You are on page 1of 1

Disaster Recovery Plan

a)

Penerangan Ringkas

JPN telah mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana yang merangkumi pemulihan ke atas sistem utama seperti IBM mainframe host system, Automated Fingerprint Identification System (AFIS) host system, empat (4) AIX pelayan (servers) di bawah pelaksanaan Automated Data Centre Management (ADAM) dan enam (6) pelayan aplikasi (application servers) berasaskan Windows. Pelan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2000 di mana pada tahun 2005 kemudahan Online Disk Mirroring (ODM) telah digunakan.

b)

Pegawai Untuk Dihubungi

Nama: JAwatan: No. Telefon: No. Faks: Emel:

Puan Maznum binti Mohd Arif Ketua Penolong Pengarah 03-888-7593 03-88807623 maznum@jpn.gov.my