care este nueleul Eului. pre cum ~i modalitatea sa de funqionare (procese primare. Gallimard. dialectica fortelor pulsionale). il1 /I'ollvel1es co'?ferei1ceS . Observarea este preliminarii pedepsei aplicatii Eului. precon~tient. aflate in raporturi complexe. Contine totodata precon~tientul. intrucat majoritatea operatiilor defensive sunt incon~tiente.INTRODUCERE iN CONSlLIEREA PSIHOLOGICA 53 Punctul de vedere topic (structural). subordonate in esenta autoconservarii. p. 93. ardon area diacronica a proceselor mentale. Supraeul ataca ~i maltrateazii sever Eu!' 22 S. anticiparea. Este organizat in jurul con~tiintei. care este in mare parte inglobat in Eu. testarea realitatii (distingerea realitatii psihice de cea exterioara) ~i modificarea realitatii. Se-ul preia 0 parte din continuturile incon~tientului (in timp ce alta parte este transferata ~i asupra Eului ~i Supraeului) din prima topid.

"Formation d'ideal et Sunnoi culturel". 2S Cf. Pomind de la Freud. Bucure~ti. Ipostaze ale mor{ii intr-un timp al dorin{ei. 2000. 2000. seamana cu eul-placere-purificat descris de Freud in Formulari despre cele doua principii ale jill1c{ionarii psihice (1911): "Eul placere nu poate face altceva decat sa doreasca sa lucreze pentru obtinerea placerii ~i sa evite neplacerea"24. P. M.aise de psychanalyse. ca una dintre funqiile sale.U.Supraeu ca opus conceptului de Eu ideal. regim sau camp narcisic23. 2. pp. binomul Idealul eului .Idealul eului. Ed. tome LXIV.i Se-u! (1923) este descrisa geneza celor trei sisteme. Paris. Paideia. Se-ul se afla la origine. S-a conturat. Pentru Eul ideal lucrurile se petrec ca ~i cum celalalt ~i Supraeul nu exista. dar nu poate exista dedt daca se raporteaza la un obiect pe care 11ia ca ideal. Astfel. 19. 1591-1592. Tara insa a Ie conferi funqii aparte. Ed. 5. Conceptele de Eu ideal ~i de Idealul eului au fost folosite de Freud in teoria Supraeului. Eul ideal reprezinta 0 stare de conformism non-ambivalent ~i nonculpabil in raport cu celalalt. regrupat spre lumea interioara. in Freud. Psihogeneza instan{e!or psihicis. in Revue Fra/1l. narcisic. 2003. Scarfone. Bucure~ti. Freud.F.. Unica precizare dintre aceste concepte 0 gasim in Descompul7erea personalita!z'i psihice (] 93]). deschis spre lumea exterioara. . atotputemic ~i magic . nr. Opere 3. in prima instanta. disjunqia dintre cei doi termeni s-a dezvoltat spre structuri ~i funqii diferite. prin caracterul sau atotputemic magic ~i narcisic. in timp ce Eul ~i Supraeul se formeaza prin "telescopare" din Se. Supraeul propune Eului un ideal pe care acesta sa-l realizeze. Eul ideal. Prin acesta se construie~te ceea ce Dominique Scarfone nume~te circuit. Supraeul aproba Eul ~i-i confera protectie. Gimpul narcisic este alcatuit din doi poli: 1. 24 S. Georgescu. sunt rauTacatori din sentiment de culpabilitate.54 MA TEl GEORGESCU Psihopatii antisociali au un Supraeu excesiv de sever. Psihologia incon~tientului.Idealul eului. spre raportul cu celalalt . Ulterior binomul s-a repolarizat ~i a rezultat cuplul Eu ideal . Trei.Eul ideal. p. In textul Eu! :. Formulari despre cele doua principii ale junc/ionarii psihice. Eul ideal este paradoxal: refuza alteritatea. Starea narcisica primara (in care exista exclusiv subiect) este depa~ita 23 D. cand Freud subordoneaza Idealul eului structurii Supraeului.

fapt care permite Se-ului renuntarea la obiect. Opere 6.• Eul ~i Se-ul". Eul se identifica cu obiectul ~i se recomanda Se-ului in locul acestuia. Intr-un text ulterior. iar limita subiect-obiect intermitenta. Pentru ea Supraeul s-a nascut prin identificare cu prototipul (Supraeul) parental ~i pentru ca identificarea ~i introiectia presupun desexualizare. 233. p. incarcate negativ (prin mi~carea initial a de proiectie a agresivitatii copilului) ~i aflate in conflict cu Eul subiectului printr-un eontinut reactional. astfel.INTRODUCERE 1M CONSILIEREA PSIHOLOGICA 55 prin exigenta pulsiunilor de viata. Este yorba despre aspecte ale personalitatii parintelui de sex opus. de a se impune Se-ului ca obiect unic. care va pastra caracteristicile obiectului originar. Forn1area Supraeului presupune un proces de identificare. componenta erotica nu mai are forta de a imobiliza toate elementele S. nu poate intra in alcatuirea Eului.. Relatia libidinala narcisica (secundara) astfel constituita presupune transformarea libidoului prin sublimare. Freud arata ca: "inclinatiile libidinale ce apartin complexului Oedip vor fi in parte desexualizate ~i sublimate. 215. Ed. De aceea. 27 Idem. Freud . Freud presupune ca arice sublimare se realizeaza prin intermediul Eului care transforma libidoul obiectual intr-unul narcisic26. Bucure~ti. interdictia. investirea este echivalenta cu identificarea. In aceasta perioada arhaica. Ed.pulsiunea nu poate fi stinsa. 2001. sublimare. preluand prin introiectie caracteristicile obiectuale. Ulterior Supraeul se va forma direct prin identificarea cu Supraeul paterno Structura rezultata din identificarea ~i introiectia parintelui de sex opus. dirijand asupra sa libidoul Se-ului. Initial Freud se referea la identificarea cu tatal. Libidoul narcisic trece in libido obiectual. in care Eul incepe sa fie schitat. in Freud. Opere 3. Prin urmare. se constituie 0 formatiune aparte. in Freud. obiectul este introiectat ca parte a Eului. corespondenta fazei oedipiene. Trei. Cerintele libidinale ale Se-ului nu pot fi satistacute in relatia eu obiectul . Declimrl c01l1plexului Oedip. Tendinta Eului este. Eul se constituie prin identificari suecesive cu obiectele istoriei sub forma unui precipitat al relatiilor de obiect. ceea ce se intampla la fiecare transpunere in identificare. p. Studii despre sexualitate. De-a lungul psihogenezei. Trei. Bucure~ti. 26 . 2000. se produce 0 polarizare pulsionala: dupa sublimare. Psihologia incon!jtientului. in pmie inhibate in Taport cu scopul ~i transfonnate in impulsuri tandre"27.

U. tome LXII. Prin interventia precoce a Supraeului se salveaza investitia in obiect ~i se renun!a totodata la acesta. procesul cultural este un derivat al travaliului pulsiunii de moarte. Procesul sublimator se confunda cu efortul Eului de a-~i atinge idealuf9.. Prin procesul de sublimare Supraeul interiorizeaza comandamente specifice. 4. Nevroticul are tendinta de a suplimenta refularea concomitent cu a reduce capacitatea de sublimare. Sublimarea presupune devierea scopului sexual al pulsiunii intr-unul non-sexual care vizeaza obiecte socialmente valorizate. Evolutia culturala are drept principal resort transformarea destinului pulsional ~i de aceea sublimarea ~i nu idealizarea este adevaratul resort al evolutiei culturale. Paris. capacitatea sublimativa se afla in relatie cu dimensiunea narcisica a Eului. in timp ce crearea relatiei sociale. nr.P. tome LXII. Poate ca tocmai 28 C. • pulsiunii de moarte.aise de psychana(vse. ca destin al pulsiunii ~i prin idealizare. prin desexualizarea operata asupra obiectului introiectat.u.56 MA TEl GEORGESCU distructive ale Supraeului. De aceea. Janin. sprijinindu-se pe oferta culturala condensata in idealul populatiei de origine. libidoul obiectual devine libido narcisic. in Revue Fram. P. "Les sublimations et leur destins". Procesul sublimator realizeaza un aliaj intre narcisic ~i obiectual prin care individul este pus in fata alteritatii. Donnet. "Processus culturel et sublimation". Sublimarea pune problema articularii complexe dintre investirea narcisica ~i cea obiectuala28. Prin sublimare. Sublimarea se opune in mod paradoxal travaliului Erosului. fiind dublu caracterizata prin faptul ca se afla in serviciul: • evolutiei culturale. 1998.-L. ca destin al obiectului. implica legarea de obiect. din ale carui nevoi pulsionale s-a format.aise de psychana(vse. care i~i manifesta din plin aceasta tendinta. Supraeul este atat un reprezentant al lumii exterioare. Instalarea individului uman in cultura este operata prin functiile Supraeului. 1057-1058. p. Desexualizarea consecutiva sublimarii implica de-legarea. P. In aceasta ordine. 1998. cat ~i unul al Se-ului. IOn 29 J. cultura reprezinta 0 defensa in fata mortiferului sau. in Revue Fram. cu alte cuvinte. pp. activitate socialmente dezirabila.P. Prin sublimare Supraeul devine dominat de "cultura pura a instinctului mortii". Paris. . Sublimarea pulsiunii determina interiorizarea unui "rezervor thanatic". prin sublimare.

climacteriu). In acest caz. Apararea Eului. => oculteaza sau falsifica realitatea. Diferitele clasificari se constituie pe criterii precum: => stadiul de dezvoltare. In aceste conditii. Mecanismele de aparare fac parte din sistemul Eului. .INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 57 consecintele dialecticii dintre narcisic ~i obiectuall-au facut pe Freud sa nu fie multumit de textul metapsihologic dedicat sublimarii ~i sa-l distruga. Care sunt principalele categorii de situatii in care mecanismele de aparare intra in functiune? Aceste situatii sunt determinate de etapa evolutiva in care se afla subiectul: => presiunea tendintelor pulsion ale specifica ontogenezei timpurii. => stingerea angoasei. => tipul de conflict psihic. => presiunea tendintelor pulsionale neacceptate de Supraeu. Reu~ita procesului de aparare are drept efecte: => mentinerea in afara con~tiintei a reprezentantilor pulsiunii interzise. Mecanisme de aparare Reprezinta ansamblul operatiilor incon~tiente care au drept scop reducerea sau anularea efectelor pericolului extern sau pulsional. de~i este imperios necesara. => evitarea neplacerii. In demersul consilierii cunoa~terea mecanismelor de aparare este utila in ordinea intelegerii surselor care provoaca defensa. istoria evolutiei Eului este ~i istoria capacitatilor sale defensive. => miqoreaza competenta Eului. factorul represiv este anturajul. Aceasta inseamna ca depind de nivelul de dezvoltare al Eului. ca nudeu al Eului. Aceste concepte sunt utile pentru consilier in masura in care ii ofera un camp problematic ~i explicativ asupra diferitelor situafii aparute in cabinet. are consecinte negative asupra personalitatii: => restrange domeniul con~tiintei. => simptomul determinat. => perioadele evolutive in care intensitatea pulsionala este maxima (adolescenta.

Clinica depresiei probeaza acest lucru prin lipsa apetitului pacientului depresiv. culpabilitatea se constituie pe retragerea iubirii. acest sentiment de anihilare este folosit ca semnal. iar Euli~i poate apara pozitia. Penalizarea unui comportament imoral se face prin pierderea afectiunii anturajului. 3. puseul melancolic. . melancolia este consecinta atacului virulent al Supraeului asupra Eului care a introiectat obiectul caruia ii sunt adresate acuzele. privarea de hrana ~i de afectiune (suport narcisic) produce sentimentul de anihilare. Se semnaleaza initial pericolul extem. Intrucat Supraeul are origine parentala. se semnaleaza pericolul intern.58 MATEI GEORGESCU Mecanismele de aparare sunt constitutive ~i necesare existentei individului uman in cadrul cultural . suportul narcisic este periclitat. Comportamentul imoral este penalizat prin pierderea dragostei Supraeului. Capacitatea de extemalizare a conflictului dintre Eu ~i Supraeu este un indicator pozitiv. prin pierderea dragostei Supraeului.exista 0 defensa culturala structuranta. specifica stadiului oral. Semnalul de anihilare nu a fost suficient pentru a mobiliza Eul in elaborarea cerintelor pulsionale conform comandamentului Supraeului. Comandamentul Supraeului este proiectat pe diferite autoritati. Vidul depresivului este expresia incetarii sustinerii narcisice. Astfel. Trecem in revista principalele fenomene psihice rezultante din represia pulsionala instalata de cultura. In cadrul patologic. Dupa formarea Supraeului. pe masura dezvoltarii Eului. cu efecte negative asupra campului narcisic. Putem contura trei etape ale constituirii simptomului melancolic: 1. Sentimentul de culpabilitate trimite spre iminenta unei catastrofe inteme. Remu~carile depresivului trimit spre sadismul oral distructiv. 2. cu consecinte negative asupra narcisismului. Fundamentul aparitiei pericolului interior 11 constituie tensiunea traumaticii legata de foame. spre pierderea armoniei inteme ~i a senzatiei de protectie. operate prin mecanismele de aparare: Sentimentul de culpabilitate. Reprezinta efectul raportului dintre Eu ~i Supraeu.

eastrarea . Pracesul soeializarii ~i aceesul la eultura. in Freud.. Opere 6. majoritatea pulsiunilor partiale sunt subordonate sexualitatii genitale.31. Gallimard. cat de legat este. 2002. 0 "eomoara aseunsa".32.lNTRODUCERE iN CONSlLIEREA PSIHOLOGICA 59 Dezgustul. Trei. Crizele de voma isteriea indica faptul ca Eul este depa~it de exeitatii ~i ea semnalul antieipativ nu a fost sufieient pentru a mobiliza eontrainvestitia.Din acel moment ~i-a facut aparitia dezgustul. Opere 7... Eul folose~te senzatiile de voma in sens anticipativ ea semnal al unei posibile stari traumatice. prin mersul vertical. Tesatura trebuie sa aseunda lipsa femeii .La ±eminin§". in Continuare la prelegerile introductive de psihanaliza (1932) Freud arata: "Estimam ea femeile au contribuit foarte putin la deseoperirile ~i inventiile istoriei eulturii. . 30 S. Pentru Freud momentul este cel al treeerii la pozitia bipeda: "partile coprofile ale pulsiunii s-au dovedit ineompatibile eu eultura estetica. in Freud. 31 S. Freud. eu ajutorul tesiiturii.~i consecintele aeestei lipse. 181. ne-am ridicat de la pamant organul nostru 01factiv. Freud . perversiune. dar poate ea au inventat totu~i o tehniea. Aeoperirea progresiva a eorpului este. instinctul sexual de miros"30. Momentul aparitiei dezgustului este 0 etapa importanta in pracesul hominizarii. Studii despre sexualitate..Contributii ]a psiho]ogia vietii erotice". NevrozcI. Bucure~ti. Freud . Eul folose~te aeeste reflexe ea defensa impotriva tendintelor copra file refulate. p. Ru~inea reprezinta 0 defensa dirijata impotriva exhibitionismului ~i a voaiorismului. in NOllvelles conferences d'introduction (/ la psychanalvse. de mult timp. coneomitent eu refularea pulsiunilor sexuale.Remarci asupra unui caz de nevroza obsesionala". 1996. Ed. . in organizarea animala. Exista insa reprezentanti ai pulsiunii partiale supu~i refularii. p. . operat prin represiune pulsionala. Lipsa devine. Bucure~ti. Ed. eea a impletitului ~i a tesutului. 200 I. Evolutia eulturala a adus cu sine refularea reprezentantilor aeestor pulsiuni partiale. 92.. Refularea reprezentantilor pulsiunii partiale eoprofile este rezultatul proximitatii aeesteia fata de pulsiunea sexuala. p. Ru~inea. Senzatia de dezgust are ca pratotip 0 defensa fiziologica automata: reflexul de voma. 177. ii are ca obieet ~i pe reprezentantii pulsiunii partiale copra file: "Cultura in aseensiune a omului aduee 0 refulare a vietii sexuale ~i ~tim. un rezultat al eontributiei eulturale a femeii. Sexualitatea adult a 0 integreaza pe cea infantila. psihoZQ. Trei. probabil de cand. Seopul seeundar al aeoperirii corpului feminin este eel al mascarii. 32 S. . pentru Freud.

. "Trei eseuri asupra teariei sexualita!ii".legata de corpul tesatoarei. 0 data cu aceasta apare fixatia. 56. Este sau sinonim eu reprezentant-reprezentare sau are 0 aeeeptiune mai larga.. in Freud. Ed. 33 S. ~ de respingere din partea con~tiintei. Satisfacerea pulsiunii supusa refularii este posibila ~i produce placere. Natura refu1arii consta in respingerea ~i tinerea la distanta a con~tientului. dnd va fi sosit timpul. tese ziua ~i destrama noaptea linto1iul pentru Laerte. deoarece se afla 1aoriginea incon~tientului ca domeniu separat de restul psihismu1ui. 2001. Studii despre sexualitate. p. Conditia refularii este ca scopul pulsiona1 sa provoace nep1acere in loc de placere. care tinde apoi sa intregeasca obiectu1 sexual prin dezvelirea partilor ascunse . Bueure~ti. Refitlarea. pana dnd va fi tradata de 0 servitoare. Etape ale refu1arii: ~ orzgznara (ca prima faza) reprezentantul psihic34 al reprezentarii pu1siunii nu are acces in con~tient.. ingloband ~i afectul. Aceasta nu apare pana cand nu s-a produs 0 separare intre activitatea con~tienta ~i cea incon~tienta. Tesatura menita sa acopere. Tesatura are menirea de a acoperi corpul sexuat: "acoperirea progresiva a corpului 0 data cu civilizatia men tine treaza curiozitatea sexuala. FreuiI. Este un proces psihic universal. semn ca in ordinea relatiei socia1e femeia are functia de a de-lega. refularea presupune 0 dubla tendinta: ~ de atractie din partea refulatu1ui. Devine motiv al refularii neplacerea care are 0 forta mai mare dedt placerea satisfaceri i. Mentinerea curiozitatii sexuale este consecinta nevoii de a acoperi un corp sexuat imperfect. 34 Tennen care desemneaza elementele sau procesele prin care pulsiunea se exprima. Operatia prin care sunt respin~i ~i mentinuti in incon~tient reprezentanti pulsionali. .60 MATEl GEORGESCU Penelopa este prototipul eroinei "care ascunde": timp de trei ani. insa genereaza neplacere in raport cu alte exigente. Refularea nu este un mecanism care exista ab initio. De acum. Trei. Opere 6.. reprezentantul ramane neschimbat. Penelopa de~ira numai in registrul noctum. iar pu1siunea legata de el. Din punct de vedere dinamic. corpu1 tata1ui barbatului sau trebuie destramata pentru ca menirea acesteia este alta .33. tata1lui Ulise.

idealurile provin din reprezentari detestate. care prive~te reprezentantul derivatului refulat sau lanturi de gfmduri care au ajuns intr-o relatie asociativa cu ele. pacientul produce derivati ai refulatului care pot trece cenzura prin departare ~i deformare. de asemenea. ci reprezentantii pulsiunii sub forma reprezentarilor asociate pulsiunii: idei. secundara. In acest caz. nici prea mare). Chiar daca reprezentarea are un continut incompatibil. fantasme.INTRODUCERE ::::? Iii[ CONSILIEREA PSIHOLOGICA 61 propriu-zisa. Destinul cuantumului de afect este mai . Daca investitia reprezentarii se intensifica. vise. Simptomele nevrotice sunt. ci reprezinta un continuu efort. Reprezentantul originar al pulsiunii se poate diviza. In timpul somnului contrainvestitia prin care se mentine refularea este retrasa. ::::? fntoarcerea refulatului. Nu se poate determina gradul general de deformare ~i indepartare de refulatul originar necesar trecerii in con~tiinta. Caracteristici ale refularii: 1. In terapie. Cre~terea energiei de investitie aqioneaza ca ~i apropierea de con~tiinta. daca ace~tia s-au indepartat suficient de reprezentantul refulat (prin deformari ~i intermedieri). De aceea refularea este activa in functie de distanta reprezentarilor fata de refulatul originar. 0 parte este refulata. reverii diume care rev in in permanenta spre con~tiinta. in acest mod apar visele. Obiectul refularii nu este pulsiunea ~i nici afectul. Nu este un eveniment unic. reprezentantul pulsiudii continua sa se organizeze in incon~tient. Factorul care decide asupra refularii unui reprezentant este dimensiunea investitiei . iar una idealizata (feti~ul). de aceea. Refularea nu impiedica accesul in con~tiinta al derivatilor refulatului originar. derivati ai refulatului. Este un proces continuu. iar scaderea acesteia. sa produca derivati ~i sa stabileasca noi legaturi. Este specifica. imagini. atunci va fi refulata.factorul cantitativ (cuantumul de afect). Refulatul exercita 0 presiune continua asupra Eului care este obligat sa mentina constanta presiunea de echilibrare. ca ~i deformarea sau indepartarea. aceasta va putea intra in con~tiinta. amintiri. Are loc sub forma de simptome. acte ratate. In ciuda refularii. Fiecare derivat are destin propriu ~i ii este necesara 0 deformare "optima" (nici prea mica. 2. dar investitia este mica.

afectul dispamt (tendita ostila) se intoarce in con~tiinta sub forma angoasei sociale. Refularea este reu~ita din perspectiva descarcarii cuantumului de afect. Partea cantitativa s-a transformat in angoasa fata de animal (in loc de solicitare de iubire fata de tata).bolnavul manifesta in fata simptomelor "la belle indifference des hysteriques" (Charcot). In fob ie. de-a lungul unei conexiuni. combinata cu angoasa in fata acestuia. apare 0 alterare a Eului. Refularea. Refularea in nevrozele de transfer: 1. 0 formatiune reactionala35 (de ex. Isteria de angoasa. fobia propriu-zisa. tatal nu mai este obiect al libidoului. Aici se reu~e~te disparitia completa a cuantumului de afect . eontinutul reprezentarii este eliminat. Mi~carea pulsionala refulata este 0 pozitie libidinala fata de tata. Economic = contrainvestirea unui element con~tient. reprezentarea respinsa este substituita. Simptomul se creeaza pe 0 putemica inervare somatica. initial reu~ita. Poate lua fonTIa tulburarilor de somatizare. Ca formatiune substitutiva. . De aceea. dupa cum sunt inventariate incepfmd cu DSM IIIR. Formatiunea substitutiva a reprezentarii (de la tata la animal) s-a format prin deplasare.62 MATEI GEORGESCU pentm ea aeesta (factoml cantitativ) important decat eel al reprezentarii. refularea ar trebui caracterizata drept fundamental e~uata. a repro~urilor. activeaza procesul de refulare. Acest fragment atrage prin condensare intreaga energie de investitie. Intr-o prima faza refularea are sucees. de fortii egala. Refularea inlatura ~i substituie reprezentarea. nu inlatura angoasa. Tendinta sadica este supusa refuli'irii. prin 35 Atitudine de sens opus unei dorinle refu]ate ~i constituita ca reaqie contra acesteia. sporirea con~tiinciozitatii). 3. Vom lua exemplul fobiei de animale. iar afectul ocultat. Ca substitut al tatalui se alege un animal. Procesul de refulare in isteria de conversie este finalizat prin formarea de simptom (nu continua printr-un alt timp). nu ramane fenna. Fenomenul de conversie poate fi un simptom frecvent invocat de client. Astfel. Prin transformare. Locul inervat este un fragment al reprezentantului pulsiunii care a fost refulat. travaliul nevrozei continua prin timpul doi: elaborarea strategiilor de evitare. Nevroza obsesionala. 2. care devine obiect al angoasei. Isteria de conversie. ~i direqie opus a investirii con~tiente. Dupa refulare. Nevroza obsesionala se bazeaza pe presupozitia unei regresii prin care 0 tendinta sadica vine in locul uneia tandre.

nu este altceva dedit 0 psihologie proiectata in lumea Laplanche. . Freud revine cu aceste idei ~i arata faptul ca perspectiva mitologica despre lume. In Nevrose.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 63 deplasare pe un element minor. Paris. J. P. Se comporta ca ~i cum ar proiecta aceasta excitatie spre exterior. 210. P. Paris. Este un tip de aparare arhaidi reprezentand operatia prin care subiectul expulzeaza din sine ~i localizeaza in altul caliHiti. Imortalitatea. la finele anului 1894: jn psihic se dezvolta afectu1 de angoasa atunci cand este incapabil sa lichideze 0 sarcina care provine din exterior (pericol) printr-o reactie corespunzatoare.. Humanitas. Pontalis. 1973. se ajunge la nevroza de angoasa atunci dnd nu poate egaliza excitatia (sexua1a) de origine endogena.39. "Qu'il est justifie de separer de la neurasthenie un certain complexe symptomatique SOliS Ie nom de nevrose d'angoisse". Refularea se manifesta clinic printr-o intrerupere brusca a asocierii. 38 S. este 0 mito-psihologie. In Oeuvres completes. Freud.. p. chiar "obiecte" pe care nu Ie cunoa~te sau Ie refuza in sine ~ ·36 msu~l . 1994. 1989. Nereu~ita refularii factorului afectiv produce. 137. p. mecanismul de fuga.F. Paris.D. 308. substitutie = nevroza obsesionala. 54. "Nouvelles remarques sur les psychonevroses de defense".U.03 7.38. Freud se refera la mitologia endopsihica: "Perceptia interna obscura a subiectului asupra propriu1ui aparat psihic suscita iluzii care. fire~te.. psychose et perversion. 37 S. Termenul de proiectie este introdus in circuitul psihanalitic 0 data cu incercarea de conturare a nevrozei de angoasa.. Intr-o scrisoare din 12 decembrie 1897. viitoarea isterie de angoasa. Freud. 36J. p. P.D. Statutul clinic al conceptului este introdus 0 dat? cu manuscrisul K trimis lui Fliess ~i cu Noi observafii asupra psihonevrozelor de aparare (1896): "Exista trei tipuri de psihonevroze de aparare dupa natura refularii: proiectie = conversie = isterie.. In textu1 Credinfa In hazard ~i superstifie din Psihopatologia viefii cotidiene (1901).F.F. ca ~i in fobie. Ed. La naissance de la psychanalyse. care anima pana ~i religiile cele mai moderne. se gasesc proiectate in afara ~i intr-o maniera caracteristica In viitor sau intr-un dincolo. recompensa dh ~i viata de dincolo sunt conceptii ale psihicului intern . paranoia.. 39 S. 1974. sentimente. p. Proiecfia. Bucurqti.. Vocabularul psihanalizei. vol. Freud. dorinte. III.

pp. situand-o in lumea exterioara" 40. Ed. devenind con~tient ca 0 perceptie din exteri or. p..43 .A. 1975. p. in Psihopatologia vietii cotidiene. P.41. R.. p. "Credinta in hazard ~i superstiTie". 42 S. Cazul prqedintelui Schreber (1911) reprezinta 0 explicitare a lumii paranoicului ~i a formarii delirului structurat.0 perceptie interioara este reprimata. reconstructia dupa catastrora. Bucure~ti. Nevroza. Opere 7. 166. Didactica ~i Pedagogica. 4] S. Trei. cu schimbarea continutului ~i. dupa ce a suferit 0 anumita deformare. Ceea ce acesta considera a fi ascuns. Paris. este in realitate incercarea de vindecare. Si aceasta intrucat superstitiosul nu-~i cunoa~te motivatia propriilor actiuni accidentale. in consecinta.D. Freud. in Cinq psychana(vses. Delirul paranoic se construie~te pe 0 dorinta homosexuala refulata ~i proiectata: . palierului incon~tient. Freud. el este obligat sa 0 deplaseze. Acesta proiecteaza in afara 0 motivatie pe care eu 0 caut in interior. perversizme. "Observa!ii asupra unui caz de paranoia (Dementia Paranoides) descris autobiografic". Lumea lui Schreber reprezinta 0 transformare a realitatii pentru a deveni suportabila: "ceea ce luam drept productia bolii. care este un proces de form are a delirului.spune Freud . mitologie. care in mod normal detin cea mai mare parte in configurarea S. 40 . Bucure~ti.64 MATEl GEORGESCU exterioara: "Eu cred . in Freud.in hazardul exterior (real). Cazul Dora ii ofera prilejul de a reveni asupra functiei pe care 0 are proiectia in special in paranoia: "Proieqia asupra celuilalt a repro~ului. o data cu Mint! Hans (1909) ~i precizarea specificului apararilor in isteria de angoasa. animism. "Fragment d'une analyse d'hysterie (Dora)".42. In Totem §i tabu.. Freud. elementele proiectate sunt dorinte ~i afecte pe care subiectul nu Ie accepta. pentru ca aceasta motivatie cauta sa i se faca cunoscuta. formarea delirului. In cazul superstitiosului se produce contrariul. 1992... 569. proieqia intervine in superstitie. Ed. Freud arata ca "proiectia in exterior a perceptiilor interne este un mecanism la baza caruia se subsumeaza de exemplu ~iperceptiile noastre senzoriale. din punctul meu de vedere. 43 Idem. prin adaptarea la realitate. dar nu cred in cel interior (psihic). corespunde. psihoza. iar ca inlocuitor apare continutul sau. 163. se manifesta in paranoia. fobia este explicata ca proieqia unui pericol pulsional. 2002.. 23-24.F.

a carei revendicare este rezolvata. "Completare metapsihologica la teoria visu!ui". 45 Idem. . intregul mecanism de aparare. S. Opere I. 2000. se impune 0 traire exterioanl. unicele disponibile.. este 0 proieqie in afara a pericolului pulsional. in conditii pur umane. ~i reactioneaza prin evitarea fobica. ci de la perceptie.tientut7 (1915). p. Freud reliefeaza implicatiile metapsihologice ale fenomenului proiectiei. Opere IV. asupra caruia ne-am oprit mai sus: sfera de substanta psihica excitabiIa [organismul psihic] capata. 0 exteriorizare a unui proces intern. Trei. care a devenit conceptia despre lume ~i viata a primitivilor [. para-excitant.46. in Freud. p. Freud explica proiectia prin intermediul modelului desorginte fizicalista al "organismului psihic". Trei. in Freud. 172. insa ramane rara aparare in fata stimularilor interne care produc neplacere. Ed. Trei.Visui arata faptul ca se petrece un eveniment care ar fi putut intrerupe somnul. "Incon~tientul". p.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 65 lumii noastre externe. Organismul este astfel obligat sa foloseasca mecanismele de aparare. in Completare metapsihologidi la tem'ia visului (1917). asemeni unor cercetatori ai miturilor. Opere III. In perioada lucrarii Totem :.44. In textul Incon:. in Freud. 47 S. 95·129. 46 S. Ed. Bucure~ti. In Motivul alegerii casetei (1913) revine asupra mecanismului formarii miturilor: "nu credem. Esew'i de psihanalizii aplicata. 268. Ed. 2000. "Totem ~i tabu". 134. ]"4).. Trei. Bucure~ti. Psihologia incon:jtientului. 0 data cu afluxul continuu de stimuli din exterior.. pp. 44 . Studii despre societate :ji religie.i tabu (1912-1913) Freud se refera la mecanismui primei forme de religie. ca acestea au cobonit din cer. Bucure~ti. Bucure~ti. 265. Psihologia incon:jtientului. Eul se comporta ca ~i cum pericolul dezvoltarii angoasei nu 11 ameninta pornind de la mi~carea pulsionala. Rank. Opere Ill. freud. 2000.. dupa ce s-au nascut altundeva.. dar intreruperea este evitata. freud. freud. Ed. 0 suprafata de proteqie.48. 48 S. Freud conchide: "un vis este a~adar ~i 0 proiectie. animismul: "Proieqia in demoni a propriilor mi~cari rele este doar 0 parte dintr-un sistem.Motivul alegerii casetei". 1999. In acest sens. ci mai cunind imparta~im opinia lui O. ~i sa trateze excitatiile interne ca ~i cum ar proveni din exterior. in fobie. In Dincolo de principiul placerii (1920). In aceea~i serie de texte. ca ele au fost proiectate pe cer. p. In locul revendicarilor interne.. in Freud. freud.

=> extinderea ~i crearea de noi ritualuri de asigurare ~i reasigurare. Anularea retroactiva Mecanismul prin care subiectul anuleaza prin revenire ulterioara reprezentari. menit sa stopeze un altul. introieqia se fundamenteaza pe incorporare. In melancolie mecanismul introiectiei este cel privilegiat. Limita dintre exterior ~i interior are ca proto tip corpul. cuvinte. ca prototip corporal al mecanismului. Exemplul clasic al acestei aparari sunt ritualurile obsesionale.t impotriva unei amenintari interne. Continuturile proiectate se afla la jumatatea drumului dintre realitatea psihica intern a ~i cea externa. E~ecul anularii care se obiectiveaza in: => cre~terea numarului de repetitii rituale. In urma unei actiuni care exprima 0 tendint a vine 0 alta actiune care 0 opre~te sau anuleaza pe prima. Conflictul intrapsihic este partial externalizat pentru ca 0 amenintare intern a sa devina externa. din "exterior" in "interior". Atat primul. Introiectia nu se opre~te insa la limita corporala. acte infaptuite cu ajutorul unor reprezentari. cuvinte sau g<'"mduriopuse. Anularea este un comportament de tip "magic" prin care un act actual poate anula efectul unui act din trecut. in mod fantasmatic. dispus difazic. introiectia reprezinta prototipul identificarii (care presupune asimilarea unui aspect al obiectului ~i transformarea pe baza sa). Lupta impotriva unui pericol extern este mai u~oara ded.66 MATEl GEORGESCU Esenta proieqiei consHi in faptul di ne refuzam anumite continuturi psihice. intr-un timp reversibil. De aceea. => indoielile ~i rumatii suplimentare obsesive. . ci se refera la intregul aparat psihic sunt aduse in Eu obiecte externe. Mecanismul prin care obiecte1e sunt trecute. La nlndul sau. Este yorba despre un comportament reparatoriu. Introiectia. Acest mecanism are ca obiect realitatea unui act care trebuie suprimat. Proiectia poate fi eficienta daca functia de testare a realitatii este deficitara. cat ~i cel de al doilea timp sunt produse ale apararii.

Aceasta izolare fundamentala se poate manifesta mascat prin separarea dintre viata familiala ~i cea ~colara sau profesionaIa. In aceste situatii exista 0 separare intre iubire ~i dorinta sexuala: persoana nu poate iubi pe cine dore~te ~i nu poate dori pe cine iube~te. Se poate izola consilierea sau terapia de restul existentei. . subiectul izoleaza reprezentarile printr-o pauza in care perceptia sau activitatea este suspendata. In cura analitica regula liberei asocieri presupune oprirea contrainvestirii care sustine izolarea. cuvinte. ritualuri. care era initial atingerea corporaIa. Prin izolare. iradiaza asupra atingerii reprezentarilor. In acest caz. Izolarea apare in mod frecvent intre curentul tandru ~i eel senzual. Subiectul i~i aminte~te 0 situatie traumatica. Subiectul nu permite anumitor ganduri sa intre in contact asociativ cu altele. formule consacrate.asociatiile vor fi logice ~i rationale. Asocierea libera este dificil de realizat de catre obsesionali . Rationamentul este expresia izolarii dintre asociatiile reactionale ~i cele afective (a gandi "la rece"). comportamente sunt izolate de lanturile lor asociative. in timp ce functionarea isterica presupune lipsa amintirilor privind evenimentele traumatice ~i deplasarea libera a afectelor corespondente pe alte reprezenffiri. Separarea dintre eveniment ~i afect este specifica functionarii obsesionale (subiectul are numeroase amintiri). fragmentarea Eului: urmele mnezice ale unui eveniment neplacut sunt izolate de restul amintirilor. Prin izolare se rezolva ~i conflictul de ambivalenta: subiectul iube~te exclusiv sau ura~te exclusiv obiectul. prin forta unei contrainvestitii. Prototipul normal al izoIarii il constituie gandirea logica. Izolarea este un mod arhaic de aparare contra pulsiunii prin interdictia atingerii. Sub acest aspect izolarea este similara cu procedeele de concentrare prin care se depa~e~te fluxul mental. Grice incercare de recorelare intre eveniment ~i afect este sortiffi e~ecului. interdictia atingerii.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 67 Izolarea Mecanism prin care reprezenHiri. Prin mecanismul izolarii se poate ajunge la dedublarea personalitatii. dar nu ~i afectele traite. Toate procedeele care indue 0 intrerupere in succesiunea reprezentarilor sunt folosite pentru a izola: pauze in fluxul gandirii. Este un mecanism tipic nevrozei obsesionale.

Formatiunea reactionala este 0 atitudine. => timopati. => caracteropatie . Tipuri de psihopatii: => excitabili sau explozivi (alcatuiesc 70-80% din ansamblul psihopatiilor). => instabili. pe care 0 intare~te sub forma unoI' trasaturi definitive.este 0 contrainvestire permanenta. comportament. Termenul de psihopatie nu a fost considerat potrivit pentru categoria de tulburari desemnam ~i a fost propusa inlocuirea sa cu: => sociopatie . => paranoizi. Comportamentul compulsiv de curatenie este 0 reactie a dorintei de murdarie. ca element de interes al consilierului in ordinea decelarii acestui tip de personalitate. => astenici. => psihastenici. Formatiunea reactionala desavar~e~te opera refularii. Psihopatii sunt nemultumiti de pozitia oferita de societate dupa criterii de obicei obiective. tendinte exhibitioniste refulate). profesional. constituita ca reactie impotriva acesteia (pudoarea exagerata vs. formatiunea reactionala . intr-o maniera revendicativa. Este specifica nerecunoa~terea propriilor defecte structurale ~i explicarea insucceselor personale prin atitudinea celorlalti. Formatiunea reactionala fundamenteaza formarea majoritatii trasaturilor de caracter (cel mai specific fiind caracterul obsesional). Pentru a se putea opune dorintei refulate. a unei aparari mereu activate . Personalitatile accentuate sunt definite de caractere patologice care au drept scop mentinerea refulatului. social.trebuie sa beneficieze de un curent de investitie de fotta egala cu cel al dorintei refulate.intrucat deficientele sunt structurate caracterial. => isterici.intrucat individul are 0 capacitate redusa de integrare sociala. trasatura de caracter opus a dorintei refulate. Trecem in revista entitatea psihopatiilor. . Psihopatiile sunt un grup polimorf de dezvoltari psihopatologice ale personalitatii caracterizate printr-o insuficienta capacitate de integrare armonioasa ~i supla in conditiile mediului familial.ca un contrasimptom .68 MATEI GEORGESCU Forma{iunea reac{ionala.

Sunt tulburari psihice asemanatoare psihopatiilor consecutive unor sindroame cerebrale remise sau unor pusee psihotice: ::::? stari psihopatoide lezionare. Sunt personalitati anormale.). ::::? psihopatia paranoica (procesomania. alcoolismul ~i toxicomaniile psihopatice: ::::? cu abuz ~i dependenta de alcool.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 ::::? 69 personalitati cu impulsuri psihopatice (toxicomani. ::::? psihopatia instabila (indisciplina. 2. starile psihopatoide (pseudopatiile sau psihopatiile secundare). 6. ::::? psihopatia polimorra (incapacitate de adaptare sociala). tendinta spre reclamatie ~i scandal). 3. piromania etc. Sunt personalitatile psihopatice propriu-zise: ::::? psihopatia impulsiva (dromomania. ::::? criza adaptativa a adultului. ::::? psihastenica. care nu prezinta 0 alterare grava a capacitatii de judecata morala sau tulburari de caracter majore. perver~i sexual). furt. alcoolici. ::::? simulantii cu simptome fizice. ::::? criza adaptativa a varstnicului. euforica. ::::? timopata (depresiva. ::::? cu dependenta de droguri. minciuna). Psihopatiilor Ii se recunoa~te 0 determinare constitutionala ~1 una psihogena. ::::? psihopatia exploziva (agresiv excitabila cu tendinta spre acte medico-legale ). cleptomania. tulburari de personalitate legate de ciclurile de dezvoltare bio-psihosociala: ::::? criza de originalitate juvenila (de adaptare a copilului). 5. mixta). simularile patologice: ::::? simulantii cu simptome psihologice. . ::::? schizoida. caracteriopatice. 7. Categorii de psihopatii: 1. Psihopatia necaracteriopatica poate fi: ::::? astenica. psihopatii perver~i sexual ~i tulburari de identificare a genului 4. necaracteriopatice.

"Cei care e~ueaza din cauza succesului"sl). Bucure~ti. Nevroza de e§ec. Ed. pp. legat de 0 dorinta incon~tienta. ci constituie simptomul. Opere I. Aici se pot include ~i "raurucatorii din sentiment de vinovatie"so. Eseuri de psihanaliza aplicata. Eseuri de psihanaliza aplicata. ci doar trasaturi de caracter. formatiunea reactionala este predominanta. In Freud. Opere I. "Ciiteva tipuri de caracter din practica psihanalitica". Posibilitatea oferita de realitate pentru satisfacerea dorintei este intolerabila ~i declan~eaza 0 "frustrare intema" din cauza careia subiectul i~i refuza satisfactia. Defensa de tip caracterial se deosebe~te de cea prin simptom prin integrarea sa partiala in cadrul Eului. 239-240. Aceasta conduce la nerecunoa~terea aspectului patologic al trasaturii de caracter. pp. Pentru Freud nu constituie 0 forma de nevroza. In Freud. In ordinea unei perspective analitice conceptul de psihopatie se distribuie in: Nevroza de caracte/9. In Freud. 49 . Desemneaza categoria de subiecti cu structura psihopatologica ce par sa fie responsabili de propria lor nenorocire sau nu pot suporta sa obtina ceea ce i~i doresc intens (vezi Cateva tipuri de caracter din practica psihanalitidi. pp. 51 Idem. Freud. ci modalitatea de declan~are a acesteia. tipuri de comportament sau 0 organizare patologica a personalitatii in ansamblu. e~ecul nu este produsul supraadaugat al simptomului. Opere I.70 => MA TEl GEORGESCU sttiri psihopatoide posttraumatice (sindrom post-comotional. Vezi S. In cadrul nevrozei de caracter se afla 0 forma de nevroza obsesionala. in timp ce simptomele obsesive sau compulsive sunt sporadice. din punct de vedere clinico-nosografic. encefalite). 10-15. In nevroza de e~ec. Bucure~ti. 50 Idem. Trei. E~ecul este inteles ca 0 consecinta a dezechilibrului nevrotic ~i ca una declan~atoare. Subiectul nu suporta satisfactia intr-un domeniu precis. Trei. post-lezional). 2000. Bucure~ti. Nevroza in care conflictul defensiv nu produce simptome izolabile. Trei. cap. => stari psihopatoide postoperatorii (sindromullobotomizatilor). "Cateva tipuri de caracter din practica psihanalitica". 2000. => stari psihopatoide post-infectioase (post meningite. la limita dintre psihopatie ~i psihogenie-nevroza. Ed. Ed. "Psihopa1ii pe scena". 223-239. 2000. Termenul introdus de psihiatrul francez Rene Laforgue se afla. Eseuri de psihanaliza aplicata.

in timp ce poate exista un compOrtament reactional agresiv cu scopul de a mentine refularea tendintelor pasiv-receptive. pot sa apara cvasiproieqii sau proieqii (care lucreaza pentru refulare) atunci dnd: => trebuie justificate motivele indeplinirii unor acte reprobabile. Partajul culpabilitatii aqioneaza ca factor de relatie in grup. Daca persoana cu caracter obsesional va reprima agresivitatea fata de toate obiectele sale. contra agresivitatii pe care 0 resimte fata de copil). Comportamentul homosexual poate avea ca scop refularea celui heterosexual. astfel incat sa stameasca admiratie §i nu repro§uri. Defensele 'impotriva afectelor Scopul oricarei aparari consta in evitarea neplacerii. Daca sentimentele de culpabilitate sunt refulate. Actul este comis dintr-o vina comuna sau din vina altuia.INTRODUCERE iN CONSlLIEREA PSIHOLOGICA 71 Nevroza de destin. cel heterosexual poate fi reactional in scopul mentinerii refulate a homosexualitatii. Poate fi considerata 0 specie a nevrozei de e~ec ~i desemneaza 0 forma de existenta caracterizata prin revenirea unor inlantuiri identice de evenimente cu efecte negative. curajul poate fi 0 formatiune reaqionala a fricii. concretizata prin culpabilitate sau angoasa. => evenimentul care a provocat culpabilitate este povestit pasional. Mecanismul formatiunii reactionale utilizeaza.~i. Consta in ata~area de reprezentare a afectului opus. tendintele scopurilor pulsionale originare. Forma{iunea reac{ionala a afectelor. in aceasta situatie afectul se transforma in angoasa (conform primei teorii asupra angoasei) sau se poate transforma in contrariu. Defensa contra afectelor se poate face prin: Modificare calitativa. personalitatea histrionica va fi electiva in aceasta privint. => m1istul i~i imparta~e~te fantasma cu altii.0 mama "falica" i§i va iubi exagerat copilul (reactional. Formatiunea reactionala poate sa apara §i in structura personalitatii histrionice. Astfel. in efortul de mentinere a refulatului. careia subiectul ii este victima. dar va putea fi agresiva cu alte obiecte. precum §i invers. . Evenimentele care se repeta apar ca 0 fatalitate exterioara. Comportamentul pasiv-receptiv al agresivitatii poate avea ca scop mentinerea refulata a agresivitatii.

De aceea. insolenta contra culpabilitatii etc. descarcarea este permisa prin mijlocirea unei alte semnificatii. chiar daca afectul este un proces de descarcare care nu poate fi refulat ca reprezentarea. Astfel. Doliul reprezinta 0 modalitate de descarcare amanata a afectului. In ordinea terapeutica se urmare~te legarea afectului de reprezentarea care I-a generat. afectul pe care-l traie~te. altei reprezentari. Afectul trece de la 0 reprezentare la alta prin: :::.72 MATE! GEORGESCU pudoarea 0 formatiune contra exhibitionismului.> asociatiile existente intre cele doua. pericol iminent. Descarcarea prin echivalen{e. Amanarea descarcarii afectelor. Situatiilespecifice se refera la descarcarea agresivWitii ~i durerii psihice. Apararea de afect este consecinta unei situatii initiale in care Eul a fost debordat de excitatie. Blocajul sau refularea afectelor. Afectul se poate descarca prin echivalente somatice. In cazul situatiilor extreme. pentru a facilita 0 reactie eficienta.sentimente de culpabilitate. Mecanismele de aparare lucreaza in directia constituirii ~i perfectionarii unei contrainvestitii prin care dezvoltarea de angoasa sa poata fi stapanita. Afectul legat de un obiect este descarcat in raport cu un altul. mecanism care pune bazele modelului psihosomatic. Deplasarea afectelor. Consecinta procesului de aparareeste blocarea la nivel incon~tient a afectelor. Astfel. :::. exista afecte incon~tiente .> faptul ca cea de a doua reprezentare este investita mai slab decat pnma. Intrebari de verificare Prin ce este utila intelegerea raportului dintre teorie ~i tehnica psihanalitica ? Care sunt consecintele raportului dintre teorie ~i personalitatea subiectului cunoscator ? Care sunt etapele parcurse de tehnica freudiana pana a ajunge la regula asociatiei libere ? In ce consta punctul de vedere dinamic ? In ce consta punctul de vedere economic? . apararea este eficienta atunci cand subiectul atribuie altui eveniment. Operatia de aparare are ca scop disocierea afectului de reprezentare. Consta in descarcarea treptata ~i intarziata a afectului. descarcarea afectiva este blocata ~i realizata ulterior.

Trei.. S. S. Trei. ill Nouvelles conferences d'introduction if la psychana(vse. Freud. S.. Bucure~ti. Formulari asupra celor doua principii ale functionarii psihice. Trei. Freud. Psihologia inconfjtientului. 1995. Trei. 2000. Ed. Opere 3. S. 2001. "Dincolo de principiul placerii". Freud... S. Ed. 2000. Ed. ill Freud. Ed. S. perversiune. Freud. Ed. Freud. Nevroza. Bucure~ti. "La decomposition de la personnalite psychique". in Freud. Opere 7. Bucure~ti. Trei. Bucure~ti. Trei. Opere 1. Freud. Interpretarea vise/or. 2000. in Freud. Ed.. Trei. Studii despre sexualitate. 2000. S. Bucure~ti. S. in Freud. Freud. Trei. Psihologia inconfjtientului. Opere 9. Vademecum in psihiatrie. Trei. Freud. Bucure~ti. Opere III. Freud.. Psihologia incon§tientului. in Freud. Studii despre sexualitate. 2003. S. Ed. Opere 3. Eseuri de psihanaliza aplicata. Ed. Bucure~ti. Freud. "Contributii 1a psihologia vietii erotice". S. 1995. psihoza. Opere 6. C. "Declinu1 complexu1ui Oedip". Medica1a. ill Freud. in Freud.. Opere 3.. in Freud. "Trei eseuri asupra teoriei sexualitatii". 2000. Bucure~ti. 2001. Psihologia incon§tientului. Studii despre sexualitate. Bucure~ti. in Freud. Bucure~ti. Freud.. S. Bucure~ti. . Opere 6. Ed. Psihologia inconfjtientului. Ed. Bucure~ti. S.. Opere 3. ill Freud. "Incon~tientul". Ed. Trei. Gorgos. 2000. Opere 3. 2001. "Cateva tipuri de caracter dill practica psihanalitica". 2000.. Freud.. 2002 Freud. "Remarci asupra unui caz de nevroza obsesiona1a". "Pulsiuni ~i destine ale pu1siunilor" (1915).INTRODUCERE iN CONSILlEREA PSIHOLOGIC4 73 In ce consta punctul de vedere topic? Care este scopul mecanismelor de aparare ? Care sunt etapele refularii ~i caracteristici1e acesteia ? In ce consta mecanismu1 proiectiei ? Bibliografie selectiva: Freud. S. in Freud. Ed. Trei. Ed. Trei. Psihologia inconfjtientului. Gallimard. "Eul ~i Se-ul". Bucure~ti. Opere 6. "Refularea"..

Ed. ~andor Y. Psihopatologie psihanalitica. . Pontalis. Vocabularul psihanalizei. Laplanche.-B. Bucure~ti. 1998. I ~i II. Psihiatrie. coord. Universitatea Titu Maiorescu. Lhote Claude... Bucure~ti.. Trei. Polirom.. vol.-M. 1989-1998. ~. J.. Bucure~ti. 1994.. 2003. Jacquet M. Zamfirescu. J. lntroducere inpsihanaliza. Humanitas. Bucure~ti. V. Dem. Y. Predescu. note de curs. lvfecanismele de aparare..74 MATEl GEORGESCU Ionescu.. 2002. Bucure~ti.

Prin deschidere spre experienta ~i aprecierea adecvata a sa in relatie cu celalalt (consilierul). Perspectiva gestaltista remarca valoarea curativa a momentului aici-~iacum. Rogers denume~te camp fenomenal lumea experientei personale (con~tiente ~i incon~tiente) a fiecarui . . realitatea relatiei cu sine ~i cu celalalt. . revista principalele idei rogersiene cu utilitate pentru lndividul este in centrul unei lumi a experientei aflata in continua schimbare. Clientul experimenteaza. Concepte reprezentative . prin senzatia de securitate imanenta cadrului. distanta dintre Eul real ~i cel ideal se miqoreaza. Terapia centrata pe client (1951) ~i Despre devenirea unei persoane (1961). . Perspectiva existentialista arata sursa anxietatii (existentiale): condamnarea la libertatea de alegere ~i consecintele acesteia pe fondul unui timp limitat de actualizare a potentialului. perceptiilor ~i reprezentarilor disponibile con~tiintei. Experienta persoanei alcatuie~te un Gestalt atunci cand se tranziteaza cursiv intre experientele semnificative din trecut ~i experienta actual&. al nevoii de alegere ~i al limitarilor de decizie. Anxietatea este determinata de trairea decalajului intre momentul actual ~i cel trecut sau ulterior.camp de referinta: ansamblul senzatiilor. . Trecem in consilier: 1.camp fenomenal: lumea experientei personale a individului. precizand caracterul defensiv al centrarii pe trecut prin care clientul i~i deroga responsabilitatea.culpa existentialii: senzatia de vinovatie determinata de nerealizarea potentialului determinate individual.INTRODUCERE iN CONSIL1EREA PSIHOLOGICA FUNDAMENTELE CONSILIERII DIN ABORDARILE DE TIP AFECTIV 75 Rezumat Perspectiva rogersiana permite consilierului intelegerea importantei experimentarii in cadrul consilierii.anxietate existentialii: rezultat Terapia centrata pe client Lucrarile clasice in care Carl Rogers W dezvolta sistemul terapeutic sunt Consiliere $i psihoterapie (1942).momentul aici-$i-acum: momentul in care este posibila auto-realizarea. autoperceptia se imbunatate~te.

Campul perceptual constituie pentru individ realitatea. lmaginea de sine se construie~te la . Chiar ~i atunci cand referintele de realitate ale consilierului sunt apropiate ~i aproximeaza pe cele ale clientului va exista 0 diferenta importanta intre realitatea clientului ~i cea a consilierului. modalitatea in care este perceputa ~i traita. respectiv la realitatea obiectului care percepe . De aceea. 5. lndividul reactioneaza la campul sau fenomenal dupa cum 11 percepe ~i experimenteaza. impreuna cu setul subiacent de valori. Distanta dintre dorintele con~tiente ale individului ~i comportamentul sau este rezultatul clivajului dintre imaginea de sine ~i experienta individului. Majoritatea comportamentelor individului se afla in relatie de determinare cu imaginea de sine. reprezentari disponibile con~tiintei. 3. lndividul reaqioneaza la realitate in modalitatea sa unica. 4. Acest camp este alcatuit din senzatii. este secundara pentru individ care se orienteaza dupa propria perceptie a realitatii. perceptii. Patrunderea in campul de referinta subiectiv inseamna intelegerea prin empatie a realitatii subiective a individului. Cea mai productiva perspectiva in intelegerea compOliamentului este campul de referinta al individului. 6. Nimeni nu poate intelege experienta celuilalt.la realitatea cercetatorului. Perceptia indivizilor ~i a situatiilor determina comportamentul fata de realitate. dar este accesibila con~tiintei. Realitatea. Aceasta imagine complexa nu se afla mereu la nivel con~tient. pentru interventia de consiliere este necesara intelegerea perspectivei clientului. Numai individul i~i poate percepe complet lumea propriei experiente. Perceperea individului ca subiect .76 MATEl GEORGESCU 2.in maniera obiectiva. Comportamentul este orientat spre satisfacerea necesitatilor dupa cum sunt percepute ~i traite in campul fenomenal. lmaginea de sine este 0 stare tranzienta ~i nu 0 structura fixa.determina apelul la realitatea exterioara acestuia. De aceea. dupa cum este testata ~i confirmata de ceilalti. nonempatica . individ. lmaginea de sine este alcatuita din modalitatea in care individul se percepe pe sine ~i din modalitatea in care se percepe pe sine in relatie cu ceilalti. schimbarea comportamentala implica in primul rand 0 schimbare perceptiva.

Experimentarea eului presupune crearea de catre consilier a unui mediu suportiv care sa permita asimilarea experientelor negative ale sinelui. rara a evalua. atunci este determinat un proces de schimbare a comportamentului sau personalitatii clientului.iubirea persoanelor semnificative . Cand distanta dintre imagine a de sine experienta (experienta de sine) este importanta. pentru a nu pierde componente ale imaginii de sine . iar experienta acestora este blocata.unele dorinte nu sunt exprimate comportamental. Cu cat aceasta stare este mai ampla. atunci. nelini~te. 8. in contextul unui raspuns din parte a consilierului care sa ii permita clientului trairea pozitiva a sinelui. . Conditii in care se poate opera schimbarea: Contactul psihologic: relatia este privita ca interactiune bilaterala ~i nu ca 0 situatie in care consilierul face ceva pentru client. Anxietatea poate fi conceputa ca rezultatul incongruentei dintre eul ideal ~i cel real. Daca sunt indeplinite anumite conditii. cu atat ~ansele de succes ale consilierii cresco Starea de anxietate constituie motivatia schimbarii. 7. Atitudine pozitiva neconditionata: in raport cu trairile ~i experientele clientului. Anxietatea minima necesara: clientul trebuie sa resimta anxietate. vulnerabilitate. Consilierul este con~tient in raport cu trairile suscitate de client. respecta valorile ~i personalitatea clientului a~a cum este acesta. Congruenta In relatie :ji autenticitatea consilierului: consilierul trebuie sa fie real ~i autentic in relatie . Consilierul. De aceea. Reducerea anxieta!ii se face prin apropierea imaginii de sine de experienta individului (a se experimenta pe sine).INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 77 confluenta dintre nevoia de percepere pozitiva a individului de catre ceilalti ~i nevoia de auto-percepere pozitiva. Aceasta conduce la reducerea distantei dintre eul real ~i cel ideal. asigurand astfel conditii de schimbare ~i dezvoltare pentru client.trairile consilierului in raport cu clientul trebuie comunicate (intr-o anumita forma) acestuia. intervine anxietatea. Consilierea centrata pe client este 0 abordare de tipul dadi. Aceasta diferenta produce nemultumire de sine pentru ca individul considera ca ceilalti 11 vor percepe neajutorat ~i inferior.

ca modalitati de expresie ~i comunicare. Astfel. Institutul Sud African de Psihanaliza) urmare~te asistenta clientului in scopul autointegrarii ~i al descoperirii modalitatilor de cre~tere. . Scopul consilierului consta in realizarea cadrului necesar clientului pentru a-~i continua procesul de dezvoltare. dezvoltare ~i actualizare. Acceptarea ~i intelegerea sunt efective numai din momentul in care clientulle poate percepe. autoperceptia se amelioreaza. Ca urmare a intrunirii conditiilor necesare cadrului. Relatia de consiliere este privita ca 0 relatie aici ~i acum. de catre consilier. Consilierea reprezintii procesul de eliberare a fortelor existente ~i necesare dezvoltarii individuale. Prin cadrul consilierii se ofera clientului posibilitatea de a trai relatia cu consilierul ~i relatia pe care 0 are cu sine. Aceasta abordare inlocuie~te diagnosticul care se fundamenteaza pe 0 atitudine normativa extema individului . se creeaza conditiile prin care clientul poate deveni mai obiectiv in aprecierea experientelor sale . Importantii devine relatia de consiliere determinata de abilitatile consilierului. in 1935. Numai clientul i~i poate diagnostica dificultatile. Cunoa~terea rationala nu ajutii clientul. Centrul de interes se modifica din ce face consilierul in ce este acesta.distanta dintre eul ideal ~i cel real se miqoreaza. a elimina obstacolele survenite. Individul uman este inteles intr-o maniera fenomenologica: => individul este un ansamblu ale carui parti nu capata coerenta dedt in contextul personalitatii sale. tehnicile fiind secundare. Scopurile consilierii sunt stabilite de client care este motivat in dezvoltare ~i i~i cunoa~te directia fundamentala de evolutie. Consilierul ramane el insu~i ca ~icum ar fi in situatia clientului. tinand cont de faptul ca intelegerea total a este imposibila.clasarea acestuia intr-o categorie. in consecinta. Percep{ia clientului: clientul trebuie sa perceapa atitudinea pozitiva neconditionata a consilierului. clientul devine mai putin defensiv ~i deschis experientelor sale. a scopurilor va interfera cu nevoile de dezvoltare reale ale clientului. de aceea demersul consilierii se axeaza pe 0 cunoa~tere afectiva. Eul ideal devine realizabil ~i. Perspectiva gestaltista Curent terapeutic dezvoltat de Frederich Perls (care infiinteaza in Africa de Sud. Momentul actual este reprezentativ pentru intreaga evolutie ~i istorie a clientului. Fixarea din exterior.78 MATEI GEORGESCU intelegere empatidi: din interiorul campului de referinta al clientului.

Energia alocata sustinerii de roluri va fi redireqionata spre integrarea experientei. prin asocierea momentelor trecute cu cel prezent.permis prin trairea momentului . la randul ei. Scopul terapeutic consta in crqterea capacitatii de con~tientizare a sinelui. Abordarea gestaltista este centrata pe conceptul de acum: a deveni con~tient de ceea ce se intampli'i acum ~i a lasa experienta sa se desta~oare.se opune manipularii constrictive a mediului. => unicul timp care poate fi experimentat este cel prezent. in functie de care poate face alegeri. Procesul natural de autoreglare . Scopul esential al personalitatii umane este autorealizarea. Prezentarea trecutului ca unic responsabil pentru problemele actuale reprezinta 0 modalitate de a deroga responsabilitatea fata de timpul actual. Maturizarea este definita ca procesul prin care se trece de la alo-sustinere la auto-sustinere . Individul parase~te securitatea momentului acum pentru a se preocupa de momentul trecut sau ulterior resimtit ca insecurizant. => individul are capacitatea de a fi con~tient de ansamblul senzatiilor. in afara diruia nu poate fi inteligibila. Momentul autorealizarii este cel prezent ~i nu cel viitor: personalitatea reala exista atunci cfmd experienta persoanei alcatuie~te un intreg semnificativ . toate celelalte scopuri ~i nevoi sunt consecinte. i~i poate conduce destinul. Categorii de probleme ale clientului: .INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA => 79 personalitatea individului este.Gestalt ~i exist a 0 tranzitie cursiva intre seturile de experiente actuale ~i cele semnificative. parte din mediul socio-cultural.este un proces niciodata complet intrucat va ramane intotdeauna un rest de integrat. Mentinerea departe de timpul actual consuma energia necesara operarii reamenajarilor necesare. reprezentarilor ~i afectelor sale. Consilierul va cauta sa asiste clientul in procesul revenirii in prezent tara a-i provoca dependenta. Este necesara reexperimentarea situatiilor (nu doar la nivel cognitiv) din trecut in care clientul nu a putut sa i~i exprime afectele. Aducerea trecutului in prezent se face prin intermediul imaginatiei. Anxietatea este inteleasa ca decalaj existent intre momentul aici ~i momentul trecut sau ulterior. Perspectiva gestaltista subliniaza valoarea abordarii aici-~i-acum a consilierii. => individul i~i alege raspunsul in fata stimulilor externi ~i interni actioneaza (nu re-actioneaza).

Lipsa auto-responsabilitii{ii: este produsa de defectu1 de con~tientizare ~i ia forma nevoii de a manipu1a mediul ~i nu de a se intoarce asupra sine1ui. Rollo May (1961) define~te individu1 supus existentei prin urmatoarele caracteristici: => individul uman este centrat pe sine. Nu va adresa intrebari de tipu1 "de ce". Consilieru1 se va centra pe experimentarea momentu1ui actual. nevoia de a fi agresiv).exclusiv negativa sau pozitiva. Perspectiva existentialista Teoriile existentialiste. evitand astfel refugiu1 defensiv in trecut sau viitor. "ce" care se centreaza pe functionarea actuala. Inabilitatea de a completa Gestaltul: imposibi1itatea de a fi raspuns afectiv 1a situatii din trecut are efect asupra capacitatii de experimentare a prezentului.80 MA TEl GEORGESCU Defect de con~tientizare: decalaju1 dintre sine ~l lmaginea de sme determina pierderea capacitatii comportamentale de a experimenta. . Pierderea contactului cu mediul: individul fie respinge orice gen de input venit din mediu ~i toto data nevoile determinante. Delegarea nevoilor: prin negarea neVoi1orperson ale (de ex. fuga de responsabilitate ~i contro1area evolutiei personale in special de factorii exteriori. Scopul perspectivei gestaltiste este de a ajuta indivizii in a-~i asuma responsabilitatea propriei persoane ~i nu in a face din conformarea la expectatiile ce10rlalti scopu1 esential a1existentei. intrucat incurajeaza intelectualizarea. ci intrebari de tipul "cum". => individu1 are nevoie sa i~i protejeze centru1 existential. Abordarea gestaltista in demersul consilierii este utila in centrarea clientului pe timpul actual ~i pe experienta cadrului. se centreaza pe conditia umana ~i constituie mai curand 0 atitudine (decat 0 tehnica) prin care se urmare~te intelegerea acesteia. In PSihologia existen{ialistii. fie accepta orice input a1mediului in nevoia de a contine tot ceea ce ofera mediul. Dihotomizarea atributelor sinelui: clientu1 tinde sa se considere intr-o unica tendinta . care origineaza in curentul filosofic. Nevroza reprezinta una din modalitati1e prin care individu1 i~i protejeaza propriul centru existential.

=> con~tiinta este posibila prin intermediul auto-centrarii. Intrucat nimeni nu i~i poate realiza potentialul in mod absolut. . a consecintelor deciziei. => forta esentiala a individului este cautarea sensului. Destinul uman nu este conditionat de forte exterioare. fondatorul variantei existentialiste a logoterapiei. culpa existentiala este universal a ~i reprezinta 0 forta pozitiva care conduce spre umilinta ~i spre sensibilitate in relatiile interpersonale.sentimentul unei forte a carei actiune poate conduce la distrugerea propriei fiinte. Culpa existentiala este rezultatul e~uarii in realizarea potentialului individual. Calitatile umane ale consilierului il ajuta pe client sa i~i regaseasca propriile calitati.exista un timp limitat de actualizare a potentialului. Trecerea de la auto-centrare la alocentrare implidi riscuri. a libertatii ~i a necesitatii de a alege. Pentru majoritatea consilierilor existentiali~ti divizarea personalitatii clientului intre con~tient ~i incon~tient este secundara. Viktor Frankl.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA => 81 indivizii au posibilitatea de a glisa intre auto-centrare ~i alocentrare cu alti indivizi. Unica indicatie tehnica este flexibilitatea in alegerea oricarei tehnici utile. Con~tiinta conditiilor existentei. In cadrul consilierii lumea clientului este dezvaluita in scopul de a 0 intelege ~i cauta noi posibilitati de experienta. Abilitatea consilierului de a se prezenta sub aspectul sau real reprezinta un model pentru client. lndividul uman se caracterizeaza prin anxietate . Frankl). Fiecare fiinta are un sens specific ~i unic. de perspectiva mortii. realizabil numai de individ (V. Perspectiva mortii subliniaza semnificatia momentului . propune tehnica "intentiei paradoxale" in care cere pacientului sa doreasca situatia de care se teme ~i sa 0 abordeze intr-o maniera pozitiva. Consilierul existentialist se prezinta clientului cu personalitatea sa r. produc anxietatea existentiala. lndividul poate fi subiectiv con~tient in situatiile de alo-centrare. ci de catre individ. Tehnica este secundara scopului .orice tehnica este utila. => indivizii umani beneficiaza de 0 forma speciala de con~tiinta con~tiinta de sine. Libertatea individului ~i capacitatea sa de decizie se afla in relatie cu nivelul sau de con~tiinta. Anxietatea este determinata ~i de con~tiinta limitelor. intrucat aceasta disjunctie poate constitui 0 rationalizare a lipsei de implicare ~i decizie.eala. Scopul esential al consilierii consta in extinderea lumii individului.

1994. Real People Press. 1996. Boston. Rogers c. Boston. Gestalt therapy verbatim. It's Current Practice.vchotherapJ'.. Utah. Random House. New York... Houghton Mifflin. Rogers c. Intrebari de verificare Care sunt principalele idei utile in consiliere enuntate de C. . Pearls? Care sunt categoriile de probleme din perspectivil gestaltistil ? Cum este definit individul din punet de vedere existentialist? Care sunt etapele eonsilierii din perspeetivil existentialista ? Bibliografie selectiva: May R. Implication and Theory. Houghton Mifflin. Rogers C. On becoming a person. a capaeitiltii de a $ti ce este bine pentru destinul personal. Counseling and ps. Consilierea presupune doua etape: l. Client Centred Therapy. Moab. aeceptarea responsabilitatii deeiziei $i a eonseeintelor deciziei asupra existentei personale. Perls F. 1990. Existential psychology.82 MATEr GEORGESCU Scopul esential al consilierii de tip existentialist consta in sustinerea clientului in descoperirea de noi semnificatii ale vietii cu consecinta in reducerea anxietatii asociate pericolului non-existentei. recunoa$terea libertatii de alegere. lasand deoparte alegerile Iacute de anturaj in numele clientului. Constable. Rogers? Care sunt conditiile in care se poate opera schimbarea din perspectiva lui Rogers? Cum este inteles individul uman de F. 2. London... 1992.

stare a eZilui: structura din alcatuirea eului cu efect direct observabil in relatiile de schimb social ale clientului. . dar nu produce 0 tulburare psihica. Concepte reprezentative . decizie ~i analiza.eveniment activator - situatie care contribuie. Cele trei paliere: gandirea.credinte ira{ionale: set de credinte disfunctionale privind un eveniment care determina 0 tulburare psihica. parinte. simte ~i actioneaza intr-o maniera simultana. Sarcina consilierului consta in deconstruqia ideilor irationale. Abordarea rational-emotiva A fost dezvoltata de Albert Ellis (practician al psihanalizei) prin decentrarea din palierul afectiv ~i centrarea pe cognitie.. al interventlel de tip comportamental. Individul gande~te. In perspectiva tranzactionala eul contine trei stari: Copil. .INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA FUNDAMENTELE CONSILlERII COMPORT AMENT ALE DIN ABORDARILE 83 COGNITIV- Rezumat Din perspectiva rational-emotiva schimbarea se opereaza la nivelul gandirii: fericirea este 0 consecinta a gfmdirii rationale. judecata. Comportamentul adaptat este· rezultatul interventiei celor trei stari ale eului in raport cu situatia.control comportamental: scop terapeutic. Adult. Comportamentul este rezultatul istoriei intaririlor ~i al unui stimul declan~ator. . simtirea ~i actiunea se conditioneaza reciproc. . .fntarire sociala: manipularea stimuli lor de mediu in sensul recompensarii anumitor comportamente pentru a cre~te frecventa de manifestare a acestora. care presupune cunoa~terea conditiilor care permit modificarea comportamentului. Din perspectiva comportamentalista clientul este un produs al experientei sale inteleasa in sensul raportului dintre comportamentele adaptative ~i cele non-adaptative. Gandirea irationala continuta in auto-verbalizare determina tulburari afective . Consilierul va identifica interaqiunile care au loc la nivelul eului in scopul realizarii schimbului social.

tulburarile afective sunt determinate de gandirea irationala. tulburarile afective sunt rezultatul verbalizarii interne. este necesar ca fiecare individ sa fie maximal competent. cat ~i irational. Cognitiile disfunctionale persista atat timp cat persista tulburarile afective. individul nu este 0 victima pasiva a conditionarilor.84 MATEr GEORGESCU Pentru a schimba cele trei paliere este suficienta modificarea unuia . Atunci cand gande~te ~i se comporta rational este eficient. Nu evenimentele in sine produc anxietate. ace~ti oameni trebuie blamati ~i pedepsiti (ideea contrazice faptul ca nu exista un standard absolut al binelui ~i raului). adecvat ~i sa se realizeze in toate ariile preocuparilor sale. unii oameni sunt rai. cognitiile sunt posibile prin intermediul limbajului ~i al simbolului. Individul are resurse importante prin care i~i poate actualiza potentialul. Comportamentul ilogic este mentinut prin verbalizarea interna de idei irationale. Fiecare individ dispune de un set de idei irationale majore care 11 determina sa fie defensiv: este esential pentru orice individ sa fie iubit ~i aprobat de fiecare persoana semnificativa din anturajul sau. gandirea irationala origineaza in ilogismul invatarii timpurii generat de procesul enculturatiei. . care este produsul atitudinii fata de evenimentele externe incorporate in propozitii intemalizate. fericit ~i competent. Caracteristici ale individului in perspectiva rational-emotiva: individul este atat rational.prin interactiunea ~i interdependenta lui ~i celelalte se vor modifica. slabi ~i infami. In cadrul acestui proces individul invata sa diferentieze ceea ce este bine de ceea ce este rau. ci raspunsul individului fata de eveniment. intelege limitarile. Tulburarile afective sunt rezultatul ideilor ilogice despre anumite situatii. schimba atitudinile fundamentale acceptate necritic in perioada timpurie. cognitiile negative ~i defensive trebuie deconstruite prin reorganizarea perceptiei ~i gandirii in sensul de a deveni logica ~i rationala. Cele doua categorii axiologice sunt invatate prin asocierea cu afecte pozitive ~i negative. Scopul consilierii consta in demonstrarea faptului ca auto-verbalizarile sunt sursa tulburarilor afective. intrucat sunt ilogice ~i irationale.

sa te confrunti cu acestea (evitarea dificultatilor va antrena comportamente defensive ~i costuri psihice importante). ci din reaqia individului fata de acestea). dar persistenta intr-o stare subdepresiva este irationala). indivizii au nevoie sa depinda de ceilalti ~i sa fie condu~i de cineva cu autoritate.evenimentul extern-activator al problemei (de ex. interpretare rationala: "Examenul este dificil de luat. pe care 0 da evenimentului (interpretare irationala: "Nu voi putea lua licenta". examenul de licenta). Se constata faptul ca A nu este determinant pentru C. Interpretarea irationala are drept consecinta 0 stare subdepresiva. evaluarea.consecintele comportamentale sau afective ale modalitatii de interpretare a evenimentului activator. individul trebuie sa se gandeasca in mod constant la posibilitatea de a fi implicat intr-o situatie periculoasa (a anticipa 0 anumita situatie nu schimba continutul acesteia.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 85 este catastrofal atunci cand lucrurile nu decurg dupa cum dore~te individul (frustrarea este normala. nemultumire de sine. . C . nefericirea este 0 consecinta a evenimentelor care scapa controlului individului (nefericirea nu decurge din evenimente. Interpretarea rationala mobilizeaza resursele de performanta. a anticipa 0 situatie cu rise nu inseamna a dezvolta un comportament adaptativ).credintele individului . in consecinta voi invata foarte bine"). este mai u~or sa fugi de responsabilitate ~i dificultati decat sa te implici. evenimentele din trecut determina comportamentul prezent ~i nu pot fi schimbate (ideea irationala care constituie fundamentul rezistentei la schimbare). Ellis propune un "ABC" al tulburarilor afective ~i urmat de modalitati corective: A .interpretarea. mai puternic (dependenta este normal a daca nu este maximalizata pana la a conduce spre pierderea individualitatii). B . exista intotdeauna un raspuns precis ~i corect la orice problema ~i este catastrofal sa nu il gase~ti (ideea este irationala pentru ca nu exista solutie perfecta pentru 0 problema). individul trebuie sa se preocupe ~i sa fie implicat in problemele celorlalti (fiecare individ are competenta in propriile probleme).

a filosofiei eficiente. 4. . sa e~ueze in mod voluntar. In vederea obtinerii schimbarii consilierul trebuie sa: fie activ-directiv discutfmd ~i explicand. 2. abordarile comportamentale continua sa prezinte interes pentru domeniul consilierii. "Nu suport e~ecul. foloseasca umorul ~i situatiile penibile pentru a confrunta clientul cu cognitiile irationale. identificarea cognitiilor ilogice. faca apel la capacitatearationala a clientului ~i nu la afectele sale. In perspectiva comportamentala individul este inteles in urmi'ttoarea maniera: => este un organism capabil de a experimenta. a filosofiei sale de viata. discutarea. in rapOrt cu evenimentul (De ex. confrunte clientul direct cu problemele sale.86 MA TEl GEORGESCU D . Obiectivele consilierii din perspectiva rational-emotiva constau in: 1. dar voi putea sa accept riscul"). 3. dincolo de ideile irationale ale clientului. contraargument "Nu voi putea lua licenta pentru ca este imposibil sa invat bine intregul material". Aceasta abordare subliniaza relatia dintre cognitie ~i afect. sustinerea clientului in a negocia ~i schimba cognitiile ilogice. dotat cu potential pentru orice tip de comportament. Una din tehnicile specifice este tema pentru acasa: clientului i se dau sarcini specifice prin care sa incerce comportamente ~i situatii de care se teme. sa i~i asume riscuri.este posibil transferul de valori dinspre consilier spre client. in consecinta voi putea lua ~i acest eXalnen"). Consilierea comportamentaHi In ciuda includerii treptat mai pregnante a elementului cogmtlv In maniera de interventie.se disputa argumentele ~i contraargumentele care sa disloce interpretarile irationale (de ex.identificarea cognitiilor rationale. argument "Am putut sa iau examene foarte grele. ajute clientul sa gandeasca. indicarea relatiei pe care 0 au cu tulburarile comportamentale ~i afective. E . Limita sa esentiala consta in directivitatea consilierului .

