PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PERINGKAT MENENGAH RENDAH

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

KANDUNGAN HALAMAN PRAKATA 1. PENGENALAN

1.1 Tujuan 1.2 Dasar Pelaksanaan 1.3 Pelaksanaan Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Peringkat Menengah Rendah (PMR) 1.4 Peraturan-Peraturan Am Pelaksanaan Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Peringkat Menengah Rendah 2. PENGENALAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 2.2 2.3 2.4 KOMPONEN PENTAKSIRAN

Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

3. PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 3.1 3.2 3.3 3.4 4. Jadual Pengoperasian PBS Jawatankuasa PBS Negeri Jawatankuasa PBS Daerah Jawatankuasa PBS Sekolah PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)

4.1 Pentaksiran Rujukan Standard 4.2 Standard Prestasi 4.3 Kerangka Standard Prestasi 4.4 Sistem Pelaporan 4.5 Peranan Pihak Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 PENTAKSIRAN PUSAT (PP) Objektif Pentaksiran Pusat Rubrik Instrumen Pentaksiran Pusat Pelaksanaan Pentaksiran Pusat

2

5.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Pusat 5.6 Istilah Institusi Pentaksiran Pusat 6. PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) 6.1 7. 7.1 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 Komponen PAJSK PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) Komponen Pentaksiran Psikometrik MANUAL PENJAMINAN KUALITI Pementoran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan

9. PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 9.1 Pengurusan 9.2 Pengurusan 9.3 Pengurusan Kokurikulum 9.4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Sekolah Evidens Pentaksiran Pusat Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Evidens Pentaksiran Psikometrik

10. SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) 11. GLOSARI

3

003.LP.LP.14 (2) BERTARIKH 14 FEBRUARI 2011 SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.003. 3 TAHUN 2011: PEMAKLUMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH KP.07.07. Borang Pelaporan Sukan dan Kokurikulum (BPSK) Borang Pelaporan Ekstra kurikulum (BPE) Instrumen Pemantauan PBS Instrumen Pengesanan PBS LAMPIRAN B - LAMPIRAN C - LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN DEFG- 4 .LP.07.14.LAMPIRAN LAMPIRAN A PINDAAN SURAT PEKELILING LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.0_ (_) BERTARIKH ___DISEMBER 2011. 2012 – KP. __ TAHUN 2011 : PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) TINGKATAN 1.05 (1) BERTARIKH 29 JULAI 2011 SURAT SIARAN SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.003. 2 TAHUN 2011 : PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN BAGI PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) MULAI TAHUN 2012 KP.14.

Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di peringkat Menengah Rendah diterbitkan dengan tujuan memberi panduan dan rujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian PBS. Pentaksiran Pusat (PP). NA’IMAH BINTI ISHAK Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 5 . Panduan ini merujuk kepada semua peruntukan yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67. Seksyen 69 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997.PRAKATA Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dapat dilaksanakan bagi Tingkatan 1 pada Sesi Persekolahan Tahun 2012 setelah kita menyaksikan pelaksanaannya bagi Tahun 1 di sekolah rendah pada tahun 2011. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Terima kasih. Seksyen 68. Dr. Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS). Semua maklumat dalam panduan ini hendaklah dipatuhi untuk memastikan integriti penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan terpelihara. Sukan dan Ko kurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi).

Pentaksiran Pusat. 1. 6 .1 PENGENALAN Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di peringkat Menengah Rendah ini mengandungi peraturan dan manual pelaksanaan PBS. Panduan ini hendaklah dibaca bersama dokumen khusus berkaitan Pentaksiran Sekolah dan Standard Prestasi (DSP). Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan pihak pengurusan sekolah dalam menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah khususnya di peringkat menengah rendah. Pentaksiran Psikometrik serta dokumen Penjaminan Kualiti yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Sukan dan Kokurikulum.1 Tujuan Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bertujuan Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini bertujuan memberi garis panduan pelaksanaan PBS kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). yang lebih memperincikan tatacara pengoperasian PBS di sekolah.

07.2. Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya penambahbaikan sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.2. ii. 1.05 (1) bertarikh 29 Julai 2011.1.1 Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat. Lembaga Peperiksaan.07.2 Dasar Pelaksanaan Pelaksanaan PBS bagi peringkat menengah rendah mulai Tahun 2012 adalah berdasarkan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Seksyen 67 . 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah KP.2. garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. 2 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) Mulai Tahun 2012 .3 Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan. Bahagian II.Peperiksaan dan Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997.14 (2) bertarikh 14 Februari 2011 Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan: i.003.KP.14.003.LP.LP.Penilaian Murid. Selaras dengan arahan itu. untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan. Seksyen 68 . dan 1.2 Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan. Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. Perkara 3 iaitu: 1. 7 . memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah.

Bahasa Tamil Kesihatan 6. Kemahiran Hidup 13. Pendidikan Sivik dan Bahasa Arab Kewarganegaraan Bahasa Cina 17. 10. Bahasa Bersepadu – Teknikal Kadazandusun 19. 14. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sejarah 21.1. Kemahiran Hidup 7. 2 dan 3 BIL 1 KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah 1. Pendidikan Islam 20. Kemahiran Hidup 7.1 dan Jadual 1. Pendidikan Moral Bersepadu – Pertanian 12. Bahasa Melayu 15.1 . Bahasa Arab Kewarganegaraan 4. Jadual 1. Bahasa Inggeris 16. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut : Bahasa Melayu 15. Pendidikan Muzik Bahasa Inggeris 16. Bahasa Iban 18. Bahasa Bersepadu – Teknikal Kadazandusun 19. Kemahiran Hidup 11. 5. Kemahiran Hidup 13. Kemahiran Hidup Mathematics Bersepadu – Ekonomi Science Rumahtangga Pendidikan Islam 20. Geografi Bersepadu – 14. Geografi Bersepadu – Pendidikan Seni Visual Perdagangan dan Keusahawanan Mulai Tingkatan 1 Tahun 2012 Ujian Aptitud Am. 2. Science Rumahtangga 10. Pendidikan Sivik dan 3.2 menunjukkan komponen PBS yang perlu dilaksanakan di peringkat menengah rendah mulai tahun 2012. Jadual 1. Bahasa Cina 17. 8. Sejarah 21. 9. 11. Pendidikan Jasmani Bahasa Tamil dan Kesihatan Bahasa Iban 18. Pendidikan Muzik 2. 2 3 4 Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 6. 4. Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik. Pendidikan Seni Perdagangan dan Visual Keusahawanan 8 . Pendidikan jasmani dan 5.Pelaksanaan pada Tingkatan 1.3 Pelaksanaan PBS di Peringkat Menengah Rendah PBS merangkumi Pentaksiran Sekolah. 3. Kemahiran Hidup 8. Pentaksiran Pusat. Kemahiran Hidup Pendidikan Moral Bersepadu – Pertanian 12. Mathematics Bersepadu – Ekonomi 9. Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut : 1.

2 Pengurusan Kes Khas 9 .1 Syarat Pelaksanaan 1.1.4. 2. Semua murid hendaklah didaftarkan dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) mulai tingkatan 1. 1. Semua murid Sekolah Kerajaan/Sekolah Bantuan Kerajaan/ Sekolah Agama Bantuan Kerajaan/ Sekolah di bawah agensi kerajaan/Sekolah Menengah Agama Negeri/ (SABK)/Sekolah Menengah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah melaksanakan PBS di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.4 Peraturan -Peraturan Am PBS di peringkat Menengah Rendah 1.4.

Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Murid yang tidak hadir ke sekolah untuk tempoh masa yang panjang/lama atas sebab kesihatan. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Mewujudkan fail Kes Khas Sekolah untuk memfailkan semua kes ponteng dan buang sekolah Menyimpan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah di dalam fail Kes Khas Sekolah Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. v. Murid dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Kes-kes khas adalah seperti berikut: a. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. Mengenalpasti kategori murid dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU) . ii. murid Disleksia/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder/(ADD) Autisme/ Learning Disabilities (LD) • Murid Bisu • Murid Pekak • Murid Rabun • Murid Spastik/Cerebral Palsy Mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai 10 golongan Orang Kurang Upaya(OKU). iii. perubatan yang c. iv. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. ii. b. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah iv. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. iii. Kes Disiplin ( Kes ponteng dan buang sekolah). . Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Kategori murid dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU) adalah seperti berikut: • Murid Terencat Akal/Sindrom Down • Murid Buta • Murid Pelbagai Kecacatan/Ketidakupayaan lain.. Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut: • surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan yang mengesahkan ii. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut.1. Skor bagi komponan Pentaksiran Pusat akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. Mendapatkan surat doktor kerajaan/laporan mengesahkan murid berkenaan sakit. Skor bagi kompenan Pentaksiran Pusat akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan.

Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua dan Bilik Operasi PBS. manual ini boleh diperoleh dari laman sesawang LP. LP menyediakan Manual SPPBS Pihak sekolah memuat turun Manual SPPBS dari laman sesawang LP dan mengedarkan kepada guru-guru. 3. Guru mata pelajaran perlu memiliki kata laluan (SULIT) yang diberikan oleh LP/JPN/PPD/SU PBS/SU Peperiksaan. DSP boleh diperoleh dari laman sesawang LP.4 Jadual Pelaksanaan 11 . iii. a. 2.4. LP menghantar buku kepada JPN/PPD JPN/PPD mengedarkan buku ke sekolah Pihak sekolah memperbanyakkan dan megedarkan buku kepada semua guru yang terlibat dalam PBS. ii.3 Dokumen Rujukan 1. Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua dan Bilik Operasi PBS. iv. Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) i. Guru mata pelajaran mesti memiliki dan menggunakan Dokumen Standard Prestasi yang disediakan oleh LP. Dokumen Standard Prestasi (DSP) i. ii. iii.4. LP menghasilkan Dokumen Standard Prestasi (DSP) Pihak sekolah memperbanyakkan dan mengedarkan Dokumen Standard Prestasi (DSP) kepada guru mata pelajaran yang terlibat dalam PBS.1. Pelaksanaan PBS hendaklah berpandukan Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Sebagai alternatif. Sebagai alternatif. ii. 1. Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua dan Bilik Operasi PBS. Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan Manual SPPBS yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. iii.3 Manual SPPBS i.

Semua isu berkaitan pengoperasian PBS hendaklah dijadikan agenda Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum peringkat negeri.4. 1.1. daerah dan sekolah. Pelaksanaan PBS hendaklah mematuhi Jadual Pengoperasian PBS yang disediakan oleh LP.5 Jawatankuasa PBS Sekolah 12 . 2.

Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS Laporan Jawatan Kuasa Pelaksana PBS • Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran 13 . iii.. v. ii. ii. b. Sukan dan Kokurikulum • Pogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan & Jaringan) • Latihan/Penataran • Penyelarasan • Pementoran • Pemantauan • Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS viii Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematik . Jawatankuasa PBS Sekolah hendaklah Mengadakan mesyuarat sekurang. ix.1. c. vi. Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun): i. Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt) • Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/Pentaksiran Psikometrik/Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Cadangan Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: a. 2. iii.kurangnya empat kali setahun. iv. ii. dasar pelaksanaan dan komponen PBS Agihan tugas JK dan menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Induk PBS Melantik Pentaksir Sekolah Menetapkan sistem fail PBS Mengedarkan surat pekeliling/surat siaran pelaksanaan PBS Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS vii. Agenda Mesyuarat Ketiga (Suku Tahun Kedua): i. iii. Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS Laporan Jawatan Kuasa Pelaksana PBS • Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran Psikometrik/PAJSK • Pogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan & Jaringan) Latihan/Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS Hal-hal lain iv. Pengurusan pelaksanaan PBS bagi murid Berkeperluan Khas dan Kes-Kes Khas x. Menjelaskan konsep. Hal-hal lain Agenda Mesyuarat Kedua (Suku Tahun Pertama): i.

Pelaporan PAJSK hendaklah dicetak daripada aplikasi PAJSK dan dimaklumkan kepada ibu bapa. Tekal . Pelaporan formatif dan sumatif hendaklah dicetak daripada aplikasi SPPBS dan dimaklumkan kepada ibu bapa. Pengurusan evidens murid di sekolah hendaklah memudahkan semua pihak yang terlibat dan dapat membantu menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah. Evidens boleh didapati daripada pelbagai sumber.Evidens dapat membuktikan murid dapat membuat mengikut standard semasa. Kecukupan . Auntentik . Sah . Semasa .Evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan.Murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri. 1. b. 1. 3. d.7 Pelaporan 1.evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan penguasaan/pencapaian standard yang telah ditetapkan. menggambarkan 3. Pelaporan tahap penguasaan murid yang dijana oleh aplikasi SPPBS dan PAJSK perlu dikeluarkan oleh pihak sekolah pada bila-bila masa mengikut keperluan. Ciri-ciri evidens yang dikumpul: a. 2.Adakah evidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuan murid. Pelaporan formatif dan sumatif boleh dikeluarkan mengikut keperluan dan ketetapan JK PBS Sekolah.6 Pengurusan Evidens 1.8 Penjaminan Kualiti 14 . Evidens PBS diuruskan secara sistematik mengikut keputusan JK PBS Sekolah.4.1. e. Guru atau pentaksir bertanggungjawab untuk memastikan evidens yang mencukupi dan sesuai untuk membuat pertimbangan atau keputusan terhadap penguasaan murid dalam perkara yang ditaksir.4. 2. c. 4.4. Evidens murid yang telah dikumpul perlu diurus dengan baik dan bersistematik.

PPD atau sekolah. Penjaminan Kualiti hendaklah dilaksanakan mengikut Jadual Pengoperasian PBS yang telah ditetapkan di peringkat JPN. Penjaminan Kualiti tersebut ialah: a. c. b. d.1. Pementoran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan 2. 15 . Terdapat empat mekanisme Penjaminan Kualiti yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah.

2 KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif.1. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH AKADEMIK BUKAN AKADEMIK Pentaksiran Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Aktiviti Jasmani. PBS mempunyai dua kategori iaitu akademik dan bukan akademik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Kedua-dua kategori ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah.1: Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 16 . manakala kategori bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Rajah 2. afektif dan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan kurikulum kebangsaan. Kategori akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP).

aktiviti sukan aktiviti kokurikulum dan aktiviti ekstra kurikulum. ditadbir.1.2 Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran yang ditadbir. minat. diperiksa. sikap dan personaliti murid.1. senarai semak. BMI. 2. penglibatan dan pencapaian murid dalam SEGAK. direkod dan dilaporkan melalui penyertaan. direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. tugasan rumah dan ujian. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah yang ditadbir.1 Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran yang dirancang.4 Pentaksiran Psikometrik (PPsi) Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan (innate ability dan acquired ability). penggal dan tahun. 2. Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah lembaran kerja. 2.2 Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir setiap unit pembelajaran. PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). kuiz. dibina. pemerhatian.2.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani. laporan tugasan. kemahiran menyelesaikan masalah. 17 . diperiksa.1 Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. kecenderungan. direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang berkenaan. Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran. 2. 2. kemahiran berfikir.

Jun. 6. Julai . Pendaftaran SPPBS Tempoh pelaksanaan PBS Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran.3 PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Jabatan Pelajaran Negeri. 2.Mac. Pemantauan.1 : Jadual Pengoperasian PBS BIL 1.Disember Januari – Februari Sepanjang sesi persekolahan Sepanjang tahun dan mengikut keperluan Sepanjang tahun Mengikut keperluan JPN/PPD/ Sekolah 4. 3. 5. 8. April .1 Jadual Pengoperasian PBS Jadual 3.1 menunjukkan jadual pengoperasian PBS yang perlu dilaksanakan mulai tahun 2012. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah hendaklah memastikan pengoperasian PBS dilaksanakan berdasarkan perkara-perkara berikut: 3.2 Jawatankuasa PBS Negeri 18 . Januari . Penyelarasan dan Pengesanan Pengumpulan skor murid dalam SPPBS Pelaporan skor murid Sekolah Sekolah Sekolah/PPD/ JPN/ LP/ Bahagian KPM Sekolah Sekolah 7. PERKARA Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa PBS Sekolah TEMPOH Disember Disember LP TINDAKAN JPN 3. Jadual 3.September Oktober .

2.2. ke 19 .1 Senarai Ahli Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Jawatankuasa : : : : Pengarah Pelajaran Negeri Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor SPP. iii. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat negeri. BTPN Semua Ketua Penolong Pengarah. JPN Semua Ketua Sektor JPN Pengarah IPGM Ketua Nazir JNJK (Negeri) Ketua Penolong Pengarah. JPN Semua Pegawai Pelajaran Daerah YDP Majlis Pengetua YDP Majlis Guru Besar YDP Majlis Guru Cemerlang 3. ii. iv.2 Senarai Tugas i.3. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat negeri untuk dihantar Lembaga Peperiksaan.

ii. 20 .1 Jawatankuasa PBS Daerah Senarai Ahli Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Jawatankuasa : : : : Pegawai Pelajaran Daerah Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Penolong PPD (Peperiksaan/PBS) YDP Majlis Pengetua Daerah YDP Majlis Guru Besar Daerah Semua Penolong PPD Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru 3. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan.3 3. iii.3.3.2 Senarai Tugas i.3. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat daerah. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat daerah untuk dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri. iv. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah.

1 Jawatankuasa PBS Sekolah Senarai Ahli Jawatankuasa Induk PBS Sekolah (Gred A) Pengerusi Naib Pengerusi : : Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi/Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (Jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (Jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan/ Setiausaha PBS Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan/Penataran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) Semua Ketua Panitia (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Guru Mata Pelajaran (Pentaksir Sekolah) Setiausaha Jawatankuasa : : 21 .4.3.4 3.

menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah. Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan.3.3 Senarai Tugas i. Nota: Pelantikan JK PBS Sekolah ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain.4. matlamat. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju. c. b. iii. 22 . ii.4.2 Senarai Ahli Jawatankuasa Induk PBS Sekolah (Gred B) Pengerusi Naib Pengerusi : : Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi/Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (Jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (Jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan/ Setiausaha PBS GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan/Penataran) GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) Semua Semua Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP): Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Guru Mata Pelajaran (Pentaksir Sekolah) Setiausaha Jawatankuasa : : 3. d.

PS boleh dilaksanakan secara: 1. Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. pentadbiran. meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. 4.4 PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah komponen utama dalam proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P. penggal atau tahun. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid. 2. pembinaan item dan instrumen pentaksiran. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P. 3. 2. PS mempunyai ciri-ciri berikut: 1. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan. pemeriksaan atau penskoran. perekodan dan pelaporannya. 23 . PS merupakan aktiviti yang berterusan yang menagih komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran.

penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing. memahami. menghargai. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. bakat. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali.1 Pentaksiran Rujukan Standard Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada. iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. kebolehan. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan.1 menunjukkan hubung kait antara Standard Kurikulum dengan Standard Prestasi. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif PENTAKSIRAN Pernyataan Standard Deskriptor 24 . Rajah 4. mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan standard.4. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 25 . Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia mengandungi panduan untuk mentaksir pencapaian murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Ia mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dokumen Standard Prestasi dibangunkan oleh Lembaga Peperiksaan.Standard Kandungan Standard Pembelajaran Evidens Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pecapaian murid Rajah 4.1 : Hubung kait antara Standard Kurikulum dengan Standard Prestasi Dokumen Standard Kurikulum dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum.

26 .2 Standard Prestasi Standard Prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang pencapaian atau penguasaan seseorang individu dalam sesuatu bidang yang telah dilalui dalam satu tempoh pembelajaran berdasarkan satu penanda aras (benchmark) yang telah dikenal pasti. Band 3. 2. Band 2. apa yang ditaksir dan kualiti yang diharapkan dalam sesuatu pentaksiran. Band 5. apa yang ditaksir dan kualiti yang harus ada pada setiap murid. Murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai atau dicapai. Band 6) yang disusun mengikut hieraki dan dijelaskan dengan deskriptor yang menyatakan tingkah laku terperinci yang boleh diperhati dan diukur dalam menentukan prestasi individu.4. Guru tahu matlamat yang akan dicapai dalam pendidikan murid di sekolah. Pernyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut Band (Band 1. Standard Prestasi memandu pentaksir bagaimana aktiviti pentaksiran boleh dan dapat dilaksanakan secara adil dan berfokus merujuk kepada standard yang ditetapkan. Dengan menggunakan Standard Prestasi: 1. 3. Ibu bapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh anak-anak mereka selepas melalui proses pendidikan untuk satu tempoh tertentu. Standard Prestasi juga menjadi sumber rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung seperti murid. Standard Prestasi juga boleh dijadikan kayu ukur standard pendidikan negara dan sebagai alat untuk membandingkan dengan standard pendidikan negara lain. Selain itu. Pihak yang berkepentingan tahu hasrat dan matlamat kurikulum dan sistem pendidikan negara dan kualiti yang ada pada murid yang keluar daripada sistem pendidikan tersebut. guru. 4. ibu bapa serta pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan dengan jelas matlamat yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Band 4.

4. BAND 6 5 4 3 2 1 STANDARD Tahu. Murid tahu perkara asas. Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu BAND 6 STANDARD Murid-murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. serta tekal dan bersikap positif.2 : Kerangka Standard Prestasi 5 4 3 2 1 27 . Murid-murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu.3 Kerangka Standard Prestasi Jadual 4. Jadual 4. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.2 menunjukkan kerangka Standard Prestasi yang digunakan dalam PS. Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

demonstrasi atau kuiz. grafik. 28 . Deskriptor Pernyataan Evidens Evidens Rajah 4. Antara contoh instrumen yang sesuai digunakan ialah ujian bertulis. Evidens boleh dalam bentuk produk atau proses seperti gambar foto.2 Menunjukkan penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah.3 menunjukkan kerangka Dokumen Standard Prestasi yang diguna pakai untuk Pentaksiran Sekolah. Evidens merujuk kepada bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 2 3 4 5 6 Penerangan generik/umum tentang tahap kemajuan pembelajaran APA murid tahu dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat Jadual 4. Deskriptor pula merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. Guru harus kreatif dalam memilih tugasan dan boleh menggunakan pelbagai jenis instrumen pentaksiran untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain. Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran.3 : Kerangka Dokumen Standard Prestasi BAND Pernyataan Standard STANDARD Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 kerana pernyataan ini digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan. Kualiti ini juga merujuk kepada aspek-aspek yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir. artifak dan laporan.Jadual 4. Pernyataan evidens (murid) adalah pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat.

Setelah menilai pencapaian murid. produk atau diri murid itu.2 : Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah Permulaan proses pembelajaran dan pengajaran ialah perancangan guru menyediakan perkara yang perlu diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum.MULA Guru pilih standard kurikulum yang akan diajar Guru merancang pengajaran. Sekiranya murid tidak mencapai standard yang ditetapkan. 29 . menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi. faham dan boleh buat. guru akan membuat sesi pemulihan untuk membimbing murid tersebut. Guru kemudian akan mentaksir pemahaman murid tentang perkara yang diajar. mengikut kreativiti guru. guru akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran kandungan yang berikutnya dalam dokumen Standard Kurikulum. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara tidak formal. Murid yang telah mencapai standard yang ditetapkan. pembelajaran dan menyediakan kaedah pentaksiran Pemulihan Guru melaksanakan pengajaran pembelajaran dan pentaksiran Belum mencapai Tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan Guru menilai prestasi murid. pembelajaran dan pentaksiran seterusnya TAMAT Rajah 4. Guru akan merancang kaedah pengajaran. Guru menentukan strategi pengajaran berdasarkan pengalaman pembelajaran untuk membantu murid. iaitu guru menilai setiap murid secara berterusan tentang apa yang mereka tahu. guru akan merujuk dokumen standard prestasi untuk melaporkan pencapaian murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid. Pentaksiran juga boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan perkara yang ditaksir. sama ada dalam bentuk proses. merekod dan melapor berdasarkan evidens Pilih standard kurikulum yang baru dan laksanakan pengajaran. Contohnya menggunakan kaedah pemerhatian.

5. bahan dan jadual Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PS Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod Menjalankan pementoran.4 Sistem Pelaporan 4.4. ii iii iv v.1 Pentadbir Sekolah i. pemantauan dan penyelarasan 4.4. guru. ii iii iv v.2 Sumatif Pernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan prestasi murid 4. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PS Menyediakan peralatan.1 Formatif Pernyataan evidens atau evidens digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang pencapaian murid 4. pembelajaran dan pentaksiran Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran Menyediakan instrumen pentaksiran Memberi maklum balas tentang pencapaian murid Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh vi. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid 30 . 4. ibu bapa dan masyarakat/organisasi luar. murid.2 Guru i.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Sekolah memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah.4. Menjadi pentaksir/pemudah cara dalam proses pengajaran.5.

5.4. ii iii iv Mengetahui dan memahami standard prestasi Mengetahui perkara yang perlu dikuasai Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan 4.4 Ibu Bapa i.3 Murid i.5. kekuatan dan kelemahan anak iii iv Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences) Membantu anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan 4.5. ii Mengetahui dan memahami standard prestasi dalam sistem pentaksiran Memahami dan menyedari potensi. ii iii Mengetahui dan memahami transformasi pendidikan dalam aspek pentaksiran Memahami dan menyedari peranan yang boleh dimainkan dalam menjayakan pentaksiran di sekolah Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran 31 .5 Masyarakat/Organisasi Luar i.

4. PP mempunyai ciri-ciri berikut: 1. 5. Pentaksiran Pusat ini boleh disesuaikan mengikut kehendak guru mata pelajaran selagi tugasan tersebut disiapkan mengikut jadual pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. ditadbir. Berjadual iaitu pelaksanaan tugasan boleh mengikut kesesuaian masa dan persekitaran tetapi mesti disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP Bersepadu iaitu tugasan yang menguji pelbagai konstruk dan konteks Autentik iaitu tugasan yang merujuk keadaan sebenar Merujuk rubrik penskoran berdasarkan tugasan. Penyamataraan dan standardization 32 . Pelaksanaan Pentaksiran Pusat ini dirancang.1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid. direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru mata pelajaran mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.3. Check and Balance dengan Pentaksiran Sekolah. 5. penguasaan ilmu dan kemahiran serta penghayatan nilai dan sahsiah. Mentaksir penguasaan dan pencapaian murid dalam aspek pemerolehan ilmu. 3.4. 5. 5.1 Objektif Pentaksiran Pusat Objektif Pentaksiran Pusat ialah untuk: 5.1. Memastikan maklumat yang dikumpul mengenai murid adalah mencukupi dan tepat dengan menggunakan pelbagai instrumen.1. diperiksa.5 PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran Pusat (PP) adalah pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan dan rubrik penskoran yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh tertentu mengikut mata pelajaran. Pentaksiran Pusat dikendalikan oleh guru-guru mata pelajaran mengikut jadual yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. 2.1.1. 5.2.

Rubrik Analitik Rubrik analitik terdiri daripada penerangan terperinci beserta agihan markah bagi setiap skor (point) untuk menilai hasil kerja murid. Antara instrumen yang digunakan ialah: 5.2. 5. Pemeringkatan pencapaian murid boleh berasaskan kriteria aras lemah ke cemerlang atau skor rendah ke skor tinggi.3.3. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. Rubrik Holistik Rubrik holistik mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai hasil kerja murid secara keseluruhan. 33 . 5. 5.4 Projek Projek ialah satu bentuk tugasan yang dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan.3. Kejelasan dan kefahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan Pentaksiran Pusat. 5.1. 5. 5.2 Rubrik Rubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan untuk membuat ranking atau pemeringkatan terhadap pencapaian murid. Rubrik terdiri daripada rubrik analitik dan rubrik holistik.2.2 Kerja amali Tugasan yang memerlukan murid mempraktikkan atau melakukan apa yang telah dipelajari dalam bentuk teori.3 Instrumen Pentaksiran Pusat Pelbagai instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan konstruk yang akan ditaksir dalam sesuatu mata pelajaran digunakan. Projek membolehkan murid mengintergrasikan pengetahuan serta kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas dan telus supaya murid boleh menganggar prestasinya.2.1.3. Ia biasanya melibatkan aktiviti pengumpulan maklumat dan penyediaan laporan.5.3 Penghasilan produk Tugasan yang memerlukan murid melaksanakan atau membuat atau menghasilkan satu produk berdasarkan kepada tugasan yang diberikan. Tugasan bertulis Laporan atau dokumen dalam bentuk penulisan mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan.

kemahiran dan sikap dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar.3. sekolah serta agensi-agensi lain yang berkaitan.10 Kajian kes Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian tentang sesuatu isu berdasarkan data atau maklumat terperinci yang dikumpulkan dalam masa tertentu atau yang ditetapkan.3. 5. dilaksanakan secara sistematik dan menepati jadual kerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Pentaksiran Pusat melibatkan perancangan yang menyeluruh di semua peringkat dengan memastikan prosedur adalah seragam dan dipatuhi bagi menjamin keadilan. Pentaksiran persembahan meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amali.3.6 Pemerhatian Satu instrumen yang memerlukan murid melaksanakan tugasan dengan cara melihat atau mengawasi sesuatu perkara secara berkala atau berjadual tentang apa yang dihasratkan.3. . Perancangan Pentaksiran Pusat melibatkan Lembaga Peperiksaan dan pelbagai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia seperti Bahagian Pembangunan Kurikulum. Pengoperasian Pentaksiran Pusat merangkumi: 5. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. 5. Bahagian Pendidikan Khas.5 Kerja kursus Kerja yang ditugaskan kepada murid dan dilakukan untuk tujuan pentaksiran atau penilaian dalam menyempurnakan sesuatu program pembelajarannya.3. 34 . kesahan dan kebolehpercayaan dalam pentaksiran. Pejabat Pelajaran Daerah.5. 5. Jabatan Pelajaran Negeri.3. Pejabat Pelajaran Bahagian.7 5. maklumat dan sebagainya. dalam 5.8 Kajian lapangan Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian yang dijalankan di luar bilik darjah atau makmal untuk mendapatkan data.1 Perancangan Perancangan adalah untuk menyelaraskan kerja-kerja pengoperasian Pentaksiran Pusat supaya pelaksanaannya berjalan lancar menepati kehendak dan spesifikasi tugasan.4.9 Karya penulisan Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan karangan atau kreativiti bentuk bertulis berpandukan kepada tugasan yang diberikan. Ini dilakukan bagi memenuhi tujuan tertentu. Persembahan Persembahan ialah tugasan yang bersifat lebih fleksibel berbanding dengan ujian dan melibatkan tugasan menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan.

persembahan/penghasilan mestilah berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengikut mata pelajaran seperti dalam Panduan bagi setiap mata pelajaran • Perlu mencapai tahap yang ditetapkan 5. vi. kriteria yang dirujuk.Perancangan di peringkat sekolah merujuk kepada i. v. ii.3 Penataran Penataran ialah satu usaha untuk memastikan wujudnya kefahaman dan kesefahaman dalam kalangan pentaksir dan pengguna supaya skor yang diperoleh mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Peringatan kepada murid Kualiti tugasan • Tidak dibenarkan menciplak hasil kerja orang lain • Tidak dibenarkan menciplak hasil kerja orang lain • Perlu mengikut spesifikasi penghasilan tugasan yang ditetapkan • Bagi tugasan berbentuk amali.4. Penataran dijalankan dengan tujuan memberi pengetahuan. Pemahaman tugasan yang dibekalkan. iv. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan ialah: i. perekodan dan pelaporan.4. evidens yang dicari. Penyediaan Jadual Kerja Tindakan utama dalam perancangan ialah menyediakan satu jadual kerja yang mengandungi maklumat mengenai aktiviti/tindakan yang akan dijalankan. instrumen yang digunakan dan kaedah pemberian skor. 35 . iii. ii.2 Murid yang akan ditaksir. 5. Bila pentaksiran dilaksanakan. Siapa yang terlibat. Penskoran. Bila pentaksiran dilaksanakan. kefahaman dan kesefahaman berhubung perkara yang ditaksir. tempoh masa dan penglibatan/tanggungjawab.

Rajah 5.4 Penyelarasan Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan keselarasan kefahaman terhadap peraturan/skema penskoran/rubrik.4. 5.5 Pelaporan Pelaporan Pentaksiran Pusat merujuk kepada rumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan murid.1 menunjukkan Carta Alir Proses Penataran Pentaksiran Pusat di semua peringkat manakala Rajah 5.5. Penyelarasan juga dilakukan dari aspek penskoran untuk memastikan konstruk. gred/skala skor adalah seragam dan seterusnya meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.2 menunjukkan Pelaksanaan Pentaksiran Pusat di Sekolah.4. Rumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan. 36 . Pelaporan skor menunjukkan tahap penguasaan dan pencapaian murid dan boleh diperbaiki atau dipertingkatkan dari semasa ke semasa.

1 : Carta Alir Proses Penataran Pentaksiran Pusat 37 .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MULA MULA JABATAN PELAJARAN NEGERI Menerima penataran PP dari KPM PEJABAT PELAJARAN DAERAH Menerima penataran PP dari JPN SEKOLAH Menyediakan bahan Penataran Menerima penataran PP dari PPD Taklimat kepada JK PBS Negeri Taklimat kepada JK PBS Daerah Taklimat kepada JK PBS Sekolah Mengadakan penataran PP peringkat Negeri Mengadakan penataran PP peringkat Daerah Mengadakan penataran PP peringkat Sekolah Menyediakan laporan penataran Menyediakan laporan penataran Menyediakan laporan penataran Menerima rumusan penataran daripada sekolah Menghantar laporan penataran ke PPD Merumuskan laporan penataran peringkat daerah Menerima rumusan penataran daripada PPD Menghantar rumusan keseluruhan penataran PP ke JPN Menerima laporan dari JPN Menghantar rumusan keseluruhan penataran PP ke KPM TAMAT Rajah 5.

MULA Guru merancang pengajaran.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksaan Pentaksiran Pusat 38 . pembelajaran dan pentaksiran Pentaksiran semula Guru metaksir. Merumus dan melapor dalam sistem dan memberi maklum balas TAMA T Rajah 5. pembelajaran dan pentaksiran Guru melaksana pengajaran.2 : Pelaksanaan Pentaksiran Pusat di Sekolah 5. menskor berdasarkan evidence dan merekod Penyelarasan dan pemantauan Pelarasan skor Pembetulan skor dan pelaporan.

5. iii.5 Pihak yang berkepentingan/PIBG 39 . bahan dan jadual.2 Guru i. pembelajaran dan pentaksiran. ii. Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan.5. guru. Menyediakan peralatan. Memahami dan menyedari potensi. 5. ibu bapa dan pihak yang berkepentingan. Menjadi pemudah cara dalam proses pengajaran. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan Pentaksiran Pusat. 5. ii. ii. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid. Menggalakkan anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan. iii. Mengetahui dan memahami rubrik penskoran dalam sistem pentaksiran. kekuatan dan kelemahan anak. iv. Melaksanakan pentaksiran. Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod. Ibu Bapa i.5. Memberi maklum balas tentang pencapaian murid. 5.3 Murid i. Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan Pentaksiran Pusat. iii. Mengetahui perkara yang perlu dikuasai. Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai. 5. iv. iv. vi.1 Pentadbir Sekolah i.5. Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran.Pentaksiran Pusat memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah. Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh. iv.4 Mengetahui dan memahami rubrik penskoran.5. murid. iii. 5. v. ii. Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences).

Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran dipastikan melalui penyelarasan dan pemantauan. 5. iii.6. 5. Mendorong dan menggalakkan kreativiti dan inovasi. Ini dapat ditentukan dengan menetapkan perkara yang ditaksir adalah terangkum dalam Dokumen KBSM/ Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal.6 Istilah Institusi Pentaksiran Pusat Antara istilah institusi Pentaksiran Pusat yang digunapakai di sekolah adalah seperti berikut: 5. 5.5 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan ialah sejauh mana skor sesuatu pentaksiran dapat menggambarkan relevan dan kecukupcakupan perkara yang ditaksir. iv.4 Dimoderatkan Usaha memastikan skor murid disetarakan bagi tiap-tiap murid dalam sesebuah sekolah dan antara sekolah. 5. Menggalakkan minat pembelajaran sepanjang hayat. Mekanisme ini menjamin kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran.6. pertumbuhan dan penyebaran ilmu.i.6. Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran.1 Ditadbir Usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran atau pentaksir yang terlibat semasa PDP dan pengurusan evidens.2 Diskor Proses pemberian skor kepada perkara yang ditaksir berdasarkan peraturan penskoran/rubrik. 5. 6 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI.6.3 Dilaporkan Rumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan murid. Memberi komitmen terhadap usaha menjana pembangunan. ii. SUKAN DAN KOKURIKULUM 40 .6. Rumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan.

PAJSK memerlukan murid melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) SEGAK BMI Sukan Kokurikulum Ekstra kurikulum Body Mass Index (BMI) Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Penyertaan. PAJSK dibangunkan untuk melengkapi sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia supaya lebih holistik dan bersepadu.1 Pentaksiran SEGAK SEGAK dalam PAJSK merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid sekolah untuk mengukur kecergasan berdasarkan kepada Standard Kecergasan Fizikal 41 . Pentaksiran Aktiviti Jasmani.1 Komponen PAJSK ekstra PAJSK merangkumi lima komponen. 6. Penglibatan dan Pencapaian dalam: -Kelab -Persatuan -Unit Beruniform Penyertaan. emosi. rohani dan intelek (JERI) seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga sejajar dengan konsep Satu Murid Satu Sukan (1M1S).1.1. SEGAK.Pentaksiran Aktiviti Jasmani. pembangunan modal insan dan perkembangan potensi murid dari segi jasmani. Penglibatan dan Pencapaian dalam aktiviti ekstrakurikulum: -Sekolah -Daerah -Negeri -Kebangsaan -Antarabangsa Rajah 6. penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti sukan. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) adalah sebagai panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan serta mengukur penyertaan. kokurikulum dan ekstra kurikulum. Penglibatan dan Pencapaian dalam aktiviti sukan: -Sekolah -Daerah -Negeri -Kebangsaan -Antarabangsa Penyertaan. BMI. kokurikulum dan kurikulum seperti dalam Rajah 6.1 : Komponen PAJSK 6. sukan.

a Objektif SEGAK ialah menilai dan mengukur tahap kecergasan fizikal murid .1.1. ii. Kecergasan Senaman c. Pentaksiran BMI dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa 42 . ii. ii. Skor mengikut tahap umur ini ditetapkan dengan menggunakan indeks skor standard yang telah diperakui di peringkat kebangsaan. Pelaksanaan Pentaksiran SEGAK i. "Tekan tubi". Mengukur BMI murid Menentukan tahap keseimbangan lemak badan dengan ukuran ketinggian dan berat badan seseorang murid b. iii. Perkembangan fizikal murid ii. iii. i. Objektif Pentaksiran BMI i. Tinggi Berat Tafsiran BMI c. b Konstruk yang diukur . iii. SEGAK dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa Semua murid peringkat menengah rendah diwajibkan terlibat Guru merekod skor murid semasa melaksanakan aktiviti SEGAK dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK iv. SEGAK terdiri daripada empat aktiviti iaitu "Naik turun bangku". "Ringkuk" dan "Jangkaun".Kebangsaan (SEGAK) yang ditetapkan. 1 Pentaksiran BMI BMI dalam PAJSK tertumpu kepada mengukur berat badan dan ketinggian seseorang murid menggunakan piawaian ukuran Body Mass Index (BMI). 6. a. Konstruk yang diukur i. Pelaksanaan Pentaksiran BMI i.

Lampiran B) dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan iv. Konstruk yang diukur i. kelab dan pasukan beruniform di peringkat sekolah. iii. 6. Objektif Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum ialah memberi skor kepada aktiviti sukan dan kokurikulum murid b. kebangsaan atau antarabangsa. Pentaksiran Sukan dan Pentaksiran Kokurikulum dalam PAJSK mengandungi konstruk dan pelaksanaan yang hampir serupa. yang Aktiviti kokurikulum merangkumi aktiviti murid dalam persatuan. sahsiah serta pembangunan diri seseorang murid. daerah. Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang aktiviti dijalankan mengikut kesesuaian guru atau berkala mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah.1 menunjukkan Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum) a. ii. Guru merekod aktiviti sukan dan kokurikulum menggunakan Borang Pelaporan Sukan dan Kokurikulum (BPSK . PPD atau JPN Semua murid peringkat menengah rendah diwajibkan terlibat ii. negeri. Penyertaan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum atau prestasi murid dalam aktiviti sukan dan iii. Aktiviti sukan merangkumi aktiviti permainan dan pertandingan mempertingkatkan kemahiran yang melibatkan fizikal dan ketahanan mental.3 Pentaksiran Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dalam PAJSK adalah untuk mengukur aktiviti sukan dan kokurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang bertujuan membangun modal insan dalam usaha memupuk nilai. iii. Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan 43 . (Jadual 6.ii. Semua murid peringkat menengah rendah diwajibkan terllibat Guru merekod berat badan dan ketinggian murid serta merekod dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan tafsiran BMI yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan iv. Pencapaian kokurikulum c. Pelaksanaan Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum i.1.

a.2 Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum Aspek (110 Markah) Penglibatan (50 Markah) Elemen Jawatan Peringkat Komitmen Khidmat Sumbangan Penyertaan (40 Markah) Elemen Kehadiran Nilai Skor 10 40 adalah Prestasi (20 Markah) Elemen Pencapaian Nilai Skor 20 Nilai Skor 10 6. membuat penilaian dan memberi skor untuk aktiviti bermanfaat di luar waktu persekolahan yang tidak dikendalikan oleh pihak sekolah. 1 20 10 Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum merupakan satu usaha untuk mendapatkan maklumat. membina sahsiah yang baik. Perkhidmatan Anugerah daripada badan-badan lain Khidmat masyarakat iv.v.2 Jadual 6. Program NILAM c. b. Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun semasa dan pada bila-bila masa di luar waktu persekolahan selepas aktiviti ekstra kurikulum 44 . ii. mendorong melakukan kerja amal untuk kepentingan masyarakat setempat dan umum. Aktiviti ekstra kurikulum merupakan aktiviti yang boleh membentuk keperibadian yang terpuji. iii. Pemberatan wajaran aktiviti sukan dan kokurikulum berdasarkan tiga aspek seperti dalam Jadual 6.1. Konstruk yang diukur i.3. Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum i. Objektif Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum adalah untuk mengumpul maklumat dan memberi skor kepada aktiviti ekstra kurikulum murid.

khidmat masyarakat dan program NILAM ii. waris atau penjaga iii.2. Aspek penglibatan murid merangkumi empat elemen seperti dalam Jadual 6.1 LAMPIRAN 6.dijalankan Semua murid peringkat menengah rendah terlibat secara sukarela. Penyertaan dan keselamatan murid dalam aktiviti ekstra kurikulum adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa.2 LAMPIRAN 6.4 LAMPIRAN 7 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan ciri (trait) psikologi.3 : Jadual Elemen Berdasarkan Aspek Ekstra Kurikulum Aspek Perkhidmatan Anugerah Khidmat Masyarakat NILAM Jawatan Rujuk Dokumen Anugerah Komitmen Rujuk Dokumen NILAM Elemen Skor 10 10 10 10 6. Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan vi. Guru merekod aktiviti ekstra kurikulum menggunakan Borang Pelaporan Ekstra kurikulum (BPE.2. Ciri (trait) psikologi yang 45 .2. anugerah daripada badan-badan lain.3 Jadual 6.3 LAMPIRAN 6.2 BORANG-BORANG DALAM PAJSK A – Borang Rekod SEGAK dan BMI B – Borang Rekod Kehadiran C – Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum D – Borang Rumusan Aktiviti Ekstra kurikulum 6.2. Pemberatan wajaran aktiviti ekstra kurikulum adalah berdasarkan empat aspek iaitu perkhidmatan. Pengesahan aktiviti ekstra kurikulum murid hendaklah dibuat melalui tandatangan dan cap penganjur iv. Lampiran C) dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan v.

Ujian ini mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran.1.1 : Konstruk Yang Diukur Dalam Pentaksiran Psikometrik 7.1 Ujian Aptitud Am Ujian Aptitud Am mengukur kebolehan yang menggambarkan kemahiran asas murid secara hierarki.1 Komponen Pentaksiran Psikometrik Komponen PPsi terdiri daripada Ujian Aptitud dan Inventori Personaliti. a. 7. kecenderungan. PPsi menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan pengajaranpembelajaran. kesediaan Aptitud Verbal Visual Kreativiti Kinentetik Aptitud Khusus Muzik Interpersonal Naturalis Pentaksiran Psikometrik Interpersonal Logik Matematik Komunikasi Penyesuaian budaya Kerja berkumpulan Nilai/ Akauntabiliti Inventori Personaliti Kepimpinan Keusahawanan Kestabilan rohani Keselesaan dalam pergaulan Kefungsian emosi Etika Rajah 7.1.diukur merangkumi aptitud dan personaliti murid. Ujian ini juga dapat mengenal pasti kecenderungan murid berdasarkan kriteria tertentu. Hasil dapatan PPsi dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid. Objektif Ujian Aptitud Am 46 . Konstruk yang diukur dalam PPsi seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Kemahiran Berfikir Aptitud Am Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Minat.

iii. kaedah dan teknik pengajaran supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan Membantu murid mengenal potensi diri Meramalkan kejayaan murid dalam alam pembelajaran dan kerjaya b. iii. Konstruk Ujian Aptitud Am i. iii. Objektif Ujian Aptitud Khusus: i. kemahiran menyelesaikan masalah dan kecenderungan murid Membantu murid mengenal potensi diri Membantu guru memahami psikologi murid b. iv. Verbal (Pintar perkataan): keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa. ii.2 Ujian Aptitud Khusus Ujian Aptitud Khusus adalah untuk mendapatkan maklumat khusus tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid dalam bidang tertentu yang tidak diukur dalam Ujian Aptitud Am. ii. kemahiran menyelesaikan masalah dan kecenderungan murid c. Pelaksanaan Ujian Aptitud Am i. ii. memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi. Visual – Ruang – Bukan Verbal (Pintar ruang): keupayaan seseorang 47 ii. Ujian objektif aneka pilihan Semua murid terlibat dalam pentaksiran Instrumen Ujian Aptitud Am disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Pelaporan akan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan 7. iv. iii.1. ii. . Konstruk Ujian Aptitud Khusus i. Kemahiran berfikir Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Minat dan kecenderungan Mengenal pasti kemahiran berfikir. iv. Mencungkil potensi murid pada peringkat umur tertentu Membantu guru mengenalpasti strategi. Mengenal pasti kemahiran berfikir.i. a.

Interpersonal (Pintar orang – pengalaman sosial): keupayaan seseorang individu berkomunikasi dan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. viii. Konstruk Inventori Personaliti 48 . c. iv. Objektif Inventori Personaliti i. ii.1. Logik Matematik (Pintar nombor): keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. bakat dan minat supaya boleh membantu orang lain. ix. Intrapersonal (Pintar diri – refleksi kendiri): keupayaan seseorang individu memahami kendiri dengan menilai kekuatan. menghargai alam semulajadi seseorang individu iv. vi. iii. v. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual Semua murid terlibat dalam pentaksiran Instrumen Ujian Aptitud Khusus disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Pelaporan akan disediakan oleh pihak sekolah 7. Membantu mengenal pasti personaliti murid supaya guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dapat Membantu murid dan ibu bapa mengenal pasti personaliti murid dan menyedari potensi diri Menyediakan profil murid yang lengkap untuk rujukan dan kegunaan dalam pendidikan dan perkembangan individu b. Kinestatik – Jasmani (Pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh.3 Inventori Personaliti Inventori Personaliti ialah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat tentang sahsiah unik setiap murid a. Pelaksanaan Ujian Aptitud Khusus i. iii. kelemahan. Naturalis (Pintar naturalisma): keupayaan mengenalpasti. menganggar dan mengintepretasi ruang iii. vii. ii. Muzik (Pintar muzik): keupayaan seseorang individu menghargai. Kreativiti (Pintar minda): keupayaan seseorang individu melihat daripada perspektif berbeza serta menghasilkan idea dan konsep yang asli.individu mengguna. menghayati dan menggubah muzik.

iii. individu dengan kumpulan dan individu dengan organisasi Kerja Berkumpulan: semangat dan sikap meyayangi organisasi. tertib. Guru Kanan Mata Pelajaran. tolong menolong. bertanggungjawab. Guru Cemerlang. kejelasan dan amalan aspek kefungsian emosi individu Penyesuaian Budaya: kesediaan seseorang individu untuk menerima sesuatu idea untuk dijadikan sebagai suatu budaya dalam masyarakat Kestabilan Rohani: individu yang mempunyai rohani yang stabil dalam aspek ketuhanan. iii. kefahaman dan amalan kepada agama Kepimpinan: satu kebolehan mempengaruhi serta meyakini orang lain ke arah pencapaian matlamat bersama Keusahawanan: aktiviti yang mendatangkan manfaat pembangunan perniagaan yang berorientasikan keuntungan melalui v. cekap. ketaatan. Etika: tingkah laku betul dan baik seseorang terhadap masyarakat dan organisasi c. vii. ix. viii. x. Ketua Panitia. iv. bertolak ansur dan saling menghormati antara satu sama lain Extraversion: sifat mudah mesra dan selesa dalam pergaulan Nilai/Akauntabiliti: ciri/trait yang menjelaskan sejauh mana seseorang individu mempunyai sifat-sifat seperti pemurah. teliti. kepercayaan.Konstruk yang ditaksir adalah bersesuaian dengan budaya dan keperluan di Malaysia i. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual Tidak diwajibkan untuk semua murid dan terbuka kepada yang memerlukan sahaja Instrumen disediakan oleh Lembaga Peperiksaan dan ditadbir oleh Sekolah Pelaporan disediakan oleh pihak sekolah 8 MANUAL PENJAMINAN KUALITI Manual Penjaminan Kualiti bertujuan memberi panduan kepada pihak yang berkenaan seperti guru mata pelajaran. Pelaksanaan Inventori Personaliti i. Komunikasi verbal (lisan) dan komunikasi bukan verbal dengan orang lain. vi. iv. ii. tekal dan amanah Emotional Functionality: keseimbangan. 49 . ii.

3 Jenis Mentor 50 . Setiap individu yang terlibat dalam pembangunan atau pelaksanaan sistem pentaksiran pendidikan adalah bertanggungjawab menjamin kualiti dan mutu pentaksiran yang dikendalikan. Informal 8. Kualiti hendaklah menjadi tumpuan utama dalam semua aspek dan peringkat pentaksiran. Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam kalangan guru yang dibimbing/ mentee c. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memastikan penjaminan kualiti pelaksanaan PBS.1 Objektif Pementoran: a. kebolehpercayaan.2 Jenis Pementoran a. 4 8. 8. Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran murid. 3 8. Indikator atau petunjuk utama bagi penjaminan kualiti dalam pentaksiran adalah kesahan. 8. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing/mentee.2 Penyelarasan 8. Memberi bimbingan. Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara mentor dan guru yang dibimbing/mentee.1 Pementoran 8.1. khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan dan pengurusan PBS b. Formal b.1 Pemantauan Pengesanan Pementoran Pementoran PBS adalah proses membantu. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS e. d. kebolehtadbiran dan keadilan.1. Maklumat yang tepat boleh membantu pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan PBS mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan. Penjaminan kualiti bagi pelaksanaan PBS dapat dicapai melalui: 8. pegawai Pejabat Pelajaran Daerah.1.Pengetua.

Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing/ mentee. Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran f. ii.1. 8.1 Objektif Penyelarasan: 51 . Memastikan pelaksanaan pembelajaran pentaksiran seiring dengan pengajaran dan e. iii. Mentor Luaran terdiri daripada: i. Mendedahkan penggunaan pelbagai jenis instrumen pentaksiran d.2 Penyelarasan Penyelarasan PBS adalah proses penyeragaman skor merujuk kepada Standard Prestasi yang disediakan atau berdasarkan rubrik sesuatu tugasan. ii. GKMP/Ketua Panitia dan/atau Jurulatih Utama dan/atau Guru Cemerlang dan/atau Pengetua dan/atau Mana-mana guru yang dilantik b.2. Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) b. iv. 8. iii. Mentor Dalaman terdiri daripada: i.a.4 Pelaksanaan Pementoran: a. iv. Pegawai Lembaga Peperiksaan dan/atau Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan/atau Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan/atau Mana-mana pegawai yang dilantik Kekerapan pementoran adalah mengikut keperluan 8. v. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran c.

masa penyelarasan oleh JK PBS. Memastikan skor yang diberi adalah adil bagi semua murid 8. Sebelum Penyelarasan i.2. Memastikan skor yang diberi menepati keupayaan dan prestasi murid e.3 Pelaksanaan Penyelarasan: a. ii.a. deskriptor dan evidens dalam dokumen Standard Prestasi b. tempat. Memilih evidens murid secara rawak mengikut pencapaian Membanding skor yang diberikan oleh guru Menyelaras pemberian skor 52 .2 Penyelaras a. Penyelaras Luaran yang terdiri daripada personal yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah Mengadakan perbincangan mengenai • Kefahaman tentang standard prestasi atau tugasan • Kesesuaian instrumen yang digunakan • Kefahaman tentang penskoran • Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor b. Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah c. ii. Menentukan tarikh. Semasa Penyelarasan i.2. Jabatan Pelajaran Negeri. iii. Menyeragamkan skor Pentaksiran Pusat yang diberikan oleh guru berdasarkan rubrik sesuatu tugasan yang ditetapkan c. Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah d. Penyelaras Dalaman yang terdiri daripada guru-guru yang dilantik oleh JK PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS) b. Kekerapan aktiviti penyelarasan ditentukan oleh JK PBS dan perlu dijadualkan 8. Menyeragamkan skor Pentaksiran Sekolah yang diberikan oleh guru berdasarkan pernyataan standard.

Jabatan Pelajaran Negeri. . b. Pemantau Luaran yang dilantik dalam kalangan: i. Selepas Penyelarasan i. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah Menyediakan instrumen pemantauan (contoh: senarai semak) 53 . mengikut jadual yang ditentukan oleh Jawatankuasa PBS. ii. c. Pemantau Dalaman ialah guru yang dilantik oleh Jawatankuasa PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS). iv. iii. Memastikan arahan pelaksanaan PBS dipatuhi b. e. Menentukan tarikh.1 Objektif Pemantauan PBS: a. Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. 8. masa pemantauan oleh Jawatankuasa PBS.2 Jenis Pemantau a.2. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran. 8.c. jika perlu Pemantauan PBS ialah proses memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan. Pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai Lembaga Peperiksaan Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS. ii.3 Pemantauan Menyediakan laporan penyelarasan Menyelaras skor murid. d.3. ii.3 Pelaksanaan Pemantauan: a. 8. Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru. Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan penambahbaikan.3. Sebelum Pemantauan i. tempat. 8.

Pegawai Pengesanan yang dilantik dalam kalangan: i. ii. • Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untuk memberi khidmat nasihat. Semasa pemantauan i. Pengesanan dilaksana mengikut jadual dan prosedur yang ditetapkan. Mengenal pasti kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran yang digunakan. Menyenaraikan kekuatan dan keberkesanan pelaksanaan PBS kepada guru. 8. c.4.2 Pegawai Pengesanan a. 8. Meningkatkan kesahan. kebolehpercayaan dan kebolehtadbiran instrumen pentaksiran. b.3 Pelaksanaan Pengesanan PBS: 54 .b. Melaporkan dapatan pemantauan. Pegawai Lembaga Peperiksaan Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Aktiviti pengesanan diadakan semasa dan/atau selepas satu kitaran pelaksanaan PBS. ii. Selepas pemantauan i. 8.1 Objektif Pengesanan PBS: a. c. Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pelaksanaan PBS. iii. iii. Mencadangkan penambahbaikan menyeluruh instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan PBS.4 Pengesanan Pengesanan PBS adalah proses memastikan kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan PBS. Memastikan pelaksanaan adalah mengikut garis panduan • Menyemak bahan dan maklumat yang dipantau. 8. • Membuat pemerhatian pelaksanaan PBS.4.4.

Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan/atau c. masa pengesanan oleh Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. Menentukan tarikh. Mana-mana guru yang dilantik 2. Sebelum pengesanan i. Semasa pengesanan i. Menyediakan instrumen pengesanan (contoh: senarai semak) b. Memastikan cadangan penyelesaian dilaksanakan. Peringkat Sekolah Penyelaras Dalaman yang terdiri daripada guru yang dilantik oleh JK PBS peringkat sekolah 2. Jurulatih Utama dan/atau c. Mentor Dalaman terdiri daripada a. Menyenaraikan pentaksiran.1 : Jadual Kerja Penjaminan Kualiti Pelaksanaan PBS Aspek Pelaksanaan Pementoran 1. Mana-mana pegawai yang dilantik Penyelarasan 1. ii. Jadual 8. Peringkat Negeri dan Daerah Penyelaras Luaran yang terdiri daripada personal yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan. Pengetua dan/atau e. Guru Cemerlang dan/atau d. GKMP/Ketua Panitia dan/atau b. Pegawai Lembaga Peperiksaan dan/atau b. isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumen Mencadangkan penyelesaian. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan/atau d. Selepas pengesanan i. Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah Tempoh Tindakan Sepanjang tahun dan mengikut keperluan JPN/PPD/Sekolah Sekurang-kurangnya sekali setahun Pentaksiran Pusat: Setelah tugasan selesai JPN/PPD/Sekolah 55 . ii.a. c. Mentor Luaran terdiri daripada a. tempat.

Sah Evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkan penguasaan/ pencapaian standard yang telah ditetapkan b. Ciri-ciri evidens yang dikumpul: a. Pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia b. Pemantau Dalaman terdiri daripada guru yang dilantik oleh JK PBS peringkat sekolah. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri c. Tekal Evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan 56 . Guru atau pentaksir bertanggungjawab untuk memastikan evidens yang mencukupi dan sesuai untuk membuat pertimbangan atau keputusan terhadap penguasaan murid dalam perkara yang ditaksir. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri d. Pemantau Luaran yang terdiri daripada: a. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah JPN/PPD 9 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Evidens murid yang telah dikumpul perlu diurus dengan baik dan sistematik. Autentik Murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri Kecukupan Adakah evidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuan murid c. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Sepanjang tahun dan mengikut keperluan JPN/PPD/Sekolah Pengesanan 1. Evidens boleh didapati daripada pelbagai sumber. Pengurusan evidens murid di sekolah hendaklah memudahkan semua pihak yang terlibat dan dapat membantu menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah. Pegawai Pengesanan Luaran yang terdiri daripada Pentaksiran Pusat: a. Semasa Evidens dapat membuktikan murid dapat membuat mengikut standard semasa d. 2.Pemantauan 1. Pegawai Lembaga Peperiksaan c. Pegawai Lembaga Peperiksaan Ditentukan oleh LP b.

Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding. pemberitahuan. 9. Satu proses hasil kerja murid menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan ii.1. Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempertengahkan bakat yang mereka ada serta diberikan perhatian d Foto . nombor. seni tanpa ton. lukisan. biasanya dua dimensi. Gambar atau bayangan merupakan benda buatan manusia. dan ii. Grafik selalunya menggabungkan teks. kanvas. 57 . Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui bahasa tulisan b Bahan cetakan (bulletin) . Artifak i. Contoh grafik ialah gambarfoto. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukkan perkataan dan gagasan yang lain yang mewakili bahasa atau maklumat tercatat.9. yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek – biasanya objek fizikal atau benda hidup yang dijalankan e Grafik . skrin komputer. ilustrasi dan warna ii. graf. i. papan untuk tujuan jenama. i. i. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambakan perkara yang wujud dalam dunia sebenar f. Salinan bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama. peta. tipografi. kertas. lukisan kejuruteraan atau imej lain. Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni.1 Pengurusan Evidens Pentaksiran Sekolah Evidens ialah bahan atau sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses. Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain c Persembahan . i. i. reka bentuk geometri. ilustrasi atau hiburan.1 Antara contoh evidens murid ialah: a Penulisan . g Laporan . simbol.

atau murid 58 . Fail Perkembangan Murid (FPM) Fail Perkembangan Murid (FPM) adalah untuk menyimpan evidens murid. Produk i. i. aliran kelas (contoh: semua kelas tahun 1). Barangan atau rupa bentuk fizikal mana-mana objek atau perkhidmatan yang berkualiti atau yang dihasilkan j. Merupakan perekodan/pelaporan dalam bentuk audio atau visual k Bahan ICT .2 Penyediaan Fail Murid Terdapat dua fail yang disediakan untuk menyimpan evidens murid. muka surat 49. Fail tersebut adalah seperti berikut: a.2.i. Nota: • Penyediaan fail murid boleh dirujuk pada Perkara 9. Fail Showcase (FS) Fail showcase adalah untuk menyimpan evidens murid yang terbaik dan terpilih dalam band. Walau bagaimanapun kaedah pelaksanaannya tertakluk kepada keputusan JK PBS Sekolah. Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan sebarang bentuk dan teknologi Informasi Komunikasi danTeknologi (ICT) 9. i. atau mata pelajaran.1. Fail ini boleh dijadikan bahan showcase. Rakaman i. iv. b. Suatu penulisan yang berformat dan telah direncanakan untuk paparan dan tatapan satu tugasan h Model . Hanya evidens terbaik dalam band tertinggi yang dicapai oleh murid disimpan dalam fail untuk tujuan aktiviti penjaminan kualiti. atau kelas. Berbentuk fizikal yang mencirikan evidens yang boleh diketengahkan untuk menjadi contoh antara yang terbaik i.1. i. iii. • Pihak sekolah dikehendaki menyediakan Fail Perkembangan Murid (FPM) dan Fail Showcase (FS) seperti perkara (a) dan (b) di atas di peringkat sekolah. ii.

1 Antara contoh evidens murid ialah: a.1. Lembaran Kerja dan Artifak yang bersesuaian hendaklah diserahkan kepada murid setelah direkodkan dalam aplikasi SPPBS. Guru hendaklah memberi maklumbalas kepada murid agar murid boleh membuat penambahbaikan dan pengayaan pembelajaran. ii. Buku Latihan jika digunakan hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS.3 Pengurusan evidens murid dilaksanakan oleh guru dengan kaedah seperti berikut: a. Bahan cetakan (bulletin) i.. b. Evidens yang menunjukkan rekod prestasi perkembangan murid mengikut tahun semasa. c. Persembahan i. Penulisan i. Grafik 59 . Gambar atau bayangan merupakan benda buatan manusia. dan Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui bahasa tulisan ii.9.2 Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat Evidens ialah bahan atau sebarang bentuk bukti dalam bentuk produk atau proses yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan. d. 9. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukkan perkataan dan gagasan yang lain yang mewakili bahasa atau maklumat tercatat. b. 9. Foto i. biasanya dua dimensi. Satu proses hasil kerja murid menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain c. d. yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek – biasanya objek fizikal atau benda hidup yang dijalankan Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempertengahkan bakat yang mereka ada serta diberikan perhatian e. Evidens yang terbaik dan terpilih dalam band boleh dijadikan bahan showcase.

kertas.3 Pengurusan evidens murid dilaksanakan oleh guru dengan kaedah seperti berikut: a. Bahan ICT i. skrin komputer. Rakaman i. Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding. f. ilustrasi dan warna Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. papan untuk tujuan jenama. Merupakan perekodan/pelaporan dalam bentuk audio atau visual k. tipografi. Model i. Contoh grafik ialah gambarfoto. ilustrasi atau hiburan. Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan sebarang bentuk dan teknologi Informasi Komunikasi danTeknologi (ICT) 9. peta. kanvas. g. Penyimpanan.2. i. lukisan kejuruteraan atau imej lain. Berbentuk fizikal yang mencirikan evidens yang boleh diketengahkan untuk menjadi contoh antara yang terbaik i. lukisan. pemberitahuan. Laporan i. Evidens murid disimpan ditempat yang selamat dan bersistematik secara tersusun dalam tempoh 3 hingga 6 bulan dan diserahkan kepada murid selepas aktiviti Penjaminan Kualiti dan kemasukan markah dalam Sistem Pentaksiran Pusat Lembaga Peperiksaan Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy atau softcopy atau dalam bentuk apa sekalipun sebagai bahan bukti. ii. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambakan perkara yang wujud dalam dunia sebenar ii. Artifak i. Suatu penulisan yang berformat dan telah direncanakan untuk paparan dan tatapan satu tugasan h. reka bentuk geometri. Grafik selalunya menggabungkan teks. Salinan bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama. Pelupusan 60 . simbol. b. Barangan atau rupa bentuk fizikal mana-mana objek atau perkhidmatan yang berkualiti atau yang dihasilkan j. graf.i. nombor. Produk i. seni tanpa ton.

61 . Evidens dilupus berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan evidens kepada murid untuk simpanan mereka.i.

62 .9.4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru bimbingan dan kaunseling di tempat yang selamat secara bersistematik dan tersusun. 9. penglibatan dan pencapaian murid dalam SEGAK. sukan. BMI.3 Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum Guru merekod penyertaan. kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi SPPBS.

Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. Lembaga Peperiksaan. 63 . Manual aplikasi ini boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Lembaga Peperiksaan.10 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk komponen akademik dan bukan akademik.14. SPPBS akademik dibangunkan dengan kaedah webbased dan standalone manakala SPPBS bukan akademik dibangunkan secara standalone.0_ (_) bertarikh __________Disember 2011. SPPBS digunakan untuk merekod dan menyimpan maklumat penguasaan murid dalam PBS serta menjana pelaporan apabila diperlukan.LP.003.07. 2012 – KP. __ Tahun 2011: Penggunaan Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) Tingkatan 1.

CADANGAN CARTA ALIR 64 .

LAMPIRAN

CARTA ALIR PROSES KERJA PENTAKSIRAN PUSAT (PP)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PELAJARAN NEGERI

PEJABAT PELAJARAN DAERAH

SEKOLAH

MULA

Mengedarkan Pekeliling Ke JPN

Menerima Pekeliling dari KPM

Menyediakan Dokumen Taklimat Penataran Menyediakan surat arahan hadir taklimat Penataran kepada PPD

Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat Penataran kepada PPD

Menerima Taklimat dan Pekeliling daripada JPN Menyediakan surat arahan hadir taklimat kepada sekolah

Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat kepada sekolah

Memberi taklimat kepada Pentaksir Sekolah

Melaksanakan Pentaksiran

Memantau Pelaksanaan di peringkat sekolah Menyelaras Pelaksanaan di peringkat sekolah

Mengumpul dan merekod skor Menyediakan Laporan pemantauan dan penyelarasan

Menghantar skor dan dokumen skor ke PPD Menerima dan menyemak dokumen dan skor

Menghantar Laporan pemantauan dan penyelarasan ke LP Lengkap? Ya Menyediakan data kumpul daerah dan cetak Tidak Membuat pembetulan

disahkan oleh PPD

Menerima & Semak data dan Simpan Skor

Menghantar data dan cetakan skor ke JPN serta failkan salinan

Lengkap? Ya Menerima skor dan laporan dari JPN

Tidak

Membuat pembetulan

Menghantar data skor ke LP

TAMAT

65

66

LAMPIRAN

CARTA ALIR PROSES KERJA PENTAKSIRAN SEKOLAH DAN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PELAJARAN NEGERI

PEJABAT PELAJARAN DAERAH

SEKOLAH

MULA

Mengedarkan Pekeliling Menyerahkan Ke JPN

Menerima Pekeliling dari KPM LPM

Menyediakan Dokumen Taklimat Penataran Menyediakansurat arahan Meyediakan surat arahan hadir taklimat Penataran kepada PPD

Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat Penataran kepada PPD

Menerima Taklimat dan Pekeliling daripada JPN Meyediakan surat arahan hadir taklimat kepada sekolah

Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat kepada sekolah

Menerima Pekeliling dan taklimat daripada PPD

Memberi taklimat kepada JK PBS Sekolah

Melaksanakan Pentaksiran Memantau pelaksanaan di peringkat sekolah bagi menjamin kualiti pentaksiran

Melantik Pemantau

mengumpul dan merekod Mengumpul skor Menyediakan Laporan Menyediakan Laporan pemantauan dan pemantauan penyelarasan

Menghantar data dan Hantar disket dan dokumen markah ke PPD dokumen skor ke PPD Terima dan semak disket Menerima dan semak dokumenmarkah dan dan markah

Menghantar Laporan Menghantar Laporan pemantauan dan pemantauan ke LP penyelarasan ke LPM Lengkap? Ya Menyediakan data kumpul Sediakan disket kumpul daerah dan cetak Tidak Membuat pembetulan Buat pembetulan

Menerima Semak disket Terima & & Semak dan dan Simpan Skor cetakan markah

Hantar disket dan cetakan Menghantar data dan cetakan markah ke JPN markah ke JPN serta serta failkan salinan failkan salinan

Lengkap? Ya Menerima Markah dan laporan dari JPN

Tidak

Membuat pembetulan Buat pembetulan

Hantar disket dan cetakan Menghantar data skor ke markah ke LPM serta LP jika diperlukan failkan salinan

TAMAT

67

68 .

LAMPIRAN 69 .

Pekeliling dan bahan pentaksiran daripada JPN Meyediakan surat arahan hadir taklimat kepada sekolah (Guru Bimbingan & Kaunseling) Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat kepada sekolah Menerima Pekeliling dan taklimat daripada PPD Memberi taklimat kepada JKP Sekolah Memantau Pelaksanaan di peringkat sekolah Melaksanakan Pentaksiran Psikometrik Melantik Pemantau Menyediakan Laporan pemantauan Mengumpul dan merekod keputusan Menghantar Laporan pemantauan ke KPM Menyediakan laporan deskriptif mengikut keperluan. Kaedah analisis dan Manual pentaksiran.CARTA ALIR PROSES KERJA PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PSi) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Mengedarkan Instrumen. Menghantar pekeliling dan bahan pentaksiran kepada JPN Menerima Pekeliling dan bahan pentaksiran dari KPM Meyediakan surat arahan hadir taklimat Penataran kepada PPD (Kemanusiaan) Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat Penataran kepada PPD (Kemanusiaan) Menerima Taklimat. Tamat Menerima laporan dari JPN TAMAT 70 .

71 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENATARAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan bahan penataran Menjalankan penataran PBS peringkat kebangsaan Menerima penataran PBS dari KPM Mengadakan penataran PBS peringkat negeri Menerima penataran PBS dari JPN Mengadakan penataran PBS peringkat daerah Menerima penataran PBS dari PPD Taklimat kepada J/K PBS Sekolah Mengadakan penataran PBS diperingkat sekolah Menyediakan Laporan penataran Menyediakan Laporan penataran Menyediakan Laporan penataran Menghantar Laporan penataran ke PPD Menerima laporan penataran daripada sekoalah Merumuskan laporan penataran peringkat daerah Menerima rumusan penataran daripada PPD Menghantar rumusan penataran ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan penataran PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 72 .

73 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENYELARASAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan instrumen dan manual penyelarasan Menghantar pekeliling dan manual penyelarasan kepada JPN Menerima pekeliling dan manual penyelarasan dari KPM Mengadakan mesyuarat penyelarasan peringkat kebangsaan Menghantar pekeliling dan manual penyelarasan kepada PPD Menerima pekeliling dan manual penyelarasan dari JPN Melantik Penyelaras Luaran Menghantar pekeliling dan manual Penyelarasan kepada sekolah Menerima pekeliling dan manual penyelarasan dari PPD Menerima taklimat Penyelarasan di peringkat kebangsaan Melantik Penyelaras Dalaman Menerima taklimat Penyelarasan diperingkat daerah Mengadakan taklimat Penyelarasan di peringkat negeri Menerima taklimat Penyelarasan di peringkat negeri Mengadakan taklimat Penyelarasan Dalaman Mengadakan taklimat Penyelarasan di peringkat daerah Menjalankan Penyelarasan PBS Menjalankan Penyelarasan Dalaman PBS Menyediakan Laporan Penyelarasan Menyediakan Laporan Penyelarasan Menyediakan Laporan Penyelarasan dalaman Menghantar Laporan Penyelarasan ke PPD Menerima laporan penyelarasan dalaman daripada sekolah Merumuskan laporan penyelarasan dalaman Menerima rumusan penyelarasan dalaman daripada PPD Menghantar rumusan penyelarasan ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan penyelarasan PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 74 .

LAMPIRAN 75 .

CARTA ALIR PROSES KERJA PEMANTAUAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan Instrumen dan Manual Pemantauan Menghantar Pekeliling dan Manual Pemantauan kepada JPN Menerima pekeliling dan manual pemantauan dari KPM Melantik Pemantau Luaran Peringkat Kebangsaan Menghantar pekeliling dan manual pemantauan kepada PPD Menerima pekeliling dan manual pemantauan dari JPN Menjalankan Pemantauan PBS Peringkat Kebangsaan Melantik Pemantau Luaran Peringkat Negeri Menghantar pekeliling dan manual pemantauan kepada sekolah Menerima pekeliling dan manual pemantauan dari PPD Mengadakan taklimat Pemantauan Peringkat Negeri Menyediakan laporan pemantauan Menjalankan pemantauan PBS Menerima taklimat pemantauan dari JPN Melantik Pemantau Dalaman Menerima taklimat Pemantauan dari PPD Mengadakan taklimat Pemantauan Peringkat Daerah Menyediakan Laporan pemantauan Mengadakan taklimat pemantauan dalaman Menjalankan pemantauan dalaman PBS Menyediakan Laporan pemantauan dalaman Menghantar laporan pemantauan ke PPD Menerima laporan pemantauan dalaman daripada sekoalah Merumuskan laporan pemantauan dalaman Menerima rumusan pemantauan dalaman daripada PPD Menghantar rumusan pemantauan ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan pemantauan PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 76 .

LAMPIRAN 10 LAMPIRAN 77 .

CARTA ALIR PROSES KERJA PEMENTORAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan bahan pementoran Menjalankan pementoran PBS peringkat kebangsaan jika diperlukan Menerima bahan pementoran PBS dari KPM Mengadakan pementoran PBS peringkat negeri jika diperlukan Menerima banan penataran pementoran PBS dari JPN Mengadakan pementoran PBS peringkat daerah Menerima bahan pementoran PBS dari PPD Taklimat kepada J/K PBS Sekolah Mengadakan pementoran PBS diperingkat sekolah Menyediakan Laporan pementoran Menyediakan Laporan pementoran Menyediakan Laporan pementoran Menghantar Laporan pementoran ke PPD Menerima laporan pementoran daripada sekoalah Merumuskan laporan pementoran peringkat daerah Menerima rumusan pementoran daripada PPD Menghantar rumusan pementoran ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan pementoran PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 78 .

79 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful