You are on page 1of 2

Sandal matjan inggih menika sandal ingkang pas kagem tiyang sepuh lan kawula muda.

Sandal matjan satunggaling sandal ingkang didamel ing tanah Indonesia, asli damelipun Indonesia. Kekijatanipun sandal matjan punika ngungkuli sandal-sandal sanesipun lan reginipun langkung mirah. Sanesipun regine mirah sandal matjan menawi diagem ing toja nggih karasa nyaman.