=> identificarea factarilor ~i evenimentelor care pot intari compOliamentul dezirabil. Comportamentele nonadaptative sunt comportamente invatate. => construirea fundamentului noului comportament. => este capabil sa dobandeasca noi comportamente. Pentru consilierul comportamentalist clientul este un produs al experientei sale. => arganizarea situatiei in care noul comportament sa fie testat. De ex. alese de client sub asistenta consilierului. Astfel se au in vedere trei elemente: => antecedente compOliamentale. "Vreau ca persoanele puternice sa ma . Grice comportament care conduce spre rezultate placute sau Ie reduce pe cele neplacute va fi repetat. credinte etc. prin stabilirea de scopuri terapeutice precise observabile ~i masurabile. => este capabil atat sa influen!eze comportamentul celorlalti. cat ~i sa fie influentat. => intarirea comportamentului dezirabil prin aproximari succesive ale acestuia. Pot fi factori interni (dorinte. Pentru a se opera modificarea compOliamentala trebuie sa se ia in considerare determinismul care precede ~i succede comportamentul vizat. CompOliamentul nu poate fi apreciat dupa un nivel generic de adaptare. ci dupa modalitatea in care individul resimte situatia. Dupa stabilirea scopurilor se trece la crearea de noi conditii pentru invatare. Paradigma stimul-raspuns este esentiala pentru compOliamentali~ti: arice reactie comportamentala este predictibiHi daca este cunoscut stimulul ~i istoria experientei ~i intaxirilor comportamentale.INTRODUCERE ill! CONSILIEREA PSIHOLOGICA => 87 este capabil sa i~i reprezinte ~i controleze propriul comportament. Consilierea de orientare comportamentala se centreaza pe un comportament specific ~i nu pe trairea acestuia. Aceasta se realizeaza prin: => identificarea comportamentului care trebuie schimbat ~] operationalizarea acestuia. Consilierii comportamentali~ti sunt mult mai putin preocupati de procesul consilierii. => evaluarea efectelor procedurii. Interesul se centreaza pe scopurile consilierii. Schimbarea comportamentului se face prin sustinerea clientului in stingerea compOliamentele neadecvate ~i intarirea celor dezirabile.

care risca sa fie "depersonalizat".88 MATEl GEORGESCU pladi") sau externi (persoane. Se vor obtine informatii care sa permita analiza comportamentului: => contextul de aparitie. ceea ce reprezinta un alt factor de intarire. => frecventa. pe comandament ~i comportamente ale persoanelor semnificative internalizate. => timpul de latenta la declan~are (intervalul de timp dintre perceperea stimulului declan~ator ~imanifestarea comportamentului). Schimbarile survenite in comportamentul clientului pot fi observate atat de beneficiar cat ~i de anturaj. sa impuna. => emita reguli univoce. Berne propune 0 teorie a personalitatii care are drept principali factari trei stari ale Eului: Eul parental (exteropsyche) . => maniera de manifestare.$eful ma considera un functionar de duzina"). este centrat pe reguli interdictive. Perspectiva tranzactionaHi Dezvoltata de Eric Berne (analiza personala cu Paul Federn). critic. comportamentul va fi monitorizat. "TatsJ meu ma certa mereu"). => consecintele comportamentului. => judece. Clientul este dominat de Eul parental atunci dind are tendinta sa: => dea ardine. Limita consta in lipsa de creativitate a clientului in procesul consilierii. => durata de la declan~are la stingere. Eul parental limitativ. . sa blameze. De aceea poate fi asociat cu imperativul trebuie. situatii etc. care pot actiona ca factor de intarire (De ex. . Pentru identificarea acestor elemente. sa ameninte. jn prezenta ~efului ma comport stupid"). => comportamentul tinta (De ex. => intensitatea.. se centreaza pe interactiunea dintre indivizi ca generatoare de simptom ~i dificultati. sa foloseasca un comportament autoritar.este structurat pe valori. Eul parental protectiv se refera la ansamblul afectiv ~i comportamental centrat pe relatia protectiva a~a cum este traita de parinte in raport cu copilul. Consilierea comportamentala subliniaza importanta obiectivarii progresului consilierii. De ex.

(] 89 ~ ~ Eul adult (neopsyche) . cum . Segmentul de tip copil din eu are urmatoarele forme: Eul copil natural (care se desIa~oara lntr-o total a libeliate .> .> :::. creativitate. ci la partea copilaroasa. Mediaza ~i regleaza relatia dintre Eul parental ~i Eul copil. pe estimarea probabilitatii ~i pe procesul decizional prin testarea realitatii.nu se refera la partea infantila din fiecare individ. :::. spontaneitate ~i rebeliune). :::. :::. Prin intermediul Eului adult: intelege.> rezolva.> compara. :::. Eul copil (archeopsyche) .Palier axiologic ~i INTRODUCERE iN CONSILlEREA PSIHOLOGIC{ Palier afectiv Palier cognitiv comportamental :::. Poate fi asociat cu intrebarile de tipul cine. :::. ce.> consoleze. :::. :::.> analizeaza.> comunica. afectiune.> decide.> negociaza. invata. antrenata in joc ~i bucurie.> evalueaza. agresiune. Eul copil :::.contine impulsulnatural spre dragoste.este centrat pe a face ~i nu pe a trai.Ji dind.

fmiplace.consecinta consta in aparitia de trairi precum vinovatia. se poate observa care este activa ~i executiva in anumite situatii. => se intristeaza ~i plange.90 MATEl GEORGESCU adaptat (care a descoperit modalitatile de expresie nereprimate de Eul parinte . Raspunsul tranzactional este in cazul tranzactiei complementare adecvat ~i expectabil. Prin Eul copil clientul: => se bucura ~i rade. Una dintre parti se va simti neinteleasa. => este nelini~tit. Presupune analizarea ~i recunoa~terea int1uentei pe care 0 au componentele eului individului asupra gandirii ~i comportamentului. manioasa sau ranita. cu placere". Prin identificarea starii activate a eului individul i~i poate intelege comportamentul sau ~i pe cel al celorlalti in diferite contexte. Obiectivul consta in obtinerea controlului asupra tendintelor individului de a manipula sau de a fi manipulat. parinte-Copil. Analiza tranzaqionala se centreaza pe identificarea starilor eului prin care se realizeaza un schimb social. Tranzac!ia fncruci$ata . Stimulul provine de la starea de Adult. => este egocentric. => se infurie. "Vrei sa ma ajuti sa aranjez luerurile in camera ?". "Da. Intrucat individul i~i poate activa oricare din starile eului. Pentru Eul copillumea se construie~te confom1lui doresc. Tranzactia reprezinta unitatea actiunii sociale. => manipuleaza. aflandu-se in ordinea relatiilor umane sanatoase. Analiza structurala presupune studiul descriptiv al starilor eului. => nu se controleaza. ParinteParinte. Ex. "Vrei sa ma ajuti sa aranjez lucrurile in camera ?". "De ce ma intrebi intotdeauna pe mine ?".se realizeaza cand se comunica intre starile complementare ale eului Adult-Adult.vectorii nu sunt paraleli . Copil-Copil sau Copil-Parinte.comunicarea este intrerupta ~i se ajunge la un punet mort.vectorii sunt paraleli . frustrarea) ~i Eul copil rebel (care se opune conditionarilor parentale). Ex. mania. iar raspunsul provine de la Eul parental prin intennediul Euluieopil. Analiza relatiilor cu ceilaIti poate fi structurala sau tranzaqionala. => are fantezii ~i preferinte. Tranzac!ia complementara . .

"Desigur". cele trei stari ale Eului pot interveni ~i detennina comportamentul In funqie de situa!ie.. Ex. comunicarea Adult-Adult este dublata. Intrebari de verificare Care sunt caracteristicile individului din perspectiva ra!io11al-emotiva? Care sunt ideile irationale majore identificate de abordarea rationalemotiva? In ce consta ABC-ul tulburarilor afective propus de Ellis? Care sunt obiectivele consilierii din perspectiva rational-emotiva ? Cum este inteles individul in abordarea comportamentala ? Cum se realizeaza schimbarea comportamentala ? ~\\~.. ~ r=\ ~ r=\ . "Vrei sa urci pfma 1a mine?".:~e ~~. In cazul personalita!ii echilibrate. Comportamentul clientu1ui este detenninat de raportul ~i dinamica celor trei stari ale Eului.• . "Plimbarea a fost foarte placuta"..INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 91 Tranzactia ulterioarii . Aceasta va fi reprezentativa pentru comportamentu1 general al clientului.. C011silierul va reflecta comportamentul clientului ~i Ii va permite acestuia asocierea teoretica aferenta. de 0 unica stare a Eului. de tipul de echilibru in care se afla.. in raportul sau cu consilierul.cand doua stari ale Eu1ui se afla In dialog simultan -In acest caz... Clientul este sustinut 111 exercita a-~i toate cele trei stari ale Eului. 8~. C1ientul poate fi Insa dominat.

Ellis A. Operational Theories of Personality. Rational-Emotive theory. Bucure~ti.. in A. Psihoterapia. 1996. Elemente de psihoterapie. Ed. $tiintifica. Ed. Holdevici I.. Ionescu G.92 MATEl GEORGESCU Care sunt informatiile prin care se realizeaza analiza unm comportament? Care sunt cele trei stari ale Eului definite de abordarea tranzactionala ? Care este funqia Eului parental? Care este functia Eului adult ? Care este functia Eului copil ? Care sunt tipurile de tranzaqii ? Bibliografie selectiva: Berne E.. 1990. New York. New York. All. Grove Press. 1963.. 1974. Brunner/Mazel. Transactional Analysis in Psychotherapy. Bucure~ti. Burton coord. ..

peratologie: ~tiinta care are ca obiect de studiu limita. rational ~i irational. a clientului. cognitiv. . Raportul dintre irational ~i rational este exprimat de raportul cosmo gonic dintre haos ~i cosmos. Cultura ~i societatea actuala traseaza limita fiintei umane intre palierul rational ~i cel irational. afective ~i comportamentale infati~eaza interventia generatoare de schimbare prin actiunea predilecta asupra anumitor spatii ale psihismului.consiliere holistica: abordare teoretica ~i practica ce vizeaza restituirea fiintei umane. Elemente de peratologie Definirea domeniului consilierii ~i conturarea fundamentelor sale aduc in discutie in mod esential modalitatea in care este inteleasa schimbarea. de profunzime ~i cel rational. psihanalitice. Concepte reprezentative . Orice teorie care fundamenteaza demersul consilierii intemeiaza 0 peratologie ~i intra toto data in spatiul de interes al unei antropologii filosofice care are ca obiect de studiu limitele ontologice ale fiintei umane.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA ABORDAREA HOLISTICA IN CONSILIERE 93 Rezumat Fundamentele consilierii pun problema factorului predilect prin care este antrenata schimbarea. In maniera extensiva schimbarea este posibila pornind de la: palierul inter-subiectiv. Limita dintre haos ~i cosmos. . la interferenta dintre soma ~ipsyche. consilierul trebuie sa aiM in vedere riscul pe care 11presupune excluderea irationalului din orizontul de interes al teoriei ~i practicii. prin modelul de interventie al consilierii. trasata de mitul cosmogonic. afectiv. al suprafetelor. Ceea ce am denumit generic fundamente generale. relational. in recuperarea fiintei umane in intregul sau. Consilierea holistica sustine drepturile egale ale celor doua paliere. este determinata cultural. Chiar dadi este 0 consecinta a mediului sociocultural. In maniera ireductibila. in intregul sau care se construie~te prin dialectica irational-rational. Irationalul este lasat in afara umanitatii definita de cultura actual a a vitezei ~i a informatiei. fundamentele consilierii distribuie factorul determinant al interventiei intre palierul irational.

Dramele. fie ea individuala sau sociala. Fara 0 ~tiinta a limitelor. Gasirea ~i asumarea limitelor poate fi considerata ca 0 constanta a traseului initiatic al oricarei recuperari.in sensul in care gandirea rationala (auto )reflexiva este 0 achizitie filogenetica relativ tarzie (dupa cum este ~i eul ~i personalitatea). ordine enuntata in special de perspectivele dinamice. eel care a itiut totul Ji a cunoscut totul. recomandand umanitatea ca predilect definita fie prin factorul rational. irational ~i psihismul suprafetelor. "construie~te" fiinta umana prin trasarea unei limite specifice. Antropologia filosofica trebuia sa fie 0 ~tiinta a limitelor ontologice ale umanului. palierul afeetiv. acest factor devine definitor pentru individul uman. Teoreticianul re-prezinta. palierul rational. Tara 0 peratologie. chemata tocmai in a justifica nelimitarea umanului. dintre sinele profund ~i eul superficial . In maniera ireductibila posibilitatea de sehimbare este inteleasa ea distribuindu-se intre palierul afeetiv (i-rational) ~i cel rational (cognitiv). Fiecare perspectiva teoretica. £1 s-a fmpartaiit din toate! fntelepciunea lumii. denaturi'md-o. binomul in discutie gliseaza in cel dintre psihismul de profunzime. Ghilgame~ i~i cauta nemurirea ~i incearca sa-~i depa~easca conditia. . omul i~ijoacii inca un paradox: se indeparteaza de sine Tara a se putea in fapt indeparta.ca sedii predilecte ale celor doua categorii . afectiv. trebuie sa de-limiteze factorul predilect mediator al interventiei. a patruns totodata ii taina tuturor lucrurilor. Avand in vedere ordinea de structurare filogenetica a celor doua paliere. palierul eomportamental. a vazut ceea ce era tainuit ii a cunoscut ceea ce a ramas asclins oamenilor. Incercarea de a cunoa~te omul in intregul sau conduce in mod paradoxal catre trasarea limitelor sale. in~elat de cuprinsul atotintinderii umanitatii sale. Ghilgamq.In consecinta. caderiie. Limita dintre palierul rational ~i irational. pentru a-~i defiili maniera de interventie. tragi cui existentei umane sunt pretutindeni insotite de treeerea in rezerva a propriilor limite. cel rational . eel care a vazut totul pana la marginea lumii. in ordinea unui al treilea infinit (alaturi de infinitul mare ~i de infinituJ mic). fie prin eel irational.este mai adecvat inteleasa prin instrumentele unei antropologii filosofice.94 MATEl GEORGESCU palierul axiologie.

p. Insa raportul. omul reprezinta atat limita. A trudit:j. Prive. De aceea perversiunea robinsoniana reprezinta cu deosebire un act al nonnalitatii umane: a masura Intinderea prin trasarea limitei. Apropie-te de Eanna. Liiceanu. al htonicului irational. dintre ne-Iume ~i lume. Dadi problematic a limitelor ontologice ale umanului pune In discutie locul ~i rolul con~tiintei. se sprijina pe exilarea irationalului. Treei peste pragul sau. 47. El afost eel eare a poruneit sa se ridice zidul Urukului-eelui-imprejmuit:ji Sfanta piata a saerului Eanna (marele templu din Uruk). cat ~i con~tiinta limitei'2.f a suferit strabatand Drumul eel Lung. 1993. In trasarea limitelor umanitatii. Tragiczt!. in consecinta enumerarea fenomenal corecta este irational ~i rational. categorie determinata de con~tiinta limitelor ~i de imposibilitatea de a Ie depa~i. Considerarea categoriei tragicului In ordinea celor trei registre ale fiintei se poate dovedi utila In incercarea de a discuta dateIe de continut ale unei "geografii a fiintei": intre animalitatea ca limita care nu se cunoa~te pe sine ~i supra-umanul care este con~tiinta care nu cunoa~te Iimita.INTRODUCERE iN CONS1LIEREA PS1HOLOG1CA 95 A dat in vi/eag vremile dinaintea Potopului. . In rapOli cu cel al con~tiintei. dupa cum observam. dintre lumea veche ~i cea noua. Ingradirea ora~ului Uruk reprezinta un gest antropologic crucial ~i aproprierea propriei umanitati. In ordinea raportului dintre rational ~i irational.inainte de cosmos a fost haosul. al rationalitatii neobosite. al ratiunii. adus de pe meleaguri indepartate. Raportul dintre rational ~i irational este continut de raportul dintre haos ~i cosmos. Bucurqti.~tezidul de dinafara a earui eorni:ja pare de arama. a incon~tientului ~i pe limitarea umanitatii la ~iprin instrumentele ratiunii. laea:jul zeitei l:jtar. sa ne centram demersul spre domeniul incon~tientului. Stramutand "geografia fiintei umane" in telmenii relatiei dintre rational ~i irational. 52 G. tragi cuI. Humanitas. raport al limitei prin excelenta. Cata spre zidul de dinauntru eare-ifara pereehe pe lume. Robinson Crusoe l~i inalta In prima instanta gardul. care nu avea ce demarca In afara limite lor sale. suporta 0 inversiune . A sapat pe 0 stela toate fi'amantiirile sale. (zeita dragostei ~i a razboiului). atunci peratologia (ca teorie a limitei considerata In raportul ei eu con~tiinta) se afla intr-o profitabila relatie cu antropologia filosofidl.

Bucure~ti. Y.. 53 Cf. Mihiiilescu. caci vei vedea atamfmd din discul solar ceva ca un tub: §i anume. este un concept ilustrativ pentru dialectica dintre cultura ~i individ. Intrarea §i ie~irea din puseul psihotic discordant sunt ilustrative pentru modalitatea de constructie a limitelor lumii. ratiune ~i irational. lung . Bolnavull-a tras pe lung spre geam ~i i-a spus: "Nu se poate sa nu vedeti penisul soarelui: cand imi mi§c capul incoace §i-ncolo. Este yorba despre delirul unui schizofren paranoid care i-a atras atentia marelui ganditor in stagiul petrecut intr-un spital guvemamental din Washington. cand este indreptat inspre regiunile de vest. 1999. Fascina!ia diferenfei. Mitul cosmogonic. (institufie secundara) confluenta dintre psihismul individual ~i cel colectiv..96 MATEl GEORGESCU Trecerea de la irationalla rational este figurata in mitul cosmogonic. intregul periplu al lui Carl lung prin mitologie pome~te de la problema relatiei dintre (des)structurare psihica. drumul zeilor vizibili va fi aratat de zeul soare. mit al intemeierii "lumii noi". a~a incat poti crede ca te afli in mijlocul oceanului aerian . prin de-limitarea de "lumea veche". originea vantului de serviciu. Pentru a demonstra afirmatia sa trecem in revista cateva situatii53. . Dupa un timp de la intoarcerea sa din America. in 1906. cand este produs celalalt vant. Paidea. De altfel. in raportul cu irationalul ~i rationalul.orice cosmogonie indica ~i repere aflat la psihogenetice." Acest moment a pregatit fundamentele teoriei §i ale practicii analitice. Spatiul oferit de mitul cosmo gonic este unul al psihogenezei §i reprezinta modalitatea in care 0 cultura i§i construie§te ~i legitimeaza individualitatea prin delimitarea de haos. vei vedea in mod asemanator dupa regiunea aceluia intoarcerea (mi§carea in continuare) chipului. Orice cosmogonie construie~te lumea ~i pentru ca lumea nu exista dedit in raportul cu subiectul cunoscator ..este frapat de asemanarea dintre cele doua materiale. mit. dintre cultura ~i personalitate. Raportul dintre lumea veche §i cea noua este distribuit in functie de spatiul cultural §i de "timpul" cultural. In traducerea lui Dieterich putem citi: "Cu fata la soare inspira de trei ori cat de adanc poti ~i vei vedea ca te ridici §i pa§e~ti spre inalt. liturghia lui Mithra. Filologul §i istoricul Albrecht Dieterich publica in 1903 traducerea papirusului grecesc din Biblioteca Nationala din Paris. Limita dintre ratiune §i irational este insa stabilita de cultura. datorita orientarii spre regiunile de est. de irational. se mi§ca §i el §i astfel se na§te vantul". apare intotdeauna vantul de est. tatal meu: tot astfel va deveni vizibil §i a§a numitul tub.

Uranos. Cu ajutorul fulgerului lndra reu!je:jtesa-l fnvinga pe Vritra.'jitoate aces tea laolalta tata nu au.'jiplin de lumina. dar ei se temeau sa ridice mana asupra lui. despartind lumea diurna de ne-lumea virtualului ofidian !ji inaugureaza 0 noua generatie divina. Pamantul puternic !ji fmbel. a!ja cum . Uranos fnvalui lumea fntreaga. mama copiilor. a omis sa-l invite pe fiul sau la un sacrificiu ritual rama. pe titani. 2. Se casatori cu Tartar !ji nascu pe monstrul Typhon. India ~i 1imita flexibiHi Tvastr. zamisliti de pamant.'jiputernici. Tvastr fi fnmaneaza atunci lui lndra fidgerul. Rhea nu voi sa piarda !ji ultimul copil. Atunci porunci sotiei sale Rhea sa-i aduca copiii cand se na!jteau !ji-i fnghitea fara mila.'jasefii !ji tot atatea fiice.'jiMarea . fnspaimantand celelalte zeita{i.INTRODUCERE iN CONSlLIEREA PSIHOLOGICA 97 1. caci groaznica povara ascunsa fn pantecele ei 0 cople. fntr-o pe!jtera adanca. Merse fn Creta unde. Astfel s-a nascut !jarpele primordial Vritra. Zeus se napusti . Uranos s-a maniat pe copiii lui .'ji copiii lui se VOl'razvrati fmpotriva-i !ji-l VOl'osandi. Falnici se ridicara pana la el muntii cei fnalti.'jugat dadu na!jtere Cerului albastru de necuprins. Atunci ea fi chema pe copiii ei. fara de sfar!jit !ji cufimdat fn bezna. toti titani de temut . Vritra fi spune lui lndra: "Nu ma lovi. El f!ji lua de sOfie pe Geea. Numai cel mai mic dintre ei. Din haos a luat na!jtere.'jil!ji rasturna tatal de pe tron !ji-l castra. Nix.'jea. !ji acesta se fntinse deasupra pamantului. lafel de departe de noi cum e cerul cel necuprins .'ji zeita Geea. Efortu1 culturii indiene consta in a degaja un principiu unic de exp1icare a 1umii printr-o perspectiva in care contrarii1e se resorb ~i opozitiile se anu1eaza. Zeus crescu mare !ji voinic. Furios. s-a nascut fntunecatul Tartar.'jia titanilor. !ji-i fndemna sa se razvrateasca fmpotriva tatalui lor. in locul lui Zeus fi dadu lui Cronos sa fnghita un bolovan. adica Pamantul. iar fn adancurilefara sfar!jit ale Pamantului. lndra salveaza universul. invins. tatal lui lndra. Geea se manie pe Zeus pentnl ca fi azvarlise fiii In fntunecatul Tartar. Uranos!ji Geea avura .'ji Eros !ji fntunericul cel ve:jnic Erebos .'ji i-a fnchis fn bezna adanca. Muntii . Tvastr arunca pe foc restul de rama. Geea nascu Caul. Geea. impreuna cufratii sai porni lupta fmpotriva lui Cronos . Totul a purces din haosul cel nemarginit. Din haos s-a zamislit .'jiel f!ji osandise tatal. datatoare de roade. balaur cu 0 suta de capete. Vritra tinea legate apele. strigand: "Cre!jti !ji devii dU!jmanullui lndra!". El se razvrati fmpotriva tatalui sau !ji-l sili sa readuca la /tunina copiii fnghitifi. Acesta a fnceput sa-i fnghita pe zeii Agni !ji Soma. Cronos se gandea ca . Grecia ~i 1imita "laxa" La fnceput a fost haosul cel ve:jnic. adica fn pantecele Geei. vicleanul Cronos. lndra reu!je!jtesa se apropie de locul sacrificiului !ji sa ia cu forta rama. caci tu e!jti acum ceea ce eram eu ".'ji noaptea neagra. se razvrati . suferea cumplit. dadu na!jtere lui Zeus.

al carui principal atribut este de a stapani ploile. dind a crescut ~i s-a transformat intr-un gigant. Pangu dormea adapostit in oul sau. trece dintr-un registru in altul. Balaurul este 0 entitate ofidiana care nu se opune registrului nocturn al virtualului. cade sau este rapus de Solamonar. mai mare. din registrul haosului nocturn in cel al cosmosului. Divinitatea-balaur este. Pangu a continuat sa creasca. in acest mare intuneric . iar dupa 0 vreme. Sub aceasta a1catuire. viata. luminoasa ~i u~oara a oului s-a ridicat ~i a facut cerul. partea grea. unde poarta ploile. 4. indiferentierea. a cutremurat ~i a crapat oul.s-a nascut Pangu. ii cresc aripi ~i se urca la ceruri.t. ca termeni ai cosmogenezei. 0 tine in gura ~i devine balaur. Pangu s-a trezit. pentru a face 0 spuma din care sa iasa 0 piatra nestemata. provocand seceta sau exces de apa. divina. s-a scufundat ~i a facut pamantul. haosul primordial: "mai multi ~erpi".98 MA TEl GEORGESCU asupra lui Typhon ~i-i prefacu in cenu~a cele 0 suta de capete §'i il arunca in Tartar. apele. mai rau. Unul dintre ~erpi inghite nestemata. Raportul dintre ~arpe ~i Balaur. suprimandu-l definitiv ~i integral. putand sa aduca sau sa opreasca ploaia. In mitul cosmogonic autohton al pietrei pretioase se regase~te multiplicitatea. furtuni devastatoare sau aducand fertilitate. precum Zeus. se fecundeaza pe sine ~i trece din starea potentiala in cea manifesta.ta a ajuns la 30000 mile. prin auto-fecundare. se lupta. ~arpe1e devine Balaur. mai ales vara sau toamna. 0 inghite. Pangu a cazut epuizat intr-un somn din care nu s-a mai trezit. "balaurul ploii" ~i "balaurul secetei". impingand cu capul cerul ~i presand cu picioarele pamantuI. La moartea sa diferitele par. mai indrazne. dar nici nu se resoarbe intr-o identitate ultima cu lumea originara a ~arpelui. Unul dintre ~eJpi. timp de 18000 de ani ~i distanta dintre cer ~i pamant s-a marit. Dupa multi ani. .ce avea forma unui ou . incep sa sujle ~i safaca a spuma ~i 0 piatra pretioasa sau un diamant iese deasupra. 3. Di'/initatea astfel nascuta este un zeu al vegetatiei. Cand distan. Partea pura. se bat. Pangu se temea ca cerul ~i pamantul s-ar putea reuni ~i s-a plasat intre aces tea. prima creatura vie. mai multi ~eJpi se aduna ~i se bat.ti din corp s-au transformat in elemente naturale. ca in cazul consubstantialitatii dintre Indra ~i Vritra. ramane ambivalent. impura. Romania ~i limita ciclica intr-un timp anumit. China ~i limita dinamica La inceputul timpului era numai haosul intunecat in tot universuI. succesiv. Ei sufla unul spre altul. Acesta afost inceputulfortelor Yin ~i Yang.

de-limitarea dintre lumea veche a irationalului ~i cea noua a rationalului. Rapunerea lui Typhon de catre Zeus. precum in cosmo gonia greaca. coexistand intr-o stricta ~i normativa interdependenta de la inceputurile Lumii.ca factor al vechii lumi .sarcina ingrata pentru 0 . Noua lume greacii. Mitul cosmogonic romanesc nu pune in opera opozitia dintre haos ~i cosmos. intre cele doua personaje ale cosmologiei. posibila prin delimitarea ferma de cea veche. a cosmosului. a ordinii rationale nu mai pastreaza. ci indica ciclicitatea ~i oscilatia dintre cele doua "lumi". a irationalului. precum in cosmogonia orientala.judecata" onesta. Nu realizeaza nici identitatea ultima intre rational ~i irational. al ratiunii neobosite. Limita umanitatii noastre. este inchisa in sine ~i suficienta sie~i. trasata in . care sa nu prejudicieze domeniul irationalului. spre deosebire de cea indiana. nici 0 legatura cu ordinea irationala. intre rational ~i irational. nu exista nici un fel de identitate de esenta. a haosului. urma~ al (de)limitarii "tari" de irational. uciderea monstrului otidian este conditia necesara instituirii noii ordini. India cosubstantial rationalului Limita Limita China omania~i Grecia rationalului Limita dinamica rationalului ~i Irationalul tare Irationalul Coopus Irationalul cosubstantial Yin R Yang ciclica Balaurul Typhon ~i Sarpele Observam raportul relativ in care ratiunea se afla cu irationalul ~i faptul ca in cultura greaca. ci 0 opozitie totala ~i detinitiva. Zeus ~i Typhon. poate cea care a determinat in mod definitiv decursul istoric al societatii ~i culturii europene.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 99 este acela al unei permanente oscilari intre lume ~ine-Iume. ca in cazul fratriei dintre Indra ~i Vritra. Dovada 0 constituie chiar textul de fata in care este cercetat raportul dintre rational ~i irational prin chiar instrumentele oferite de logica ratiunii . excluzand irevocabil reflexele vechii ordini. Domeniul con~tiintei.este proscris din ordinea rationala actuala. In lumea greaca. Lumea chineza este construita pe principiul armoniei contrariilor. este cel raspunzator cu asumarea limitelor propriei umanitati. Yin ~i Yang. irationalul .

~ansele de a controla riguros destinul sunt reduse. ci de economiile ~i institutiile publice. Consecinta hazardata sustinuta de exploziva societate a informatiei. Senzatia ~i uneori certitudinea ca exista un "dincolo de noi" care ne conduce. Consilierul nu este departe de "a vinde" un produs . Rezistenta la irational este sustinuta de nevoia de protectiein fata "caderilor narcisice": daca irationalul intra in alcatuirea actuala a fiintei umane. a carol' "eficienW' nu este normata de timpul ~i economia psihica. Exista insa 0 nevoie perena pentru mister. daca nu caracterul ~tiintific. aruncand. Din aceasta perspectiva. un mister care va fi cu necesitate invins ~i relevat. este precizata de ratiunea ferma ~i autoreflexiva . Demersul consilierii se recomanda in acest context ca garant al nevoilar societatii actuale in care subiectul interventiei nu i~i mai permite sa fie pacient. macar cel adaptat. dar care in fapt ne apartine. Relatia economiei publice pare a se muta in cea a economiei psihice. constituie esenta raportului dintre rational ~i irational. ceea ce tine de irational trebuie cu necesitate indepartat din orizontul preocuparilor care au pretentia de a-~i pastra. De aceea. Aceea~i societa!e pare a nu i~i mai permite demersuri de lunga durata. configuratia fiintei umane ne apare ca un spatiu dincolo de ale carui granite se afla misterul cu caracter accidental. consta in redefinirea irationalului ca out-sider al umanitatii. Omul este mai presus decat destinul sau. Epoca actuala a pus in discutie. inca 0 data ~i cat mai departe pe Typhon in intunecatul Tartar. ci client. in care lumea actual a devine 0 oglinda a ratiunii. de profunzime.ferma in calea magmaticului irational ~i autoreflexiva in ordinea incercarii de a pastra 0 obiectivitate mereu in~elatoare. raportul dintre rational ~i irational Iacand. din nou. Se spune ca intreaga filosofie greceasca va fi fost 0 incercare de restabilire a misterului desfiintat de catre Oedip. mai prejos decat misterul sau. prin realitatea ~i realizarile tehnicii mereu mai seductive ~i mai aproape de individ. elogiul ratiunii ~i al rationalitatii. Holismul in consiliere Societatea ~i mediile culturale supuse dinamicii sociale bulversante par a nu-~i mai permite relevarea ~i developarea factorului irational. Tendintele de a inIati~a individul uman sub forma unui compus fizico-chimic sunt ilustrative in acest sens. semn al irationalului care marcheaza granitele aricarei ratiuni. dar. iata.100 MATEr GEORGESCU raportul dintre rational ~i irational. adecvat spiritului actual.

din demersul consilierii fiind exclus factorul irational. intre interventia specific a profunzimilor ~i cea adecvata suprafetelor. pe cand psihoterapiile.consilierul sa devina exclusiv un agent al rationalitatii ~i un refugiat al afectivitatii ~i irationalitatii sale. este cel propus de cultura chineza. iar psihoterapia profunzimilor . Trebuie insa mereu subliniat pericolul produs prin trasarea absoluta a granitei dintre personalitatea profunda. topos al irationalului ~i cea de suprafata. Statutul de pacient deranjeaza 0 societate care trebuie sa i~i marcheze foarte limpede modelele de inconduita. maladia psihica. Nebunia. Yin este necesar-complementar lui Yang noaptea incepe in miezul zilei. trebuie avut in vedere faptul ca palierul afectiv este subiacent oricarui demers de interventie clinica. Riscul acestui clivaj asociat domeniului . Consilierea se dore~te un demers de tip focal normat mai mult de "timpul comunitar" decat de cel al individului. sub nici 0 forma. asociate in special notiunii de pacient trebuie aruncate la granita ordinii unei societati (ca modele de inconduita) care se vrea protejata de furiile profunzimilor psihismului. Este probabil ca dificultatile de separare a domeniilor consilierii ~i psihoterapiei sa fie determinate pe fond tocmai de oscilatia individului. cele dinamice in special. insa. a practicianului intre nevoile dictate de sinele sau profund aflat intr-un spatiu din ce in ce mai clivat de realitatea socio-culturala tehnicista ~i eul sau de suprafata prins in valtoarea vitezei ~i a informatiei. consideram ca a face consiliere nu inseamna. Modelul cosmo gonic profitabil. Abordarile de tip comportamental pot fi considerate in anumite situatii unica solutie eficienta. Or. 0 asemenea perspectiva asupra consilierii .consilierea adresandu-se suprafetelor. De aceea. de fiintele ofidiene aducatoare de haos. a sustine clientul exclusiv intr-un spatiu cognitiv. pe fond. Perspectiva holistica asupra personalitatii umane poate fi mult mai profitabila sub aspectul restituirii umanitatii individului in intregul sau.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 101 clientului sau. din acest punct de vedere. tocmai aici se afla pericolul . puterea irationalului incepe sa creasca in chiar cea mai ordonata lume a ratiunii. incearca sa i~i gestioneze demersul in special printr-un "timp al individului".antreneaza separarea personalitatii intre doua paliere: cel cognitiv-rational ~i cel afectivirational. Din aceasta perspectiva a face consiliere pare a fi opus cu a aborda subiectul Intr-o maniera (psih)analitica sau de tip afectiv.

nu pot fi aplicate tara recursul la factorul afectiv ~i irational. cat ~i mediului socio-cultural. Consilierea holistica se folose~te de modalitati de prevenire a stresului. reflectarea. de educatie in domeniul nutritiei. Obiectivul principal al perspectivei holistice ramane insa abordarea clientului printr-un judicios balans intre irational ~irational. precum empatia. de dezvoltare a vietii spirituale. consilierul ii va oferi acestuia pe langa sustinerea conditiilor sale afective. Este yorba de identificarea unui stil de viata care sa satisfaca individul din diferite puncte de vedere. Recomandarea holismului se refera in special la considerarea (intelegerea ~i trairea) comportamentului subiectului atat din perspectiva rationala. Solutia tensiunii ~i oscilatiei dintre rational ~i irational este oferita ~i de punctul de referinta. care integreaza dimensiunea corporala ~i cea psihica intr-un stil de viata adaptat atat mediului fizic. Planul interventiei comportamental Problematidi deficiente ale controlului impulsivitate Tehnici de interventie modelare sociala.102 MA TEl GEORGESCU consideram ca nu este adecvata fenomenologiei subiectului beneficiar al interventiei de consiliere. dar in special sub cel al determinantilor afectivi ~i irationali. => utilizeaza majoritatea perspectivelor prezente in consiliere. clientul trebuie inteles atat sub aspectul specificului sau cognitiv. Din punctul de vedere al clientului. de incurajare a bunei forme fizice. interpretarea. intre afect ~i cognitie. cat ~i sub aspectul irationalitatii sale. Trebuie tinut cont de faptul ca tehnici fundamentale de comunicare in consiliere. Din punctul de vedere al consilierului. contract comportamental . Obiectul consilierii este personalitatea totala a clientului. Consilierea holistica reprezinta 0 abordare multidimensionala ~i prin faptul ca: => se centreaza pe factorul preventiv in sensul atingerii ~imentinerii smrii de sanatate fizica ~i psihica pentru trairea deplina a vietii. prin aplicarea concertata a abordarilor de tip afectiv cu cele de tip comportamental. indici rationali asupra comportamentului sau.

Fascinatia diferentei. A. 1996.cu este Intrebari de verificare Care este utilitatea unei perspective antropologice in discutarea abordarii holistice a consilierii ? Este limita dintre haos-cosmos. Stiintifica.. Paidea. Cartea con$tiintei $i a vietii. Grange Books.. An Introduction to Oriental l\1yth0 logy. 2000.. lipsa tonusuluirezolutivinterventie angoasa deprogram pentru dificultati antrenament exercitii prC!gramde procesului modelarea afectelor.. irational-rational instituita cultural? Ce indica in mod esential mitul cosmogonic ? In ce raport se afla societatea actuala cu factorul irational ? Care este pericolul excluderii factorului irational din campul consilierii ? In ce consUl abordarea holistica ? Care este principala recomandare pe care 0 face perspectiva holistica in consiliere ? Bibliografie selectivii: Jung. V. Khun. Bucure~ti. Legendele ~i miturile Greciei Antice. Bucure~ti. G. trebuie expnmareaangoasei.unea ~l empatie. Trei.. Bucurqti.. 1964. Ed. 1993. Arta prelungirii vietii. Ed. Wilhelm. Humanitas. Bucure~ti.. N. Tragicul. gestl. traducerea din chineza R. Whittaker c. Liiceanu G. 1995. Mihiiilescu. . c.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 103 deciziei ea de interpretare Planul Problematicarelatie lade sine fizlce inlocuirea nivel Tehnici nivel sdizut al stimei deluiasertivsustinerea social oboseala.

lnstrumentarul de care dispune in urma propriei formari va fi considerat ca maximal . de a avea aspiratii realiste ~i de a-~i con~tientiza sistemul de valori. Valorile consilierului nu pot fi con~tient exprimate intrucat aduc atingere procesului de autoevaluare necesar individuarii clientului. capacitatii consilierului de a realiza 0 sinteza teoretico-tehnica adecvata. Valorile consilierului nu pot fi total reprimate intrucat sunt exprimate atat de elementele de cadru. cat ~i de reactia consilierului la continutul problematicii. . de capacitatea de angajare in relatie. ceea ce exercita 0 anumita influenta asupra cadrului consilierii. capacitatii de implicare non-defensiva in relatie. Personalitatea consilierului Eficienta consilierului se distribuie in functie de urmatoarele dimensiuni: => structura ~i dinamica personalitatii. Sub acest aspect trebuie sa avem in vedere ponderea pe care 0 are domeniul teoretico-tehnic in care este format consilierul. va utiliza cu precadere instrumentele dobandite cu aceasta ocazie.personalitatea consilierului: element esential de cadru.valorile consilierului: modalitate in care consilierul pretuie~te obiecte sau fapte. Analiza ~i sinteza corpului teoretico-tehnic se face prin personalitatea consilierului care "construie~te" realitatea clientului. de a accepta responsabilitatea pentru propriul comportament.104 MA TEl GEORGESCU RApORTUL DINTRE FUNDAMENTELE TEORETICE SI PERSONALITATEA CONSILIERUL VI Rezumat Personalitatea consilierului reprezinta instrumentul esential al interventiei. fiind modelul implicit de gestiune a situatiilor problematice de viata. In situatia in care consilierul a fost beneficiarul unei formari riguroase intr-unul din domeniile psihoterapiei. de atitudinea pozitiva. => modalitate de raportare la corpusul teoretico-tehnic. Concepte reprezentative . Eficienta consilierului este rezultatul: flexibilitatii consilierului in abordarea problematicii clientului. filtrul ~i factorul integrativ al ansamblului tehnico-teoretic al consilierii. Capacitatea de gestiune afectiva ~i cognitiva a consilierului este reflectata de capacitatea de a-~i accepta propriile experiente. de a se lasa perceput de ceilalti a~a cum este.

client ca b) b) definire Taranici sa selecteaza 0acela~i definitie raspunde anumita demersului de problemei ~i0lade a unafel ~i de Atribupi Consiliera ineficient trece subiect altul elabora acceptapentru un de comportamentu1uisaConsilier incapabilde laset de estenoiclientii aleaga diferite esteeficient teorii definire directionare singur creatoare atare.~ Dupa 1. Consilierul eficient este cel deschis.\. iar consilierul va folosi doar intr-o maniera aditionala alte domenii teoretico-tehnice.. Holdevice. Ed. Recomandarea holismului se refera in special la flexibilitatea non-defensiva a consilierului care nu creeaza dintr-o teorie sau tehnica 0 redlita in care se simte securizat in fata diferitelor tipuri de interactiune cu clientul. Bucure~ti. incapabil sa defineascaproblemeiIe b) poseda un model a) tehnici indiferentstimula problemele pe care de creative pentru a b) se bazeaza pe ului.a incepe . pp. relaxat ~i apt spre a gandi ~i actiona tehnic conform celei mai bune solutii.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 105 eficient. Tabelul de mai jos reda diferitele comportamente ale consilierului ~i '4 eficienta acestora) . Elemente de psihoterapie. ridica posibilitati oferiti. Eficienta nu trebuie inteleasa ca 0 mi~care oscilatorie intre teorii ~i tehnici. de lucreze asupra standard definitia alternative. cu adaptilrile necesare pentru a fi util in domeniul consilierii. tehnici una cu n it tip m mod finitii . . 1996. a) aplica clientilor. 216-217. All.

1 efectiva lucru de in funqie de situatie. cat ~ide cei b) ignora conjunctura conjuncturali. b) focalizeaza demersul terapeutic conform unui model bazat pe teoria deciziei a) lucreaza asupra subiectului. b) se invarte~te lara rost interogand c1ientul. . d) initiaza dlscutll d) initiaza discutll deschise rigide . personali.." ". posibile lucreaza doar asupra individului a) se bazeaza pe 0 a) modifica sistemul ~ conceptie teoretica teoretic pe care se bazeaza unica" modalitatea 7. c) ia in considerare c) genereaza nO! doar ceea ce spune perspective asupra c1ientul cu privire la problemei.. tehnici de lucru. socio-economicil ~ialti b) ia in considerare facton de natura psihoprejudecatile sociale sociala a) direqioneaza clientul spre adoptarea de solutii creative. b) utilizeaza un ~e~ b) alege un set adecvat de standard de tehlllCl. lara a se centrape adoptarea unei decizii a) considera ca a) define~te problema tinand cont atat de factorii problema este doar individuala.lfact?ri " conJuncturah a) elaboreaza 0 singura altemativa de solutionare a problemei.106 MA TEl GEORGESCU 4 IProcesul . decizional 5. b) lucreaza pentru a modifica ~i unele conditii de mediu 6 I modifid'iri . problema sa.

=> obiectivitate.plan b) vigilent Taraa analiza suficient elaboreaza un c) trece prive~te la in prezentarea client b) lliasa imediatsolutiei. => deschidere.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 107 miza ultiple olutive problema a) elaboreaza doar 0 concret de actiune. Asociatia Nationala de Ghidare Vocationala (National Vocational Guidance Association) a indicat. 55 Rick1ey G. => stabilitate afectiva.in singur sa evitanta sau schimbare hipervigilenta aderent non-bazat pe solutie. solutiilor implementarea a) sustine clientul. Therese C. => sinceritate55. => flexibilitate.TheOlY 1990. 12. Cea mai buna aproximare are in vedere urmatoarele calitati: => capacitatea de a accepta. . urmatoarele calitati necesare consilierului: => interes pentru oameni. cu viata sa afectiva ~i experientele sal~ emotionale. non- rezolvarea Nu s-au putut izola intr-o maniera precisa calitatile personale ale consilierului. Prentice Hall. pp. in 1949. Consilierul trebuie sa se gaseasca intr-un bun raport cu sine. and Practice. se descurce defensivceea ce pe conflictuala.. => capacitatea de a inspira incredere ~i respect. I => empatie. conflictual. => caldura. Coul1seling. intrucat nu s-a putut preciza 0 metodologie universal acceptata a demersului de consiliere. => rabdare. New Jersey.

Consilierul adopta 0 unica ipoteza de lucru sau sistem teoretic dupa care i~i orienteaza demersul. Personalitatea consilierului este unul dintre elementele de cadru esentiale intrudit se constituie intr-un model pentru client. => consilierul se percepe pe sine ca non-dominant ~i altruist. importanta factorului afectiv ~i a raportului cu cel rational. Dincol0 de diferitele calitati ale consilierului ~i de tehnicile detinute. elementul esential al demersului consilierii este personalitatea consilierului inteleasa ca instrument care pennite dezvoltarea personalitatii clientului. Consilierul schimba ipotezele de lucru ~i fundamentele teoretice indiferent de evolutia relatiei ~i a clientului. poate sa se indice ca ghid pentru client. => dedicare profesionala. schimbare de tip non-conflictuala. Succesul este obtinut in masura in care: => clientul este perceput ca independent. Consilierul este consecvent orientarii initiale pe care 0 pastreaza indiferent de evolutia clientului.108 MATEl GEORGESCU In 1964. In acest plan reiese. Din punct de vedere rational. Mesajul de fond pe care il emite personalitatea consilierului se refera la chiar problematica constituita in obiect al consilierii: consilierul a reu~it sa i~i negocieze diferitele probleme personale. al modalitaW de gestiune a ipotezelor privind problemele aduse in discutie de client consilierul poate adopta unnatoarele atitudini: aderare de tip non-conflictuala. Asociatia pentru Fonnarea ~i Supervizarea Consilierilor (The Association for Counselor Education and Supervision) s-a referit la unnatoarele ~ase calitati necesare: => capacitatea de a acorda incredere fiecarui individ. => deschidere. => respectarea valorilor individuale. din nou. Intrucat a putut sa i~i orienteze viata spre sensul unei existente eficiente. Eficienta procesului este sustinuta totodata in mod special de atitudinea consilierului fata de client. . => intelegere de sine. cat ~i rational. => interes pentru lume. capabil de reu~ita ~i de a-~i orienta viata. Capacitatea consilierului de a fi putut depa~i problemele specifice existentei sale presupune un b1ln indice de flexibilitate atat la nivel afectiv (irational).

Theory Gnd Practice. lara neaparat a se descoperi. Consilierul are un efect benefic asupra clientului atunci cand cel din urma simte ca Ii sunt acceptate sentimente. Consilierul ramane in expectativa din nevoia de distantare ~i neimplicare in relatia cu clientul. Consilierul este astfel in masura sa decida con~tient moduli'n care sa se manifeste ~i nu sa fie stapanit intr-o maniera incon~tienta de propriile afecte. de a avea 0 imagine de sine congruenta ~i stabila. Acest tip de atitudine se obtine prin travaliul formativ necesar consilierului eficient. Eficienta este determinata i'nsa de personalitatea consilierului in ansamblul sau ~i este indicata de urmatoarele elemente56: 1. . a celor care sunt adecvate realitatii clientului. Sunt deschise spre ele i'nsele. lara a avea nevoie de perfectionism.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 109 atitudine defensiv-evitanta. 14-16.. frustrarea. c. New Jersey. Acceptarea acestor afecte permite existenta unui comportament relaxat ~i neconstrans. Prentice Hall. Consilierul detine un optimum motivational care sa-i permita eficienta cognitiva (sustinuta afectiv). Gdndire # at{tudine pozitiva fata de fume. Este 0 consecinta a capacitatii consilierului de a-~i gestiona eficient propriul destin. din ansamblul de tearii ~i ipoteze. atitudinea vigilenta. resentimentul. melancolia. chiar daca acestea sunt negative. Acardarea dreptului de a resimti sentimente negative are efecte mai bune decat argumentarea lipsei de eficienta a trairii sentimentelor negative. Capacitatea de a accepta propriile experienre.furia. Se refera la persoanele care nu i'ncearca sa i~i reprime reactiile afective ~i i'~i accepta viata afectiva a~a cum este. Din perspectiva rationala. 56 Rickiey G. 2. Este consecinta nevoii consilierului de a evita anumite problematici pe care nu este pregatit sa Ie negocieze (cu sine). Este specifica unei personalitati de tip anxios a consilierului care nu poate sa faca 0 selectie. Atitudinea defensiv-evitanta va genera 0 abordare seductivaa c1ientului care va bloc a avansul demersului. pp. atitudinea hipervigilenta-hiperperseverenta. Capacitatea de acceptare a propriilor afecte este determinata de existenta i'n viata personala a unar modele de acceptanta ~i inexistenta unor situatii punitive determinate de acceptarea afectelor. Educatia determina individul sa se i'ndeparteze ~i sa i'~ireprime expresia afectiva . ceea ce am denumit "atitudine vigilenta" este recomandata unei interventii eficiente. Counseling.. Therese 1990.

ne poate rejecta". Exista teama di experimentarea libera a emotiilor produse de eelalalt poate fi periculoasa intrueat "cineva poate profita de noi. Personalitatea clientului este aeeeptata eu 0 minima eonditionare. Energia consumata in mentinerea unor false imagini de sine poate fi canalizata spre rezolvarea de probleme. a se conforma sau nu anumitor norme. 3. Aeeasta este 0 consecinta a acceptarii propriilor sentimente ~i nevoi. Decalajul dintre gandire ~i traire este perceput de client care devine. Sentimentul de autenticitate pe care il inspira consilierul permite construirea unei relatii suportive cu clientul. dintre afecte ~i valori. atitudinea eomuna este aeeea de a pastra distanta. consilierul se considera. defensiv. . In majoritatea cazurilor personalitatea eeluilalt determina senzatii de diseonfort sau angoasit. Sustinerea unei imagini de sine care este diferita de cea reala are importante costuri energetice. Capacitatea de a se lasa percepufi de ceilalfi a~a cum sunt. Consilierul are capacitatea de a triii ~i aceepta Intr-o maniera neposesiva sau evaluativa sentimentele ~i opiniile clientului. Capacitatea de a accepta responsabilitatea pentru propriul comportament. consilierul este liber in a-~i alege comportamentul. Persoanele autentice sunt cele care nu mai au nevoie sa impuna celorlalti reprezentari de sine care nu Ie apartin. Chiar daca viata este determinata de factori care nu pot fi supu~i controlului. nu trebuie sa para inerezatoare atunci cand se simt nesigure. Sunt libere sa i~i exprime atitudinile ~i sentimentele a~a cum sunt. 5. Astfel exista 0 mare libertate in alegerea ~i dezvoltarea relatiilor. nu trebuie sa fie amabile atunci cand resimt ostilitate. la randul sau. De aeeea. Consilierul este mai putin reaetiv la riseurile angajarii in relatii intrueat cunoa~te avantajele valorilor ca~tigate prin intermediul eeluilalt.110 MATEl GEORGESCU Capacitatea de angajare fn relafie. agentul propriului destin. in mare parte. Consilierul poate accepta critica intr-o maniera constructiva ~i nedefensiva. Cunoscandu-~i puterea ~i limitele in determinarea imprejurarilor de viata. Consilierul eficient este congruent cu sine prin concordanta dintre comportament ~i atitudini. Nu trebuie sa pretinda cunoa~tere acolo unde nu ~tiu. 4. Acceptarea propriilor sliibiciuni ~i e~ecuri permite consilierului sa nu mai atribuie celorlalti responsabilitatea pentru propria viata.

perioade indelungate de timp. vor fi avute in vedere exclusiv valorile c1ientului. Pozitiile consilierului in raport cu sistemul axiologic se distribuie pe axa represiv-expresiv: 1. foarte greu realizabile sau prea modeste. Consilierul i~i cunoa~te propriile standarde ~i poate decide in raport cu sistemul sau de valori. Sursele valorilor sunt diverse ~i necesita. 7. Valoarea se intemeiaza pe relatia sociala. Consilierul poate sa i~i fixeze scopurile cu obiectivitate. Capacitatea de a avea aspira{ii realiste. fixand obiective prea inalte. In mod obi~nuit succesul gratificil ~i cre~te nivelul de aspiratie. in scopul de a proteja individul de realizari prea facile sau de e~ecuri repetate. Con~tientizarea propriului sistem de valori permite orientarea eficienta a vietii ~i evitarea comportamentelor cu efect negativ. in speta. procesul consilierii nu este eficient. in timp ce consilierul nu i~i va reve1a pozitia in nici 0 . In consecinta. drept puncte de referinta in decizie ~i actiune. prin raportarea ~i corespondenta obiectelor sau faptelor cu trebuintele mediului socio-cultural. ierarhizarii valorilor. In ambele cazuri rezulta e~ecul. Procesul consilierii este eficient in conditiile in care exista un anumit grad de asonanta axiologica intre consilier ~i client .un optimum de asonanta intre sistemele axiologice.tientizarea sistemului de valori. in timp ce e~ecul il scade. Valorile servesc mediului socio-cultural. cu mult sub capacitatile reale. Elemente de axiologie Axiologia este disciplina filosofica interesata de studiul genezei. criteriile axiologice sunt dinamice ~i determinate de evolutia mediului pe care il sustin. ~i cadrului consilierii. in genere. consilierul detine propriul sistem axiologic care se exprima in procesul consilierii. Deseori acest mecanism nu este operativ ~i individul nu i~i apreciaza corect scopurile. nu impune nici 0 valoare. valorile sunt echivalente: nici un set de valori nu poate fi considerat a fi superior altui set de valori. Con:. De aceea. fie foarte indepartate. Represie axiologica pentru a nu periclita capacitatea auto-evaluativa a clientului: consilierul este neutru axiologic. La nivel generic. interactiunii. se structureaza ~i consolideaza pe parcursul vietii in procesul enculturatiei.fiind con~tient de propriile calitati. pentru a-~i exersa influenta.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 111 6. In situatiile extreme in care fie sistemele axiologice sunt foarte apropiate. Cu toate acestea.

De aceea. In consecinta. neutralitatea axiologica este imposibila. sunt liberi sa refuze sau sa accepte orice perspectiva asupra vietii.. 4. la una interioara.112 MATEl GEORGESCU situatie. 2. Daca valorile sunt con~tientizate. de necesitatea producerii unei schimbari. cu masura in care consilierul a reu~it sa intre 'in raport cu sistemul sau axiologic. iar sistemul de valori al clientului va fi influentat ~i modificat 'in raport cu eel al consilierului. Represia axiologica este imposibila. valoare care permite alegeri creative ~i responsabile. chiar in cele aflate la limita legalitatii. Important este nu sistemul axiologic in sine. In procesul consilierii clientul trece de la 0 evaluare exterioara a situatiei. dezvoltare ~i optimizare. Acceptarea clientului reprezinta premisa oricarui demers de schimbare. operata de ceilalti. Principala valoare necesara consilierului este libertatea. Clientul va fi sustinut in con~tientizarea valorilor sale. . inclusiv la nivel axiologic. dar influenta produsa prin expresie nu trebuie sa fie deliberata: dincolo de continutul demersului consilierii. ci se va produce implicit. In consecinta. c1ientul. la autoevaluarea situatiei. Capacitatea de acceptare a clientului. Represia axiologica este imposibiIa. Expresie axiologica in vederea contracararii deviatiilor clientului: consilierul i~i indica explicit valorile. Clientul nu se va simti acceptat in situatia in care consilierul se raporteaza defensiv la acesta prin ignorarea. Neutralitatea axiologica este inteleasa. Consilierul respecta valoarea individuala a clientului Tara a-I conditiona ~i aduce la un alt sistem de valori: "Iti recunosc valoarea dad . ca 0 defectuoasa sustinere a clientului in orice fel de intreprindere. Influenta nu va fi sustinuta de consilier intr-o maniera deliberata.". valorile consilierului sunt exprimate la nivel de cadru in etica profesionala. iar expresia trebuie con~tientizata: schimbul de valori intre consilier ~i client este implicit ~i antrenat de continutul demersului consilierii. se 'intemeiaza pe un just raport al consilierului cu sistemul sau axiologic. in scopurile ~i metodele procesldui. 3. element esential al demersului consilierii. in aceasta situatie. ci raportul individului cu acesta. clientul poate intelege faptul ca este sustinut de consilier in orice tip de comportament. implicit ~i in cele socialmente inacceptabile. cat ~i consilierul.. orice valoare impusa de consilier poate marca negativ procesul auto-evaluativ.

in care este exprimata dinamica personalitatii subiectului cunosditor. Capacitatea de acceptare a clientului este 0 consecinta a perceperii ~i reprezentarii clientului ca individ uman valoros ~i pozitiv in esenta sa. in care ne referim la modalitatile de cunoa~tere nu a realiHitii in genere. subiect al cunoa~terii. ~tiinta a cunoa~terii ~tiintifice. care are capacitatea de a alege. ci a realitatii clientului in special. Elemente de epistemologie In analiza modalitatii de raportare a consilierului la corpul teoreticotehnic este utila 0 perspectiva epistemologica. a parcurs diferite etape ale decentrarii ~i pierderii treptate a statutului de axis mundi.orice teorie ~i perspectiva este relativa ~i falsificabila. trairile sale adaptative sau defensive. principiul ignorantei . principiul relativitatii . principiul incertitudinii .cunoa~terea tinde intotdeauna asimptotic spre realitatea obiectului de cunoscut. In aventura cunoa~terii. demnitatea ~i valoarea personala a clientului se fundamenteaza pe perceperea personalitatii acestuia in intregul sau cu: calitatile ~i defectele sale. decide ~i conduce viata in mod voluntar. Acest fapt a pus problema modalitatii in care individul uman "construie~te" realitatea. atitudinile sale concordante sau discordante cu cele ale consilierului. Clientul este acceptat pentru ceea ce reprezinta in sine: un individ unic prin maniera in care gfmde~te ~itraie~te lumea.nu pot fi cunoscute simultan la acela~i nivel mai multe elemente. Epistemologia. . este util apelulla: principiul auto-referintei . fiinta umana. Rupturile epistemice ~i abruptele schimbiiri paradigmatice au devenit evenimente obi~nuite in avansul teoretic. recunoa~terea. propune urmatoarele interogatii: Cum putem cunoa~te realitatea ? Care sunt resorturile prin care avem acces la realitate ? Consideram ca in incercarea de conturare a unui raspuns este necesara expunerea principiilor pe care se construie~te demersul. In cazul de fata. In consecinta.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 113 izolarea sau tolerarea anumitor aspecte dificil de aprobat de consilier.orice teorie este 0 incercare de "constructie" a lumii.

Suntem oare atat de departe de modele de tip "broasca testoasa" 7 Care este diferenta de fond dintre modelul "broasca testoasa" ~i cel al big bang-ului 7 Se schimba 0 reprezentare cu aha. ci la procesualitatea lor. sub anumite aspecte. situatie in care orice stare de fapt (in acceptiunea lui Ludwig Wittgenstein57) este transpusa. Insa pe masura ce cunoa§terea iese din granite Ie perceptiei stlliilor de fapt. stare de fapt. Une brefe histoire du temps. Logica speculativa. lumea intema a individului. Desigur. Logica specifidi intelectului este cea simbolica. ambele putand fi clasate intr-un viitor dictionar al ignorantei. lumea este sustinuta pe spatele unei broa~te testoase gigantice". "Sunteti perspicace. Paideia. Psihismul. respectiv ealitate sau 0 anumita relatie eu alte obieete. p. 12. proprietati §i relatii. in procesul cunoa~terii. la esentele lor). Si aceasta cu atat mai mult. Logica speculativa §i limbajul categorial nu se mai refera la obiecte §i stari de fapt sau la ceea ce acestea au fost. tinere!" raspunde doamna: "Broasca testoasa care sustine pamantul sta pe aha broasca testoasa ~ia~a panajos". pentru a trece plin teritoriul raliunii. Limbajul simbolic se refera la realitatea imediat inconjuriitoare. intr-un eveniment psihic. 200 I. 1989. intram pe teritoriului speculaliunii59.114 MATEl GEORGESCU intrucat realitatea obiectiva nu poate fi de cat aproximata. sunt §i vor fi. reprezinta sursa oricarui model al realitatii. cea de a doua reprezentare. Urmatoarea intamplare. poate fi. Istoria ne stame~te zambete. Proba realitatii unui model este instrumentatii prin intermediul intelectului facultatea prin care individul uman percepe §i fnlelege realitatea inconjuditoare. Russell intreabii: "Si broasca testoasa pe ce sta 7". sprijinita pe modelele fizicii actuale. Flammarion. Hawking. mai ferm sustinuta de proba realitatii. la obiectele care se gasesc reciproc in relatii alcatuind stari de fapt. 0 respectabila doamna a avut urmatoarea reactie: "Prostii. se nume~te fapt. 58 St. Ed. pune problema limitelor cunoa~terii ~i a modelelor realitatii58. Surdu. 59 A. Ipostaza in care un obiect considerat nedetenninat i~i dobande~te 0 anumita determinatie sau i se recunoa~te 0 anumita determinatie. Dupa ce cunoscutul ganditor a conferentiat pe tema sistemului solar. ramanand intotdeauna un important rest. cu cat instrumentul cunoa~terii este insu~i psihismul nostru. Bueure~ti. intrucat ne consideram astazi aparati de asemenea erori in cunoa~terea lumii. atribuita lui Bertrand Russell. 57 . allogicii traditionale §i allimbajului notional (care nu se refera la obiecte. ci la ceea ce sunt aceste obiecte.

Psihanaliza. Consilierul "construie§te" personalitatea clientului din sursele de informatie diferite oferite de acesta. Efectele acestui recurs sunt evidente: palierul nomotetic. Consecinta de interes a situarii teoriilor fundament ale consilierii in zona logicii speculative pune problema modalitatii in care consilierul adera la sau respinge modelul teoretic. intmcat incearca sa aproximeze atat esenta obiectelor. cu atat mai mult. . al cami obiect depa§e§te sau transcende timpul §i spatiul actual. Relatia de incertitudine postulata de Werner Heisenberg in microfizica este ilustrativa in acest sens: a cunoa§te mai adecvat caracteristicile unui anumit obiect inseamna a determina imprecis caracteristicile unui alt obiect din campul cunoa§terii. Teoriile fundament ale consilierii sunt teorii in care subiectul cunoa§terii este §i obiect al cunoa§terii. transcend timpul §i spatiul intmcat incearca sa ofere un model al categoriei de spaliu-timp.INTRODUCERE iN CONSIL1EREA PSIHOLOGICA 115 Ambele modele. cat §i a celei speculative. in genere principiile nOlionale. categorial. Saltul din palierul speculativ al teoriei in cel al starii de fapt. prezice acolo un de limitele psihice (afective §i cognitive) ale cercetatomlui (consiliemlui) intervin. Cand experienta realitatii nu face inteligibil un subiect. cat §i procesualitatea acestora. sunt sustinute de logica speculativa §i de limbajul categorial. al obiectului . Teoria furnizeaza date §i aproximeaza prin generalizare. cel al broa~tei testoase ~i al big bang-ului. Ceea ce ne intereseaza insa sunt consecintele situarii teoriilor pe care se fundamenteaza domeniul consilierii in speta in zona logicii speculative. Realitatea clientului este frecvent dificil de inteles. Anumite teorii (spre exemplu cea psihanalitica). ~i aceasta. Teoria ~i modelul teoretic reprezinta un tip de abordare sistematica a problemei. pentm a continua unul dintre exemplele posibile.in speta al clientului . explicite §i de informatii de profunzime care sunt receptate pe canale implicite care nu mai tin de capacitati1e rationale. consilieml recurge la teorie in scopul de sprijin nomotetic. in timp ce procesele primare ale Se-ului transcend timpul. indica faptul ca spaliul §i timpul exista la nivelul proceselor secundare ale Eului. Teoria propune principii. categoria este repulsiva specificului. Diferitele teorii despre psihism se situeaza atat in zona logicii notionale. spatiul. faciliteaza intelegerea fenomenelor complexe. cu cat trebuie avuta mereu in vedere limit a oricarei teorii. care este responsabil §i cu testarea realitatii. Este yorba despre informatii factuale.este abmpt. discurs metaclinic.

necesitatea rezolvarii conflictelor aparute in trecut. Tendin!a indreptatita a cercetatorului ~i in spe!a a consilierului este de a-~i centra . In masura in care direqiile teoretice sunt integrate ~i aplicate in mod complementar ~i adecvat. in perspectiva multitudinii aporturilor tehnico-teoretice.116 MATEl GEORGESCU individualului. Dincolo de diferentele speci£1ce. desigur. . Dar acest enunt pare de domeniul dezideratului. individul. In demersul de sinteza a teoriilor este u~or de operat cu similitudini. In arborele neoplatonicianului Porphyrios "sufletul individual". Diversitatea aporturilor tehnico-teoretice poate constitui un avantaj in sensul in care efortul de sinteza se inscrie in sprijinul direqiei idiogra£1ce. respinge integral 0 alta in demersul de cunoa~tere ~i sustinere a clientului? Se pot identi£1ca circa 0 suta de direc!ii ~i perspective psihoterapeutice care exercita 0 influenta teoretica sau tehnica asupra consilierii. al relatiei cu individul inteles in unicitatea sa.posibilitatea de a sustine schimbarea. Avand in vedere aceasta bre~a (care de altfel este dramatic resimtita de studentul in domeniul psihologiei).prin intermediul carui determinism alege consilierul 0 teorie. apare ca un domeniu heteroclit di£1cilde uni£1cat prin multitudinea de scopuri. teoriile care fundamenteaza consilierea prezinta elemente comune precum: . la di£1cultatea a£1rmarii consilierii ca domeniu independent al ac!iunii psihologice. individului. a categoriei. procesul consilierii poate ca~tiga autonomia ~i locul singular in cadrul demersului psihologic. Procesul consilierii. . Efortul preluarii anumitor elemente din fiecare teorie.importanta modalitatii de raportare la viitor. Perspectiva existentialista ofera 0 imagine mai consistenta a naturii umane decat reiese din perspectiva comportamentala. se afla la extrema "sufletului universal". concepte sau fundamente £1loso£1ce. in timp ce perspectiva compOliamentala 11 indica drept dependent ~i conditionat de factorii extemi. Cum pot £1insa integrate teorii care "separa" realitatea ? Sa luam exemplul modalitatii in care diferitele teorii care fundamenteaza domeniul consilierii aproximeaza natura umana. ne intrebam. este in aceste conditii di£1cil de sustinut. in sensul unei abordari holistice. Perspectiva existentialisti'i infati~eaza individul ca £1indliber inalegere ~i comportament.Acest fapt a concurat.

Eficienta consilierului se afla in directa relatie cu existenta unui punct de vedere sistematic ~i integrativ asupra fundamentelor ~i tehnicii consilierii sistematica reprezentativa in ultima instanta pentru structura ~i dinamica personalitatii sale. Consilierul va prelua teoriile care ii par consistente sub aspect cognitiv. Prima etapa. devenit ideal. sunt reglate de psihismul con~tient. Apetenta pentru 0 anumita teorie se afla in relatie cu gradul de asemanare dintre structura ~i dinamica psihica a creatorului de teorie cu cea a beneficiarului. Acest fapt este pozitiv in masura in care alegerea nu este una de tip defensiv. pe [ondul propriei experiente formative (recomandate in domeniul unei psihoterapii). ~tiintific. subieqi ai cunoa~terii din acel domeniu.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 117 interesul spre anumite teorii. Desigm" fiecare consilier i~i va structura propria . Resorturile imaginarului epistemic. dar care in fapt sunt sustinute de structura ~i dinamica personalitatii sale in ansamblu prin similaritati cu personalitatea creatorului de teorie. Acest demers este orientat de teoria prin care consilierul intampina realitatea clientului. Insight-ul. Procesul constituirii propriei teorii este un demers permanent prin remanierile operate prin experienta cu clientul ~i prin tranzienta personalitatii consilierului. marcata de calea cea mai simpla spre domeniu. sentimentele ~i cognitiile sale. dar in special de cel incon~tient. momentul "aha!" poarta marca reorganizarii informatiei la nivelurile profunde ale personalitatii. Personalitatea consilierului reprezinta filtrul ~i factorul integrativ esential al teoriei ~i tehnicii importate in domeniul consilierii. dar ~i in acest caz modelul. Etapa sintetica presupune alegerea ~i asimilarea diferitelor elemente teoretico-tehnice considerate consistente prin faptul ca sunt potrivite stilului cOl1silierului. Grice teorie a fost conceputa de un individ ~i se inscrie in modalitatea in ' care acesta a re-construit lumea. cea analitica. Eficienta consilierii are ca premise capacitatea consilierului de a intelege ~i ordona 0 mare cantitate de informatie: modalitatea in care clientul se percepe. construqie acceptata la un moment dat ~i de alti indivizi. a aspirantului la cunoa~terea acelei teorii. idealul teoretic va fi determinant. Cu alte cuvinte ~i in cazul formarii in domeniul ~tiintei modelul ~i idealul sunt elemente determinante. in construirea propneI teorii se refera la familiarizarea cu diferitele perspective asupra demersului consilierii.

modalitatii de raportare la sarcinile ~i rolul consilierului. Acest stil este unul de tip autoritar in care clientul este determinat sa se modeleze conform personalitatii consilierului. 1. abilitatea de relatie poate fi pusa sub semnul intrebarii. Stilul autoritar al consilierii poarta reflexele relatiei de tip autoritar constituita intre parinte ~i copil.de aceea este necesar un anumit nivel de coerenta in funqionarea ~i structura personalitatii. stilului de consiliere care determina integrarea diferitelor elemente teoretico-tehnice. propriei personalitati .necesitatea unui demers psihoterapeutic personal. Dupa cum ~i nevoia de a indica ~i impune solutii pentru probleme clientilor este un fenomen comun dificultatilor intampinate de consilierul aflat la inceput. 0 astfel de gre~eala produce dependenta clientului ~i blocheaza procesul de individuare. Din acest punct de vedere nu exista sinteze teoretice bune sau rele. rolul trecutului in starea actuala. ci sinteze teoretice potrivite cu personalitatea consilierului. Intrucat sinteza ~i integrarea elementelor de teorie ~i tehnica se realizeaza prin specificul personalitatii consilierului. gandire ~i actiune. Stilul . Consilierul trebuie sa poata contine la nivelul relatiei structuri de personalitate diferite. Stilul de consiliere nu este niciodata unul pur. Este caracterizat printr-o pozitie de putere a consilierului care evalueaza ~i conduce demersul. a invariantilor personalitatii. motivatiei ~iscopurilor care orienteaza consilierul in activitatea sa. stil reflectat la nivelul social-politic de anumite perioade istorice ~i regimuri. Personalitatea consilierului este factorul determinant in reu~ita procesului . ci poate fi regasit la interferenta a doua stiluri polare: cel directiv ~i celnon-directiv. In situatia in care clientul este structurat de un set de valori diferit de cel al consilierului.118 MATEr GEORGESCU teorie prin motivatii situate la niveluri prof unde ale personalitatii. Luarea in considerare a acestui fapt este necesara. libertatea individuala. Stilul personal al consilierului se constituie la confluenta dintre fundamentele teoretice ~ipersonalitatea sa. Stilul directiv. Nevoia de detinere a celei mai bune tehniciteorii este una defensiva. Este utila reflectia asupra: modalitatii in care este inteleasa natura umana .tendintele inerente. con~tientizarea modalitatii de raportare la realitate. relatia dintre traire. capacitatea de schimbare. este deosebit de utila trecerea in revista.

In textele sale a critic at tezele referitoare la opozitia dintre primitiv $i civilizat. nu este adecvata. antibiologism $i la determinism cultural. prin unicitatea sa. se recomanda ca studiu al alteritatii . Ruptura fundamentala de vechea paradigma practicata de Boas se refera la anti-evolutionism. In consecinta. Travaliul re-prezentarii celuilalt a inceput cu necesitate printr-o mi$care auto-centric a . inteleasa in sens larg. ca stil non-directiv. Acest tip de demers se precizeaza.a-i gandi pe ceilalfi pentru a-i infelege in sine. Antropologia. anti-etnocentrism. pentru a folosi sintagma freudiana ocazionata de studiul lui Leonardo da Vinci.a-i gandi pe ceilalfi. Trecerea de la stilul directiv la cel non-directiv este exemplar conturata de constituirea tehnicii psihanalitice. Problematica trecerii de la stilul directiv-autoritar la cel non-directiv este de interes antropologic. Lumea c1ientului este considerata diferita de cea a consilierului. Grice credinta sau expresie a acesteia este lipsita de semnificatie $i validitate in afara contextului sau specific. istoric aflat la originea evolutiei directiilor terapeutice. interventia directiva. ci multiple realitati determinate cultural prin socializare. Psihanaliza. pe fondul reactiei fata de darwin ism $i evolutionism. prin modelul hipnozei. se recomanda ca 0 terapie care functioneaza per via di levare. intrucat mascheaza realitatea diferita a clientului. Seligman. salbatic $i copil. conforma personalitatii consilierului. incepand din 1896. Rivers. animal $i uman. 0 cultura nu poate fi evaluata in mod comparativ. prin atitudinea "reactiva" fata de Morgan $i Tylor $i prin critica metodei comparative. Declaratia programatica a relativismului cultural contine ideea potrivit careia. Noua paradigma sustine faptul ca nu exista 0 realitate. Malinowski. Principalul fondator al $colii americane este Franz Boas (1858-1942).a-i gandi pe ceilalfi pentru a se gandi pe sine . . Astfel. Stilul directiv-autoritar este unul de forta. schitate de evolutionism.$i s-a desIa$urat asimptotic spre 0 pozitie alo-centrica . In spatiul anglofon $coala antropologica modema s-a afirmat. la inceputul secolului XX. adoptand perspective functionaliste $i difuzioniste. Trecerea de la stilul directiv la cel non-directiv este sustinuta de abordarea relativism a clientului. ci doar in raport cu propriile valori $i norme.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 119 directiv-autoritar sustine implicit un model de relatie coercitiva cu valente punitive. au paras it tezele evolutioniste ale lui Morgan $i Frazer.

Influenta personalitatii consilierului va ramane per se directiva. Mai precis. prin repere universaliste. i~i conduce interventia conform sintagmei per via di levare. chiar daca nu exista indicatii terapeutice directe. Freud i~i declina competenta demersului de tip per via di pore. lucrare de debut a perioadei analitice.dar ceea ce se "descopera" va fi orientat. Momentul unei de-centrari fundamentale a oricarui demers de interventie. trecerea de la stilul directiv la eel non-directiv. psihanaliza origineaza intr-un demers non per via di porre pentru a deveni 0 tehniea per via di levare. 2. Aceasta a insemnat trecerea de la 0 relatie terapeutica in care mesajul pacientului era "acoperit" de eel al terapeutului intr-o maniera directiva. Mesajul clientului este sustinut ~i developat de catre consilier. Stilul directiv se conserva la nivelul impactului dintre personalitatea consilierului ~i cea a clientului. Orice terapie ~i consiliere. chiar daca metoda folosita este non-directiva. demers care presupune 0 schimbare in psihismul pacientului. intr-o subtila operatie per via di porre. va fi orientata. Relatia capata valente suportive prin care este sustinuta expresia personalitatii clientului a~a cum este aceasta. Consilierul. Dincolo de stilul personal. care pe fond W mentine anumite elemente de constanta.relativismul demersului se poate asculta numai la nivelul tipului de relatie (per via di levare) . dupa cum se intampla in inductia hipnotica. Cu alte cuvinte. Interventia de consiliere va fi sustinuta de patemurile de relatie esentiale ale . Esenta caracterului directiv consta in faptul ca personalitatea consilierului actioneaza ca un model asupra clientului care va preluainvata diferite elemente de dinamica sau continut. chiar daca nu se situeaza pe 0 pozitie simetrica celei a clientului. Dupa cum am vazut. Stilul non-directiv. In psihanaliza. analistul ofera pacientului 0 peratologie a propriului Eu. de un model sau structura in care psihologul se inscrie pentru a functiona. nu prive~te aspectele de profunzime ale relatiei. chiar abordat intr-o maniera analitiea. aceasta schimbare majora nu ar fi fost posibila lara predilectia parintelui psihanalizei: in Despre etiologia isteriei (1896).120 MATEl GEORGESCU comparativ cu celelalte abordari terapeutice grupate sub indicatia per via di porre. Acest lucru este valabil ~i pentru modelul tehnic psihanalitic care este unul implicit (in raport cu orientarile non-dinamice). A in{elege in sine pe celalalt va ramane cu necesitate a-l in{elege prin propriul sine . este necesara flexibilitatea in abordarea clientului. eel putin fundamental. se lasa a~teptat.

New Jersey. Therese C.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 121 clientului. S. intrebari de verificare Pe ce factori se fundamenteaza eficienta consilierului ? Care sunt caracteristicile comportamentului eficient al consilierului ? Care sunt calitatile necesare consilierului ? Care sunt atitudinile rationale pe care Ie poate avea consilierul in gestiunea ipotezelor de lucru sau a sistemului teoretic ? Prin ce se caracterizeaza personalitatea consilierului eficient ? Care sunt pozitiile consilierului in raport cu sistemul sau axiologic ? Care sunt principiile utile in abordarea realitatii clientului. Gheorghe T. M. din perspectiva epistemologica ? Care este functia epistemologica a personalitatii consilierului ? In ce consta trecerea de la stilul directiv la cel non-directiv ? Bibliografie selectiva: Cazenave. modele de relatie care se desIa~oara pe intregul ambitus al capacitatii de relatie a consilierului. 1999. Department of Labor and U. S. Universitatii din Rickley G. Crisis in Counseling: A Commentary and Contribution.. Despre etiologia isteriei. Theory and Practice. Bucure~ti. simptom. Wrenn. McGowan. Trei. Counseling. c.. S. consilierii.. . in J. Ed. 2001. Freud. Teoria ~i practica Bucure~ti.. 1998. Ed.. U.. Bucure~ti.. Consilierea ~i orientarea in ~coala. Opere V. 1998. Inhibilie. coord.. Counselor Development in American Society. Casa de Editura ~i Presa Viata Romaneasca. Prentice Hall. In formarea consilierului este necesara analiza stilului personal de relatie in scopul con~tientizarii modalitatilor esentiale de raportare la client. angoasa.. Aux frontieres de la science. Lisievici P. Washington: 1965. ed. Albin Michel. in Freud. Ed. 1990. Office of Education.

cadrul consi/ierii: ansamblul elementelor care reglementeaza ~i sustin relatia dintre consilier ~i client: cadru fizic spatial §i temporal. In raport cu prima intalnire clientul poate fi adresat unui alt consilier. Cadrul general al consilierii este structurat de cadrul fizic. cadrul aliantei de interventie §i cadrul deontologic. cadrul deontologic §i cadrul "aliantei" de interventie. Spatiul fizic al cabinetului i§i marcheaza influenta la nivelul interferentei dintre semnificatia culturala ~i simbolistica personala a organizarii spatiale. In . Concepte reprezentative . Cadrul fizic temporar se constituie din modalitatea de raportare a consilierului la durata. Cadrul fizic spatial se refera la ansamblul conditiilor mediului ambiant in care se desIa~oara consilierea. Cadrul fizic spatial Cadrul fizic al consilierii consta in spatiul in care se desIa§oara consilierea ~i modalitatea de "locuire" a acestuia. Obiectivul de fond al primei intalniri cu clientul consta in evaluarea motivatiei pentru consiliere ~i in testarea modalitatilor de relatie specifice clientului. in timp ce obiectivul specific se refera la continutul problematicii. Cadrul deontologic al consilierii aduna principii necesare reglementarii relatiei cu clientul.122 MATEr GEORGESCU CADRUL GENERAL AL CONSILIERII Rezumat Modalitatea in care este stabilit cadrul consilierii determina eficienta demersului. Personalitatea consilierului §i modalitatea in care este perceputii de client vor influenta alianta de interventie stabilita intre consilier §i client in vederea atingerii obiectivelor demersului. Elemente de cadru Cadrul consilierii este constltmt din ansamblul elementelor care reglementeaza ~i sustin relatia dintre consilier ~i client in sensul atingerii obiectivelor specifice. Consilierea de grup este un cadru alternativ care se poate folosi in functie cu specificul problematicii clientului. Rolul consilierului se constituie la interferenta dintre expectatiile clientului ~i comportamentul sau real. Cadrul alianteide interventie este constituit din personalitatea consilierului §i influenta acesteia asupra clientului.

intre 45 cm ~i 1. zona sociala . Amplasarea intre cele doua fotolii a unui birou sau a altui element de mobilier poate fi securizanta pentru clientii anxio~i. de dateIe oferite de proxemica. Este preferabila crearea unei atmosfere destinse: fotolii comode. Izolarea fonica a cabinetului este un indiciu al respectarii confidentialitatii. Spre exemplu. (simbolul . clientul reclamand in ordinea dezvoItarii sale nevoia de deta~are ~i individuare. Nevoia excesiva de a crea 0 atmosfera destinsa . Este spatiul necesar subiectului pentru a intra in relatie cu grupurile de indivizi. Totodata poate simboliza.6 m. In ~legerea ~i organizarea spatiului se va tine cont. Una dintre variantele de organizare a spatiului fizic recomanda amplasarea celor doua fotolii la 0 distanta situata in zona sociala: 2. din perspectiva clientului. In spatiul nostru cultural se remarca urmatoarele zone ale relatiei: zona intima .mai mult de 3. clientul i~i reduce numarul de auto-referinte pozitive.5 . zona personala . Studiile realizate pe spatiul zonei sociale indica faptul ca in camerele mici. dar poate constitui ~i semnul unei bariere in comunicare. zona publica . Este distanta de siguranta pastrata in relatie cu persoanele necunoscute care induc un anum it nivel de angoasa. care sa sprijine statutul de client al subiectului.intre 15 ~i 45 de cm. amplasarea unui birou in cabinet poate semnifica cultural un spatiu lucrativ. in care zona sociala se reduce la minim.lNTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA- 123 alegerea modalitatii in care se organizeaza cadrul fizic al consilierii se va avea in vedere semnificatia ~i functia fiecarui element. Este zona revendicata personal in care subiectul permite exclusiv accesul persoanelor semnificative ale istoriei sale.2 m.2 m ~i 3. in conditiile in care nu se interpune nici un element de mobilier.ca cea mai bun a modalitate de a numi ceea ce nu poate fi numit) locul de desIa~urare a relatiei cu autoritatea.6 m. de asemenea. lumina indirecta. Este zona rezervata persoanelor apropiate care este deschisa ~i situatiilor sociale cu caracter ceremonial.1. Spatiul de dimensiuni reduse este preferat de clientii dominanti. culori calde. Relatia cu clientii dependenti se structureaza mai bine la limita maxima a zonei sociale.3 metri.

continuam data viitoare". Functia elementelor de cadru este de a facilita comunicare ~i atingerea obiectivelor. consilierul poate rezuma ~edinta ~i invita clientul sa revina sumativ asupra principalelor teme. afecte ~i comportamente discutate. Este importanta respectarea oricarui element de cadru stabilit de comun acord cu clientul. excesul de rigoare va avea caracter defensiv.124 MATEl GEORGESCU tnmlte spre nevoia consilierului de a nu frustra clientul. durata va fi respectata prin: anuntarea timpului ramas: "mai sunt IO minute. In consecinta. "Continuam data viitoare". este determinata de personalitatea consilierului. de modul in care consilierul este perceput de client. intreruperea clientului: "bine. acceptarea acestuia de catre client ca agent al schimbarii. ne oprim aici". compactarea discursului spre finalul ~edintei pentru a fi dificil de intrerupt. de nivelul de incredere acordat. Cadrul aliantei de interventie Elementul esential de cadru al consilierii este personalitatea consilierului ~i modalitatea in care acesta poate construi relatia cu clientul. Cadrul fizic temporal Factorul timp este un element de cadru variabil in raport cu ansamblul teoretico-tehnic sintetizat de consilier. Clientul poate incerca fortarea duratei ~edintelor prin: intarziere. In acest caz. element necesar progresului ~i succesului consilierii. ce anume doriti sa mai discutam ?". Alianta de interventie. . Formulele de incheiere trebuie sa aiM un caracter neutru: "Bine. nu este indicata normarea rigida a timpului prin consultarea frecventa a ceasului. la autoritate. orice exagerare avand un efect contrar. Acest lucru va regIa nivelul de incredere acordat consilierului. In finalul ~edintei. In consecinta. masura in care se simte securizat in cadru. intrarea in problematica reala spre finalul ~edintei. Relatia de cadru se constituie intr-un tip de "alianW' intre client ~i consilier orientat de obiectivele comune. ceea ce reprezinta 0 disfunctie de atitudine. Clientul introduce in relatie modalitatile sale de raportare la alter.

Dubiul clientului privind oportunitatea de a face confidente consilierului indica nevoia de a testa nivelul de acceptanta al consilierului . perspectiva consilierului asupra sa: "Eu resimt rata de client .. .. 58.. Cassel.intrebarea "Mil poate oare accepta a~a cum sunt.. client tale incredere Actiunilediscut sedinta cu tine Ma poatesa amfata ? mine ~edinte Trairilesavin comporti intre insuti Cum tmine olosesc bilesc in Clientul va experimenta ~i testa raportul sau cu consilierul in pnma intalnire. Nelson-Jones. perspectiva clientului asupra sa: "Eu nu pot sa .7". 1990. 60 R. cat ~i a consilierului60: cum~1 sa Consilier imi expun si discursul~ilucrez Cll tine Daca pot sa tau catre mine Gandurile lumea mea interioara Cand Client Pot oare te la probleme meIe Daca sa tale in raport unnatoare Optiunile intelege de Eu. Interactiunea complexa a celor patru perspective ale relatiei este exprimata dintr-o dialectica reprezentativa pentru relatia ego-alter atat a clientului. prin comportamente implicite care vizeaza: gradul de acceptanta al consilierului. p. London.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 125 Relatia de consiliere este rezultatul interactiunii complexe dintre: perspectiva consilierului asupra clientului exprimata de sintagma: "Eu sunt aici pentru ate sustine in .. Pot sa 11contin ?"..".. cu aspecte pe care eu insumi mi Ie pun sub semnul intrebarii ?". Prac!icd Coullseling and Helping Skills.. perspectiva clientului asupra consilierului: "El este aici pentru a ma ajuta..". Poate oare sa 0 faca .

126 MA TEl GEORGESCU capacitatea de a impune limite.modul in care consilierul se percepe ~i recomanda clientilor. gradul de solicitare al consilierului. la randul sau. raportul personal cu autoritatea ~i cu clientul aflat in raport concurential. Capacitatea consilierului de a impune ~i conserva limite ~i reguli este probata de client prin solicitarea de favoruri. Intrebarile directe vor oferi consilierului indicii asupra: . modele preluate de consilier prin formarea sa profesionala. dar in special cel personal. Este yorba despre interesul profesional.capacitatea de a transmite mesaje coerente ~i sintonice prin diferitele canale de comunicare. Prin reactia de "aducere in cadru" consilierul i~i indica. Acestea pot avea ca obiect personalitatea consilierului. cat ~i onestitatea personala . se poate constitui intr-o bariera in comunicare ~i trebuie interpretata. Plata ~edintelor se va face cu regularitate ~iin mod direct. cererea de intalniri neprogramate sau a permisiunii de absenta neanuntate sunt modalitati prin care clientul i~i exprima prostul raport cu autoritatea ~i nevoia de a domina cadrul. Cuantumul onorariului este rezultatul unei ecuatii complexe care are ca factori: momentul in care se afla consilierul din punct de vedere al evolutiei sale profesionale. de a fi un client privilegiat. Pentru consilier este importanta reflectia asupra motive lor prin care i~i stabile~te cuantumul onorariului. Clientul va testa modalitatea in care este perceput de consilier. interesul material al consilierului. Clientul va adresa in acest sens intrebarile directe. capacitate simtita de client intr-o maniera globala. onestitatea consilierului. la finalul ~edintelor. Nevoia de a ie~i din cadru prin cererea de interes ~i afectiune personala. Stabilirea tarifului este un indicator specific al imaginii profesionale ~i generic al imaginii de sine a consilierului. Clientul va testa atat onestitatea profesionala . Cererea de intalniri in afara cadrului. Limita ~i regula este constructiva cat timp nu are caracter defensiv ~i este folosita intr-o maniera inflexibila. starea sa civila. interesul personal al consilierului. costurile necesare intretinerii cadrului fizic al consilierii. Reactia optima a consilierului in acest caz consta in transmiterea mesajului de acceptare a nevoii de dominare a clientului ~i interpretarea acesteia in contextul cadrului. Impunerea ~i acceptarea de reguli este un exercitiu al relatiei de consiliere cu efecte intrinseci de optimizare. Onorariul are 0 functie importanta in sustinerea aliantei de interventie. familia sau experienta sa.

poate determina agravarea conditiei acestuia. dificultatilor de raportare la autoritate. daca nu conduce la indepartarea c1ientului.pastrarea caracterului confidential al infonnatiilor fumizate de client. Aceasta atitudine. consilierul trebuie sa fie ghidat de urmatoarele principii: Primum non nocere. Se recomanda discutarea rezistentei prin cautarea surselor. valori individuale ~i culturale specifice clientului. a semnificatiei sale ~i interpretarea acesteia.poate avea tendinta de a se considera atotputemic. nevoii clientului de a cerceta sau pune la indoiala competenta consilierului intr-o problematica specifica. Principiu aflat 'in continuarea celui anterior. In ordinea unuifitrror curandis. Acest gen de atitudine trebuie cu necesitate evitat intrucat poate aduce prejudicii c1ientului. Consilierul va sustine clientul 'in sensul inlaturarii blocajelor aflate in calea tendintei naturale de vindecare ~i dezvoltare. Confidenfialitatea . de etica profesionala. Regula fundamentala a oricarui cod etic profesional se intemeiaza pe ideea ca individul trebuie respectat ~i protejat. Atitudinea de atotputemicie a consilierului reprezinta un pericol major pentru client. Consilierul poate avea tendinta de a-~i dovedi eficienta patrunzand intr-o maniera intruziva in psihismul clientului. nevoii clientului de a minimaliza sau idealiza personalitatea consilierului. consilierul va fi ghidat atat de drepturile clientului. integru ~i obiectiv in relatia sa cu clientul. Interventia consilierului se va construi pe ideea de a nu se aduce prejudicii clientului. Dieu Ie guerit. Je Ie pensay. cat ~i de standarde morale. Cadrul deontologic al consilierii In activitatea sa. In ordinea eticii profesionale ~i a respectarii drepturilor clientului. Vis medicatrix naturae. Consilierul nu se poate substitui vindecatorului miraculos. Acest principiu a generat. ceea ce devine posibil numai in conditiile in care consilierul este onest. in variile situatii ale . rara a se substitui acesteia.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 127 nevoii clientului de a testa nivelul autostimei consilierului. Pentru aceasta este necesara asumarea de ci'itre consilier a propriilor limite. consilierulin special cel aflat la inceputul activitatii sale . Rezistenta clientului de a se angaja in procesul de consiliere este un fenomen frecvent.

A nu solicita clientului detalii irelevante. Rickley. Rezumativ. iese din cadrul confidentialitatii. materialul care este necesar consilierului sau institutiei. in ordinea pastrarii reputatiei ~i integritatii sale. Principiul urmare~te reglementarea accesului la zonele personale ale vietii clientului in scopul de a se evita atitudinile de tip pervers. TheOl)' and Practice. unica masura a principiului relevantei ramane personalitatea consilierului. Clientul va fi tratat de consilier numai in maniera in care consilierul ar accepta sa fie tratat. p. New Jersey. ] 990. . 0 serie de dileme morale care au condus la instituirea urmatoarelor norme de aplicare6J: aplicarea principiului confidentialitatii este relativa avfmd in vedere anumite situatii care-l suspenda. Daca informatia este deja publica sau poate deveni publica. principiul confidentialitatii este invalidat de urmatoarele situatii: informatia este deja publica. Therese. materialul care nu poate aduce atingere clientului nu 11 constdinge pe consilier la confidentialitate. Prentice Hall. pentru a functiona eficient. Trasarea universala a limitei dintre obiectivitatea profesionala ~i curiozitatea personala (de tip pervers) este dificila. Counseling. Simetria. Relevanta. 270.128 MATEI GEORGESCU activitatii de consiliere. principiul confidentialitatii este determinat de drepturile unei terte parti implicate ~i de drepturile comunitatii. C. Este un principiu etic general care 61 G. Aceste drepturi pot fi protejate de catre consilier chiar impotriva dispozitiilor legale. aplicarea principiului sustine explicit sau implicit incaIcarea drepturilor oricarei persoane implicate direct sau indirect. principiul se aplica in raport cu natura materialului. principiul confidentialitatii se aplica in scopul respectarii drepturilor clientului privindintegritatea ~i reputatia sa. aplicarea principiului confidentialitatii este limitata ~i de drepturile consilierului. De aceea. clientul este de acord cu publicarea informatiilor. iese de sub incidenta confidentialitatii. Consilierul va solicita informatii in ordinea atingerii obiectivelor stabilite ~i nu pentru gratificarea unor trebuinte personale.

INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA

129

guverneaza relatiile in spatiul cultural. Aplicat in consiliere, reprezintii 0 forma a garanHirii drepturilor clientului prin proiectarea consecintelor oricarei interventii asupra consilierului.

Prima intalnire
Prima intalnire este indicativa pentru decursul relatiei. In acest moment se condenseaza specificul interactiunii care va guverna relatia dintre consilier ~i client. Prima reactie, de natura afectiva, pe care 0 are atat consilierul cat ~i clientul este relevanta. Aceasta reactie ofera informatia bruta, ne-elaboratii (in maniera represiv-culturala), privind personalitatea celuilalt a~a cum "poate" fi perceputa. In deschiderea primei intalniri trebuie sa se aiba in vedere nivelul de angoasa al clientului. Primele minute vor fi alocate gestiunii angoasei determinate de noutatea situatiei. Atitudinea suportiva ~i prezenta a consilierului este necesara. Clientul va incerca sa i~i reduca angoasa prin intrebari care privesc personalitatea consilierului sau cadrul de lucru. In cazul in care clientul este adresat consilierului de 0 tertii persoana nivelul sau de angoasa poate fi ridicat ~i poate opune 0 importanta rezistentii interviului. Este posibil ca motivatia pentru consiliere sa fie "delegata" prin client de un tert. Clientul consulta consilierul din motive Ie prezentate de persoana care I-a adresat, motive care sunt extrinseci personalitiitii sale. Se va discuta motivatia pentru consiliere a clientului ~i raportul sau cu teqa persoana. Consilierul poate introduce clientul in problematic a prin formule de genul: "avem circa 45 de minute pentru a discuta. Ma intreb ce anume va aduce aici"; "avem 45 de minute in care sunt interesat sa ascult tot ceea ce doriti sa imi spuneti". Este importantii sustinerea libertiitii de discurs a clientului. Prin oferta de libertate, consilierul poate obtine informatii despre modalitatea in care clientul se adapteaza la situatii noi. Indiferent de abordare, obiectivul esential al primei ~edinte consta in evaluarea motivatiei pentru consiliere ~i in testarea modalitatilor de relatie specifice clientului. In scopul atingerii acestui obiectiv specific primei intalniri se poate folosi anamneza. Anamneza devine astfel instrumentul prin care se intra in rapOrt cu clientul in ordinea testarii modalitatilor de relatie specifice ~i a motivatiei in contextul istoriei de

130

MATEr GEORGESCU

viata ~i nu un scop in sine. Folosita ca scop in sine, clientul poate simti presiunea unei abordari de tip interogatoriu, ceea ce compromite relatia. Categoriile de informatii sunt orientative, in functie de tipul consilierii ~i de client: 1. date de identificare - nume, sex, varsta, profesie, loc de mundi; 2. motive Ie pentru care solicita asistenta; 3. antecedente personale: dezvoltare psihomotorie, achizitia limbajului, evolutie ~colara, evolutia relatiilor interpersonale in cadrul grupului de varsta, date privind viata sexuala; 4. antecedente heredocolaterale: varsta parintilor, profesia ~i ocupatia, tulburari de orice natura aparute in familie, daca este cawl locul in fratrie ~i relatiile cu parintii ~iintre frati; - se va incerca stabilirea particularitatilor perioadei in care au aparut primele problemele; 5. traseul profesional: profesii exercitate, motivatie ~i optiuni profesionale, daca au existat mai multe locuri de munca, motivatia parasirii institu!iilor, date privind relatia cu colegii; 6. modul de viara actual: starea civila, familia de origine, relarii anterioare ~i istoria de relatie, motivaria cautarii relariilor, nivelul veniturilor in raport cu cel al cheltuielilor, modalitatea de viata cotidiana (obiective, planuri, aspirarii). In functie de expectatiile clientului, consilierul va folosi prima ~edinra ~i in scop informativ. Se vor oferi clientului indicii asupra cadrului deontologic ~i al celui al aliantei de interventie: rolul consilierului, scopurile procesului, durata ~edintelor etc. In anumite cazuri, evaluarea problematicii clientului poate necesita mai multe intalniri (doua sau trei). La finalul interviului de evaluare se va reveni asupra regulilor care sustin cadrul consilierii. Finalul consilierii este in general decis impreuna cu clientul. Exista situatii in care consilierul este eel care decide momentul terminarii relariei. In acest caz consilierul va explora nevoia clientului de a continua ~edinrele. In situaria in care clientul dore~te sa termine prematur procesul, consilierul va interpreta comportamentul lara insa a forta clientul in continuarea intftlnirilor.
Adresarea clientului unui alt consilier

Consilierul are sarcina de a-I sustine pe client in con~tientizarea altemativelor, alegerea ~i urmarea celei mai bune modalitati de rezolvare

INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA

131

a problemelor sale. In virtutea acestui enunt, exista situatii in care clientul trebuie adresat unui alt consilier. Adresarea poate fi perceputa de client ca derogare a competentei. Decizia de adresare a clientului este sustinuta de 0 buna imagine profesionala a consilierului. Acesta i~i cunoa$te capacitatile sale ~i poate alege cea mai indicata solutie pentru client, chiar daca aceasta inseamna intreruperea relatiei de consiliere. Procedura de adresare se desra~oara in virtutea principiului simetriei, a respectului pentru client. Este insa necesara analiza motivelor pentru care consilierul nu se considera indicat sau eficient. In unele cazuri poate fi rezultatul unei defense masive, care conduce la refuzul problematicii clientului. Dincolo de aceasta situatie, clientul poate fi adresat dad: problema depa~e~te competenta consilierului; diferentele structurale intre personalitatea c1ientului ~i cea a consilierului ar putea aduce atingere procesului ~i relatiei de consiliere; clientul este 0 cuno~tinta a consilierului; clientul nu poate discuta problemele sale cu consilierul din diferite motive; dupa un numar de ~edinte consilierul considera ca relatia constituita nu este eficienta. Adresarea se va face prin informarea clientului asupra noului consilier. Un element determinant al procedurii de adresare este motivatia clientului. De aceea, cererea de continuare a consilierii (cu noul consilier, recomandat) trebuie racuta de client. Real ~i imaginar in rolul consilierului Rolul consilierului in cadru este rezultatul interaqiunii dintre expectatiile clientului, modalitatea in care este fantasmat ~i comportamentul sau real. Aproximarea cat mai buna a personalitatii reale a consilierului are valoare de optimizare. Astfel, cunoa~terea rolului real al consilierului de catre client este premisa unei relatii eficiente. Consilierul trebuie sa i~i defineasca rolul ~i limitele sale rara a incerca sa "seduca", atraga sau mentina clientul in afara nevoilor de sustinere reala ale acestuia. In cazul in care consilierul este angajatul unei institutii rolul sau poate interfera cu cel al institutiei. Institutia va cere consilierului sa ii reprezinte interesele, situatie care poate afecta raportul cu clientul. De aceea, in situatia in care se recomanda din partea unei institutii,

ed.. sa furnizeze alternative in auto-intelegerea ~i in directiile de actiune ale clientului. in numele sau. 62 Wrenn. Reactiile puternice indica dificultati de relationare ~i pot determina consilierul sa adopte un rol ineficient: fie 0 atitudine excesiv neutra. Counselor Development in American Society. De aceea. clientul trebuie informat asupra: => duratei ~edintelor. Una dintre acestea consta in idealizarea consilierului: clientul confera fantasmatic consilierului statutul de vizionar atotputernic. va avansa solutiile necesare. Office of Education. in J. sa ofere sustinere in dezvoltarea unui mediu psihic sanatos al clientului. Washington: U. Expectanta clientului fata de consilier sau proces este un factor cu influenta asupra relatiei de consiliere. sa i~i mentina 0 atitudine vigilenta in vederea avansului procesului consilierii. McGowan. . Un factor important care structureaza rolul consilierului ~i ridica probleme este legat de reactiile acestuia fata de client. fie una reactiva prin care sa i~i reprime sau exprime trairile puternice suscitate de client. Department of Labor and U. c. S. => duratei estimate a procesului. => limitelor ~i valentelor consilierii.. Consilierul atotputernic va avea.132 MATEl GEORGESCU consilierul are datoria de a preciza clientului implicatiile apartenentei sale. 327. 1965. Crisis in Counseling: A Commentary and Contribution. in imaginarul clientului. ii va garanta reu~ita intr-o situatie concurentiala. Anumite expectatii pot influenta negativ des:fa~urarea procesului de consiliere. => modalitatii de programare a ~edintelor. urmatorul comportament: ii va face "cadouri" pe parcursul ~edintelor. deciziile care se vor impune pe parcursul procesului. Indiferent de statutul institutional consilierul indepline~te urmatoarele roluri62: sa sustina clientul intr-un mediu de incredere reciproca. S. ii va indica relatiile in care sa se implice. Intelegerea gre~ita a naturii consilierii determina e~ecul oriciirei intreprinderi. p. va lua.

atotputemica. privita din perspectiva teoriilor invatarii. Este a atitudine defensiva care determina consilierul la precautii treptat mai impartante. resimtita ca gratificanta. Consilierul va informa clientul asupra rolului sau de subiect al interventiei caruia ii va reveni sarcina de: a decide. la cea reala a consilierului poate fi perceputa dificil de client. Consilierul cu 0 imagine de sine deficitara poate sustine clientul in aceasta atitudine. respinge interventiile cansilierului. a solutiona. Clientul i~i poate deci lansa cererea de tutela. Clientul este reticent. La nivelul relatiei.INTRODUCERE iN CONSIL1EREA PSIHOLOGIC4 133 ii va garanta solutionarea unei imprejurari de viata nefaste (fantasma comuna in situatia in care clientul apeleaza la consilier in situatia de criza). Consilierul poate fi perceput de client ~i intr-o maniera agresiva. pasivagresiv. de dependenta printr-o pozitie regresiva de neajutorare. in general. de aceasta data sub figura consilierului. prin frustrare consecutiva. Aceasta pozitie poate determina consilierul sa se situeze intr-o pozitie protectiva (a compatimi. a actiona. a reu~1. ii va garanta reu~ita oricarei schimbari produse in viata profesionala. Este yorba despre diferenta dintre a-~i gestiona propriul destin ~i a continua sa fie dependent de celalalt. Consilierea. Trecerea de la personalitatea fantasmata. a ingriji etc. reprezinta un proces de restructurare comportamentala in care personalitatea consilierului are ralul unui model. idealizarea aqianeaza ca factor de stagnare. Refugiul intr-un rol profesional supracalificat ~i prezentarea ca atare in fata clientului este un indicator al dubiilor profesionale ale cansilierului ~i al unar marcate dificultati de relatie. Consilierul devine frustrat ~i prin senzatia de a fi incapabil de a acarda asistenta acestui client.). idealizarea consilierului reprezinta 0 etapa situata in debutul relatiei de consiliere. ca 0 persoana in care nu poate avea incredere. in orice situatie in care clientul opune functiei consilierului diverse reprezentari se vor discuta expectatiile ~i fastasmele adiacente. consilierul poate sa resimta astilitate fata de client. Acest scenariu indica . In cele din urma. Idealizarea consilierului poate genera dificultati daca este sustinuta de consilier. critic.

interactiunea dintre indivizi este folosita in scopul de a facilita lntelegerea de sine ~i schimbarea comportamentala. Counseling. p. In consecinta. Nu este prescrisa in situatia in care: clientul se afla intr-o situatie de criza. in orice gmp exista influente reciproce. sa tinda spre autenticitate. clientul are probleme majore in sfera relatiilor interpersonale. Gmpul se constituie incepand cu trei membr} care se influenteaza reciproc ~i sunt influentati la randul lor de mediu. Prentice Hall. sa invete sa acorde incredere ~i sa-~i acorde incredere. clientul se apara masiv de trairile ~i comportamentele sale. Rickley. New Jersey. clientul este masiv dependent. Consilieml are sarcina nu doar de a asculta ~i intelege fiecare membm al gmpului. Consilierea de grup De~i consilierea de gmp este un concept relativ raspfmdit. rura a mai fi perfectionist. nu ii ofera mediul propice. relatii interpersonale. . Consilierea de gmp se recomanda in special in cazul deficientelor imaginii ~i stimei de sine. imagine de sine etc.134 MATEl GEORGESCU dificultatea consiliemlui de a intelege ~i interpreta mesajul transmis de client. Theory and Practice. In acest cadm se recomanda organizarea de gmpuri care sa contina intre cinci ~i zece clienti. 207. ajungand pana la imposibilitatea de a comunica. C. prin distributivitatea sa. sa diminueze comportamentul manipulativ. dar ~i de a observa patemuri de comunicare (la nivel verbal sau non-verbal) ~iroluri asumate in gmp. Therese. iar situatia de gmp. in consilierea de gmp. Obiective ale consilierii de gmp din punctul de vedere al clientului63: sa-~i dezvolte 0 atitudine deschisa ~i onesta. Rolul consiliemlui consta in a crea un mediu securizant in care fiecare membm al gmpului sa poata sa i~i expuna preocuparile privind diferitele aspecte ale vietii sale: familie. Astfel. incalcarea principiului confidentialitatii poate pune in pericol clientul. gandirea ~i comportamentul este deliberat. 63 G. Clientul are nevoie sa-i fie continuta agresivitatea. insa specificul gmpului de consiliere consta in faptul ca efortul de a influenta tdiirea. sa i~i consolideze capacitatea de acceptare. nu s-a ajuns la un consens teoretic asupra acestei tehnici. sa devina mai putin conditionat de comandamente. 1990.

pennite lucrul simultan cu mai multi clienti. Una din tehnicile consilierii de grup este antrenamentul asertiv. utiI in cazul persoanelor cu dificultati asertive in situatii particulare. Limitari in consilierea de grup: 64 G. sa-~i exploreze potentialul ~i creativitatea. daca ~i cum sa Ie modifice. sa invete sa se confrunte cu ceilalti direct. onest. ci in conformitate cu ale sale. p.clientii pot intelege ce anume ii aseamana ~i ce ii diferentiaza de ceilalti la nivelul problemelor care Ie afecteaza viata. experimentarea de noi compOliamente ~i modalitati de comunicare. sustinere interactiva . sa poata recunoa~te faptul ca ~i ceilalti sunt agresivi. imparta~irea unei problematici . Therese. COlillselling. sa invete sa intrebe direct ceea ce dore~te celalalt ~i sa afirme direct acest Iucru. 205 Prentice Hall. sa devina mai sensibilIa nevoile ~i sentimentele celorlalti. sa-~i consolideze capacitatea de a oferi ajutorul. 1990. dar ofera in acela~i timp suport ~i ajutor. care are drept consecinta cre~terea autostimei. New Jersey. sa-~i creasca nivelul de toleranta la ambiguitate ~i sa poata lua decizii intr-o lume dinamica. C. . sa-~i clarifice valorile. sa se perceapa mai adecvat ~i sa ii fie mai u~or sa aleagA ~i sa actioneze. adecvat ~i cu grija. Comportamentul asertiv presupune expresia directa ~i onesta a trairilor.fiecare client beneficiaza de suport ~i ajutor din partea membrilor grupului. sa gaseasca modalitati de rezolvare a problemelor din sfera personala. Them)' and Practice.cadrul consilierii de grup ofera un context in care se pot analiza problemele de natura interpersonala. Rick1ey. Clientul este sprijinit in a-~i sustine drepturile sale tara a Ie incalca pe ale celorlalti membri ai grupului.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 135 sa-~i recunoasca ~i accepte anumite polaritati. context social . sa se conduca nu dupa expectatiile celorlalti. sa poata face diferenta intre a avea un afect ~i a actiona conform acestuia. A vantajele acestui tip de cadru se refera la:64: eficienta .

pe interactiunile sale. dar ~i pe dinamica emergenta grupului. nu se poate afla cu siguranta ce gen de problematica se abordeaza mai eficient in grup. Macmillan. Prentice Hall.. Cassel. ceea ce conduce la blocarea comunicarii. Intrebari de verificare In ce consHi cadrul fizic al consilierii ? Care sunt recomandarile principale privind amenajarea cadrului fizic al consilierii ? ~um poate forta clientul cadrul temporal al consilierii ? In ce consta cadrul aliantei de interventie ? Care sunt perspective Ie care interactioneaza in relatia de consiliere ? Ce vizeaza comportamentele prin care clientul testeaza personalitatea consilierului ? Care sunt principiile deontologice ale consilierii ? Care sunt normele de aplicare a principiului confidentialitatii ? Care este obiectivul esential al primei intilniri cu clientul ? In ce conditii poate fi adresat c1ientul unui alt consilier ? Care este rolul consilierului ? Cum este imaginat consilierul "atotputernic" ? In ce situatii nu este prescrisa consilierea de grup ? Care sunt obiectivele consilierii de grup ? Care sunt limitarile consilierii de grup ? Bibliografie selectiva': Blocher D. unii clienti necesita ajutor individual. Counseling. 1990. Pentru a putea functiona in conditii de grup. New York. rolul consilierului in situatia de grup este mai difuz in raport cu cadrul individual. dinamica de grup poate distrage sau impiedica expresia anumitor problematici ale clientului. Consilierul trebuie sa se distribuie pe fiecare client. 1987. Rickley G. Comparativ cu cadrul individual. The Professional Counselor. Practical Counseling and Helping Skills. in raport cu cadrul individual. Therese C. consilierul va aparea mai putin "prezent" fiedirui membru...H. London.. anumiti clienti pot intampina probleme in a dobandi incredere in membrii grupului. 1990. New Jersey. . Theory and Practice.136 MATEl GEORGESCU nu este potrivita pentru orice client. Nelson-Jones R.

OMS (1994) a considerat ca sinonim termenul de consiliere cu eel de psihoterapie suportiva. autoacceptareaafectiva. Psihoterapia suportiva urmare~te in special functia protectiva a demersului in ordinea restabilirii unui echilibru . tehnica reflectarii.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA TEHNICI FUNDAMENTALE iN CONSILIERE 137 Rezumat Relatia de tip suportiv constituita in cadrul consilierii este 0 relatie intensa ~i dinamica sustinuta in special de palierul afectiv al consilierului. transformarea intrebarilor in afirmatii. psihoterapia suportiva are ca subiect personalitatea instabila. insa este recunoscuta ca dimensiune esentiala a demersului consilierii. asumarea responsabilitatii. modelarea sociala) ~i directii ale optimizarii personale. Abilitatea in domeniul comunicarii non-verbale este un factor necesar consilierului eficient. in timp ce clientul consilierii nu este exclusiv aflat in aceasta zona a disfunctiei. identificarea temei. Sunt reprezentate tehnici fundamentale folosite in consiliere: tehnica interogativa. interpretarea. tehnici comportamentale (desensibilizarea sistematica. rezolvarea de probleme. jucarea rolului proiectat. Concepte reprezentative .relafie de tip suportiv: relatie in care clientul este sustinut in explorarea senzatiilor ~i trairilor sale. specificitate) ~i practici care afecteaza comunicarea. confruntarea cu fluxul reprezentativ. exprimarea ~i modelarea afectelor. Relatia de tip suportiv Relatia de tip suportiv este specifica psihoterapiei suportive. contractul comportamental. tehnica tacerii. De aceea. in consecinta. maturizarea ~i dezvoltarea resurselor necesare in diferite domenii ale vietii clientului. Eul slab structurat ~i. autenticitate. tehnica scaunului gol). . tehnica ascultarii. nevoia marcata de dependenta a subiectului. tehnica sumarizarii. neutralitate binevoitoare. Sunt prezentate caracteristicile unei comunicari eficiente (empatie. Desigur.tehnici de consi/iere: totalitatea procedeelor aplicate de consilier intr-un cadru specific pentru a sustine ~i favoriza cunoa~terea de sine. aflandu-se ~i in aria nevoii de optimizare. tehnici gestaltiste (personalizarea discursului.

Grice proces de schimbare are ca premise capacitatea clientului de a se accepta pe sine. Capacitatea de acceptare de sine se construie~te ~i intare~te prin atitudinea de acceptare a consilierului. Presupune explorarea senzatiilor ~i trairilor. Relatia de tip suportiv este conditionata de increderea reciproca. Acest tip de relatie se centreaza mai mult pe palierul afectiv decftt pe cel cognitiv. ro~ie. =? dinamica.in speta cu consilierul.palida.clienti cu diferite adiqii. cu dezadaptare masiva. intrucat se discuta deschis reaqiile ~i perceptiile reciproce. aparentei tegumentare . intrucat compenseaza ~i orienteaza efortul clientului in sensul depa~irii starilor negative. cu problematicii psihosomatica.. relatia de tip suportiv este 0 relatie prin care consilierul ofera suport clientului in demersul schimbarii. In ordinea consilierii. disfunqionale in vederea obtinerii schimbarilor dezirabile. psihoterapia suportiva are ea obiectiv adaptarea la mediul social prin imbunatatirea abilitatilor de negociere ~i gestionare a conflictului. Se caracterizeaza prin exersarea intregului ambitus afectiv al clientului: altemarea confortului cu anxietatea. In zona comuna cu consilierea. Valoarea acestui tip de relatie consta in faptul ca oglinde~te modul in care clientul intra in relatie eu celalalt . Consilierul transmite clientului un important mesaj non-verbal prin specificul: eontaetului vizual. transpirata etc. Comunicarea non-verbaHi Problematica ridicata de nivelul comunicarii non-verbale este subiect de analiza pentru majoritatea orientarilor teoretice sau tehnice care fundamenteaza demersul consilierii.continuu. Increderea este 0 conditie necesara oricarui demers de consiliere. lnteresul se centreaza pe raportul complex dintre comunicarea verbala ~i cea non-verbala in sensul de a intelege conditiile unei comunicari globale eficiente in care mesajele nu sunt dublate ~i invalidate reciproc. intrucat faciliteaza schimbarea in sensul dezvoltarii. a exaltarii cu subdepresia. punctual etc.138 MA TEl GEORGESCU psihic.. . goala etc. privirii .fixa. Relatia de tip suportiv este: =? intensa. Consilierul nu judeca personalitatea clientului. Relatia de tip suportiv este utila in situatiile de criza ..

0 atitudine incordata va sugera clientului dificultati de relationare. picioarele sau mainile incruci§ate). Informatia non-verbala este continuta §i in elementele formale ale comportamentului verbal: tonul discursului .indicator afectiv principal. Mesajul non-verbal emis de consilier este important §i se structureaza intr-un "comportament de prezenta" caracterizat prin: atitudine naturala.joaca cu degetele. Chiar daca postura este relativa §i poate fi interpretaHi intr-o maniera idiografica. intr-o maniera naturala. unghiile etc. Cadrul fizic trebuie amenajat astfel incat intre consilier §i client sa nu se interpuna un element de mobilier. incet. postura deschisa.. Sustinerea clientului de catre consilier se face §i prin mesajul nonverbal. indicarea cu degetul. comportamentelor de comanda . dinamica discursului -lent. rapid. De aceea.centripeta. In situatia in care consilierul i§i observa nevoia de a intra in posturi corp orale inchise i§i va analiza comportamentul in raport cu mesajul clientului. comportamentelor repetitive . centrifuga. slab.. relaxata. puternic. non-defensiva. in ordinea comportamentului specific al clientului exista posturi universal ata§ate defensei. . ezitant. Comportamentul non-verbal are atat determinatii culturale.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 139 posturii . Mesajul non-verbal al consilierului este 0 consecinta a dinamicii personalitatii sale §i este determinat de palierul afectiv. atingeri ale hainelor etc.mi§cari ale membrelor. cat §i specific individuale de care se va tine cont in interpretare. vestimentatiei. De aceea. volumul vocal . privire directa dezaprobatoare etc. inchise (de ex. gesticii . pozitionare fata in fata.tare.ridicarea degetului. comportamentului auto-stimulativ . De aceea se recomanda evitarea posturilor centripete.. contact vizual continuu.monoton.redusa sau ampli:l. mimicii . controlul rational al mesajului non-verbal este dificil §i oricum ineficient prin caracterul defensiv.

in ritmul sau. consilierul se afla intr-o pozitie defensiva in care intervine pentru a-~i diminua propria angoasa suscitata de client. Nevoia de identificare poate indica un defect de imagine de sine a consilierului. prin adoptarea cadrului de referinta intern al clientului. adaptat ~i non-evaluativ la sentimentele ~i trairile clientului. Intelegerea empatica se fundamenteaza pe un proces de identificare. personalizeaza discursul. reprezentari ~i comportamente. Comunicarea eficienta se face exclusiv in "timpul psihic" al clientului. autentic. tara a fi insa un efect al incercarii de identificare cu acesta. consilierul reflecta trairile clientului. Empatie. i~i asuma afecte. In acest caz. aceasta nu trebuie inteleasa in termenii unei dinamici impuse clientului. Pentru a preciza pozitia empatica putem construi ambitusul tipurilor de comunicare posibile intr-o relatie: 1. consilierul interpreteaza trairile clientului. 2. in raport cu propriile probleme. Empatia presupune capacitatea de continere a clientului prin situarea "Eului observator" al consilierului intr-o pozitie mediana fata de sine ~i . Dorinta consilierului de a imprima un ritm mai alert discursului constituie 0 bariera majora in comunicare. 4. 3. consilierul va trebui sa reevalueze atitudinea sa fata de client. neutru binevoitor ~i specific in comunicare. Empatia consta esential in capacitatea de transpunere in situatia clientului. lndicatori ai unei comunicari eficiente pot fi decelati din faptul ca subiectul: se refera la sine intr-o maniera directa. consilierul reflecta comportamentul clientului in palier rational (afectul este minimal prezent). Caracteristici ale unei comunicari eficiente Chiar daca demersulconsilierii se refera la eficienta. care se apara de client prin incercarea de preluare a modului sau de gandire ~i traire.140 MATEI GEORGESCU Componenta non-verbala permite reperarea starii afective a clientului ~i a unui domeniu de informatie complementar celui verbal. Clientul se va simti presat de intentia de accelerare a ritmului sau. Presupune un raspuns senzitiv. Eficienta in comunicare este determinata de capacitatea consilierului de a fi empatic. Un indicator al identifidirii masive cu clientul ~i al unei pozitii non-empatice este compasiunea.

intrudit clientul transmite angoasa sa consilierului. In situatia urmatoare exista deficiente de empatie in sensul in care consilierul este inca defensiv in rata trairilor sale prin faptul ca Ie elaboreaza printr-un raspuns rational . Chiar dadi in prima situatie exista schimb de mesaj. ftira a fi persoana clientului. dar ftira rost.este cazul in special al clientilor cu structura obsesionala. Este ca ~i cum sunteti victima unei persoane care va vaneaza gre~elile." Consilier (2): "Munciti mult ~i vi se pare a fi in van. "nici prea aproape. Pentru a putea avea "spatiul psihic" necesar perceperii ~i intelegerii clientului ca persoana distincta ~i reala este necesara situarea fata de client intr-o pozitie mediana. Situarea optima in apropierea propriului "Eu observator" permite receptia de informatii esentiale demersului. este semn al deficientei de situare empatica in raport cu .INTRODUCERE iN CONSILlEREA PSIHOLOGIC4 141 client. Pozitia empatica a consilierului va produce. in campul psihic al clientului. Tot rau iese. De ex. Reflectarea ~i interpretarea sunt indicatori ai pozitiei empatice. moralizarea: "E~ti rigid." Consilier (l): "Va straduiti ftira rost ~i aceasta va provoaca frustrare. nu este suficient ceea ce faci". Pozitia empatica permite avansarea de ipoteze privind starea sau fondul personalitatii clientului. ceea ce va blocheaza" . normarea. dar nici prea departe" de client. In cazul in care consilierul simte nevoia de a avea 0 interventie de urmatorul tip. Client: "Ma straduiesc sa obtin rezultate cat mai bune in munca mea. Reactia empatica presupune deschiderea unui nou camp de explorare prin intermediul perceptiei adecvate a intregii personalitati a clientului. In aceasta "pozitie" empatia devine atitudinea de a fi impreuna cu persoana clientului. clientul: intrebari de genul "De ce". etichetarea. . senzatia de acceptare ~i intelegere. e~ti neserios. acesta din urma nu se afla intr-o pozitie empatica intrudit nu se poate situa suficient de "departe" de propriile trairi (angoasa) pentru a Ie contine. intreruperea brutal a a clientului. Distantarea optima de client permite desfti~urarea proceselor cognitive ~i afective ale consilierului in scopul de a putea functiona intr-o maniera eficienta.

Autenticitatea reprezinta capacitatea consilierului de a fi el insu§i. interventie tangentiala sau paralela. Capacitatea de acceptare a clientului sustinuta de 0 atitudine pozitiva non-posesiva. Clientul vorbe§te despre sentimentele pe care 0 persoana Ie are fata de alta: Iti spun ceea ce a simtit Ion fata de Maria. Iti spun ceea ce simte Ion fata de Maria. Consilierul are 0 atitudine de acceptare neutru binevoitoare. Neutralitate binevoitoare. non-posesiva sau directiva. Consilierul nu este defensiv in raportul cu clientul. de a cauta un alt Autenticitate. mra a avea nevoie sa se apere printr-o atitudine rigida. Clientul vorbe§te despre ceea ce simte fata de consilier: Iti spun ceea ce am simtit fata de tine. .142 MATEI GEORGESCU interpretare hazardata: "Imposibilitatea serviciu este legata de relatia ta cu tatal". Iti spun ceea ce simt fata de tine. autenticitatea in relatie. Iti spun ce simt fata de Maria. Atitudinea pozitiva creeaza clientului senzatia ca este acceptat de consilier in mod neconditionat de sistemul de valori sau comportament. Clientul relateaza ceea ce simte despre 0 terta persoana: Iti spun ce am simtit fata de Maria. Aceasta atitudine permite clientului demontarea §i reconstruqia modalitatilor de aparare. iar procesul consilierii e§ueaza. In cazul in care consilierul nu poate sustine atitudinea de neutralitate binevoitoare procesul consilierii este blocat. Este resimtit in relatie ca 0 persoana autentica. Atitudinea pozitiva se refera la capacitate a consilierului de a percepe clientul ca pe 0 persoana dotata cu calitatile necesare rezolvarii problemelor. Este consecinta congruentei dintre reaqiile interne §i atitudinea externa. In situatia in care consilierul nu poate contine reactii afective ale clientului comunicarea se blocheaza. interventii cli§eu. este simetrica nivelului de acceptare de sine §i auto-respect al consilierului. Exista grade ale autenticitatii care variaza de la 0 atitudine impersonala §i folosirea timpului trecut la raportul personal cu consilierul §i folosirea timpului prezent. de neutralitate binevoitoare.

Bi'iban. facem un scurt inventar al acestora. lipsa informatiilor despre client. Cluj-Napoca.". 65 ..". => => dupi'iA..". => a eticheta: "E~ti prost pentru ca ai lacut.. reprezentarile suscitate de procesul de consiliere este determinanta pentru succesul consilierii. Spre exemplu. Specificitate. a evalua. Practicile cu efect negativ in comunicare au caracter defensiv. mentinerea de prejudecati despre client ~i incapacitatea de a respecta clientul..". Supraresponsabilizarea ~i controlul este 0 modalitate de expresie a rezistentei la schimbare sub forma nevoii de a controla desla~urarea ~i rezultatele procesului. Consiliere educationala.. lndicatori ai unui comportament defensiv al consilierului65: a da sfaturi ~i solutii: "De ce nu faci a~a . Capacitatea de a "pune in cuvant" intr-o maniera adecvata afectele. confuzia imaginari:i a clientului cu persoane semnificative din viata consilierului. Chiar daca in materie de comunicare exista practici recunoscute ca negative. dificultati ale consilierului la nivelul imaginii de sine determina proiectia pe client a propriului sistem axiologic. Obstacole ale atitudinii neutru binevoitoare: probleme afective ~i comportamentale ale consilierului. Consilierul va interpreta atitudinile clientului fata de cadru ~l proces. nevoia de control a clientului... Clientul se considera unicul responsabil in demersul in care s-a angajat.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 143 Neutralitatea binevoitoare adoptata formal poate sa devina 0 atitudine construita prin represia trairilor consilierului. In situatia in care este resimtita existenta unui obstacol major in comunicare.. Practici cu efect negativ in comunicare Clientii pot pune in dificultate consilierul prin problematica sau modalitatea de relationare.. Se refera la capaClitatea consilierului de a da expresie specific a trairilor clientului. a invinovati: "Aici gre~e~ti cu siguranta.".. pp.. clientul va fi sustinut in elaborarea problemei aparute. => a interpreta. 2001. coord. => a moraliza: "Trebuia sa faci asta ~i asta . a analiza: "Ceea ce ai tu nevoie este . tendinta clientului de a controla singur procesul. 23-24.

Rezolvarea de catre consilier a acestei probleme. Consilierul nu se poate substitui c1ientului ~i nu po ate contine toate aspectele necesare procesului decizional. Clientul dore~te sa i~i delege responsabilitatea astfel incat consilierul sa fie presat sa ia decizii in locul sau.. de suprafata. Clientul trebuie inteles intr-o maniera idiografica.. Pe de alta parte. Revenim asupra unor comportamente defensive: A da sfaturi. ~ a patrona: "Aceasta este directia buna . Presupune abordarea c1ientului intr-o perspectiva extema cadrului sau de referinta. explicit poate impinge problemele in afara cadrului..144 MA TEl GEORGESCU ~ a comanda.". . A fncuraja. ~ a simpatiza. problema prezentata de client este de multe ori secundara.. Normarea comportamentului clientului produce acestuia vinovatie ~i stare de inadecvare. Consilierul poate raspunde prin reactii pozitive in situatiile de cre~tere din consiliere.". Prin critica este negata lumea clientului. A oferi solutii.. va avea ca efect mentinerea problemelor consistente in afara cadrului consilierii. A da acordul ~i a evalua pozitiv. Este 0 modalitate de a nega trairile ~i problemele clientului. ~ a lauda: "Ai 100% dreptate.".. ~ a conditiona "Te voi aprecia numai daca vei . A norma etic.... Acceptarea clientului se face printr-o atitudine neutra.. a fi directiv: "Trebuie siL. mra a face din acest lueru un seop primar ~i presant. Nevoia de a gasi rapid solutii estedefensiva.".". Relatia creata intre client ~i consilier reprezinta 0 premisa a gasirii solutiilor intr-un tempo adecvat.".. ". ~ a impune reluarea unui subiect: "Sa vorbim despre .. Raportarea statistic a va bloca relatia prin referinte exterioare.". a spune clientului ca problema sa este comuna ~i ca va putea sa 0 rezolve foarte u~or inseamna a ie~i din cadrul de referinta al . A analiza $i diagnostica. Consilierul nu po ate impune propriul sistem de valori morale clientului sau. a avertiza: "Daca se mai intampla sa. a acorda suportulla modul general: "Totul va fi bine . in spatele ei aflandu-se realele probleme. ~ a evita: "Hai sa uitam asta. A judeca ~i critica. Raspunsul evaluativ pozitiv nonneutral. Pe de alta parte.. ~ a ameninta. ~ a pune intrebari de genul "De ce ai mcut . Aceasta practica produce dependenta ~i blocheaza tendinta de cre~tere ~i individuare...".

~ referintele generale sunt interpretate intr-o acceptiune mai restransa. Relatia suportiva in sine contine 0 modalitate de incurajare. il va reconstrui conform partii auzite. ~ in cazul intrebarilor lungi clientul i~i va formula raspunsul conform debutului acestora.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 145 relatiei. fara desfa~urari logice sustinute. In utilizarea acestei tehnici fundamentale este utila considerarea urmatoarelor aspecte: ' ~ clientul are tendinta de a modifica intrebarea sau sensul acesteia. Tehnici de consiliere Tehnica interogativa Modalitatea de adresare a intrebarilor este un element important prin care consilierul faciliteaza sau blocheaza procesul de comunicare. ~ posibilitatea ca 0 intrebare sa nu fie inteleasa este proportionaHi cu volumul ~i incarditura sa informationala. ~ in situatia in care clientul nu a auzit un segment al intrebarii. ~ intrebarile inchise sunt mai securizante pentru client. In consecinta este indicata: ~ utilizarea de intrebari scurte. ~ folosirea judicioasa a intrebarilor. ~ repetarea intrebarii in cazul in care uu a fost inteleasa sau reformularea acesteia. ci a~teapta de la consilier urmatoarea intrebare. . Orice reactie adaugata de acest fel va fi resimtita de client ca defensa a consilierului. faptul di subiectul este impiedicat din efortul elaborativ: delega raspunderea relevarii continutului mesajului asupra consilierului. Folosirea excesiva a acestei tehnici uu este eficienta intrucat poate deturna relatia prin: modificari de dinamica: clientul nu mai initiaza discutia. in nici un caz dupa fiecare raspuns. ~ clientul po ate avea tendinta de a raspunde in spiritul intrebarii ~i nu in litera acesteia. clivarea afectului de reprezentare: continutul se departeaza de afect ~i devine unul eminamente cognitiv.

Spre deosebire de intrebiirile inchise. . Se folosescpentru discutarea consecintelor unor posibile actiuni. " . intrebari deschise. deschis Despre ce vrei sa vorbim astazi ? Ce simti despre aceasta situatie ? Vorbe§te-mi desore aceasta intamulare. determina raspunsuri orientate in special de afecte §i nu de fapte. Sunt cele care incep cu "De ce ?" Acest tip de intrebare creeaza clientului impresia de interogatoriu §i inducerea unei atitudini defensive. intrebarile ipotetice. Raspunsurile vor fi justificative §i cantonate in sfera unei argumentatii logice. De aceea nu se rezuma la afirmare sau negare. Intrebarile inchise risca sa blocheze comunicarea daca sunt folosite in cadrul structurat.. valori §i comportamente. Sunt utile in cazul: precizarii relatiei dintre cauzele posibile.Daca aifi .146 MATEl GEORGESCU Tipuri de fntrebari intrebari care produc raspuns justificativ. cum crezi ca . Sunt cele care determina acordul sau dezacordul clientului prin raspuns afirmativ sau negativ.. unor puternice rezistente. Sunt utile in discutiile preliminare in care se urmare§te obtinerea de informatii punctuale... Acest tip de intrebare poate: deschide discutia. Consilierul "prezinta" clientului 0 lista de variante de raspunsuri din care clientul alege pe eel mai potrivit. un or stari subdepresive. specifice relatiei cu autoritatea. intrebari fnchise. in explorarea de atitudini. sustine clientul in efortul elaborativ. intrebari tip !ista.. orienteaza clientul asupra trairilor sale. Permit prospectia unor alternative comportamentale: .

Ascultarea activa presupune "reflectarea" mesajului transmis de client. :::} a intrerupe clientul in mijlocul unei fraze.. "inteleg". Ascultarea presupune capacitatea de a reflecta continutul ~i afectele corelate. Mesajul clientului va fi de cele mai multe ori codificat sau distantat de informatia nucleara. . determinand clientului senzatia ca este inteles. :::} capacitatea consilierului de a nu selecta informatiile. Factori care sustin ascultarea activa: :::} comunicarea nonverbala adecvata continutului ~i starii afective a interlocutorului. :::} a nu putea contine valorile clientului. :::} sustinerea clientului prin afirmatii de genul "hmm". :::} a auzi mra a intelege ~i a solicita precizari. :::} capacitatea consilierului de a nu se centra asupra interventiei pe care urmeaza sa 0 aiba. :::} capacitatea consilierului de a nu evalua ~i categoriza.. discutia ramfme focalizata pe trairile clientului. :::} capacitatea consilierului de a nu depa~i un nivel al prezentei sale in dialog. :::} a repeta mental urmatoarea intrebare. pentru a putea fi. :::} verificarea intelegerii mesajului "Imi spuneti ca . ascultat. "da". In viata sociala ascultarea de acest tip este un fenomen rar individul asculta in general in ordinea schimbului.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 147 Tehnica ascuWirii In tehnica ascuWlrii active clientul este pus in relatie directa cu fluxul trairilor ~i reprezentarilor sale.". ci de a asculta distributiv. :::} contact vizual cu interlocutorul. la randul sau. Pe aceasta tehnica se fundamenteaza un stil eficient de consiliere prin care: clientul se simte esential inteles. Bariere in ascultarea activa: :::} a nu putea urmari mesajul. :::} a asculta superficial.

Consilierul va raspunde acestei nevoi in masura in care nu va contribui involuntar la evitarea relevarii problemei reale. ma intreb daca prin aceasta nu doriti sa imi repro~ati . In conditiile programarii riguroase a timpului in cadrul consilierii. In general nu este recomandata intreruperea tacerii. Tacerea se poate constitui §i intr-o bariera in comunicare. De aceea.148 Tehnica Hicerii MATEI GEORGESCU Tacerea sau ascultarea pasiva reprezinta 0 tehnica fundamental a prin care se permite clientului explorarea sentimentelor. comportamente ~i implicatiile acestora. afecte. inclusiv cu momentele de tacere. sa exploreze reprezentari. In consecinta este necesara preluarea mesajului clientului ca atare. anxietate sau neplacere. sa inteleaga faptul ca responsabilitatea ii apartine. ci sustinerea non-verbala a clientului. tacerea poate fi considerata ca neproductiva. Functia tacerii (benefica sau negativa) va fi inteleasa de consilier in context. Clientul poate cere consilierului prin tacere sa fie mai prezent. valorilor §i comportamentelor.. sa nu se simta presat in a verbaliza imediat fiecare senzatie sau gand. impas in relatie. atitudinilor.. Acest caz indica: rezistente masive. ". incercarea de manipulare a consilierului. se comunica clientului faptul ca este capabil sa negocieze cu propria experienta. Grice mesaj este alcatuit din momente de tacere care actioneaza ca organizator al mesajului explicit. Aceasta nevoie invalideaza forma integrala a mesajului clientului. Sustinerea tacerii permite clientului: sa comunice clientului faptul ca este adecvat ~i acceptat. La nivel verbal. consilierul poate simti nevoia de a umple cu rapiditate "golurile" din cadru. ca este ascultat §i i se permite experimentarea relatiei actuale cu consilierul tara a i se impune constrangeri. . interventia consilierului va fi reflectiva: "Sunteti tacut.

. consilierul va compensa !ipsa interventiei explicite. Prin aceasta metoda: clientul observa efortul consilierului de a-I intelege. In situatia in care tacerea este de durata. Rejlectarea continutului. In aceasta situatie consilierul va sustine clientul astfel inctit sa se simta securizat. in consecinta. de natura erotica sau agresiva. .". Indiferent de modalitatea in care este perceputa tacerea consilierului.. mesajul "Imi este foarte greu sa mai suport personalitatea ~efului" este reflectat prin "Ati ajuns la limita capacitatii de a va stapilni reactii1e fata de ~ef'. printr-o atitudine de ascultare indicata non-verbal. Consilierul introduce mesajul prin formule de tipul "Imi spui faptul ca . De aceea. Clientul se apara de propriile trairi printr-un discurs compulsiv. inteles de consilier. se subliniaza anumite aspecte ale mesajului. afecte putemice. . aceasta va fi trait a anxios de catre client.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 149 Functii negative ale tacerii: rezistenta la perspectiva schimbarii. reactie defensiva la personalitatea consilierului resimtita autoritara ~i rigida.consilierul deseneaza ~i il invita pe client sa povesteasca ceea ce vede in desen. Parafrazarea consta in intoarcerea mesajului clientului intr-o maniera prin care acesta sesizeaza faptul ca a fost "procesat" ~i. se poate apela la tehnica desenului: . cat ~i afectelor. mesajul pe care I-a transmis. Reflectarea este 0 tehnica adresata atilt continutului. verbale. De ex.. Tehnica reflectarii Este 0 forma avansata a tehnicii parafrazarii.. este confirmata intelegerea acurata a mesajului transmis de client. intr-o maniera reformulata. In ordinea functiei negative se afla ~i situatia opusa tacerii: bavardajul. Clientului ii este intors.". "Altfel spus . pozitive sau negative.clientul este invitat sa i~i deseneze starea actual a.

Forma reflectata "Erati speriat ~i doreati ca parintii sa nu se mai certe". Sumarizarea continutului. Este tehnica prin care consilierul condenseaza esenta discursului clientului. Trece apoi la problemele pe care Ie are cu parintii sai varstnici ~i in special cu tatal sau. Atunci cand erau impreuna. in finalul ~edintei. Se folose~te: daca se dore~te structurarea discutiei. dependenta. cat ~1 afectului. clientul vorbe~te despre dificultatile pe care Ie are la serviciu. intrucat poate conduce la un continut circular. dispuse arborescent pe 0 tema principala. cand se intentioneaza precizarea unui aspect de importanta pentru des:Ia~urarea discutiei. Permite clientului continuarea explorarii ~i ii ofera 0 masura a intelegerii. Rejlectarea afectelor. Tehnica sumarizarii Interventia de tip sumativ se poate adresa atat continutului. Sumarizarea presupune unnarirea discursului clientului la nivel global ~i identificarea elementelor reprezentative. ma a~teptam sa aiba 0 discutie care sa degenereze in cearta". in special cuunul dintre ~efii sai. De ex. mesajul esential consta in raportul clientului cu autoritatea. Tema principala. De ex. Continutul discursului. .150 MA TEl GEORGESCU Metoda trebuie folosiHi cu precautie. Sumarizarea afectelor. "Parintii se certau foarte des. :::::> :::::> :::::> Identificarea temei In cadrul unei ~edinte se pot discuta mai multe teme. Consilierul condenseaza reactia afectiva general a a clientului. Identificarea temei este un demers de sinteza prin care consilierul ordoneaza materialul heterogen distribuit in diferitele teme pentru a intelege mesajul esential transmis de client. pe numeroase dimensiuni. Teme frecvente: maniera de auto-perceptie. Se are in vedere nu atat ceea ce clientul relateaza. ci modul in care 0 face. in situatia in care discursul clientului a fost dispus arborescent. de suprafata al discursului. Apoi se refera la impozitele nedrept de mari pe care trebuie sa Ie dea in fiecare an. este reflectat prin centrarea pe afectele clientului.

. cat in special fata de personalitatea consilierului.".. nevoia de a fi aprobat ~i iubit de toata lumea. este stimulata expresia afectiva prin modelul expresiv al consilierului: Ex. Exprimarea afectelor Expresia afectiva este una dintre experientele dificil de realizat de unii clienti.. dificultati relationare. interventia consilierului trebuie sa fie de scurta durata. intamplari. chiar daca este negativa sau pozitiva. Se vor evita formule. . Astfel.. precum: "Stiu ce simti". Modelarea afectelor Consta in relatarea trairilor fata de situatii sau persoane.. nevoia de securitate. am simtit ca. raportul cu autoritatea.. nevoia de control. dificultatea de a trai aici ~i acum. a~ fi. Clientul va discuta mai mult despre fapte. De aceea. Este 0 tehnica cu efect suportiv care trebuie folosita cu precautie. In consecinta clientul poate simti ca reactia sa nu este adecvata. Alt efect negativ poate fi centrarea discutiei asupra consilierului. Consilierul va identifica reactiile afective ale clientului in realitatea cadrului. Trebuie avut in vedere faptul ca in orice interventie este nevoie de un anumit nivel de angoasa. Consilierul poate sa evoce situatii similare cu cele in care este implicat clientul." sau "Cand mi s-a intamplat situatia . Se pot utiliza sintagme. Clientul poate intelege interventia modelatoare a consilierului sub forma "nu este nici 0 problema. Clientul va evita expresia afectiva. clientul ii poate mai bine aproxima personalitatea. precum "Pari a fi iritat". "Daca eu a~ fi trait 0 asemenea situatie. nevoia de a manipula. oricui i se poate intampla".INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICi 151 nevoia de aprobare. ault fata de situatiile discutate. Unul din efectele colaterale negative ale tehnicii poate fi minimalizarea problemei. dar nu despre trairile suscitate. ceea ce ii va diminua angoasa. Consilierul i~i poate revela trairile actuale fata de client in scopul de a-i oferi acestuia un model de expresie. Ie va puncta ~i va sustine expresia acestora. Revelarea de sine a consilierului poate conduce la intarirea relatiei de consiliere.

afect etc. Metode interpretative: 1. dar se considera ratat). atunci dnd relatia a ajuns in punctul in care clientul poate integra acest gen de mesaj. confruntarea de tip "cred-este" . "Nu este clar cine de cine depinde". Metoda se aplica atunci dnd relatia este bine structurata ~i in nici un caz ca trebuinta agresiva a consilierului. atitudinale etc.intre gandire ~i traire (se simte deprimat ~i singur. sa exploreze strategiile sale de relationare (dependenta. al clientului comentat de acesta.intre imaginea de sine ~i perceptia celorlalti (se considera mult prea slab. afective. confruntarea: reprezinta 0 metoda cu impact consistent asupra clientului care consta in punerea clientului in raport direct cu problematica analizata.152 MA TEl GEORGESCU Interpretarea Permite relevarea de semnificatii comportamentale. Daca interpretarea survine prea devreme. de care clientul nu este con~tient. 2. suprainterpretarea reprezinta 0 modalitate de aparare a consilierului ~i blocheaza mesajul clientului. De aceea. folosind spatiu1 relatiei.). cu simtul momentului ~i al receptivitatii clientului. iar ceilalti considera ca arata bine). dar gande~te ca totul este bine). dar este dependent). clarificarea: consilierul are ca scop clarificarea semnificatiilor unui comportament. Se pun fata in fata discrepante dintre: confruntarea de tip "afect-ratiune" .intre ceea ce clientul crede ca este ~i ceea ce este in realitate (a reu~it sa i~i construiasca 0 cariera. trebuie utilizata cu precautie. . confruntarea de tip "declaratie-comportament"ceea ce clientul afirma ~i cum se comporta (se considera stapan pe sine. Este esential ca interpretarea sa se faca in momentul oportun. Consilierul permite clientului. Abuzul tehnic. manipulare etc. confruntarea de tip "sine-tu" . va constitui un motiv de defensa pentru client. Tehnica depinde de fundamentele in care se circumscrie consilierul. De ex. "E~ti mai curfmd furios dedit nelini~tit" . Prin confruntare se propune clientului un alt dmpde referinta care permite 0 mai buna aproximare a realitatii ~i integrarea in prezent: relatia dintre client ~i consilier este semnificativa pentru modalitatea de relationare a clientului.

lNTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4

153

Confruntarea eu fluxul reprezentativ Fluxul reprezentativ este constituit din activitatea fantasmatica: scenarii imaginare in care subiectul este reprezentat ~i prin care sunt simbolizate dorinte ale acestuia. Fantasma contine elemente de limbaj, rationament ~i imagine organizate in jurul nevoilor subiectului ~i in raport cu "resturi" din realitate. In fluxul reprezentarilor sunt testate diferite situatii, subiectul reaqioneaza ~i aqioneaza intr-o maniera diferita in raport cu comportamentul sau real. Situatii reale, din viata cotidiana a clientului, sunt reluate ~i restructurate conform dorintelor acestuia. Confruntarea cu fluxul reprezentativ se refera nu la incercarea de reprimare a acestuia, ci la con~tientizarea nevoilor pe care subiectul Ie lanseaza in desIa~urarile mentale. Analiza fluxului reprezentativ este recomandata pentru a intelege modalitatea de raportare a subiectului la un viitor eveniment: obstacole, strategii, expectante. In viata cotidiana, raportul cu situatiile viitoare este "pregatit" de client la nivel mental prin proiectarea de modalitati comportamentale eficiente sau deficiente, de e~ec. Consilierul va sustine restructurarea fluxului reprezentativ anticipativ prin discutarea elementelor de e~ec. Clientul va proiecta viitorul comportament prin aqiuni simple, ordonate, gestionand angoasa aferenta. Rezolvarea de probleme Problema consta dintr-un complex de situatii, dificil de inteles ~l rezolvat, cu care clientul este obligat sa negocieze in perspectiva dezvoltarii personale. Pot exista probleme, spre exemplu, la nivelul abiliHitii de relationare sau al capacitiitii de comunicare in situatii de conflict. In mod esential problema se define~te prin distanta care separa starea de fapt (realii) de 0 stare dezirabila. Incercarea de reducere a discrepantei ~i de transformare a starii reale conform dorin!ei clientului este impiedicatii de obstacole (externe, obiective sau interne). Depa~irea obstacolelor se face prin alegerea ~i sus!inerea unor direc!ii comportamentale, prin decizie. Nucleul problemei este determinat de blocarea accesului clientului spre satisfacerea nevoilor sale vitale. Fortele care blocheaza accesul sunt

154

MA TEl GEORGESCU

alte categorii de trebuinte (frecvent incon~tiente). Dificultatea rezolutiva este consecinta conflictului dintre trebuinte. Modalitatea in care clientul se confmnta cu problema constltUle un indicator al dinamicii sale psihice ~i al nivelului atins in dezvoltarea personala, sub multiple aspecte: nivel de asertivitate, capacitate de planificare ~i gestiune a vietii, imagine ~i stima de sine. Capacitatea rezolutiva permite travers area adaptata a situatiilor de criza ~i in special evitarea direqiilor comportamentale cu risc important. Evitarea, negarea, fuga de probleme conduce la blocarea cailor de optimizare personala, prin reprimarea unor direqii comportamentale importante pentm orizontul de viata al clientului. Sarcina initiala a consiliemlui consta in sustinerea clientului in identificarea problemelor. Identificarea problemelor se face prin indicatori de ordin comportamental, cognitiv ~i afectiv: :::::> comportamentul indicativ pentm 0 problema este cel resimtit straniu, nefamiliar, cel care detennina strategii de evitare; :::::> cognitiile indicative pentm 0 problema sunt cele nerealiste (vreau sa fiu ...) ~i negativiste (nu pot sa fiu ...); :::::> afectele indicative pentru 0 problema sunt cele de mare intensitate, cu aparitie frecventa ~i persistenta, care nu sunt adecvate situatiilor. Caracteristic pentm 0 problema, dupa cum este infati~ata de client, este caracteml slab definit ~i, in consecinta, dificultatea de intelegere ~i interpretare a situatiei. Slaba definire a problemei ii determina aparenta insolvabila. Primul pas consta in re-prezentarea problemei astfelincat sa poata avea 0 solutie. Sub aspect cognitiv procesul rezolutiv se fundamenteaza pe capacitatea de a: I. genera alternative, de a putea renunta la fixitatea fiqionala in cautarea solutiilor. Metode: Preluarea unei solufii de la 0 problema similara care a fost rezolvata. Analogia intre situatii nu trebuie ins a fortata. Punerea in raport a celor doua situatii problematice se va face in scopul evaluarii eficientei transfemlui vechii solutii in noua situatie ~i pentm a evita repetarea neadaptata a unui comportament considerat in mod grqit ca transpozabil. Brainstorming. Clientul este sustinut in lansarea de idei fara a i'ncerca sa Ie evalueze. Este un exercitiu care vizeaza minimizarea stereotipurilor ~i rigidWitii.

INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA

155

Modificarea cadrului de referinfa. Este modificaHi perspectiva din care este evaluaHi problema: 2. de a anticipa consecintele solutiilor alternative pe termen mediu ~i lung; 3. de a stabili criterii privind eficacitatea actiunilor program ate in ordinea monitorizarii comportamentului. Se va evalua raportul dintre efectele reale ~i cele anticipate. Daca distanta dintre acestea este mare, se reia procesul rezolutiv. Structura oricarei probleme este trinominala: stare actual a (initiala), stare obiectiv (finala), factori restrictivi. Orice proces rezolutiv trebuie sa inceapa prin precizarea celor trei elemente structurale. Oricare element lasat intr-o maniera slab precizata, neclara poate conduce la dificultati majore in gasirea ~i implementarea solutiilor. De aceea, clientul va fi sustinut in transformarea: problemei slab definite intr-una bine definita; problemei generale in mai multe probleme specifice. Astfel, un prim pas in procesul rezolutiv consta in: 1. Definirea problemelor. Clientului i se va explica importanta definirii problemei ~i faptul ca este un obiectiv comun. Se va lucra asupra tendintei clientului de a utiliza termeni vagi, impreci~i, de a generaliza situatia, de a exagera ~i de a nega capacitatile sale rezolutive. In vederea definirii problemei se va operationaliza complexul situational. Se va avea in vedere palierul comportamental, cognitiv ~i afectiv. Faze ale operationalizarii: => identificarea problematicii globale; => identificarea problematicii specifice, asupra careia se centreaza interventia: "Dintre nemultumirile legate de ... care crezi ca este cea mai mare ~i mai urgent de discutat ?". Se va preciza faptul ca interventia asupra unui segment comportamental va produce ~i modificarea celorlalte. Problematica specifica este analizata in raport cu criteriul importantei. Stabilirea problemelor "majore" care necesita rezolvarea in mod prioritar se face in functie de capacitatea clientului de a controla factorii implicati, facilitatea de solutionare, avantaje provenite din solutie. Se va tine cont in ierarhizare de: o problema care produce cele mai mari neplaceri subiectului ~i anturajului;

156

MATEl GEORGESCU

o problema a carei solutionare nu poate fi amanata prin consecintele sale; o problema care poate fi cel mai facil rezolvata; => identificarea valorilor ~i scopurilor. Sunt examinate valorile ~i scopurile clientului astfel incat solutiile sa fie sustinute de acestea; => stabilirea de scopuri realizabile. Problemele reprezinta forte restrictive, in timp ce scopurile sunt forte constructive. Rezolvarea de probleme se refera la capacitatea de a propune scopuri-solutii ~i de a Ie atinge; => identificarea ~i examinarea altemativelor prin alcatuirea unei liste cu solutii. Fiecare solutie este discutata sub aspectul implicatiilor sale, al probabilitatii de reu~ita (prin intermediul experientelor cunoscute ~i al tendintelor actuale). Este discutat impactul solutiilor asupra valorilor personale; => identificarea mijloacelor care sustin atingerea scopurilor. Mijloacele trebuie sa fie sintonice cu valorile clientului. Atitudinea fata de problema este 0 consecinta a atitudinii generale a clientului in fata vietii. Consilierea in procesul rezolutiv are incidenta asupra sistemului atitudinal al clientului. Transformarea problemei sub aspectul nivelului de definire, de generalitate ~i importanta va fi premisa prin care clientul sa-~i reprezinte problema ca una dintre situatiile obi~nuite de viata. Pentru ca problema sa fie perceputa ca una dintre situatiile de viata clientul va fi sustinut in a66; considera ca problemele sunt componente obi~nuite ale vietii ~i nu sunt indicatorul unor deficiente comportamentale; considera ca fiecare problema are 0 solutie. Perceptia dramatic a a problemelor ca situatii fara ie~ire este consecinta reactiei fata de realitate (problema) ~i nu a realitatii problemei. Clientul tinde sa persevereze in starea actual a, refuzand comportamentele rezolutive din cauza diferitelor conditionari ale mediului in istoria evolutiei sale; i~i asuma responsabilitatea propriului destin. Consilierul nu preia ~i nu rezolva problema clientului, ci 11sustine pe acesta in confruntarea cu situatia; i~i asuma limitele propriei persoane ~i ale capacitatilor sale de actiune. Fuga de problema ~i solutie se poate intemeia ~i pe
66

J. Bedell, S. Lennox, Handbookfor Communication and Problem Solving Skills Training, John Wiley, New York, 1997.

INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA

157

deficiente ale imaginii de sine. Un client cu eul expandat, care i~i asuma cu mare dificultate limitele ~i considera ca poate sustine arice gen de activitate, va avea dificultati in a stabili scopuri realiste ~i va prefera sa evite decizia; considera ca solutia problemei nu incalca interesele ~i drepturile altor persoane. Consilierul va cere clientului precizarea afectelor, a situatiilor in raport cu actualitatea ~i cu posibilitatile clientului de a gestiona situatia. 2. ldentificarea factorilor de formare ~i men!inere a problemei. De regula, factorii determinanti ai problemelor sunt multipli. In identificarea cauzelor se va avea ca spatiu de referinta mediul clientului. Nu se vor folosi etichete ~i termeni cu conotatii peiorative. Se vor folosi intrebari deschise ~i ascultarea activa. Factorii care activeaza ~i men tin problema se opun formarii unor atitudini sau abilitati eficiente. Se va proceda la: - descrierea comportamentelor actuale asociate problematicii specifice. Clientul este sustinut in precizarea comportamentelor care necesita interventia ~i a modalitatii in care sunt traite ~i reprezentate; - descrierea antecedentelor comportamentelor actuale, a evenimentelor care preced trairile negative; - descrierea consecintelor comportamentelor actuale. 3. Modalitatea de interven!ie. Planul de interventie va contine: a) obiective de lunga durata cum ar fi imagine a de sine, capacitatea de a gestiona angoasa; b) obiective specifice, in funetie de componentele comportamentale, cognitive sau emotionale ale problemei. Personalizarea discursului (tehnica gestaltista) Un discurs marcat prin formule de tipul "mi se spune, se va face, trebuie" indica dificultati de raportare la personalitatea consilierului. Impersonalizarea este 0 modalitate de defensa care trebuie deconstruita. Este recomandat a se preciza clientului aspectul personal al relatiei de consiliere. Clientul este incurajat in utilizarea pronumelui personal eu in loc de pronumele impersonal se. Prin aceasta clientul este sprijinit in asumarea propriului comportament, propriei trairi ~i a ..... propnel opmll: "mi se spune" va fi personalizat in "eu iti spun"; "trebuie sa fac" in "eu vreau sa fac";

158

MA TEl GEORGESCU

"este greu de acceptat" in "eu nu accept"; "se spune ca este foarte greu" in "eu spun ca este foarte greu"; "se va face" in "eu voi face". Transformarea 'intrebarilor 'in afirmatii (tehnica gestaltista) Clientul este sustinut in a-~i afinna opiniile pe care Ie fonnuleaza indirect sub forma interogativa: "Chiar crezi aceasta?" este transformata in "Eu nu cred acest lucru". Asumarea responsabilitatii Clientul este cel care i~i detennina comportamentul ~i nu mediul. Pentru a-~i putea determina comportamentul, un pas esential este asumarea responsabilitatii. Clientul incearca sa evite raspunderea propriului comportament prin delegarea extema a cauzelor. Aceasta se face prin evitarea conjunctiei. De aceea: "vreau sa nu mai fumez, dar fumez tot atat de mult" va fi reformulat "vreau sa nu mai fumez ~i fumez tot atat de mult". Prin inlocuirea lui "dar" cu ,,~i" este verbalizata responsabilitatea ~i surprinsa nevoia clientului de a nu raspunde pentru sine. Jucarea rolului proiectat (tehnica gestaltista) Cand clientul proiecteaza sentimente pe consilier, consilierul 11invita pe client sa se transpuna in rolul sau ~i sa exprime senzatiile pe care Ie incearca in acel rol. De ex., clientul ii spune consilierului ca nu il agreeaza. Consilierul il invita pe client sa se puna in locul sau ~i sa spuna ce ar simti despre clientul care i-ar spune acest lucru. Scaunul gol (tehnica gestaltista) Clientul i~i proiecteaza trairile neacceptate (refulate) atribuindu-le altor persoane. Clientul este invitat sa exprime aceste trairi prin rolul unei terte persoane care ar fi a~ezata pe un al treilea scaun. Se poate verbaliza astfel conflictul dintre diferitele parti ale personalitatii clientului. Se pun in dialog persoana care este a~ezata pe scaunul clientului cu cea virtual a~ezata pe scaunul gol. Desensibilizarea sistematica (metoda comportamentala) Este 0 metoda utila in cazul clientilor anxio~i ~i fobici. Se va alcatui 0 lista ierarhica cu situatiile care provoaca anxietatea.

Tehnica este eficienta pentru modificarea comportamentelor precum: probleme cu gestiunea timpului. se trece la urmatoarea situatie din lista ierarhica. avand in vedere finalitatea sa. Dupa ce aceasta prima situatie din lista nu mai genereaza anxietate. se va trece la procedura desensibilizarii. Obiectivul contractului consta in facilitarea con~tientizarii comportamentului. Contine conditiile fundamentale care trebuie respectate de cele doua parti. incapacitate de sustinere motivationala a comportamentelor. cum ar fi relaxarea profunda (procedeul se nume~te contraconditionare). . Cuprinde urmatoarele categorii de informatii: comportamentul actual. Se pot administra ~i sugestii personalizate. Tehnica permite anticiparea schimbarilor comportamentale prin reprezentarea consecintelor pozitive ale noului comportament. iar psihologul Ii sugereaza imaginea celei mai slabe situatii anxiogene (conform listei alcatuite initial). in genere. Dupa ce clientul ~i-a insu$it comportamentul de relaxare. Clientul se relaxeaza conform comportamentului de relaxare invatat. cu consecintele specifice. neadecvat. Cand clientul resimte tensiune. ~i a segmentelor neadecvate. durata $i frecventa de manifestare a comportamentului.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 159 Desensibilizarea urmarqte deconstruirea raspunsurilor anxioase prin intermediul unor comportamente incompatibile cu anxietatea. astfel incat sa fie cunoscute de ambele parti. Se va lucra impreuna cu clientul comportamentul de relaxare musculara progresiva: incordare ~i destindere alternativa a grupelor musculare pe fondul sugestiilor de caldura. Contractul comportamental (metoda comportamentala) Metoda se intemeiaza pe specificarea comportamentului dezirabil $i a factorilor care-l intaresc. psihologul inlocuie~te imaginea anxiogena cu 0 reprezentare relaxanta. Contractul este scris (de obicei) sau oral $i este rezultatul unei negocieri intre parti. este acceptat $i nu impus clientului. Se va stabili calitatea. hiperactivitate. Se vor specifica modalitatile de observare ~i masurare a comportamentului tinta. clientul ~i consilierul sau clientul $i personajul semnificativ din viata clientului. Se va descrie in termeni preci$i tara echivoc. dificultati de control comportamental. Contractul va fi incheiat in termeni pozitivi. comportamentul tinta. calm ~i senzatii pozitive.

Franarea acestui proces este determinata de reglementarile excesive pe care persoanele semnificative ale ontogenezei clientului . prietenii. Modelul poate fi preluat numai daca are consecinte adaptative. Directii ale optimizarii personale Suslinerea individuatiei. lndividuatia reprezinta un proces de diferentiere prin care individul se construie~te ca fiinta distincta de ceHilalt.. simbolic .parintii. Modelul poate fi unul: real .exista un optimum de similaritate necesar pentru ca modelul sa poata fi preluat. Clientul este antrenat in a trece de la observarea unui comportament la (re)producerea acestuia. nivelul de recompensa . Procedura de modelare sociala poate fi uneori mai eficienta decat intarirea comportamentului. Discrepante majore vor conduce la separarea de model. clientul trebuie sa con~tientizeze avantajele aduse de noul comportament. Scopurile de invatare comportamentala: sunt proiectate pe termen scurt ~i prelungite in raport cu succesul interventiei. Gratificarile comportamentului tinta vor fi negociate din repertoriul comportamental preferat al clientului intrucat trebuie sa fie putemic investite pozitiv.personaje de fictiune. Gratificarile se vor acorda imediat.personaje semnificative pentru client . Factori care faciliteaza modelarea: similaritatea . Modelarea sociaHi (metoda comportamentala) Metoda bazata pe ideea imitatiei in invatarea comportamentala.schimbarile operate prin noul comportament sa poata fi clar proiectate de client. Penalitatile se vor stabili clar ~i pot consta din pierderea reciproca a unor privilegii. sunt accesibile clientului.pentru a se putea identifica cu modelul. persoane publice etc. profesorii.160 MA TEl GEORGESCU precizarea consecintelor (a inHiririlor ~i penaliHitilor) vechiului comportament (neadecvat) ~i ale noului comportament (adecvat). relevanta .

Sensul evolutiei personale se exprima in diferite planuri. Dupa analiza factorilor blocanti sub forma normelor ~i valorilor care nu reprezinta clientul se va trece la identificarea aspiratiilor care il reprezinta pe client. Intrebari de verificare Care sunt caracteristicile relatiei de tip suportiv ? Care sunt canalele prin care se comunica non-verbal? In ce consta "comportamentul de prezenta" al consilierului ? Care sunt caracteristicile unei comunicari eficiente ? In ce consta atitudinea empatica a consilierului ? Care sunt indicatori ai deficientei in atitudinea empatica ? La ce se refera caracteristica autenticitatii consilierului ? Care sunt obstacolele abordarii unei atitudini neutru-binevoitoare ? Care sunt practicile cu efect negativ in comunicare ? Care sunt principalele tipuri de intrebari folosite in tehnica interogativa ? Care sunt factorii care sustin ascultarea activa ? Care sunt funqiile pozitive ~i negative ale sustinerii tacerii clientului ? .). sociala etc. prin analiza distantei pe care clientul 0 are fata de normele ~i valorile care i-au fost impuse.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA' 161 Ie-au impus. sarcina consilierului va consta in identificarea factorilor blocanti ai individuatiei in planul familial. De aceea. se va analiza distanta existenta intre profesie ~i hobby (ca reflectare adecvata a campului motivational). asumarea riscului ~i a responsabilitatii in alegerile personale. Se vor identifica modalitatile de raportare reactiva la aceste norme ~i incercarile de dobandire a autonomiei prin refuz ~i opozitie. Identificarea sensului evolutiei personale. Avand in vedere faptul ca alegerea profesiei se face intr-o perioada in care subiectul se afla sub incidenta unor multiple conditionari. Se vor identifica factorii de alta natura care sunt transferati in motivatia profesionala ~i influentele acestora (problematica familiala. Consilierul va putea aborda initial pe eel profesional. Se vor discuta factorii motivationali care sustin clientul in activitatea sa ~i se vor cauta alternative de expresie ale acestor factori in planul profesional. Prin intermediul acestor aspiratii clientul va fi reconectat la procesul de individuatie care va avea ca obiective cre~terea autonomiei.

162 MA TEl GEORGESCU In ce consta tehnica reflectarii ~i a sumarizarii ? Care sunt temele frecvent abordate de clienti ? In ce consta exprimarea ~i modelarea afectelor ? Care sunt principalele metode interpretative? In ce consta tehnica confruntarii cu fluxul reprezentativ ? Care sunt metodele de generare a solutiilor alternative in cadrul rezolvarii de probleme ? Pe ce capacitati cognitive se bazeaza procesul rezolutiv ? Care sunt etapele procesului rezolutiv ? Care sunt principalele tehnici gestaltiste folosite in consiliere ? Care sunt principalele tehnici comportamentale folosite in consiliere ? Care sunt direqiile principale ale optimizarii personale ? Bibliografie selectiva: Baban A. Lennox S.. 1997. Consiliere educationala. Handbook for Communication and Problem Solving Skills Training. . coord. Bucure~ti.. New York. Oancea c... Tehnici de sfatuire/consiliere. 2001. Cluj-Napoca. John Wiley. 2002.. Bedell J.

cat ~i a mediului sau de viata. Consilierea pentru situatia de pierdere se refera la toate situatiile in care c1ientul este separat de un obiect investit. In situatia angoasei sunt expuse principalele etape ale interventiei. situatia de pierdere se refera atat la evenimentele traite negativ.reactie la boala somatica: ansamblul modificarilor dinamice prin care individul traie~te ~i i~i reprezinta afectiunea. detenninata de separarea de un obiect investit. regresia ~i denegarea. In consilierea persoanelor cu nevoi speciale se vor avea in vedere atat conditiile de care c1ientii au nevoie. Sunt discutate cele doua categorii importante de pierdere. Conditia initiala a eficientei in consilierea pe probleme de sexualitate este un bun raport al consilierului cu propria sexualitate. strategii de rezolvare a conflictului ~i erori de argumentare. cat ~i perceptia nerealista a acestora care are un impact negativ supraadaugat pe imagine a de sine ~i determina comportamente supradeficitare. Sunt prezentate etapele interventiei de criza. doliul ~i divortul. In consilierea c1ientilor aflati in situatie de boala somatica se va avea in vedere modalitatea in care este imaginata boala ~i mecanismele de aparare activate. Consilierea pe probleme de sexualitate are ca obiect atat preventia. . cat ~i remedierea anumitor probleme. In consilierea pentru emigranti obiectivul principal consta in intelegerea diferentelor culturale dintre mediul de provenienta ~i cel actual al c1ientului ~i interferenta dintre cele doua culturi. de catre subiect.criza: situatie in care individul ~i-a epuizat resursele adaptative ~i poate angaja comportamente cu efecte negative. . Concepte reprezentative . cat ~i la cele traite pozitiv. ~i elemente de interventie. ireversibile aHit asupra sa.INTRODUCERE iN CONSILJEREA PSIHOLOGICA ELEMENTE DE CONSILIERE IN SITUATII SPECIFICE 163 Rezumat Sunt prezentate elemente de teorie ~i tehnidi utile in situatii specifice deconsiliere. funqiile acesteia. De aceea.pierdere: orice situatie. Sunt prezentate elemente ale consilierii situatiei de conflict. traita negativ sau pozitiv. . roluri in negociere. Obiectivul principal al interventiei de criza consta in evitarea consecintelor majore ~i stabilirea unui moment de echilibru in dinamica personalitatii c1ientului.

situatia de boala a subiectului sau a unei persoane apropiate. Se va face prin identificarea ~i exprimarea afectelor..divort sau separare. polurie. coord. In travaliul asupra atigoasei cu care se confrunta clientul se vor avea in vedere urmatoarele etape67: 1.adictia unei persoane apropiate. ldentificarea surselor de angoasa. .conflict: componenta a procesului de comunicare necesitatea operarii de schimbari in dinamica relatiei. toraeica. Con~tientizarea semnelor angoasei. 2. Printre posibilele situatii generatoare de angoasa se regasesc: . ameteala. transpiratie abundenta. paloare. Baban. .probleme financiare. algii precordiale). 67 A. . le~in. . . evenimentul sub aspectul valentelor pozitive. a cognitiilor. Angoasa are un conti nut psihofiziologic. p. . . Prezenta unor trairi anxioase de cel putin 0 luna in care anxietatea acuta variaza cu cea difuza. in timp ce anxietatea unul psihic. . In DSM III R in cadrul starilor anxioase se disting: => tulburari anxioase generalizate.existenta unei relatii conflictuale. .~omajul sau perspectiva ~omajului. in final.penslOnarea. .164 MATEl GEORGESCU . Sursele de angoasa sunt diverse.diferite probleme de cuplu sau maritale. Cluj-Napoca. 2001. . a reactiilor comportamentale ~i fiziologice ill contextul anticiparii mentale a evenimentului. Se va trece apoi la identificarea tendintelor neadaptative in raport cu evenimentul ~i cu sine pentru a se reevalua. => tulburari de tip panic.decesul unei persoane apropiate. Anxietatea difuza este intrerupti'i de atacuri de panica insotite de palpitatii.schimbarea domiciliului. Se va face un inventar al situatiilor ~i perioadelor care provoaca angoasa in vederea realizarii unui plan de aetiune. care indica Angoasa Psihiatric se face diferenta dintre angoasa ~i anxietate: angoasa este anxietate eu aeompaniament somatic (constrictie laringiana. 173. Consiliere educationala.na~terea unui copil. explicite ~i implicite.

.dobandirea unei alimentatii sanatoase. Stabilirea $i menfinerea unui suport social adecvat.dezvoltarea capacitatii de a refuza.dezvoltarea asertivitatii.dezvoltarea ~i intretinerea relatiilor de prietenie. Se refera la personalitatea globala a clientului care este sustinut in: . . Daca remedierea se face prin demersul consilierii.invatarea metodelor de rezolvare a problemelor ~i de luare a deciziilor. Dezvoltarea unor abilitiifi $i comportamente de gestiune a angoasei.solicitarea ~i acceptarea ajutorului.dezvoltarea comunicarii pozitive cu ceilalti. Rolul consilierului cuprinde atat preventia.stabilirea de obiective realiste.participarea la activitati care dezvolta stima de sine. . Atitudinea in raport cu viata sexuala este determinata de sistemul axiologic ~i de personalitate in ansamblul sau. Se realizeaza prin sustinerea clientului in: . 6.practicarea de exercitii de relaxare. preventia se poate face prin implementarea de programe de educatie sexuala. Se are in vedere: . . . . Problematica sexuala Problematic a existenta in campul sexualitatii este de maXima importanta in explicarea ~i gestiunea diferitelor disfunctii de relatie.mentinerea unei greutati normale. cat ~i remedierea diferitelor problemele aparute in acest camp (tara a intra in campul sexologului). . Dezvoltarea stimei de sine. . Clientul este tentat sa discute in consiliere probleme legate de planificarea familiala. avort sau disfunctii sexuale. . .INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 165 3.renuntarea la comportamente adictive. .stabilirea prioritatilor ~i limitelor personale.practicarea de exercitii fizice. . Dezvoltarea unui sti! de viafii adecvat. 4. .identificarea ~i rezolvarea conflictelor in momentul aparitiei. Se face prin: .invatarea unor metode de relaxare. 5.

Persoane ell nevoi speciale Una din principalele probleme ale acestei categorii de clienti consta in senzatia de izolare pe care 0 resimt acut. Consilierul se va centra asupra comunicarii interpersonale. stereotipului ~i a imposibilitatii de a beneficia de facilitatile oferite de comunitate. poata sustine discutarea problematicii sexuale cu deschidere ~i adecvare. aceasta categorie de clienti este izolata ca efect al etichetarii. nu se substituie sexologului in situatia in care clientul prezinta disfunctii sexuale. afectiva sau cognitiva. prietenilor. prin care sa caute stoparea erotizarii relatiei. consilierul trebuie sa: fie intr-un raport confortabil cu propria sexualitate. Este recomandata introducerea directa in problematica. Pentru a fi eficient in sustinerea problematicii clientului. nu va putea intelege ~i gandi nevoile ~i dificultatile clientului intrucat vor interfera cu dificuhatile sale. de aceea consilierul trebuie sa fie receptiv ~i sa sesizeze problematica situata chiar la nivel implicit. poata sustine discutarea problematicii sexuale a unui client homosexual. tara a da clientului senzatia ca este 0 zona tabu. Consilierul va evita expresiile argotice sau perifrastice ~i va folosi tennenii specifici ceruti de sfera sexualitatii.166 MATEr GEORGESCU Prin consiliere. individul este ajutat sa i~i operationalizeze educatia sexuala primita din mediul sau in comportamente sexuale adaptate ~i responsabile. Prin dizabilitatile de natura fizica. Din acest punct de vedere consilierul trebuie sa fie informat in privinta conditiilor de . cunoasca elemente de anatomie. serviciului sau a problematicii legale. Acest fapt poate constrange consilierul la 0 reactie defensiva. cat ~i asupra familiei. Rezistenta clientilor la discutarea caracteristicilor vietii sexuale este importanta. atribuirii. Unul dintre punctele importante se refera la discriminarea clientilor gay ~i la deficientele de comunicare in domeniul sexualitatii. In situatia in care consilierul nu are 0 viata sexuala satistacatoare. Problematica sexuala poate fi transferata in relatia de consiliere. fiziologie ~i contraceptie. probeze initial nivelul educatiei sexuale a clientului in situatia in care acesta este adolescent.

modele lor invatarii in cazul persoanelor cu dizabilitati ~i resursele necesare aplicarii acestora. metodelor de diagnostic ~i de clasificare a dizabilitati1or. ale clientilor. Caracteristicile anumitor cazuri sunt generalizate ~i atribuite tuturor clientilor. impactul perceptiei nerealiste asupra imaginii de sine. conform atribuirii realizate de mediu. Va solicita in acest caz explicit sau implicit clientului 0 pozitie obedienta. Clientul cu nevoi speciale se confrunta cu trei categorii de probleme care se determina reciproc: conditiile ~i nevoile sale speciale. Spre exemplu consilierul poate adopta un model cultural in care este valorizata obedienta. Consilierul poate. a resurselor specifice alocate acestei categorii de populatie. Aceste trei categorii de probleme au ca afect diminuarea capacitatilor reale ale clientilor ~i dezvoltarea unui comportament supra-deficitar. profesional. de asemenea. a programelor. Eficienta in domeniul consilierii persoanelor cu nevoi speciale este rezultatul cunoa~terii: legislatiei. specifice. Emigranti Stilul cultural se poate repera cu u~urinta chiar in cazul in care consilierul opereaza intr-o relatie intraculturala. Unul dintre efectele de aceasHi natura consta ~i in adresabilitatea mai redusa spre serviciile de consiliere. facilitatilor.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 167 mediu social in care tr[iie~te clientul cu nevoi speciale. care va avea ca efect 0 relatie de dependenta. perceptia nerealista a diferitelor persoane din mediul social. altele dedit cele care decurg din problematica specifica. sa opereze cu un model in care relatia . Obiectivul specific al consilierii consta in decelarea influentelor negative ale mediului ~i izolarea factorilor supraadaugati de nevoile reale. Acest efect ingreuneaza accesul clientilor la resursele oferite de mediul social. Consecinta consta in perceperea clientilor cu dizabilitati ca marcati de limite importante. caracteristicilor diferitelor etape ale dezvoltarii ~i impedimente intampinate de persoanele cu nevoi speciale. Clientii cu nevoi speciale sunt perceputi distorsionat in mediul social.

simptomul in cazul apelului la modelele de inconduita68• Semnul ~i impactul pe care dublul cultural 11are in comunicare sunt indicate de faptul ca un client provenit dintr-o alta cultura blocheaza. Sperma diavolului. Ed. valori ~i modalitati de comunicare. se adreseaza mai put in consilierului. rezultate din imigratie. Lafolie des autres. Nathan. creatorul primului centru de consiliere etnopsihologica (pentru emigranti) din Franta. 4. Nathan. Paris. p. 1999. iar procesul este frecvent intrerupt prematur. T. sa cunoasca modificarile de dinamica ale personalitatii care trece in alt spatiu cultural decat cel de origine. Problema care se pune apasat in consilierea intercultural a se refera la raportul in care se afla consilierul cu valorile sale ~i modul de reprezentare al comportamentului uman. trebuie avut in vedere faptul ca acestea sunt rezultatul unei prescriptii culturale specifice ~i unui tip de cod cultural. Dunod. In folosirea modelelor de interventie. al non-conformismului. 1996. . In spatiul inter-cultural se constata faptul ca minoritatile culturale. intrucat este mult prea "indepartat" in anumite privinte ~i prea "apropiat" prin cruditatea reprezentarilor lor69. printr-un proces subtil.168 MA TEl GEORGESCU se structureaza pe principiul independentei. indica prezenta unui "dublu cultural" al individului care organizeaza atat modelele expresive in domeniul normalitatii cat. fluxul mental al consilierului. Bucure~ti. Tehnicile de consiliere sunt construite conform unui "cod cultural" care se adreseaza relatiei dintre doi indivizi care apartin aceluia~i mediu cultural. Jumalul Literar. Tobie Nathan. mai ales. pentru a putea trece in dimensiunea interculturala. al creativitatii. De aceea. 68 69 T. este necesara pregatirea consilierului in sensul intelegerii resorturilor care gestioneaza raportul dintre cultura ~i normalitate. norme. este asumarea coerenta a propriilor valori ~i capacitatea de acceptare a unor valori departate de cele personale. Consilierea emigrantilor este un demers intercultural realizat in relatia in care clientul nu imparta~e~te cu consilierul acela~i fond cultural. Consilierul eficient in cadrul intercultural trebuie: sa fie con~tient de diferitele modalitati in care diferentele culturale afecteaza relatia ~i procesul consilierii. Conditia minimala.

Interferenta poate provoca situatii conflictuale chiar dad "distanta cultural a" dintre cultura de origine ~i cea actuala este minimala. consilierul trebuie sa detina informatii despre codul cultural existent in cultura de origine. prin centrarea pe situatia concreta. reunita sub titulatura de "criza emigrantului". Pentru atingerea acestui obiectiv. este determinata de impactul dintre cele doua coduri culturale. daca a inteles la un nivel adecvat problematica. Criza este perceputa de client ca generatoare de consecinte cu efect catastrofal asupra vieW sale individuale ~i familiale. In acest sens obiectivul principal al interventiei consta in evitarea catastrofei. Consilierul nu poate fi sigur. cel de origine ~i cel actual. pentru a developa natura conflictului.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 169 Clientul care solicita consilierea este cel care a parasit fizic un spatiu cultural pentru a deveni membru al altuia. sa adopte un comportament extrem. Printre efectele crizei se afla: angoasa masiva sau paroxistica. Nu este necesar ca individul sa fi trait ~i sa fi parasit fizic cultura de origine. inchidere in sine sau agitatie. Interventia se poate realiza prin folosirea altemativa a celor doua coduri culturale. tulburari de somatizare. Presiunea resimtita de consilier este legata de posibilitatea ca pana la urmatoarea ~edinta clientul sa decompenseze. Efectele crizei sunt corespondente modalitatii perceptive distorsionate in care situatii cotidiene capata dimensiuni majore. sentimentul de inadecvare ~i neajutorare. Interventia de criza este concentrata ~i presupune lucrul intensiv ~i de scurta durata cu clientul. eficienta scazuta in activitatea cotidiana. Codul cultural originar se transmite cu pregnanta de la generatia ascendenta. lndividul ~i familia trebuie mentinuti in afara . Problematica sa. Situatia de criza Confruntarea cu situatia de criza este frecventa in activitatea consilierului. familia sa sa se destructureze. Din acest punct de vedere presupune un tip de interventie care poate frustra practicianul ~i ii poate crea senzatia de inadecvare. cu atat mai mult cu cat clientul apeleaza frecvent la ajutorul calificat numai atunci cand nu mai poate gestiona situatia. prin nevoia de "impachetare" a demersului. Obiectivul principal al consilierii emigrantilor este determinarea specificului interferentei dintre cele doua culturi.

pornind de la cauza generatoare ~i problemele secundare detenninate. pericol.anticiparea reactiilor care pot surveni dupa ie~irea clientului din criza. angoasa ~ interventia in criza poate produce angoasa supraadaugata problematicii initiale. c) Discutarea alternative lor de implementare a solutiei convenite. Clientul aflat in situatia de criza va testa consilierul ~i i~i va exprima dubiile in privinta capacitatii acestuia de a-I ajuta. ca rezultat al explorarii adecvate a problemei generatoare. Dupa identificarea problemei de esenta. a schimbarii. mediul personal sau institutional care poate sustine clientul (prieteni. ceea ce-i va permite sa (re)gaseasca aspecte pozitive ale unor posibile modalitati rezolutive. Consilierul se va asigura in privinta unei perceptii acurate asupra crizei ~i a capacitiitii clientului de a aborda posibile modalitati de schimbare. grup etc. sumarizata ~i revazuta ea modalitate in care clientul 0 reprezinta. nevoia de a acorda ajutor presiunea acestei nevoi va frustra consilierul. Trecerea la eea de a doua etapa trebuie sa fie lina. consilierul va prezenta clientului modalitatea in care s-a constituit criza. problema va fi suficient explorata. De aceea.perspectiva clientului va fi centrata pe elemente de realitate ~i actualitate. reactii secundare . ce simte ~i gande~te: frica. impiedicandu-l sa fie eficient.170 MATEl GEORGESCU acestui gen de pericol pana cand se recompune un alt moment de echilibru. colegi. schimbarea ~ reactia la criza va fi folosita ca motor. Consilierul va sustine clientul in nevoia de incercare a capacitatii sale de gestiune a crizei.). In gestionarea situatiei de criza consilierul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele elemente: realitatea . motivatie adecvata. lipsa sperantei ~i a sensului etc. Relevarea problemei care genereaza criza va necesita trecerea dincolo de aspectele de suprafata pe care frecvent clientul Ie va prezenta drept esentiale. . capacitatea de toleranta a clientului. b) Stabilirea de comun acord a celei mai bune solutii. Se vor explora resursele ~i suportul imediat de care dispune clientul. Etape ale interventiei de criza: a) Obiectivul initial consta in a intelege prin ce anume trece clientul.

INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4

171

Dupa ce alternative Ie au fost explorate in raport cu suportul aferent, clientul va decide calea cea mai buna de actiune. Clientul se va angaja in respectarea caii de actiune care trebuie sa reprezinte un comportament claro Situatia de pierdere In aceasta sfera tematica nu trebuie incluse numai reactia la deces sau la separare. Fenomenologia pierderii ~i reactia la pierdere este determinata de investitia pe care subiectul (clientul) a Tacut-o in obiect ~i nu de valoarea pe care societatea 0 confera obiectului. De aceea, pierderea unor obiecte care din perspectiva exterioara subiectului sunt lipsite de importanta (un lucru personal, un animal etc.) poate fi experimentata dureros ~i sa necesite un travaliu de separare, de doliu. Pierderea nu trebuie considerata ca determinata numai de situatii1e negative de viata. Se poate experimenta pierdere ~i in situatiile de viata pozitive, cum ar fi: a absolvi, a fi promovat, a schimba locuinta, a avea un copil. Evenimentele care implica ~i sustin dezvoltarea personala sustin ~i 0 dimensiune necesara de pierdere. Tabelul urmator este util in identificarea ~i definirea situatiei de pi erdere 70. Nivel de Terminarea Casatorie drept Pierdere Na~terea unui unei terapii. a consecinta copil Pierdere vinde aparenta A putea for(:ata deobiecte Disparitie A cumpara Distrugere de permanenta orice a Separare cumpara roluri Pierdere ~i intensa Inversare Implicare Divort inaparenta Separare Mutare

arii ei iubite u nou

70

G. Rickley, C. Therese, Counseling. Theory and Practice, Prentice Hall, New Jersey, 1990, p. 192.

172

MATEI GEORGESCU

mbarii stre a

Nivel de

Pubertate naturale consecinta Pierdere a Menopauza, Pierdere in medii andropauza Maturizaredrept Schimbare Viol trai omogen A rolului factorilor Pensionare Parasirea mediu etc.) a aparenta intr-un "ideale"(zgomot, locuintei mediu Revelatie de spatiu Pierdere Imbatranire Promovare Absolvire Creativitate Succes Ranire, inaparenta

Excluderea din campul con~tiintei a pierderilor generate de evenimentele pozitive afecteaza constant viata clientului. Consilierea situatiei de pierdere presupune in primul rand identificarea consecintelor negative ale schimbarilor pozitive survenite in viata clientului. In situatia de pierdere prin deces, consilierul trebuie sa aiba in vedere atat rolul, cat ~i functia sociala a doliului. Studiile privind evolutia riturilor de separare indica faptul ca in societatea actuala moartea incepe s~ fie exclusa din dreptul sau de fapt social, printr-o mi~care gradata de anulare a perspectivei doliului, a momentul mortii, a propriei morti. Doliul devine incompatibil cu societatea actuala in care exprimarea publica a durerii este perceputa ca patologie. "Omul depresiv" actual suporta cu dificultate moartea ~i de aceea trebuie ca funqia publica a doliului sa fie renegata. In acest fel,nu mai exista nici un subiect al mortii. In societatea thanatofoba nimeni "nu mai moare", iar daca moartea survine "accidental" este necesara discretia, pentru ca moartea este indecenta ~i inconvenabila71. Geoffrey Gorer a fost primul autor care a incercat sa inteleaga motivele
71

M. Georgescu, Ipostaze ale mortii intr-un limp al dorintei. Ed. Paideia, Bucure~ti,

2003,p.24

INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA

173

supnmarn do1iu1ui din societatea actuala. Gorer a intreprins acest studiu ca urmare a propriilor experiente de doliu. Studiu1 sociologic pub1icat in 1965 sub titlul Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain, a confirmat tendin!a recesiva a practicii doliului, tendin!a pe care autoru1 a trait-o personal prin trei evenimente funeste: in 1910, decesul tatalui, in 1948, decesul unui prieten ~i, in 1961, decesul fratelui sau. Consilierul va avea in vedere faptul ca, prin minimizarea ritului de doliu, fen omen prezent ~i in societatea noastra, trairea doliului ~i separarea de persoana decedata devine treptat mai dificila. Rituri1e ~i conduitele funerare sunt construite prin constante universale .• 72 expnmate prm : functia comunionala - orice rit funerar este un rit al vieW care se desIa~oara intr-un cadru social. Acest tip de socia1izare "prin obligatie", intrudit subiectul doliului nu poate in faza initiala sa investeasca ~i sus!ina relatii, este 0 moda1itate de gestiune a angoasei provocate prin separare ~i de canalizare a trava1iului de
doliu73;

functia de teatralizare - prin ritu1 funerar se retrage treptat investitia in persoana decedata pentru a se reporta asupra ritualu1ui. Ritul ofera un spa!iu scenic care permite exteriorizarea durerii74 ~i revitalizarea colectiva compensatorie; functia tempora1a - ritul cuprinde 0 succesiune de etape repartizate in episoade punctate de aqiuni ~i de cuvant. Succesiunea ritului permite reinscrierea subiectu1ui in timp ~i scoaterea treptata din non-timpul doliu1ui; funqia de identificare - prin respectarea ritului subiectu1 se recomanda ca membru a1 filia!iei sale. Fiecare ascendent a1 subiectului a fost actoru1 unui rit funerar, acum este randul subiectu1ui care se (re)inscrie astfe1 in 1inia sa de rudenie. Sarcina consi1ierului consta in a sus!ine travaliu1 de do1iu dezinvestirea treptata a persoanei disparute ~i reinvestirea obiectelor

M. Georgescu, "Le rite funeraire, Ie lien social et Ie masculin", Anmwire de la Societe d'Anthropologie Culture lie de Roumanie, Ed. Paideia, Bucure~ti, 2001, p.3. 73 L. V. Thomas, "Preface", Ie sens cache des rites mortuaires, in Bayard 1. -P., Ed. Dangeles, 1993, p. 22. 74 G. Rubin, "Fonctions structurantes et contenantes des rituels de deuil", Revue Fram;aise de psychana~vse, tome LX, P.U.F., Paris, janvier-mars 1996, p. 213.
72

pre cum empatie. pentru Freud. se evidentiaza rolul ambivalentei in . Situatia de pierdere prin divort devine treptat mai frecventa in societatea actuala. dar melancolia ~i doliul patologic (alaturi de delirul de observare) au constituit. ilustrat prin ce1e doua tipuri comune de pierdere . Dificultatea rationala de separare este determinata de investitia de afect. reflectare. sentimente de inutilitate. Divortul produce asupra individului un raspuns afectiv complex care poate fi inteles prin modelul propus de Kubler Ross. cat ~i cele slabe ale re1atiei. culpabilitate. Melancolia (forma a depresiei) este inteleasa de Freud.postura cu efecte traumatice. Procesul este de durata ~i necesita tehnici de comunicare. dupa ce s-au parcurs etapele anterioare. energie. In Doliu ~i melancolie. negociere: este etapa cea mai complexa in care partenerii folosesc strategii manipulative. Se incearca reconcilierea. intra intr-o stare depresiva.decesu1 ~i separarea. depresia: dupa ce clientul realizeaza ca nici furia ~i mai ales incercarea de negociere nu au efect. pactu1 nu are efect de durata. resurse materiale facuta in cuplu. Clientii trebuie sa invete sa functioneze in maniera individuala. diminuarea ~i superficializarea somnului. timp. Clientul experimenteaza urmatoare1e trairi: pierderea interesu1ui ~i a p1acerii. Este etapa in care clientul apara re1atia ~i trebuie sustinut in a putea aprecia atatpunctele tari. in 1917. Redam in continuare perspectiva psihanalitica asupra fenomenului pierderii. dar daca problema de fond nu a fost solutionata. acceptarea: reprezinta scopul procesului consilierii.174 MA TEl GEORGESCU actualitatii. inapetenta. In aceasta etapa sunt implicati ~i copiii care sunt obligati sa se ralieze unei anumite pozitii . Clientul accepta pierderea relatiei ~i devine capabi1 sa se adapteze schimbari10r determinate de noua situatie. Textul este premergator constructiei celei de a doua topici. furie: clientul i~i protejeaza investitia afectiva prin comportamente ostile fata de partener. ca persoane divortate. Faze ale trairii situatiei de divort in cadrul consilierii: negare: este reactia initiala a unuia dintre parteneri care refuza sa accepte realitatea situatiei. incapacitate. sustinerea expresiei afective. elemente pe baza carora a gandit Supraeul. in raport cu doliul.

Doliul ~i relatia sa eu starile maniaeo-depresive". Freud. sociala etc. 2000. In puseul depresiv major subiectul pare a se proteja de lume prin retragerea libidoului din obiecte. Opere III. p. vinovatie. Se contureaza diferente Intre doliu. Pierderea obiectului prin disparitia sa este urmata de introiectie .INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 175 cadrul melancoliei. in Iubire. Psihologia incon:jtientului. profesionala. Lentoarea psiho-motorie a depresivului este produsa prin restrangerea masiva a capacitatilor sublimatorii. Cluj. Depresia reprezinta un fel de "cripta pentru altulln sine Insu~i". Regresia depresiva este masiva. Freud. Me1ancolia este marcata prin conflictul de ambivalenta rezolvat de Eu prin preluarea ostilitatii fata de obiect. melancolicul I~i poate oricand Inlocui curentul de investire pozitiv cu unul negativ. Para a exista 0 motivatie obiectiva. Starea 75 S. • depresia indica imposibilitatea de a regasi iubirea In obiect. Renuntarea se face progresiv ~i poate fi expandata la Intreaga lume externa. • melancolia este determinata de pierderea obiectului iubirii. dupa expresia lui Pierre Fedida. Eul se identifica cu obiectul pierdut. prin care se introduce In relatie 0 opozitie Intre iubire ~i ura sau prin care poate fi Intarita 0 ambivalenta deja existenta"75. melancolie ~i depresie: • travaliul doliului indica dificultatea de a Inlocui obiectul pierdut (iubit) cu un altul. Ed. Astfel este retras interesul de la viata sa familiala. Introiectia din melancolie este insa rezultatul perturbarii fundamentale a relatiei cu obiectul. acela~i ~i pentru doliu: "cauzele melancoliei depa~esc de cele mai multe ori cazul clar al pierderii datorate mortii ~i cuprind toate situatiile de insulte. Din pricina ambivalentei. Accentul cade pe mecanismul identificarii (Incorporarii) ~i pe interpretarea acuzatiilor aduse de obiectul Incorporat ca fiind auto-acuzatiile celui Indoliat. "Doliu ~i melaneolie".aceasta este varianta normala a doliului. in Freud.0 eontributie la psihogeneza starilor maniaeo-depresive. 76 M. Klein. S. reparatie. Pierderea obiectelor este echivalenta cu distrugerea acestora. a unei faze care se aseamana cu sindromul depresiv. . 1994. . neglijari ~i dezamagiri. M.. dupa cum era resimtita In stadiul anal precoce. astfel Incat Supraeul I~i acuza dur Eul sau dupa cum ar fi facut-o cu persoana disparuta. Bueure~ti. iar zona de fixatie se situeaza chiar inainte de faza sadic-anala precoce. Trei. iubirea poate fi oricand inlocuita prin ura. Actualizarea investirii negative conduce in cele din urma la renuntarea la obiect. 155. In cursul primului an de viata. Klein 76este cea care semnaleaza existenta. Ed.

pentru a fi depa~ita in cursul primului an ~i reactualizata ulterior in doliu sau in starile depresive. The Psycho-Analysis of Children. Eul se simte obligat la actiuni reparatorii. . pozitia depresiva este un punct cheie in dezvoltare. Grosskurth. p. 1932.176 MATEl GEORGESCU depresiva se fundamenteaza pe cea schizo-paranoida ~i va contine elemente de angoasa specifice pozitiei depresive. trad. Un mecanism prezent in melancolie este. resimtita de acesta ca 77 P. Eul (obiect bun) se simte constant amenintat ~i. Her World and her Work. 1986. Pentru Klein. cu posibile evolutii ulterioare spre paranoia sau depresie. Ed. p. pentru a desemna 0 modalitate de relatie cu obiectul. apare in Eu 0 tensiune excesiva. clivajul se atenueaza. USA. considerata ca expresia manifestarii dialecticii pulsionale viata-moarte. Mi~carile pulsionale erotice sau agresive se raporteaza la acela~i obiect. 1975. Problematica depresiei in termeni kleinieni este legata de geneza Supraeului. pentru a depa~i momentul pierderii mamei ca obiect partial. dupa Klein. M. New York. obiectul devine total (~i bun ~i rau) ~i nu sau bun sau rau. scena primitiva perceputa sadic-distructiv). 124. Klein descrie viata fantasmatica precoce a copilului in termenii unei extreme agresivitati. Prin identificarea cu obiectul bun ~i atacurile sadice indreptate asupra obiectului rau (distrugeri fantasmatice aduse parintilor. reparatia obiectului. iar ambivalenta se instaureaza. Knopf. ulterioara pozitiei schizo-paranoide. In aceasta perioada in limbajul incon~tientului a obtine inseamna a devora77. Oelacorte Press/Seymour Lawrence. Emergenta precoce ~i puternica a sadismului oral este proba mi~carilor pulsionale compensatorii dintre Eros ~i pulsiunea de moarte78. 78 M. depresivului ii este team a ca obiectele introiectate pot fi oricand distruse. Alfred A. 331. Strachey. Klein. Melanie Klein. A. Supraeul se constituie inca din perioada arhaica. de aceea. Pozitia depresiva intervine in jurul celei de a patra luni de viata. Notiunea de pozi{ie depresiva a fost introdusa de Klein in 1934. pe care se sustine capacitate a subiectului de a intretine relatii de obiect gratificante. de sentimente de neajutorare ~i aparari diverse specifice pozitiei depresive. Dupa Klein. Astfel se depa~e~te punctul de fixatie psihotic. In cursul acestei perioade este introiectat in Eu obiectul suficient de bun. Prin introiectarea in Eu a obiectului bun. Datorita pericolului de a fi distrus de fractiunea din pulsiunea de moarte ramasa in organism.

Renne Spitz propune conceptul de depresie analitica. 105. Atunci. refuza totul. Boala aduce In discutie Intregul univers de viala al clientului. . boala pune In discutie ~i orizontul social al clientului. Depresia presupune 0 repliere In fata unei genialitiitiincapabile de a j. 79 R.angoasa de a fi devorat ~i de a devora (corespondent al angoasei de castrare). trad.boala este rezultatul invadarii organismului de catre microbi. de tip: ~ infectie . 1995. din cauza amenintarilor obiectelor rele.uca un rol organizator.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 177 angoasa. resimtita atat la nivel somatic. Situatia de boalii Consilierea clientilor aflati In situatia de boala (somatica) reprezinta un demers de criza. Regresia se face spre starea narcisica prin fuga de afectele oedipiene. ~ stress . Dic{ionarlll psihanaTizei kleiniene. pentru di celalalt sau exista sau nu.boala este cauzata de expunerea la presiuni fizice ~i psihice. personalitatea ~i identitatea acestuia. Unul din obiectivele demersului de consiliere consta In analiza teoriei etiologice pe care clientul 0 are despre boala sa. p. In funqie de gravitatea afeqiunii. Binghamton & Cluj.F. depresivul. dit In special la nivel imaginar (funclia diagnosticului In negocierea cu boala). F. daca fiu obtine totul. Hinshelwood. • teama de a nu putea "aduce la viaW' obiectul reasamblat. Ne yom referi la funqia teoriei etiologice ~i yom trece In revista un inventar al teoriilor etiologice. • teama de a nu putea separa obiectul bun de cel rau. ~ deteriorare organic a . B. George Peter Murdock a ordonat teoriile etiologice din 139 de culturi cuprinse In "Atlasul etnografic": 1. De aceea.boala este provocata de declinul capacitatilor organismului. Depresivul trebuie sa I~i "sprijine" existenta pe celalalt. E.D. Ora~anu..S. care se constituie In piatra de temelie a dezvolHirii Supraeului 79 . Nu poate sa traiasca singur sau Intr-o lume a nuantelor. subiectul cauta In sine obiectul idealizat pe care ar fi dorit sa 11aiM. Fantasmele care fundamenteaza depresia sunt dupa Klein: • teama de a nu putea recompune un obiect Imbucatatit. etiologie natural a. Vladescu.

Magia este actiunea voluntara a unui subiect.178 =? MATEr GEORGESCU accident. 2. contagiune. Individul a fost "palmuit" de un duh pentru faptul ca a calcat in picioare plantatiile din jungla sau a luat apa din rezerva sa. cursuri de apa. Daca un locuitor al Coastei de Filde~ va dezvolta 0 "nebunie agitata" sau "nebunie virila". In Maghreb. Trebuie facuta diferenta dintre magie ~i vrajitorie. 0 criza. in mla~tini. cu organizare sociala similara. act al subiectului aflat in raport impersonal cu boala (destin. case abandonate. agresiune umana directa. Teoriile etiologice permit discriminarea spatiului cultural intr-o forma concreta. a individului ~i a spiritului. =? magic . caracterizata prin reactii explozive fata de membrii familiei. Sistemul cultural distinge spatii conceptuale specifice intretinute de membrii grupului. etiologie supranaturala. poate fi un simptom al tulburarii de personalitate multipla. incalcarea tabuului). etiologia sugerata de ghicitor se va referi la interactiunea cu un spirit. canalizari. cu memorie. de tip: =? mistic . Nathan. DSM III R) prin existenta mai multor stari de personalitate distincte. Convingerea ca cineva este posedat de 0 alta persoana.boala este atribuita unui agent supra-natural personalizat (suflet. =? animist .boala este 0 consecinta imediata a unei experiente. Conform lui T. teoriile etiologice traditionale despre boala reinstaureaza 0 cauzalitate cronologica ~i permit descrierea evenimentului patologic sub forma unei istorii cu deznodamant.boala este determinata de actiunea explicita a unui agent uman rauvoitor care uzeaza de tehnici magice. Aceste teorii transforma un non-eveniment. atunci credinta devine un dat de experienta. sistemul cultural sustine existenta unei lumi inversate a Djinilor (sub pamant. spirit sau entitate. Agentul care "poseda" este personalitatea alternativa. Daca intr-o secventa de posesiune percepem doua personalitati distincte. intr-o istorie mitica. susceptibila de a fi povestita grupului. Personalitatea multipla se caracterizeaza (cf. spirit). ruine). fantoma. Djinii sunt spirite simetrice fiintei umane. ajutat sau nu de 0 persoana abilitata =? . comportament ~i tip de relatii specifice. Posesiunea poate fi ~i 0 idee deliranta psihotidi.

Clientul confruntat cu problematica bolii revine la modalita!i de dinamica psihica specifice un or etape anterioare . frica sunt cateva din starile afective prezente. Studiile realizate pe datele din Human Relations Area Files arata faptul ca practica magiei coexista cu cea a vrajitoriei doar in 8 din cele 139 de culturi. Clientul bolnav nu mai functioneaza conform dinamicii psihice actuale. Vrajitoria ca teorie despre boala este 0 "supapa" oferita de cultura pentru compensarea constrangerilor. Practica vrajitoriei este frecventa semnificativ in societatile caracterizate prin: • stratificare sociala. a simti neintelegerea. magician). • model educativ centrat pe obedienta. • model educativ care nu induce obedienta in raporturile ierarhice. Dimensiunea imaginara a reactiei fata de boala este esentiala. politica ~i culturala reduse. determinata de descendenta patriliniara ~i rezidenta patrilocala. Un studiu realizat de Vintila Mihailescu pe datele HRAF indica faptul ca vrajitoria coreleaza cu un grad inalt de putere masculina in familie ~i cu un "indice de monoteism" (existenta unei divinitati supreme care este prezenta in viata comunitatii).INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA ]79 (~aman. sistem de scriere elaborat. a fi manios. mediere a schimbului prin bani. Vrajitoria pare a fi determinata de controlul social masculin. indicat prin inducerea obedientei fat a de Mrbat ~i a centralismului religios. integrare politica. in timp ce restul coreleaza negativ. Practica magiei este frecventa semnificativ in societatile caracterizate prm: • complexitate sociala. • descendenta patrilineal a. A nega. neincrederea. rezidenta patrilocala. Vrajitoria este actiunea voluntara sau involuntara a unui subiect cu capacitati (malefic e) Innascute. Statutul femeii este afectat prin controlul excesiv ~i prin scoaterea din sistemul sau de rudenie ~i plasarea intr-un mediu strain. In bazinul circum-mediteranean vrajitoria este mult mai frecventa decat magia. sistem de plata al miresei fixat de comunitate. Producerea bolii devine dreptul categoriei sociale marginalizate femeia. Vrajitoria este un atribut predominant feminin frecvent in societatile in care exista 0 dominatie neta masculina.

0 consecinta a perspectivei genetice 0 constituie modelul dialectic al progresiei ~i regresiei in dezvoltarea mentala. in patologie (halucinatia). temporal ~i formal al dezvoltarii: 1. Se remarca in vis (in maniera completa). Fenomenul stoparii dezvoltarii. iar defensa trebuie men tinuta in permanenta. Acceslil unor reprezentanti pulsionali este din acest moment interzis de Eu. psihismul cauta sa elaboreze excitatia printr-o mi~care regresiva la momentul in care tensiunea putea fi gestionata corespunziitor. Freud distinge trei tipuri de regresie. la nivelul Seului). pozitia libidinaHi care confera satisfactie maximalii este pastrata. Atat individul. a stadiului libidinal (oral. determinata de nevoia sa de echilibru. temporala. 2. In situatia in care intr-un stadiu ulterior de dezvoltare se intampina conditii traumatice. Conceptul de regresie este cel mai bine developat in spatiul psihanalizei. cat ~i de medicul ~i zoologul german Ernst Heinrich Haeckel. prin faptul ca modurile de expresie actuale sunt inlocuite prin cele primitive (de ex.re). Freud i~i intemeiaza perspectiva pe teza caracterelor dobandite. formala. Conceptul corelativ celui de regresie este fixatia. la nivelul unei instante psihice (de ex. Acesta din urma formuleaza lege a biogenetica ~i 0 face cunoscuta in special prin lucrarea de popularizare Enigmele universului (1899). in care este posibila 0 regresie la nivelul obiectului (obiectului matern). 3. 2. denumit fixatie. excitatia va fi elaborata .180 MA TEl GEORGESCU ale dezvoltarii. Conservarea acesteia se face pe considerentul dificultatii de a se atinge acela~i nivel de satisfactie intr-o organizare ulterioara. Psihanaliza propune 0 perspectiva genetica. Frustrarea antreneaza in acest caz refularea. cat ~i produsele sale culturale sunt supuse unei mi~ciiri oscilatorii de avans ~i recul. se produce intr-o perioada din psihogeneza in care: . functionarea conform proceselor prima. Datorita latentei psihismului. intricate ~i considerate dupa criteriul topic. Fixatia. conditiile de dezvoltare sunt "mult pre a bune". psihismul a fost supus unui aflux excitativ debordant. Pentru a putea negocia cu situatia de boala clientul uzeaza de anumite mecanisme de aparare: Regresia. sustinuta de Jean-Baptiste Lamarck ~i preluata atat de Charles Darwin. topidi. anal) sau a stadiului Eului (stadiul animist). 1.

De ex. sentimente refulate ~i de care se apara considerand ca nu-i apartin. o alta modalitate de reactie la situatia de boala este negarea. Nevraticul neaga pulsiunea pentru a da curs realitatii. nevrotic . 3. ca mod reu~it de organizare. La nivelul . Satisfactia pulsionala se refera frecvent la registrul autoconservativ. Boala. satisfactia excesiva alterneaza cu frustrarea. contribuie la refularea unor reprezentanti pulsionali.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 181 conform cihlor disponibile in perioada anterioariL Factorii care conduc spre fixatie sunt fie dobanditi (familie. Angoasa este asociata mi~carii regresive. la satisfacerea unei nevoi de securitate. Regresia este 0 modalitate de defensa normal a in fata oricarei situatii care nu poate fi controlata. se recomanda discutarea trairilor ~i a functiilor lor. anuleaza capacitatea de predictie. "Nu ma afecteaza faptul ca sunt bolnav". intre Eu ~i Se. Denegarea difera de apararea prin refuz (specific a psihozei ~i feti~ismului). control ~i decizie a individului. (De)negarea. Atitudinea de sustinere este utila in conditia in care functia regresiva ~i. indiferent ce teorie etiologic a antreneaza. Mecanismul prin care subiectul neaga dorinte. fie constitutionali (structura pulsionaUi). Regresia are 0 importanta funetie economica in fata procesului morbid. dependenta Iiu poate fi ~i nu trebuie anulata. Satisfactia pulsionala. in consecinta. in consecinta. Consilierul se va confrunta cu 0 pozitie regresiv-adeviza a clientului aflat in situatia de boala ~i va fi determinat sa intre intr-o pozitie de autoritate (atot)puternica. Situatia de conflict Tipuri fundamentale de conflict din punctul de vedere al metapsihologiei psihanalitice: 1. ganduri. De aceea. trairea angoasei este normala ~i. revine intr-o pozitie infantila in care are nevoie de ingrijire. specific traumatic).este un conflict structural-topic cu incidenta dinamica ~i economica. individul este obligat sa functioneze conform unor perioade arhaice in care lipsa de control era Q caracteristica marcanta a dinamicii psihice: adultul se (re)gase~te intr-o stare de neajutorare. Conflictul nevrotic poate avea loc intre doua pulsiuni ale carar comportamente de descarcare se afla in contradictie. Prin denegare se semnaleaza presiunea exercitata de refulat ~i intoarcerea acestuia.

centrarea pe mesaj in scopul gasirii ~i sublinierii gre~elilor. Stimulii din realitatea extema pot provoca un aflux de excitatie imposibil de controlat. desfa~urat intre realitatea exterioara ~i Eu. . nici 0 pulsiune nu se afla in contradictie cu alta pulsiune. Starea conflictuala ~i modalitatile de negociere. adaptabilitatea ~i creativitatea. psihotic. In ordine topica. ~ dezvolta flexibilitatea. au generat numeroase prejudecati: conflictul se stinge ~i se rezolva cu trecerea timpului . Din acest punct de vedere starea conflictuala prezinta urmatoarele avantaje: ~ permite 0 mai buna identificare a problemelor ~i a solutiilor. starea conflictuala este intotdeauna de evitat. Conflictul este 0 parte constitutiva a procesului de comunicare. conflictul nu poate avea dedit consecinte negative. nevoia de a cauta contraargumente. Evitarea conflictului aduce cu sine blocarea capacitatii de comunicare dintre client ~i obiectul conflictului prin fenomene. singura consecinta a conflictului este pierderea. a ajunge la conflict este un lucru de blamat care indica sHibiciune. Psihoticul neaga realitatea pentru a da curs pulsiunii. necesita capacitati superioare de continere ~i stabilitate afectiva. Starea conflictuala indica necesitatea operarii unor schimbari la nivelul dinamicii relatiei in scopul restabilirii echilibrului. prin importantele sale mi~cari afective. nevoia de a judeca persoana ~i nu de a se centra asupra mesajului. convingerea ferma asupra culpei exclusive a celeilalte parti.mediata la interventia celeilalte parti.182 MATEI GEORGESCU Se-ului. La nivelul Eului. ~ cre~te motivatia ~i ~ansele de schimbare. Negarea realitatii este posibila prin operarea unui clivaj in Eu. unde sunt incalcate principiile logicii clasice. Eul se poate apara in aceste cazuri prin refuzul ~i falsificarea realitatii.nu este necesara interventia activa. toate tind spre descarcare imediata. 2. Eul preia cu necesitate un pol al conflictului ~i are ca adversar Se-ul. se va opera autorizarea uneia ~i refularea reprezentantilor celeilalte pulsiuni. Din perspectiva consilierului. precum: reactia afectiva i.

a discuta numai cu tertii situatia. conciliere ~ianaliza a situatiei). cauta alternative de compromis.INTRODUCERE iN CONSILJEREA PSIHOLOGICA 183 Starea conflictuaHi pune clientul in situatia de a-~i activa urmatoarele functii: 1. Functia de restructurare.pozitie tinti'l a demersului consilierii. 2.prin efortul de a reduce tensiunea ~i a se acomoda cu situatia. Gestiunea conflictului inseamna mentinerea comunicarii intre partile aflate in disputa. Rezolvarea conflictului ~i gasirea unei solutii de compromis presupun cunoa~terea cadrului ~i a factorilor care au condus la aparitia conflictului. Sarcina consilierului consta in sustinerea clientului in asumarea avantajelor ~i riscurilor consecvente alegerii. Este caracteristica stilului evitant-reactiv. >fuga de conflict ~i abandonarea confruntarii . Funcfia rezolutiva.prin cautarea unui tap ispa~itor. a-~i transfera interesul ~i activitatea in afara sferei conflictuale. 4. Este 0 pozitie caracterizata de stilul agresiv-confruntativ. determinat de stilul evitant in fata conflictului. Conflictul opune in aparenta doua pozitii ireductibile ~i poate genera urmatoarele pozitii: >refuzul (voluntar sau involuntar) de a accepta existenta conflictului. 3. Principiul schimbului . Clientul poate considera ca ceea ce dore~te sa obtina este mai valoros decat ceea ce are de oferit. >acceptarea conflictului ~i instalarea pe pozitii de forta . Functia de schimb. Rezolvarea conflictului se face numai prin alegerea sau respingerea diverse lor solutii rezultate in urma explorarii. Aceasta inseamna decuparea precisa a elementelor aflate in tensiune. in scopul conturarii un or strategii ~i tactici rezolutive eficiente. >acceptarea conflictului ~i rezolvarea creativa a acestuia . Desfa~urarea conflictului ~i mai ales rezolvarea sa constituie un proces cuefecte structurale la nivelul relatiei aflate in discutie. prin atitudine sarcastica. Aceasta pozitie poate fi caracteristica fie stilului asertiv persuasiv (apararea propriei opinii combinata cu dorinta de cooperare)/ fie celui observativ-introspectiv (cooperare. Negocierea reprezinta un schimb intre parti atat la nivelul procesului de comunicare. cat ~i la nivelul solutiilor. a nu face referire directa la situatia conflictuala. chiar daca are efecte negative asupra subiectului. Subiectul cauta sa obtina informatii despre situatie. Functia decizionala.

Clientul va fi sustinut in a explora nevoile partenerului de negociere in scopul de a afla ce anume poate sa ofere.184 MATEl GEORGESCU consta in a face 0 concesie in vederea obtinerii unei concesii. Comportamentul pasiv este rationalizat de individ prin idealuri culturale semnificative. Situat la extremele sau la confluenta binomului activism-pasivism. Clivarea ~i directia comportamentala exclusiva sunt indicatori ai nevoii de aparare masiva la conflict. Prin anularea propriilor nevoi. modelele conflictului se construiesc prin situatiile de pierdere sau ca~tig ale partilor: pierdere-pierdere . Baiatul Rau. .este situatia care nu admite echivalenta la nivelul solutiei . Durul ~i Capul Limpede. Clientul considera ca a fi cunoscut de celalalt a~a cum este ar conduce la respingere. de a evita conflictul prin anularea propriilor dorinte. Orice compromis inseamna a ceda reciproc ~i echitabil din nevoile sau avantajele revendicate. Este rezultatul dificultatii de a accepta autoritatea ~i regula care indica drepturile celuilalt. Un comportament exclusiv pasiv va determina incadrarea intr-un model care va acorda ca~tig celeilalte parti. personalitatea pasiva este anxioasa. frustrata ~i incapabila de expresie. Practica negocierii a identificat cinci roluri: Liderul. ca~tig-ca~tig .to ate nevoile ~i revendicarile sunt solutionate.este modelul de tip dominanta-obedienta. Un comportament exclusiv activ va determina inscrierea in modelul care permite exclusiv ca~tigul.. Comportamentul pasiv este desfa~urat de individ in scopul de a se mentine intr-un tipar de relatie revolut. centrat pe nevoia individuIui de a evita rejectia. ca~tig-pierdere . comportamentul pasiv are ca scop nevoia de a multumi interlocutorul cu orice pret. orice incercare de activism este asociata cu un comportament distructiv.apare ca solutie eficienta in anumite situatii. clientul i~i poate defini mai bine pozitia prin cunoa~terea pozitiilor posibile adoptate in cadrul unei negocieri. In acest sens. Capacitatea de trecere din activism in pasivism este 0 caracteristica a personalitatii adaptate. Incadrarea intr-unul dintre cele trei modele este determinata de stilul de reactie pasiv sau activ la conflict. cum ar fi sacrificiul ~i ajutorarea celuilalt. Pe de alta parte. Baiatul Bun. Este un comportament regresiv. Fiind yorba despre concilierea a doua pozitii.

Partenerul buldozerului nu are nici un fel de importanta pentru acesta ~i. fata I nevoilor Intelegerea un subiect. 0punct de vedere exprimat degrijaadversarilorcoordoneaza. riposta puternica ~i comportamentul sau pot incheia confruntarea. pozitiei· a punctului ca inconsecventele snblinieze . dominante. aprople a expri-0 persoana cuclarifica Bun repre. de aceea. Buldozerul este tipul de persoana care distruge cu u~urin!a ~i nu construie~te deloc.. .. sentiment solutii siguranta.. In general insa. opozitiei. Atacul ~i contraatacul dur deterioreaza relatiile dintre parteneri ~i vor conduce in scurt timp la e~ecul comunicarii.identifica ~icare convinge BiiiatulRiiu Biiiatul ate. reaqia de tip buldozer conduce la extinderea conflictului. autoritare.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 185 Intimideaza opozitia ~i Incearca Caracteristici ale rolurilor multsa nu se sa-i piedican Confera de vedere Comportamentprea ~i al defals ~i Sugereaza Conduce. decide de impasului.unite tip Capul cuechipa toate entul"Se ant Rol la Este prezintii tii tipul ominant ste EsteIdentificabuldozer8O. Indepartezedediscutia depa~ire Are Semnaleazaslabiciunile. ntana cel opozitie. interesele buldozerului vor fi singurele luate in considerare. care urmare~te eliminarea Tara echivoc a partenerului. Limpede 80 Este reaqia predominanta a persoanelor agresive. Uneori. olul de Submineaza orice argument sau Intrerupe negocierile. Exprima partenerilor. Este 0 reaqie excesiv autoritara.

Sarcina consilieru1ui consta initial in evidentierea continutului comunicarii ~i conturarea acestor mesaje. respectiv blocajul oridirei solutii. Diminuarea mesajelor de tip aversiv. construite prin invocarea de situatii anterioare ~i generalizarea acestora. Mesajele sunt repetitive. Intre persoane1e aflate in conflict se vehicu1eaza in special mesaje agresive in scopul de a se obtine ascendent. Clientul este sustinut in a-~i "gratifica" interlocutorul prin ascultarea mesajului sau. operata pe baza criteriului abordarii conflictului. Se va analiza impreuna cu clientul efectul mesaju1ui agresiv din perspectiva rezolutiva. Se va indica necesitatea concesiei initiale rucute celeilalte parti prin identificarea nevoii de adresare a acestui tip de mesaje ~i diminuarea lor. Raspunsul adecvat se refer a la alegerea modalitatii de aqiune. Negocierea.186 MA TEl GEORGESCU Strategii de rezolvare a conflictului 1. o prima disjunqie. 2. Redobandirea capacitatii de a-I asculta pe celalalt ~i alternarea mesajelor reprezinta punctul de ie~ire din situatia conflictuala. 3. Susjinerea 'ji dezvoltarea schimbului real de informafie. Este yorba despre capacitatea de a-I asculta pe ce1alalt ~i despre posibilitatea de a fi ascultat. de raspuns adecvat. Prin aceasta maniera de interactiune mesajele de tip aversiv sunt treptat inlocuite de ce1e de tip asertiv. respectiv a strategiei ~i tacticii. asupra tipurilor de negociere (care va delimita ~i tipul de strategie) ne indica urmatoarele categorii: . indiferent de continut ~i prin adresarea de mesaje cu caracter prospectiv. in consecinta. pentru a facilita aparitia schimbului real de informatie. stereotipe. Clientu1 va fi informat asupra tipurilor fundamentale de negociere. Analiza tipului de negociere determina 0 mai mare putere de previziune a comportamentului ~i. Vom trece in revista principalele tipuri de negociere: Aprecierea tipului de relatie stabilit intre client ~i partea cu care se afla in conflict permite 0 mai buna adaptare ~i reaqie la situatiile concrete aparute in negociere. Acest tip de mesaje ocupa spatiu1 de interactiune ~i b10cheaza comunicarea.

filra a Ie leza pe cele ale partenerului. Negocierea cooperanta de orientare rationala este modelul clasic de cooperare in care partile nu-~i propun concesii reciproce. Se cauta solutii pentru obtinerea unor avantaje mai mari. In acest sens. centrata pe modelul conflictului ca~tig-pierdere. Partile se straduiesc sa aduca solutii noi in scopul cre~terii beneficiilor reciproce. Negocierea conflictuala distributiva. Ca~tigul obtinut din negociere este integrat in mod egal in economia intereselor celor doua parti.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGIC4 187 negociere conflictuala. se precizeaza cu exactitate cauzele ~i se cauta solutii. ci incearca sa rezolve problemele de fond ale relatiei de pe 0 pozitie obiectiva. :::::? satisface propriile nevoi. negociere cooperanta. Gestiunea adecvaUi a conflictului se caracterizeaza prin faptul ca: ~ permite formarea unui consens pe care fiecare parte il va apara ~i respecta. relatii bune intre cele doua parti. In ciuda declaratiilor care indica efortul comun de identificare a solutiilor reciproc convenabile. in continuare. Este tipul de negociere care nu admite nuante ~i distribuie rolurile intr-o maniera filra echivoc: invingator ~i invins. negocierea este in acest caz 0 confruntare dura cu 0 pozitie ireconciliabiHi. negocierea cooperanta va fi integrativa sau rationala. ? ? ? ? . negocierea conflictuala va fi cu necesitate de orientare distributiva. :::::? pastreaza ~i sustine. dar echitabil integrate. Negocierea cooperanta de orientare integrativa este procesul in care partile doresc obtinerea de avantaje egale. Raportat la cele doua tipuri (~i strategii) de negociere sunt posibile trei orientari (tactici) fundamentale. Negocierea starii conflictuale presupune un schimb reciproc de informatii reglementat prin reguli implicite/explicite care au drept scop stabilirea unui acord ~i adoptarea unei solutii reciproc acceptabile pentru 0 problema comuna. este procesul in care exista un invingator ~i un invins. Pozitia ~i interesele partii adverse (care va deveni parte invinsa) nu au relevanta. se definesc problemele. Respectul ~i toleranta diferentelor sunt apreciate ~i concretizate intr-o varietate de opinii.

188 => MATEl GEORGESCU economise~te resurse materiale ~i umane. Atac abuziv la persoana. fara a considera ca prin aceasta sunt afectate fundamental interesele ~i drepturile celuilalt. => expresie directa ~i clara a convingerilor. . in special refuzul. In analiza argumentatiei ~i a pozitiei clientului in raport cu diferitele sale probleme se vor identifica erorile sale de argumentatie. Concluzia prezentata de partener consta in reformularea unei premise a discutiei. cat ~i ca urmare a acestuia. atat in procesul negocierii. => explorarea optiunii rezolutive. => evitarea moralizarii partilor. daca premisele ar fi adevarate. concluzia ar fi justificata. De ex. => de a putea sustine sau primi 0 cerere ~i. Argument circular. In acest caz. insa realitatea vietii nu poate fi dificila in ansamblul sau. In scopul gestiunii sUirilor conflictuale se recomanda: => mentinerea problemei ~i nu a persoanelor in centrul analizei. comportament ~1 interpretarea acestora de catre partile implicate. Erorile de argumentatie sunt semnul distorsiunilor cognitive ~i blocajului comunicarii: Premise inconsistente. cu evitarea generalizarii ~i a impersonalizarii situatiei. Nivelul de asertivitate se afla in relatie directa cu capacitatea de: => expresie a afectelor (pozitive ~i in special negative) ~i a convingerilor. Se construie~te un rationament pornind de la premise false. operationali. a spune nu. => operarea unei diferente intre eveniment. ~eful i~i justifica respingerea revendicarii de cre~tere a salariului adresata de client in felul urmator: "Salariul trebuie sa fie stabil pentru ca intreprinderea sa fie stabila financiar. Pentru gestiunea eficienta a situatiilor conflictuale se recomanda ~i dezvoltarea capacitatii asertive. Se considera ca ceea ce sustine 0 anum ita persoana este fals pentru ca acea persoana nu s-a dovedit a fi morala. concluzia afirma acela~i lucru cu premisa argumentului. => mentinerea discutiei in termeni concreti. In acest caz. In concluzie nu putem accepta 0 cre~tere salariala". interlocutorul afirma ca din cauza conditiilor dificile de viata nu poate accepta cererea clientului. De ex.

ci interesul personal". apartenenta considerata magulitoare. "Pozitia mea este corecta deoarece respecta principiile fundamentale ale vietii de familie a~a cum sunt enuntate in cadrul Centrului pentru protectia familiei". "Cererea dumneavoastra va conduce la distrugerea institutiei." . "Daca vei continua sa imi ceri sa te las sa ie~i in ora~ dnd vrei. nu familia mea. strainii sunt cei care nu ma intereseaza. "Nu voi lua in considerare argumentele dumneavoastra pentru ca nu sunteti 0 persoana corecta". Neacceptarea unei propuneri va produce consecinte neplacute sau chiar dezastruoase. Apel la autoritate. in ciuda pozitiei pe care 0 ocup actualmente. Persoana va fi considerata inteligenta numai in situatia in care va accepta oferta. "Sunt sigur ca yeti accepta oferta mea pentru ca. Apel la orgoliu. De ex. Nu cred ca doriti distrugerea locului de munca al prietenilor dvs. De ex. Adversar fictiv. Atac circumstantial la persoana. "Spui ca dore~ti sa nu te mai cert. Asta inseamna sa nu ma mai intereseze ceea ce facio Or.". sa nu mai suport ~i sa te parasesc". Se solicita acceptarea unei oferte prin invocarea apartenentei la acela~i grup. Clientul este i'ndemnat sa fie de acord cu 0 cerere in schimbul unei gratificatii. "Sunt sigur ca yeti accepta propunerea mea deoarece numai 0 persoana inteligenta ~i-ar da seama de avantajele ofertei mele". dupa care se afirma ca a fost deja stabilita 0 concluzie discutiei initiale.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 189 De ex. Se respinge argumentul unei persoane din cauza unei imprejurari in care se afla acea persoana: "Nu pot accepta cererea dumneavoastra pentru ca nu reprezinta interesele institutiei. Apel la popor. De ex. Se schimba tema discutiei. De ex. Opinia proprie este justificata prin apelul la 0 autoritate recunoscuta in domeniu. De ex. Panta alunecoasa. Apella emotii. vei ajunge sa fii plecat mereu. Se realizeaza in scopul blocarii unui argument. eu sa fiu singura. Ma intreb ce familie mai avem noi. Este preluat argumentul partenerului de negociere ~i este transformat pana cand devine "fictiv" ~i nu mai corespunde afirmatiei initiale. sunt un om harnic ~i cinstit ca ~i dumneavoastra" . De ex. Atentie abatuta.

190 MA TEl GEORGESCU Generalizare pripita. Ipostaze ale mor!ii fntr-un timp al dorin!ei. De ex. Bucure$ti. "Relatia noastra merge prost din cauza prietenilor tai care vin mereu aici". 0 proprietate car~ apartine unui obiect este extinsa asupra tuturor obiectelor. Bucure$ti. Trei. S. . nu exista alta solutie $i nu putem ie$i din situatia actuala". Alternativa falsa. "Imi ceri sa consider ca nu ai gre$it cand ai lipsit de acasa. 2000. in Freud.. "Daca nu e$ti de acord cu ceea ce iti cer. De ex. Ed. Ed. Paideia. Asta inseamna sa consider. Este un argument prin care un anumit fenomen este considerat in mod gre$it drept cauza altui fenomen. Psihologia inconfjtientului. indiferent ce faci.. "DoEu $i melancolie". Cauza falsa. Georgescu M. ca nu gre$e$ti". Se considera ca exista numai doua alternative ireductibile ale unei situatii. Opere III. De ex. 2003. Intrebari de verificare Care sunt etapele interventiei in situatia de angoasa ? De ce este conditionata eficienta interventiei in problematic a sexuala ? Care sunt categoriile de probleme cu care se confrunta clientul cu nevoi speciale? Care este obiectivul principal in consilierea emigrantilor ? Care sunt efectele situatiei de criza ? Ce are in vedere consilierulin gestionarea situatiei de criza ? Care sunt etapele interventiei in situatia de criza ? In ce consta situatia de pierdere ? Care este caracteristica actuala a raportului pe care mediul sociocultural 11are cu decesul $i moartea ? Care sunt funqiile ritului funerar ? Care sunt faze Ie trairii situatiei de divort ? Care sunt avantajele prezentate de situatia de conflict? Care sunt functiile activate in situatia de conflict? Care sunt principalele roluri in negociere ? Care sunt strategiile de rezolvare a conflictului ? Care sunt principalele tipuri de negociere ? Bibliografie seiectiva: Freud.

Prentice Hall. Lafotie des autres. . Bueure~ti. Doliul ~i relatia sa eu starile maniaeo-depresive". 1990. 1993. Rubin G. 1996. Revue Franr. Theory and Practice.. reparafie.. Paris..F.D.. 1999.INTRODUCERE iN CONSILIEREA PSIHOLOGICA 191 Klein M. Paris. Asociatia Psihiatrilor Liberi din Romania. S. tome LX. janvier-mars 1996. Manualul pentru diagnosticul ~i statistica tulburarilor mentale. in Iubire. 1994. Counseling. Sperma diavolului. Rickley G. Ed. New Jersey. Ed.. . Nathan T.0 contributie la psihogeneza starilor maniaco-depresive. Ed.. vinovafie. Dunod. Jurnalul Literar. Cluj.aise de psychanalyse. "Fonctions strueturantes et contenantes des rituels de deuil". Nathan T. Freud.. P.. Therese c.

ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.SpiruHaret. O.2004.05.Redactor: Adela MOTOC Coperta: Matei GEORGESCU Bun de tipar: 4. www. Coli tipar: 12 Format: 16/70x100 Editura ~i Tipografia Fundatiei Romania de Maine Splaiul Independentei nr. Sector 6. 313. Bucure~ti. P.ro . 83 Telefon/fax.: 410 4380.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful