You are on page 1of 10

Click to edit Master subtitle style

UNIT 12 PENILAIAN DALAM SENI

4/25/12

1.DEFINISIPENILAIAN
2.JENIS-JENIS PENILAIAN 3.KEPENTINGAN PENILAIAN SENI KEPADA KANAKKANAK 4.PERANAN GURU DALAM PROSES PENILAIAN 5.MERANCANG PENILAIAN SENI KANAK-KANAK 6.MELAKSANAKAN PENILAIAN KANAK

Click to edit Master subtitle style

4/25/12

DEFINISI

Kenalpasti perkembangan kreativiti artistik kanak-kanak


Click to edit Master subtitle style 4/25/12

JENIS-JENIS PENILAIAN SENI

PEMERHATIAN HASIL KERJA SENI PENCERITAAN

4/25/12

KEPENTINGAN PENILAIAN

Memahami dan mengenalpasti kekuatan atau kelemaahan kanak-kanak

Mencatatkan kekuatan dan kelemahan kanakkanak Mengambil tindakan dan membantu kanak-kanak

4/25/12

PERANAN GURU DALAM PROSES PENILAIAN

Pemerhati

Perekod

Penilai

4/25/12

MERANCANG PENILAIAN SENI

PERANCANGA N

PENILAIAN

PELAKSANAA N

DOKUMENTA SI

4/25/12

MELAKSANAKAN PENILAIAN

REKOD ANEKDOT SENARAI SEMAK SKALA KADAR CARTA PENYERTAAN


4/25/12

SEKIAN TERIMA KASIH


Click to edit Master subtitle style

4/25/12

DISEDIAKAN OLEH:
AZIZAH BINTI AHMAD IZ-ZAH BINTI HAMID NORATIKAH BINTI MUSA NORIZAH BINTI HUSSAIN SALMIAH BINTI MD ALI SITI MARIYAM BINTI MOHD NOOR ZAITON BINTI HASSAN

4/25/12