You are on page 1of 2

SUBJEK TINGKATAN

: :

FIZIK 4 HIKMAH / 5 HIKMAH

TINGKATAN/GR ED
CEMERLANG (A+/ A / A- ) KEPUJIAN TINGGI (B+ / B)

GRED
KEPUJIAN (C+ / C) LULUS (D / E) GAGAL (F)

GPMP

4 HIKMAH

AR ETR AR

0 6 0 1

0 3 0 4

0 2 0 4

0 3 4 4

14 0 9 0

9.00 3.50 8.69 5.23

5 HIKMAH

ETR

Catatan :

1. 2.

Pelajar boleh menjawab dengan baik kertas 3. Pelajar menghadapi masalah dengan kertas 1 dan 2 kerana melibatkan banyak topic dan mereka tidak mengulangkaji dengan baik setiap topic menyebabkan mereka tidak dapat menjawab kesemua soalan tersebut.

Tindakan
1.

Menggunakan semester kedua sebagai waktu untuk mengulangkaji semua topic dan membuat latih tubi agar pelajar membiasakan diri dengan format ketiga-tiga kertas soalan.