You are on page 1of 3

1

2

i Sng Tht Trong Thin Cha
Nht k th kin Thin Cha ca Vassula Rydn
Thng 08 Nm 199713 8 m 1997

,

n
,
linh :
....

,
ca .
B
khi
v p .
,
x
...
Amen.

-
1
Nay con yu du cua Cha, Cha lun o voi con ... thng cam con vi canh
khn kh cua con. Cha s khng bao gio bo ri con.... Con d tro nn ngoi
con cua Tinh Thng Thn Linh Chung Ta.
Con cn dn mt ngoi nao do dy d con khng nhung cac nguyn
tac cn ban L Lut cung n Sung cua Cha, ma con ca v tron ven Su Dip
cua Thin Chua
2
nua. Diu ma Cha d lam cho Giao Hi Cha, la Cha lam d
ni kt moi ngoi cac con lai voi nhau trong tinh thng yu, ng hu voi su
hiu bit cua con, con s bit dn Chung Ta trong Su Thanh Thin Ba Ngi

1

2


3

Mt Chua cua Chung Ta. Dy la mt giao hun do Dng Khn Ngoan ban
cho cac tre th, nhng lai du nhung ngoi khn kheo va hoc thuc.
Hi con yu du cua cha, con hy lun gn bo voi Tm Tri cua Cha,
va hy lon ln manh m trong ni tm. ic.