ADNOTAŢIE la teza de licenţă pe tema “Funcţii aleatoare.

Aplicaţii”
Elaborată de absolventul Radu Dumbrăveanu Geneza şi dezvoltarea teoriei funcţiilor aleatoare sînt strâns legate de problemele din domeniul demografiei şi al asigurării sociale. Numeroase probleme ce au stimulat dezvoltarea teoriei probabilităţilor şi a teoriei funcţiilor aleatoare – aceasta din urmă constituind una din părţile esenţiale ale teoriei moderne a probabilităţilor – sînt înrudite cu aceste două domenii de cercetare şi activitate. Iniţial dezvoltarea teoriei funcţiilor aleatoare a fost stimulată – similar celorlalte domenii ale matematicii – de necesităţile construirii unui aparat teoretic modern. Cu timpul s-a adeverit că teoria proceselor aleatoare poate fi aplicată cu succes în diferite domenii ştiinţifice şi activităţi practice. Concepţiile acesteia găsindu-şi o vastă şi importantă aplicare în experienţa şi cunoştinţele omenirii deja cristalizate cît şi în cele noi apărute. Anume aceasta a servit drept motiv pentru studierea literaturii de specialitate şi sistematizarea în această lucrare a noţiunilor principale din teoria generală a funcţiilor aleatoare şi a direcţiilor centrale de aplicare a lor. O atenţie deosebită acordându-se proceselor aleatoare de tip Markov şi Poisson foarte utile în soluţionarea diferitor probleme practice. Lucrarea este alcătuită din opt capitole. În primul capitolul, “Spaţii probabiliste arbitrare”, se defineşte noţiunea de algebră, noţiunea de măsură şi de probabilitate după axiomele lui Kolmogorov. Scopul acestui capitol este de a pregăti cadrul pentru introducerea noţiunilor de spaţiu de evenimente care nu mai este numărabil şi variabilelor definite pe el. În capitolul II, “Noţiuni generale din teoria funcţiilor aleatoare”, se introduc noţiunile de funcţie aleatoare, se cercetează caracteristicile numerice ale funcţiilor aleatoare şi spectrul funcţiilor aleatoare. În rezultat este prezentată o clasificare a funcţiilor aleatoare. În capitolele III, IV şi V, întitulate respectiv “Procese stochastice staţionare”, “Lanţuri Markov” şi “Noţiuni din teoria aşteptării” se studiază detaliat anumite clase particulare ale funcţiilor aleatoare clase particulare a funcţiilor aleatoare. Elementele teoretice sînt însoţite de exemple, care au fost alese astfel încât să ilustreze importanţa acestor clase de funcţii aleatore în dezvoltarea modernă a teoriei probabilităţilor precum şi rolul acestora în soluţionarea problemelor din diverse domenii de aplicaţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful