BASES DO CONCURSO

1. Poderán participar todos os alumnos/as en CATRO modalidades coa súa temática correspondente:     INFANTIL: AVENTURAS NO MAR 1º CICLO DE PRIMARIA: AVENTURAS NA TERRA 2º CICLO DE PRIMARIA:AVENTURAS NO MAR 3º CICLO DE PRIMARIA: AVENTURAS NO AIRE/ESPAZO 2. As obras deberán ser orixinais e inéditas. Escribiranse en lingua galega. Realizarase en formato de papel tamaño DIN-A4 que será proporcionado pola organización. A extensión das obras será dun máximo de 100- 125 palabras (de oito a dez ringleiras). Os traballos serán asinados baixo pseudónimo. Pola parte de atrás constará o nome completo e curso Só poderá presentarse unha obra por autor. 3. Lugar de celebración: nas aulas, o día 12 de maio do 2010; Cada titora, segundo a súa preferencia escollerá unha sesión para realizar o microrelato. O tempo máximo permitido será unha sesión. DESPOIS OS TRABALLOS PASARÁN A DISPOSICIÓN DO EDLG PARA FALLAR OS PREMIOS 4. Premios. Concederanse dous premios por categoría. 5. Proceso de selección de gañadores. O Xurado estará integrado polos membros do EDLG. A valoración das obras seguirá os seguintes criterios: - Calidade do traballo. - Correspondencia co tema do certame. - Orixinalidade. O fallo do Xurado será inapelable. 6. Entrega de premios. Durante a celebración do FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS 2011
EDLG CEIP BERGANTIÑOS- CARBALLO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful